Está en la página 1de 13

de sota, cavall i rei - Formularis de Google

1 of 12

https://docs.google.com/forms/d/12uztUURmmjywKLPfeuaOSWwCU...

Edita aquest formulari

201 respostes
Mostra totes les respostes

Publica les estadstiques

Resum
[Imatge]

0. Dades enquestat
0.1 Edat

71%

<30 anys

58

29%

>=30 anys

142

71%

29%

0.2 Zona de la mina on viu


Mina vella

90

46.2%

Mina Nova

77

39.5%

Mina Residencial

28

14.4%

39,5%
14,4%

46,2%

0.4 Sexe
55,2%

Home

90

44.8%

Dona

111

55.2%

44,8%

0.5 Situaci Laboral

19%
17,5%

11%

Estudiant

22

11%

Treballador/a

88

44%

Aturat/da

35

17.5%

Jubilat/da

38

19%

Altres

17

8.5%

44%

07/06/2016 18:27

de sota, cavall i rei - Formularis de Google

2 of 12

https://docs.google.com/forms/d/12uztUURmmjywKLPfeuaOSWwCU...

1. Relaci amb la droga


1.1 T algun familiar, amic o conegut que consumeixi drogues actualment?

60%

69

34.5%

No

120

60%

NS/NC

11

5.5%

34,5%

1.2 T algun familiar, amic o conegut que distribueixi drogues actualment?

71,6%

47

23.4%

No

144

71.6%

NS/NC

10

5%

23,4%

1.3 Amb quina freqncia observa persones consumint droga (a lescala, al carrer, etc)?
18%
25,5%

12%

44,5%

Diversos cops al dia

89

44.5%

Diversos cops a la setmana

51

25.5%

Un cop a la setmana, o menys

36

18%

Mai

24

12%

1.4 Amb quina freqncia observa persones distribuint droga (a lescala, al carrer, etc)?

36,7%

23,6%

27,1%

Diversos cops al dia

54

27.1%

Diversos cops a la setmana

25

12.6%

07/06/2016 18:27

de sota, cavall i rei - Formularis de Google

3 of 12

https://docs.google.com/forms/d/12uztUURmmjywKLPfeuaOSWwCU...

Un cop a la setmana, o menys

47

23.6%

Mai

73

36.7%

2. Resposta a la droga: inseguretat


2.1 Vost ha estat vctima de robatori per part dun consumidor o un distribudor de
drogues?
S

33

16.4%

No

168

83.6%

83,6%

16,4%

2.2 T algun familiar, amic o conegut que hagi estat vctima de robatori per part dun
consumidor o un distribudor de drogues?

61,7%

77

38.3%

No

124

61.7%

38,3%

2.3 Vost ha estat vctima dagressi per part dun consumidor o un distribudor de
drogues?
S

31

15.5%

No

169

84.5%

84,5%

15,5%

2.4 T algun familiar, amic o conegut que hagi estat vctima dagressi per part dun
consumidor o un distribudor de drogues?

68,8%

62

31.2%

No

137

68.8%

31,2%

2.5 Del 0 al 10, quina sensaci dinseguretat t al barri? (10 s mxima preocupaci)
1

38

19.8%

3.1%

32

07/06/2016 18:27

de sota, cavall i rei - Formularis de Google

4 of 12

https://docs.google.com/forms/d/12uztUURmmjywKLPfeuaOSWwCU...

12

6.3%

3.6%

30

15.6%

12

6.3%

11

5.7%

21

10.9%

18

9.4%

10

37

19.3%

3. Resposta a la droga: por


3.1 Coneix lexistncia de mfies de la droga al barri?

33,5%

127

66.5%

No

64

33.5%

66,5%

3.2 Del 0 al 10, quin nivell de por li causa la presncia de mfies de la droga al barri?
1

40

20.7%

2.1%

40

11

5.7%

30

3.1%

20

21

10.9%

10

12

6.2%

15

7.8%

23

11.9%

12

6.2%

10

49

25.4%

0
1

10

4. Resposta a la droga: impotncia


4.1 Del 0 al 10, quin grau de confiana t amb que algun dia sacabi la venda de droga al
barri?

100
75

102

52.3%

19

9.7%

4.6%

2.6%

50

3.6%

25

4.1%

4.1%

4.1%

2.6%

0
1

10

07/06/2016 18:27

de sota, cavall i rei - Formularis de Google

5 of 12

10

24

https://docs.google.com/forms/d/12uztUURmmjywKLPfeuaOSWwCU...

