Está en la página 1de 2

182 - O

, S !
I

145

E/G#
F#min7

3

Oh,

F#7

B11

B/E

G#/C C#min

A/E

cuan in - nu - me - ra -bles son

Se - or!

E/B
A/C#

10

llas con sa -bi - du - r

F#min

tus o -bras has he -choto -das e-

B/E

el sol

Aun

y los

D
A/C#
F#min E/G#
F#min
C#min

15

as -tros cuen-tan tus

20

A/B B

B/D#

Bmin6/D

C#
F#min7

29

yo yo te_a - la - ba - r.

B/D#

DMIN6/D

F#min

34

- va cria - tu - ra_e - res mi

1.
F#7

T me_has

E/G# A

A/B B

T_e - res mi Dios

C#

Te_a - la -ba - r

C#min7
G#/C

Te_a la - ba - r

25

tu -

C#

T_e - res mi Dios

he - cho hi - jo

quesoy tu hi jo hoy.

ver -da -des me go -zo_alsa - ber

E/G#

F#min7

T me_has he - cho u - na

nue

B11

pa - dre_y yo te_a - la - ba - r.

B11
E
F#7

2.

37

E/G#

F#min

Na - da pue - de_i - gua - lar

A/B

54

D/F#

A/C#

de-pen - de-mos de tu

se - o - r

C#min

mi ra - zn mi_a - le - gr

Te_a -la ba r

B11
F#7


1.2.

pa - dre_y yo te_a - la - ba r.

F#min7 E/G#

C#

T me_has

A/B B


T_e - res mi Dios

E/G#
G#/C
C#min7
F#min7

Tme_has he -cho u - na nue - vacria tu -ra_e-res mi

G#/C

Oh Se - or!

3.

F#7
B11
E

C#min7

T me_has pa - dre_y yote_ala -ba r.

G#/C

C#min

F#7

B11

B11

F#7


3 he -cho u - na nue - va cria- tu - ra, T me_has pa -dre_y yote_a -la -ba r.

77

F#min E/G# A

C#

E/G#
F#min7

3

73

F#min E/G# A

za,

C#min

Te_a -la -ba- r

yo yo te_a - la ba r.

DMIN6/D
B/D#

F#min

C#
F#min7

En ti_es - pe - ra mi vi -

Bmin6/D

59

64

a_e - res T

T_e - res mi Dios

69

B/D#

he - chohi - jo tu -

E/B

tu gran - de

48

da,

A/C#

pa -dre_y yote_ala -ba r.

42

I ABABCDEEEFFGGGH

B/D# E

182 - O , S !

También podría gustarte