Está en la página 1de 1

10.

Tantaka-tantaka, LagunAroz blai!

OSASUN LAGUNTZAREN ONURADUN BEREZIAK


Nor izan daiteke?

Noiz eskatu daiteke?

Mutualista aktiboen ezkontideak


eta izatezko bikotekideak.

Mutualistak kooperatiban
alta hartzen edo egoera
zibila aldatzen duenean.

Mutualista aktiboen 23 urtetik


gorako seme-alabak.
Zuzenean egoera aktibotik datozen
pentsiodunak, ezkontideak,
lehenagotik baziren eta eskubidea
duten seme-alabak, indarrean
dagoen araudiaren arabera.

Semeak/alabak 23 urte
betetzean.
Mutualistak: LagunAroren
pentsioan sartzeko unean.

Onuradun bereziaren figuran sartzeko bi epe daude:


Eskubidea sortzen den unetik hilabete bateko epean eskatzen bada,
berehala sartzen da prestazioan.
Lehen hilabetea igaro eta gero sartzen bada baina urte bat igaro
baino lehen, hainbat gabezia daude prestazioa erabiltzeko; urte bat
baino gehiago igaro bada ezingo da onuradun berezia izan.

Zenbat kostatzen da Onuradun Berezia izatea?


Onuradun berezi bakoitzak hileko kuota bat ordaintzen du, eta
desberdina da onuradunak 60 urte baino gutxiago edo gehiago
badu (46 eta 84 , hurrenez hurren, 2016an).

Estalduraren irismena
Espezialitateak: kontsultak, proba diagnostikoak, errehabilitazioa,
tratamenduak eta ebakuntzak, programatuak zein urgenteak.
Ospitaleratzeak, kirurgikoak eta ez kirurgikoak.
Atzerrira egindako joan-etorrietako presazko estaldura.
Informazio gehiago www.lagunaro.es helbidean Onuradun Berezien Erabiltzailearen Eskuliburua
deskarga dezakezu eta indarrean dagoen Araudiaren 3.2.9 atala kontsultatu.

Informazio gehiago: www.lagunaro.es