Está en la página 1de 57

e-Rossinyol

Núm 5 | Gener 2015

La revista digital de l’AMPA

www.ampajmj.com

Índex
Editorial
Comunicació amb les famílies . . . . . . 2
Carta del Director
Pedagogia manyanetiana . . . . . . . . . 3
AMPA
Assemblea ordinària i extraordinària . .
Nova App de l’Ampa . . . . . . . . . . . .
Teatre de pàrvuls 2015 . . . . . . . . . .
Novetat: torna el Teatre de primària!! . .

5
6
7
7

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Parvulari 2013-2014
La graduació de P-5 . . . . . . . . . . . . 8

1

Festes i celebracions
Festa cloenda del curs 2013-14 . . . . . . 10
Diada inaugural del curs 2014-2015 . . . 12
Parvulari i Primària
Casal d’estiu 2014 . . . . . . . . . . . . . 13
Esports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bàsquet… Què és la Sibèria? . . . . . . .
Fútbol Sala… Una temporada amb
més reptes que mai . . . . . . . . . . . .
Hoquei patins… Patinar per avançar . . .
Passió pel patinatge . . . . . . . . . . . .

15
15
16
17
19

FEAC
Calendari 2014-2015 . . . . . . . . . . . . 21
«Els pares i l’escola m’ajuden a créixer» 21
Conferència FEAC 2014:
Intel·ligències múltiples . . . . . . . . . . 21

Programa internacional
Intercanvi a EE.UU.-Maryland . . . . . .
Swedish Project . . . . . . . . . . . . . .
Intercanvi virtual a 4rt de Primària . . .
3r ESO Intercanvi a Oxted (UK), 2015 . .
Intercanvi amb Alemanya
alumnes 2n ESO . . . . . . . . . . . . . .
Programa COMENIUS
a Alemania 2014 . . . . . . . . . . . . . .
Nadal 2014
Concurs de nadales . . . . . . . . . . . .
Nadales Cicle Inicial . . . . . . . . . . . .
Cicle Infantil . . . . . . . . . . . . . . . .
Nadales Cicle Mitjà . . . . . . . . . . . .
Nadales Cicle Superior . . . . . . . . . .
Visita dels Patges reials . . . . . . . . . .
Setmana Manyanetiana 2014 . . . . . . .

25
29
29
30
31
32
33
34
34
35
36
37
38

Foto_Notícies Manyanet JMJ
Voluntariat en familia4
4686 tones de solidaritat . . . . . . . . . 54
Pastoral JMJ
Voluntariat . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convivències . . . . . . . . . . . . . . . .
Banc d’Aliment . . . . . . . . . . . . . . .
DOMUND . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55
55
55
55

Editorial

Comunicació
amb les famílies

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Us fem arribar un e-Rossinyol que arriba ja a la seva
cinquena edició, més farcit de continguts que mai i més preparat que mai per tal que sigui agradable de veure i de revisar
conjuntament en família, com una eina educativa més a disposició de tots els pares i alumnes de l’escola.

2

Com sabeu l’e-Rossinyol, la versió digital al gener de la nostra històrica revista, està pensat per fer balanç a mig curs de
totes aquelles noticies que tenen relació amb l’escola dels
nostres fills, per tal que no se’ns faci massa llarg esperar a
final de curs per fer memòria de tot allò que ja va passar ja fa
mesos. En aquest sentit, i amb la voluntat de l’actual Junta de l’AMPA de potenciar tot allò que
faci referència a la comunicació amb les famílies, el rebeu ara per correu electrònic a casa vostra, i a més també està disponible a la web de l’AMPA, a l’igual que totes les darreres edicions.
És també en aquesta intenció de fomentar la comunicació, que l’AMPA ha fet un especial esforç
en posar a disposició de les famílies del centre noves eines com l’aplicació App per a telèfons
smatphone i tauletes de tipus android, una utilitat que ens permet mantenir-nos al dia de totes les
noticies i novetats de l’escola dels nostres fills. En aquestes pàgines us en expliquem més detalls.
Però per comunicar fa falta que els continguts arribin pels canals adequats, i entre altres coses
això es pot fer quan funciona el nexe entre l’activitat del centre i les eines de difusió disponibles. Actualment aquests canals i el nexe podem dir que funcionen molt bé. Un exemple n’és
la publicació regular de les activitats als blogs de
l’escola en les diferents etapes i activitats referides, una feina des de dins de l’escola que les famílies agraïm sincerament.

@manyanetsandreu

Els blogs no només són continguts per informar a
les famílies, sinó que juntament amb aportacions
addicionals, i amb l’esforç i ajuda d’altres actors
implicats (direcció, professors, personal del centre, pares i mares voluntaris…) donen com resultat el fruit de la feina d’un bon equip. Una feina com l’edició que teniu ara a les mans, en la
que intervé molta gent desinteressadament. I per tan ens podem enorgullir de tenir bons col·
laboradors, i ens podem complaure en felicitar-los. Moltes gràcies a tots ells.
Que tingueu un bo i millor any 2015. n
La Junta de l’AMPA
Manyanet Sant Andreu - JMJ

Carta del Director

Pedagogia manyanetiana

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Encara amb el record de la celebració dels
150 anys de vida de la Institució Titular de la
nostra escola, ens disposem, ben aviat, a iniciar
un nou any el procés de preinscripció i matriculació de nous alumnes pel proper curs escolar
2015-16.

3

És gratificant observar com els pares, cada vegada més, s’interessen per les característiques
pròpies del nostre col·legi i ens pregunten sobre
aspectes fonamentals del Caràcter Propi. No
hem d’oblidar que els pares són els principals
responsables de l’educació dels seus fills i, a
l’hora de decidir que sigui la nostra escola la que
completi la seva acció educativa, és necessari
que en puguin conèixer les seves línies pedagògiques i que estiguin d’acord amb el seu ideari.
La pedagogia que formulà i posà en pràctica el
Pare Manyanet, ha donat una característica específica a les escoles promogudes pels Fills de la
Sagrada Família. Són al mateix temps una llar i una escola,
per tal que els alumnes assoleixin un creixement integral i harmònic. Per aquest motiu volem a la nostra escola:
• promoure un ambient familiar, inspirat en la família de Natzaret, per tal que la nostra escola sigui com una prolongació de la
llar, on l’alumne és conegut pel propi nom i els educadors són
pares i mares abans que mestres;
• que sigui oberta a totes les famílies per col·laborar en la primera responsabilitat que tenen, com és educar els fills, urgint la
seva participació;
• que sigui un centre on la cultura del cor i de l’intel·lecte dels
alumnes constitueixi la base de la tasca pedagògica;
• presentar l’evangeli com una opció de vida i de compromís;
• que sigui apte per a despertar el sentit de responsabilitat personal i col·lectiu amb vista a assumir tasques de compromís en la
construcció d’una societat més humana, més justa i més feliç; ▼

«És gratificant observar
com els pares, cada vegada més, s’interessen per
les característiques pròpies del nostre col·legi
i ens pregunten sobre
aspectes fonamentals del
Caràcter Propi.»

Carta del Director
• orientar els alumnes vers el descobriment i la maduració de
llur vocació en la vida;

  | e-Rossinyol [5] |  2015

• oferir un estil de família el més ric possible, gràcies a l’acceptació i al respecte mutus, a les relacions personals basades en
la confiança i el diàleg, i a l’ambient de corresponsabilitat, alegria i harmonia entre tots els que formem aquesta comunitat
educativa.

4

El nostre col·legi acompleix la seva missió al servei de la família
en la mesura que aconsegueixi fer operants aquests trets d’acord
a les característiques de la nostra societat i les necessitats dels
alumnes i de les famílies que s’hi eduquen. Per aconseguir-ho,
ens és imprescindible la col·laboració de tots els que formem part
d’aquesta gran família que és la nostra escola. La relació dels pares amb els educadors i la seva participació activa en la vida de
l’escola són eixos fonamentals en aquesta tasca tan engrescadora
de l’educació. n

Josep Mª Taulats, SF
Director de l’escola Jesús, Maria i Josep
Manyanet Sant Andreu

«La relació dels pares
amb els educadors i la
seva participació activa
en la vida de l’escola són
eixos fonamentals en
aquesta tasca tan engrescadora de l’educació»

AMPA

Assemblea ordinària i extraordinària 2014
L’Assemblea anual de famílies sòcies de l’AMPA de l’escola Jesus Maria i Josep
es va fer el dia 4 de desembre del 2014 a les 20:30 a les instal·lacions de la
pròpia escola, i tot seguit us resumim la mateixa.
Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior: La Secretària de la Junta Sra. Miralles fa lectura de l’acta de l’Assemblea del curs passat, de data 24 d’octubre de 2013. No hi ha comentaris, i s’aprova l’acta en votació a mà alçada.

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Lectura i aprovació de la Memòria Anual 2013-14: Com és habitual, el President Sr
González Torner indica que es pren la revista Rossinyol, que edita al mes de juny l’AMPA de
l’escola, com a Memòria Anual de les activitats realitzades el curs passat per l’Associació. Es fa
un breu resum verbal de les activitats realitzades. No hi ha comentaris, i s’aprova la Memòria
Anual en votació a mà alçada.

