Está en la página 1de 37

19/04/2010

UN CONTRATO VIXENTE

Xunta Directiva do PPdeG. 17 abril de 2010

UN CONTRATO VIXENTE

1. EMPREGO 8. XUVENTUDE EN PRIMEIRO PLANO


2. ESTRATEXIA ECONÓMICA 9. EQUILIBRIO TERRITORIAL
3. AUSTERIDADE 10.- MEDIO AMBIENTE
4. MENOS IMPOSTOS 11. INNOVACIÓN
5. SANIDADE CON GARANTÍAS 12. REFORMA DA ADMINISTRACIÓN
6. LEI DE DEPENDENCIA EFECTIVA 13. IDENTIDADE E LIBERDADE
7. OPCIÓNS DE CONCILIACIÓN 14. REXENERACION DEMOCRÁTICA

1
19/04/2010

1. EMPREGO

1.EMPREGO

SITUACIÓN ECONÓMICA 2005 / 2009

AGO. 2005 FIN DO Diferenza


BIPARTITO
Taxa de paro 8,65% 12,2% Case 4 puntos
54.000 parados
Paro rexistrado (absoluto) 157.000 211.000 máis
Paro rexistrado
(variación interanual) -2,6% +32,3% 35 puntos máis

Afiliacións Seg. Social


(variación interanual) +2,9% -4,4% 7,5 puntos menos

Evolución PIB
(variación interanual) +3,4% -3,1% 5,4 puntos menos

1.EMPREGO

2
19/04/2010

CAMBIO DE PRIORIDADES

PRIMEIRA PREOCUPACIÓN DA
CIDADÁNS: EMPREGO e CRISE
CIDADÁNS

PRIMEIRA OCUPACIÓN DO
GOBERNO : EMPREGO e CRISE

1.EMPREGO

BIPARTITO: ORZAMENTO IRREAL

+ de 1.000
M€ DE
BURATO

Orzamento do Bipartito Orzamento real

1.EMPREGO

3
19/04/2010

GOBERNO: ORZAMENTO IRREAL

PREVISIÓNS IRREAIS
QUE NON SE CUMPREN

OBRIGADOS A
DEVOLVER 2.000M€
2.000M€
1.EMPREGO

XUNTA: ORZAMENTO REALISTA

POR PRIMEIRA VEZ NA HISTORIA

GOBERNO CON MENOS


ORZAMENTO QUE O ANTERIOR

1.EMPREGO

4
19/04/2010

60000 51.304 PARADOS MÁIS


(MARZO 2008 A MARZO 2009)
50000

40000 24.965 PARADOS MÁIS


(MARZO 2008 A MARZO 2009)
30000

20000

10000

0
Último ano do bipartito Goberno do PP

A METADE DE NOVOS PARADOS


RESPECTO AO BIPARTITO
1.EMPREGO

19,0% FONTE: EPA. MEDIAS ANUAIS

5,4 PUNTOS DE
DIFERENCIA
15,0%

11,0% 2,6 PUNTOS DE


DIFERENCIA

7,0%
2008 2009
GALICIA 8,7% 12,6%
ESPAÑA 11,3% 18,0%

5,4 PUNTOS MENOS DE PARO QUE ESPAÑA


1.EMPREGO

5
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%

Galicia

Navarra

Castela e León

Madrid

A Rioxa

Cantabria

Estremadura

Castela-A Mancha

Baleares

84 M€
M€
Aragón

País Vasco

12.000
Asturias

Andalucía
A COMUNIDADE AUTÓNOMA

Canarias

BENEFICIARIOS
1.EMPREGO
1.EMPREGO

Murcia

POLÍTICAS ACTIVAS EMPREGO


Cataluña

Comunidade Valenciana
QUE MENOS EMPREGO DESTRUIU EN 2009

6
19/04/2010
19/04/2010

APOIO AOS EMPRENDEDORES


Avais 400 M€

Emprendedores +25%
Internacionalización + 127%

Competitividade +30%
Apoio ás pemes + 50%
1.EMPREGO

PLAN DE EMPREGO 2010-2013


Aposta polo DIÁLOGO SOCIAL

1.200 M€
M€

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
Mozos
Mulleres
Autónomos
Persoas con discapacidade
1.EMPREGO

