Está en la página 1de 12

Q-ART.

FESTIVAL DARTS
DE QUART DE POBLET
SETEMBRE 2016

XLV CONCURS DARTS PLSTIQUES


III CONCURS DART URB DE QUART DE POBLET
III PREMI A LA CREACI DE NOVES DISCIPLINES ARTSTIQUES
I CONCURS DE PINTURA A LAIRE LLIURE DE QUART DE POBLET

XLV CONCURS DARTS PLSTIQUES

RECEPCI DE LES OBRES

Aquest concurs comprn les disciplines


de Pintura, Escultura i Gravat.

La recepci de les obres tindr lloc del 30


de maig al 27 de juny de 2016 a la Casa
de Cultura. Plaa Valldecabres, 19. 46930
.Quart de Poblet

PARTICIPANTS
Hi podran participar totes les persones
nascudes o residents a la Comunitat
Valenciana.
Cada autor o autora podr presentar una
obra a cada secci del certamen. Les
obres que es presenten aniran sense
firmar, han de ser indites en aquest
certamen i realitzades en els anys 2015
o 2016.

SECCIONS
PINTURA.
La tcnica i el suport seran lliures. Lobra
tindr unes dimensions mnimes de 50
cm i mximes de 150 cm per cada un
dels costats.
ESCULTURA.
La tcnica i els materials seran lliures.
Lobra no podr ser major de 220 cm per
cada un dels costats, ni pesar ms de
75 Kg.
GRAVAT.
Sadmetran els segents procediments
de lart grfic: gravat calcogrfic (bur,
aiguafort, aiguatinta, punta seca...),
xilografia, litografia i serigrafia; shi
exclou qualsevol tcnica de reproducci
digital. Les dimensions de lobra no
excediran de 112 x 76 cm. La planxa
matriu no podr excedir de 65 x 70 cm, ni
ser inferior a 30 x 40 cm. Es presentar
muntada en un suport rgid, emmarcada
amb una motlura no superior a 3 cm i
protegida adequadament.

DOCUMENTACI
Les obres han danar acompanyades
de la fotocpia del DNI o NIE i un breu
currculum artstic.

Horari de recepci: de dilluns a


divendres de 10 a 13 i de 17 a 20 hores.
El termini de recepci dobres finalitzar
el dia 27 de juny a las 13 hores.
De les obres remeses se nacusar
recepci.

JURAT
El Jurat estar format per lalcaldessa de
la vila, com a presidenta, o el membre de
la corporaci municipal en qui delegue,
un membre nomenat per lassociaci
Amigos de las Artes Plsticas i dos
especialistes en art.

PREMIS


Pintura: Premi dotat amb 1.500 i


trofeu
Escultura: Premi dotat amb 1.800
i trofeu
Gravat: Premi dotat amb 700 i
trofeu

Els premis estaran subjectes a les retencions de


lIRPF corresponents.
Les obres premiades passaran a ser propietat de
lAjuntament de Quart de Poblet.

EXPOSICI I LLIURAMENT DE
PREMIS
Les obres seleccionades sexposaran a la
Casa de Cultura del 3 al 29 de setembre
de 2016.
La inauguraci de lexposici i lliurament
de premis tindr lloc el dia 3 de setembre
a les 19.30 hores.

RECOLLIDA
A partir de la data de clausura de
lexposici i fins al 31 doctubre de 2016,

lautor/a o la persona en qui delegue


podr retirar les obres o sollicitar-ne la
devoluci per agncia a ports deguts.

OBSERVACIONS
Lentitat convocant tindr la mxima cura
en la conservaci de les obres, per no
es responsabilitzar dels desperfectes
que puguen patir les obres presentades
durant el perode de temps que estiguen
sota la seua custdia, aix com dels
desperfectes o prdues que puguen
sofrir les obres presentades a causa del
transport, la recepci i el reenviament.

III CONCURS DART URB

OBJECTE

El termini de recepci dobres finalitzar


el dia 5 de juliol a las 13 hores.
De les obres remeses se nacusar
recepci.