5

Examen i aprovació de l’estat de comptes de l’exercici anterior: El tresorer de la
Junta Sr. Gómez presenta i explica l’estat de comptes, i es fa entrega d’una còpia en paper als
assistents. Es presenta a més l’informe dels censors de comptes (dos socis no membres de la
Junta nomenats l’any passat), ratificant els comptes presentats.
El President Sr Gonzalez Torner vol que es faci constar en acta l’agraïment a les diverses seccions esportives i a la vocalia d’esports de la Junta per l’esforç i implicació que durant els mesos
d’estiu del 2014 han realitzat per a gestionar l’augment de costos que ha representat la nova
normativa fiscal i laboral dels monitors i entrenadors esportius.
Desprès de solucionar els dubtes i preguntes sorgits, l’estat de comptes de l’exercici anterior
queda aprovat en votació a mà alçada.
Renovació de la Junta: El president Sr Gonzalez Torner sotmet a l’Assemblea la dissolució
de la vocalia de Voluntariat en Família i Manyanet Solidari per la dimissió per problemes personals de l’actual vocal. Les tasques puntuals relacionades amb aquest àmbit seran assumides
per la resta de la Junta quan s’escaigui. No hi ha comentaris, i s’aprova la proposta en votació
a mà alçada.
La resta de càrrecs de la Junta Directiva actual continuen en l’exercici de les seves funcions.
Revisió de quotes: Es proposa per part del president de la Junta Sr Gonzalez Torner la no
modificació de les quotes d’AMPA i de «REEDUCACIÓ I ALTRES AJUTS» per al proper exercici 2014-15. No hi ha comentaris, i s’aprova la proposta en votació a mà alçada.
S’informa que la quota d’ORFANDAT es concretarà del tot quan MAPFRE, actual companyia
asseguradora, defineixi la prima per al següent exercici. Es comenta que aproximadament
aquesta quota serà un únic rebut de 31 euros aproximadament per família i any.
Aprovació del pressupost per al proper exercici 2014-15: El tresorer de la Junta Sr.
Gómez explica que el pressupost de l’exercici proper es el mateix que el de l’exercici anterior.
No hi ha comentaris, i s’aprova la proposta de pressupost en votació a mà alçada. ▼

AMPA
Nomenament de Censors de Comptes per al proper curs 2014-15: Es nomenen dos
censors de comptes per al proper exercici entre els socis assistents i que no formin part de la
Junta actual, i queda decidit que seran el Sr. Salvador Portillo Plaza i el Sr. Javier Arias Gómez.

La Sra. Teresa Cristóbal expressa la seva contrarietat per la no assistència de cap representant
de l’AMPA durant les reunions realitzades a l’escola, especialment de cara a les famílies nouvingudes. El Sr. President comenta que en el proper curs l’AMPA tindrà presencia en aquestes
reunions informatives, ja que durant el present curs ja s’ha tingut consciència de la manca
d’informació sobre l’AMPA, i perquè es creu necessària la presència en aquestes reunions per
a informar sobre les activitats i la feina que l’AMPA fa per a les famílies del Centre.
La vocal de Pàrvuls Sra Ibáñez informa als assistents que aquest gener s’iniciarà una nova
activitat de teatre per alumnes de primària. Ja s’han iniciat les reunions amb pares i sembla
que està tenint molt bona acollida.
A les 21:34 hores finalitza l’Assemblea de Socis de l’AMPA de l’escola.n

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Apartat de Precs i Preguntes: Es sol·licita per part de diversos assistents l’enviament d’informació a les famílies nouvingudes (famílies majoritàriament de P-3) sobre l’App existent de
l’AMPA per telèfons android, mitjançant la qual s’informa sobre notícies relacionades amb
l’AMPA i amb l’Escola. El president informa als assistents que es recull la seva sol·licitud i
que es farà en breu un enviament de correus electrònics per a que els nouvinguts n’estiguin
informats.

6

Signat:
El President i la Secretària de la Junta Directiva de l’AMPA

Nova App de l’Ampa
Com us anunciàvem a finals del curs passat en les pàgines del Rossinyol del mes de juny,
l’AMPA ha fet un esforç per anunciar que ja disposem d’una nova aplicació (App) de l’AMPA
JMJ per a telèfons mòbils smartphone tipus ANDROID o per tauletes del mateix sistema.
L’aplicació recull i fa d’enllaç cap a totes les notícies i novetats en els blocs de l’AMPA i de
la pròpia escola, amb apartats per a cada cicle acadèmic i altres enllaços útils. A més cada cop
que hi hagi una novetat en algun dels blocs rebrem una notificació al nostre telèfon o tauleta.
Totes les famílies tenen ja a la seva disposició ja aquesta eina tan útil per a conèixer l’actualitat de l’escola dels seus fills. Només l’heu de buscar a la PlayStore de Google amb el vostre
telèfon smartphone, posant «AMPA JMJ» al buscador, i llavors descarregar-la al vostre dispositiu.
A la pregunta molt freqüent de si hi haurà alguna cosa semblant per a dispositius Apple (iPhone, i-Pad) només podem respondre que de moment no hi ha res, que els dissenyadors no
haurien arribat encara a un acord amb Apple i que l’AMPA no descarta comprar l’App equivalent que correspongui a aquest sistema si surt al mercat en un proper futur. En canvi per a
altres sistemes com BlackBerry o Win-Phone no hi ha res previst.
De ben segur aquesta nova eina en forma d’App contribuirà a acostar encara més les informacions de l’escola dels nostres fills a uns dispositius que cada cop formen més part de les
nostres vides i que cada cop consultem més sovint al llarg del dia. n

AMPA

Teatre de pàrvuls 2015
Abans de res anunciar-vos que el Blog del Teatre del
JMJ torna a estar actiu, entreu a informar-vos!! (Com?
Doncs des de la mateixa plana web de l’escola, a la finestra de blogs diversos i dins de l’apartat AMPA).

  | e-Rossinyol [5] |  2015

El Blog del Teatre JMJ és un espai on hi haurà tot allò
que anem fent cada setmana amb els vostres nens artistes: fotos, vídeos, novetats, moments dels assajos, què
es cou entre bambolines… i on us convidem a compartir
els vostres comentaris al final de cada post per tal que
l’experiència sigui encara més enriquidora :-))

7

Aquest any el MUSICAL que representaran a la primavera els nens de P3,P4 i P5 és… ALADDIN!!!
Els assajos dels nostres artistes son tots els DIVENDRES, des del dia 9 de gener fins el dia en
què hagin esdevingut grans actors (sobre el mes de maig).
L’horari  serà de 17.15 h a 18.15 h a les instal·lacions de l’escola.
Us volem agraïr a TOTS ELS PARES la vostra assistència a les reunions informatives prèvies
perquè van ser tot un èxit. Moltes gràcies de veritat!! n

Novetat: torna el Teatre de primària!!
Aquest any 2015 comencem amb més força i il·lusió que mai!
Torna el TEATRE DE PRIMÀRIA!!
Volem que els nens que van participar en els Musicals
d’anys anteriors a Educació Infantil puguin continuar
ballant i cantant amb els seus companys - des de 1r fins a
6è - amb el seu propi paper.
Recordes el supercalifragilisticoespialidoso de… MARY
POPPINS?
L’activitat serà cada Divendres a les instal·lacions de
l’escola i l’horari  de 18:30 a 19:30H.
Afanya’t a informar als teus companys!
No hi falteu, artistes!! n

Parvulari 2013-2014

  | e-Rossinyol [5] |  2015

La graduació de P-5

8

El passat 13 de juny a finals del curs es va celebrar al teatre el
tradicio­nal acte de graduació dels alumnes que acaben P-5, tancant el cicle d’Educació Infantil que van iniciar tres cursos enrera, recent entrats a l’escola a P-3.
En aquesta ocasió, tot un reguitzell de números musicals on van
aparèixer tots els nens i nenes van estar ambientats a la ciutat de
Nova York, i amb cançons relacionades amb el cinema, l’estil de
vida nordamericà o l’esport als EE.UU.
A les fotografies, alguns moments de les actuacions i, a la pàgina
següente, les tres classes completes de P-5A, P-5B i P-5C a la fi
de l’acte. n

  | e-Rossinyol [5] |  2015

P5-A

P5-B

9

P5-c

Festes i celebracions

Festa cloenda del curs 2013-14

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Un any més l’AMPA de l’escola va organitzar la festa de
fi de curs, amb un notable èxit de participació. Van ser numeroses les activitats per a tots els gustos i totes les edats, des
d’inflables pels més petits, i jocs pels més grandets, fins a exhibicions d’esports, o des de teatre fins a música amb DJ per
acabar l’acte. També va fer-se una celebració integrada dels
alumnes de sisè, organitzada per les famílies que tancaven cicle de Primària just abans de passar a l’ESO.

