Está en la página 1de 5

Bolon de verde

Hector Napolitano

A
Rubato
Voz y Piano solos

&

Guitar

&

Piano

#
#

?#
?#

Bass Guitar

4
4
4
4

Ï ÏÏÏ ú

ver-de es el

mar

Î

4
4

b

E min
j
n Ï Ï n DÏ minÏ . EÏ Ï Ï Ï Ï A min
Ï
Ï
ú
Ï Ï Ï ÏÏ
Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï
J
7

E min

ver-de la mon - ta - na

gg w
g ww

gg úú
gg ú

ggg úú
g# ú

Î

4
4

‹

Drum Set

4
4

#

7 ( 5)
B 7 F min
Î

·

ver-de es el

&

Pno.

#

Bass

D. S.
5

ggg # úú
ú

ver-desuhume - dad

ggg úú ÏÏ ÏÏ

·

7

verde
- sumi -

·

·

·

·

·

Î

·

·

·

·

D7

ra - da

ver - de su pi - sa - da

?# ú
ú

7

Î

D

ÏÏ

ggg n úúú

·

#

G

3

ÏÏ ÏÏ ÏÏ
ú
ú

ver - dees el ca - mi - no

Ï
ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ
ú

#7

. FÏ Ï # Ï Ï BÏ Ï .
Ï
J
J

# Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï
Ï
&
Ï Ï Ï
J

Gtr.

mus-go

7

3

ver - de su des - ti - no

j #Ï Ï
Ï
# Ï ÏÏ .. ÏÏ ÏÏ

ú

ú

?#

·

·

·

‹

·

·

·
©

B7

Ï Ï Ï #Ï #Ï

ver des laes - pe -

Ï ÏÏ ÏÏ
Ï
#
Ï
Ï
ú
ú

ú
ú

·
·

G Aú & J Gtr.a ver .de xÏ D7 j ÏÏ ÏÏ ÏÏ G 3 que me daa . j ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï # ÏÏ .le .de es la w w ÏÏ ú ú Ï.de es la · · # Ï Ï. Ï î B A tempo Toda la banda D min7 E7 Gtr. S. # ran . Ï Ï Ï J xÏ xÏ x x x xÏ x x xÏ Ï Ï j ÏÏ ÏÏ #Ï Ï tar .na Pno. Ï Ï J Ï . äÏ Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï Ï ÏJ Ï . î. & J 13 que E min Ï Ï Ï Ï Ï Ï ?# ma .deel me .dio ú ú Ï Ï J x x x xÏ x x Ï Ï ÏÏ Ï Ï D Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ di .gri . î pier .. ÏJ Ï Ï x x x xÏ x x Ï Ï xÏ xÏ x x x xÏ x x xÏ xÏ Ï Ï Ï. ‹ ver .Bolon de verde 2 # EÏ minÏ .de Ï Ï Ï Ï E min ww w · w · · · ‹ · · · · - Ï Ï... Ï #Ï nÏ nun .3ca se ÏÏ Ï j Ï Ï #Ï Ï. 9 A min7 B 7 ÏÏ Ï Ï Ï # ÏÏ n ÏÏ Bass D. ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï.za ÏÏ Ï ?# Ï Bass D. ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ J w w ÏÏ Ï Ï .de la ma - ÏÏ .. S. & Pno. Ï Ï J J Ï Ï Ï 3 # Ï Ï Ï Ï ÏÏ & nÏ Ï Ï Ï #Ï ?# ú ú ? # Ï.a ú ú ÏÏ Ï ver3 . B7 A min7 ver .

