Está en la página 1de 57

e-Rossinyol

Núm 5 | Gener 2015

La revista digital de l’AMPA

www.ampajmj.com

Índex
Editorial
Comunicació amb les famílies . . . . . . 2
Carta del Director
Pedagogia manyanetiana . . . . . . . . . 3
AMPA
Assemblea ordinària i extraordinària . .
Nova App de l’Ampa . . . . . . . . . . . .
Teatre de pàrvuls 2015 . . . . . . . . . .
Novetat: torna el Teatre de primària!! . .

5
6
7
7

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Parvulari 2013-2014
La graduació de P-5 . . . . . . . . . . . . 8

1

Festes i celebracions
Festa cloenda del curs 2013-14 . . . . . . 10
Diada inaugural del curs 2014-2015 . . . 12
Parvulari i Primària
Casal d’estiu 2014 . . . . . . . . . . . . . 13
Esports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bàsquet… Què és la Sibèria? . . . . . . .
Fútbol Sala… Una temporada amb
més reptes que mai . . . . . . . . . . . .
Hoquei patins… Patinar per avançar . . .
Passió pel patinatge . . . . . . . . . . . .

15
15
16
17
19

FEAC
Calendari 2014-2015 . . . . . . . . . . . . 21
«Els pares i l’escola m’ajuden a créixer» 21
Conferència FEAC 2014:
Intel·ligències múltiples . . . . . . . . . . 21

Programa internacional
Intercanvi a EE.UU.-Maryland . . . . . .
Swedish Project . . . . . . . . . . . . . .
Intercanvi virtual a 4rt de Primària . . .
3r ESO Intercanvi a Oxted (UK), 2015 . .
Intercanvi amb Alemanya
alumnes 2n ESO . . . . . . . . . . . . . .
Programa COMENIUS
a Alemania 2014 . . . . . . . . . . . . . .
Nadal 2014
Concurs de nadales . . . . . . . . . . . .
Nadales Cicle Inicial . . . . . . . . . . . .
Cicle Infantil . . . . . . . . . . . . . . . .
Nadales Cicle Mitjà . . . . . . . . . . . .
Nadales Cicle Superior . . . . . . . . . .
Visita dels Patges reials . . . . . . . . . .
Setmana Manyanetiana 2014 . . . . . . .

25
29
29
30
31
32
33
34
34
35
36
37
38

Foto_Notícies Manyanet JMJ
Voluntariat en familia4
4686 tones de solidaritat . . . . . . . . . 54
Pastoral JMJ
Voluntariat . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convivències . . . . . . . . . . . . . . . .
Banc d’Aliment . . . . . . . . . . . . . . .
DOMUND . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55
55
55
55

Editorial

Comunicació
amb les famílies

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Us fem arribar un e-Rossinyol que arriba ja a la seva
cinquena edició, més farcit de continguts que mai i més preparat que mai per tal que sigui agradable de veure i de revisar
conjuntament en família, com una eina educativa més a disposició de tots els pares i alumnes de l’escola.

2

Com sabeu l’e-Rossinyol, la versió digital al gener de la nostra històrica revista, està pensat per fer balanç a mig curs de
totes aquelles noticies que tenen relació amb l’escola dels
nostres fills, per tal que no se’ns faci massa llarg esperar a
final de curs per fer memòria de tot allò que ja va passar ja fa
mesos. En aquest sentit, i amb la voluntat de l’actual Junta de l’AMPA de potenciar tot allò que
faci referència a la comunicació amb les famílies, el rebeu ara per correu electrònic a casa vostra, i a més també està disponible a la web de l’AMPA, a l’igual que totes les darreres edicions.
És també en aquesta intenció de fomentar la comunicació, que l’AMPA ha fet un especial esforç
en posar a disposició de les famílies del centre noves eines com l’aplicació App per a telèfons
smatphone i tauletes de tipus android, una utilitat que ens permet mantenir-nos al dia de totes les
noticies i novetats de l’escola dels nostres fills. En aquestes pàgines us en expliquem més detalls.
Però per comunicar fa falta que els continguts arribin pels canals adequats, i entre altres coses
això es pot fer quan funciona el nexe entre l’activitat del centre i les eines de difusió disponibles. Actualment aquests canals i el nexe podem dir que funcionen molt bé. Un exemple n’és
la publicació regular de les activitats als blogs de
l’escola en les diferents etapes i activitats referides, una feina des de dins de l’escola que les famílies agraïm sincerament.

@manyanetsandreu

Els blogs no només són continguts per informar a
les famílies, sinó que juntament amb aportacions
addicionals, i amb l’esforç i ajuda d’altres actors
implicats (direcció, professors, personal del centre, pares i mares voluntaris…) donen com resultat el fruit de la feina d’un bon equip. Una feina com l’edició que teniu ara a les mans, en la
que intervé molta gent desinteressadament. I per tan ens podem enorgullir de tenir bons col·
laboradors, i ens podem complaure en felicitar-los. Moltes gràcies a tots ells.
Que tingueu un bo i millor any 2015. n
La Junta de l’AMPA
Manyanet Sant Andreu - JMJ

Carta del Director

Pedagogia manyanetiana

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Encara amb el record de la celebració dels
150 anys de vida de la Institució Titular de la
nostra escola, ens disposem, ben aviat, a iniciar
un nou any el procés de preinscripció i matriculació de nous alumnes pel proper curs escolar
2015-16.

3

És gratificant observar com els pares, cada vegada més, s’interessen per les característiques
pròpies del nostre col·legi i ens pregunten sobre
aspectes fonamentals del Caràcter Propi. No
hem d’oblidar que els pares són els principals
responsables de l’educació dels seus fills i, a
l’hora de decidir que sigui la nostra escola la que
completi la seva acció educativa, és necessari
que en puguin conèixer les seves línies pedagògiques i que estiguin d’acord amb el seu ideari.
La pedagogia que formulà i posà en pràctica el
Pare Manyanet, ha donat una característica específica a les escoles promogudes pels Fills de la
Sagrada Família. Són al mateix temps una llar i una escola,
per tal que els alumnes assoleixin un creixement integral i harmònic. Per aquest motiu volem a la nostra escola:
• promoure un ambient familiar, inspirat en la família de Natzaret, per tal que la nostra escola sigui com una prolongació de la
llar, on l’alumne és conegut pel propi nom i els educadors són
pares i mares abans que mestres;
• que sigui oberta a totes les famílies per col·laborar en la primera responsabilitat que tenen, com és educar els fills, urgint la
seva participació;
• que sigui un centre on la cultura del cor i de l’intel·lecte dels
alumnes constitueixi la base de la tasca pedagògica;
• presentar l’evangeli com una opció de vida i de compromís;
• que sigui apte per a despertar el sentit de responsabilitat personal i col·lectiu amb vista a assumir tasques de compromís en la
construcció d’una societat més humana, més justa i més feliç; ▼

«És gratificant observar
com els pares, cada vegada més, s’interessen per
les característiques pròpies del nostre col·legi
i ens pregunten sobre
aspectes fonamentals del
Caràcter Propi.»

Carta del Director
• orientar els alumnes vers el descobriment i la maduració de
llur vocació en la vida;

  | e-Rossinyol [5] |  2015

• oferir un estil de família el més ric possible, gràcies a l’acceptació i al respecte mutus, a les relacions personals basades en
la confiança i el diàleg, i a l’ambient de corresponsabilitat, alegria i harmonia entre tots els que formem aquesta comunitat
educativa.

4

El nostre col·legi acompleix la seva missió al servei de la família
en la mesura que aconsegueixi fer operants aquests trets d’acord
a les característiques de la nostra societat i les necessitats dels
alumnes i de les famílies que s’hi eduquen. Per aconseguir-ho,
ens és imprescindible la col·laboració de tots els que formem part
d’aquesta gran família que és la nostra escola. La relació dels pares amb els educadors i la seva participació activa en la vida de
l’escola són eixos fonamentals en aquesta tasca tan engrescadora
de l’educació. n

Josep Mª Taulats, SF
Director de l’escola Jesús, Maria i Josep
Manyanet Sant Andreu

«La relació dels pares
amb els educadors i la
seva participació activa
en la vida de l’escola són
eixos fonamentals en
aquesta tasca tan engrescadora de l’educació»

