CENTCELLES

,
CENTCELLES,
LA REVISTA

SUMARI
1. EDITORIAL
2. Però... QUI EREN ELS ROMANS?
3. CENTCELLES I LA SEVA CONSTRUCCIÓ
4. ARTICLE D’OPINIÓ
5. ENTREVISTES ALUMNES 4T ESO
6. TIRA CÒMICA

1

Editorial
Els i les alumnes de 5è de l'Escola
Centcelles de Constantí participen en el
projecte educatiu "Centcelles, el nostre
objectiu". Aquest projecte té com objectiu
donar a conèixer Centcelles als alumnes de
l'escola i al poble de Constantí. Els i les
alumnes de 5è han investigat i han produït
aquesta revista amb l'objectiu de difondre
allò que han après.
En aquest projecte hem participat i
compartit experiències amb els alumnes de
4t d’ESO, hem visitat el conjunt monumental
de Centcelles, l’hem fotografiat i hem
participat en un taller on hem après moltes
coses sobre Centcelles però també sobre els
romans i sobre l’època en què van viure.
Els articles que llegireu a continuació són
una mostra de les nostres investigacions i
recerques. Us presentem articles sobre qui
eren els romans, què és i com es va
construir Centcelles, un article d’opinió i les
entrevistes que vam fer als alumnes de

l’Institut de Constantí, que molt amablement
ens van visitar per explicar-nos en què
consisteix la seva aportació al projecte
“Centcelles, el nostre objectiu”.
Ens ha fet molta il·lusió participar
enguany en aquest projecte col·lectiu i
col·laboratiu de tots els centres educatius de
Constantí. Les mestres també estem molt
satisfetes de l’experiència, sobretot perquè
hem vist com els i les alumnes han gaudit
aprenent i apreciant el valor històric del
conjunt monumental de Centcelles.
Esperem que gaudiu de la revista tant
com nosaltres hem gaudit redactant-la!
*****
Volem agrair sincerament el treball de la
Pilar Sada, del Museu Arqueològic de
Tarragona, de l'Ajuntament de Constantí, en
especial del Josep, i dels alumnes de 4t
d'ESO de l'Institut de Constantí que han fet
possible el nostre projecte.

2

Però... qui eren els romans?
Els romans van viure fa molts anys,
segons la mitologia romana la data mítica
de la seva fundació va ser el 753 a.C.
L’imperi romà estava dividit en dues parts:
l’imperi occidental i l’imperi oriental.
En quant a les seves costums, podríem
dir que els romans es llevaven molt d’hora
per aprofitar la llum del dia. A l’estiu a dos
quarts de cinc, i a l’hivern, a dos quarts de
vuit. També cal dir que anaven a dormir
quan es posava el sol. Dormien en roba
interior, i cada matí es rentaven la cara, els
braços, i les cames. La resta del cos només
se’l rentaven quan anaven a les termes, és a
dir, cada 8 dies.
Els romans celebraven moltes i diverses
festivitats. La majoria estaven dedicades a
alguna divinitat, encara que l’objectiu
d’algunes era també que la gent s’ho passés
bé o celebrar una victòria. Durant l’època
imperial, les preferides pels romans, eren les
que incloïen actes anomenats Ludi.
Els romans menjaven productes bàsics
com el pa, les verdures, la fruita i el peix.
Amanien els aliments amb oli d’oliva i la
seva beguda preferida era el vi.

exemple, els temples. Els romans vestien
sempre igual i els rics tenien un vestit per a
cada moment ja que tenien molts diners,
cases decorades amb pintures i mosaics.
Els romans vivien s’il·luminaven amb
torxes i amb llums d’oli però no tenien
electricitat. En els lavabos no hi havien
vàters hi havien forats al terra i feien allà les
seves necessitats. A aquests espais se’ls
anomenava letrines i són una mostra de la
intel·ligència dels romans perquè van
resoldre d’una manera molt satisfactòria el
fet d’anar al lavabo. Les cases tenien patis
interiors.
L’arquitectura romana és probablement
el testimoni més significatiu de civilització
romana perquè va esdevenir una de les
expressions més visibles del poder de
l’imperi. Van crear tècniques que encara
fem servir avui en dia. Els edificis eren molt
sòlids i van ser construïts amb dos nous
materials: El ciment i el formigó. Tenien
elements de construcció nous: l’Arc, la volta
de canó i l’arc de mig punt.
Els romans eren grans arquitectes i
inventors, i han deixat una herència que
encara utilitzem i que hem de valorar molt,
aquí a Constantí, Centcelles.

