Está en la página 1de 1

FUNDAMENTO QUIMICO DE LAS REACCIONES.

(PUEBA NUMERO 1)

https://www.youtube.com/watch?v=qVBxfMgxyoA
COMO HACER EL REACTIVO BIURET
https://prezi.com/hdbidtagt9ug/reacciones-de-caracterizacion-de-proteinas/
SACARA EL FUNDAMENTO
http://santiynicoquimica.blogspot.pe/
http://www.euroschool.lu/prof.montilla/ficheroactivi/actividadesbio4_6/PPROT
EINAS
https://prezi.com/zvr4o9xe_pf3/laboratorio-de-proteinas/

FUNDAMENTO QUIMICO DE LAS REACCIONES. (PUEBA NUMERO 2)

FUNDAMENTO QUIMICO DE LAS REACCIONES. (PUEBA NUMERO 3)

https://books.google.com.pe/books?
id=Eq3NnaVyNIQC&pg=PA39&lpg=PA39&dq=reaccion+de+precipitacion+d
e+proteinas+en+orina&source=bl&ots=5eLvYfPSEj&sig=faWx_5vqJbFu9pd
qHL17Vm0iV_A&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjMut3cjvnLAhUIRiYKHREVAPgQ
6AEIJDAC#v=onepage&q=reaccion%20de%20precipitacion%20de
%20proteinas%20en%20orina&f=false