Está en la página 1de 7
oe »Consiliu! Superior al Magistraturit este garantul independentei justtiei” 4 (art, 133 alin, 1 din Constitutie, republicata) 13°99 Inspectia Judiciard Nr. 428/1/101/DIP/2016 REZOLUTIE 23 februarie 2016 1. Data si modalitatea de sesizare. La data de 18.01.2016, Asociatia civiea pentru demnitate in Europa prin reprezentant Dan Tanasa, s-a adresat cu 0 sesizare Inspectiei Judiciare, unde a fost inregistrata sub numarul de mai sus. 2. Aspectele sesizate. Prin prezenta sesizare petentul isi exprima nemulyumirea cu privire la modul de solutionare al dosarului nr. 11/P/2014 al Parchetului de pe linga inalta Curte de Casatie si Justitie— Sectia Militara. 3. Data finalizarii verificarilor preatabile si confinutul acestora. S-au efectuat, in condifiile art. 45 alin. 3 din Legea nr. 317/2004, republicata si modificata, verificari prealabile, finalizate la 23.02.2016. 4. Situatia de fapt. Din verificarile efectuate in cauz au rezultat urmatoarele: Cercetarea penal a faptelor comise in contextul mai larg al evenimentelor din decembrie 1989 (anterior si ulterior datei de 22 decembrie) a format obiect al dosarului nr.11/P/2014 al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Parchetelor Militare, inregistrat la aceast& sectie la data de 27.02.2014 si repartizat spre solutionare procurorilor militari Dinu lulian, Mihalache Codrut, Tudor Marian si Culea Claudiu. in ceea ce priveste circuitul acestei cauze, se impun urmatoarele preciziri: La data de 24.07.1990, urmare disjungerii dispuse in dosarul nr.76/P/1990 al Sectiei Parchetelor Militare, s-a constituit dosarul nr.97/P/1990 in care s-au efectuat cercetari fata de Postelnicu Tudor, Vlad Iulian, Bucurescu Gianu, Danescu infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal Numar de inregistrare in registrul de evidenta a prelucraritor de date cu caracter personal - 23261 ‘Adresa: Bucuresti,Bd, Regina Elisabeta nr, 40, Sector 5 Fax:021.322.62.96 Web: www. inspectiajudiciara.ro »Consiliul Superior al Magistraturi este garantul independentei justiiei” (art, 133 alin, 1 din Constitute, republicata) 1390 9 Inspeetia Judiciara Prin ordonanta nr.97/P/1990, din 07.12.2004, in baza art.220 din C.p.p. si art.277 C.p.p. anterior, s-a dispus admiterea plangerii formulate de Asociatia ,.21 Decembrie 1989”, infirmarea rezolutiei de incetare a urmiririi penale emisa in dosarul nr.97/P/1990 la data de 20.09.1995 si reluarea urmaririi penale. De asemenea, prin ordonanta nr.97/P/1990, din data de 14.12.2004, s-a dispus conexarea la dosarul nr.97/P/1990 a altor 136 cauze penale privind persoane ucise si rinite prin impuscare in timpul evenimentelor petrecute in luna decembrie 1989 in Bucuresti. Pe parcursul cercetérilor, s-a mai dispus si infirmarea solutiilor si conexarea la dosarul nr.97/P/1990 a unor cauze in care, anterior, fusesera adoptate solufii de neurmarire penal si, totodaté, au fost atasate, pentru a fi avute in vedere la solutionarea cauzei, alte lucrari si dosare ale c&ror solutii nu au fost infirmate, cercetirile fiind extinse atat cu privire la perioada de dup& 22.12.1989, cat si cu privire la faptele comise in alte localitati din fara Avandu-se in vedere decizia Curtii Constitutionale nr.610/20.06,2007, prin rezolutia nr.97/P/1990, din data de 15.01.2008, s-a dispus disjungerea cauzei cu privire la invinuitii civili, iar prin ordonanta nr.6/P/2008, din data de 06.02.2008, s-a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei nou formate in favoarea Sectiei de urmarire penala si criminalisticé din cadrul Parchetului de pe linga inalta Curte de Casatie gi Justitie, urmand ca in cadrul dosarului nr.97/P/1990 sa se efectueze cercetari numai cu privire la invinuitii care aveau calitatea de militar. Cauza disjunsi a fost inregistraté la Sectia de urmarire penal si criminalistica sub nr.270/P/2008, la data de 06.03.2008. Prin ordonanfa nr.97/P/1990, din data de 18.10.2010, in temeiul art.228 alin.4 rap. art.10 lit.d si g C.p.p, respectiv art.210 C.p.p, art.45 rap. la art.38 gi art.42 C.pp. anterior, Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Parchetelor Militare a dispus: 1. Neinceperea urmaririi penale in cauza sub aspectul infractiunilor prev. de art.356 C.p., art. 357 C.p., art. 358 C.p., art. 359 Cp. si art. 360 C.p. anterior pentru faptele comise de militari in timpul evenimentelor din decembrie 1989, refinandu-se cA nu sunt intrunite elementele constitutive ale acestor infractiuni. 