Está en la página 1de 71

e-Rossinyol

Nm. 6|Gener 2016

La revista digital de lAMPA

www.ampajmj.com

Lema a
lentrada de
lescola

La cultura del cor i


de lintellecte dels
alumnes s lobjectiu
de la nostra tasca
pedaggica
Sant Josep Manyanet

ndex
Editorial
Comunicaci amb les famlies . . . . . . 2
Carta del Director
Lexcelncia . . . . . . . . . . . . . . . . 3
AMPA
Assemblea ordinria i extraordinria . . . .
Teatre de prvuls . . . . . . . . . . . . .
Teatre Primria . . . . . . . . . . . . . . .
Nous ordinadors a lescola . . . . . . . .

5
8
8
9

|e-Rossinyol[6]| 2016

Parvulari 2014-2015
La graduaci de P-5 . . . . . . . . . . . . 10

Festes i celebracions
Festa cloenda del curs 2014-15 . . . . . . 12
Diada inaugural del curs 2014-2015 . . . 14
Parvulari i Primria
Casal destiu 2015: El Circ . . . . . . . . 17
Esports
Bsquet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Futbol Sala . . . . . . . . . . . . . . . . .
1r BATX-A Guanyadores
Futbol Femen . . . . . . . . . . . . . . .
Hiphop . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mou-te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patinatge . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoquei patins . . . . . . . . . . . . . . . .
FEAC
El nostre FEAC . . . . . . . . . . . . . . .
Xerrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grups FEAC . . . . . . . . . . . . . . . .
Reuni i Sopar de Nadal dels
Grups FEAC . . . . . . . . . . . . . . . .

19
20
20
21
21
22
23
24
25
25
26

Programa internacional . . . . . . . . . . 27
Compositions . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Word of the year 2015 . . . . . . . . . . 30
3r ESO guanya el premi
#SPOOKtacularOxford per les seves
activitats de Halloween . . . . . . . . . . 31
Crosscurricular project
Food education . . . . . . . . . . . . . . . 32
Programa dintercanvi amb lescola
dOxted al Regne Unit . . . . . . . . . . . 32
3r Lectura animada en angls
Teamwork . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Alumnes de 6 fan presentacions en
angls a 4rt . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Sortida a Chiddingstone juny 2015 . . . 34
U.S.A. Exchange: North Niles High
School-Jess, Maria i Josep . . . . . . . . 35
2nd ESO Exchange to Gttingen . . . . . 36
Mishelle Morgan de Toronto nova auxiliar
de conversa en angls 2015-16 . . . . . . 37
Trobada final de Comenius a bcn . . . . 37
Nadal 2015
Concurs de nadales . . . . . . . . . . . .
Nadales Cicle Infantil . . . . . . . . . . .
Nadales CicleInicial . . . . . . . . . . . .
Nadales Cicle Mitj . . . . . . . . . . . .
Nadales Cicle Superior . . . . . . . . . .
Nadal AMPA . . . . . . . . . . . . . . . .
Visita dels Patges reials . . . . . . . . . .

38
39
40
41
42
43
43

Foto_Notcies Manyanet JMJ . . . . . . 46


Banda simfnica . . . . . . . . . . . . . . 62
Pastoral JMJ . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Editorial

Comunicaci amb les famlies


Benvolgudes famlies,

|e-Rossinyol[6]| 2016

No voldria comenar aquestes quatre ratlles, sense desitjar-vos abans de res, un molt bon any
2016, que vingui ple de salut i coses bones.

Comencem any, i comencen una nova junta a lAMPA amb la ilusi de treballar per millorar
lescola dels nostres fills. La nova junta esta formada per una base que prov de la dels ltims 3
anys, i reforada amb nous colaboradors que ens aportaran el frescor necessari per anar fent
coses noves cada any, consolidant el que funciona i buscant noves frmules per engegar nous
projectes.
Nous projectes com lactivitat de Hip-Hop, que aquest any hem comenat amb dos grups
(dimarts i dijous) i de la qual si Du vol, podreu gaudir de la primera exhibici durant la propera jornada de Manyanet Solidari. Nous projectes com temes que tenim en cartera i que estem
treballant per tal de poder-los presentar el ms aviat possible. Com ara tabals, participaci a la
Marat de TV3 per al curs vinent, i altres activitats a les que estem donant forma per engegar-les
el ms aviat possible. Activitats que surten de les nostres idees per tamb de tots els associats
que mitjanant diversos medis (twitter, mail, whatsapp,...) ens comenten propostes per dur a
terme. Grcies a tots ells, per linters com de fer i de millorar la qualitat de la nostra escola
mitjanant laugment de les propostes dactivitats, i per tant, de la riquesa del dia a dia a lescola.
Com us dic, hi ha noves idees a la Junta, i companys i companyes que per diversos motius han
deixat la primera lnia de la Junta de lAMPA, per que sempre estan per donar un cop de m
quan sels necessita. A vosaltres, per totes les hores que heu dedicat aquests ltims 3 anys noms
dir-vos MOLTES GRCIES, i que ha estat un plaer i un orgull treballar a diari en lorganitzaci
dels projectes de lAMPA.
Us deixo amb aquesta nova edici de le-Rossinyol, convenut que ser del vostre grat.
Rebeu una forta abraada, n

Antonio Gonzlez Torner


President Junta AMPA-JMJ

Carta del Director

Lexcellncia,

|e-Rossinyol[6]| 2016

un b com a les nostres aules

Benvolgudes famlies:
Volem informar-vos que recentment el Consell Interuniversitari
de Catalunya ens ha fet saber que en el llistat ordenat per mitjanes de notes de les Proves dAccs a la Universitat 2015 (Prova de
Selectivitat), el Collegi Jess Maria i Josep ha ocupat, per segon
any consecutiu, un lloc destacat. Concretament, enguany, ens
trobem entre els 8 millors centres educatius de Catalunya.
Aquesta dada no s el ms important, sin el que sen desprn.
Des de sempre, des del mateix moment en qu el P. Manyanet va
parlar de la cultura del cor i lintelecte, hem treballat per construir, duna banda, una escola dinmica, viva, sustentada en el ric
teixit de relacions format pels alumnes i les seves famlies, pels
educadors tant laics com religiosos i per crear, daltra banda, les
condicions necessries dun aprenentatge coherent amb el nostre
carcter propi i amb el nostre entorn.