10

El bar de l’escola va funcionar a ple rendiment per acompanyar el sopar de totes les famílies que van voler celebrar la
fi de curs plegades a l’aire lliure en una de les primeres nits
d’estiu.
A més, el detall entranyable i pel record va ser l’entrega al
P.Emili Berbel S.F, que ens deixava aquell estiu, d’una placa en record de la seva estança entre nosaltres, en mostra de
l’agraïment de l’AMPA i de part de totes les famílies de l’escola
per la seva dedicació envers els nostres fills durant molts dels
darrers anys.
De tot aixó en veieu aquestes fotografies pel record. Fins l’any
que vé!! n

  | e-Rossinyol [5] |  2015
11

Festes i celebracions

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Diada inaugural del curs 2014-2015

12

El diumenge dia 21 de setembre es va celebrar l’acte d’inauguració formal del curs 201415, amb una eucaristia i la tradicional visita posterior a l’escola en un parell d’hores de portes
obertes per a totes les families. Us en deixem unes fotografies de record. n

Parvulari i Primària

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Casal d’estiu 2014

13

Com cada any, l’escola organitza un casal d’estiu dirigit i
portat a terme per mestres de l’escola. El nostre casal vol ser un
espai on els nens gaudeixin, aprenguin i es relacionin amb nens i nenes de diferents edats.
Durant el mes de juliol, l’escola es converteix
en un espai lúdic i diferent. A partir d’un centre d’interès, es programen un seguit d’activitats
educatives, entretingudes i creatives que fan que
els nens i nenes es diverteixin i visquin al màxim
les històries que passen al casal durant el mes
de juliol.
Enguany el centre d’interès va ser «Un casal en
el temps», i acompanyats del Dr. Lupas, la Dra.
Botons i el Cristobal Molón vam viatjar amb una màquina del
temps a diferents períodes històrics.
Una de les activitats amb les que més gaudeixen els nens i nenes
són les excursions. Aquest juliol vam anar al Museu del Mamut,
a l’Illa Fantasia, als Rucs del Far (P3), a Jalpí Aventura (P4-1er),
a fer vela i caiac (2on-6è) i al Parc de Sant Martí. ▼

Parvulari i Primària

  | e-Rossinyol [5] |  2015

També hem fet tallers, ens hem banyat a la piscina, hem viscut
molt terror a les masmorres, hem participat a la nostra tradicional lipdub, hem passat una bona nit al Casal, els més grans van
ser actors a les pel·lícules i obres de teatre realitzades al taller
de teatre de les tardes… i moltes més activitats que podeu veure si entreu al bloc del casal (http://santandreu.manyanet.org/
casal/).

14

Aquest any l’escola ha volgut donar un servei més a les famílies
i ha organitzat el casal de setembre. Seguint la línia del casal de
juliol, s’han programat un seguit d’activitats com piscina, sortides, experiments, tallers… i hem de dir que va ser una molt bona
experiència. Ens ho vam passar molt bé i vam gaudir dels últims
dies que quedaven de vacances. n
Vanesa Torres
Mestra d’Educació Infantil

Esports

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Bàsquet… Què és la Sibèria?

15

Per fi! Les 5h de la tarda! S’ han acabat les classes! Surto a tota velocitat de la classe, sortejo
tots els alumnes que surten de tots els passadissos, motxilla al vol, jaqueta a la mà,… arribo al
pati, … ja estan tots els pares i avis recollint els petits, … buf! Un altre eslàlom, passo el pati de
les Moreres, entro al passadís, ja la veig! Per fi, pensava que mai arribaria aquest moment… La
Sibèria! Cistelles, pilota, i … a córrer!
Trec el meu entrepà, toca berenar, premi! Entrepà gegant de Nutella! No tinc entrenament
fins dos quarts de set, però aquesta és la millor estona del dia, estar a la Sibèria, jugant amb els
meus amics a la pista curta, i veure com entrenen els petits dels pre-minis, i l’escoleta, aquest
any són molts, quasi 50, les pistes semblen les Rambles, tot ple de jugadorets, que no poden
amb la pilota, i els que poden s’ imaginen que són el Lebron James, fent jugades impossibles.
Jo, a la pista curta, jugo ara un kao, ara un 21, … ara me la quedo jo i no la passo, i partits 2x2,
3x3… Amb qui? Amb qualsevol que tingui ganes de jugar! Venen els infantils, les cadets, … tots
busquem una estona per estar en un dels millors llocs del món: amb una pilota, amb els nostres
amics, jugant a bàsquet a la nostra escola.
Per fi em toca entrenar, ja estic preparat, bambes cordades, dessuadora posada,… per alguna
cosa és diu Sibèria… .escalfament, avui li ha tocat al Pau pujar les cistelles, i dos més van a
buscar el sac de pilotes… Vull provar el nou dribling que vaig veure ahir a la TV al Navarro! ▼

Esports
Comencem entrades, passades, parades, arrencades,… i sí, quin remei, també toca defensa!

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Una temporada amb més reptes que mai

Els crits dels entrenadors ens ajuden a exigir-nos més, a estar concentrats, avui l’ equip està
Comença una nova temporada la 2014-2015 i com sempre la comencem amb
«a tope»,
tots sabem
el partit del dissabte és molt important… derbi contra Sant Joan de
molta il·lusió
i moltaque
feina.
Mata, vinga un sprint més!
Aquesta temporada ja arribem als 140 jugadors i jugadores i 14 equips de
diferents
diferents
federacions:
Sènior
A, Sènior
B, Juvenil A, ens
Juvenil
Acabem,
enscategories
retirem ali fons
per estirar,
i el Lluís
i l’Oriol,
els entrenadors,
donen consignes
B,
Juvenil
C,
Cadet
i
Benjamí,
tots
aquests
competeixen
a
la
Federació
Catalana
sobre què hem fet bé, i on hem de treballar més, … »heu de fer més talls a cistella», «heu d’ anar
de Futbol Sala i aquests altres: Aleví A, Aleví B, Pre- Aleví i Pre- Benjamí
més al rebot… » Per mi continuava entrenant, ara comencen els cadets A, a veure si els falta
competeixen al Consell Escolar del Esport de Barcelona.
algú i puc entrenar amb ells, al costat fa estona que les cadets fan rodes de tir.
Faig un punt i a part, per nomenar a l’alegria i el futur de la secció com són els
Arribo
casa, dutxa,
sopar,
i fer
pom, pom,
pom, Bquè
ès això?
Són tres quarts de deu
tres aequips
que formen
part
dedeures,…
la base: Escola
A, Escola
i Noves
Escoles.
de la nit, i des de la meva finestra veig els llums de la Sibèria encara encesos, i el soroll del bot
També agrair la feina que porten a terme tots els entrenadors de la secció i donar
de la
pilota, és l’ estona
entrenamentAleix
delsGutiérrez,
ex-alumnes,
elGibert,
sub21 masculí
i el sènior
femení,
la benvinguda
als nousd’entrenadors:
Joan
Albert Arcos
i
Roman
Montorio,
estan
portant
segur
que estan
fent que
partit,
quina
sort!a terme una gran tasca en els equips de la
base juntament amb Albert Abad i el delegat de les Escoles, el Sr. Salvador
8h30
del matí, sona el despertador, avui és dissabte! Corrents al cole, sí, he dit bé, dissabte 9
Portillo.
del matí i vaig corrents al cole, i això que jo no tinc el partit fins les 12h, però puc estar jugant i
Com sempre agrair també la feina de tots el delegats i en especial del “Presi” de
mirant
els partits, fins l’ hora de cridar amb tot el meu equip: «Esto es… Sibèria! n
la Secció el Sr. Julián López i el Tresorer de la Secció el Sr. Oscar Linde.
Aprofito la ocasió per saludar-vos atentament, i desitjar un 2015 ple d’èxits
esportius.

Fútbol Sala… Una temporada
amb més reptes que mai
Una abraçada

Xavier Cerdà i Ribas
Secretari Esportiu

16

Comença una nova temporada la 2014-2015 i com sempre la comencem amb molta il·
lusió i molta feina.
Aquesta temporada ja arribem als 140 jugadors i jugadores i 14 equips de diferents categories i
diferents federacions: Sènior A, Sènior B, Juvenil A, Juvenil B, Juvenil C, Cadet i Benjamí, tots
aquests competeixen a la Federació Catalana de Futbol Sala i aquests altres: Aleví A, Aleví B,
Pre- Aleví i Pre- Benjamí competeixen al Consell Escolar del Esport de Barcelona. ▼

Esports
Faig un punt i a part, per nomenar a l’alegria i el futur de la secció com són els tres equips que
formen part de la base: Escola A, Escola B i Noves Escoles.
També agrair la feina que porten a terme tots els entrenadors de la secció i donar la benvinguda
als nous entrenadors: Aleix Gutiérrez, Joan Gibert, Albert Arcos i Roman Montorio, que estan
portant a terme una gran tasca en els equips de la base juntament amb Albert Abad i el delegat
de les Escoles, el Sr. Salvador Portillo.
Com sempre agrair també la feina de tots el delegats i en especial del «Presi» de la Secció el Sr.
Julián López i el Tresorer de la Secció el Sr. Oscar Linde.
Aprofito la ocasió per saludar-vos atentament, i desitjar un 2015 ple d’èxits esportius. n
Una abraçada

Hoquei patins… Patinar per avançar

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Xavier Cerdà i Ribas
Secretari Esportiu

17

Un cop més arribem a final d’any, a mitja temporada, amb la satisfacció de saber que
durant el camí recorregut fins avui, s’està avançant en la bona direcció.
Gràcies a l’esforç de tota aquella gent que sense cap obligació ha volgut ajudar un cop més a
fer que aquesta secció històrica de l’escola estigui un any més avançant sobre rodes. Per això,
abans de res, s’ha d’agrair a tothom la seva col·laboració. No podem oblidar que créixer és cosa
de tots.
Aquesta secció segueix amb la mateixa il·lusió i força que el primer dia, per seguir proporcionant als/les alumnes de l’escola la possibilitat de practicar l’hoquei patins. L’objectiu és que
els practicants gaudeixin de la seva formació i amb el temps es mostrin competents en l’esport.
Tot sense deixar de banda el que realment és important pels més menuts, que no és altra cosa
que aprendre, jugant i gaudint d’allò que practiquen cada dia. Perquè tenim la sort de comptar
amb uns entrenadors experimentats en la formació dels nostres esportistes.
A totes les persones que no coneixen aquest esport, els diria que en l’hoquei patins podreu
trobar una activitat molt enriquidora per els vostres menudets, ja que els ajuda a desenvolupar
totes les habilitats motrius bàsiques i d’altres més específiques i pròpies de l’hoquei patins. ▼

Esports

  | e-Rossinyol [5] |  2015

A través del joc sobre rodes, els vostres fills i filles, i vosaltres els pares també, trobareu una
altra família amb la que compartir noves i enriquidores experiències, perquè no oblidem que
l’hoquei patins és un esport d’equip, amb tots els beneficis que comporta el treball d’equip i les
seves relacions.

