Está en la página 1de 18

*Imaxes empregadas únicamente

con fins educativos

EXPOSICIÓN NO TEATRO
LAURO OLMO:

“As estacións
de Manuel
María”
Nun intento de dar a coñecer en profundidade a
figura do autor homenaxeado polas letras galegas
“MANUEL MARÍA” e achegar o resultado dos nosos esforzos
de investigación e de traballo artístico ao resto de
alumnado da localidade así como ao resto de cidadáns,
acordamos por á disposición da concellería de Cultura da
nosa localidade “O Barco de Valdeorras”, dos cartaces que
compoñen a mostra biográfica “AS ESTACIÓNS DE
MANUEL MARÍA”.

En reunión privada coa concelleira de cultura do
concello de O Barco, propuxémoslle o préstamo dos nosos
cartaces e programación didáctica, realizados sobre a
biografía e obra do autor homenaxeado Manuel María,
para a súa exposición na casa da cultura de O Barco,
baixo o título “As estacións de Manuel María”.
Amosouse moi interesada e puxo á nosa disposición a
unha técnico da Biblioteca da vila para a súa
coordinación.
Se instalaron os cartaces na Casa da Cultura, do 16 de
maio ata fin de mes. Esta foi a súa ubicación final na
entrada do “Teatro Lauro Olmo”.
EXPOSICIÓN NO TEATRO LAURO OLMO

Previamente, se invitou aos centros da vila a visitar
esta exposición na Casa da Cultura de O Barco, mediante
chamada telefónica e envío de emails informativos,
coa/as data/as e horario de apertura da exposición.

Se lles invitaba a realizar a actividade de
investigación PREVIA que deseñamos “O PORFOLIO”, coas
suxerencias por áreas, incluidas na nosa Guía Didáctica.
Se realizaron caderniños de traballo para guiar o
visionado da exposición cunha ficha descritiva de
realización de cada un dos cartaces para a súa lectura
polo alumnado en gran ou pequeno grupo e un listado de
preguntas “PREGUNTOIRO” adecuadas a os diferentes
niveis de competencia curricular do alumnado:
 CADERNIÑO PARA 1º CICLO (1º E 2º E.P.).
 CADERNIÑO PARA 2º CICLO (3º E 4º E.P.).
CADERNIÑOS DE TRABALLO

*Portada dun dos caderniños de traballo individual.

Finalizado o visionado e xa de volta ao centro,
poderían realizar por grupos a Actividade de Avaliación
suxerida “A LIÑA DO TEMPO” segundo a cal deberán
cumplimentar sobre a información contida en cada
cartaz. Con todas estas actividades, o alumnado
participante, terá unha visión global completa do que foi
a biografía, obra do autor así como os principais
acontecementos do contexto sociocultural de cada etapa
vital do autor. A exposición dos nosos cartaces será
realizada na casa da cultura “TEATRO LAURO OLMO”,
dende o 16 ata o 31 deste mes.
O noso centro, tamén acudiu á exposición, na
xornada do venres 27 de maio, durante o horario da
mañá. Os horarios acordados foron os seguintes:
o EDUCACIÓN INFANTIL E 3º CICLO (5º E 6º E.P.) :
Acordaron, visitar a exposición cando volva da
Casa da Cultura e se instale no centro.
o 3ºA/B: 27 de maio en horario de 10:15 a 11:15h.
o 4ºA/B: 27 de maio en horario de 11:15 a 12:15h.
o 1º CICLO (1ºA/B e 2ºA/B) : 27 de maio en horario
de 12:15 a 13:15h.

A continuación unha ampla galería que recolle os
momentos vividos nas diferentes visitas que realizou o
noso centro:
VISITA 1: 3ºAB (10:15 A 11:15H)

*Estas imaxes reflicten os momentos en que cada neno ía lendo a ficha técnica de elaboración de
cada un dos cartaces para comprender o seu significado e contido.

*Unha vez finalizada a lectura das fichas técnicas, deu comezo o momento de reunirse en
pequeno grupo (10 grupos, un por cartaz) para analizar o cartaz que lle correspondeu a cada
grupo e respostar ás cuestión formuladas específicamente para ese cartaz. As imaxes amosan aos
nenos e nenas traballando sobre os cartaces.

VISITA 2: 4ºAB (11:15 A 12:15H)

*Estas imaxes reflicten os momentos en que cada neno ía lendo a ficha técnica de elaboración de
cada un dos cartaces para comprender o seu significado e contido.

*Unha vez finalizada a lectura das fichas técnicas, deu comezo o momento de reunirse en
pequeno grupo (10 grupos, un por cartaz) para analizar o cartaz que lle correspondeu a cada
grupo e respostar ás cuestión formuladas específicamente para ese cartaz.

VISITA 3: 1ºAB e 2ºAB (12:15 A 13:15H)

*Estas imaxes reflicten os momentos en que o alumnado mais pequeno asistiu a unha
explicación por un membro do EDLG da ficha técnica de elaboración de cada un dos cartaces
para comprender o seu significado e contido.

*Unha vez finalizada a explicación das fichas técnicas, deu comezo o momento de reunirse en
pequeno grupo (10 grupos, un por cartaz) para analizar o cartaz que lle correspondeu a cada
grupo e respostar ás cuestión formuladas específicamente para ese cartaz.

A exposición tivo unha acollida
excelente entre alumnado e profesorado
participante, escoitadas as valoracións de
todos, e tendo en conta o nivel de
atención do alumnado en cada unha das
visitas. Coa exposición “coroamos” o
gran esforzo realizado na elaboracións
dos cartaces durante largos meses,
acadando igualmente un recoñecemento
social e persoal que ben mereciamos.
VOLTAREMOS!!!