Está en la página 1de 1

Sostibleou non sostible

Nas imaxes do fondo atoparásunha que representaa sostibilidadee outra que revela todo o contrario.
Serásquen de atopar as diferencias?Dámoschealgunhaspistas:

Excesiva urbanización,sobrepesca,
lixo no mar, grandesbarcose cargueiros,perda de biodiversidade,
contaminacióndas augas...