Está en la página 1de 35

*Imaxes empregadas

únicamente con fins educativos

“NA PROCURA DE
MANUEL MARÍA”
Tal como é habitual, establecemos unha colaboración
moi directa cos E.D.L.G. dos centros públicos da nosa
localidade, nun intento por realizar actividades
conxuntas que revirtan na mellora do emprego da
lingua galega no contexto social que compartimos.
Para este curso, deseñamos esta Campaña conxunta
dos Equipos de dinamización da Lingua Galega (EDLG) dos
centros de ensino públicos da localidade, e o Centro
Comercial Aberto (CCA))

 OBXECTIVOS DA ACTIVIDADE:
o Difundir a figura e a obra de Manuel María,
autor homenaxeado no Día das Letras Galegas
2016.
o Poñer en valor a nosa Literatura.
o Promocionar o uso da lingua galega.
o Facer partícipe a toda a sociedade valdeorresa do
proxecto de dinamización da lingua galega dos
diferentes centros públicos da bisbarra.
o Fomentar a creatividade dos nenos e nenas e o
traballo en equipo.
o Dar a coñecer o traballo dos EDLG empregando
novos

formatos

que

sexan

atractivos

e

impactantes.
o Implicar aos comerciantes de Valdeorras na
normalización da nosa lingua e na posta en
valor da nosa literatura.
 DESTINATARIOS/AS: toda cidadanía de Valdeorras.

 PARTICIPANTES:
- Alumnado,
profesorado
e
equipos
de
dinamización da lingua galega (EDLG) dos IES
Martaguisela e Lauro Olmo, dos centros de
Educación Infantil e Primaria Xulio Gurriarán,
Condesa de Fenosa, Otero Predrayo de o Barco de
Valdeorras, Virxen do Camiño de Rubiá.
-

Establecementos da localidade de O Barco de
Valdeorras, integrados na asociación: Centro
Comercial Aberto. Dada a boa acollida da
actividade común realizada o curso pasado para
esta
convocatoria
sumáronse
máis
establecementos. A continuación, nunha grella
se recollen tódolos establecementos da localidade
que colaboraron nesta campaña, así como os
centros aos que foron asignados para a
confección das camisetas dos escaparates:
EMPRESA