18

És per això que si teniu nens i nenes d’entre 3 i 8 anys, no ho dubteu més i veniu a formar part
de la nostra família. Us ben asseguro que no us en penedireu.
Tanmateix, m’agradaria fer una crida especial a totes aquelles nenes de l’escola, ja què aquest
any estem d’enhorabona i hem crescut en numero de participants, concretament amb 3. Així
que, malgrat l’èxit, segueixen sent poques participants ara per ara. Tot i que no podem formar
un equip femení sencer, com seria el nostre objectiu, i a diferència d’altres esports, en l’hoquei
patins es permet jugar en equips mixtes fins a edats molt avançades.
Des de la secció d’hoquei també volem donar les gracies a la secció germana de patinatge per
poder compartir moments especials com la festa de Nadal, tot un èxit per la il·lusió que desperta en els més petits.
Pel que fa a la vessant merament esportiva, aquesta nova temporada hem tingut de nou la
satisfacció que l’equip Benjamí ha tornat a aconseguir classificar-se per disputar la lliga preferent, tot un èxit desprès de l’any anterior. Per això fa especial il·lusió donar-los l’enhorabona
des d’aquestes línies.
Cada temporada tenim algun equip participant en les eliminatòries per tal d’accedir, com és el
cas d’aquest any del nostre Prebenjamí, que aquest cop s’ha quedat a les portes. Ben segur que
si continuen treballant algun dia ho aconseguiran i per tan felicitar-los. No obstant també fem
menció a la resta d’equips que tot i no aconseguir resultats positius dins la competició, si ho
fan a nivell col·lectiu i milloren dia a dia gràcies a la seva entrega i dedicació. M’omple d’alegria
veure que durant els entrenaments i els partits que disputen els nostres esportistes, mostren
l’entusiasme per l’hoquei, i per tan es guanyen el més sincer respecte i la meva admiració.
Des d’aquestes línies vull donar les gràcies a tots els responsables dels equips que fan possible
que els nens aprenguin l’Hoquei Patins amb l’exigència necessària, la serietat i la responsabilitat que toquen.
Tan sols queda desitjar-vos un bon 2015, i que d’aquí a final de temporada tinguem, si més no,
com a mínim els mateixos èxits. n
Visca l’Hoquei Patins!!
Àlex Van den Camp

Esports

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Passió pel patinatge

19

Hola, sóc la Yanzhu, una de les patinadores de tercera hora. Porto patinant des que tenia 3
anys, entreno els dimarts i els dijous de 19:30 a 20:30h.
Als entrenaments la nostra entrenadora, la Marta Mustieles, ens fa escalfar per evitar possibles
lesions. Després fem salts o piruetes (depenent del dia) i la Marta ens va dient el que hem de
millorar per poder realitzar-los amb èxit. Estem una hora patinant i millorant els nostres salts,
les nostres figures i les nostres piruetes durant tot un curs escolar.
Durant els entrenaments, jo personalment, hi ha vegades que no faig alguns salts per por de
caure i fer-me mal o em desespero quan no em surten suficients voltes en alguna pirueta, però
al final descobreixes que si t’has de fer mal ja te’l faràs i ja sabràs el què no has de fer i el que
has de millorar.
A més d’entrenar, també fem balls que presentem a les competicions, al pas de nivell i al festival de fi de curs:
• Les competicions es basen en anar a una altra escola a patinar i fer un ball individual d’
aproximadament 2-3 minuts. Se’n preparen tres en tot l’ any i a cadascuna fas el mateix ball,
intentant millorar-lo cada vegada. Tres jutges ens donen una puntuació a cada competició i
al final es fa una mitjana. Les tres patinadores amb millor puntuació de cada nivell pugen al
podi i reben una copa.
• El pas de nivell és una prova preparada per la Consell de l’Esport Escolar de Barcelona amb
l’objectiu de pujar el nivell a mida que assoleixes els teus objectius. També has de fer un ball ▼

Esports
en solitari i tres jutges s’ocupen de posar-te una puntuació. Al primer pas de nivell, depenent de la puntuació que treguis, et poden seleccionar pel Campionat de Barcelona i d’ allà
al de Catalunya, etc. Però si suspens, pots anar a la recuperació, una segona oportunitat per
passar el nivell.
• L’ últim ball, el de fi de curs, es fa en grup amb les teves companyes de grup. Posem en pràctica el que hem après durant l’any i hi destaquen les figures com l’àngel, l’ àncora, el canó…
a més de alguns salts, piruetes i sobretot, recorreguts. Té una música amb molt de ritme i
anem vestides amb mallots especials, dedicats al tema del qual tracti el nostre ball.

Llavors arriba el moment de sortir a pista i donar tot el que saps. Esperes ansiosament que
comenci a sonar la música i a mida que vas fent el ball, vas pensant en el que va darrere del
que estàs fent, més que res per por de que se t’oblidi el ball i et quedis en blanc davant de tanta
gent. Quan acaba el ball pots acabar de dues maneres: sabent que t’ha sortit millor del que
esperaves… o que ho has fet tan malament com tu creies. Però l’objectiu final és evolucionar i
saber com fer- ho més bé.

  | e-Rossinyol [5] |  2015

A l’ hora de sortir a escena a les competicions és molt normal que estiguis nerviosa perquè,
t’has d’enfrontar a tot un públic que et mira. Sempre ens diuen que no estiguem nervioses,
però ja se sap que… és inevitable. Quan sentim el nostre nom perquè serem les següents, el cor
s’accelera i comences a pensar quines són les coses que probablement fallaràs o no et sortiran
com creus que cal.

20

Per altra part, al festival, pots sortir amb la tranquil·litat de que som un grup sencer i que no
t’estaran mirant tota l’ estona només a tu, que si t’ equivoques es pot camuflar i que… és per
passar-s’ho bé. El festival és molt més fàcil de passar i sempre hi ha ganes d’experimentar coses
noves i incloure-les per tal de que quedi el millor possible.
Al final, encara que hi hagi moments de molts nervis, jo he escollit el patinatge com a esport i
estic orgullosa de la decisió. M’ho passo molt bé i espero que no canviï. n
Yanzhu Cárdenas
1r ESO

FEAC

Calendari 2014-2015
A la nostra escola, hi ha pares, mares i mestres que dediquen
més de 10 HORES cada curs a dialogar sobre el seu rol educatiu…
… i FUNCIONA!!
Enguany el programa FEAC (Família Escola Acció Compartida)
en la seva catorzena edició d’escola de pares, presenta el calendari de trobades d’aquest curs 2014-15, normalment els darrers
dijous de cada mes a les 21,00 h.

«Perquè és tan difícil
fer de pares avui dia?»
«Sóc l’únic/a amb
aquestes dificultats?»

«Els pares i l’escola m’ajuden a créixer»
27 NOVEMBRE 2014
11 DESEMBRE - Conferència FEAC
26 FEBRER 2015
26 MARÇ 2015

  | e-Rossinyol [5] |  2015

23 OCTUBRE 2014

21

20 ABRIL 2015 - Conferència AMPA-FEAC
11 JUNY 2015
Feac, un espai de reflexió i de posta en comú. n

Conferència FEAC 2014: Intel·ligències múltiples
CONFERÈNCIA

FEAC
per l’Àlex Sala

11 de desembre a les 21h
Què podem fer els adults
per promoure les
intel·ligències múltiples
dels infants i dels
adolescents?

El passat 11 de desembre, la darrera sessió FEAC de
l’any estava dedicada com és habitual a enriquir-nos com
a pares i mestres amb alguna xerrada oberta a tothom.
En aquesta ocasió ens va visitar l’Àlex Sala des d’Olesa de Montserrat, professor de secundària, membre del
GRAIM (Grup de Recerca per a l’Aplicació de les Intel·
ligències Múltiples), i com es va demostrar durant la
xerrada, un apassionat de les possibilitats que ofereix
aquesta teoria en el sistema educatiu i també en la lluita
contra el fracàs escolar.
Per introduir-nos «un virus» dins del cap que ens fes
néixer la curiositat per aquesta qüestió, una de les primeres afirmacions que ens va fer va ser que si la teoria ▼

FEAC
de les intel·ligències múltiples del prestigiós investigador Howard Gardner és certa, haurien de
canviar moltes coses del sistema educatiu tradicional tal com el coneixem avui.
Els centres d’interès educatiu han de ser els continguts, les competències i la intel·ligència.
El desenvolupament dels dos primers ens prepara pel futur, mentre que el darrer, la intel·
ligència, és l’eina que ens permetrà resoldre els problemes en el futur.
«Tothom les té totes, però
normalment algunes més
marcades que altres»

Com deia Ortega i Gasset, «Las ideas se tienen, en las creencias estás». És a dir, allò que capten
els fills en realitat son les teves creences, el teu fons demostrat pels fets al llarg del temps, i no
les paraules que puguis dir en un moment donat, que en el fons no queden ni tenen valor.
L’estudi de la intel·ligencia
Un pas previ necessari per endinsar-nos en les intel·ligències múltiples és fer net en el concepte
d’intel·ligència, oblidar-nos o aparcar allò que hem après o tenim inculcat sobre què és intel·
ligència. Per tan hem de des-aprendre les intel·ligències en les següents vessants:

  | e-Rossinyol [5] |  2015

L’objectiu serà per tan ser intel·ligents, però què vol dir això?
La intel·ligència no és res més que el constructe abstracte que
ens fem cadascú sobre el potencial i la identitat de la persona.
Per tan és extremadament important el constructe que ens
fem del nostre fill o filla al nostre cap. La pròpia imatge dels
fills te molt poder a la realitat.

