Está en la página 1de 22

SOALAN FORUM 6 :

Bincangkan cabaran guru dalam


menghadapi kehendak ibu bapa dan
keperluan LINUS.

CABARAN GURU

Ibu bapa akan menekan guru apabila anak tidak


melepasi saringan.
Murid berkeperluan khas menjadi satu
gangguan dalam proses PdP guru LINUS dan
pemulihan.

Guru perlu mencapai KPI LINUS yang ditetapkan KPM.


Semua murid mesti melepasi semua konstruk di akhir Tahun 3.
(BM dan Math)

Bahasa Inggeris di akhir Tahun 5.


Menyediakan fail-fail dan data-data yang berkaitan.
Memasukkan data secara dalam talian dalam tempoh masa
yang singkat sering berlaku masalah talian (2 minggu)

Pertindihan dengan program-program dalam takwim sekolah


bebanan kerja

Murid sering tidak hadir ke sekolah (masalah


intrinsik murid)

Murid tidak bermotivasi untuk belajar (masalah


keluarga)

Bilangan murid yang ramai dalam sesebuah kelas,


suasana kelas, masa yang suntuk.

Cabaran Guru
Terhadap
Kehendak Ibu
Bapa

Ibu bapa ingin guru menyalur pendidikan


yang terbaik kepada anak-anak
Menurut Lareau (2000) kekangan masa menyebabkan ibu bapa

kurang peka terhadap peranan mereka terhadap pendidikan anakanak dan membiarkan mereka belajar tanpa seliaan.

Ibu bapa menuding jari kepada guru apabila anak gagal dalam ujian
pencapaian di sekolah atau ujian saringan LINUS.

Guru prasekolah, Guru matapelajaran dan Guru Pemulihan

dipersalahkan atas kegagalan menyediakan proses P&P yang


berkesan.

Ibu bapa kurang memberi


kerjasama
Ibu bapa yang kurang faham akan beranggapan guru memberi
kerja rumah yang banyak sebagai mendera anak mereka

Keikhlasan guru yang memberi latihan atau kerja rumah


bertujuan meningkatkan kemahiran murid.

Ibu bapa sukar menerima hakikat anak masalah pembelajaran


dan tidak mahu menghantar anak menerima Pendidikan Khas.

Ibu bapa manjakan anak-anak


kesayangan
Proses mendisiplinkan kanak-kanak dan remaja yang berada
di tahap pemberontakan adalah menyukarkan dan sebab itu
ibu bapa mengelak untuk mendisiplinkan anak mereka sama
ada melalui perang psikologi mahupun rotan.

Ibu bapa akan cepat melenting apabila guru cuba


memperbetulkan tingkah laku anak murid mereka, mereka
beranggapan bahawa guru itu mendera anak mereka sahaja.

MENGAPA LINUS PENTING

KEPENTINGAN LINUS
membantu murid yang mengalami kesukaran dalam menguasai asas
membaca, menulis dan mengira kecuali murid berkeperluan khas

dapat menambah bilangan murid yang celik huruf dan celik nombor
dapat meningkatkan prestasi murid di sekolah
dapat meningkatkan keyakinan diri di kalangan murid
guru boleh memberikan tumpuan sepenuhnya kepada murid yang
lemah

CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN
Dari aspek yang berbeza:
1)Guru
2) Ibu bapa
3) Pihak Sekolah

1) GURU
Mempelbagaikan kaedah dan cara penyampaian.
Perlu sentiasa membimbing murid.
Perwatakan dan sahsiah guru yang baik.
Pengurusan kelas

3) Ibu bapa
Komunikasi yang berkesan di antara pihak sekolah
dan ibu bapa sendiri.

Perlu memberikan kerjasama dan terlibat dengan


aktiviti @program.
contoh: Program Celik Konstruk
Bina ABM

4) Pihak sekolah
Perlu memilih guru yang mampu memberikan
komitmen yang tinggi terhadap program Linus.

Mengurangkan bebanan guru LINUS pengagihan tugas sama rata.

Dialog Prestasi bagi setiap program di sekolah.