AMPA Assemblea ordinària i extraordinària 2014 L’Assemblea anual de famílies sòcies de l’AMPA de l’escola Jesus Maria i Josep es va fer el dia 4 de desembre del 2014 a les 20:30 a les instal·lacions de la pròpia escola. S’informa que la quota d’ORFANDAT es concretarà del tot quan MAPFRE. Aprovació del pressupost per al proper exercici 2014-15: El tresorer de la Junta Sr. com a Memòria Anual de les activitats realitzades el curs passat per l’Associació. Es fa un breu resum verbal de les activitats realitzades. El President Sr Gonzalez Torner vol que es faci constar en acta l’agraïment a les diverses seccions esportives i a la vocalia d’esports de la Junta per l’esforç i implicació que durant els mesos d’estiu del 2014 han realitzat per a gestionar l’augment de costos que ha representat la nova normativa fiscal i laboral dels monitors i entrenadors esportius. Gómez explica que el pressupost de l’exercici proper es el mateix que el de l’exercici anterior. Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior: La Secretària de la Junta Sra. actual companyia asseguradora. No hi ha comentaris. 5 Examen i aprovació de l’estat de comptes de l’exercici anterior: El tresorer de la Junta Sr. i tot seguit us resumim la mateixa.     | e-Rossinyol [5] |  2015 Lectura i aprovació de la Memòria Anual 2013-14: Com és habitual. defineixi la prima per al següent exercici. Es comenta que aproximadament aquesta quota serà un únic rebut de 31 euros aproximadament per família i any. ▼ . Les tasques puntuals relacionades amb aquest àmbit seran assumides per la resta de la Junta quan s’escaigui. Gómez presenta i explica l’estat de comptes. l’estat de comptes de l’exercici anterior queda aprovat en votació a mà alçada. Renovació de la Junta: El president Sr Gonzalez Torner sotmet a l’Assemblea la dissolució de la vocalia de Voluntariat en Família i Manyanet Solidari per la dimissió per problemes personals de l’actual vocal. No hi ha comentaris. que edita al mes de juny l’AMPA de l’escola. Desprès de solucionar els dubtes i preguntes sorgits. No hi ha comentaris. i s’aprova la proposta en votació a mà alçada. Revisió de quotes: Es proposa per part del president de la Junta Sr Gonzalez Torner la no modificació de les quotes d’AMPA i de «REEDUCACIÓ I ALTRES AJUTS» per al proper exercici 2014-15. No hi ha comentaris. i es fa entrega d’una còpia en paper als assistents. de data 24 d’octubre de 2013. el President Sr González Torner indica que es pren la revista Rossinyol. No hi ha comentaris. Miralles fa lectura de l’acta de l’Assemblea del curs passat. Es presenta a més l’informe dels censors de comptes (dos socis no membres de la Junta nomenats l’any passat). i s’aprova l’acta en votació a mà alçada. ratificant els comptes presentats. La resta de càrrecs de la Junta Directiva actual continuen en l’exercici de les seves funcions. i s’aprova la Memòria Anual en votació a mà alçada. i s’aprova la proposta en votació a mà alçada. i s’aprova la proposta de pressupost en votació a mà alçada.

La vocal de Pàrvuls Sra Ibáñez informa als assistents que aquest gener s’iniciarà una nova activitat de teatre per alumnes de primària. i-Pad) només podem respondre que de moment no hi ha res. La Sra.AMPA Nomenament de Censors de Comptes per al proper curs 2014-15: Es nomenen dos censors de comptes per al proper exercici entre els socis assistents i que no formin part de la Junta actual. Salvador Portillo Plaza i el Sr.n     | e-Rossinyol [5] |  2015 Apartat de Precs i Preguntes: Es sol·licita per part de diversos assistents l’enviament d’informació a les famílies nouvingudes (famílies majoritàriament de P-3) sobre l’App existent de l’AMPA per telèfons android. El president informa als assistents que es recull la seva sol·licitud i que es farà en breu un enviament de correus electrònics per a que els nouvinguts n’estiguin informats. Només l’heu de buscar a la PlayStore de Google amb el vostre telèfon smartphone. amb apartats per a cada cicle acadèmic i altres enllaços útils. De ben segur aquesta nova eina en forma d’App contribuirà a acostar encara més les informacions de l’escola dels nostres fills a uns dispositius que cada cop formen més part de les nostres vides i que cada cop consultem més sovint al llarg del dia. A les 21:34 hores finalitza l’Assemblea de Socis de l’AMPA de l’escola. L’aplicació recull i fa d’enllaç cap a totes les notícies i novetats en els blocs de l’AMPA i de la pròpia escola. ja que durant el present curs ja s’ha tingut consciència de la manca d’informació sobre l’AMPA. i llavors descarregar-la al vostre dispositiu. i queda decidit que seran el Sr. Ja s’han iniciat les reunions amb pares i sembla que està tenint molt bona acollida. President comenta que en el proper curs l’AMPA tindrà presencia en aquestes reunions informatives. l’AMPA ha fet un esforç per anunciar que ja disposem d’una nova aplicació (App) de l’AMPA JMJ per a telèfons mòbils smartphone tipus ANDROID o per tauletes del mateix sistema. i perquè es creu necessària la presència en aquestes reunions per a informar sobre les activitats i la feina que l’AMPA fa per a les famílies del Centre. que els dissenyadors no haurien arribat encara a un acord amb Apple i que l’AMPA no descarta comprar l’App equivalent que correspongui a aquest sistema si surt al mercat en un proper futur. posant «AMPA JMJ» al buscador. 6 Signat: El President i la Secretària de la Junta Directiva de l’AMPA Nova App de l’Ampa Com us anunciàvem a finals del curs passat en les pàgines del Rossinyol del mes de juny. especialment de cara a les famílies nouvingudes. En canvi per a altres sistemes com BlackBerry o Win-Phone no hi ha res previst. El Sr. n . Javier Arias Gómez. Totes les famílies tenen ja a la seva disposició ja aquesta eina tan útil per a conèixer l’actualitat de l’escola dels seus fills. A la pregunta molt freqüent de si hi haurà alguna cosa semblant per a dispositius Apple (iPhone. A més cada cop que hi hagi una novetat en algun dels blocs rebrem una notificació al nostre telèfon o tauleta. Teresa Cristóbal expressa la seva contrarietat per la no assistència de cap representant de l’AMPA durant les reunions realitzades a l’escola. mitjançant la qual s’informa sobre notícies relacionades amb l’AMPA i amb l’Escola.

a la finestra de blogs diversos i dins de l’apartat AMPA).P4 i P5 és… ALADDIN!!! Els assajos dels nostres artistes son tots els DIVENDRES. què es cou entre bambolines… i on us convidem a compartir els vostres comentaris al final de cada post per tal que l’experiència sigui encara més enriquidora :-)) 7 Aquest any el MUSICAL que representaran a la primavera els nens de P3.des de 1r fins a 6è . Recordes el supercalifragilisticoespialidoso de… MARY POPPINS? L’activitat serà cada Divendres a les instal·lacions de l’escola i l’horari  de 18:30 a 19:30H. Moltes gràcies de veritat!! n Novetat: torna el Teatre de primària!! Aquest any 2015 comencem amb més força i il·lusió que mai! Torna el TEATRE DE PRIMÀRIA!! Volem que els nens que van participar en els Musicals d’anys anteriors a Educació Infantil puguin continuar ballant i cantant amb els seus companys .15 h a les instal·lacions de l’escola. artistes!! n . Us volem agraïr a TOTS ELS PARES la vostra assistència a les reunions informatives prèvies perquè van ser tot un èxit. novetats.15 h a 18.AMPA Teatre de pàrvuls 2015 Abans de res anunciar-vos que el Blog del Teatre del JMJ torna a estar actiu.     | e-Rossinyol [5] |  2015 El Blog del Teatre JMJ és un espai on hi haurà tot allò que anem fent cada setmana amb els vostres nens artistes: fotos. entreu a informar-vos!! (Com? Doncs des de la mateixa plana web de l’escola. moments dels assajos. vídeos. des del dia 9 de gener fins el dia en què hagin esdevingut grans actors (sobre el mes de maig). Afanya’t a informar als teus companys! No hi falteu. L’horari  serà de 17.amb el seu propi paper.

Parvulari 2013-2014     | e-Rossinyol [5] |  2015 La graduació de P-5 8 El passat 13 de juny a finals del curs es va celebrar al teatre el tradicio­nal acte de graduació dels alumnes que acaben P-5. a la pàgina següente. les tres classes completes de P-5A. l’estil de vida nordamericà o l’esport als EE. recent entrats a l’escola a P-3. A les fotografies. En aquesta ocasió. i amb cançons relacionades amb el cinema. tot un reguitzell de números musicals on van aparèixer tots els nens i nenes van estar ambientats a la ciutat de Nova York. tancant el cicle d’Educació Infantil que van iniciar tres cursos enrera. alguns moments de les actuacions i. n .UU. P-5B i P-5C a la fi de l’acte.

    | e-Rossinyol [5] |  2015 P5-A P5-B 9 P5-c .

10 El bar de l’escola va funcionar a ple rendiment per acompanyar el sopar de totes les famílies que van voler celebrar la fi de curs plegades a l’aire lliure en una de les primeres nits d’estiu. També va fer-se una celebració integrada dels alumnes de sisè. o des de teatre fins a música amb DJ per acabar l’acte. De tot aixó en veieu aquestes fotografies pel record.Emili Berbel S. Van ser numeroses les activitats per a tots els gustos i totes les edats. el detall entranyable i pel record va ser l’entrega al P.Festes i celebracions Festa cloenda del curs 2013-14     | e-Rossinyol [5] |  2015 Un any més l’AMPA de l’escola va organitzar la festa de fi de curs. en mostra de l’agraïment de l’AMPA i de part de totes les famílies de l’escola per la seva dedicació envers els nostres fills durant molts dels darrers anys. organitzada per les famílies que tancaven cicle de Primària just abans de passar a l’ESO. i jocs pels més grandets. fins a exhibicions d’esports. A més. amb un notable èxit de participació. Fins l’any que vé!! n . que ens deixava aquell estiu. d’una placa en record de la seva estança entre nosaltres.F. des d’inflables pels més petits.

    | e-Rossinyol [5] |  2015 11 .