Ens trobem entre


els 8 millors
centres educatius
de Catalunya.

Per a nosaltres, la millor mesura de lxit educatiu s la capacitat


que t lescola per transmetre esperana i energia a tota la seva
comunitat i oferir-li la possibilitat dadquirir les habilitats, les
disposicions, les estratgies i les rutines per poder dur a terme
laprenentatge que ms importa: saber pensar amb el codi no
noms de les cincies, arts i humanitats sin tamb el de la flexibilitat, la solidaritat, la dignitat i el respecte per poder afrontar
un futur complex. s a dir, aprendre a ser, aprendre a conviure,
aprendre a fer i aprendre a aprendre.

Carta del Director


Aquest s el nostre capital pedaggic. El saber, el coneixement, la
seva posada en prctica justa i responsable, el comproms i lesfor del nostre alumnat fan possible que cada dia des del nostre
parvulari fins al batxillerat lexcelncia sigui un b com a les
nostres aules.
Les dades estadstiques ilustren el que acabem de dir: el 85 %
dels alumnes van treure a la fase general de les PAU un 7 o ms,
un 30 % van treure un 9 o ms al batxillerat i una quarta part van
aconseguir una nota dadmissi superior a 12. Cal afegir a aix
que tots els alumnes van aprovar el batxillerat i tots van aprovar
les PAU. n

|e-Rossinyol[6]| 2016

Ben cordialment,

Josep Ma. Taulats, SF


Director Manyanet Sant Andreu
Collegi Jess, Maria i Josep

Per a nosaltres, la
millor mesura de
lxit educatiu s la
capacitat que t lescola
per transmetre
esperana i energia a
tota la seva comunitat.

AMPA

Assemblea ordinria i extraordinria


Ampa collegi Jess, maria i Josep

3 de novembre de 2015, a les 20:45 h.

Lectura i aprovaci de lacta de lAssemblea anterior, de data 4 de desembre de 2014:


El President de la Junta Directiva fa una lectura de lacta de lAssemblea anterior. No hi ha
comentaris i saprova per unanimitat dels assistents.

|e-Rossinyol[6]| 2016

Lectura i aprovaci de la Memria Anual 2014-2015:


Com s habitual, el President indica que es pren la Revista Rossinyol com a memria dactivitats de lAssociaci. Es fa un breu resum de les activitats realitzades. Es comenta que el Teatre
de Primria del curs passat es far el 28 de novembre denguany. Es fa menci de que la Cercavila de lany passat per Sant Andreu no es va fer per pluja. No hi ha ms comentaris i saprova
per unanimitat dels assistents.

Examen i aprovaci de lestat de comptes de lexercici anterior:


El Tresorer explica lestat de comptes, i sadjunta a lacta formal el document resum presentat
als assistents.
Aix mateix es presenta linforme dels censors de comptes (dos socis que no pertanyen a la
Junta) ratificant els comptes presentats.
Es fa constar en acta lagrament a les diverses seccions esportives i en especial a la vocalia desports per lesfor i implicaci que durant el curs sha fet per normalitzar la situaci contractual
laboral de tots els entrenadors de lescola.
Es comenta que els ltims cursos sha fet us duna gesti administrativa conservadora per minvar limpacte que podria haver tingut per les seccions i lAMPA les diferents implicacions fiscals del punt anterior. Es comenta que un cop regularitzada la situaci es procedir a gestionar
lestalvi generat en favor dels nostres fills i filles.
Sexposa per part del President que lAMPA est oberta a qualsevol proposta per part dels
pares i mares dalumnes sobre com gestionar aquests beneficis, i que aquestes es debatran en
les diferents reunions de la Junta Directiva. Tamb sindica que de moment es milloraran una
mica ms les ajudes a les famlies necessitades que ho demanin pels canals establerts.
Com a mostra daquest ltim punt sinforma que shan comprat 6 ordinadors per equipar la Biblioteca de lescola, i daquesta manera ajudar a les tasques destudi dels nostres fills al centre.
La Sra. Marta Casals pregunta per qu en algunes seccions lapartat de la loteria est en el
balan en positiu o en negatiu. Sexplica que depenent de la quantitat de loteria demanada per
cada secci i la venda que es fa de la mateixa, es pot donar com a resultat aquest efecte.
La Sra. Mriam Capseta pregunta per qu hi ha un desfasament en les quantitats del compte
dorfenesa. Sexplica que donat que aquest compte segueix criteri de caixa, al final depenent
de quan es produeixen els sinistres, de quan paga lasseguradora els mateixos, de quan es paga
la prima i de quan es rep la prima de retorn (si sescau), es produeix aquest efecte comptable.
Per donar suport a aquesta explicaci es torna a explicar breument en qu consisteix i com
funciona lassegurana dorfenesa.
Finalment saproven els comptes de lexercici anterior per unanimitat dels assistents.

AMPA
Renovaci de la Junta:
El President explica que ja shan acabat els tres anys de mandat de la Junta Directiva actual,
i per tant es va procedir segons els Estatuts a la seva dissoluci i a la convocatria deleccions
per constituir una nova Junta.
Es va seguir tot el procs electoral dacord amb els Estatuts de lAMPA. Desprs de complir els
terminis previstos, noms es va presentar una candidatura i per tant no es van fer votacions.
La candidatura presentada s per tan la nova Junta Directiva del lAMPA. El President dona
les grcies als membres de la Junta sortint per la tasca realitzada, i dona la benvinguda a la
nova Junta.

|e-Rossinyol[6]| 2016

Es comenta que lanterior Vocalia de Socialitzaci de llibres desapareix donada la baixa implicaci i la complexitat per fer-ho correctament. La Sra. Mriam Capseta proposa que la socialitzaci de llibres es pugui fer noms amb els llibres de lectura, sempre i quan lescola mantingui
els mateixos dun curs a altre. Sexplica que a vegades les dificultats no radiquen tan en lescola
com en els mateixos pares i mares. De totes maneres el President es compromet a copsar lopini de lescola i a intentar donar-li un nou enfocament.