7
19/04/2010

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL

BENESTAR
2.000 M€ ata 2013

EMPREGO
10.000 cada ANO
1.EMPREGO

2. ESTRATEXIA ECONÓMICA

2. ESTRATEXIA ECONÓMICA

8
19/04/2010

UNHA ESTRATEXIA ÚNICA

IMPROVISACIÓN…

PLANIFICACIÓN

2. ESTRATEXIA ECONÓMICA

PLAN DE CHOQUE

40 MEDIDAS DE DINAMIZACIÓN
1.200 M€
M€ MOBILIZADOS
30.000 BENEFICIARIOS
24. 800 EMPREGOS CONSOLIDADOS

2. ESTRATEXIA ECONÓMICA

9
19/04/2010

APOIO AOS SECTORES PRODUTIVOS

• Automoción • Turismo
• Lácteo • Comercio
• Pesca • Textil
• Mar
• Naval
• Enerxético
2. ESTRATEXIA ECONÓMIA

AUTOMOCIÓN
50% INCREMENTO INTERANUAL
DAS VENDAS DE 40%
40%
AUTOMÓVILES
30%

20%

10%

0%
HAI UN ANO (MAR-09) HOXE (MAR-10)
-10%

-19%
-20%

PLAN INTEGRAL
868 M€
2. ESTRATEXIA ECONÓMICA

10
19/04/2010

SECTOR LÁCTEO

PLAN ESTRATÉXICO 2010-2013


120 M€

MARCA GALEGA DE CALIDADE

2. ESTRATEXIA ECONÓMICA

MAR
NOVA LEI DE PESCA

PLAN ACUÍCOLA
350 M€
MÁIS DE 1.500 EMPREGOS

MODERNIZACIÓN DOS PORTOS

2. ESTRATEXIA ECONÓMICA

11
19/04/2010

NAVAL

56 M€
M€ MOBILIZADOS

CONTRA O VETO
A FERROLTERRA

2. ESTRATEXIA ECONÓMICA

ENERXÍA
LEI EÓLICA
TRANSPARENCIA
SEGURIDADE XURÍDICA

2.325 MW
CANON EÓLICO
ATA 30 M€

2. ESTRATEXIA ECONÓMICA

12
19/04/2010

TURISMO

ANO SANTO XACOBEO 2010


Máis de 30M€ para recuperar Camiños
De 3.000 a máis de 7.000 prazas en albergues
Galicia: un evento os 365 días do ano

LOW COST
Cuadriplicamos as axudas
Cinco novas rutas

2. ESTRATEXIA ECONÓMICA

COMERCIO
NOVA LEI DO COMERCIO
Equilibrio entre o pequeño comercio e a
grande superficie.

PLAN ÁGORA
130 M€
TEXTIL
PLAN ESTRATÉXICO DE APOIO
AO TEXTIL
2. ESTRATEXIA ECONÓMICA

13
19/04/2010

UNIÓN DO AFORRO GALEGO

FUSIÓN das caixas


5ª CAIXA DE ESPAÑA

GALICIA NO MAPA financeiro nacional.

Decisións EN + PARA GALICIA

Apoio aos SECTORES PRODUTIVOS galegos

2. ESTRATEXIA ECONÓMICA

PLAN ESTRATÉXICO 2010-2014

46.000 M€
M€
MÁIS DE 100 MEDIDAS

400 INDICADORES
CURTO, MEDIO E LONGO PRAZO
CAMBIO DE XESTIÓN
ABERTO A AXENTES SOCIAIS E POLÍTICOS
2. ESTRATEXIA ECONÓMICA

14
19/04/2010

3. AUSTERIDADE

3. AUSTERIDADE

A XUNTA GASTA MENOS EN SI MESMA


MENOS CONSELLERÍAS
-25%
MENOS ALTOS CARGOS
-50%
MENOS ASESORES
-26%
MENOS SOLDO ALTOS CARGOS
-3%
3. AUSTERIDADE

15
19/04/2010

DESPRAZAMENTOS ALTOS CARGOS

AFORRO DO 47%
648.768 €

341.038 €

Bipartito (xul-dec 2008) PP (xul- dec 2009)

3. AUSTERIDADE

4. MENOS IMPOSTOS

4.MENOS IMPOSTOS

16
19/04/2010

PRIMEIRA REBAIXA FISCAL


Mercado de Vivienda
20,00

10,00
Vigencia Ley

0,00
oct-08 dic-08 feb-09 mar-09 may-09 jul-09 ago-09 oct-09 dic-09 ene-10
-10,00
Galicia Viv. Totales
-20,00 Galicia Nuevas
Galicia Usadas
-30,00