Us en deixem unes fotografies de record.Festes i celebracions     | e-Rossinyol [5] |  2015 Diada inaugural del curs 2014-2015 12 El diumenge dia 21 de setembre es va celebrar l’acte d’inauguració formal del curs 201415. n . amb una eucaristia i la tradicional visita posterior a l’escola en un parell d’hores de portes obertes per a totes les families.

es programen un seguit d’activitats educatives. a fer vela i caiac (2on-6è) i al Parc de Sant Martí. Botons i el Cristobal Molón vam viatjar amb una màquina del temps a diferents períodes històrics. i acompanyats del Dr. entretingudes i creatives que fan que els nens i nenes es diverteixin i visquin al màxim les històries que passen al casal durant el mes de juliol. Aquest juliol vam anar al Museu del Mamut. Durant el mes de juliol. Enguany el centre d’interès va ser «Un casal en el temps». la Dra. A partir d’un centre d’interès. Lupas. als Rucs del Far (P3).Parvulari i Primària     | e-Rossinyol [5] |  2015 Casal d’estiu 2014 13 Com cada any. El nostre casal vol ser un espai on els nens gaudeixin. a Jalpí Aventura (P4-1er). ▼ . aprenguin i es relacionin amb nens i nenes de diferents edats. a l’Illa Fantasia. l’escola organitza un casal d’estiu dirigit i portat a terme per mestres de l’escola. l’escola es converteix en un espai lúdic i diferent. Una de les activitats amb les que més gaudeixen els nens i nenes són les excursions.

experiments. els més grans van ser actors a les pel·lícules i obres de teatre realitzades al taller de teatre de les tardes… i moltes més activitats que podeu veure si entreu al bloc del casal (http://santandreu. tallers… i hem de dir que va ser una molt bona experiència.manyanet. 14 Aquest any l’escola ha volgut donar un servei més a les famílies i ha organitzat el casal de setembre.org/ casal/). n Vanesa Torres Mestra d’Educació Infantil . Seguint la línia del casal de juliol. sortides. hem viscut molt terror a les masmorres. s’han programat un seguit d’activitats com piscina. Ens ho vam passar molt bé i vam gaudir dels últims dies que quedaven de vacances. hem participat a la nostra tradicional lipdub.Parvulari i Primària     | e-Rossinyol [5] |  2015 També hem fet tallers. hem passat una bona nit al Casal. ens hem banyat a la piscina.

les pistes semblen les Rambles. … tots busquem una estona per estar en un dels millors llocs del món: amb una pilota. entro al passadís. jaqueta a la mà. i partits 2x2. fent jugades impossibles. tot ple de jugadorets. dessuadora posada. passo el pati de les Moreres. pensava que mai arribaria aquest moment… La Sibèria! Cistelles. 3x3… Amb qui? Amb qualsevol que tingui ganes de jugar! Venen els infantils. bambes cordades. pilota. sortejo tots els alumnes que surten de tots els passadissos. Jo. ja estic preparat. i l’escoleta. premi! Entrepà gegant de Nutella! No tinc entrenament fins dos quarts de set. quasi 50. Per fi em toca entrenar. … ara me la quedo jo i no la passo. però aquesta és la millor estona del dia. amb els nostres amics. … buf! Un altre eslàlom. i dos més van a buscar el sac de pilotes… Vull provar el nou dribling que vaig veure ahir a la TV al Navarro! ▼ . jugant amb els meus amics a la pista curta.Esports     | e-Rossinyol [5] |  2015 Bàsquet… Què és la Sibèria? 15 Per fi! Les 5h de la tarda! S’ han acabat les classes! Surto a tota velocitat de la classe. toca berenar.… arribo al pati. que no poden amb la pilota. jugo ara un kao. ara un 21. les cadets.escalfament. avui li ha tocat al Pau pujar les cistelles. jugant a bàsquet a la nostra escola. estar a la Sibèria. … ja estan tots els pares i avis recollint els petits. i veure com entrenen els petits dels pre-minis. aquest any són molts. i … a córrer! Trec el meu entrepà. i els que poden s’ imaginen que són el Lebron James. motxilla al vol. ja la veig! Per fi.… per alguna cosa és diu Sibèria… . a la pista curta.

… i sí. és l’ estona entrenamentAleix delsGutiérrez. Mata. Escola i Noves Escoles. la benvinguda als nousd’entrenadors: Joan Albert Arcos i Roman Montorio. sona el despertador. he dit bé. sopar. Juvenil A. i el Lluís i l’Oriol. Julián López i el Tresorer de la Secció el Sr. Bquè ès això? Són tres quarts de deu tres aequips que formen part dedeures. i desitjar un 2015 ple d’èxits esportius. de la nit. Cadet i Benjamí. ▼ . a estar concentrats. fins l’ hora de cridar amb tot el meu equip: «Esto es… Sibèria! n la Secció el Sr. Juvenil A. algú i puc entrenar amb ells. tots sabem el partit del dissabte és molt important… derbi contra Sant Joan de molta il·lusió i moltaque feina. Fútbol Sala… Una temporada amb més reptes que mai Una abraçada Xavier Cerdà i Ribas Secretari Esportiu 16 Comença una nova temporada la 2014-2015 i com sempre la comencem amb molta il· lusió i molta feina. Juvenil C. arrencades. i això que jo no tinc el partit fins les 12h. Oscar Linde.Aleví i Pre. tots aquests competeixen a la Federació Catalana sobre què hem fet bé.Esports Comencem entrades. vinga un sprint més! Aquesta temporada ja arribem als 140 jugadors i jugadores i 14 equips de diferents diferents federacions: Sènior A.Benjamí competeixen al Consell Escolar del Esport de Barcelona. tots aquests competeixen a la Federació Catalana de Futbol Sala i aquests altres: Aleví A. i fer pom. ex-alumnes.… la base: Escola A. al costat fa estona que les cadets fan rodes de tir. enscategories retirem ali fons per estirar. quina sort!a terme una gran tasca en els equips de la base juntament amb Albert Abad i el delegat de les Escoles. Faig un punt i a part.Benjamí més al rebot… » Per mi continuava entrenant. estan portant segur que estan fent que partit. i des de la meva finestra veig els llums de la Sibèria encara encesos. Sènior B. «heu d’ anar de Futbol Sala i aquests altres: Aleví A. del matí i vaig corrents al cole. però puc estar jugant i Com sempre agrair també la feina de tots el delegats i en especial del “Presi” de mirant els partits. Pre. Juvenil C. Cadet i Benjamí. i el soroll del bot També agrair la feina que porten a terme tots els entrenadors de la secció i donar de la pilota. Aleví B. també toca defensa!     | e-Rossinyol [5] |  2015 Una temporada amb més reptes que mai Els crits dels entrenadors ens ajuden a exigir-nos més. sub21 masculí i el sènior femení. els entrenadors. Sènior B. Salvador 8h30 del matí. Juvenil B. sí. Aprofito la ocasió per saludar-vos atentament. ara comencen els cadets A. … »heu de fer més talls a cistella». pom. avui és dissabte! Corrents al cole. dutxa. donen consignes B. Aquesta temporada ja arribem als 140 jugadors i jugadores i 14 equips de diferents categories i diferents federacions: Sènior A. quin remei. passades. parades.Aleví i Pre. dissabte 9 Portillo. i on hem de treballar més. Aleví B. a veure si els falta competeixen al Consell Escolar del Esport de Barcelona. Pre. el Sr. per nomenar a l’alegria i el futur de la secció com són els Arribo casa. ens Juvenil Acabem. elGibert. pom. avui l’ equip està Comença una nova temporada la 2014-2015 i com sempre la comencem amb «a tope».

Com sempre agrair també la feina de tots el delegats i en especial del «Presi» de la Secció el Sr. el Sr. Perquè tenim la sort de comptar amb uns entrenadors experimentats en la formació dels nostres esportistes. Gràcies a l’esforç de tota aquella gent que sense cap obligació ha volgut ajudar un cop més a fer que aquesta secció històrica de l’escola estigui un any més avançant sobre rodes. que no és altra cosa que aprendre. Julián López i el Tresorer de la Secció el Sr. abans de res. que estan portant a terme una gran tasca en els equips de la base juntament amb Albert Abad i el delegat de les Escoles. ja que els ajuda a desenvolupar totes les habilitats motrius bàsiques i d’altres més específiques i pròpies de l’hoquei patins. per nomenar a l’alegria i el futur de la secció com són els tres equips que formen part de la base: Escola A. També agrair la feina que porten a terme tots els entrenadors de la secció i donar la benvinguda als nous entrenadors: Aleix Gutiérrez. Joan Gibert.Esports Faig un punt i a part. s’està avançant en la bona direcció. i desitjar un 2015 ple d’èxits esportius. No podem oblidar que créixer és cosa de tots. ▼ . Per això. L’objectiu és que els practicants gaudeixin de la seva formació i amb el temps es mostrin competents en l’esport. n Una abraçada Hoquei patins… Patinar per avançar     | e-Rossinyol [5] |  2015 Xavier Cerdà i Ribas Secretari Esportiu 17 Un cop més arribem a final d’any. Tot sense deixar de banda el que realment és important pels més menuts. s’ha d’agrair a tothom la seva col·laboració. jugant i gaudint d’allò que practiquen cada dia. Albert Arcos i Roman Montorio. Aquesta secció segueix amb la mateixa il·lusió i força que el primer dia. a mitja temporada. Salvador Portillo. A totes les persones que no coneixen aquest esport. per seguir proporcionant als/les alumnes de l’escola la possibilitat de practicar l’hoquei patins. Escola B i Noves Escoles. Aprofito la ocasió per saludar-vos atentament. Oscar Linde. amb la satisfacció de saber que durant el camí recorregut fins avui. els diria que en l’hoquei patins podreu trobar una activitat molt enriquidora per els vostres menudets.