2. Neinceperea urmafirii penale in cuz sub aspectul infractiunilor prev de art. 174 Cp., art. 175 C.p., art. 176 C.p., art. 178 C.p., art. 180 C.p., art. 181 C.p., art, 182 C.p, art. 183 C.p,, art. 184 Cp. art, 189 C.p,, art. 208 C:p., art. 209 Cop, art 0 i art. 266 C 1 pentru, Numar de inregistrare in registrul de eviden{it a prelucrarilor de date cu caracter personal - 23261 Adresa: Bucuresti,Bd, Regina Elisabeta nr. 40, Sector 5 Fax:021.322,62.96 Web: www.inspectiajudiciara.ro PA ‘»Consiliul Superior al Magistratui este garantul independent’ justifiei” (art, 133 alin, 1 din Constiutie, republicata) Inspectia Judiciars faptele comise de militari in timpul evenimentelor din decembrie 1989, retinandu-se cd s-a implinit termenul de prescriptie a raspunderii penale, 3. Disjungerea cauzei cu privire la faptele savarsite, in contextul evenimentelor din decembrie 1989, de catre civili, membrii garzilor patriotice, lucratorii de militie si personalul din sistemul administratiei penitenciare, fapte care au avut ca urmare retinerea, uciderea, rinirea sau agresarea altor persoane, respectiv distrugerea unor imobile si bunuri si declinarea competentei de solutionare a cauzei astfel disjunse in favoarea Sectiei de urmarire penal si ctiminalistic& din cadrul Parchetului de pe lang inalta Curte de Casatie si Justitie. Prin ordonanta nr.1450/11-2/2011, din data de 15.04.2011, procurorul militar sef al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Parchetelor Militare a dispus infirmarea ordonantei emis la data de 18.10.2010 in dosarul nr.97/P/1990 privind faptele comise in contextul evenimentelor din decembrie 1989, fapte care au avut ca rezultat decesul, ranirea gi lipsirea de libertate a unor persoane, precum si distrugerea unor bunuri. Ulterior, prin ordonanta nr.97/P/1990, din data de 18.04.2011, s-a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei privind faptele comise in contextul evenimentelor din decembrie 1989, fapte care au avut ca rezultat decesul, ranirea gi lipsirea de libertate a unor persoane, precum si distrugerea unor bunuri in favoarea Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe Inga inalta Curte de Casajie gi Justitie. Cauza a fost inregistrata in cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica la data de 06.06.2011, sub nr.706/P/2011, iar prin rezolutia din data de 09.03.2012 s-a dispus reunirea cauzelor inregistrate sub nr.270/P/2008 si 706/P/2011 Prin ordonanfa nr.270/P/2008, din data de 11.02.2014, Parchetul de pe ling& fnalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de urmarire penal si crimin dispus declinarea competentei de solujionare a cauzei privind pe generalii Iulian Vlad, Neagoe Marin, Victor Stinculescu si altii, cercetati sub aspectul sivarsirii infractiunilor de omor prev. de art. 188-189 C.p, supunere la rele tratamente prev. de art.281 C.p, represiune nedreapta prev. de art.283 C.p s.a., motivandu-se ca potrivit normelor de competenfi materialii si dupa calitatea persoanei, precum si a disp. art.56 alin. 5 C.p.p, competenta de solutionare revine Parchetului Militar de pe Kinga Curtea Militara de Apel Prin ordonanfa nr.10/P/2014, din data de 25.02.2014, Parchetul Militar de pe langa Curtea Militari de Apel a dispus declinarea competentei de solutionare a ‘Numa de tnregis rare in registrul de evidenti « prelucrarilor de date cu caracter personal - 23261 ‘Adresa; Bucuresti,Bd. Regina Elisabeta nr, 40, Sector 5 Fax: 021,322.62.96 Web: www.inspectiajudiciara.ro cl »Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justifei” ? (art, 133 alin. 1 din Constitute, q republicata) Inspectia Judiciara cauzei in favoarea Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Parchetelor Militare, retinandu-se c& din actele dosarului rezulté c& ,,Asociafia 21 Decembrie 1989” a solicitat cercetarea mai multor cadre militare si civili, intre acestia din urma aflandu-se si Petre Roman care, in prezent, are calitatea de deputat. Dosarul a fost inregistrat in cadrul Parchetului de pe lénga inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Parchetelor Militare la data de 