Finalment es procedeix a la votaci de la candidatura, que saprova per unanimitat dels assistents.
La nova Junta Directiva de lAMPA de lescola estar constituda per:
President: Antonio Gonzlez Torner
Vicepresident i Social: Francisco Gmez Martn
Secretari: Jos Mara Purcalla Bofarull
Tresorer: Francesc Xavier Germ Manresa
Cultura: Manuel Gorriz Martnez
Festes: Marta Fernndez Martnez
Esports: Jordi Joan Aymerich i Miarro
Orfenesa/Asseg.: Roser Gonzlez Torner
Multimdia, Comunicaci i Xarxes Socials: Ramn Riba Castells
Prvuls: Pendent de designaci.
 ria Snchez Pedreo
Consell Escolar: N
Lluis Rosique

Revisi de quotes:
Es proposa per part del President de la Junta mantenir limport de les quotes dAMPA, de
Reeducaci-Altres Ajuts i dOrfenesa per al proper exercici, donats els saldos positius que hi
ha en aquests moments en els comptes de lAMPA. Es recorda que aquestes quotes sn per
famlia i no per alumne. No hi ha comentaris i saprova per unanimitat dels assistents.
Aprovaci dels pressupostos dingressos i despeses per al proper curs 2015/2016:
El Tresorer explica que el pressupost per lexercici segent 2015-2016 s el mateix que el
de lexercici anterior, on a ms se li inclouen les despeses dels ordinadors mencionats per la
Biblioteca.
El Sr. Sebasti Borraz manifesta que en el pressupost no queda reflectit a quines partides o a
qu es destinar el supervit produt per la prima de retorn de lassegurana dorfenesa.

AMPA
La Sra. Marta Casals pregunta lorigen dels rebuts impagats. Sexplica que son alguns rebuts
retornats tan de lAMPA, com dOrfenesa i/o Reeducaci. Saclareix que lAMPA no finana
el Gabinet Psicopedaggic de lescola sin que noms hi colabora en una part. No hi ha ms
comentaris al respecte i es procedeix a la votaci, quedant aprovats els pressupostos noms
amb un vot en contra.
Nomenament de Censors de Comptes per al curs 2015/2016:
Es nomenen 2 censors de comptes pel proper exercici entre els socis assistents que no formen
part de la Junta Directiva. Es determina que seran el soci Sr. Agust Estruga i la scia Sra.
Mriam Capseta.

|e-Rossinyol[6]| 2016

Precs i Preguntes:
La Sra. Marta Casals pregunta sobre qui sencarrega del material de les extraescolars de lAMPA
(pilotes, cistelles, porteries, marcadors, etc...) Sinforma que cada secci esportiva gestiona el seu
material amb les seves prpies quotes i que les despeses sobrevingudes (trencaments, avaries,
pistes cobertes per futbol...) quan no pot fer-hi front la secci sola, lAMPA hi colabora.

Es comenta que la festa de Fi de curs tindr algun canvi sempre que els ingressos durant el curs
ho permetin. A les 21:50 hores finalitza lassemblea.
A les 21:50 hores finalitza lassemblea de lAMPA de lescola. n
Signat:
El President i el Secretari de lAMPA de lescola JMJ

AMPA

Teatre de prvuls
Un any ms el alumnes de P3, P4 i P5
podran viure lexperincia de participar en un musical com a protagonistes.
En aquesta ocasi lobra de teatre escollida ser Bcn, letsgo! El Musical.
Aquest any es vol fer un homenatge a
la ciutat de Barcelona amb un musical
modern i ple de sorpreses.

|e-Rossinyol[6]| 2016

Els assaigs seran tots els divendres, a


partir del 8 de gener, de 17:15h. a 18:15h. a les instalacions de lEscola.

Com sempre, els pares tamb tindran un paper actiu, colaborant en la preparaci de lobra
(vestuari, decorats i altre suport logstic).
Si esteu interessats en participar-hi, poseu-vos en contacte amb la Secretaria de lAMPA
(1 porta esquerra entrant pel C/Pare Manyanet).
Us animem a compartir estones divertides, rialles garantides, a fer volar la imaginaci dels
vostres fills i filles i, en definitiva, a viure una experincia musical en famlia.
Us hi apunteu? Us hi esperem! n

Teatre Primria
El passat 28 de novembre va tenir lloc la representaci tan esperada dels
alumnes de primria: Mary Poppins.

Va ser tot un esclat de canons, llums, colors i molta diversi. Pares, avis i amics van acompanyar als nens i nenes de primria en aquesta aventura que tants cops hem vist al cinema o a la
televisi i que aquesta vegada els protagonistes van ser els nostres fills i filles.
Les canons, supercalifragilisticoespialidoses, ens van contagiar a tots ! Ning va quedar
indiferent i lxit va ser rotund.

|e-Rossinyol[6]| 2016

Felicitats a tots els participants. Sou uns veritables artistes! n

Nous ordinadors a lescola


Des del passat mes de novembre la biblioteca de lescola compta amb 6 ordinadors nous
a disposici dels alumnes.
Aquests ordinadors han estat lliurats al collegi per lAssociaci de Mares i Pares dAlumnes
(AMPA-JMJ). Tenen connexi a Internet, programari Office i daltres aplicacions informtiques. Shan disposat a la biblioteca de manera que faciliti els treballs en grup.
Per fer-ne s, shaur de seguir el procediment propi de la Biblioteca del collegi i el seu sistema
de reserva en el cas que aix sestableixi.
Desitgem que aquesta iniciativa sigui del vostre grat i els nostres fills els hi treguin partit. n

Parvulari 2014-2015

|e-Rossinyol[6]| 2016

La graduaci de P-5

10

Parvulari 2014-2015
Un any ms, al juny, va tenir lloc la celebraci de la festa de graduaci dels alumnes de P5 al teatre de lescola.
El treball previ de preparaci, els assaigs i els nervis es van veure
recompensats per una gran actuaci dels ms grans del Parvulari.

|e-Rossinyol[6]| 2016

Podeu veure algunes de les fotografies ms significatives daquesta celebraci aix com tots els grups dalumnes participants de
P-5A, P-5B i P-5C n

11

Festes i celebracions

Festa cloenda del curs 2014-15


Com ja b sent tradicional, lAMPA de lescola organitza
la festa de fi de curs a on tota la comunitat educativa est
convidada a participar: alumnes, pares, mestres i professors,
direcci de lescola,

|e-Rossinyol[6]| 2016

s un dia molt esperat per tothom. Es tanca un nou curs, es


canvia detapa: dInfantil a Primria, de Primria a Secundria, de Secundria a Batxillerat i aquests ltims donen per finalitzada la seva etapa deducaci a lescola esperant donar el
salt cap a la Universitat.