LAjuntament de Quart de Poblet


estableix aquesta secci com a via
dexpressi cultural i artstica de
carcter urb, amb la finalitat dacostar
a la ciutadania noves prctiques de
producci plstica i tamb posar en valor
entre la poblaci les bones prctiques
mediambientals.
Els esbossos finalistes del certamen es
duran a cap intervenint un mxim de 4
contenidors de vidre de 168 cm dalada i
165 cm de dimetre aproximadament.

PARTICIPANTS
Hi podran participar les persones majors
de 16 anys nascudes o residents a la
Comunitat Valenciana, b siga de forma
individual o en grup (mxim 4 persones).
La mateixa persona no podr participar
en ms dun grup.
Si sn menors dedat, han dadjuntar
una autoritzaci i fotocpia del DNI del
pare, mare o tutor/a legal per a poder
participar-hi.

TEMA
Les obres tindran com a tema Per un
Quart ecolgic i sostenible. En les obres
hi ha daparixer lexpressi Envasos de
vidre / Envases de vidrio

FASE DE RECEPCI DE LES


PROPOSTES
La recepci de les propostes tindr lloc
del 30 de maig al 5 de juliol de 2016.

Presencialment a la Casa de Cultura:


Plaa Valldecabres, 19. 46930 Quart
de Poblet. Horari de recepci: de
dilluns a divendres de 10 a 13 i de 17
a 20 hores.
A partir del 27 de juny lhorari ser
de de 10 a 13 hores.
Mitjanant correu postal.

A ladrea electrnica: cultura@


quartdepoblet.org

ESBOSSOS I DOCUMENTACI
Cada artista o grup presentar una
proposta artstica amb la segent
documentaci:
1. Nom complet, telfons de contacte i
adrea electrnica.
2. Fotocpia del DNI/NIE de la persona
participant i, si escau, de cadascun
dels components del grup i
pseudnim o nom del grup.
3. Esbs en format A3 apasat
segons la plantilla facilitada
per lorganitzaci del certamen
(accessible en la pgina web http://
cultura.quartdepoblet.es/), junt al
projecte que es realitzar en cas de
ser seleccionat per a la fase final del
present concurs; shi inclour el ttol.
4. Fotografies de murals, dobres
dart urb o de grafits realitzats
amb anterioritat pels participants o
grups.
Les obres seran totalment indites.
No sadmetran treballs que tinguen
continguts obscens, xenfobs, sexistes
o qualsevol altre que atempte contra
la dignitat de les persones i els drets
humans.

JURAT
El jurat estar format per lalcaldessa de
la vila, com a presidenta, o membre de
la corporaci municipal en qui delegue i
dos especialistes en art.

FASE DE SELECCI
El jurat seleccionar dels esbossos
presentats aquells que considere ms
novedosos, ms representatius i amb

major qualitat artstica. Es podr escollir


fins un mxim de cinc treballs, un dells
en qualitat de reserva per si es dna
el cas que algun dels quatre primers
seleccionats no es pot presentar el dia de
lexecuci dels esbossos.
La selecci del jurat es far pblica
abans del dia 11 de juliol de 2016.
Durant la jornada dexecuci de les obres
finalistes, el jurat emetr el veredicte i
comunicar als participants i assistents,
lobra guanyadora del certamen.

PREMIS
La quantia mxima total dels premis s
de 1.000 euros, que es distribuiran de la
manera segent:

Primer premi, amb una dotaci


econmica de 700 euros.
Accssit de 100 per a cadascun
dels artistes o grups finalistes que
no obtinguen el premi principal.

Els premis estaran subjectes a les retencions de


lIRPF corresponents.
Les obres passaran a ser propietat de lAjuntament
de Quart de Poblet.

FASE DEXECUCI I LLIURAMENT


DE PREMIS
Lexecuci dels treballs en els
contenidors es realitzar el 24 de
setembre de 2016, de 10.30 a 19.00
hores al voltant de la Biblioteca
Municipal Enric Valor (Metro Quart de
Poblet).
Els finalistes i reserves acudiran amb tot
el material: pots, esprais i materials de
pintura necessaris per a realitzar lesbs
presentat.
Ser motiu de desqualificaci:

Executar lobra fora de lespai


assignat a cada treball.
Executar una obra diferent a la
seleccionada prviament.
Alterar els treballs realitzats per les
altres persones participants.