DIRECCIÓN

LIBRERÍA MURCIEGO

C/ MARCELINO SUÁREZ, 28

FERRETERÍA MONCHO

C/ MARCELINO SUÁREZ, 5

STEP UP ZAPATERÍA

C/ CONDE FENOSA

AGRICENTRO

C/ DOCTOR PÉREZ LISTA,

PELUQUERÍA ESTUDIO R

AVDA DA ESTACIÓN, 5

FERRETERÍA PEREIRA

C/CONDE FENOSA, 8

INTERÓPTICAS VERSA

C/ MARCELINO SUÁREZ, 39

PERFUMERÍA- DROGUERÍA

C/ CONDE FENOSA, 22

DAMAS ESCUREDO
ANA DE LA PUENTE
PERFUMERÍA Y ESTÉTICA
TINTORERÍA - LAVANDERÍA
SERVIMAT
VARADERO

C/ ESTACIÓN
C/ EULOGIO FERNÁNDEZ, 72
C/ EULOGIO FERNÁNDEZ, 77

GANU

C/ DOCTOR PÉREZ LISTA, 38

CAN - CAN

C/ ESTACIÓN, 11

FLORISTERÍA MARÍA

C/ CONDE FENOSA, 38

CAPRICHOS

C/ ABDÓN BLANCO, 2

FLORES ESNAT

C/ MARCELINO SUÁREZ, 35

PIZPIRETA

C/ MARCELINO SUAREZ, 25

GAROBA

C/ MARCELINO SUÁREZ, 25

PILI CONFECCIONES

C/ MANUEL QUIROGA, Nº 7

CONFECCIONES ELENA

C/ REAL, 23

MAYAYO

PLAZA JOSE OTERO, 5

MORAL ZAPATERÍA

PLAZA JOSÉ OTERO, 3

ESTETICA ROCÍO CARRACEDO

PLAZA JOSÉ OTERO, 2

BOUTIQUE SUÁ

C/ DOCTOR PÉREZ LISTA, 38

LAURARTE

C/ HERMANOS DEQUIT

ESTÉTICA PAMEN

C/ ESTACIÓN, 7

ANA ÓPTICA

C/ ESTACIÓN, 11

MIRANDA M

C/ CONDE FENOSA, 1
C/ EULOGIO FERNÁNDEZ, 5
- BAJO

MIRANDA X
AZUL Y ROSA

C/ CONDE FENOSA 24

D´CHUS

C/ EULOGIO FERNÁNDEZ, 6

JOYERÍA VÍCTOR

C/ PLAZA LAURO OLMO S/N

CHUCHES ALE

C/ PASEO DEL MALECÓN

COMERCIAL VEDO

C/ CONDE FENOSA

 TEMPORALIZACIÓN: segunda quincena do mes de
maio de 2015 (Do 11 ao 31 de maio) coincidindo coa
celebración do Día das Letras Galegas.
 PRESENTACIÓN

DA

CAMPAÑA

ANTES

OS

MEDIOS: 11 de maio na sede do CCA.
 ROTEIRO LITERARIO: Dende o 12 de maio ata o
final do mes (día 28 de maio).
 ENTREGA: Data límite 9 de maio.
 COLGADA DO TENDAL: Aproximadamente 19
de maio pola tarde.
 ENTREGA DOS PREMIOS: Aproximadamente
martes 31 de maio pola tarde no CCA.
 DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE “NA PROCURA DE
MANUEL MARÍA”: Como todos os anos os centros
educativos públicos do Barco de Valdeorras e de Rubiá
xuntan esforzos para organizar actividades co gallo
da Semana das Letras Galegas. E, tamén, unha vez
máis esperamos contar coa axuda da AEVA, para
conseguir así a maior difusión das nosas iniciativas.
A proposta deste ano ten dúas vertentes:

-ROTEIRO LITERARIO.
-TENDAL XIGANTE NO MALECÓN.

ROTEIRO LITERARIO
A) Para toda a cidadanía: queremos conseguir a
participación de toda a vila organizando un roteiro
literario

a

modo

de

xincana

que

implique

os

establecementos comerciais. O procedemento será o
seguinte:
- Os nenos e as nenas dos colexios e institutos
participantes elaborarán versos de Manuel María,
do poema “A FALA”,

ilustrándoos da mellor

maneira posible, para presentalos nos escaparates
das tendas colaboradoras.
- O CCA proporcionará nas tendas participantes uns
folletos nos que, ademais doutra información
pertinente sobre a actividade, ofrecerá un listado
dos versos de cada escaparate cun espazo para
colocar o carimbo (selo) do local correspondente no

que se poden ler eses versos.
- O xincana consistirá en percorrer as tendas cuxos
escaparates están decorados cos versos de Manuel
María e selar o oco co carimbo da tenda. Unha vez
que se teñan todos os ocos cubertos co seu selo,
depositarase o folleto (xunto cos datos persoais)
nunha furna que estará ubicada nun dos locais
escollidos polo CCA.
- Entre todos os participantes que completen o
percorrido farase un sorteo no que será escollido o
gañador ou gañadora. O premio entregarase nun
acto no Teatro Lauro Olmo no que participarán
todos os centros de ensino público.
Comezamos co deseño e elaboración do díptico
informativo que sería repartido entre o alumnado e
establecementos para cumplimentar polos participantes
no xogo de percorrido. Así mesmo, se empregou o deseño
elixido para a confección de cartaces publicitarios que
colocar nos taboleiros de anuncios dos centros educativos,

así

como

colaboradores.

nos

escaparates
Nas

dos

seguintes

establecementos

imaxes

poderemos

contemplar os deseños iniciais así como o resultado final,
tanto dos dípticos como dos cartaces.
DÍPTICO INFORMATIVO
E CARTAZ PUBLICITARIO

*Bocexo inicial de deseño ofertado polo CCA.

*Anverso do Díptico no que podemos ver a portada (á dereita) e a contraportada (á esquerda). Na portada, preséntase a
actividade do roteiro literario e na parte inferior aparecen os organismos patrocinadores e os centros de ensino que
participamos na actividade.