Alguns d’ells vivien en ciutats que van
arribar a fer-se molt grans. Els rics vivien en
el mateix barri que els pobres. La plaça era
un dels espais més grans i importants,
perquè estava al centre de la ciutat, amb els
edificis importants al voltant, com per

3

Centcelles i la seva construcció
Centcelles és una construcció
construcció única i és un
monument clau de l’art Paleocristià

de Noè, Els tres joves al forn, Vil·la romana,
El Dominius, Xarxes esteses (paranys) , grup
central de caçadors, els portadors
d’estaques. En aquest edifici també hi ha
tres finestres un front circular i la teulada.
Els banys estan fora de l’edifici central.
Aquests constaven d’uns banys més grans
que utilitzarien les màximes autoritats de l’
exèrcit i d’uns banys més petits que els
utilitzaven la resta dels soldats. A sota hi ha
un soterrani que es creu que podia servir
per guardar els objectes de valor i les
armes.
La Vil·la Romana de Centcelles està
Per construir les teulades els romans
localitzada a Constantí, a 6 km de
usaven dos tipus de maons. Un que és
Tarragona i ha esdevingut un monument
allargat i pla i un altre tipus que té la forma
clau de l’art Paleocristià.
d’un arc petit, en forma de pont. Es
Hi ha diferents hipòtesis
Ara us explicarem com es
posaven un a sobre de l’altre
sobre què podia ser. Uns
perquè no caigués aigua a dins i
fan els mosaics: primer
primer
creuen que era una Vil·la de
l’aigua rellisqués i caigués. Els
senyors nobles. Nosaltres
posem una capa de formigó,
formigó, romans també utilitzaven eines i
creiem que era un
bastides que feien servir per
després fem un disseny del
campament militar. Al llarg
apujar-se i per sostenir les parets
dels temps va ser utilitzada
que volem fer i després ja
mentre aquestes s’assecaven. Els
com a església, masia i es
romans eren tant intel·ligents que
podem
anar
posant
les
va vendre i comprar vàries
inventar el ciment que es feia
pedretes de colors, que són van
vegades.
amb una mescla de pedres petites,
Centcelles consta de
les tessel·les per poder fer grava, sorra i aigua.
diverses parts. Es conserva
Per la construcció dels arcs els
un mosaic.
un edifici amb tres finestres,
romans utilitzaven la cintra, una
un frontó circular i la
mena de bastida de fusta que
teulada.
subjectava els diferents elements.
La cúpula està situada a sala central, i
En el cas dels arcs de pedra utilitzaven
també la més alta. En ella hi ha diferents
la tècnica de la pedra en sec. Això volia dir
dibuixos en un mosaic, que representaven la
que els carreus s’acoblaven perfectament
seva història, tot i que falten alguns trossos
per exercir la pressió necessària que els
del mosaic i no està
permetés aguantar-se
complet. En ella
sense cap altre
apareixen
element.
representades: la
Com heu pogut
tardor, els
veure, els romans
personatges
tenien unes tècniques
entronitzats, la
per construir molt
primavera, Daniel a la
bones que avui en dia
fossa dels lleons,
encara fem servir.
Jonás llençat al mar,
El bon pastor, L’arca

4

Per què ens agrada Centcelles
Centcelles és important pel poble de
Costantí perquè és un monument històric que
pot fer que el poble de Costantí es
converteixi en un poble turístic al que
vinguin de tots els llocs per veure Centcelles.
És un lloc molt interessant perquè ens
ensenya coses curioses sobre l’època dels
romans.
Ens fa qüestionar-nos sobre què era i per
a què servia antigament i també és molt
interessant perquè podem saber quins tipus
de construcció utilitzaven: com feien les
teulades, com decoraven,com feien cúpules
o com construïren l’arc i la volta.
Nosaltres hem après molt amb aquest
projecte perquè Centcelles ens ha permès
saber més sobre l’època dels Romans i
sobre el poble de Constantí.
Per concloure, la Vil·la Romana de
Centcelles és com el nostre tresor, l’hem de
cuidar i mimar durant totes les nostres vides
perquè és un lloc molt valuós i històric.