No obstant també fem menció a la resta d’equips que tot i no aconseguir resultats positius dins la competició. mostren l’entusiasme per l’hoquei. si més no. tot un èxit desprès de l’any anterior. tot un èxit per la il·lusió que desperta en els més petits. 18 És per això que si teniu nens i nenes d’entre 3 i 8 anys. que aquest cop s’ha quedat a les portes. com a mínim els mateixos èxits. en l’hoquei patins es permet jugar en equips mixtes fins a edats molt avançades. i que d’aquí a final de temporada tinguem. Des de la secció d’hoquei també volem donar les gracies a la secció germana de patinatge per poder compartir moments especials com la festa de Nadal. Ben segur que si continuen treballant algun dia ho aconseguiran i per tan felicitar-los. m’agradaria fer una crida especial a totes aquelles nenes de l’escola. ja què aquest any estem d’enhorabona i hem crescut en numero de participants. i per tan es guanyen el més sincer respecte i la meva admiració. si ho fan a nivell col·lectiu i milloren dia a dia gràcies a la seva entrega i dedicació. Us ben asseguro que no us en penedireu.Esports     | e-Rossinyol [5] |  2015 A través del joc sobre rodes. com seria el nostre objectiu. n Visca l’Hoquei Patins!! Àlex Van den Camp . Així que. trobareu una altra família amb la que compartir noves i enriquidores experiències. Tan sols queda desitjar-vos un bon 2015. perquè no oblidem que l’hoquei patins és un esport d’equip. Cada temporada tenim algun equip participant en les eliminatòries per tal d’accedir. Pel que fa a la vessant merament esportiva. Tanmateix. Per això fa especial il·lusió donar-los l’enhorabona des d’aquestes línies. Des d’aquestes línies vull donar les gràcies a tots els responsables dels equips que fan possible que els nens aprenguin l’Hoquei Patins amb l’exigència necessària. amb tots els beneficis que comporta el treball d’equip i les seves relacions. com és el cas d’aquest any del nostre Prebenjamí. i vosaltres els pares també. aquesta nova temporada hem tingut de nou la satisfacció que l’equip Benjamí ha tornat a aconseguir classificar-se per disputar la lliga preferent. malgrat l’èxit. segueixen sent poques participants ara per ara. els vostres fills i filles. no ho dubteu més i veniu a formar part de la nostra família. i a diferència d’altres esports. Tot i que no podem formar un equip femení sencer. la serietat i la responsabilitat que toquen. concretament amb 3. M’omple d’alegria veure que durant els entrenaments i els partits que disputen els nostres esportistes.

Estem una hora patinant i millorant els nostres salts. ens fa escalfar per evitar possibles lesions. les nostres figures i les nostres piruetes durant tot un curs escolar. hi ha vegades que no faig alguns salts per por de caure i fer-me mal o em desespero quan no em surten suficients voltes en alguna pirueta.Esports     | e-Rossinyol [5] |  2015 Passió pel patinatge 19 Hola. A més d’entrenar. però al final descobreixes que si t’has de fer mal ja te’l faràs i ja sabràs el què no has de fer i el que has de millorar. intentant millorar-lo cada vegada. Durant els entrenaments. • El pas de nivell és una prova preparada per la Consell de l’Esport Escolar de Barcelona amb l’objectiu de pujar el nivell a mida que assoleixes els teus objectius. també fem balls que presentem a les competicions. al pas de nivell i al festival de fi de curs: • Les competicions es basen en anar a una altra escola a patinar i fer un ball individual d’ aproximadament 2-3 minuts. Porto patinant des que tenia 3 anys. Se’n preparen tres en tot l’ any i a cadascuna fas el mateix ball. Tres jutges ens donen una puntuació a cada competició i al final es fa una mitjana. la Marta Mustieles. entreno els dimarts i els dijous de 19:30 a 20:30h. Després fem salts o piruetes (depenent del dia) i la Marta ens va dient el que hem de millorar per poder realitzar-los amb èxit. Les tres patinadores amb millor puntuació de cada nivell pugen al podi i reben una copa. Als entrenaments la nostra entrenadora. jo personalment. una de les patinadores de tercera hora. sóc la Yanzhu. També has de fer un ball ▼ .

Esports en solitari i tres jutges s’ocupen de posar-te una puntuació. depenent de la puntuació que treguis. es fa en grup amb les teves companyes de grup. Però l’objectiu final és evolucionar i saber com fer. Al final. una segona oportunitat per passar el nivell. recorreguts. Esperes ansiosament que comenci a sonar la música i a mida que vas fent el ball. n Yanzhu Cárdenas 1r ESO . piruetes i sobretot. més que res per por de que se t’oblidi el ball i et quedis en blanc davant de tanta gent. Al primer pas de nivell. Però si suspens.     | e-Rossinyol [5] |  2015 A l’ hora de sortir a escena a les competicions és molt normal que estiguis nerviosa perquè. pots sortir amb la tranquil·litat de que som un grup sencer i que no t’estaran mirant tota l’ estona només a tu. Té una música amb molt de ritme i anem vestides amb mallots especials. Posem en pràctica el que hem après durant l’any i hi destaquen les figures com l’àngel. al festival. 20 Per altra part. pots anar a la recuperació. el de fi de curs. Llavors arriba el moment de sortir a pista i donar tot el que saps. però ja se sap que… és inevitable. jo he escollit el patinatge com a esport i estic orgullosa de la decisió. vas pensant en el que va darrere del que estàs fent. • L’ últim ball. Sempre ens diuen que no estiguem nervioses. Quan sentim el nostre nom perquè serem les següents. dedicats al tema del qual tracti el nostre ball. t’has d’enfrontar a tot un públic que et mira. encara que hi hagi moments de molts nervis. l’ àncora. que si t’ equivoques es pot camuflar i que… és per passar-s’ho bé. el cor s’accelera i comences a pensar quines són les coses que probablement fallaràs o no et sortiran com creus que cal. M’ho passo molt bé i espero que no canviï. et poden seleccionar pel Campionat de Barcelona i d’ allà al de Catalunya. etc. Quan acaba el ball pots acabar de dues maneres: sabent que t’ha sortit millor del que esperaves… o que ho has fet tan malament com tu creies.ho més bé. El festival és molt més fàcil de passar i sempre hi ha ganes d’experimentar coses noves i incloure-les per tal de que quedi el millor possible. el canó… a més de alguns salts.

«Perquè és tan difícil fer de pares avui dia?» «Sóc l’únic/a amb aquestes dificultats?» «Els pares i l’escola m’ajuden a créixer» 27 NOVEMBRE 2014 11 DESEMBRE . presenta el calendari de trobades d’aquest curs 2014-15. la darrera sessió FEAC de l’any estava dedicada com és habitual a enriquir-nos com a pares i mestres amb alguna xerrada oberta a tothom.00 h. una de les primeres afirmacions que ens va fer va ser que si la teoria ▼ . i com es va demostrar durant la xerrada. professor de secundària. un apassionat de les possibilitats que ofereix aquesta teoria en el sistema educatiu i també en la lluita contra el fracàs escolar. mares i mestres que dediquen més de 10 HORES cada curs a dialogar sobre el seu rol educatiu… … i FUNCIONA!! Enguany el programa FEAC (Família Escola Acció Compartida) en la seva catorzena edició d’escola de pares. Per introduir-nos «un virus» dins del cap que ens fes néixer la curiositat per aquesta qüestió. hi ha pares.Conferència FEAC 26 FEBRER 2015 26 MARÇ 2015     | e-Rossinyol [5] |  2015 23 OCTUBRE 2014 21 20 ABRIL 2015 .Conferència AMPA-FEAC 11 JUNY 2015 Feac. un espai de reflexió i de posta en comú.FEAC Calendari 2014-2015 A la nostra escola. En aquesta ocasió ens va visitar l’Àlex Sala des d’Olesa de Montserrat. membre del GRAIM (Grup de Recerca per a l’Aplicació de les Intel· ligències Múltiples). n Conferència FEAC 2014: Intel·ligències múltiples CONFERÈNCIA FEAC per l’Àlex Sala 11 de desembre a les 21h Què podem fer els adults per promoure les intel·ligències múltiples dels infants i dels adolescents? El passat 11 de desembre. normalment els darrers dijous de cada mes a les 21.

allò que capten els fills en realitat son les teves creences. «Las ideas se tienen.FEAC de les intel·ligències múltiples del prestigiós investigador Howard Gardner és certa. «Tothom les té totes. la intel· ligència. el teu fons demostrat pels fets al llarg del temps. haurien de canviar moltes coses del sistema educatiu tradicional tal com el coneixem avui. en las creencias estás». però normalment algunes més marcades que altres» Com deia Ortega i Gasset. La pròpia imatge dels fills te molt poder a la realitat. mentre que el darrer. que en el fons no queden ni tenen valor. Els centres d’interès educatiu han de ser els continguts. ▼ . 22 • Intel·ligència computacional: Tot allò que poden fer les màquines partint de dades i algoritmes per arribar a solucions. és l’eina que ens permetrà resoldre els problemes en el futur. i no les paraules que puguis dir en un moment donat. oblidar-nos o aparcar allò que hem après o tenim inculcat sobre què és intel· ligència. El desenvolupament dels dos primers ens prepara pel futur. les competències i la intel·ligència. Per tan hem de des-aprendre les intel·ligències en les següents vessants:     | e-Rossinyol [5] |  2015 L’objectiu serà per tan ser intel·ligents. però què vol dir això? La intel·ligència no és res més que el constructe abstracte que ens fem cadascú sobre el potencial i la identitat de la persona. Per tan és extremadament important el constructe que ens fem del nostre fill o filla al nostre cap. És a dir. L’estudi de la intel·ligencia Un pas previ necessari per endinsar-nos en les intel·ligències múltiples és fer net en el concepte d’intel·ligència.