*No reverso do díptico aparece unha grella cos versos que forman o poema de Manuel María “A FALA”. Os participantes
no roteiro literario debían identificar o establecemento no que aparecía este verso e entrar no local para que lle puxeran o
garimbo do establecemento. Unha vez cumplimentado íntegramente sería depositado nunha furna na sede do CCA.

Empregamos os versos po poema “A FALA” de Manuel
María para o ROTEIRO LITERARIO.
Distribuimos as estrofas entre os centros educativos,
a fin de que o reparto dos mesmos para a elaboración dos
“Cadros” para os ecaparates, fose equitativa.
Como este poema ten 32 versos engadimos dous
versos finais autoría de Manuel María, que consideramos
poden resumir a nosa intención con esta campaña”:

“Galicia somos nós, a terra e máis a fala”.
Para o noso cole, foron adscritos a terceira estrofa
completa máis dous versos soltos da séptima estrofa:

“ O idioma é o tempo,
e a voz dos avós
e ese breve ronsel
que deixaremos nós”
...
“a fonte da que agroma
a máis forte irmandade”.

Os cadros de cada un destes versos foron realizados
polo alumnado e profesorado de Primaria do seguinte
xeito:

 (1ºAB) “ O idioma é o tempo,
 (2ºAB) e a voz dos avós
 (3ºAB) e ese breve ronsel
 (4ºAB) que deixaremos nós”
 (5ºAB) “a fonte da que agroma
 (6ºAB) a máis forte irmandade”.
Se lle proporcionou a cada nivel unha tea branca cun
tamaño de 50x50 aprox. Un set de pinceis e pintura
acrílica. Se rotulará o verso no espazo, se coloreará e se
lle realizará un marco en relevo, en diversos materiais e
texturas pegadas coa pistola de silicona (goma eva, teas,
plástico...).
A continuación unha ampla galería de imaxes, co
resultado dos nosos cadros para os establecementos.

“CADROS COS VERSOS PARA OS ESTABLECEMENTOS”
(REALIZADOS POLO NOSO CENTRO)

“CADROS COS VERSOS NOS ESCAPARATES”

*CADROS COS VERSOS de Manuel María, realizados polo alumnado e profesorado do CEIP Condesa de Fenosa, ubicados nos
escaparates dos establecementos de O Barco de Valdeorras.

TENDAL XIGANTE
B) Para o alumnado dos centros de ensino público (O
Barco de Valdeorras e de Rubiá): o profesorado dos centros
participantes guiará ao seu alumnado na confección dun
tendal xigante que se colocará no Paseo do Malecón. O
obxectivo é decorar teas cos versos de Manuel María para
que toda a cidadanía poida gozar da súa poesía.

Como no caso dos cadros para os escaparates,
acordamos o poema que empregaría cada centro
educativo para estampar no “Tendal do Malecón” , a fin
de que existirá maior variedade.
No caso do noso centro, consistirá no estampado
sobre tea de catro versos da primeira estrofa de “A LÚA”,
acompañado de decoración

alusiva á temática dos

versos. No noso centro, será realizado polo alumnado e
profesorado de Educación Infantil. Acompañarán os
versos con decoración alusiva ao ceo nocturno (Lúas,
estrelas...) feita en materiais e

técnicas diversas

(guirnaldas colgantes de lúas e estrelas, bandeirolas
colgantes en tea negra con luas e estrelas estampadas
polas dúas caras...).
Tanto nos versos como nos adornos se colgarán
axouxeres pequenos para que pesen e non se movan
tanto co vento e para que fagan un sonido agradable ao
camiñar polo malecón. Os versos que representaremos
serán os seguintes, repartidos “como proposta” do
seguinte xeito:

 3ANOS A/B: “A señora Lúa
 ANOS A/B: inda está solteira.
 ANOS A: ¡ A señora Lúa,
 ANOS B: a Lúa lueira!” (“A Lúa”)
A continuación unha ampla galería tanto do
resultado do traballo de cada aula, como do resultado
final da ubicación das teas estampadas no paseo do
Malecón.
“PANCARTAS CON VERSOS PARA O TENDAL”
(CEIP CONDESA DE FENOSA-“A LÚA”)

“PANCARTAS CON VERSOS PARA O TENDAL”
(TENDAL NO PASEO DO MALECÓN DE O BARCO DE VALDEORRAS)

*Modelo da pancarta que foi colgada no tendal do paseo de “O Malecón” como presentación do tendal.