. Ï Ï ú D. Ï Ï Ï J Ï. E min î ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï # Ï ÏÏ Ï Ï o .a Pno.de las pal . ÏÏ Ï ? # Ï .jos Ï. ú & .Ï Ï & . 3 ver .me . J w w Ï. Ï Ï #Ï #7 ho..na 3de li . Ï#Ï J Ï Ï ÏÏ w j Ï.ras # ÏÏ ÏÏ ÏÏ # ÏÏ & ÏÏ Ï Ï J J ú ?# ú ú ú 17 Gtr. Ï Ï Ï J . î. ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï ver.. ÏJ Ï Ï ‹ Õ ÕÕ Õ PREGONES ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏÏÏ Ï Ï Ï Ï ver. 3 E min # Ï Ï.des son las 3 j # Ï # ÏÏ ÏÏÏ ú ú 3 y tam-bien tus ÏÏ Ï ú ú Õ Õ Õ Õ 1. Õ Õ Õ Õ ÏÏ .de las pa ú ú ÏÏ Ï J Õ Õ ÕÕ Ï Ï Ï Ï . S. # .. ÏÏ Ï J ÕÕ Õ Õ ÕÕ ÕÕ . w w Ï. E min ..dees la bo- w w #Ï lle .cor dee se vie jo cuar ÕÕ ÕÕ j ÏÏ ÏÏ Ï Ï 7 Ï.jas E min j ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ # Ï Ï . S.. ? # . Ï Ï # Ï n Ï ww Bass ? # .lla re des ver. B7 re ... B7 j ä ÏÏ ÏÏjÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ . Õ Õ Õ Õ ÏÏ ÏÏ Ï J Õ ÕÕÕ E min G A A min B 7 te .Bolon de verde # Ï Ï Ï Ï & ÏJ Ï . 2.. Bass D. Ï .... ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Î A min7 Gtr. ‹ 21 . Fä Ï Ï # Ï Ï BÏ # Ï Î Ï Ï # Ï Ï J F Ï Ï Ï Ï sue-noen sus cal- . ÏÏ ÏÏÏÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï w w ú ú . ÏÏ ÏÏ # ÏÏÏ n ÏÏÏ # ÏÏÏ . î Pno.

nes Pno. ?# w w ? # Ï. 26 D Gtr. Bass D.lon w # ww j ÏÏ Ï w Õ Õ Õ Õ x ÏÏ · de w Ï. J j ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï yen un de .. · # b F min7 ( 5) ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ J ? # ä Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï ä Ï Ï #Ï ä Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï ä Ï Ï #Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ?# ä Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï Ï ä ÏÏÏä Ï ä # Ï ä #Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ ä ‹ 30 x x xf x xf x xÏ xÏ x x xf x xf x xÏ xÏ x x xf x xf x xÏ xÏ x x xf x xf x xÏ xÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . ú j ÏÏÏ ÏÏÏ B ÏÏ Ï ÏÏ .sa ..yu .no ÏÏ . S. & j ÏÏ ÏÏ ÏÏ 3 que tam .. C Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï.. J E min ver .Bolon de verde 4 C Gtr. E min # ÏÏ Ï Ï Ï äÏ Ï Ï Ï. Ï Ï. Õ Õ Õ Õ U Ï B C B Î.de # & ÏÏÏ . & J D min7 # Ïj Ï & n ÏÏ ÏÏ zo .bien son ÏÏ Ï ÏÏ J Õ Õ Õ # Ï Ï. Ï.des w w Ï Î. S. Pno. w w ÏÏ Ï J · # b F min7 ( 5) E min ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ www J ä Ï Ï Ï J #Ï Ï J ú j ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï con un bo .. Õ C ver . Bass ‹ D.

# 5 Rubato E min # & .. úúú & . w w · · · . E min Gtr. î . ä Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï Ï äÏÏ Ïä Ï ä # Ï ä ä # Ï ä Ï Ï Ï . ÏÏ ÏÏ D. C B b F min7 ( 5) E min C B ÏÏ . S.. Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ . ä Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï Ï äÏÏ Ïä Ï ä # Ï ä ä # Ï ä Ï Ï Ï ... S.. ú & J J zo. w ÏÏ ÏÏ 7 Pno.de gg ww gg w ggg # www ggg www w w w w w U Ï B Rit. # ÏÏ # ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ úúú ÏÏ .. Ï ä Ïä Ï... ÏÏ E min C # DÏ minÏ Ï Ï Ï Ï Ï . Bass D. 34 Gtr. J J ÏÏ ÏÏ ? # . äÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï. gg www g sue . Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ .lon de ver ..nes Bass U Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ? # .yu ..noen sus cal w ‹ x . b F min7 ( 5) # ..no · · E min Ï # Ï äÏ Ï Ï J Ï J Ï . ú J con un bo .des ggg www ?# w w ?# w ‹ 39 yen un de .sa .Pno. # Bolon de verde & #g w ggg n ww 3 que tam-bien son ver . # ÏÏ # ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï. Ï ä Ïä .

Intereses relacionados