Está en la página 1de 13

SELECTIVIDAD

MODELO EXAMEN I

CALIFICACIN

LATN II

Descripcin de la batalla donde finalmente los enemigos se retiran

Caesar cohortatus suos proelium commisit. Milites e loco


superiore
pilis
missis
facile
hostium
phalangem
perfregerunt. Ea disiecta, gladiis destrictis in eos impetum
fecerunt. Tandem vulneribus defessi et pedem referre et,
quod mons suberat circiter mille passuum, eo se recipere
coeperunt.

1. TRADUCCIN DEL TEXTO. 5 PUNTOS


2. ANLISIS SINTCTICO DEL TEXTO. 2 PUNTOS
3. ANLISIS MORFOLGICO DE LAS SIGUIENTES PALABRAS. 1 PUNTO
a.
b.
c.
d.

Cohortatus
Ea
Referre
Suberat

4. MODIFICACIN PREVERBIAL A PARTIR DE LAS BASES LXICAS DE 1


PUNTO
a. Commisit (3)
b. Recipere (2)
5. LA PICA LATINA. 1 PUNTO

SELECTIVIDAD

MODELO EXAMEN I

CALIFICACIN

LATN II

Ventajas y aprendizaje de los sacerdotes galos llamados druidas

Druides a bello abesse solent neque tributa cum reliquis


civibus pendunt; militiae vacationem habent omniumque
rerum immunitatem. Tantis praemiis excitati et item sua
sponte multi in disciplinam conveniunt et a parentibus
propinquisque mittuntur. Magnum ibi numerum versuum
ediscunt et annos XX in disciplina permanent.

1. TRADUCCIN DEL TEXTO. 5 PUNTOS


2. ANLISIS SINTCTICO DEL TEXTO. 2 PUNTOS
3. ANLISIS MORFOLGICO DE LAS SIGUIENTES PALABRAS. 1 PUNTO
a.
b.
c.
d.

Abesse
Sua
Versuum
Permanent

4. MODIFICACIN PREVERBIAL A PARTIR DE LAS SIGUIENTES BASES


LXICAS. 1 PUNTO
a. Habent (2)
b. Conveniunt (3)
5. EL TEATRO LATINO. 1 PUNTO

SELECTIVIDAD

MODELO EXAMEN I

CALIFICACIN

LATN II

Desenlace de la guerra entre germanos y romanos

Ita proelium restitutum est atque omnes hostes terga


verterunt neque fugere destiterunt priusquam ad flumen
Rhenum milia passuum ex eo loco circiter quinque
pervenerunt. Ibi perpauci aut viribus confisi tranare
contenderunt aut, lintribus inventis, sibi salutem repererunt.

1. TRADUCCIN DEL TEXTO. 5 PUNTOS


2. ANLISIS SINTCTICO DEL TEXTO. 2 PUNTOS
3. ANLISIS MORFOLGICO DE LAS SIGUIENTES PALABRAS. 1 PUNTO
a.
b.
c.
d.

Restitutum est
Flumen
Confisi
Sibi

4. MODIFICACIN PREVERBIAL A PARTIR DE LAS BASES LXICAS. 1


PUNTO
a. Verterunt (2)
b. Contenderunt (3)
5. LA LRICA LATINA. 1 PUNTO

SELECTIVIDAD

MODELO EXAMEN I

CALIFICACIN

LATN II

Csar se prepara para invadir Britania. Despus de arreglar


asuntos, va a reunirse con su ejrcito y ve que ha construido ya
muchos navos. Alaba a los soldados por ello, les da a conocer lo
que quiere hacer y ordena a todos reunirse en la ciudad costera de
Itio, desde donde sabe que el paso a Britania es muy factible por
ser la distancia escasa: con este motivo deja un nmero de
soldados que considera suficiente.

His confectis rebus, Caesar in citeriorem Galliam revertitur atque inde ad


exercitum proficiscitur. Eo cum venisset, circuitis omnibus hibernis, singulari
militum studio in summa omnium rerum inopia circiter sescentas naves
longas invenit instructas. Collaudatis militibus atque eis qui negotio
praefuerant, quid fieri velit ostendit atque omnes ad portum Itium convenire
iubet; ex hoc portu, commodissimum in Britanniam traiectum esse
cognoverat, circiter milium passuum XXX transmissum a continente.