12

s un dia, doncs, ple democions. Els jocs i les diverses activitats que shi ofereixen donen lloc a rialles, balls, complicitats i
molta, molta diversi.
El sopar en famlia s un dels moments ms ben valorats,
doncs les instalacions de lescola es converteixen per un dia
en un lloc i espai per a compartir el millor de nosaltres amb els
amics, amb els companys i companyes de viatge durant molts
anys.
La festa finalitza amb un ball en el que tothom deixa anar el
millor de si mateix en una rauxa contnua dalegria i diversi.
Ho podeu veure en les fotografies que tot seguit us presentem. n

|e-Rossinyol[6]| 2016
13

Festes i celebracions

Diada inaugural del curs 2014-2015

|e-Rossinyol[6]| 2016

El diumenge 4 doctubre va tenir lloc lEucaristia que va donar el tret de sortida al curs
escolar 2015/2016, seguida duna estona de portes obertes a on els assistents van poder visitar
les instalacions de lescola. Aquesta mostra fotogrfica en vol ser un testimoni. n

14

|e-Rossinyol[6]| 2016

Festes i celebracions

15

|e-Rossinyol[6]| 2016

Festes i celebracions

16

Parvulari i Primria

Casal destiu 2015: El Circ

Cada setmana vam fer tallers, activitats, piscina, teatre, cine i


excursions! Ens encanten les excursions del Casal. Aquest any cal
destacar lexcursi al Circ de les Feixes on vam fer tallers de circ
i vam gaudir dun espectacle que ens va deixar bocabadats. Vam
fer altres excursions com a lIlla Fantasia i a la platja (els ms
grans) i a Roures Parc i a parcs de Francesc Maci, el Laberint i
la Maquinista.

|e-Rossinyol[6]| 2016

El passat mes de juliol vam poder gaudir dun altre casal ple dactivitats, sorpreses, emocions Leix temtic que condua totes
les activitats era el Circ. Vam conviure amb uns personatges tan
peculiars com els seus noms: en Felipe Tardo, en Mag Dnald, la
Davy the Funny, en Charlie Dver, la Loreto Mare i la Carioca
Loca. Ens van fer viure una histria divertida que gaudem setmanalment.

17

Parvulari i Primria
Tamb magradaria fer esment de activitats que repetim cada juliol i que tots els nens i nenes esperen amb moltes ganes. Aquestes activitats mtiques del casal JMJ sn: el nostre Lipdub, el
Circ dels Horrors, la Nit al Casal, el Dia sobre rodes. Sn activitats diferents, que ens fan fer pinya entre nens, nenes, monitors
i monitores i ens fan trobar moments especials on ens podem
conixer millor.

|e-Rossinyol[6]| 2016

Per acabar magradaria agrair la colaboraci de totes les famlies, de la direcci de lescola, de la implicaci de tot lequip del Casal JMJ per fer que aquest casal sigui possible i existeixi aquesta
alegria i bon ambient per fer totes i cadascuna de les activitats
planificades. n

18

Vanesa Torres
http://santandreu.manyanet.org/casal/

|e-Rossinyol[6]| 2016

Esports

Bsquet

19

Esports

|e-Rossinyol[6]| 2016

Futbol Sala

20

1r BATX-A Guanyadores Futbol Femen

Esports

Hiphop
Aquest nou curs lAMPA ofereix una nova activitat extraescolar que t molt bona acollida entre
lalumnat ms jove, un taller diniciaci al hiphop.
Aquesta disciplina de ball ajuda a expressar el que sentim en cada moment. El hiphop s una
dansa urbana que aporta molts aspectes positius ja que contribueix a valorar el treball dels altres
i a compartir el nostre. Tamb ajuda a la fomentar la convivncia amb els altres i a valorar el treball ben fet, fruit de lesfor i la constncia el que proporciona satisfacci entre els participants.
Aquesta activitat est adreada als alumnes de Primria. Va comenar l1 doctubre i es pot practicar un o dos dies a la setmana a la tarda. Pots rebre ms informaci a la Secretaria de lAMPA.

|e-Rossinyol[6]| 2016

Thi animes? n

21

Mou-te
De nou, i per 9 any consecutiu, lAMPA ofereix Mou-te com activitat esportiva extraescolar
per els ms menuts.
Consisteix en una activitat de psicomotricitat avanada a on els infants es diverteixen jugant
alhora que fan esport. Jocs amb els quals desenvoluparan activitats bsiques com salts, desplaaments, estiraments, tcniques avanades de llanaments i recepcions, en definitiva, una
activitat per fer esport i aprendre a jugar en equip.
Aquest any, sofereix aquesta activitat als alumnes dInfantil i per primer cop tamb als de Primria.
Lactivitat t una durada duna hora i es va iniciar el 28 de setembre. Per si ests interessat encara
hi ets a temps. Posat en contacte amb la Secretaria de lAMPA per a ms informaci i inscripcions.
Us hi esperem! n

|e-Rossinyol[6]| 2016

Esports

Patinatge

22

|e-Rossinyol[6]| 2016

Esports

Hoquei patins

23

FEAC

El nostre FEAC
FEAC sn les sigles de Famlia-Escola, Acci Compartida i va daix: posar sobre la taula
aquells aspectes de leducaci que ens preocupen o que volem aprofundir en el seu coneixement. Abans per, era el que sanomenava Escola de pares.
Una trobada al mes i dividits per etapes (Infantil, Primria i Secundria), treballem conjuntament, un tema proposat des de la FECC; enguany la capalera temtica es diu Parlem en
famlia de....

|e-Rossinyol[6]| 2016

Els grups sn conduits per mestres i professors de lescola: la Marta Valls (Infantil), el Mart
(Primria) i lIgnasi (Secundria). A ms a ms, uns especialistes de suport als tres grups: la
Natlia(Psicopedagoga), la M ngels (Psicloga), el P. Nicols SF (Religis i professor de
Religi) i el Vctor(mestre Infantil i Delegat de la Pastoral). Tots junts fem daquestes trobades,
unes estones formatives, enriquidores i, perqu no, divertides.
Al mes de desembre varem optar per ometre la conferncia i canviar-la per una sessi especial
que incloa contes, xerrades, detalls i un sopar. Va tenir molt bona acollida.
Les properes sessions seran: 28 gener, 25 febrer, 26 maig i 16 juny (comiat). Al mes
dabril es dur a terme la ponncia dun conferenciant a crrec de lAMPA-FEAC.
Per a fer un seguiment de la nostra tasca es pot consultar el nostre bloc
http://elnostrefeac.blogspot.com.es/ n
Vctor Martnez
Delegat de Pastoral

24

26 de novembre
F
E
A
C
Parlarem
en familia de

Jocs i
joguines

a les 21h

FEAC

Xerrada

Grups FEAC

|e-Rossinyol[6]| 2016

Comuniquem-nos amb tots


els sentits: comunicaci
assertiva i efica.
Dijous 28 dabril a les 21h.