*Mestres/as, coordinadores/as dos E.D.L.G. dos centros públicos da localidade, organizadores participantes nesta campaña
“NA PROCURA DE MANUEL MARÍA”.

*As pancartas do noso centro educativo, cos primeiros catro versos do poema de Manuel María “A LÚA”.

*Varias imaxes que reflicten o resultado do tendal de pancartas estampadas polos distintos centros educativos, con versos de
poemas de Manuel María, no paseo de “O Malecón” de O Barco de Valdeorras.

PRESENTACIÓN DA
CAMPAÑA
Se realizou o día 11 de maio ás 18:00h, na oficina do
CCA, no edificio anexo ao concello vello. Foi convidada a
prensa da zona, para a súa difusión. Neste acto, os
coordinadores dos diferentes E.D.L.G. dos centros
educativos públicos da localidade, levamos as camisetas
elaboradas para as tendas e relatamos os obxectivos
desta campaña, respostando ás preguntas feitas pola
prensa ao respecto. Algunhas das imaxes que ilustran
este acto, así como as novas publicadas tanto en prensa
escrita como online, foron as seguintes:
ROLDA DE PRENSA

*Rolda de prensa na sede da oficina do C.C.A. (Centro Comercial Aberto), presidida polo xefe da asociación (no centro)
e con algún dos coordinadores dos E.D.L.G. dos centros públicos da localidade. De esquerda a dereita: CEIP Otero
Pedrayo, IES Martaguisela, CEIP Condesa de Fenosa.

*Nota de prensa, na que se recolle a rolda de presentación da campaña “Pon de moda o galego”.
*Convocatoria de prensa para a presentación da campaña “Pon de moda o galego”.

Os medios de comunicación da contorna acudiron a
cubrir o evento e publicaron nos seus respectivos medios
tanto impresos como dixitais. Unha mosstra de tales
publicacións é a seguinte:
DIFUSIÓN NOS MEDIOS

*Xornais dixitais e impresos da zona como “O SIL” cubriron a presentación da campaña cunha ampla reportaxe.

*Xornais impresos como “A REGIÓN” tamén cubriron a entrega dos premios do ROTEIRO LITERARIO.

ENTREGA DE PREMIOS:
CHEQUES-AGASALLO
Tal como estaba establecido na nosa planificación
inicial de actividades, unha vez finalizada a campaña
realizaremos unha recollida das mesmas, co obxectivo de
contar con elas como base para posteriores propostas.
Reunidos os distintos coordinadores dos equipos
(E.D.L.G.) dos centros públicos da localidade, establecemos
as categorías que optaban ao premio pola aportación dos
centros educativos a o tendal, tentando ser equitativas
entre os centros, debido ás diferentes etapas e niveis dos
realizadores.

Decidimos os niveis (etapas) gañadores ou gañadoras
de cada categoría segundo súa orixinalidade e traballo,
tanto no deseño, contido, como no emprego de técnicas e
materiais.
Fixáronse
dous
tipos
de
premios
correspondentes a cada unha das actividades:
 1 PREMIO POLA ROTEIRO LITERARIO: Entre todos
os participantes que completen o percorrido
farase un sorteo no que será escollido o gañador
ou gañadora. Entregouse un CHEQUE-AGASALLO,
valorado en 100 euros, para gastar en material
escolar
nalgúns
dos
establecementos
colaboradores.
 6 VALES POR MATERIAL: Concederánse vales de
premios a canxear por material. Un premio por
cada centro participante (6 premios en total). O
premio entregarase nun acto na sede do CCA, en
horario
de
tarde,
acompañados
dun
representante do EDLG.
O día da entrega de
premios o neno/a representante da aula
gañadora, levará un pequeno fragmento
dalgunha das poesías do autor para recitar ante
os medios de comunicación presentes no acto.
Entregouse un CHEQUE-AGASALLO, valorado en
25 euros, para gastar en material escolar, nalgún
dos establecementos asociados ao C.C.A. (Centro
Comercial Aberto).

