Está en la página 1de 2

Bijlage 2

Feed-forward op lesontwerp en toelichting


(domeinexperts stap 7 -)

Student: Wouter van Rooij


Vakgebied: muziek
Klas: B

(klassikaal)

Feedback gever: Jasper Smits


Stagegroep: 3
Datum feed-forward: april
Aanwezig

Kennis over (kinderen in) de groep is nadrukkelijk


verwerkt in de omschrijving van de beginsituatie van de
groep, zowel in pedagogische zin (gedrag,
groepsverhoudingen, groepsdynamiek) als in
didactische zin (vakspecifieke beginsituatie).
De lesdoelen zijn afgestemd op de beginsituatie. In de
formulering ervan wordt zichtbaar dat kennis van
vakdidactiek en leerlijnen op een logische manier is
verwerkt.

Aanpassing
noodzakelijk
X

X (ga nog even


op zoek naar de
leerlijnen)

Werk- en groeperingsvormen zijn afgestemd op


specifieke kenmerken van de groep n op specifieke
kenmerken van vakdidactiek.

Werk- en groeperingsvormen zijn functioneel


ondersteunend bij het behalen van de lesdoelen.

Samenwerkend leren krijgt logisch plek in het


lesontwerp.*

X (benoem dit
nog even)

De proces- en productdoelen worden expliciet


gevalueerd met de kinderen.

De werkvormen die worden gehanteerd bij evaluatie


zijn passend bij vakdidactiek en sluiten aan op
specifieke kenmerken van de groep

In de toelichting op het lesontwerp wordt zichtbaar dat


lesinhouden van het domein (literatuur/ aanbod) aan de
basis liggen van betreffend lesontwerp

*Van belang bij tenminste 3 lesontwerpen

Opmerkingen
Het is een goede les. De les zit goed in elkaar. De lesdoelen zijn goed alleen moet je het nog even
koppelen aan de leerlijnen. Dit geldt ook voor de beginsituatie. Ga voor jezelf na welke leerlijnen de
leerlingen al beheersen.
Goede les. Benoem de leerlijnen en de theorie en dan is het super!