22

• Intel·ligència computacional: Tot allò que poden fer les màquines partint de dades i algoritmes per arribar a solucions. ▼

FEAC
• Intel·ligència acadèmica: Aquella que ens porta a tenir bons resultats en els estudis, i que
malgrat tot pot fer que la persona es demostri molt limitada en competències socials.
• Intel·ligència emocional (Daniel Goleman): Aquella que es basa en la relació amb un mateix
i amb els altres.
El concepte històric de Coeficient Intel·lectual (valor de CI), desenvolupat per Alfred Binet fa
més de cent anys, és la visió clàssica d’una intel·ligència estàtica i que no canvia ni evoluciona
en el temps. La seva mesura prové de proves que calibren bàsicament l’habilitat lingüística i
numèrica, i una mica l’espacial de cada persona. Es tracta d’una visió per tan molt errònia per
parcial, i malgrat tot molt interioritzada a la nostra societat.

  | e-Rossinyol [5] |  2015

En un estadi anterior a H.Gardner, l’investigador D.Goleman ja va definir prèviament el concepte d’intel·ligència intrapersonal, o emocional. Per fer-ho es va basar en les següents premisses que haurien de poder configurar-la i mesurar-la en tot individu:

23

Consciència de si mateix i de les pròpies emocions
Capacitat de controlar-les
Capacitat d’automotivar-se
Reconèixer les emocions alienes
Controlar les relacions personals

Més endavant els treballs de Gardner ja van definir intel·ligència com la capacitat de resoldre
(problemes), generar (situacions) i crear (solucions) per la vida real. Sota aquestes altres premisses la intel·ligència es múltiple, és orgànica, evoluciona amb la persona i pot créixer al llarg
del temps en cada individu.
Buscant criteris per poder aïllar i definir diferents tipus d’intel·
ligència, Gardner en va arribar a descriure vuit de clarament
perfilades. Investigacions posteriors podrien apuntar encara a
algun tipus més però la seva acceptació no és tan evident.

Podem fer un test de les vuit
intel·ligències a www.eduquem.net (programa SACS)

Les intel·ligències múltiples
Segons Gardner, les vuit intel·ligències que mostrem els humans són les següents:
• Língüística: Sensibilitat especial cap al llenguatge parlat i escrit, do de paraula
• Lògico-Matemàtica: Sensibilitat als patrons lògics i numèrics, i a resoldre problemes
• Visual-Espacial: Capacitat de reconèixer i manipular espais, formes i figures
• Musical: Capacitat de produïr i apreciar ritmes, tons, timbres,…
• Cinestèsica-Corporal: Capacitat de controlar els moviments corporals, i de manipular
objectes amb habilitat
• Naturalista: Capacitat d’identificació del llenguatge de la natura i d’observació
• Intrapersonal: Capacitat d’autoestima i auto-motivació, gran coneixement de si mateix
• Interpersonal: Capacitat de percebre i de comprendre els altres, i alt grau d’empatia ▼

FEAC
Algunes conclusions
Per tan a partir del coneixement com a pares de la realitat de les vuit intel·ligències múltiples
(IM), hem d’acostumar-nos a tenir sempre una MIRADA OCTOGONAL sobre els fills, és a dir,
a mirar-nos-els sota el prisma de cada un dels vuit conceptes.
Recordem sempre que el talent acadèmic - allò més valorat per l’escola sota una visió clàssica
de l’ensenyament - depèn bàsicament de les tres primeres intel·ligències, la lingüística, la matemàtica i l’espacial. I que per tan aquell alumne/a que les tingui ben marcades i/o desenvolupades tindrà facilitat per tenir millors notes en un ensenyament de caire clàssic.

L’escola ha de ser un lloc on els talents es detecten i es reconeixen, i es valora a cada nen/a en
allò en que és bo. En aquest sentit, al llarg de l’educació hi haurà sempre experiències cristal·
litzants, que seran aquells fets que marcaran la persona fent-la adonar-se de què allò que li ha
passat li agrada o el motiva a perseverar cap el futur. I també hi hauran experiències paralitzants, que seran aquells fets que marquen la persona bloquejant el seu desenvolupament en
alguna vessant de la intel·ligència, o fins i tot anul·lant-lo.

  | e-Rossinyol [5] |  2015

No obstant, com que els fets demostren que cada alumne destaca en dues de les vuit intel·
ligències com a promig, allò desitjable seria orientar l’alumne cap als mètodes d’estudi adequats segons els canals preferents d’informació del perfil de fill/a que tinguem. Segons siguin
més visuals, auditius, cinestèsics… doncs triar més texte, o més diagrames de flux, o esquemes,
o gràfics, o tocar/veure… etc.

24

Algunes preguntes per pensar-hi
Com afecta a l’ensenyament la teoria de les IM?
Què implica que la intel·ligència sigui múltiple?
Què és una experiència cristal·litzant?
Per què acusa Gardner el sistema educatiu de paralitzant?
Què vol dir demanar un ensenyament orientat a l’individu?
Quins són els tipus d’intel·ligència infrautilitzats?
En què consisteix la via metafòrica de l’aprenentatge?
Quins son els 5 pilars on es fonamenta la intel·ligència social?
Està marginada del sistema clàssic la intel·ligència naturalista?
Quins son els talents imperceptibles pel món acadèmic clàssic?
En quins dos moments del procés cognitiu intervé l’emoció?
Què tenen en comú els «Homes G» (Gardner, Goleman, Golstein)?
Perquè Punset comença per P si pensa com ells?
A quina hora va començar exactament el Big Bang?

Una antiga dita, que alguns atribueixen equivocadament a Albert Einstein però que
ens encaixa ara i aquí, diu que « tots som genis, però si jutgem a un peix per la seva
capacitat de pujar als arbres, viurà tota la seva vida creient que és un inútil». n

Programa internacional

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Intercanvi a EE.UU.-Maryland

25

Un any més participem en el programa d’intercanvi amb l’escola OUR LADY OF GOOD
COUNSEL, de Maryland, EE.UU. Alguns dels alumnes que van viatjar a finals d’Octubre i van
conviure amb els alumnes americans, us expliquen aqui la seva experiencia inoblidable.
Tots estem molt emocionats per rebre els americans a finals de gener 2015! n
Conxita Payán
Programa internacional
My Trip to Maryland
I’m one of the twelve students that only could go to the trip. When my teachers told me I was
going to Maryland, I felt fortunate to go. All of us were very excited to know that we were going
to travel to America and be there for two weeks.
We left Spain one Saturday and we flew to Paris and later to Washington. DC. When we arrived
at the airport, all the American families were waiting for us with balloons. When my American
girl, Tori, and I saw each other, we ran and we hug with big smiles on our faces. Then she
introduced me to her parents; her mother’s name is Karla and her father’s name is Jeff. When
we got home, Tori showed me the room where I was going to stay those days. The first night
I slept in Katia’s house, that is Laura’s American girl, because Tori had something important
programmed.
On Sunday, in the school there was an open house and I met some of the cheerleaders, because
Tori is a cheerleader. The same day we went to Gaby’s house, that is Mònica’s American girl,
and we had dinner with the teachers and all the families of the Exchange. The adults stayed at
the kitchen but all the students went to the basement and we had a party with music.
On Monday, they didn’t have school; they only went to do an exam. So we stayed at home with
our respective families. Karla and I went to the supermarket and then we visited her horse
Snickers. In the afternoon, Gaby, Tori, Mònica and I went shopping to a big mall. ▼

Programa internacional

  | e-Rossinyol [5] |  2015

During the first week we did a lot of things.
On Tuesday and Wednesday we went to school with our American students and we did
their classes. On Thursday, we went to Annapolis that is the capital of Maryland. Annapolis is beautiful; we visited a church and
the Naval Academy where we took pictures
with the Marines. On Friday, we went to Washington. DC and we visited two museums:
the National Museum of Natural History and
the National Air and Space Museum. All the
afternoons, I stayed with Tori and she had practice of cheerleading; but on Friday afternoon
I went with Gaby and Mònica to Field of Screams because all of the Exchange students went;
but Tori couldn’t because she appeared on the news with the cheerleader team. I liked Field of
Screams, it is a field with four activities to do and the people who work there scare you.

26

When the weekend arrived, everyone did something with their families. On Saturday, I went
with Tori to an American football match and she did cheerleading. I liked to see all the cheerleaders doing dances and jumps. Then Mònica’s American family came to the match and my
American parents too. After the match, we went to Georgetown and there we took pictures next
to the Potomac River and then we had dinner at an Italian restaurant. After dinner we went to
the «Exorcist steps» and we went upstairs and downstairs.
On Sunday, we went to buy pumpkins I n the afternoon we went to the house of Karla’s sister to
celebrate a birthday. I did archery but I’m very bad. We had dinner, the dinner was delicious;
there was turkey, mashed potatoes, green peas and beef with onions. Tori, Tori’s cousin and I
played the piano and we had a great time.
During the second week we went to different places. On Monday, we went to a national park
that is called Great Falls. The park has the falls of the Potomac River and a canal. The falls were
incredible and there are a lot of trees with leaves in different colours. On Tuesday, we went to
Washington. DC to see all the important monuments. We saw the Washington Monument,
the White House, the monument of Lincoln, the World War II Memorial and other incredible monuments. I liked all the
monuments that we visited they are amazing. On Wednesday, all the American
students of the Exchange went with us to
the aquarium of Baltimore. We saw a film
in 4D and we saw a lot of different water
animals. On Thursday, we went to Chinatown on Washington. DC and we bought
souvenirs to our families. Then we went
to Union Station and we had lunch there. ▼

Programa internacional
The last day, Friday, we went to classes with the American students and then we made a little
party with candy and cupcakes. We took a lot of pictures all together. After that we left the
school to go to the airport. Tori couldn’t go because she had an important game so I went with
Mònica’s family. I said goodbye to my family and I said to them that I love all of you because
those two weeks with them had been fantastic. When we arrived to the airport we said goodbye
to all of the students and we went to the plane.
When we arrived at the airport of Barcelona our families were waiting for us and I cried when
I saw my mother, my grandma, my brother and the couple of my mother. When we got home,
I explained to them all the things that we had done.
Finally, I loved this trip to Maryland it was fantastic. My family and I are waiting for Tori!

