Está en la página 1de 5

COMPENDIO APTITUD VERBAL

EJERCICIOS SELECTOS DE RAZONAMIENTO VERBAL

01

Antnimos Lexicales

INSTRUCCIONES:
En los siguientes reactivos se presenta una palabra en maysculas seguida de cinco opciones. Seleccione la que ms se asemeje al significado
OPUESTO de la misma. Preste atencin a las sutilezas de significado.
1.

VINCULAR
A) divorciar
B) diseminar
C) rescindir
D) desligar
E) esparcir

2.

DESINCENTIVAR
A) permitir
B) aplaudir
C) prohibir
D) fomentar
E) ablandar

3.

CIFRAR
A) ocultar
B) aclarar
C) desmontar
D) esclarecer
E) decodificar

4.

ACUERDO PARCIAL
A) acuerdo mayoritario
B) acuerdo unnime
C) acuerdo obsoleto
D) acuerdo previo
E) acuerdo por consigna

5.

BASTO
A) lujoso
B) breve
C) fino
D) ornamento
E) reducido

6.

DESCUIDADO
A) eficiente
B) inadvertido
C) meticuloso
D) avisado
E) trabajador

7.

INEXPUGNABLE
A) hermtico
B) alcanzable
C) conquistable
D) temible
E) domable

8.

PARSIMONIA
A) celeridad
B) aceleracin
C) habilidad
D) espontaneidad
E) agilidad

9.

COTIDIANO
A) infrecuente
B) ameno
C) paranormal
D) aburrido
E) trascendente

10. RENUENTE
A) irreverente
B) reacio
C) viable
D) sutil
E) dcil

11. EMERGER
A) sumergir
B) agredir
C) brotar
D) atropellar
E) balbucir

12. INOCUO
A) deletreo
B) inofensivo
C) contagiar
D) alterar
E) daino

13. ABDICACIN
A) reconocimiento
B) conformidad
C) eleccin
D) asuncin
E) aprobacin

14. ELEGA
A) deferencia
B) cobijo
C) energa
D) alegra
E) tranquilidad

15. HETEROGENEIDAD
A) idoneidad
B) complejidad
C) simultaneidad
D) concomitancia
E) uniformidad

16. ERUDITO
A) agreste
B) salvaje
C) inculto
D) inhbil
E) natural

17. PREMIABLE
A) inexorable
B) fijeza
C) ubicuo
D) punible
E) inamovilidad

18. CINTICO
A) dinmico
B) inmovilidad
C) esttico
D) incinerado
E) hiperkintico

19. SINGULAR
A) particular
B) repeticin
C) esperable
D) pluralidad
E) comn

20. ENCARECER
A) abaratar
B) ahorrar
C) rematar
D) disminuir
E) economizar

21. AFECTACIN
A) sigilo
B) inmunidad
C) sencillez
D) parquedad
E) simplicidad

22. MODERADO
A) libertino
B) temerario
C) colrico

23. PREPONDERANTE
A) vano
B) intil
C) insuficiente

24. MEZQUINO
A) protector
B) dadivoso
C) amable
1

ANTNIMOS LEXICALES
D) locuaz
E) cuantioso

D) marginal
E) relativo

D) veraz
E) tolerante

25. INDOLENTE
A) sensible
B) doloso
C) indiferente
D) indoloro
E) sentimental

26. ADHESIN
A) enemistad
B) despegarse
C) generosidad
D) separacin
E) desprender

27. ATRAYENTE
A) llamativo
B) interesante
C) intil
D) repelente
E) diferente

28. GENUINO
A) extrao
B) imitacin
C) simulado
D) extranjero
E) original

29. IRRESOLUTO
A) resuelto
B) impoluto
C) astuto
D) prrico
E) restringido

30. INEXPUGNABLE
A) conquistable
B) cognoscible
C) verificable
D) plausible
E) respetable

31. MEDRAR
A) empeorar
B) osar
C) inmutar
D) socavar
E) intensificar

32. ABORRECIDO
A) entretenido
B) entraable
C) apetecible
D) respetuoso
E) inolvidable

33. VACILANTE
A) certero
B) incontrastable
C) persistente
D) serio
E) firme

34. INEXPERTO
A) erudito
B) astuto
C) hbil
D) ducho
E) sabio

35. GREGARIO
A) disgregado
B) individualidad
C) unificado
D) solitario
E) aguerrido

36. AUGE
A) despojo
B) apogeo
C) debacle
D) lamentable
E) deteriorado

37. ARISCO
A) afable
B) bondadoso
C) tosco
D) hablador
E) antisocial

38. ESTAR EXALTADO


A) haber sosiego
B) estar desaforado
C) mostrarse austero
D) ser ubrrimo
E) estar tranquilo