1. TRADUCCIN DEL TEXTO. 5 PUNTOS


2. ANLISIS SINTCTICO DEL TEXTO. 2 PUNTOS
3. ANLISIS MORFOLGICO DE. 1 PUNTO
a.
b.
c.
d.

Proficiscitur
Instructas
Eis
Velit

4. MODIFICACIN PREVERBIAL A PARTIR DE LA BASE LXICA DE. 1


PUNTO
a. Confectis (3)
b. Praefuerat (2)
5. LA ORATORIA LATINA. 1 PUNTO

SELECTIVIDAD

MODELO EXAMEN I

CALIFICACIN

LATN II

Csar recibe noticias referidas a Varo mientras visita unas obras


que estaban a cierta distancia del puerto. Se lanza en su caballo,
deja todo lo que haca y en Leptis anima a todos a que lo sigan con
las naves. l se sube a una pequea, encuentra en el trayecto a
guila aterrado por el gran nmero de naves enemigas y se pone a
perseguirlas. Varo se sorprende por la rapidez de Csar, da la
vuelta a las naves y escapa.

Caesar interim, certior factus per nuntios in castris cum opera circumiret,
quae aberant a portu milia passuum VI, equo admisso, omissis omnibus
rebus, celeriter pervenit Leptim ibique hortatur omnes ut se naves
consequerentur; postea ipse parvolum navigiolum conscendit, in cursu
Aquilam multitudine navium perterritum atque trepidantem nactus, hostium
classem sequi coepit. Interim Varus, celeritate Caesaris audaciaque
commotus, cum universa clase, conversis navibus, ad Afrumetum fugere
contendit.

1. TRADUCCIN DEL TEXTO. 5 PUNTOS


2. ANLISIS SINTCTICO DEL TEXTO. 2 PUNTOS
3. ANLISIS MORFOLGICO DE LAS SIGUIENTES PALABRAS. 1 PUNTO
a.
b.
c.
d.

Circumiret
Aberant
Ipse
Sequi

4. MODIFICACIN PREVERBIAL A PARTIR DE LA BASE LXICA DE 1


PUNTO
a. Commotus (2)
b. Contendit (3)
5. LA HISTORIOGRAFA LATINA. 1 PUNTO

VOCABULARIO
TEXTO 1
Cohortor-cohortatus sum (dep): exhortar
Proelium-i: combate
Committo-commisi-commissum: entablar
Miles-militis: soldado
Locus-i: lugar
Pilum-i: lanza
Facile: fcilmente
Phalanx-phalangis: falange
Hostis-is: enemigo
Perfringo-perfregi-perfractum: romper
Disicio-disieci-disiectum: destruir, derribar
Gladius-i: espada
Destringo-destrinxi-destrictum: sacar
Facio-feci-factum: hacer
Impetus-us: ataque
Tandem: finalmente
Vulnus-eris: herida
Defetiscor-defessus sum (dep): cansarse
Refero-retuli-relatum: retirar (pedem refero retirarse)
Pes-pedis: pie
Mons-montis: monte
Subsum-subfui: estar cerca
Circiter: aproximadamente
Eo: all
Recipio-recepi-receptum: retirar
Coepi: empezar a

VOCABULARIO TEXTO 2

Druides: los Druidas (sacerdotes galos)


Bellum-i: guerra
Absum-abfui: estar lejos, alejarse
A, ab: de, desde / por (c.AG)
Neque: ni
Tributum-i: impuesto, tributo
Pendo-pependi-pensum: estimar, pagar
Reliquus-a-um: restante
Civis-is: ciudadano
Militia-ae: milicia, servicio militar
Vacatio-nis: exencin, licencia
Immunitas-atis: inmunidad, proteccin
Omnis-e: todo
Res-rei: cosa
Tantus-a-um: tanto, tan grande
Praemium-i: premio, recomensa
Excito (1): estimular, provocar, excitar
Item: igualmente