A entrega, realizada en acto formal con rolda de
prensa incluída, foi o mércores 31 de xuño ás 18:00
horas, na oficiña do C.C.A.
Os premiados de cada un dos centros escolares
públicos organizadores da campaña foron os seguintes.
RELACIÓN DE GAÑADORES/AS
EDUCACIÓN INFANTIL
CEIP CONDESA DE FENOSA
1º CICLO (1º E 2º E.P.)
CEIP XULIO GURRIARÁN
2º CICLO (3º E 4º E.P.)
CEIP VIRXE DO CAMIÑO
3º CICLO (5º E 6º E.P.)
CEIP OTERO PEDRAYO
1º CICLO ESO
IES LAURO OLMO
2º CICLO ESO
IES MARTAGUISELA

Para dar un enfoque máis literario a este acto
acordamos que os representantes das aulas gañadoras
recitasen ante a prensa algún poema de Manuel María.
A continuación unha selección de fotografías que
rexistran o acto de entrega dos cheques-agasallo.
ROTEIRO LITERARIO:
ACTO DE ENTREGA E ROLDA DE PRENSA

*Fotos de grupo de membros da organización, tanto do CCA como dos centros educativos posando cos premiados/as.

*Representantes de Educación Infantil, etapa premiada do CEIP CONDESA DE FENOSA, recibindo o cheque agasallo
das mans da presidenta actual do CCA.

*As nosas representantes posando orgullosas co cheque-agasallo recibido.

*Cheque-agasallo, recibido polo noso centro, o CEIP CONDESA DE FENOSA, a nome da etapa premiada.
Observamos, tanto a portada, como o interior onde se poderían ir anotando as compras realizadas así como as
instrucións precisas para poder efectuar a compra de material nos establecementos indicados.

DIFUSIÓN DA CAMPAÑA
Dende o primeiro momento de planificación desta
campaña, consideramos prioritaria a difusión de
tódalas actividades realizadas, para chegar ao maior
número da poboación valdeorresa, que en suma, son os
destinatarios da mesma.
Por iso, realizamos unha rolda de prensa inicial, da
que falamos anteriormente, como acto de presentación
da campaña, á que foron citados os medios de
comunicación locais (prensa escrita e radio).
Así mesmo, avisamos da colocación dos cadros cos
versos nos escaparates e citamos aos medios para o acto
de “colgado” no tendal do paseo do “Malecón”.
Como resultado, recollemos os enlaces web onde
poder atopar estes artigos de difusión da nosa
campaña:

DIFUSIÓN DA CAMPAÑA
(ENLACES DE ARTIGOS EN PRENSA ONLINE)
- https://pondemodaogalego.wordpress.
deseñado para a
com/acerca-de/

Blogue
promoción da campaña:

Páxina web do Equipo
de Dinamización da
Lingua Galega do noso
centro:

-

http://www.edu.xunta.es/centros/cei
pcondesafenosa/taxonomy/term/19

Difusión da posta en
marcha da campaña “Na
procura
de
Manuel
María”.

-

http://www.osil.info/de-verso-enverso-por-34-establecementos-barcocca/

Cando remate o total das actividades formuladas, co
gallo desta campaña, realizaremos unha reunión de
avaliación, na que analizaremos pormenorizadamente a
consecución dos obxectivos propostos, así como os puntos
fortes ou febles do desenvolvemento de cada unha das
actividades, co fin de chegar a conclusións que nos
permitan facer unha nova proposta para o próximo
curso, que continúe ou mellore a presente.
Asemade, recollemos ás valoracións particulares que
nos van chegando dende o C.C.A e establecementos
asociados e destinatarios das actividades (tanto alumnado
como profesorado, familias e poboación en xerál), que en
conxunto son altamente positivas.
Todos eles, destacan a orixinalidade das propostas e a
calidade dos productos, tanto cadros con versos dos

escaparates como pancartas do tendal. Recollemos
ademáis, algunhas propostas que se nos fixeron e que
teremos en conta nas vindeiras reunións de coordinación
de cara á planificación de novas campañas.

VOLTAREMOS!!!

Intereses relacionados