Está en la página 1de 4

8 thao tc c bn khi li mt chic xe AT:

1, Khi ln u bn ln mt chic xe AT, lu rng ch c 2


bn p ga v phanh dng cho chn phi , chn tri lun
c di sn , mt s ngi c thi quen p phanh bng
chn tri, p ga bng chn phi l mt thi quen d dn n
tai nn khi chuyn sang li trn nhng xe c s c .
2, Cc k hiu cn phi nh : bn phi ca bn l cn s,
ti c cc v tr c ghi rt r P R N D 2 1 ... c gii
thch nh sau:
P : Park , s , V tr cn s khi xe dng hn. Ch v tr
ny xe mi khi ng hay rt c cha kha. Nu cn s
khng v tr ny, m ca xe chung s cnh bo khi bn m
ca.
R: Reverse, s li. S ny cng ch hot ng khi xe dng hay
chy khng ti chun b li xe.
N: Neutral , s mo Ti v tr ny ng c vn chy khng ti,
nn dng trong trng hp ko, y xe khi bo dng. Khng
dng s N khi xe v khi chuyn N sang v tr D v ngc li
th khng cn bm nt kha trn cn s.
D: Drive, s tin, v tr thng xuyn nht khi vn hnh xe,
ty theo tc m s tin s t ng la chn s cao hay
thp sao cho ph hp nht.
M: Manual ( + - ) v tr pha bn phi s D, vn hnh nh s
thng, cho php xe chuyn sang s 1, 2, 3, 4, thng to
tng tc vt xe khc hoc khi xung dc, o.
OD Overdrive, s vt tc dng nh s D
L: Low, s thp , dng cho cc trng hp ti nng, ln dc ,
xung dc
S: Sport , s th thao

3, Kim tra tay s v tr P cha, chn phi n vo


pedal phanh, ri bt cha kha in , quan st nhanh bng
ng h xem c bt thng khng, bt cng tc khi ng
my.
4, Chuyn tay s v D, OD hoc R , nh phanh tay
5, Nhc nh chn ln khi pedal phanh, chic xe s t t ln
bnh , iu ny s lm nhng ngi quen chy xe s c ngc
nhin t cht.
6, Nu xe khng chuyn ng c th do a hnh dc hoc
khng bng phng, chuyn chn sang pedal ga , nhn nh
xe tng tc .
Nu bn quen chy xe s c th thnh thong thi quen
dng chn tri p cn vn lm bn i cht lng tng,
hy c gng gi chn tri trn sn xe trong sut hnh trnh,
mi thao tc phanh v ga ch mt mnh chn phi m
nhim.
7, Khi cn gim tc : p nh chn phanh ( d nhin bng
chn phi )
Khng cn thit chuyn cn s ra khi v tr D hay R khi dng
xe trong mt vi pht .
8, Nh gi chn phi trn pedal phanh mi khi dng xe . Khi
xe, chuyn s v P, nu cn thit, ko thm phanh tay khi
nn ng dc, lc bn mi tt my v ri chn phi khi
pedal phanh.
Lu : Chnh nhng thao tc dng s t ng khng thun
thc s l tim n cho nhng v tai nn rt ng tic . Thng
thng Cu h 116 gp cc trng hp xe mi tu, li xe mi
lm quen vi s AT, li xe l ph n l c kh nng gy tai
nn trn xe s AT nhiu hn. C nhng v tai nn rt tr tru
m chng ti chng kin nh v mt c gi ngh chy th

chic Mitsubishi Gala cha c bin s, khi n cui sn khu


nh thay v dng li vt lao thng lun vo tng. V ti
ph Nguyn Vn T, mt chic Mercedes E 240 do tng gim
c TCT Vt t nng nghip cm li khi ra khi cng c quan
vi vn tc qu ln n mc khng kp r theo ng chnh
m lao xuyn lun vo cng nh dn i din, ri v mt
chic Ford Mondeo trong khi ln cu bo dng thay du
lao vt lun qua cu v cm thng u xe xung t .Thc
t c rt nhiu v TN ng ngn nh vy nn nu bn cn
l vi s AT, bn nn dnh thi gian lm quen vi chic xe,
ch n khi tht thun thc hng ln ng.
----------------------------------------------------------------------------------------Li xe s t ng ng cch
Xe s t ng l mu xe ph bin hin nay cho c ngi mi li
v ngi c kinh nghim. Nhng bc n gin di y s
gip d dng iu khin xe sao cho ng cch.
Xe trang b hp s t ng AT (Automatic Transmission) gip b gn
ht thao tc sang s bng tay v b hn thao tc p cn ca chn
tri. Xe s t ng c nhiu u im nh kh cht my, d dng khi
ng ngang dc, vn hnh m i v xe t b git. gip d dng vn
hnh xe s t ng, Wikihow a ra cch iu khin sao cho ng
cch nht.
1. Chun b li
1. M ca xe v ngi vo gh li. Sau iu chnh gh
ngi sao cho thoi mi, chn phi c th p phanh ht
hnh trnh. iu chnh gng quan st pha sau v
hai bn xe r rng. Xc nh cc im m ca xe trc
khi li.
2. Xc nh v tr chn phanh, chn ga, cn s, phanh
tay, phm iu khin trn v-lng.
3. V ng qun tht dy an ton trc khi li.
4. p phanh v vn cha kha theo chiu kim ng h
khi ng xe.

2. Vn hnh xe
1. Chn phi p bn p phanh, sau di chuyn cn
s sang v tr D (Drive).
2. Ch nh c phanh tay.
3. Trc khi cho xe ln bnh, ch quan st xung
quanh k c im m.
4. Sau khi cho xe ln bnh, iu chnh chn ga hp l
cho xe i nhanh chm ty on ng.
5. Mun xe dng hoc i chm, chn phi chuyn t
bn p ga sang bn p phanh v dng lc bn chn
tc ng ln bn p phanh.
6. Sau khi a xe n ch v dng hn, chn phi vn
p phanh, sau di chuyn cn s v v tr P (Parking)
v tt my. ng qun ko phanh tay. Chn tri lun
lun phn ch, khng dng vo bt c thao tc
no trn xe s t ng.
3. Li xe.
Di chuyn cn s n v tr R (Reverse), quan st pha
sau v xung quanh, nh nhng di chuyn chn t bn
p phanh sang bn p ga.
S N (Neutral) hay cn gi l s "mo". Ti v tr ny ng c vn hot
ng di dng chy khng ti v thng s dng trong trng hp
kp hoc y xe khi bo dng. Trnh dng s N khi xe ti nhng
ni dc.
Vi nhng hp s c s M (Manual +, -) th vn hnh nh hp s
thng cho php xe chuyn s t 1 n 2, 3 hoc 4. Thng to
tng tc khi vt xe khc hoc khi xung dc, o.