Está en la página 1de 3

1.

Productos Notables
a) Binomio al cuadrado:

a b 2 a 2 2ab b 2
a b 2 a mb 2 4ab

a b 2 b a 2
Nota:
b) Trinomio al cuadrado:

a b c 2 a 2 b 2 c 2 2ab 2ac 2bc


Tambin:

a b c 2 a 2 b 2 c 2 2 ab ac bc
a b c 2 a b 2 a c 2 b c 2 a2 b2 c 2

a b c 2 a 2 b 2 c 2 2ab 2ac 2bc

a b c 2 a 2 b 2 c 2 2ab 2ac 2bc


a b c 2 a 2 b 2 c 2 2ab 2ac 2bc
c) Diferencia de cuadrados:
a b a b a b
2

a b a b m2ab
2

d) Binomio al cubo:

a b 3 a 3 3a 2b 3ab 2 b 3
Tambin:

a b 3 a 3 b 3 3ab a b
a b 3 a3 b 3 3ab a b
e) Trinomio al cubo:

a b c 3 a 3 b 3 c 3 3a 2b 3a 2c 3b 2a 3b 2c 3c 2a 3c 2b 6abc
a b c 3 a 3 b 3 c 3 3 a b a c b c

a b c 3 a 3 b 3 c 3 3 ab ac bc a b c 3abc
f) Diferencia de cubos:

a b a b a ab b
3

g) Suma de cubos:

a b a b a ab b
3

h) Producto de binomios con un trmino comn:

x a x b x 2 a b x ab

x a x b x 2 a b x ab

x a x b x c x 3 a b c x 2 ab ac bc x abc
x a x b x c x 3 a b c x 2 ab ac bc x abc
i) Identidades de Legendre:

a b 2 a b 2 2 a2 b2
a b 2 a b 2 4ab

a b 3 a b 3 2a a 2 3b 2
a b 3 a b 3 2b b 2 3a 2

a b 4 a b 4 8ab a 2 b 2
j) Identidad de Lagrange:

ax by 2 ay bx 2 a 2 b 2 x 2 y 2

k) Identidad de Argand:

x 2m x m yn y 2n x 2m x m yn y 2n x 4m x 2m y 2n y 4n

Casos Particulares:

x 2 x 1 x 2 x 1

x x 1

x 2n x n 1 x 2n x n 1 x 4n x 2n 1
2. Relaciones Auxiliares
a) Identidades Auxiliares:

a b c 3abc a b c a ab b ab ac bc
3

2
2
2
1 a b c a b a c b c
2
2
2
2
2
2
2
a b c ab ac bc 1 a b a c b c
2

a b c 3 a3 b3 c 3 3 a b a c b c
a b 4 a b 4 8ab a 2 b 2
3. Igualdades Condicionales

abc 0
Si:
a b c 2 ab ac bc
2

a b c 3abc

a b c 2 a b a c b c
4

2 2

2 2

2 2

a b c 5abc ab ac bc
5

ab ac bc 2 a 2b 2 a 2c 2 b 2c 2

5
5
5
a 3 b3 c 3 a 2 b 2 c 2
a b c

5
3

7
7
7
a 5 b 5 c 5 a 2 b 2 c 2
a b c

5
2
7

4. Implicaciones Notables
ab 2
b a
ab
a) Si:
2

a b c ab ac bc

b) Si:

abc

a b c 3abc
c) Si:

abc

a b c ... z 0
d) Si:

a b c ... z 0

a n b n c ... n z 0

e) Si:

a b c ... z 0

xx

f) Si:

; se cumple que:
x 2 x 2 a 2 2

x x
4

x x

a 3a
a 2 2
2