25

FEAC

|e-Rossinyol[6]| 2016

Reuni i Sopar de Nadal dels


Grups FEAC

26

Programa internacional

PROGRAMA INTERNACIONAL
A secundria continuem treballant, amb molta ilusi, en el programa internacional.
 a tenim en marxa lintercanvi amb lescola Felix Klein Gymnasium, a Gttingen,
J
Alemanya que fa un grup dalumnes de 2n dESO.
 amb estem organitzant lintercanvi dun grup dalumnes de 3r dESO amb lescola
T
Oxted, dOxted, Anglaterra.
 n grup de 1r de Batxillerat via5jar a Skokie, Chicago, on compartir vivncies amb
U
alumnes del North Niles High School. Ms endavant els rebrem nosaltres.

|e-Rossinyol[6]| 2016

 altra banda, un grup dalumnes de 3r dESO estan treballant en un projecte interdisD


ciplinar amb lescola Don Bosco de Borgomanero, Itlia.

27

De tot aix us donem ms detall a continuaci. n


Conxita Payn
PROGRAMA INTERNACIONAL

Programa internacional

Compositions
EL COLLELL

|e-Rossinyol[6]| 2016

(...) The third day we went to the zip in to the woods and I didnt like it a lot because I love these
things and for me these types of zips that we did was very easy for me. Later we did a dynamic
activity that is like psychology. Oriol that is the name of the monitor of these both activities
asked us a lot of questions and we had to answers yes, no or I dont know but with a important
persons in my life that some of them were in my group like Alex, Rebeca, Celia, Miquel and
Pol. This activity made us confidence and you saw what answered your friends and were very
impressive. Although I cried a lot I gave a lot of sentimental hugs and I liked a lot the activity
and our monitor told us that he had to finish the questions because if he continued we could
end even worse.

28

Georgina Campoy Vidal


1r BTX B
(...) On Friday, I met with some people from another school with whom I get on really well.
We went to the cinema and had a lot of fun. All this after having spent the morning reading a
book. It was called Tirant lo Blanc and even though I had thought I would not like it, I really
enjoyed it. Finally, my father and I joined a gym in order to be in good shape.
On the whole, despite not having such a memorable trip as I guess most of my friends had, at
no time I had the feeling of being bored.
Eric Fortes Morel
1r BTX A
Last week, the group of 1st Batxillerat went to Girona, to do some work and have fun all together. We left on Wednesday and we arrived in Barcelona on Friday. I had a lot of fun there with
all my colleagues.
On Wednesday, we left at 8:15 and we arrived there at 12:30. When we got there we first saw
a big building that reminded me of a church. It had a high climbing wall and a lot of cars were
parked. We got into the building and there was a little square with ping-pong tables, benches
and a little room with games. We went to the dining room, where we had lunch, and after that,
we split the course into three groups. I was in group 2, so at the afternoon we did a route by
bike. It rained a lot and we were cold and drenched, but we had a lot of fun, especially when
we saw a group of sheeps in the middle of the road. At 19:00 we went to our rooms to have a
shower, we had dinner and we went to bed. (....)
Patricia Fernndez
1r BTX B

|e-Rossinyol[6]| 2016

Programa internacional

29

(.....) The second day was quite less high-demanding. At the morning we had a laser tag activity,
a battle with laser guns, that was great (even thought the guns didnt work well). And later, we
drove some quads in pairs, in a field full of clay. Just to make it clear, I have to say that these
Jornades Challenge were dirty, very dirty. We always ended the activities muddy or soaked. In
the afternoon, we were supposed to do a route inside the river (laughs). Obviously, that activity
was cancelled. Instead, we did a guidance route (that wasnt easy, I have to say). We ended the
route soaked and muddy. I remember Anna, that was in my group, saying: Im sure this is military camp: battles, guns, extreme routes and muddy quads (laughs again). By the night there was
a disco, and we really had fun dancing (even thought there were teachers looking at us all the
time) n
Pol Sanuy
1r BTX B

Programa internacional

Word of the year 2015


For the first time ever the Oxford Dictionaries Word of the Year is a pictograph and not a word.
This one is called the Face with Tears of Joy.
Emojis are international because everybody can understand them. It doesnt matter if you
dont know a language. Emojis are little simple pictures that they are so easy to know them. So
this is why one emoji has been the word of 2015 because lots of people use it around the world.
Specially the Face with Tears of Joy because its a happy face with tears in it eyes. It means
that you are crying for the laughing. And who doesnt like this? One of the most important
things in life is being happy. Its an objective of the majority of people. For this reason it has
been so popular. (...)

|e-Rossinyol[6]| 2016

Gemma Trescals
1r BTX A

30

(...) I consider the emoji is so funny, because it transmits you good emotions. For example,
if you have to transmit that you are laughing you can send this emoji. I use it a lot. I believe
all people use it, because nowadays most of the society has a mobile phone and can text with
people you want.
I think that the choice is perfect, because it is a different one, it is not a word. Emojis are used
increasingly today. A lot of people have a mobile phone to communicate to others, and maybe
they dont use word and they use emoticons to send a message. I believe the emoticons are so
funny and they are useful. (...)
Marina Poza
2 BATX B

(...) I also find really funny the way Ellen DeGeneres tried to verbalize how this emoji has to
be pronounced. And in my opinion I think Oxford Dictionaries have done a really nice choice
because it is not a traditional word and now that our world is being modernized each day this
is one way to show us how our vocabulary is changing. But this also has something against
and it is that the election of something that is not a traditional word also makes me thing that
nowadays we dont talk as much as we did before and we are losing really nice vocabulary that
has been changed for emojis or vulgarisms that make our vocabulary much easier.
In conclusion, even though I find this Word Of The Year really interesting I think we shouldnt
forget our nice vocabulary that is being replaced for expressions that are not really correct.
Gerard Ferreiro
2 BATX A

Programa internacional

3r ESO guanya el premi #SPOOKtacularOxford


per les seves activitats de Halloween.
Aquest any, els nostres alumnes de 3r ESO han participat en el concurs #SPOOKtacularOxford que leditorial Oxford University Press va convocar a travs de les xarxes socials Twitter i
Facebook en motiu de Halloween. Es tractava de compartir les activitats que es fessin a laula
al voltant daquest tema.
Els nostres alumnes van realitzar diferents activitats: murals sobre la histria de la festivitat,
les seves tradicions ... tamb vam decorar les aules i vam escriure histries de por que vam
publicar al nostre bloc.

|e-Rossinyol[6]| 2016

Amb tot aix, vam guanyar EL PRIMER PREMI del concurs #SPOOKtacularOxford i vam
rebre un lot de llibres que es va sortejar entre els alumnes.