27.02.2014, sub nr.11/P/2014. De la aceasta data au fost efectuate urmatoarele activita - a fost solicitata situatia dosarelor in care procurorii militari din cadrul parchetelor militare au dispus trimiterea in judecati pentru infractiuni comise in contextul evenimentelor din decembrie 1989; - a fost solicitat Raportul Comisiei Senatoriale privind actiunile desfasurate in Revolutia din decembrie; = au fost analizate documentele intocmite de unitatile militare privind dispunerea efectivelor care au actionat in cursul evenimentelor din decembrie 1989; - au fost analizate documentele referitoare la actiunea garzii patriotice in contextul evenimentelor din decembrie 1989; = au fost analizate documentele referitoare la misurile dispuse, in perioada 17-22.12.1989, impotriva demonstrantilor de céitre Nicolae Ceausescu si membrii Comitetului Politic Executiv al Partidului Comunist Roman (sedinta CPEx. al C.C. al P.C.R. din data de 17.12.1989, teleconferina din data de 17.12.1989, transmiterea cdtre unitatile militare a indicativului Radu cel Frumos, teleconferinfa din data de 20.12.1989, teleconferinta din data de 21.12.1989 si Sedinta C.P.Ex. al C.C. al P.C.R. din 22 decembrie 1989, ora 10,00); = au fost identificate si analizate declaraiile membrilor Comitetului Politic Executiv al Partidului Comunist Roman: Postelnicu Tudor (ministru de interne - martor), Toma loan (membru supleant si ministru pentru problemele tineretului - martor), Stoian Ion (ministru de externe - martor), Curticeanu Silviu- Septimiu (sefal Cancelariei C.C. al P.C.R. - martor), Iosif Mihail Szasz (membru supleant si prim secretar al jud. Caras-Severin - martor), Olteanu Constantin (secretar C.C. al P.C.R. - martor), Dumitru Popescu (martor), Radu Constantin (martor), Muresan Ana (martor); = au fost identificate si analizate declaratiile membrilor Consiliului Frontului Salvarii Nationale, constituit in data de 22.12.1989: Ion Iliescu (martor), Petre Roman (martor), Cazimir Ionescu (martor), Saul Silviu-Brucan (martor} Numi de inregistrare in registrul de eviden(a a prelucrarilor de date cu caracter personal - 23261 Adresa: Bucuresti Ba. Regina Blisabeta nr, 40, Sector 3 Fax:021.322.62.96 Web: www. inspectigjudiciara.ro o »Consitiul Superior al Magistraturit este garantul independent’ justifiei” i? (art, 133 alin, I din Constitufe, 4 republicata) 1909 Inspectia Judiciara eee Virgil Magureanu (martor), Gelu Voican-Voiculescu (declaratie olografa), Dumitru Mazilu (martor), Doina-Maria Cornea (martor); ~ au fost identificate si analizate declaratiile persoanelor care au transmis, la postul public de televiziune, diferite mesaje cu privire Ia evolutia evenimentelor ulterioare datei de 22.12.1989: Brates Teodor (sef al Serviciului ,.Actualitati” din T.V.R.), lonescu Victor (crainic T.V.R), Popescu Petre (crainic T.V.R); - au fost solicitate de Ia instantele judecatoresti hotararile de condamnare privind infractiuni comise in contextul evenimentelor din decembrie 1989. Pana in prezent au fost transmise Sectiei Parchetelor Militare 9 hotarari definitive de condamnare care urmeaza a fi avute in vedere la solutionarea cauzei, in sensul identificarii situatiilor pentru care exist autoritate de lucru judecat. Ulterior, prin ordonanta nr. 11/P/2014, din data de 14.10.2015. in temeiul art.315 al.l lit.b rap. la art.16 al. lita, b, d, f sii C.p.p., s-a dispus = clasarea cauzei sub aspectul infractiunilor de propaganda de razboi, genocid, tratamente neomenoase, infractiuni de razboi contra proprietatii si altor drepturi, infractiuni contra umanitafii, intrucat faptele nu sunt prevaizute de legea penal; - clasarea cauzei sub aspectul infractiunilor de omor, tentativa de omor, instigare Ia omor, intrucdt faptele nu existd, nu sunt prevazute de legea penal, a intervenit prescriptia raspunderii penale, exist autoritate de lucru judecat; ~ clasarea cauzei sub aspectul infractiunii de ucidere din culpa, intrucdt faptele nu sunt prevazute de legea penal; ~ clasarea cauzei sub aspectul infractiunilor de lovire sau alte violenfe si instigare Ia lovire sau alte violente, intrucat faptele nu exist, nu sunt prevazute de legea penala, s-a implinit termenul de prescriptie a raspunderii penale; = clasarea cauzei sub aspectul infractiunilor de vatimare corporala