12.3%

5. Resposta a la droga: comproms


5.1 Ha participat mai en algun acte o acci contra la presncia de la droga al barri?
S

39

19.7%

No

159

80.3%

80,3%

19,7%

5.2 Sha implicat mai en alguna associaci en la lluita contra la droga al barri?
S

28

14.1%

No

171

85.9%

85,9%

14,1%

6. Situaci del barri


6.1 La presncia de persones de fora del barri que vnen aqu a comprar i consumir
drogues. [6. Situaci del barri]

1
2

18

9.2%

3.1%

1%

1.5%

4.1%

2.6%

18

9.2%

20

10.2%

21

10.7%

10

95

48.5%

16

8.2%

2%

2.6%

2.6%

9
10
0

20

40

60

80

6.2 La venda de droga al carrer. [6. Situaci del barri]

1
2
3

07/06/2016 18:27

de sota, cavall i rei - Formularis de Google

6 of 12

https://docs.google.com/forms/d/12uztUURmmjywKLPfeuaOSWwCU...

3.6%

4.1%

10

5.1%

26

13.3%

24

12.2%

10

91

46.4%

6.3 La venda de droga a les escales de vens. [6. Situaci del barri]
1

13

6.6%

2%

2.6%

2%

1
2
3

4.6%

1.5%

3.1%

18

9.2%

24

12.2%

10

110

56.1%

12

6.1%

1.5%

0%

0.5%

9
10
0

25

50

75

100

6.4 La mala imatge del barri. [6. Situaci del barri]

1
2
3

3.6%

1.5%

14

7.1%

22

11.2%

15

7.7%

10

119

60.7%

2.6%

0%

1.5%

9
10
0

25

50

75

100

6.5 La neteja dels espais pblics. [6. Situaci del barri]

1
2
3

07/06/2016 18:27

de sota, cavall i rei - Formularis de Google

7 of 12

https://docs.google.com/forms/d/12uztUURmmjywKLPfeuaOSWwCU...

1%

4.6%

3.1%

15

7.7%

18

9.3%

26

13.4%

10

110

56.7%

6.6 Lapropiaci de lespai pblic per part de determinades persones. [6. Situaci del
barri]

1
2
3

11

5.7%

0.5%

1%

1.6%

15

7.8%

3.1%

13

6.8%

20

10.4%

16

8.3%

10

105

54.7%

9
10
0

25

50

75

100

6.7 El fet que vens de tota la vida marxin del barri. [6. Situaci del barri]
1

15

7.7%

2.1%

1.5%

2.1%

3.6%

12

6.2%

10

5.1%

23

11.8%

17

8.7%

10

100

51.3%

27

13.8%

1.5%

1
2
3

9
10
0

20

40

60

80

6.8 Les tensions entre vens. [6. Situaci del barri]

07/06/2016 18:27

de sota, cavall i rei - Formularis de Google

8 of 12

https://docs.google.com/forms/d/12uztUURmmjywKLPfeuaOSWwCU...

1.5%

1.5%

22

11.2%

3.1%

10

5.1%

25

12.8%

14

7.1%

10

83

42.3%

7. Coneixement dels recursos: el Local o la sala de consum


7.1 Sabria dir dues funcions daquest equipament? (Si lentrevistat diu dues funcions
correctes, apuntar s. Si no, no)
55,8%

88

44.2%

No

111

55.8%

44,2%

7.2 Sap on es troba situat aquest equipament? (Si lentrevistat diu ladrea correctament,
apuntar s. Si no, no.)
43,5%

113

56.5%

No

87

43.5%

56,5%

7.3 Ha visitat el local, en alguna activitat concreta o en unes portes obertes?


S

25

12.4%

No

176

87.6%

87,6%

8. Coneixement dels recursos: el CAS on est lambulatori


8.1 Sabria dir dues funcions daquest equipament? (Si lentrevistat diu dues funcions
correctes, apuntar s. Si no, no)

07/06/2016 18:27

de sota, cavall i rei - Formularis de Google

9 of 12

https://docs.google.com/forms/d/12uztUURmmjywKLPfeuaOSWwCU...