les vuit intel·ligències que mostrem els humans són les següents: • Língüística: Sensibilitat especial cap al llenguatge parlat i escrit. i malgrat tot molt interioritzada a la nostra societat. és orgànica. l’investigador D. Investigacions posteriors podrien apuntar encara a algun tipus més però la seva acceptació no és tan evident.     | e-Rossinyol [5] |  2015 En un estadi anterior a H. Gardner en va arribar a descriure vuit de clarament perfilades.Gardner.net (programa SACS) Les intel·ligències múltiples Segons Gardner. generar (situacions) i crear (solucions) per la vida real. Per fer-ho es va basar en les següents premisses que haurien de poder configurar-la i mesurar-la en tot individu: 23 • • • • • Consciència de si mateix i de les pròpies emocions Capacitat de controlar-les Capacitat d’automotivar-se Reconèixer les emocions alienes Controlar les relacions personals Més endavant els treballs de Gardner ja van definir intel·ligència com la capacitat de resoldre (problemes). Podem fer un test de les vuit intel·ligències a www. formes i figures • Musical: Capacitat de produïr i apreciar ritmes. gran coneixement de si mateix • Interpersonal: Capacitat de percebre i de comprendre els altres. i que malgrat tot pot fer que la persona es demostri molt limitada en competències socials. i una mica l’espacial de cada persona. tons.eduquem.FEAC • Intel·ligència acadèmica: Aquella que ens porta a tenir bons resultats en els estudis. Sota aquestes altres premisses la intel·ligència es múltiple. i de manipular objectes amb habilitat • Naturalista: Capacitat d’identificació del llenguatge de la natura i d’observació • Intrapersonal: Capacitat d’autoestima i auto-motivació.… • Cinestèsica-Corporal: Capacitat de controlar els moviments corporals. • Intel·ligència emocional (Daniel Goleman): Aquella que es basa en la relació amb un mateix i amb els altres. és la visió clàssica d’una intel·ligència estàtica i que no canvia ni evoluciona en el temps. i alt grau d’empatia ▼ . El concepte històric de Coeficient Intel·lectual (valor de CI). o emocional. timbres. Buscant criteris per poder aïllar i definir diferents tipus d’intel· ligència.Goleman ja va definir prèviament el concepte d’intel·ligència intrapersonal. desenvolupat per Alfred Binet fa més de cent anys. evoluciona amb la persona i pot créixer al llarg del temps en cada individu. La seva mesura prové de proves que calibren bàsicament l’habilitat lingüística i numèrica. do de paraula • Lògico-Matemàtica: Sensibilitat als patrons lògics i numèrics. Es tracta d’una visió per tan molt errònia per parcial. i a resoldre problemes • Visual-Espacial: Capacitat de reconèixer i manipular espais.

i es valora a cada nen/a en allò en que és bo. que seran aquells fets que marquen la persona bloquejant el seu desenvolupament en alguna vessant de la intel·ligència. o gràfics. n .depèn bàsicament de les tres primeres intel·ligències. la lingüística. auditius. però si jutgem a un peix per la seva capacitat de pujar als arbres. cinestèsics… doncs triar més texte. 24 Algunes preguntes per pensar-hi Com afecta a l’ensenyament la teoria de les IM? Què implica que la intel·ligència sigui múltiple? Què és una experiència cristal·litzant? Per què acusa Gardner el sistema educatiu de paralitzant? Què vol dir demanar un ensenyament orientat a l’individu? Quins són els tipus d’intel·ligència infrautilitzats? En què consisteix la via metafòrica de l’aprenentatge? Quins son els 5 pilars on es fonamenta la intel·ligència social? Està marginada del sistema clàssic la intel·ligència naturalista? Quins son els talents imperceptibles pel món acadèmic clàssic? En quins dos moments del procés cognitiu intervé l’emoció? Què tenen en comú els «Homes G» (Gardner. a mirar-nos-els sota el prisma de cada un dels vuit conceptes. viurà tota la seva vida creient que és un inútil». Recordem sempre que el talent acadèmic . hem d’acostumar-nos a tenir sempre una MIRADA OCTOGONAL sobre els fills. allò desitjable seria orientar l’alumne cap als mètodes d’estudi adequats segons els canals preferents d’informació del perfil de fill/a que tinguem. com que els fets demostren que cada alumne destaca en dues de les vuit intel· ligències com a promig. o més diagrames de flux.     | e-Rossinyol [5] |  2015 No obstant. I que per tan aquell alumne/a que les tingui ben marcades i/o desenvolupades tindrà facilitat per tenir millors notes en un ensenyament de caire clàssic. I també hi hauran experiències paralitzants. Segons siguin més visuals. o esquemes. la matemàtica i l’espacial. o tocar/veure… etc. L’escola ha de ser un lloc on els talents es detecten i es reconeixen. Goleman. o fins i tot anul·lant-lo.FEAC Algunes conclusions Per tan a partir del coneixement com a pares de la realitat de les vuit intel·ligències múltiples (IM). que alguns atribueixen equivocadament a Albert Einstein però que ens encaixa ara i aquí. Golstein)? Perquè Punset comença per P si pensa com ells? A quina hora va començar exactament el Big Bang? Una antiga dita. diu que « tots som genis.allò més valorat per l’escola sota una visió clàssica de l’ensenyament . al llarg de l’educació hi haurà sempre experiències cristal· litzants. que seran aquells fets que marcaran la persona fent-la adonar-se de què allò que li ha passat li agrada o el motiva a perseverar cap el futur. En aquest sentit. és a dir.

Tori showed me the room where I was going to stay those days. So we stayed at home with our respective families. Mònica and I went shopping to a big mall.Programa internacional     | e-Rossinyol [5] |  2015 Intercanvi a EE. All of us were very excited to know that we were going to travel to America and be there for two weeks. we ran and we hug with big smiles on our faces. Tori. The same day we went to Gaby’s house. her mother’s name is Karla and her father’s name is Jeff. because Tori is a cheerleader. When we arrived at the airport. Then she introduced me to her parents. DC. in the school there was an open house and I met some of the cheerleaders. The first night I slept in Katia’s house. and we had dinner with the teachers and all the families of the Exchange. In the afternoon. The adults stayed at the kitchen but all the students went to the basement and we had a party with music. When my American girl. ▼ . On Sunday. all the American families were waiting for us with balloons. de Maryland. that is Mònica’s American girl. When we got home.UU. Tots estem molt emocionats per rebre els americans a finals de gener 2015! n Conxita Payán Programa internacional My Trip to Maryland I’m one of the twelve students that only could go to the trip. When my teachers told me I was going to Maryland.-Maryland 25 Un any més participem en el programa d’intercanvi amb l’escola OUR LADY OF GOOD COUNSEL. they only went to do an exam. us expliquen aqui la seva experiencia inoblidable. Karla and I went to the supermarket and then we visited her horse Snickers. On Monday. I felt fortunate to go. Gaby. EE. that is Laura’s American girl. We left Spain one Saturday and we flew to Paris and later to Washington. Tori. they didn’t have school.UU. because Tori had something important programmed. and I saw each other. Alguns dels alumnes que van viatjar a finals d’Octubre i van conviure amb els alumnes americans.

On Friday. mashed potatoes. On Tuesday. I liked Field of Screams. we went to Georgetown and there we took pictures next to the Potomac River and then we had dinner at an Italian restaurant. After dinner we went to the «Exorcist steps» and we went upstairs and downstairs. Annapolis is beautiful. but Tori couldn’t because she appeared on the news with the cheerleader team.Programa internacional     | e-Rossinyol [5] |  2015 During the first week we did a lot of things. I went with Tori to an American football match and she did cheerleading. we visited a church and the Naval Academy where we took pictures with the Marines. On Monday. I did archery but I’m very bad. all the American students of the Exchange went with us to the aquarium of Baltimore. ▼ . On Thursday. green peas and beef with onions. it is a field with four activities to do and the people who work there scare you. everyone did something with their families. The falls were incredible and there are a lot of trees with leaves in different colours. we went to buy pumpkins I n the afternoon we went to the house of Karla’s sister to celebrate a birthday. During the second week we went to different places. we went to Chinatown on Washington. we went to Washington. All the afternoons. the dinner was delicious. Then we went to Union Station and we had lunch there. I stayed with Tori and she had practice of cheerleading. there was turkey. Tori. On Saturday. On Thursday. On Wednesday. the World War II Memorial and other incredible monuments. Then Mònica’s American family came to the match and my American parents too. we went to Washington. I liked to see all the cheerleaders doing dances and jumps. but on Friday afternoon I went with Gaby and Mònica to Field of Screams because all of the Exchange students went. DC to see all the important monuments. the White House. We saw the Washington Monument. On Sunday. we went to a national park that is called Great Falls. On Tuesday and Wednesday we went to school with our American students and we did their classes. we went to Annapolis that is the capital of Maryland. We had dinner. DC and we visited two museums: the National Museum of Natural History and the National Air and Space Museum. the monument of Lincoln. After the match. We saw a film in 4D and we saw a lot of different water animals. I liked all the monuments that we visited they are amazing. The park has the falls of the Potomac River and a canal. DC and we bought souvenirs to our families. 26 When the weekend arrived. Tori’s cousin and I played the piano and we had a great time.