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Marina Poza
1 BTX «B»

27

My Experience In Usa
When the school told us that they were preparing an exchange program I was very excited with
the idea. I was very lucky to be chosen. Before going to the States, our teachers gave us the
names of our exchange students and we immediately looked for them on facebook and started
to chat with them. We all were very excited about going there and meeting our new friends.
The flight was very boring and I couldn’t sleep in the plane, and the food, as usually in planes,
was not good. When we arrived there, at the airport, the families were waiting for us. They had
to wait for two hours because after the landing, we had to go through customs. Then I went to
a mall with my host family and two other friends of mine but we didn’t buy anything because
we were very tired. My first impression of the family was that they were very nice and friendly,
they asked me a lot of questions about me and my life in Barcelona. On the following day, we
went to the school; it was the open doors day. I was very impressed by the fact that the school
was that big and it had a lot of fields, classrooms, the main hall and all the school in general.
During the two weeks we took different trips like when we went to the Great Falls or the Smithsonian museums. The trip that I liked the most is when we went to DC Monuments; we saw the ▼

Programa internacional
Lincoln Memorial, the Washington Monument, the White House, the Capitol and the WWII
Memorial. It’s a very beautiful place and it’s awesome to see it. I really enjoyed this trip.
Some days we had to go to our exchange students’ classes and depends of the teacher I couldn’t
understand anything.
On Friday afternoon we went to Field of Screams with the whole group of American and Spanish exchange girls, and we ate fried Oreos. I loved them! Some of us were scared and I hurt my
head in the dark. It has been such a funny day!!

  | e-Rossinyol [5] |  2015

On our last day in the States, after the classes with hosts, we had a dinner with all of us and we
took a lot of funny pictures, and then we went to the airport to come back to Barcelona. When
the time to say goodbye arrived, everybody was so sad. It was really hard to say goodbye to all
of them! Most of the girls were crying and hugging each other. When we arrived to Barcelona
all of our parents were waiting for us and all of us run to hug them!

28

It was a good experience and I’ll never forget it!
PAULA FORNIELES
1r Batxillerat

Programa internacional

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Swedish Project
Intercanvi virtual a 4rt de Primària

29

El curs passat els alumnes de 4t de Primària van iniciar un nou projecte internacional.
Es tracta d’una col·laboració entre la nostra escola i l’escola Vattholmaskolan de Suècia que
s’està treballant des de l’àrea d’anglès.
El nostre primer contacte va ser d’allò més festiu! A finals del 2013 ja vam deixar anar la nostra
imaginació i vam elaborar unes felicitacions de Nadal que vam enviar als alumnes de l’escola
sueca. Un dels moments més emocionants va ser quan vam rebre desprès les postals que ells
ens havien preparat.
Després d’aquest inici tan emotiu, estàvem carregats d’energia per tot el 2014 i per començar
a treballar de valent en la segona part del projecte. Aquesta va consistir en realitzar la nostra
pròpia pel·lícula en video!… on nosaltres, com a protagonistes, vam parlar del nostre dia a dia,
de la nostra escola i de la nostra cultura.
Finalment, a prop d’acabar el curs vam rebre el vídeo de resposta que ens havien preparat
els nostres «partners» de Suècia. Va ser molt interessant escoltar-los, veure la seva escola i el
poble on viuen.
Per concloure, podem dir que  és una  experiència  molt significativa per als nostres alumnes
que, de ben segur, els ajuda a aportar una visió molt més global del món que ens envolta. n
Marina Barbarà Pons
Mestra especialista d’anglès
Educació Primària JMJ

3r ESO Intercanvi a Oxted (UK), 2015
El programa d’intercanvi amb l’escola d’Oxted al Regne Unit ja està en marxa. Ens
queda ja poc per a iniciar aquesta experiència  i els alumnes participants de tercer d’ESO i
acompanyants en tenim moltes ganes. 

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Programa internacional

Els companys anglesos arribaran el dia 28 de febrer i els acollirem fins al dia 7 de març. I nosaltres viatjarem a Anglaterra del 20 al 26 de març.
Esperem passar-ho bé i treure’n profit! n

30

Kids&Us Sant Andreu
C/ Ignasi Iglesias, 85
08030 Barcelona
T. 93 118 750 / 615 816 079
santandreu@kidsandus.cat

Programa internacional

Intercanvi amb Alemanya alumnes 2n ESO
Escola Felix Klein Gymnasium a Göttingen
Un any més, del 30 de setembre al 7 d’octubre un grup d’alumnes de 2n d’ESO de la
nostra escola va estar a Göttingen, a dues hores de tren de Frankfurt, Alemanya, d’intercanvi
amb un grup d’alumnes de l’escola Felix Klein Gymnasium (FKG).
Com cada any, vam estar rebuts I tractats de meravella. Allà vam treballar un projecte sobre
científics, aprofitant la importància que Göttingen té en el camp de la ciència.

  | e-Rossinyol [5] |  2015

També vam visitar el museu de la ciència de PHAENO, a Wolfsburg, i vam fer un taller al DRL
School Lab de Göttingen, sobre aviació. També vam treballar a l’escola i gaudir del temps lliure
amb els «partners» i les seves famílies.

31

Les activitats es van poder seguir pel bloc dedicat que hi ha a la web de l’escola 
http://jmjtogottingen.blogspot.com.es/  
Ara esperem amb ganes que vinguin ells a Barcelona. Això serà del 11 al 18 de març proper. n
Montse Jiménez I Lurdes Pujadas
Programa Internacional

Programa internacional

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Programa COMENIUS a Alemania 2014

32

Enguany acabem el programa Comenius que vam començar el curs passat. Del 5 al 10
d’octubre un grup d’alumnes de 4t d’ESO van estar a Babenhausen (Alemanya), en el tercer
viatge del programa i en el marc del programa d’intercanvi europeu Comenius.
Durant l’estada, el nostres alumnes van treballar en relació a  un projecte sobre Canvi Climàtic
juntament amb alumnes portuguesos i alemanys. Tots els països van posar-hi en comú la feina
feta fins aleshores i van programar les activitats que resten per enllestir-lo.
L’experiència va ser, de nou, inoblidable… i ja estem desitjant que vinguin els representants de
tots països, a l’abril, a casa nostra.
Podeu seguir-los al blog http://comeniusmanyanet.blogspot.com.es/ n

Nadal 2014

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Concurs de nadales

33

De forma tradicional cada any l’AMPA organitza un concurs de nadales amb la col·
laboració de l’escola, de tal manera que els nostres fill/filles mostrin una part de la seva vessant més artística i creativa.
Tan a Infantil com a Primària com a Secundària, els tutors i membres del cos docent trien en
cada classe un guanyador/a i les nadales premiades s’exposen al vestíbul del teatre durant
tota la setmana manyanetiana.
El darrer dia de classe del trimestre els premiats reben de l’AMPA i de part tots els pares i
mares un diploma i un petit regal en forma de llibre adequat a cada edat. Aquest any com a
novetat i a partir de 3r d’ESO en endavant, el llibre regal ha estat en anglès, d’una col·lecció de
noveles destinades a l’aprenentatge de la llengua anglesa adaptades per nivells de dificultat.
És el tercer any que el diploma repeteix disseny, obra d’un ex-alumne que ara és pare de 1r de
Primària, al qual agraïm la seva col·laboració. Gràcies, Marc.
Podeu veure la fotografia dels guanyadors de Primària i de Secundària. n

Nadal 2014

Nadales Cicle Inicial

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Cicle
Infantil

34

Nadal 2014

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Nadales Cicle Mitjà

35

Nadal 2014

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Nadales Cicle Superior

36

Nadal 2014

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Visita dels Patges reials

37

La darrera tarda del trimestre abans de Nadal, els nens i nenes de Parvulari i de 1r curs
de Primària van rebre el dia 22 de desembre un any més la tradicional visita dels Patges Reials
com a missatgers dels Reis d’Orient, és a dir com a carters de SS.MM. els Reis Melcior, Gaspar
i Baltasar.
Des dels propietaris de les mirades més atemorides de P-3 fins a les mirades més curioses de 1r,
tots els nens i nenes van fer cua al teatre de l’escola per entregar la seva carta amb gran il·lusió,
i per rebre uns caramels tot seguit.
Per la preparació d’aquest tradicional acte, l’AMPA agraeix la col·laboració de l’escola, de la
seva Direcció i del seu personal de manteniment, així com també agraeix especialment l’ajuda
d’alumnes del primer curs de Batxillerat. n