39. DELATAR
A) recusar
B) encubrir
C) adscribir
D) escindir
E) tapar

40. ELOGIOSO
A) indiferente
B) criticable
C) injurioso
D) encomiable
E) halageo

41. PALPABLE
A) intangible
B) gaseoso
C) ficcional
D) confuso
E) invisible

42. ARGUMENTO TRILLADO


A) argumento complejo
B) argumento novedoso
C) argumento habitual
D) argumento pertinente
E) argumento contundente

43. ALTRUSMO
A) egosmo
B) maledicencia
C) torpeza
D) inequidad
E) irreverencia

44. DISLATE
A) paridad
B) yerro
C) precisin
D) cerrazn
E) acierto

45. DELIBERADAMENTE
A) ingenuamente
B) inconscientemente
C) libertinamente
D) obligadamente
E) formalmente

46. NEFASTO
A) bendito
B) beneficio
C) feliz
D) contento
E) bondadoso

47. FUNDAMENTAL
A) esencial
B) imprescindible
C) informal
D) accesorio
E) final

48. BANAL
A) fatuo
B) humilde
C) trascendente
D) irrelevante
E) indecoroso

49. RECUSAR
A) aceptar
B) denegar
C) ayudar
D) acusar
E) obligar

50. NIMIO
A) amplio
B) significado
C) colosal
D) dimensionado
E) enormidad

51. DIVULGAR
A) refinar
B) reformular
C) ocultar
D) difundir
E) disimular

COMPENDIO APTITUD VERBAL


52. EXACERBADO
A) irresponsable
B) aplacado
C) relajado
D) acuitado
E) impasible

53. DUBITACIN
A) seguridad
B) fijeza
C) eternidad
D) incertidumbre
E) inmutabilidad

54. SUPERFICIALIDAD
A) frivolidad
B) sutileza
C) profundidad
D) ligereza
E) circunstancial

55. REDENCIN
A) rendicin
B) maldicin
C) perdicin
D) perversin
E) salvacin

56. CONSENSO
A) algaraba
B) insensatez
C) enfrentamiento
D) lucha
E) desacuerdo

57. PREVISTO
A) supeditado
B) implicado
C) antecedente
D) fortuito
E) espontaneidad

58. PUSILNIME
A) fuerte
B) tmido
C) valiente
D) abusivo
E) inane

59. ALETARGAR
A) desperezar
B) adormilar
C) avispar
D) revivir
E) acelerar

60. PREVIO
A) actual
B) atrasado
C) ltimo
D) posterior
E) postrero

61. VELEIDAD
A) constancia
B) ansiedad
C) elevacin
D) permanente
E) inviabilidad

62. INCLUME
A) leso
B) molestado
C) irritado
D) humillado
E) exnime

63. TRRIDO
A) lgido
B) templado
C) atemperado
D) fro
E) atenuado

64. LOOR
A) degradar
B) irreverencia
C) improperio
D) reprochar
E) maltratar

65. ERUDICIN
A) necedad
B) amnesia
C) rusticidad
D) mediocridad
E) ignorancia

66. ESTIVAL
A) glido
B) polar
C) rtico
D) invernal
E) meridional

67. PARCO
A) moderado
B) locuaz
C) asustado
D) valiente
E) conocedor

68. INTRNSECO
A) extrnseco
B) forastero
C) particular
D) gento
E) extrovertido

69. INCLUME
A) muerto
B) lesionado
C) inhumado
D) traumado
E) tenso

70. PROMISORIO
A) prometedor
B) acicate
C) ilusorio
D) desalentador
E) intrigante

71. OBTUSO
A) analfabeto
B) letrado
C) ignorante
D) ingenioso
E) talentoso

72. ABSTRUSO
A) obscuro
B) entendible
C) ininteligible
D) pertinente
E) conocido

73. INVECTIVA
A) sociabilidad
B) directiva
C) inventiva
D) dulzura
E) panegrico

74. LACONISMO
A) sorpresa
B) facilismo
C) verbosidad
D) arcasmo
E) silogismo

75. PERFIDIA
A) amor
B) lealtad
C) sentimiento
D) solidaridad
E) confianza

76. ACERTADO
A) indignado
B) marrado
C) maltratado
D) corrupto
E) marginal

77. PRESUMIDO
A) vanidoso
B) humilde
C) soberbio
D) altanero
E) solitario

