Está en la página 1de 1

062BIVU1

4 klausimas.

1.

2006 m. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS

Paveiksle pavaizduotas gaubtasklio* augalo iedas.

Kokia ied reikm augal dauginimuisi?


1 ............................................................................................................................
2 ............................................................................................................................
3 ............................................................................................................................
(2 takai)

2.

iediniams augalams bdinga savidulka* ir krymadulka*. Kodl krymadulka


lemia didesn tos paios ries individ vairov?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
(2 takai)

3.

Apraykite tris skl* plitimo* bdus ir koki prisitaikym* jos turi, kad iplist.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
(3 takai)

4.

Kaip paruoti dirvoem*, kad kultrini augal sklos sudygt* greiiau?


....................................... ir ...................................
(1 takas)

5.1. Kaip dar, be skl, dauginami kultriniai iediniai augalai?


..................................................................................................................................
(1 takas)
5.2. vardykite vien iedin augal ir nurodykite, kaip jis dauginamas be skl.

6.

..................................................................................................................................
(1 takas)
Nurodykite du augalus, kurie dauginasi sporomis*.
........................................................ ir ........................................................
(1 takas)
4 KLAUSIMO TAK SUMA

10

ia rao vertintojai
I
II
III