En aquest article expliquem per Què
ens agrada Centcelles i donem la
nostra opinió sobre per què és
important Centcelles pel poble de
Constantí.
Constantí.
A nosaltres ens agrada la Vil·la
perquè…

5

Entrevista als alumnes de 4t
7. Com heu treballat, en equips,
individualment…?
En equip vam treballar molt bé i
individualment ens va costar una mica i la
majoria de treballs els hem fet en equip i
unes preguntes les hem fet individualment.

ENTREVISTA A: ILHAM
ENTREVISTADOR:

YOUSSEF

1. Ens podríeu explica de què va el
vostre projecte, és a dir, què heu
fet?
Nosaltres vam fer treballs per conèixer més
Centcelles per exemple: amb youtube,
superflix…etc

8. Com us sentiu després d’haver
realitzat aquest projecte?
Jo sento que conec més Centelles i sé més
coses del monument que tenim al nostre
poble i treball en equip.

2. Com l’heu portat a terme, amb
quins programes?
De youtube superflix i Animoto són
programes per fer vídeos.

9. Què heu après participant en
aquest projecte sobre el conjunt
monumental de Centelles?
He sabut que Centcelles no se sap si és una
vil·la romana o un monument.

3. D’on heu tret informació?
Ens han donat uns llibres petits sobre
Centelles amb la xerrada amb una pàgina
a Internet.

10. Què us sembla el fet de tenir
aquest conjunt monumental romà al
poble?
Així vindrà gent de fora a visitar el nostre
monument ja que el tenim al nostre poble i
així podem fer treballs i ensenyar-nos a altre
gent i els del cole poden anar allà.

4. Us a costat trobar-la?
Depèn del que volien buscar ja informació
que la vam trobar i altres que vam trobar
una mica de dificultat.
5. Quant temps heu tardat en
elaborar aquest projecte?
Nosaltres 1 trimestre.

11. Per últim, ens agradaria que ens
expliquéssiu com n’és de diferent
l’institut respecte l’escola.
Hi ha moltes diferències a l’ institut als
ASTECC més responsables i tenir més cura
del treball ja que els professors no van per
tu. Ara ets més gran, has de respectar als
tutor/a, no menjar res, no portar gorra al
cap i fer els deures que demanen, es fan
moltes festes però si no et portes bé i si tens
partes no pots participar. Els tutors/es no
sempre estaran amb tu, és a dir, cada
assignatura té un diferent professor/a,
també es canvia de classe cada vegada que
et toca una assignatura, el més important és
portar-se bé no tenir partes, respectar als
professors i treure’t l’ESO.

6. Que heu après fent el projecte?
Conèixer més Centcelles i fer servir
programes nous, treballar en equip, etc.

BONA SORT

6

de l’eso de l’institut de Constantí
ENTREVISTA A:

7.Com heu treballat, en equips,
individualment...?
Hem treballat de les dues maneres:
Individualment: vam fer una enquesta, la
professora ens posava unes preguntes a
l’ordinador i nosaltres les responíem
aproximadament 12, també ens donava un
foli i nosaltres havíem de posar com a mínim
5 preguntes i respostes.
En equip: el Kahoot l’Animoto i un document
compartit.

DOLORES
AGUSTÍN I MERIEM

ENTREVISTADORS:

1.Ens podeu explicar de què va el
vostre projecte, és a dir, què heu
fet?
Hem fet bàsicament conèixer més Centcelles
com és.
El joc de Kahoot amb la col·laboració de la
Repsol.
2.Com l’heu portat a terme, amb
quins programes?
El kahoot és un joc de fer preguntes i els
altres alumnes l’han d’encertar, també amb
l’Animoto que serveix per poder fer vídeos.