78. VERAZ
A) mordaz
B) mendaz
C) custico
D) verdico
E) asaz

79. DOBLEZ
A) amicalidad
B) traicin

80. DESENFRENO
A) algaraba
B) templanza

81. EVOLUCIN
A) revolucin
B) resolucin
3

ANTNIMOS LEXICALES
C) sinceridad
D) vanagloria
E) hediondez

C) alegra
D) amistad
E) pureza

C) absolucin
D) estancamiento
E) involucin

82. VITALIDAD
A) femineidad
B) debilidad
C) apata
D) desconfianza
E) inutilidad

83. ASIR
A) tomar
B) aprehender
C) soltar
D) aprender
E) azuzar

84. CONFUNDIR
A) asumir
B) aturdir
C) calmarse
D) detenerse
E) distinguir

85. UTOPA
A) ilusin
B) realista
C) simpata
D) antipata
E) realidad

86. DELIBERADO
A) libre
B) apresado
C) involuntario
D) adrede
E) ex profeso

87. ASENTIR
A) disentir
B) palidecer
C) acometer
D) auscultar
E) bienquistar

88. DSCOLO
A) obediente
B) cmico
C) absorbente
D) agobiante
E) inteligente

89. REPELENTE
A) atrayente
B) munfico
C) fornido
D) insultante
E) importante

90. JUBILOSO
A) depresin
B) muerte
C) tristeza
D) aficionado
E) decepcionado

91. VIGENTE
A) futuro
B) pasajero
C) duradero
D) inverosmil
E) obsoleto

92. ABSTEMIO
A) beodo
B) beato
C) dscolo
D) displicente
E) exaltado

93. LLENO
A) mitad
B) profundo
C) vacuo
D) vital
E) reacio

94. PROTERVO
A) austero
B) bondadoso
C) marrano
D) acertado
E) escandaloso

95. COMPLEJO
A) sencillez
B) facilidad
C) anexo
D) conexo
E) simple

96. ENJUTO
A) propio
B) encorvado
C) inmarcesible
D) craso
E) fascinante

97. APODCTICO
A) cuestionable
B) localizable
C) formulable
D) realizable
E) axiomtico

98. SUCINTO
A) extenso
B) conciso
C) grande
D) puntual
E) impreciso

99. PERNICIOSO
A) suave
B) incipiente
C) frgil
D) leve
E) benfico

100. TRIBULACIN
A) serenidad
B) entusiasmo
C) quietud
D) alegra
E) indiferencia

101. MENDAZ
A) alabancioso
B) fiel
C) verdico
D) evidente
E) disimulado

102. INGENUIDAD
A) astucia
B) maldad
C) rebelda
D) experiencia
E) falsa

103. INDOLENTE
A) bohemio
B) obstinado
C) sensible
D) valiente
E) beneficio

104. GLIDO
A) condensado
B) congelado
C) tibio
D) temperado
E) trrido

105. HONROSO
A) indecoroso
B) denigrado
C) decente
D) castigado
E) vigoroso

106. OBSECUENTE
A) insatisfecho
B) indcil
C) fuerte
D) inteligente
E) crdulo

107. INICUO
A) justo
B) uniforme
C) dominante
D) dominado
E) lder

108. ESQUIVAR
A) afrontar
B) utilizar
C) rechazar
D) reprobar
E) alterar

COMPENDIO APTITUD VERBAL


109. ACOPIAR
A) desperdiciar
B) juntar
C) dispersar
D) difundir
E) aminorar

110. COERCER
A) liberar
B) acceder
C) sujetar
D) admitir
E) agredir

111.

112. FULGURANTE
A) brilloso
B) oscuridad
C) opaco
D) tenue
E) transparente

113. FASTUOSO
A) pauprrimo
B) elegante
C) sencillo
D) pobreza
E) escaso

114.

115.

116.

117.

A)
B)
C)
D)
E)
118.

119.

A)
B)
C)
D)
E)
120.

A)
B)
C)
D)
E)
122.

A)
B)
C)
D)
E)
124.

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)
121.

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)
121.

A)
B)
C)
D)
E)
125.

A)
B)
C)
D)
E)
127.

A)
B)
C)
D)
E)
128.

A)
B)
C)
D)
E)
130.

A)
B)
C)
D)
E)
131.

A)
B)
C)
D)
E)
133.

A)
B)
C)
D)
E)
134.

A)
B)
C)
D)
E)
136.

A)
B)
C)
D)
E)
137.

A)
B)

A)
B)
5

Intereses relacionados