Está en la página 1de 1

Llamada de Egun en el Obi cuando come.

Despus de Moyugbar para Bogbo Egun, de decir lo que Egun va a comer; y solo
cuando va a comer se reza lo siguiente:
BABA ORUN AYARE UN YEWA OBI ASHIKUELU OBERIBI KULOYE ORUN
EGUN OYIYI MEJI OYIYI IKU OYIYI EGUN WEWE ERUN WEWE ERUN
EGUN OBI YEWE ORUN EGUN. IRETE YERO MALORUN OGUNDA MAFUN
ORUNWE OTURA NIKO ORULO RULO OBI ORULO RULO OTI OYIYI MEJI
OLERI LEDUN MASAKUN MASAKUNBELE BABA LEDORUN OLORUN LAFE
OFUN, OFUN LAYE OBIYEKUREIYEYEOOBIYEKUREEGUNKTYNBE LORUN
TYNBELESE OLODUMARE INLE MOFE EGUN MOFEALAFIA LOKUNEYEIFE
LAYE BABA ORUNETAWA LO OGUN OYE EGUNOCANA CANA SHIRE ORUN
ASHIKUELU OYIYI MEJI EYE MANKIO ARICU BABAGUA OGOGO YERE
IKUO GOGO ORUN BOGBO SHANGO BABA EGUN. ALAFIA OLORUN KIN
KAMANSHE ALADU ASHE EGUN_KE TYNBE OLORUN TYNBE LESE
OLODUMARE. EYEIFE ORUN ASHIKUELU DEDE LA BORUDEDE LA
BOSHISHE INLE AFOKAN KAWAYO OBI. ETAWA DEDE LA WA OMO EGUN
OMO IKU SHEWE LOYA, ORUN KUA YERE OMO TYNBE LORUN OBI LORE
LODO NIREFUN. OKANA KANA YERE ORUN ASHIKUELU OLELE LAYE
EGUN IKAN BURUKU NBA TY SODE NLO OYIYI MEJI OYIYI EGUN OYIYI
ORUN OLORUN OLORUA, OBI A DEDE LEMPO EGUN IKU NDEDE BOGBO
SHANGO BABA EGUNTY NBE LESE OLODUMARE NYEUN AKUKO OBI
YEKU YEKU EWA LOFUN YOWAN IFE OBI OYA ORUN MAYEBI OBI WAFUN
EGUN, OBI TIWA MAYEBI EGUN NBOTY, NBOKU OLORUN MAWAYE BO
EGUN OBULA FIBI IKU LOKAN YIREO NBA TYPI IKU LOKUA LESE IRE OBI
FUN

INLE

MOCUA

KUEYE.AKUEYE

OBI

FUN

EGUN

MOCUA

KUEYE.....AKUEYE OBI FUN OLORUN MOKUA KUEYE....AKUEYE AKUEYE


OMO, AKUYE OMA AKUEYE ARIKU BABAGUA ATIWA AYE, ATIWA ORUN,
ATILODA, ATI KANTARI EKUE MENI LAYE OBI A EGUN....AKUAA.