Nadal 2014

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Setmana Manyanetiana 2014

38

La setmana del 16 de desembre (dia de Sant Josep Manyanet) sempre està farcida d’activitats que ajunten el record al fundador amb la fi del trimestre acadèmic, les properes celebracions
nadalenques, i la fi de l’any que ja s’acaba.
Aquest any a més cal esmentar la cloenda dels actes de celebració
del 150 aniversari de la Congregació Fills de la Sagrada Família,
que es va celebrar el 13 de desembre passat, amb diversos actes
finals i una trobada de Bandes Musicals Manyanet a l’escola.
Algunes de les activitats del programa de la Setmana Manyanetiana les podeu veure reflectides en aquesta edició i en les fotografies
que incorpora, i algunes altres us les anomenem tot seguit. nCelebració dels antics alumnes
• Conferència, trobada i xerrada FEAC de l’escola de pares
• Concerts de Nadal dels diferents cicles educatius, oberts a les
famílies
• Celebracions eucarístiques
• Visita dels Patges de SS.MM. els Reis d’Orient pels més petits
• A la ESO, competicions esportives, cinema i visites culturals
a Barcelona
• Concurs i Exposició de Nadales organitzat per l’AMPA de
l’escola
• Gimcana per a Primària organitzada per alumnes d’ESO
• Recollida solidària d’aliments
• Visita dels alumnes al Memorial Manyanet i activitats relacionades

Foto_Notícies Manyanet JMJ

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Trobada de Bandes Manyanet al JMJ

39

El passat dissabte 13 de desembre 2014 es va fer la diada de cloenda dels actes del 150è Aniversari de la Congregació titular de l’escola, els Fills de la Sagrada Família. Tot un any d’actes i
commemoracions diverses van arribar a la seva fi amb una sèrie d’actes finals i una eucaristia
a la nostra escola.
Cal destacar la trobada i actuació aquella tarda al teatre de les diferents Bandes Musicals de
les escoles Manyanet, és a dir de Les Corts (Barcelona), de Blanes i de Reus, que podeu veure
a les fotografies. n

Actuació de Bandes al JMJ 13 DIC 2014. Cloenda del 150 aniversari

Foto_Notícies Manyanet JMJ

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Primer assaig de la Banda Manyanet St Andreu

40

Banda Simfònica Manyanet Sant Andreu
Benvolgudes famílies,
Us fem a mans una informació que converteix la nostra escola en seu d’una nova agrupació
instrumental que portarà per nom “Banda Simfònica Manyanet Sant Andreu”.
La idea ha sorgit en constatar la manca de bandes a Barcelona i a partir d’un doble propòsit: que es pugui gaudir de la música en viu i que es generi un espai d’integració social on
músics de diverses procedències sumin esforços per a oferir bona música i on ells mateixos
puguin desenvolupar i potenciar les seves capacitats artístiques.
S’estudia també la possibilitat de creació d’un extraescolar de música que podria començar
a funcionar el proper curs escolar i que, entre d’altres coses propiciaria que els nostres
alumnes, els vostres fills/es, poguessin formar part de la banda en un futur.
La Direcció
Manyanet Sant Andreu - JMJ

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Nova auxiliar de conversa en anglès
Donem la benvinguda a la Latifah Gittens-Orosco, una noia vinguda d’Anglaterra que compartirà amb nosaltres aquest curs fent d’auxiliar de conversa per a tota l’escola.

Estem molt contents de tenir-la amb nosaltres i esperem que ella també estigui
molt bé a la nostra escola.
Segur que tots plegats aprendrem molt!

  | e-Rossinyol [5] |  2015

La Latifah ha arribat de Londres i forma part del Programa Auxiliars de Conversa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC). L’objectiu d’aquest programa és que els nostres
alumnes de P3 a 6è tinguin un contacte directe amb la llengua i cultura anglesa mitjançant una
persona nadiua, que els acompanyarà durant tot aquest curs i que vindrà una vegada a la setmana a cada classe. Amb ella
aprendrem vocabulari, ens
explicarà contes, cantarem
cançons… i farem moltes activitats!!!

BENVINGUDA LATIFAH! n
Aquí la veiem amb alumnes
de 3r de Primària

41

Jornada de portes obertes

Foto_Notícies Manyanet JMJ

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Presentació de les seccions esportives

42

Pessebre 2014 al Pati de l’Esglèsia

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Infantil

  | e-Rossinyol [5] |  2015

El Tió arriba al Parvulari

P3 fa el Galtetes

43

Les classes de P3

P3 Berenar de benvinguda

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Infantil

  | e-Rossinyol [5] |  2015

P4 decora el pasadís

P4 surt al carrer

44

P4 tastet de dolç i salat

P4 i P5 a l’envelat de Can Fabra

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Infantil

P4 A Els dofins

P4 B La rita

P4 C Els pallassos

  | e-Rossinyol [5] |  2015

P4 treballa La Rinxols d’Or

45

P5 Arriba la tardor

P5 A Els tigres

P5 B Els coets

P5 C Els pingïuins

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Primària
1r B al Montseny

1r Cal Montseny

1r A Treball sobre les parts del Cos Ed Fis

2n excursió al Castell de Fluvià

2n Jugant amb material reciclat

3r al Molí de Capellades

  | e-Rossinyol [5] |  2015

1r A al Montseny

46

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Primària
Les maquetes de relleu

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Els nens i nenes de 3r hem fet una maqueta sobre el relleu, cadascú l’ha fet d’un paisatge i aquests són els tipus de
relleu: muntanya, plana i costa.
Les hem fet amb plastilina o paper, la majoria de plastilina.
També hem posat etiquetes amb els noms de cada lloc de la
maqueta.
Totes han quedat fantàstiques!! Encara que estiguin torçades
o algunes coses no ens han sortit com esperàvem, ens hem
esforçat moltíssim! Si veiéssiu les maquetes us encantarien.
Fins aviat! n
Anna San Isidoro - 3rB

47

Excursió dels nens de 4t Can Deu (Sabadell)
Hola! Us vaig a explicar l’excursió que vam fer
els nens de 4t  al molí d’oli. La vam fer el divendres 31
d’octubre, a Can Deu (Sabadell). Primer vam sortir del
col·legi i vam anar a l’autocar. Per cert, el viatge se’m
va fer molt curt.
Quan vam arribar a la masia el primer que vam fer va
ser esmorzar. Després vam anar a visitar els animals:
hi havia un conill, una oca, una vaca, dos porcs, gallines, pollets i una cabra negra i blanca. Vam tornar al
lloc d’ esmorzar i vam fer dues cabanyes amb bancs
que hi havia allà. També vam fer una llar de foc i un
rebost. Justament quan vam acabar de fer la cabanya
va venir un monitor que es deia Sergi.
En Sergi ens va portar a dos museus. Ens va explicar
com es collien les olives i com es feia l’oli. Al segon museu ens va ensenyar com era l’interior de la casa de pagès. El que més em va agradar va ser la
cuina. Després ens va portar a veure unes olives que havien plantat i ens va explicar que cal
plantar-les a una distància de 10 metres. Al cap d’una estona vam anar a una altra sala on, amb
les olives i un morter vam fer oli.
(…) També en grups, vam fer sabó. (…) Més tard vam anar a un bosc a dinar. Quan vam acabar
de dinar vam jugar una mica i vam recollir fulles de diferents colors per un treball de plàstica.
(…) Adéu! n
Cèlia Sans Pascual - 4t A

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Primària

5e Fer i documentar bolets

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Montserrat: un dia com a turistes

48

El passat 3 de juny, els alumnes de sisè vam anar a Montserrat per aprofundir tot el que
havíem treballat en el projecte. El dia va transcórrer de la següent manera:
Tot sortint de l’escola vàrem pujar a l’autocar. Després de riure, xerrar, cantar i divertir-nos, es
va acabar el trajecte i vam arribar a la nostra destinació: la muntanya de Montserrat.
Vam esmorzar en una zona de pic-nic des d’on podíem observar la muntanya rocosa. Després
de carregar energies, vàrem caminar per un camí costerut fins arribar a l’ermita de Sant  Miquel on vam dibuixar un grup de muntanyes, entre elles, una roca anomenada l’Elefant.
Un cop acabat el dibuix vam anar a la Basílica on vam gaudir, a l’una del migdia, del cant dels
escolans; que per cert, cantaven molt bé. No vam poder pujar a besar la Moreneta degut a la
gent que hi havia fent cua.
Tot sortint de la Basílica, vam anar pel camí del Via Crucis fins a la capella de la Dolorosa que
queda al mig del bosc. Allà vam dinar, compartint vermuts i jugant amb els amics.
Més tard, per pair el dinar, vam recórrer el camí dels degotalls tot contemplant ceràmiques
dedicades a la Mare de Déu. Al final del camí arribàrem a un espai on alguns intrèpids ens vam
atrevir a pujar la roca uns quants metres, d’altres es conformaren amb un parell i alguns ni ho
van intentar.
Tot seguit vam fer el camí de retorn sense entretenir-nos gaire perquè els autocars ens estaven
esperant. La tornada a l’escola va ser divertida i entretinguda.
Vam viure una experiència inoblidable! n
Alumnes de 6è A (curs 2013-14)

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Primària

Pessebre fet per 4rt

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Jocs de Castanyada a 3r i 4rt

49

6è Colònies a Begues

6è Disseccio d’una cuixa pollastre

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Primària i Secundària
Spelling Bee 2014
El darrer fi de curs al mes de juny, es va celebrar per primera vegada a l’escola el concurs “Spelling Bee” pels alumnes
de cicle superior. La tarda va ser molt emocionant i els pares/mares van poder veure els fruits de la feina ben feta, van
veure com es fan grans i afronten ja les coses amb seguretat i
empenta, com poc a poc van superant els nervis i sobre tot la
companyonia que hi ha entre ells.