at the airport. and the food. We took a lot of pictures all together. The trip that I liked the most is when we went to DC Monuments. we saw the ▼ . the families were waiting for us. my brother and the couple of my mother. I was very impressed by the fact that the school was that big and it had a lot of fields. They had to wait for two hours because after the landing. My first impression of the family was that they were very nice and friendly. it was the open doors day. classrooms. Tori couldn’t go because she had an important game so I went with Mònica’s family. When we got home. my grandma. we went to classes with the American students and then we made a little party with candy and cupcakes. we had to go through customs. they asked me a lot of questions about me and my life in Barcelona. we went to the school. Before going to the States. We all were very excited about going there and meeting our new friends. During the two weeks we took different trips like when we went to the Great Falls or the Smithsonian museums. Finally.Programa internacional The last day. I explained to them all the things that we had done. Friday. My family and I are waiting for Tori!     | e-Rossinyol [5] |  2015 Marina Poza 1 BTX «B» 27 My Experience In Usa When the school told us that they were preparing an exchange program I was very excited with the idea. I said goodbye to my family and I said to them that I love all of you because those two weeks with them had been fantastic. On the following day. I was very lucky to be chosen. After that we left the school to go to the airport. as usually in planes. our teachers gave us the names of our exchange students and we immediately looked for them on facebook and started to chat with them. was not good. When we arrived there. When we arrived at the airport of Barcelona our families were waiting for us and I cried when I saw my mother. I loved this trip to Maryland it was fantastic. The flight was very boring and I couldn’t sleep in the plane. the main hall and all the school in general. Then I went to a mall with my host family and two other friends of mine but we didn’t buy anything because we were very tired. When we arrived to the airport we said goodbye to all of the students and we went to the plane.

the Capitol and the WWII Memorial. I loved them! Some of us were scared and I hurt my head in the dark. When the time to say goodbye arrived. Some days we had to go to our exchange students’ classes and depends of the teacher I couldn’t understand anything. the White House. we had a dinner with all of us and we took a lot of funny pictures. and then we went to the airport to come back to Barcelona. When we arrived to Barcelona all of our parents were waiting for us and all of us run to hug them! 28 It was a good experience and I’ll never forget it! PAULA FORNIELES 1r Batxillerat . On Friday afternoon we went to Field of Screams with the whole group of American and Spanish exchange girls. I really enjoyed this trip. after the classes with hosts.Programa internacional Lincoln Memorial. and we ate fried Oreos. It was really hard to say goodbye to all of them! Most of the girls were crying and hugging each other. everybody was so sad. the Washington Monument. It’s a very beautiful place and it’s awesome to see it. It has been such a funny day!!     | e-Rossinyol [5] |  2015 On our last day in the States.

de la nostra escola i de la nostra cultura. Després d’aquest inici tan emotiu. El nostre primer contacte va ser d’allò més festiu! A finals del 2013 ja vam deixar anar la nostra imaginació i vam elaborar unes felicitacions de Nadal que vam enviar als alumnes de l’escola sueca. Es tracta d’una col·laboració entre la nostra escola i l’escola Vattholmaskolan de Suècia que s’està treballant des de l’àrea d’anglès. com a protagonistes. Finalment. estàvem carregats d’energia per tot el 2014 i per començar a treballar de valent en la segona part del projecte.Programa internacional     | e-Rossinyol [5] |  2015 Swedish Project Intercanvi virtual a 4rt de Primària 29 El curs passat els alumnes de 4t de Primària van iniciar un nou projecte internacional. n Marina Barbarà Pons Mestra especialista d’anglès Educació Primària JMJ . veure la seva escola i el poble on viuen. podem dir que  és una  experiència  molt significativa per als nostres alumnes que. Va ser molt interessant escoltar-los. vam parlar del nostre dia a dia. Un dels moments més emocionants va ser quan vam rebre desprès les postals que ells ens havien preparat. Aquesta va consistir en realitzar la nostra pròpia pel·lícula en video!… on nosaltres. els ajuda a aportar una visió molt més global del món que ens envolta. de ben segur. Per concloure. a prop d’acabar el curs vam rebre el vídeo de resposta que ens havien preparat els nostres «partners» de Suècia.

Esperem passar-ho bé i treure’n profit! n 30 Kids&Us Sant Andreu C/ Ignasi Iglesias. Ens queda ja poc per a iniciar aquesta experiència  i els alumnes participants de tercer d’ESO i acompanyants en tenim moltes ganes.3r ESO Intercanvi a Oxted (UK).cat .      | e-Rossinyol [5] |  2015 Programa internacional Els companys anglesos arribaran el dia 28 de febrer i els acollirem fins al dia 7 de març. I nosaltres viatjarem a Anglaterra del 20 al 26 de març. 93 118 750 / 615 816 079 santandreu@kidsandus. 2015 El programa d’intercanvi amb l’escola d’Oxted al Regne Unit ja està en marxa. 85 08030 Barcelona T.

Programa internacional Intercanvi amb Alemanya alumnes 2n ESO Escola Felix Klein Gymnasium a Göttingen Un any més.     | e-Rossinyol [5] |  2015 També vam visitar el museu de la ciència de PHAENO.com. n Montse Jiménez I Lurdes Pujadas Programa Internacional . Com cada any.blogspot. d’intercanvi amb un grup d’alumnes de l’escola Felix Klein Gymnasium (FKG). sobre aviació. També vam treballar a l’escola i gaudir del temps lliure amb els «partners» i les seves famílies. del 30 de setembre al 7 d’octubre un grup d’alumnes de 2n d’ESO de la nostra escola va estar a Göttingen. a Wolfsburg. Allà vam treballar un projecte sobre científics. aprofitant la importància que Göttingen té en el camp de la ciència.es/   Ara esperem amb ganes que vinguin ells a Barcelona. Això serà del 11 al 18 de març proper. 31 Les activitats es van poder seguir pel bloc dedicat que hi ha a la web de l’escola  http://jmjtogottingen. a dues hores de tren de Frankfurt. i vam fer un taller al DRL School Lab de Göttingen. Alemanya. vam estar rebuts I tractats de meravella.

de nou. a casa nostra. el nostres alumnes van treballar en relació a  un projecte sobre Canvi Climàtic juntament amb alumnes portuguesos i alemanys.es/ n . en el tercer viatge del programa i en el marc del programa d’intercanvi europeu Comenius.com. inoblidable… i ja estem desitjant que vinguin els representants de tots països.blogspot. Del 5 al 10 d’octubre un grup d’alumnes de 4t d’ESO van estar a Babenhausen (Alemanya). a l’abril. Podeu seguir-los al blog http://comeniusmanyanet.Programa internacional     | e-Rossinyol [5] |  2015 Programa COMENIUS a Alemania 2014 32 Enguany acabem el programa Comenius que vam començar el curs passat. Tots els països van posar-hi en comú la feina feta fins aleshores i van programar les activitats que resten per enllestir-lo. Durant l’estada. L’experiència va ser.

el llibre regal ha estat en anglès. al qual agraïm la seva col·laboració. Gràcies. obra d’un ex-alumne que ara és pare de 1r de Primària. n .Nadal 2014     | e-Rossinyol [5] |  2015 Concurs de nadales 33 De forma tradicional cada any l’AMPA organitza un concurs de nadales amb la col· laboració de l’escola. És el tercer any que el diploma repeteix disseny. d’una col·lecció de noveles destinades a l’aprenentatge de la llengua anglesa adaptades per nivells de dificultat. els tutors i membres del cos docent trien en cada classe un guanyador/a i les nadales premiades s’exposen al vestíbul del teatre durant tota la setmana manyanetiana. El darrer dia de classe del trimestre els premiats reben de l’AMPA i de part tots els pares i mares un diploma i un petit regal en forma de llibre adequat a cada edat. Podeu veure la fotografia dels guanyadors de Primària i de Secundària. Aquest any com a novetat i a partir de 3r d’ESO en endavant. Tan a Infantil com a Primària com a Secundària. de tal manera que els nostres fill/filles mostrin una part de la seva vessant més artística i creativa. Marc.

Nadal 2014 Nadales Cicle Inicial     | e-Rossinyol [5] |  2015 Cicle Infantil 34 .

Nadal 2014     | e-Rossinyol [5] |  2015 Nadales Cicle Mitjà 35 .

Nadal 2014     | e-Rossinyol [5] |  2015 Nadales Cicle Superior 36 .

Des dels propietaris de les mirades més atemorides de P-3 fins a les mirades més curioses de 1r.MM. així com també agraeix especialment l’ajuda d’alumnes del primer curs de Batxillerat. tots els nens i nenes van fer cua al teatre de l’escola per entregar la seva carta amb gran il·lusió. l’AMPA agraeix la col·laboració de l’escola. de la seva Direcció i del seu personal de manteniment. Gaspar i Baltasar. els nens i nenes de Parvulari i de 1r curs de Primària van rebre el dia 22 de desembre un any més la tradicional visita dels Patges Reials com a missatgers dels Reis d’Orient. és a dir com a carters de SS. Per la preparació d’aquest tradicional acte. i per rebre uns caramels tot seguit.Nadal 2014     | e-Rossinyol [5] |  2015 Visita dels Patges reials 37 La darrera tarda del trimestre abans de Nadal. els Reis Melcior. n .