90

44.8%

No

111

55.2%

8.2 Sap on es troba situat aquest equipament? (Si lentrevistat diu ladrea correctament,
apuntar s. Si no, no.)
44,3%

112

55.7%

No

89

44.3%

55,7%

8.3 Ha visitat al local, en alguna activitat concreta o en unes portes obertes?


S

35

17.4%

No

166

82.6%

82,6%

17,4%

9. Coneixement dels recursos: Situat


9.1 Sabria dir dues funcions daquest equipament? (Si lentrevistat diu dues funcions
correctes, apuntar s. Si no, no)
S

40

19.9%

No

161

80.1%

80,1%

19,9%

9.2 Sap on es troba situat aquest equipament? (Si lentrevistat diu ladrea correctament,
apuntar s. Si no, no)
S

38

19%

No

162

81%

81%

19%

07/06/2016 18:27

de sota, cavall i rei - Formularis de Google

10 of 12

https://docs.google.com/forms/d/12uztUURmmjywKLPfeuaOSWwCU...

9.3 Ha visitat al local, en alguna activitat concreta o en unes portes obertes?


S

20

10%

No

181

90%

90%
10%

10. Coneixement dels recursos: comissaria dels Mossos


10.1 Sabria dir dues funcions daquest equipament? Si lentrevistat diu dues funcions
correctes, apuntar s. Si no, no.

25%

150

75%

No

50

25%

75%

10.2 Sap on es troba situat aquest equipament? Si lentrevistat diu ladrea correctament,
apuntar s. Si no, no.
S

170

84.6%

No

31

15.4%

15,4%

84,6%

10.3 Ha visitat al local, en alguna activitat concreta o en unes portes obertes?


51,7%

97

48.3%

No

104

51.7%

48,3%

11. Propostes de millora: lacci policial


Quina hauria de ser la prioritat dels cossos policials? Marca amb una X la que consideris
ms important:
La vigilncia
La pressi s
El control de l

07/06/2016 18:27

de sota, cavall i rei - Formularis de Google

11 of 12

https://docs.google.com/forms/d/12uztUURmmjywKLPfeuaOSWwCU...

La vigilncia als carrers.

73

37.8%

La pressi sobre el comer de drogues a les escales de vens.

62

32.1%

El control de lentrada de droga al barri.

84

43.5%

Lobertura duna oficina datenci per temes relacionats amb les drogues.

26

13.5%

Un altre

13

6.7%

12. Propostes de millora: lorganitzaci urbanstica


Quina hauria de ser la prioritat en termes urbanstics per tal dacabar amb el consum a
lespai pblic? Marca amb una X la que consideris ms important:

Vallar els sol


Afegir al Pla
Millorar la illu
Modificar la d
Un altre
0

20

40

60

80

Vallar els solars buits.

38

20.3%

Afegir al Pla de Transformaci un apartat especfic sobre la lluita contra la droga.

86

46%

Millorar la illuminaci dels espais pblics.

41

21.9%

Modificar la distribuci del mobiliari urb.

36

19.3%

Un altre

21

11.2%

13. Propostes de millora: la promoci econmica


Quina hauria de ser la prioritat en termes de promoci econmica per tal dacabar amb el
consum a lespai pblic? Marca amb una X la que consideris ms important:
Laugment de
Laugment del
El suport a la
La creaci d
Un altre
0

25

50

75

100

Laugment de cursos formatius al barri.

32

16.7%

Laugment dels plans docupaci per part del Consorci.

43

22.4%

07/06/2016 18:27

de sota, cavall i rei - Formularis de Google

12 of 12

https://docs.google.com/forms/d/12uztUURmmjywKLPfeuaOSWwCU...

El suport a la formaci dels joves: lluita contra labsentisme escolar, promoci dels estudis postobligatoris

106

55.2%

La creaci dempreses al barri: bars, supermercats

54

28.1%

Un altre

3.1%

Moltes grcies per la participaci

Nombre de respostes diries


40
30
20
10
0

07/06/2016 18:27