31

Aqu us deixem algunes fotografies del nostre treball.


When we work together, we get amazing things n
Lurdes Pujadas

Programa internacional

Crosscurricular project
Food education
This year a group of students in 3rd ESO are working in a project with the school DON BOSCO
in Borgomanero, Italy.

to make the students able to speak and write in English about their eating habits and about
their regular physical activities
to enable interaction in English through chats via Skype
to promote healthy eating habits
to promote the benefits of physical activities
to promote traditional food related to seasons and festivals in Italy and Spain
to make the students aware of obesity, its risks and public speakers/ambassadors who
fight to reduce unhealthy body weight
to improve ICT competence through a wider use of the new technologies
You can follow this project: http://santandreumanyanetfoodeducation.blogspot.com.es/
Conxita Payn

|e-Rossinyol[6]| 2016

The main aim of this project is to make the students aware of the importance of being
healthy and active. Other objectives are:

32

El programa dintercanvi amb lescola dOxted al Regne Unit ja est en


marxa.
Ens queda ja poc per a iniciar aquesta experincia i els alumnes participants de tercer dESO i acompanyants en tenim moltes ganes.
Viatjarem a Anglaterra del 3 al 6 de mar del 2016 i els anglesos arribaran
el dia 23 dabril i els acollirem fins el dia 30.
Esperem passar-ho bitreuren profit!
Podeu seguir aquesta experincia a travs del blog:
http://oxtedexchangejmj.blogspot.com.es/
Mriam Norverto i Josep Juanola

Programa internacional

|e-Rossinyol[6]| 2016

3r Lectura animada en angles Teamwork

33

Alumnes de 6 fan presentacions en angles a 4rt

Programa internacional

|e-Rossinyol[6]| 2016

Sortida a Chiddingstone juny 2015

34

Programa internacional

U.S.A. EXCHANGE:

NORTH NILES HIGH SCHOOL-JESS, MARIA I JOSEP


Ja sest preparant un grup dalumnes de 1r de Batxillerat per viure, un any ms, lexperincia
de compartir uns dies amb alumnes dEstats Units. En aquesta ocasi es tracta de lescola
North Niles High SchooldSkokie (Chicago). Aquest intercanvi de cultura i vivncies tindr lloc
al mes de mar (lanada del 5 al 16 i els rebrem desprs de Setmana Santa). Estem tots molt
ilusionats i amb ganes de conixer els nostres nous amics!.
Ens podeu seguir a travs del bloc: http://jmjonthegochicago15-16.blogspot.com.es/ n

|e-Rossinyol[6]| 2016

Daniel Navarro i Conxita Payn

35

Programa internacional

2nd ESO EXCHANGE TO GTTINGEN


Once again, a group of 2nd ESO students have been to Gttingen on a German/English exchange with the school Felix Klein Gymnasium. This year it has been in December, from 11th
to 18th, so its been amazing to live the Christmas spirit all around!
There we have been working with a project about Gttinger Kpfe und ihr Wirken in die Welt
(Important scientists from Gttingen and their importance in the world). We have visited
PHAENO museum and the DLR SCHOOL LAB. And we have enjoyed a lot!
You can follow all our adventures in Gttingen in our blog JMJ on the go: Gttingen which
you can find on the school web page.
Now, we are waiting for them to come back in March and have a good time in Barcelona too!. n

|e-Rossinyol[6]| 2016

Mnica Rovira and Lurdes Pujadas

36

Programa internacional

Mishelle Morgan de Toronto

|e-Rossinyol[6]| 2016

nova auxiliar de conversa en angls 2015-16

37

Mishelle explica el
Halloween de Canada

Trobada final de Comenius a bcn

Nadal 2015

|e-Rossinyol[6]| 2016

Concurs de
nadales

38

Nadal 2015

CONCERT DE NADAL Cicle Infantil


P-3

P-4

El vint-i-cinc de desembre

Els tres reis arriben a ciutat W


 hen Santa got stuck up
the chimney
Los peces en el ro
Mi burrito sabanero
Jingle bells
Quan somrius

Arre borriquito

|e-Rossinyol[6]| 2016

Im a little snowman

39

P-5

Nadal 2015

|e-Rossinyol[6]| 2016

CONCERT DE NADAL: PRIMRIA


Cicle Inicial

40

Programes:
1er

2on

Sant Josep va cercar foc

Can de bressol

Sant Josep anava molt arrupidet

Anem a Betlem

All en un pessebre

Vint-i-cinc de desembre

Standing in the need of prayer

Hes got the whole world in his hands

Nadal 2015

CONCERT DE NADAL: PRIMRIA


Cicle Mitj
Els nens/es de 3r i 4r de Primria, van fer el Concert de
Nadal interpretant unes canons composades pel professor
Nadim, acompanyades duns balls.

|e-Rossinyol[6]| 2016

Ha estat la cloenda del projecte El canvi de Scrooge


basat en el Conte de Nadal de Charles Dickens.

41

Nadal 2015

CONCERT DE NADAL: PRIMRIA


Cicle Superior
Aquest any, el fil conductor va ser la narraci dun conte que
prviament havien adaptat: Laranyeta de Betlem.
Per comenar, dos representants de 5 i un de 6 van recitar
el poema de Nadal que havien estudiat.

|e-Rossinyol[6]| 2016

Una pea a flauta i una Nadala cantada per cada classe van
fer sentir que el Nadal ja era ms a prop.

42

Reasons to believe obria el concert amb totes les veus


unides i s Nadal quan somrius posava el punt i final
a la nostra festa. Les dues peces van anar acompanya des
duna petita coreografia que de manera voluntria els
alumnes mateixos van crear i assajar.