Sua sponte (expresin): por su propia voluntad


Multus-a-um: muchos
Convenio-veni-ventum: reunirse
Disciplina-ae: organizacin
Mitto-misi-missum: enviar
Parens-parentis: padre
Propinquus-a-um: cercanos, parientes
Magnus-a-um: grande
Numerus-i: nmero
Versus-us: verso
Ibi: all
Edisco-edidici: aprender de memoria
Annus-i: ao
Permaneo-permansi-permansum: permanecer

VOCABULARIO TEXTO 3

Proelium-i: combate
Restituo-restitui-restitutum: restablecer
Ita: as
Omnis-e: todo
Hostis-is: enemigo
Tergum-i: espalda
Verto-versi-versum: verter, volver, dar la vuelta
Destituo-destitui-destitutum: dejar de + inf
Fugio-fugi-fugiturus (3): huir
Priusquam: antes de que
Flumen-inis: ro
Rhenus-i: Rin
Passus-us: paso
Locus-i: lugar
Pervenio-perveni-perventum: llegar
Ibi: all
Perpaucus-a-um: muy pocos
Viris-is: fuerza
Confido-confisus sum: confiar
Contendo-contendi-contentum: intentar
Trano (1): cruzar
Aut: o
Invenio-inveni-inventum: encontrar
Linter-lintris: barca
Salus-salutis: salvacin
Reperio-repperi-repertum: hallar, encontrar

VOCABULARIO TEXTO 4

Conficio-confeci-confectum: acabar
Citerior-is: citerior
Revertor-reversus sum (dep): regresar
Inde: de all
Proficiscor-profectus sum (dep): irse, marcharse
Eo: all
Hiberna-orum: cuarteles de invierno
Circumeo-circumii-circuitum: rodear
Singularis-e: singular, nico
Studium-i: afn, empeo
Miles-itis: soldado
Circiter: aproximadamente
Summus-a-um: mxima
Inopia-ae: escasez
Invenio-inveni-inventum: encontrar
Instruo-instruxi-instructum: disponer
Atque-atque: no solo, sino tambin
Collaudo (1): alabar
Negotium-i: hazaa, empresa
Praesum-fui: destacar
Ostendo-ostendi-ostentum: mostrar
Fio-factus sum: suceder

Volo-volui: querer
Iubeo-iussi-iussum: ordenar
Convenio-conveni-conventum: reunir
Portus-us: puerto
Commodus-a-um: cmodo
Cognosco-cognovi-cognitum: saber
Traiectus-us: trayecto
Britannia-ae: Britania
Transmitto-misi-missum: pasar
Continens-continentis: continente

VOCABULARIO TEXTO 5

Interim: entretanto

Nanciscor-nactus
encontrar

Certior-is: sabedor, conocedor

sum

(dep):

Cursus-us carrera

Facio-feci-factum: hacer

Aquila-ae: guila (nombre de hombre)

Nuntius-i: mensajero

Multitudo-inis: multitud

Circumeo-ii-itum: rodear

Navis-is: barco

Opus-eris: obra

Perterritus-a-um: muy asustado

Absum-fui: estar lejos, distar

Trepidans-ntis: tembloroso

Portus-us: puerto
Equo admisso (diccionario): a galope
tendido (abl.abs)

Coepi: empezar a
Sequor-secutus sum (dep): seguir

Omitto-misi-missum: dejar, abandonar

Classis-is: flota

Celeriter: rpidamente

Hostis-is: enemigo

Pervenio-veni-ventum: llegar

Varus-is: Varo (nombre de hombre)

Leptis-is: Leptis (ciudad de frica)

Commoveo-commovi-commotum:
conmover

Ibi: all
Hortor-hortatus sum (dep): exhortar,
animar
Consequor-consecutus
seguir

sum

(dep):

subir

Navigiolus-i: barquilla, navecita


Parvolus-a-um: pequeito

Audacia-ae: osada, audacia


Universus-a-um: todo, completo
Converto-versi-versum: dar la vuelta

Postea: despus
Conscendo-scendi-scensum:
(trans)

Celeritas-atis: rapidez

Contendo-contendi-contentum:
intentar
Fugio-fugiturus (3): huir
Afrumetum-i: Afrumeto (ciudad)

Intereses relacionados