si instigare la vatamare corporala, intrucat a intervenit prescriptia raspunderii penale: - clasarea cauzei sub aspectul infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal si instigare la lipsire de libertate in mod ilegal, intrucat a intervenit prescriptia rispunderii penale, existi autoritate de lucru judecat, existi o cauzi de neimputabilitate, respectiv eroarea. - clasarea cauzei sub aspectul infractiunilor de furt si distrugere, intrucat a intervenit prescriptia raspunderii penale; clasarea cauzei sub aspectul infractiunii de ultraj, intrucat a intervenit Numir de inregistrare in registrul de evidenga a prelucrarilor de date cu caracter personal - 23261 ‘Adresa: Bucuresti,Bd. Regina Elisabeta nr. 40, Sector 5 Fax:021.322.62.96 Web: www.inspectiajudiciara.ro wf »Consiliul Superior al Magistraturit este garancul independentei justifei” 9 (art 133 alin. 1 din Consttyie, VY ‘epublat) 1350 9 GT Tagiseanee Inspecfia Judiciara - clasarea cauzei sub aspectul infractiunilor de purtare abuziva si instigare la purtare abuziva, intrucat a intervenit amnistia. impotriva solutiei de clasare au fost formulate 373 plangeri, din care 249 au fost respinse ca neintemeiate, 102 au fost respinse ca inadmisibile, 18 au fost respinse ca tardiv introduse, iar 4 au fost respinse ca inadmisibile/neintemeiate. 5. Argumentarea solutiei si dispozitiile legale aplicabile. ‘Avand in vedere cele mai sus expuse apreciem ca, nemul{umirile petentului privind modul de instrumentare si solutionare a dosarului penal nr. 11/P/2014 al Parchetului de pe Manga inalta Curte de Casatie si Justitie — Sectia Militara, nu_ se confirma, acestea fiind intocmite cu respectarea normelor penale si de procedura penali in materie, petentul putand utiliza calea de atac a contestatiei prevazuta de lege, la instanta inaltei Curti de Casatie si Justitie. Totodata, invederam ca Inspectia Judiciara mu are competenfa de a interveni in solufionarea unei cauze penale, de a verifica masurile dispuse de procuror in cursul urmaririi penale si solutiile adoptate de acesta, intrucét s-ar incalca principiul independentei procurorului, stipulat in dispozitiile art. 64 alin. 2 din Legea nr. 304/204 privind organizarea judiciara. Actele de urmérire penali se cenzureazi numai pe caile de atac reglementate de legea procesual penala, potrivit art. 339 si art. 340 din noul Codul de procedura penala. De asemenea, trebuie mentionat faptul cd, in legdtura cu activitatea procurorilor, Inspectia Judiciar’ poate efectua numai verificari de natura administrativa, privind eficienta managerial, modul in care acestia igi indeplinese atributiile de serviciu prevazute in legile de organizare, regulamente si ordine, comportamentul in raporturile cu justitiabilii si celelalte persoane implicate in lucrarile de competenta acestora, fiind exclusa posibilitatea de a interveni in activitatea de urmarire penal, privind modul in care se supravegheaza cercetarile gi se administreazi probele. in consecinta, urmare efectuarii verificarilor prealabile, apreciem cA nu se contureaz4 indiciile sivarsirii vreuneia dintre abaterile disciplinare, dintre cele prevazute de art, 99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecitorilor si procurorilor, republicata si modificatd, de cdtre procurorii din cadrul Parchetul de pe Kinga fnalta Curte de Casatie si Justitie — Sectia Militar, care au instrumentat si solufionat dosarul anterior mentionat. ac Numi de inregistrare in registrul de evidenga a prelucrarilor de date cu caracter personal - 23261 Adresa: Bucuresti Bd. Regina Elisabeta nr. 40, Sector 5 Fax:021,322.62.96 Web: www.inspectiajudiciara.ro ‘nConsiliul Superior al Magistrarurit este garantul independente justitiei” (art, 133 alin. 1 din Constituje, republicata) Inspeetia Judicia Pentru aceste considerente, in temeiul art. 45 alin. 4 lit. b din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, DISPUN 1. Clasarea sesizarii formulate de Asociatia civic’ pentru demnitate in Europa. 2. Comunicarea rezolutiei petentului si procurorilor vizati din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie -Sectia Militar’. INSPECTOR JUDICIAR Procuror Ggorge Aciu sere neem meee [Numar de inregistrare in registrul de evident a prelucraritor de date cu caracter personal - 23261