8.Com us sentiu després d’haver
realitzat aquest projecte?
Jo em sento molt bé! Perquè he conegut més
Centcelles, he sabut treballar en equip i
buscar la informació que ens demanaven.

3. D’on heu tret informació?
Amb la web de MNAT, amb la xerrada del
Josep Antoni, la visita de Centcelles, amb la
informació de la profe de llatí.

9. Que heu après participant en
aquest projecte sobre el conjunt
monumental de Centcelles?
Hem sabut què era Centcelles, si estava
acabada o no, hem vist les seves dites, etc.

4.Us ha costat molt trobar-la?
Al principi una mica perquè això era tot
nou, però amb el nostre esforç ho hem
aconseguit.

10.Què us sembla el fet de tenir
aquest conjunt monumental romà al
poble?
Jo crec que no s’utilitza molt ja que ja gent
que no pot anar a veure-la, la veritat que
ens sembla molt bé! Però no es dóna a
conèixer suficient. M’agradaria que totes
les persones poguessin anar.

5.Quant temps heu tardat en
elaborar aquest projecte?
Un mes aproximadament.
6.Que heu après fent el projecte?
Conèixer més Centcelles i fer treballs amb
nous programes, treball en equip...

11.Per últim, ens agradaria que ens
expliquéssiu com n’és de diferent
l’institut respecte de l’escola.
L’ institut és més gran i més difícil. Quan
acabis sisè aniràs a l’institut i veuràs que
has d’estudiar més. Seràs més gran no
sortiràs gaire al carrer, t’ho passaràs molt
bé! Perquè farem festes de sant Jordi,
Halloween i la festa de final de curs. Et
dono un consell i és que: estudis molt
perquè això dependrà del teu futur, quan
arribis a quart de ESO el temps et semblarà
que ha anat volant.
¡BONA SORT!
¡US ESPEREM AL NOSTRE INSTITUT SORT!

7

6. Què heu après fent el projecte?
Hem après a treballar en equip.

ENTREVISTA A LA NOELIA, L’EDGAR, LA JUDITH I LA
SHEILA.
ENTREVISTADORS: MARIA, NAJOUA, ANDREA,

7. Com heu treballat, en equips,
individualment…?
Hem treballat de forma individual, però
també en parelles.

ALBAN I MOISÉS.

1. Ens podeu explicar de què va el
vostre projecte, és a dir, què heu
fet?
El nostre projecte va sobre la vil·la de
Centcelles i vam fer un joc on hi havia
quatre preguntes i havies d’agafar una i
vam jugar amb els fons de colors.

8. Com us heu sentit després d’haver
realitzat aquest projecte?
Es hem sentit bé i hem après moltes coses
diferents.
9. Què heu après participant en
aquest projecte sobre el conjunt
monumental de Centcelles?
Hens han portat llibres, articles, revistes… I
així hem après moltes coses.

2. Com l’heu portat a terme, amb
quins programes?
Uns programes que ens van ensenyar amb
la pissarra digital.
3. D’on heu tret informació?
Va venir un arqueòleg a l’institut i ens va
explicar algunes coses de la Vil·la Romana
de Centcelles. I com vosaltres, també vam
anar a la vil·la romana de Centcelles
d’excursió.

10. Què us sembla el fet de tenir
aquest conjunt monumental romà al
poble?
Molt bé perquè pot anar gent a visitar-la.

4. Us ha costat trobar-la?
No gaire, havien algunes fitxes que ens
deien el que havíem de buscar o fer.

11. Per últim,ens agradaria que ens
expliquéssiu com n’és de diferent
l’institut respecte de l’escola.
Es molt difícil. Allà heu d’estudiar… Si no
fas el que et diuen que t’expulsen.

5. Quant temps heu tardat en
elaborar aquest projecte?
Un mes i mig.

8