El plagi de lobra daltres artistes.


Que persones diferents a les
prviament inscrites com a
components del grup participen en
lexecuci de lobra.

A les 19.30 hores el jurat comunicar


quina s lobra premiada.

EXPOSICI
Les obres executades seran
posteriorment collocades en les zones
reservades per als contenidors de vidre i
shi integraran com a mobiliari urb.

RECOLLIDA
Els projectes no premiats podran retirarse o sollicitar-ne la devoluci fins al 31
doctubre. Les despeses de devoluci
aniran a crrec dels interessats. Una
vegada transcorregut aquest termini, tots
els dossiers no retirats seran destruts.

OBSERVACIONS
LAjuntament de Quart de Poblet
es reserva el dret de canvi de data
dexecuci de les obres en cas de males
condicions meteorolgiques, aix com
el dret dajornament i/o suspensi del
concurs.
Les despeses de desplaament,
de manutenci o dallotjament que
puguen derivar-sen seran a crrec dels
participants.
Els dissenys presentats i lexecuci
daquests podran ser gravats i/o
fotografiats i podran ser reproduts i/o
exposats per lorganitzaci.

III PREMI A LA CREACI


ARTSTICA CONTEMPORNIA
OBJECTE
El premi convocat en aquesta modalitat
tindr com a finalitat lelaboraci dun
projecte artstic concebut per a lEspai
de Creaci Jove de Quart de Poblet, que
implique la reflexi crtica davant del
fet expositiu per mitj dintervencions
i creacions desenvolupades
especficament en relaci a les
caracterstiques de lespai: videoart,
disseny grfic, installaci, performance,
etc.
Aquesta convocatria t tamb com a
finalitat facilitar a lartista seleccionat
una via de professionalitzaci en
lmbit de lart contemporani i la difusi
daquestes disciplines artstiques entre
la ciutadania de Quart de Poblet.
nicament seran admesos projectes
indits que no hagen estat seleccionats
ni publicats per a altres convocatries ni
exposicions.

PARTICIPANTS
Hi podran participar les persones
majors dedat nascudes o residents
a la Comunitat Valenciana, de forma
individual o collectiva (mxim 2
persones).

TEMA
La temtica ser lliure dins de les
disciplines artstiques que tenen cabuda
en aquest espai: videocreaci artstica,
disseny grfic, installaci, performance,
etc.
Lactivitat creativa ha de ser viable en
lEspai de Creaci Jove, per la qual cosa
no podran realitzar-se actuacions que
generen pols, soroll o puguen deteriorar
les installacions.

PRESENTACI DE LES PROPOSTES


La recepci de les propostes tindr lloc
del 30 de maig al 5 de juliol de 2016.

Presencialment a la Casa de Cultura:


Plaa Valldecabres, 19. 46930 Quart
de Poblet. Horari de recepci: de
dilluns a divendres de 10 a 13 i de 17
a 20 hores.
A partir del 27 de juny lhorari ser
de 10 a 13 hores.
Mitjanant correu postal.
A ladrea electrnica: cultura@
quartdepoblet.org

El termini de recepci dobres finalitzar


el dia 5 de juliol a las 13 hores.
De les obres remeses se nacusar
recepci.

PROPOSTA I DOCUMENTACI
Cada artista o grup presentar una
proposta artstica amb la segent
documentaci:
1. Nom complet, telfons de contacte i
adrea electrnica.
2. Fotocpia del DNI/NIE de la persona
participant i, si escau, de cadascun
dels components del grup i
pseudnim o nom del grup.
3. Currculum artstic (descripci
i fotografies daltres activitats
artstiques realitzades anteriorment).
4. Proposta expositiva:
a. Breu dossier on es descriga el
projecte artstic, metodologia
dexecuci, temporalitzaci,
descripci de materials i tcniques,
aix com la significaci de lobra.
b. Necessitats tcniques.
Les obres seran totalment indites.
No sadmetran treballs que tinguen
continguts obscens, xenfobs, sexistes
o qualsevol altre que atempte contra
la dignitat de les persones i els drets
humans.