-40,00

-50,00 Vigencia nuevos tipos

-60,00

21.000 BENEFICIADOS
EN CINCO MESES
4.MENOS IMPOSTOS

SEGUNDA REBAIXA FISCAL

5 REFORMAS FISCAIS
ANTES DO VERÁN

90.000 GALEGOS BENEFICIADOS

REACTIVACIÓN SECTORES
VINCULADOS Á VIVENDA

4.MENOS IMPOSTOS

17
19/04/2010

GOBERNO SOCIALISTA:
MÁIS IMPOSTOS
SUBA INDISCRIMINADA DO IVE
DÉBEDA DE 2.000 M€
M€

DESCOMPENSACIÓNS FISCAIS: 1.272 M€


M€

RECORTE DE 218 M€
M€

4.MENOS IMPOSTOS

5. SANIDADE CON GARANTÍAS

5. SANIDADE CON GARANTÍAS

18
19/04/2010

SANIDADE CON GARANTÍAS

Os pacientes no centro do sistema

PÚBLICA
EFICIENTE
CALIDADE
5. SANIDADE CON GARANTÍAS

LISTAS DE ESPERA
ESPERA PACIENTES PRIORIDADE I: 21 DÍAS
A METADE QUE HAI UN ANO

40 DÍAS

21 DÍAS

1º trimestre 2009 1º trimestre 2010

5. SANIDADE CON GARANTÍAS

19
19/04/2010

MÁIS INFRAESTRUTURAS
3 NOVOS HOSPITAIS PÚBLICOS
Lugo - Pontevedra - Vigo

3.000 NOVAS CAMAS

OBRAS DE MELLORA NO RESTO DE HOSPITAIS

MÁIS CENTROS DE SAÚDE


5. SANIDADE CON GARANTÍAS

MELLOR XESTIÓN
EFICIENCIA GASTO FARMACÉUTICO
Plan de Xenéricos

NOVAS TECNOLOXÍA
Receita electrónica
Historia clínica informatizada

MÁIS RENDEMENTO CIRÚRXICO


DO 67% AO 70%
5. SANIDADE CON GARANTÍAS

20
19/04/2010

6. LEI DE DEPENDENCIA EFECTIVA

6- LEI DE DEPENDENCIA EFECTIVA

COMPROMISO CO GASTO SOCIAL

AUMENTAMOS O GASTO SOCIAL

68,5%
66,4%

Bipartito
PPdeG
6- LEI DE DEPENDENCIA EFECTIVA

21
19/04/2010

DATOS DEPENDENCIA
72% MÁIS DEPENDENTES ATENDIDOS
De 14.000 a 24.000

SUPERAMOS O NOSO COMPROMISO


19.500 grandes dependentes atendidos

REDUCIMOS TEMPOS DE TRAMITACIÓN

PAGAMOS OS ATRASOS
6- LEI DE DEPENDENCIA EFECTIVA

LEI DA DEPENDENCIA

COMPROMISO DESIGUAL

145 M€ 375 M€
6- LEI DE DEPENDENCIA EFECTIVA

22
19/04/2010

MÁIS PRAZAS
DISCAPACIDADE
+9.75%

MAIORES:
+40%
Residencias: +25%
Centros de día: O DOBRE

ALZHEIMER:
O DOBRE
6- LEI DE DEPENDENCIA EFECTIVA

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 2010-2013

2.000 M€
M€
MÁIS COMPROMISO
COAS FAMILIAS
COA XUVENTUDE
COS MAIORES
COAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

6- LEI DE DEPENDENCIA EFECTIVA

23
19/04/2010

7. OPCIÓNS DE CONCILIACIÓN

7. OPCIÓNS DE CONCILIACIÓN

COMPROMISO COAS FAMILIAS

COMEDORES ESCOLARES
2.500 NOVAS PRAZAS

ESCOLAS INFANTÍS
1.800 NOVAS PRAZAS

LEI DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA


7. OPCIÓNS DE CONCILIACIÓN

24
19/04/2010

8. XUVENTUDE EN PRIMEIRO PLANO

8. XUVENTUDE EN PRIMEIRO PLANO

RETOS PARA A XUVENTUDE

PARTICIPACIÓN

FORMACIÓN

EMPREGO
8. XUVENTUDE EN PRIMEIRO PLANO

25
19/04/2010

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 2010-2013

REBAIXAS FISCAIS (UNIVERSIDADE, VIVENDA)

MELLORA DA OFERTA FORMATIVA


Formación Profesional
Universidade
ACORDO DEMOGRÁFICO:
REXUVENECEMENTO DE GALICIA
8. XUVENTUDE EN PRIMEIRO PLANO