cinema i visites culturals a Barcelona • Concurs i Exposició de Nadales organitzat per l’AMPA de l’escola • Gimcana per a Primària organitzada per alumnes d’ESO • Recollida solidària d’aliments • Visita dels alumnes al Memorial Manyanet i activitats relacionades .Nadal 2014     | e-Rossinyol [5] |  2015 Setmana Manyanetiana 2014 38 La setmana del 16 de desembre (dia de Sant Josep Manyanet) sempre està farcida d’activitats que ajunten el record al fundador amb la fi del trimestre acadèmic. els Reis d’Orient pels més petits • A la ESO. i la fi de l’any que ja s’acaba. que es va celebrar el 13 de desembre passat. competicions esportives.MM. i algunes altres us les anomenem tot seguit. nCelebració dels antics alumnes • Conferència. oberts a les famílies • Celebracions eucarístiques • Visita dels Patges de SS. amb diversos actes finals i una trobada de Bandes Musicals Manyanet a l’escola. Algunes de les activitats del programa de la Setmana Manyanetiana les podeu veure reflectides en aquesta edició i en les fotografies que incorpora. trobada i xerrada FEAC de l’escola de pares • Concerts de Nadal dels diferents cicles educatius. les properes celebracions nadalenques. Aquest any a més cal esmentar la cloenda dels actes de celebració del 150 aniversari de la Congregació Fills de la Sagrada Família.

de Blanes i de Reus. n Actuació de Bandes al JMJ 13 DIC 2014. que podeu veure a les fotografies. Cal destacar la trobada i actuació aquella tarda al teatre de les diferents Bandes Musicals de les escoles Manyanet. els Fills de la Sagrada Família. Tot un any d’actes i commemoracions diverses van arribar a la seva fi amb una sèrie d’actes finals i una eucaristia a la nostra escola. Cloenda del 150 aniversari .Foto_Notícies Manyanet JMJ     | e-Rossinyol [5] |  2015 Trobada de Bandes Manyanet al JMJ 39 El passat dissabte 13 de desembre 2014 es va fer la diada de cloenda dels actes del 150è Aniversari de la Congregació titular de l’escola. és a dir de Les Corts (Barcelona).

Foto_Notícies Manyanet JMJ     | e-Rossinyol [5] |  2015 Primer assaig de la Banda Manyanet St Andreu 40 Banda Simfònica Manyanet Sant Andreu Benvolgudes famílies. La Direcció Manyanet Sant Andreu . Us fem a mans una informació que converteix la nostra escola en seu d’una nova agrupació instrumental que portarà per nom “Banda Simfònica Manyanet Sant Andreu”. La idea ha sorgit en constatar la manca de bandes a Barcelona i a partir d’un doble propòsit: que es pugui gaudir de la música en viu i que es generi un espai d’integració social on músics de diverses procedències sumin esforços per a oferir bona música i on ells mateixos puguin desenvolupar i potenciar les seves capacitats artístiques. entre d’altres coses propiciaria que els nostres alumnes.JMJ . poguessin formar part de la banda en un futur. els vostres fills/es. S’estudia també la possibilitat de creació d’un extraescolar de música que podria començar a funcionar el proper curs escolar i que.

Amb ella aprendrem vocabulari. una noia vinguda d’Anglaterra que compartirà amb nosaltres aquest curs fent d’auxiliar de conversa per a tota l’escola.Foto_Notícies Manyanet JMJ Nova auxiliar de conversa en anglès Donem la benvinguda a la Latifah Gittens-Orosco. L’objectiu d’aquest programa és que els nostres alumnes de P3 a 6è tinguin un contacte directe amb la llengua i cultura anglesa mitjançant una persona nadiua. que els acompanyarà durant tot aquest curs i que vindrà una vegada a la setmana a cada classe. Segur que tots plegats aprendrem molt!     | e-Rossinyol [5] |  2015 La Latifah ha arribat de Londres i forma part del Programa Auxiliars de Conversa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC). ens explicarà contes. cantarem cançons… i farem moltes activitats!!! BENVINGUDA LATIFAH! n Aquí la veiem amb alumnes de 3r de Primària 41 Jornada de portes obertes . Estem molt contents de tenir-la amb nosaltres i esperem que ella també estigui molt bé a la nostra escola.

Foto_Notícies Manyanet JMJ     | e-Rossinyol [5] |  2015 Presentació de les seccions esportives 42 Pessebre 2014 al Pati de l’Esglèsia .

Foto_Notícies Manyanet JMJ Infantil     | e-Rossinyol [5] |  2015 El Tió arriba al Parvulari P3 fa el Galtetes 43 Les classes de P3 P3 Berenar de benvinguda .

Foto_Notícies Manyanet JMJ Infantil     | e-Rossinyol [5] |  2015 P4 decora el pasadís P4 surt al carrer 44 P4 tastet de dolç i salat P4 i P5 a l’envelat de Can Fabra .

Foto_Notícies Manyanet JMJ Infantil P4 A Els dofins P4 B La rita P4 C Els pallassos     | e-Rossinyol [5] |  2015 P4 treballa La Rinxols d’Or 45 P5 Arriba la tardor P5 A Els tigres P5 B Els coets P5 C Els pingïuins .

Foto_Notícies Manyanet JMJ Primària 1r B al Montseny 1r Cal Montseny 1r A Treball sobre les parts del Cos Ed Fis 2n excursió al Castell de Fluvià 2n Jugant amb material reciclat 3r al Molí de Capellades     | e-Rossinyol [5] |  2015 1r A al Montseny 46 .

Ens va explicar com es collien les olives i com es feia l’oli. Després vam anar a visitar els animals: hi havia un conill. Totes han quedat fantàstiques!! Encara que estiguin torçades o algunes coses no ens han sortit com esperàvem. Fins aviat! n Anna San Isidoro . Després ens va portar a veure unes olives que havien plantat i ens va explicar que cal plantar-les a una distància de 10 metres. Quan vam acabar de dinar vam jugar una mica i vam recollir fulles de diferents colors per un treball de plàstica. Al segon museu ens va ensenyar com era l’interior de la casa de pagès. gallines. La vam fer el divendres 31 d’octubre. (…) També en grups. una oca. amb les olives i un morter vam fer oli. una vaca. En Sergi ens va portar a dos museus. Quan vam arribar a la masia el primer que vam fer va ser esmorzar.3rB 47 Excursió dels nens de 4t Can Deu (Sabadell) Hola! Us vaig a explicar l’excursió que vam fer els nens de 4t  al molí d’oli. la majoria de plastilina. (…) Adéu! n Cèlia Sans Pascual . Per cert. cadascú l’ha fet d’un paisatge i aquests són els tipus de relleu: muntanya. vam fer sabó. També hem posat etiquetes amb els noms de cada lloc de la maqueta. El que més em va agradar va ser la cuina. També vam fer una llar de foc i un rebost. el viatge se’m va fer molt curt. Les hem fet amb plastilina o paper. dos porcs. ens hem esforçat moltíssim! Si veiéssiu les maquetes us encantarien. (…) Més tard vam anar a un bosc a dinar. a Can Deu (Sabadell).Foto_Notícies Manyanet JMJ Primària Les maquetes de relleu     | e-Rossinyol [5] |  2015 Els nens i nenes de 3r hem fet una maqueta sobre el relleu. Primer vam sortir del col·legi i vam anar a l’autocar. Vam tornar al lloc d’ esmorzar i vam fer dues cabanyes amb bancs que hi havia allà. Al cap d’una estona vam anar a una altra sala on.4t A . plana i costa. Justament quan vam acabar de fer la cabanya va venir un monitor que es deia Sergi. pollets i una cabra negra i blanca.

Allà vam dinar. La tornada a l’escola va ser divertida i entretinguda. una roca anomenada l’Elefant. Després de riure. No vam poder pujar a besar la Moreneta degut a la gent que hi havia fent cua. vam recórrer el camí dels degotalls tot contemplant ceràmiques dedicades a la Mare de Déu.Foto_Notícies Manyanet JMJ Primària 5e Fer i documentar bolets     | e-Rossinyol [5] |  2015 Montserrat: un dia com a turistes 48 El passat 3 de juny. que per cert. Al final del camí arribàrem a un espai on alguns intrèpids ens vam atrevir a pujar la roca uns quants metres. Vam viure una experiència inoblidable! n Alumnes de 6è A (curs 2013-14) . entre elles. per pair el dinar. Tot seguit vam fer el camí de retorn sense entretenir-nos gaire perquè els autocars ens estaven esperant. Vam esmorzar en una zona de pic-nic des d’on podíem observar la muntanya rocosa. Un cop acabat el dibuix vam anar a la Basílica on vam gaudir. a l’una del migdia. xerrar. Després de carregar energies. del cant dels escolans. vàrem caminar per un camí costerut fins arribar a l’ermita de Sant  Miquel on vam dibuixar un grup de muntanyes. compartint vermuts i jugant amb els amics. es va acabar el trajecte i vam arribar a la nostra destinació: la muntanya de Montserrat. cantar i divertir-nos. Més tard. els alumnes de sisè vam anar a Montserrat per aprofundir tot el que havíem treballat en el projecte. d’altres es conformaren amb un parell i alguns ni ho van intentar. vam anar pel camí del Via Crucis fins a la capella de la Dolorosa que queda al mig del bosc. El dia va transcórrer de la següent manera: Tot sortint de l’escola vàrem pujar a l’autocar. Tot sortint de la Basílica. cantaven molt bé.

