Está en la página 1de 15

*Imaxes empregadas únicamente con fins

educativos

“A CAIXA DO CORREO II”
Postais de Nadal
Dende o Equipo de Normalización do CEIP CONDESA
DE FENOSA (O Barco de Valdeorras”-Ourense), queremos
presentarvos a segunda convocatoria da actividade “A
caixa do correo”.
Tal como sucedeu na súa andadura inicial, vai ter como
destinatarios o alumnado de 3º e 4º curso de Educación
Primaria.
Son os obxectivos básicos desta actividade os seguintes:
 Favorecer o emprego da lingua galega como vehículo
de expresión e comunicación escrita.
 Mellorar a comprensión oral e escrita dun tipo de
texto: a carta.

 Favorecer a integración de todo o alumnado nunha
actividade de centro na que ninguén deberá quedar
discriminado.
Para por en marcha esta actividade tivemos que
pasar por unha fase previa de preparativos. Estivemos a
fabricar e pintar unha caixa de correos de gran tamaño
que colocamos nunha das entradas do centro.

* Caixa do correo na súa ubicación definitiva, nunha das
entradas do centro.

Tamén fabricamos o vestiario da figura do carteiro
(neste caso carteira). Unha gorra de carteira en “goma eva”
e máis unha compañeira conseguiu un pano orixinal de
carteira.

* Os dous complementos servirán para representar ao noso/a carteiro/a particular.

Este curso acordamos dar un novo pulo a esta
actividade pasando a un nivel superior. Xa que o curso
pasado practicamos a realización de cartas interciclo, nun
tipo de sobre-carta particular, este ano acordamos a
realización e envío de “POSTAIS DE NADAL” a amigos e

familiares, que nun formato de sobre convencional serán
elaboradas na aula con diversos formatos.
O EDLG fíxose cargo do custe do do selo e o sobre.
Realizamos e revisamos as cartas ou postais na aula cos
datos reais de destinatario e remitente que depositamos por
cursos na caixa do correo do centro.
Posteriormente á oficina de correos da localidade
todas as cartas realizadas e debidamente seladas segundo o
seu destino.
Dende o martes 1, ata o mércores 9 de decembro, os
nenos/as escribiron as cartas nos seus cadernos a modo de
borrador onde recibiron as oportunas revisións dos
titores/as para que cumplan coas normas básicas de
formato, presentación e emprego axeitado da lingua. Logo
metéronas no sobre convencional que lle proporcionamos,
tamaño A4 e lle pegaron o selo que precisaba para chegar
ao seu destino.

O xoves 10, o alumnado de 3ºB, baixou xunto cos
seus titores e fixeron o acto de depositar as súas cartas no
buzón. Foi un momento emocionante que reflicten as
seguintes imaxes.

ENVÍO DA CARTA-NENOS E NENAS DE 3ºB

*Por parellas, todos os nenos e nenas depositaron a súa carta na caixa do correo. Basta con mirar as
súas caras para darse conta do momento tan especial que viviron.

O luns 14, o alumnado de 3ºA, baixou xunto cos
seus titores a depositar as súas cartas no buzón.
ENVÍO DA CARTA-NENOS E NENAS DE 3ºA

*Foto de grupo dos nenos, nenas e máis a titora de 3ºA, antes de meter as súas cartas na caixa do
correo.

*Podemos ver nas súas caras como disfrutaron deste momento.

Durante esa mesma xornada (14 de decembro)
foron os grupos contrarios de 4º de E.P. os que depositaron
as súas cartas na nosa “Caixa do correo”.

ENVÍO DE CARTAS DE 4ºA

*Un a un e unha a unha, tódolos nenos e nenas do grupo, foron depositando as súas cartas na caixa
do correo!!

ENVÍO DE CARTAS DE 4ºB

*Un a un e unha a unha, tódolos nenos e nenas do grupo, foron depositando as súas cartas na caixa
do correo!! O seu sorriso denota o motivador da actividade!

Finalizado este tempo, estará a disposición do nivel
que así o solicite previamente, para a organización do
carteiro tanto na recollida como na entrega. Agardamos
que guste a actividade, que se instaure como actividade
permanente e que sirva ao seu propósito.

VOLTAREMOS!!!