JURAT
El Jurat estar format per lalcaldessa de
la vila, com a presidenta, o membre de
la corporaci municipal en qui delegue, i
dos especialistes en art.
El jurat avaluar tots els projectes
presentats de manera annima i tindr
en compte, fonamentalment, la qualitat
artstica dels projectes presentats, el seu
carcter innovador i la seua viabilitat.
La resoluci del jurat es donar a
conixer abans del dia 11 de juliol de
2016.

PREMI
La dotaci del premi ser de 1.000 euros
i el pagament es realitzar el dia de la
inauguraci de lexposici del projecte.
El premi estar subjecte a les retencions de lIRPF
corresponents.

OBLIGACIONS DE LES PERSONES


PREMIADES
La concessi del premi implica ls
continuat de lEspai de Creaci Jove (C/
Gerardo Paadn, 19. 46930) de l1 dagost
a l11 de setembre, ambds inclosos,
almenys 4 dies a la setmana.
Labsncia o falta daprofitament de
lespai podr suposar la retirada total o
parcial de la quantia econmica.
Les despeses de desplaament,
manutenci o allotjament que sen
puguen derivar aniran a crrec de la
persona o persones premiades.
Es cedir a lAjuntament part de lobra
realitzada. En tot cas, quedaran cedits
per escrit els drets de comunicaci
pblica del conjunt de lobra realitzada.

EXPOSICI I LLIURAMENT DE
PREMIS
Lexposici de lobra tindr lloc durant els
dies 16, 17 i 18 de setembre de 2016 a
lEspai de Creaci Jove. Lartista o grup

premiat es compromet a estar present,


explicar i difondre el seu treball al pblic
que visite lexposici.
La inauguraci i el lliurament del premi
tindr lloc el dia 16 de setembre a les
19.30 hores.
Aquestes dates podrien estar subjectes a
modificacions que serien convingudes per
lAjuntament i lartista o grup premiat.

RECOLLIDA
Els projectes no premiats podran retirarse o sollicitar-ne la devoluci, fins al 31
doctubre. Les despeses de devoluci
aniran a crrec dels interessats. Una
vegada transcorregut aquest termini, tots
els dossiers no retirats seran destruts.

OBSERVACIONS
Lentitat convocant tindr la mxima cura
en la conservaci de les obres, per no
es responsabilitzar dels desperfectes
que puguen patir les obres presentades
durant el perode de temps que estiguen
sota la seua custdia.

I CONCURS DE PINTURA A LAIRE


LLIURE DE QUART DE POBLET
PARTICIPANTS
Hi podran participar totes les persones
nascudes o residents a la Comunitat
Valenciana.

TEMA
El municipi: els seus paisatges, edificis,
carrers, gents, racons, detalls... Els
participants han de realitzar els seus
treballs a Quart de Poblet hi podran
pintar el que vegen des del punt triat.

INSCRIPCI
La inscripci ser gratuta i es far de l1
de juliol al 9 de setembre de 2016.

Presencialment a la Casa de Cultura:


Plaa Valldecabres, 19. 46930 Quart
de Poblet. Horari de recepci: de
dilluns a divendres de 10 a 14 hores
Mitjanant correu postal.
A ladrea electrnica: cultura@
quartdepoblet.org

La inscripci ha danar acompanyada


de la fotocpia del DNI o NIE i un breu
currculum artstic.
En el moment daquesta, es facilitar
a tots els participants un plnol del
municipi.

REQUISITS DE LES OBRES


Cada autor o autora podr segellar fins a
2 suports per presentar-ne noms un al
concurs.
Els suports seran rgids (fusta, llen,
paper sobre bastidor), hi podran estar
emprimats amb un color uniforme
i sense textura, amb una grandria
mnima de 40 cm, i mxima de 120 cm
en qualsevol dels seus costats. Podr

utilitzar-se qualsevol tcnica pictrica


(oli, aquarella, acrlic, mixta, etc).
Les persones participants portaran tot
el material necessari per a realitzar el
treball, incls el cavallet.
No shi admetran esbossos previs,
esquemes o fotografies.

JURAT
El jurat estar format per lalcaldessa de
la vila, com a presidenta, o el membre de
la corporaci municipal en qui delegue,
dos especialistes en art i un representant
de lassociaci Amigos de las Artes
Plsticas o de lassociaci La Divina
Comida.