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Va ser un concurs divertit i diferent perquè no només havien
de superar les proves sinó que van fer actuacions, i TOT en
anglès de diferents àmbits, cosa que els va permetre practicar
la conversa i posar en pràctica l’aprenentatge del curs.

50

La guanyadora va ser l’alumna Marta Escribà, en aquell moment de 6èA. Des d’aquí la felicitem i desitgem molts èxits
futurs. n

Young Learners English
Un any més es va fer entrega a inicis del mes
d’octubre dels certificats de YLE (Starters,
Movers, Flyers) a tots aquells alumnes que van
realitzar les proves de Cambridge durant el
curs escolar anterior 2013-2014. Els resultats,
fruit del seu esforç i dedicació, han estat molt
satisfactoris. A tots ells, encoratjar-los per
continuar aquesta tasca i seguir millorant en
l’aprenentatge i ús de la llengua anglesa.
La nostra enhorabona! n

Alumnes del Manyanet JMJ premiats en diversos certàmens el 2014:
Pau Odina (3r ESO), David Almécija (4t ESO) i Ramsés Martínez (1r batxillerat) van guanyar el primer premi a les respectives categories del certamen dels Jocs Florals de Sant Andreu
2014. Clara Tang (2n ESO), per la seva banda, va obtenir el 3r premi.
Adrià Guinovart (3r ESO) va ser guardonat amb un dels premis de la prova Cangur de Matemàtiques, on Óscar Rodríguez (3r ESO) va obtenir també una menció honorífica.
Carles Bada (4t ESO) va ser admès al programa Joves i Ciència de Catalunya Caixa.
Neus Miravitlles (2n BTX) va obtenir el Premi a L’impuls a la Recerca Jove de Sant Andreu.
Laia Luján (2n BTX) va guanyar l’accèssit del premi John McDowell, que atorga l’APAC (Associació de Professors d’Anglès de Catalunya) pel seu Treball de Recerca titulat ENGLISH IN PUBLICITY, sobre l’ús de la llengua anglesa en la publicitat.
Jordi Bartra (2n BTX) va ser finalista del premi Domènech Font de la UPF.

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Secundària
Activitats formatives a secundària
L’escola vetlla per la formació integral dels alumnes i és per això que programem un
conjunt d’activitats transversals que van més enllà dels continguts purament acadèmics de les
diverses àrees d’aprenentatge.
El treball d’aquests eixos ens ajuda en la consecució d’un model de societat basat en valors
com la convivència, la solidaritat, el respecte, la no discriminació, la prevenció, el benestar, la
tolerància, la flexibilitat, el pensament crític…, tots ells indispensables en un món canviant i
complex.

  | e-Rossinyol [5] |  2015

La programació d’aquestes activitats també serveix per ajudar els nostres alumnes a conèixer-se, acceptar-se i valorar-se, així com per conscienciar-se dels problemes que afecten la
societat actual (en relació a la salut, al medi ambient, als conflictes…) per tal que siguin capaços
d’afrontar-los i donar-los respostes raonades i adequades a cada situació. n

51

La Direcció

Xerrades formatives a secundària (curs 2014-2015)
CURS

Formació

Responsable

ESO1

Internet segura

Mossos d’Esquadra

ESO1

Coneix millor els residus

AMB

ESO2

Dependències: Programa “Adolescència i alcohol”

Fundació Alcohol y Sociedad

ESO2

Convivència. La taronja

Guàrdia Urbana

CURS

Formació

Responsable

ESO3

Consum responsable. Com compres?

Àrea Metropolitana de Barcelona

ESO3

Drogues

Mossos d’Esquadra

ESO3

L’energia, medi ambient i tu

Gas Natural

ESO4

Malalties cardíaques

Marató
Andrea Álvarez Torrado

ESO4

Dependències: Programa “Adolescència i alcohol”

Fundació Alcohol y Sociedad

ESO4

Motos i conducció

Guàrdia Urbana

ESO4

Educació financera

Institut d’Estudis Financers

CURS

Formació

Responsable

BTX1

Xerrada sobre accidents

Institut Guttmann

BTX1

Malalties cardíaques

Marató: Andrea Álvarez Torrado

BTX1

Dependències: Programa “Adolescència i alcohol”

Fundació Alcohol y Sociedad

BTX-1B

Funcionament del laboratori d’un hospital

Hospital de la Vall d’Hebron

BTX12

Curs d’oratòria

Associació de debat UB

BTX2

Alcohol i conducció

Guàrdia Urbana

BTX2

Funcionament del laboratori d’un hospital

Hospital de la Vall d’Hebron

BTX2

Xerrada sobre CFGS

Escola Tècnico-professional del Clot

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Secundària
3r ESO British Traditions: calendar 2015
Our 3rd ESO students worked on a project about BRITISH TRADITIONS. They made a 2015
CALENDAR with the most important traditions in the UK. We hope you like it. 

  | e-Rossinyol [5] |  2015

3r ESO A

52

3r ESO B

3r ESO C

Foto_Notícies Manyanet JMJ

Secundària
2n Batx Christmas Traditions

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Our 2nd BATX students worked with a project on Christmas Traditions last term.
Here you have the result of their work.

53

Voluntariat en familia

4686 tones de solidaritat
Els passats dies 28 i 29 de novembre va tenir lloc una nova edició del Gran Recapte, una
iniciativa que un any més intenta pal·liar els efectes de la crisi i la precarietat que malauradament estan presents entre la nostra societat. Voluntaris de l’escola van col·laborar en la recollida d’aliments a tres supermercats del barri, dos Caprabo i un Mercadona, i aquí en podeu veure
les fotos en algun dels moments del dia.

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Finalment desprès d’uns dies el Banc dels Aliments va tancar el recompte final del Gran Recapte amb 4.686.000 quilos d’aliments recollits en dos dies, gràcies a la col·laboració ciutadana.
En total van participar uns 22.000 voluntaris a la campanya de recollida d’aliments, distribuïts
en 2.069 punts de recollida de 371 municipis de Catalunya. A Barcelona es van recollir 3.081
tones, a Girona 500 tones, a Tarragona 450 tones, i a Lleida 350 tones. Els supermercats van
fer aportacions addicionals de 300 tones.

54

A Barcelona província les donacions d’unes 700.000 persones van ser classificades per 5000
voluntaris en torns de 4 hores, arreglant en caixes les més de 4500 banyeres que van arribar en
200 camions a la zona del ZAL-PRAT en comptes de la seu del Banc dels Aliments, gràcies a la
cessió de naus amb una superfície total de 8.000 metres quadrats. Des del 1 de desembre ja es
van començar a repartir els donatius a les entitats col·laboradores del Banc dels Aliments i es
preveia que arribessin a més de 252.000 persones de tot Catalunya.
Moltes gràcies a tots els voluntaris i col·laboradors de l’escola. n

Pastoral JMJ

Voluntariat

  | e-Rossinyol [5] |  2015

Enguany comptem amb un total de 40
alumnes voluntaris de 3r i 4rt d’ESO.
Dues o més sessions al mes i guiats
per monitors ex-alumnes de la nostra
escola, preparen les activitats pastorals: campanyes, gimcanes, convivències,...Una activitat fora de l’horari de
classe, que els ajuda a treballar aquest
valor tan necessari com és la solidaritat gratuïta. És d’agrair i reconforta el
fet de tenir alumnes amb aquest desig.
Gràcies voluntaris! n

Banc d’Aliment

Un cop al mes el voluntaris de 4rt d’ESO col·laboren
en el lliurament d’aliments a cinc famílies del barri.
Distribueixen els productes segon les indicacions del
Banc d’Aliments, els carreguen als carros i visiten els
cinc domicilis. Les persones que reben aquest ajut
mostren el seu agraïment, especialment perquè veuen
el jovent solidari. n

55

Convivències
Durant dos dies els alumnes de 1r, 2n i 3r (en
diferents dates) conviuen al Centre d’Espiritualitat Josep Manyanet (Begues). Participen en
dinàmiques, celebracions i tallers que els ajuden a formar-se com a persones. Una dosi de
valors coordinada per la Pastoral de l’escola i
que compta amb la col·laboració de professores i voluntaris del nostre centre. n

DOMUND
Una de les campanyes solidàries que fem a l’escola. Enguany, la nostra aportació ha estat de 1574€.
Uns alumnes de 4rt de Primària han estat els testimonis de l’ingrés. Gràcies al Voluntariat per preparar-la i les famílies per col·laborar-hi! n

Edita
Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Jesús, Maria i Josep
Carrer Sant Sebastià, 55
08030 -Barcelona
Podeu visitar-nos i suscriure-us a les notícies de l’AMPA de l’escola:
www.ampajmj.com
e-mail:
ampa@santandreu.manyanet.org
Equip de producció:
Vocalia de Cultura i Multimèdia
Aquesta edició de l’e-Rossinyol ha estat possible gràcies, entre altres, a
la col·laboració de:
Les seccions i delegats esportius de l’AMPA, P.JosepMª Taulats, S.F., Dolors
Espinosa, Víctor Martínez, Joan Marí, Conxita Payán, Lurdes Pujadas, Daniel
Navarro, Judith Bàguena, Marina Barbarà, Vanesa Torres, Toni González Torner,
Eva Miralles, Jordi J. Aymerich, Jamelys Faneite, Belén Ibáñez, Marta Casals,
Susana Urbano, Marta Fernández, Alumnes de 1r de Batxillerat, Familia Salinas
Alvarez (1r EP/P-4), Marc Pericas, Agustí Estruga, i Ramon Riba.
Foto de Portada:
Cartell Manyanet 2014