Nadal 2015

Nadala AMPA

|e-Rossinyol[6]| 2016

Nadala digital enviada a totes les


famlies de lescola amb la qual
lAMPA va desitjar unes bones
festes de Nadal a tota la comunitat educativa que forma part de
JMJ-Manyanet Sant Andreu. n

43

Visita dels Patges reials


Ses Majestats, els Reis dOrient, no falten mai al seu comproms amb els ms menuts de lescola. En aquestes fotografies es recullen les instantnies ms emotives
de lacollida que sels hi dona per part de la Comunitat Educativa. n

|e-Rossinyol[6]| 2016

Nadal 2015

44

|e-Rossinyol[6]| 2016

Nadal 2015

45

Foto_Notcies Manyanet JMJ

Nou vestbul i entrada a lescola

|e-Rossinyol[6]| 2016

Lema i entrada a lescola JMJ

46

Nou vestibul i entrada a lescola JMJ

Foto_Notcies Manyanet JMJ

|e-Rossinyol[6]| 2016

Formaci mestres Ed. Infantil al collegi Montserrat

47

Formaci continua del cos docent

Gegant Manyanet a la
Cercavila
de St Andreu

Joc Florals BCN 2015


Finalistes David i Nuria

Projectes finals de
tecnologia 2015

Primer dia de robotica


preparant la LegoLeague

|e-Rossinyol[6]| 2016

Foto_Notcies Manyanet JMJ

48

Foto_Notcies Manyanet JMJ

Presentaci

|e-Rossinyol[6]| 2016

Seccions Esportives 2015-16

49

Diada Hoquei 2015

Partit exalumnes i entrenadors

Foto_Notcies Manyanet JMJ

Infantil P3

|e-Rossinyol[6]| 2016

Les mascotes de P-3 curs 2015-16


Aurora Bet i Pip

P3 fa el Galtetes

50

Les classes de P3

Primera celebraci
a la capella

Foto_Notcies Manyanet JMJ

Infantil P4

Treballa la Merc

|e-Rossinyol[6]| 2016

Primers dies

51

Les classes de P4

Foto_Notcies Manyanet JMJ

Infantil P5

Acollida primers dies

|e-Rossinyol[6]| 2016

P-5 a la verema Octubre 2015

52

Primers dies

P5 parla de la Merc

Foto_Notcies Manyanet JMJ

Infantil P5

|e-Rossinyol[6]| 2016

P5 recull i pinta fulles a la tardor

53

Les classes de P5

Foto_Notcies Manyanet JMJ

Primria Cicle Inicial

|e-Rossinyol[6]| 2016

1r comena el nou curs 2015-16

2n amb el nou projecte


EntusiasMAT per matematiques

54

2nB amb els gegants de St Andreu

Taller Informatica a 1r

Foto_Notcies Manyanet JMJ

Primria Cicle Mitj

Excursi 3r a Sant Pere Martir (maig 2015)

|e-Rossinyol[6]| 2016

3r fa cartells de la Merc

55

4rt en un taller de sab a Sabadell

Foto_Notcies Manyanet JMJ

Primria Cicle Superior

Passeig Bocins CM 2015

|e-Rossinyol[6]| 2016

Cantnia 2015

56

Colnies de 6 Canal Olimpic (octubre 2015)

Foto_Notcies Manyanet JMJ

Secundria

Secundria a Port Aventura juny 2015

|e-Rossinyol[6]| 2016

2n ESO aprenent en projecte sobre energies renovables

57

4rt ESO tcnica d Aiguada a Visual i Plastica

Foto_Notcies Manyanet JMJ

Secundria

|e-Rossinyol[6]| 2016

Homenatge comiat 4rt ESO al Francs (ltim curs)

58

Foto_Notcies Manyanet JMJ

Batxillerat

|e-Rossinyol[6]| 2016

Inici de curs

59

Sortida a Figueres 2015

Foto_Notcies Manyanet JMJ

Premi Excellncia Pau

|e-Rossinyol[6]| 2016

Premis excellncia Pau 2015

60

Darrer dia PAU 2015

Foto_Notcies Manyanet JMJ

Pessebre 2015

|e-Rossinyol[6]| 2016

Fet per 4rt al passads

61

Al pati de lesglsia

Banda simfonica

Banda Simfnica
Des de que al gener del 2015 es va anunciar el naixement de la Banda Simfnica Manyanet
Sant Andreu, lagrupaci musical no ha deixat de participar en multitud dactes i activitats relacionades amb la vida associativa i cultural del districte de Sant Andreu i de lEscola Manyanet
Sant Andreu.
Hi formen part antics alumnes de lescola i vens dels barris de Sant Andreu i La Sagrera. Assagen a les installacions de lescola i porta en nom del seu fundador, el Pare Josep Manyanet.
Aqu trobareu fotografies dalgunes de les seves activitats en els darrers mesos. n

|e-Rossinyol[6]| 2016

Concerts

62

A Can Fabra

Espai Josep Bota

Banda simfonica

|e-Rossinyol[6]| 2016

Concert Banda Manyanet Sant Andreu a Can Fabra

63

Banda simfnica
Manyanet Sant Andreu
entrant a Can Fabra
(26 septembre)

Camp de Sant Andreu

Pastoral JMJ
El Taller Naza-Red
El Taller Naza-Red, s una iniciativa de la Delegaci espanyola dels Fills de la
Sagrada Famlia que vol ser un instrument de tots per a aprofundir, celebrar
i renovar a la llum de la Nova Evangelitzaci la pastoral en els nostres centres
dapostolat. Lequip de treball es reuneix peridicament per a elaborar els materials, dibuixos i traduccions i est format per: P. Emili SF, P. Calvet SF, Roger
Quevedo, Daniel Ramos, Berta Hernndez i Vctor Martnez.
Un espai amb recursos per a les escoles i parrquies; dinmiques per a treballar els temps litrgics
(Advent, Nadal, Quaresma i Pasqua), aix com tamb, proposta de vdeos i enllaos interessants.

|e-Rossinyol[6]| 2016

Des de fa ja un temps, leditorial Crulla ens fa els cartells que arriben a les nostres aules i que
acosten aquests temps litrgics als alumnes, duna manera ms ldica i propera. Cal dir, que
tos els materials es poden descarregar des del nostre web http://pastoral.manyanet.org/
wordpress/?lang=ca n