PREMIS
Primer premi: premi dotat amb 600


i trofeu
Segon premi: premi dotat amb 400
i trofeu
Tercer premi: premi dotat amb 300
i trofeu
Premi Jove*: premi dotat amb 300
i trofeu
Premi Local: premi dotat amb 300 i
trofeu (premi atorgat per lassociaci
Amigos de las Artes Plsticas)

* Persones menors de 31 anys dedat el dia de


celebraci del certamen.

Els premis sabonaran mitjanant


transferncia bancria i estaran
subjectes a les retencions fiscals
corresponents.
Les obres premiades passaran a ser
propietat de lAjuntament de Quart de
Poblet. En el cas del premi local, passar
a ser propietat de lassociaci Amigos de
las Artes Plsticas.

EXECUCI
El concurs tindr lloc el dia 18 de
setembre de 2016.
La recepci de les persones participants
ser a partir de les 8 h. a la Plaa del Pas

Valenci de Quart de Poblet; el segellat


dels suports finalitzar a les 9.30 hores.
El concurs comenar a les 9.00 hores
i finalitzar a les 14.00 hores. Les obres
podran ser lliurades fins a les 14.30
hores al local de lassociaci Amigos
de las Artes Plsticas (Carrer de Blasco
Ibez, 1). Les obres no podran estar
signades i seran identificades nicament
amb el nmero de registre assignat
durant la inscripci.

EXPOSICI I LLIURAMENT DE
PREMIS
La inauguraci de lexposici de les
obres seleccionades i lliurament de
premis tindr lloc el dia 18 de setembre
a les 17.30 hores al local de lassociaci
Amigos de las Artes Plsticas. Les
obres estaran exposades fins al 30 de
setembre de 2016.

RECOLLIDA
A partir de la data de clausura de
lexposici i fins al 31 doctubre de 2016,
lautor/a o la persona en qui delegue
podr retirar les obres o sollicitar-ne la
devoluci per agncia a ports deguts.

DISPOSICI FINAL COMUNA A


TOTES LES MODALITATS
La participaci en el certamen implica
que sautoritza lAjuntament de Quart
de Poblet a publicar, reproduir o
distribuir, totaltalment o parcial les obres
presentades al Concurs, sempre amb
finalitats culturals i promocionals i sense
nim de lucre, amb renncia expressa a
qualsevol tipus de reclamaci que puga
derivar-sen i en els termes exigits en
el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12
dabril, pel qual saprova el text Refs de
la Llei de Propietat Intellectual.
Aquest certamen es regeix pel que
disposa la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual es regula el Reglament de la Llei
General de Subvencions i el que disposen
les bases dexecuci del pressupost de
lAjuntament de Quart de Poblet per al
2016.
No hi podran participar les persones
que estiguen incurses en alguna de les
causes de prohibici per a percebre
subvencions recollides a larticle 13 de la
Llei General de Subvencions.
La inscripci en aquest concurs implica
lacceptaci de les bases, les quals
podran ser interpretades pel jurat
en aquells aspectes no previstos en
aquestes, aix com solucionar qualsevol
tipus de conflicte derivat de la seua
interpretaci. El jurat podr declarar
desert qualsevol premi dels convocats i
el seu veredicte ser inapellable.
Les persones participants es
responsabilitzaran totalment que no
existisquen drets a tercers en les obres
presentades, ni cap reclamaci per drets
dimatge.
Qui participa en el concurs respon
personalment de la legtima titularitat
i originalitat de lobra en els termes a

qu es refereix el text refs de la Llei de


Propietat Intellectual, garantint, per la
mera participaci en aquest concurs,
aquesta titularitat aix com el carcter
original i indit de lobra.
Les dades registrades pels participants
seran arreplegades i tractades de
conformitat amb la Llei 15/1999, de 13
de desembre, de Protecci de Dades de
Carcter Personal.

cultura.quartdepoblet.es
@culturaQdP
facebook.com/quartescultura

web

facebook

twitter

Casa de Cultura. Plaa Valldecabres, 19


46930 Quart de Poblet - Tel.: 96 154 75 97

Quart s Cultura i Patrimoni