Está en la página 1de 1

Montserrat Bertran

MILLORA LA CREATIVITAT DEL TEU TEXT AMB LA TCNICA


SCAMPER
Pensa en teu relat o conte i selecciona un element,
element qu voldries
canviar?
Formulat preguntes
I

Il.lustraci de Johanna Writght

Substituir

Combinar

Reordenar

Adaptar

Eliminar

Modificar
Proposta
daltres
usos

Substituir

Qu podrem
drem canviar?
canviar Llocs,
ingredients, personatges

Combinar

Quines coses podrem combinar?


temes, emocions

Adaptar

Quines idees daltres escenaris


podem proposar aqu? Qu
sassembla? Qu podem incorporar?
Qu es pot augmentar, disminuir,
afegir..

Modificar

Proposta
daltres usos
Eliminar

Qu podria afegir?

Reordenar

Invertir o canviar lordre

Eliminar parts.
parts

Qu passaria si en lloc danar al


cinema anssim dexcursi? O si
canvissim un personatge per un
altre? O un lloc per un altre?...
altre?
Si al conte hi hagus la bruixa i la
fada. O si la protagonista tingus
dues germanes i tres cosins...
Com ho faria la gent de la ndia?
Com seria a lpoca dels besavis?...
I si en lloc duna vegada ho fes tres? I
si enlloc de ser un gegant fos un
nan?
...
Que el personatge escolta una
can, o que va amb patins...
patins.
Com acabarem el conte sense que el
gat es mengs la rata? ...
Escrivim el text comenant pel final.
...