Está en la página 1de 3

MARINA

Tenor

b
V b 22 j J J J J J J J J .
Ma - ri - na, mo - re - na Ma - ri - na

Baritone

vo - c se

b
b
V J

ri - na

b
V b J

j
J
j
# j

j j

pin - tees - se ros - to

tu - do

j j

tu - do

j j

vo - c fa - a

pin - tees - se ros - to

b
V b j

J
J

vo - c fa - a

pin - tees - se ros - to

b j
Vb

mo - re - na Ma - ri - na

vo - c fa - a

b
V b j j n j
ri - na

J
J

b j
j
V b j
ri - na

pin - tou...

vo - c se

pin - tou...

b
j
j
V b 22 j j j # j j j j .
Ma - ri - na,

j
j
j
j
b
V b 22 j J J J J b .
Ma - ri - na, mo - re - na Ma - ri - na

Bass

Dorival Caymmi
Arr. Marcus Roozgilo

tu - do

vo - c se

J
J

mas fa - a/um

j j

mas fa - a/um

j j

mas fa - a/um

pin - tou...

w
J

fa - vor!..

j
.

j
.

fa - vor!..

fa - vor!..

Ma -

Ma -

Ma -

b.

No

No

No

j
j
w
J

queeu gos - to

e que

j j
j 3

queeu gos - to

e que

meu...

meu...

3
j j j
n

queeu gos - to

e que

meu...

Ma -

Ma -

Ma -

MARINA

b
j
j
V b J J J

j
J

13

ri - na

vo - c j

b
V b J

17

vo - c j

J
J

a - bor - re - ci me

b
V b J

j
J

a - bor - re - ci me

b j
b
V

j j
#

a - bor - re - ci me

b
b
V J

21

quan -do

bo - ni - ta

b
j
V b j j # j n j
ri - na

bo - ni - ta

b j
j j
b
V J J
ri - na

vo - c j

b j
Vb

J
J

me zan - go

j j

bo - ni - ta

com/o que Deus

j
J

j
w

lhe

deu...

lhe

com/o que Deus

j
n

j
n j

J
J

zan - guei j

j
J

zan - guei j

J
J

no pos - so

b j
J

lhe

deu...

.
J

fa - lar...

j
.

fa - lar...

zan - guei j

no pos - so

j
.

J
J

J
J

j j

Ma - ri - na

j j

Ma - ri - na

quan - do

j j
n

j j

Ma - ri - na

j j

fa - lar...

no sei per - do - ar...

j j

j
w

no sei per - do - ar...

n j
Me

w
J

j
.

j
Me

no sei per - do - ar...

j j

j
Me

deu...

no pos - so

me zan - go

me zan - go

com/o que Deus

quan - do

b
V b j

j
w

Eu

b.

MARINA

b
Vb J
J J
J

25

j des - cul - pei tan - tas


J J

.
J

coi - sas

j

J

b
j
j
V b J J J .
b j
j
j
V b j j b .

j
j

b
j
j
V b J J J J ..
3
cul - pe Ma - ri - na, mo - re - na mas eu stou de

mal

b
j
V b j j j J J ..
3

Vo - c noar - ran - ja - vaou - troi - gual...

29


J J

b j j j j j j 3
b
V
n b ..

j j

j j

J J
J

. j

.
J
3

j
J J

.
J

j
n j j

j 3
.

b
Vb w

b
Vb w

Des -

j
..

b w
b
V

34