9. EQUILIBRIO TERRITORIAL

9. EQUILIBRIO TERRITORIAL

26
19/04/2010

GALICIA GLOBAL

GALICIA CONECTADA
INTERNAMENTE
CO RESTO DO MUNDO

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

9. EQUILIBRIO TERRITORIAL

PLAN MOVE: 4.200 M€ ATA 2015

V.A.P. XULLO 2009 V.A.P. ESCENARIO


9. EQUILIBRIO TERRITORIAL 2020

27
19/04/2010

ACORDO DO OBRADOIRO

A CHEGADA DO A.V.E. A GALICIA

FRONTE Á MENTIRA DO 2012

O COMPROMISO DE 2015

9. EQUILIBRIO TERRITORIAL

PLANS IMPULSA
Impulsa Lugo

Impulsa Ourense

Plan Ferrol
9. EQUILIBRIO TERRITORIAL

28
19/04/2010

10. MEDIO AMBIENTE

10. MEDIO AMBIENTE

AUGAS E RESIDUOS
PLAN INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS
800 M€ ATA 2013
NOVAS DEPURADORAS
SANEAMENTO DE TODAS AS RÍAS

NOVA LEI DE AUGAS

PLAN DE XESTIÓN DE RESIDUOS


SÓLIDOS URBANOS 2010-2020
10. MEDIO AMBIENTE

29
19/04/2010

ORDENACIÓN DO TERRITORIO
DIRECTRICES ORDENACIÓN DO TERRITORIO
NOVA LEI DO SOLO
PLAN DO LITORAL
84 CONCELLOS
1.400 KM DE COSTA
212.164 HECTÁREAS

3 VECES MÁIS ORDENAMENTO

10. MEDIO AMBIENTE

11. INNOVACIÓN

11. INNOVACIÓN

30
19/04/2010

I+D+i

260 M€
M€ ATA 2013
ANTICIPOS DO 80%
NAS AXUDAS PARA I+D+i

AUMENTO DO GASTO EN I+D+i


NO CONXUNTO DE ESPAÑA BAIXA UN 15%

11. INNOVACIÓN

I+D+i

PLAN GALEGO DE INNOVACIÓN 2011-2016

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

11. INNOVACIÓN

31
19/04/2010

12. REFORMA DA ADMINISTRACIÓN

12. REFORMA DA ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN ÚTIL
APROVEITAR AS NOVAS TECNOLOXÍAS
EN 2012 TODAS AS SUBVENCIÓNS PODERÁN TRAMITARSE
TELEMÁTICAMENTE

TRÁMITES MÁIS ÁXILES

PAGO A PROVEEDORES EN 45 DÍAS

APOSTA POLO EMPREGADO PÚBLICO


12. REFORMA DA ADMINISTRACIÓN

32
19/04/2010

MENOS ADMINISTRACIÓN PARALELA

AUSTERIDADE

RACIONALIDADE

12. REFORMA DA ADMINISTRACIÓN

13. IDENTIDADE E LIBERDADE

13. IDENTIDADE E LIBERDADE

33
19/04/2010

GALICIA, LIBRE E BILINGÜE

CORDIALIDADE e EQUILIBRIO

REFORMA DA LEI DE FUNCIÓN PÚBLICA


LIBERDADE para expresar coñecementos
Coñecemento do GALEGO

13. IDENTIDADE E LIBERDADE

AUTOGOBERNO

AUTONOMÍA POLÍTICA

AUTONOMÍA FINANCEIRA

13. IDENTIDADE E LIBERDADE

34
19/04/2010

DECRETO DO PLURILINGÜISMO

EDUCACIÓN MÁIS COMPLETA


Equilibrio galego - castelán
EDUCACIÓN MÁIS COMPETITIVA
1 lingua 3 linguas

NORMALIZACIÓN EN LIBERDADE
13. IDENTIDADE E LIBERDADE

14. REXENERACIÓN DEMOCRÁTICA

14. REXENERACIÓN DEMOCRÁTICA

35
19/04/2010

GOBERNAMOS PARA TODOS E CON TODOS

Acordos cos CONCELLOS


e-goberno, Lei do Solo, Normas Hábitat, pacto local…

Acordos co ESTADO
Plan de Vivenda, Acordos do Obradoiro

Acordos cos AXENTES SOCIAIS


Mesas de Diálogo Social

Acordos coa OPOSICIÓN


Ordenación do Territorio, Demografía, crise

14. REXENERACIÓN DEMOCRÁTICA

REXENERACIÓN DEMOCRÁTICA

TRANSPARENCIA

AUTOCRÍTICA

INCONFORMISMO
14. REXENERACIÓN DEMOCRÁTICA

36
19/04/2010

UN CONTRATO VIXENTE

Xunta Directiva do PPdeG. 17 abril de 2010

37