Está en la página 1de 2

34. Paveiksle pavaizduotas mogaus inkst nefronas.

1. vardinkite paveiksle raidmis M ir N paymtas nefrono dalis.


(2 takai)
2.1. Koks procesas vyksta raide M paymtoje nefrono dalyje?

14

(1 takas)
2.2. Kas lemia proces?
(1 takas)
3. Raide N paymtos nefrono dalies lstels turi ypa daug mitochondrij. Paaikinkite, kam panaudojama jose pagaminta energija?
(2 takai)
4. Kuo skiriasi kraujo, paimto i inkst arterijos, ir kraujo, paimto i inkst venos,
sudtis? Nurodykite tris esminius skirtumus.
(3 takai)

Biologija

37. Paveiksle pavaizduota anglies apytakos gamtoje dalis.


Anglies dioksidas ore

q
v

Y
X
Mieiai naudoja anglies
dioksid

Gyvnai ir augalai
iskiria
anglies dioksid

Z
Mikroorganizmai skaido
ml

Mityba
Mieiai

Gyvnai da
mieius
Mlo krva
iaudai sukrauti
mlo krv

1. Remdamiesi paveikslu, nurodykite, kokie procesai, susij su anglies apytaka


gamtoje, paymti skaiiais X, Y ir Z.
X

Z
(3 takai)

2. Remdamiesi paveikslu paaikinkite augal vaidmen anglies apytakoje.


(3 takai)
3. Atmosferoje kasmet didja anglies dioksido kiekis. Nurodykite dvi io reikinio
prieastis.
(2 takai)

2007 m. pilotins (bandomosios) uduoties analiz

17