Foto_Notícies Manyanet JMJ Primària Pessebre fet per 4rt     | e-Rossinyol [5] |  2015 Jocs de Castanyada a 3r i 4rt 49 6è Colònies a Begues 6è Disseccio d’una cuixa pollastre .

com poc a poc van superant els nervis i sobre tot la companyonia que hi ha entre ells. que atorga l’APAC (Associació de Professors d’Anglès de Catalunya) pel seu Treball de Recerca titulat ENGLISH IN PUBLICITY. sobre l’ús de la llengua anglesa en la publicitat. A tots ells. Els resultats. on Óscar Rodríguez (3r ESO) va obtenir també una menció honorífica. Clara Tang (2n ESO). van veure com es fan grans i afronten ja les coses amb seguretat i empenta. fruit del seu esforç i dedicació. va obtenir el 3r premi. cosa que els va permetre practicar la conversa i posar en pràctica l’aprenentatge del curs. Jordi Bartra (2n BTX) va ser finalista del premi Domènech Font de la UPF. La nostra enhorabona! n Alumnes del Manyanet JMJ premiats en diversos certàmens el 2014: Pau Odina (3r ESO). Flyers) a tots aquells alumnes que van realitzar les proves de Cambridge durant el curs escolar anterior 2013-2014. La tarda va ser molt emocionant i els pares/mares van poder veure els fruits de la feina ben feta.Foto_Notícies Manyanet JMJ Primària i Secundària Spelling Bee 2014 El darrer fi de curs al mes de juny. . Des d’aquí la felicitem i desitgem molts èxits futurs. Carles Bada (4t ESO) va ser admès al programa Joves i Ciència de Catalunya Caixa. Laia Luján (2n BTX) va guanyar l’accèssit del premi John McDowell. 50 La guanyadora va ser l’alumna Marta Escribà. per la seva banda. en aquell moment de 6èA.     | e-Rossinyol [5] |  2015 Va ser un concurs divertit i diferent perquè no només havien de superar les proves sinó que van fer actuacions. Neus Miravitlles (2n BTX) va obtenir el Premi a L’impuls a la Recerca Jove de Sant Andreu. n Young Learners English Un any més es va fer entrega a inicis del mes d’octubre dels certificats de YLE (Starters. encoratjar-los per continuar aquesta tasca i seguir millorant en l’aprenentatge i ús de la llengua anglesa. es va celebrar per primera vegada a l’escola el concurs “Spelling Bee” pels alumnes de cicle superior. han estat molt satisfactoris. Adrià Guinovart (3r ESO) va ser guardonat amb un dels premis de la prova Cangur de Matemàtiques. i TOT en anglès de diferents àmbits. Movers. David Almécija (4t ESO) i Ramsés Martínez (1r batxillerat) van guanyar el primer premi a les respectives categories del certamen dels Jocs Florals de Sant Andreu 2014.

la prevenció. tots ells indispensables en un món canviant i complex. acceptar-se i valorar-se. medi ambient i tu Gas Natural ESO4 Malalties cardíaques Marató Andrea Álvarez Torrado ESO4 Dependències: Programa “Adolescència i alcohol” Fundació Alcohol y Sociedad ESO4 Motos i conducció Guàrdia Urbana ESO4 Educació financera Institut d’Estudis Financers CURS Formació Responsable BTX1 Xerrada sobre accidents Institut Guttmann BTX1 Malalties cardíaques Marató: Andrea Álvarez Torrado BTX1 Dependències: Programa “Adolescència i alcohol” Fundació Alcohol y Sociedad BTX-1B Funcionament del laboratori d’un hospital Hospital de la Vall d’Hebron BTX12 Curs d’oratòria Associació de debat UB BTX2 Alcohol i conducció Guàrdia Urbana BTX2 Funcionament del laboratori d’un hospital Hospital de la Vall d’Hebron BTX2 Xerrada sobre CFGS Escola Tècnico-professional del Clot . al medi ambient.Foto_Notícies Manyanet JMJ Secundària Activitats formatives a secundària L’escola vetlla per la formació integral dels alumnes i és per això que programem un conjunt d’activitats transversals que van més enllà dels continguts purament acadèmics de les diverses àrees d’aprenentatge. així com per conscienciar-se dels problemes que afecten la societat actual (en relació a la salut. el pensament crític…. El treball d’aquests eixos ens ajuda en la consecució d’un model de societat basat en valors com la convivència. als conflictes…) per tal que siguin capaços d’afrontar-los i donar-los respostes raonades i adequades a cada situació.     | e-Rossinyol [5] |  2015 La programació d’aquestes activitats també serveix per ajudar els nostres alumnes a conèixer-se. n 51 La Direcció Xerrades formatives a secundària (curs 2014-2015) CURS Formació Responsable ESO1 Internet segura Mossos d’Esquadra ESO1 Coneix millor els residus AMB ESO2 Dependències: Programa “Adolescència i alcohol” Fundació Alcohol y Sociedad ESO2 Convivència. la no discriminació. La taronja Guàrdia Urbana CURS Formació Responsable ESO3 Consum responsable. Com compres? Àrea Metropolitana de Barcelona ESO3 Drogues Mossos d’Esquadra ESO3 L’energia. el respecte. la tolerància. la flexibilitat. la solidaritat. el benestar.

Foto_Notícies Manyanet JMJ Secundària 3r ESO British Traditions: calendar 2015 Our 3rd ESO students worked on a project about BRITISH TRADITIONS.      | e-Rossinyol [5] |  2015 3r ESO A 52 3r ESO B 3r ESO C . We hope you like it. They made a 2015 CALENDAR with the most important traditions in the UK.

Foto_Notícies Manyanet JMJ Secundària 2n Batx Christmas Traditions     | e-Rossinyol [5] |  2015 Our 2nd BATX students worked with a project on Christmas Traditions last term. 53 . Here you have the result of their work.

gràcies a la cessió de naus amb una superfície total de 8.000 persones de tot Catalunya. Voluntaris de l’escola van col·laborar en la recollida d’aliments a tres supermercats del barri.000 persones van ser classificades per 5000 voluntaris en torns de 4 hores. dos Caprabo i un Mercadona. distribuïts en 2. Els supermercats van fer aportacions addicionals de 300 tones. i a Lleida 350 tones.686. En total van participar uns 22.     | e-Rossinyol [5] |  2015 Finalment desprès d’uns dies el Banc dels Aliments va tancar el recompte final del Gran Recapte amb 4. Moltes gràcies a tots els voluntaris i col·laboradors de l’escola.000 metres quadrats.000 voluntaris a la campanya de recollida d’aliments.000 quilos d’aliments recollits en dos dies.081 tones. A Barcelona es van recollir 3. i aquí en podeu veure les fotos en algun dels moments del dia. gràcies a la col·laboració ciutadana. 54 A Barcelona província les donacions d’unes 700. a Tarragona 450 tones. arreglant en caixes les més de 4500 banyeres que van arribar en 200 camions a la zona del ZAL-PRAT en comptes de la seu del Banc dels Aliments. a Girona 500 tones. n . Des del 1 de desembre ja es van començar a repartir els donatius a les entitats col·laboradores del Banc dels Aliments i es preveia que arribessin a més de 252.069 punts de recollida de 371 municipis de Catalunya. una iniciativa que un any més intenta pal·liar els efectes de la crisi i la precarietat que malauradament estan presents entre la nostra societat.Voluntariat en familia 4686 tones de solidaritat Els passats dies 28 i 29 de novembre va tenir lloc una nova edició del Gran Recapte.

Gràcies al Voluntariat per preparar-la i les famílies per col·laborar-hi! n . Distribueixen els productes segon les indicacions del Banc d’Aliments. n DOMUND Una de les campanyes solidàries que fem a l’escola. Enguany. preparen les activitats pastorals: campanyes. gimcanes. Les persones que reben aquest ajut mostren el seu agraïment. Dues o més sessions al mes i guiats per monitors ex-alumnes de la nostra escola. 2n i 3r (en diferents dates) conviuen al Centre d’Espiritualitat Josep Manyanet (Begues). la nostra aportació ha estat de 1574€. n 55 Convivències Durant dos dies els alumnes de 1r.. convivències. Uns alumnes de 4rt de Primària han estat els testimonis de l’ingrés.. Participen en dinàmiques.Pastoral JMJ Voluntariat   | e-Rossinyol [5] |  2015 Enguany comptem amb un total de 40 alumnes voluntaris de 3r i 4rt d’ESO. celebracions i tallers que els ajuden a formar-se com a persones. especialment perquè veuen el jovent solidari. Gràcies voluntaris! n Banc d’Aliment   Un cop al mes el voluntaris de 4rt d’ESO col·laboren en el lliurament d’aliments a cinc famílies del barri. És d’agrair i reconforta el fet de tenir alumnes amb aquest desig. els carreguen als carros i visiten els cinc domicilis.. Una dosi de valors coordinada per la Pastoral de l’escola i que compta amb la col·laboració de professores i voluntaris del nostre centre. que els ajuda a treballar aquest valor tan necessari com és la solidaritat gratuïta.Una activitat fora de l’horari de classe.

Marta Fernández. Maria i Josep Carrer Sant Sebastià. Foto de Portada: Cartell Manyanet 2014 . Jordi J. Eva Miralles. 55 08030 -Barcelona Podeu visitar-nos i suscriure-us a les notícies de l’AMPA de l’escola: www. Belén Ibáñez.Edita Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Jesús. Toni González Torner. Aymerich. Marina Barbarà. Agustí Estruga. P.manyanet. Susana Urbano. Dolors Espinosa. Víctor Martínez.JosepMª Taulats.ampajmj.. a la col·laboració de: Les seccions i delegats esportius de l’AMPA.org Equip de producció: Vocalia de Cultura i Multimèdia Aquesta edició de l’e-Rossinyol ha estat possible gràcies. Conxita Payán.F. Daniel Navarro. i Ramon Riba. Familia Salinas Alvarez (1r EP/P-4). entre altres. Lurdes Pujadas. S.com e-mail: ampa@santandreu. Jamelys Faneite. Vanesa Torres. Judith Bàguena. Alumnes de 1r de Batxillerat. Marc Pericas. Marta Casals. Joan Marí.