64

El grup del Voluntariat


Un grup de 25 alumnes entre ESO i Batxillerat del nostre Centre, empren la tarda del dimarts
fent una srie de tasques daprenentatge-servei envers lalumnat dInfantil i Primria, especialment: presentar campanyes solidries, preparar i dinamitzar les gimcanes, collaborar
amb el Banc dAliments, ajudant a vestir nens al Carnestoltes, ajudar els mestres en la Graduaci de P5, acompanyant i collaborant en colnies i convivncies...i a ms a ms, rebent una
formaci que els ajudi en aquest cam. Tot condut per la professora M Jos Pascual. n

Una escola solidria


Des de la Pastoral es promouen i dinamitzen una srie dactivitats, per tal de despertar i/o treballar la solidaritat envers els ms desfavorits. Tota la Comunitat Educativa s convidada a la seva
participaci.
DOMUND: el nostre grup de voluntaris va fer la sensibilitzaci per totes les classes per a col
laborar en aquesta campanya de lEsglsia. Es va recollir un total de 1627,5.Moltes grcies!
GRAN RECAPTE: un grup de famlies, alumnes, mestres i voluntaris de la nostra escola
van participar en la recollida daliments en tres supermercats de la zona. Tota lorganitzaci a crrec del Jaume Viladomat, la Teresa Baquer i la Jamy. Moltes grcies!
NADAL DEL POBRE: la professora Isabel va venir a CM a sensibilitzar i a animar els
alumnes a la divulgaci i a la participaci en la recollida dels aliments. Els productes demanats van ser prviament classificats per cursos i el resultat ha estat excellent. Aquests,
han estat repartits entre Fundaci CEL (Centre Educatiu i del Lleure), Rebost Solidari
i Centre Obert Joan Salvador Gavina. n
Vctor Martnez
Delegat de Pastoral
Tot el relacionat amb la Pastoral de lescola al nostre blog http://lanostrapastoral.blogspot.com.es/

Pastoral JMJ

Primeres celebracions dinici de curs

Jornades Familiars 2015

Inscripcions a la Catequesi 2015-16

Trobada Voluntaris i
Grups Confirmaci

|e-Rossinyol[6]| 2016

Comencem un nou curs

65

Pastoral JMJ

Setmana Manyanetiana
Com cada any, la tercera setmana de desembre tenen lloc diverses activitats per commemorar
Sant Josep Manyanet, el 16 de desembre.
En el marc daquesta efemride sha celebrat el concert de nadales dels alumnes de lescola, un
concert benfic pro Manyanet Solidari i una Pregria famlia dAdvent, entre daltres. n

Concert Solidari Banda


Manyanet-Sant Andreu

CONCERT SOLIDARI
20 desembre a les 12h

|e-Rossinyol[6]| 2016

BANDA SIMFNICA
MANYANET-SANT ANDREU

pro

66

Venda dentrades a consergeria

Pregria advent 2015

Cartell Saolidari de Nadal


Banda Manyanet 2015

Pastoral JMJ

Voluntariat
Gran Recapte
Els nostres voluntaris hi van collaborar en diversos supermercats del barri
La setena edici del Gran Recapte dAliments va tancar amb una xifra espectacular:

4.642.000 Kg daliments

|e-Rossinyol[6]| 2016

Els quatre Bancs dels Aliments de Catalunya han assolit aix una xifra final similar a la que es
va arribar en la passada edici, quan sen van recollir tamb ms de 4,6 milions.

67

Lorganitzaci ja es va mostrar molt contenta amb les xifres provisionals del 28 de novembre,
tot i que havien patit una mica perqu el Black Friday i el partit del Bara a la tarda pogus
perjudicar, per no va ser aix, i la gent es va bolcar en la iniciativa.
La coordinadora general tamb va destacar, per sobre de tot, la gran feina que fan els
voluntaris, i va reconixer que sense ells, el Gran Recapte no existiria.

Pastoral JMJ
Uns dies desprs va finalitzar la classificaci i tots els aliments van quedar etiquetats i emmagatzemats en menys de dues setmanes. Enguany es destaca que el valor nutritiu i econmic
dels aliments donats ha estat superior a la de lany passat. Les quantitats recollides dels ciutadans han estat 4.435.000 quilos, als quals shan dafegir els 207.000 quilos addicionals de les
cadenes de distribuci.
Alguns dels aliments recaptats ja es van comenar a repartir a les 700 entitats collaboradores
dels Bancs dels Aliments des del mateix dia1 de desembre. Aquests aliments arriben al final a
ms de 250.000 persones a tota Catalunya. Es vol recordar que tamb es necessiten productes
dhigiene personal, com bolquers, pasta de les dents, sab o compreses.

|e-Rossinyol[6]| 2016

Un dels sentiments ms estesos entre els voluntaris era que aquestes iniciatives sn molt importants perqu la gent sadoni de la necessitat real que patim tots, ja que avui li toca a un per
potser dem sc jo, i un granet de sorra entre tots hi fa molt. n

68

Pastoral JMJ

|e-Rossinyol[6]| 2016

DOMUND

69

Voluntaris ingressant els diners recaptats en la campanya del Domund

Edita
Associaci de Mares i Pares dAlumnes de lEscola Jess, Maria i Josep
Carrer Sant Sebasti, 55
08030 -Barcelona
Podeu visitar-nos i subscriure-us a les notcies de lAMPA de lescola:
www.ampajmj.com
e-mail:
ampa@santandreu.manyanet.org
Equip de producci:
Vocalia de Cultura
Aquesta edici de le-Rossinyol ha estat possible grcies, entre altres, a la
colaboraci de:
Les seccions i delegats esportius de lAMPA, P. Josep M Taulats, S.F., Dolors Espinosa,
Vctor Martnez, Conxita Payn, Lurdes Pujadas, Daniel Navarro, Mnica Rovira,
Miriam Norverto, Josep Juanola, Vanesa Torres, Toni Gonzlez Torner, Josep M
Purcalla, Jordi J. Aymerich, Marta Fernndez, Vanesa Mas, Jamelys Faneite, Beln
Ibez, Alumnes de 1r de Batxillerat, Agust Estruga, Ramon Riba, i Manel Grriz.
Maquetaci:
Sonia Salmern Tel. 607 76 14 96
Foto de Portada:
Pati de la Verge, festa final de curs 2015