Está en la página 1de 3

BABA EJIOGBE ALOKUYE IRE MOWADE ABATA BUTU AYE ERU

OSHE BANU OBARANIREGUN IRU OBATALA OGBONI ASIFAFUN GBOGBO


ORUN GBOGBO LOWO ESHU OMA ATOTOLO OLE AFEKAN ADIFAFUN
OBATALA OSHEREIGBO OBI ITANA AMBIAMA ITANA AMBIAMA EYELE
MEDILOGUN ELEBO.

OSHEIWONO OSHEKU OMO OLOKU AWO ONI OGBONI OGUNGUN


UMBOWNILE ORUNMILA OSORDE OYIYI EBBO ORINDILOGUA ABO
EKAN OSHEIWOMO KOBO IYAKU EGGUNGUN BABA ALAGBANAGBA
OKUNI OLEJA IKONONIYE TADAGO ASHIKUELU OAJO OYEKUN
AWO KOBO OSODE OSHEIWONO OSHEUNLO EGGUN ADIFAFUN OMO
OLOKUN AWO KAFEREFUN EGGUN.

IWORI MEYI YIGUI YIGUI MAYO MAYO ADIFAFUN KOKOLO


YEBEIFA TIROKEYA LAMPE SHANGO ARONI YEO ELEREPIN
ORUNMILA LORUBO.

ODI MEYI ASHAMA ARUMA KODIMA IKU, KODIMA SHUKURU KURU


KIELE BITI BITI KOGOBALE NI ABITI ADIFAFUN AYO OMO O*I
YEGAN AIKORDIE LEBO

IROSO MEYI OYOROSO APANTARITA BEBE OYOROKO TO BEBE


LOYEKUN. OLOKUN APANTARITA BEBE OYOROSO OYOROSO
IROSO OLOKUNO OSHEBOGBO MO IYE TUTU ELEGURE NI MEYI
KOKOLO LOSHE YEWI LOWA ORISA SHANGO DUPUE.

OJUANI MEYI BABA OROGUN NI MOUN ORI YEKO ADIFAFUN

AKITIFA, ADIFAFUN ARONI, MAMA FOROSILE AKITIFA, ADIE


SINKENA ELEBO.

OBARA MEYI ONIBARA OLABARA EYEBARA KIKATE AWO KOMAKATO


ARAYE KOMAKATE ARA ORUN ADAFUN BOGBE EYEOKO OROFO LORUBO
BOGBO TENUYEN KOKORO.

OGBE KANA LODAFUN OBATALA ATI SHANGO NI MOTI EWEFA


OMODE KOBO ORI OUYEN IYARE ATI BABARE. SHANGO IYEDE
BIRINIWA MOFA ADA ELEBO.

OGUNDA MEYI OGUNDA SIRO OWAYOLOKUN ASHANLA BIRINIWA


OBATALA OBATAISA JEKUA OBA IGBO ODOBALENI OGGUN
ORIRE YOLORUN. OCHOSI OGUNDA MEYI EYENI EYE
ORARUMA OKUALORUN OBARALAYUNA TIWA ELEGBARA AWALAWA
OLOWU SHIWOSI ORUNMILA KAYE WARIO ORUN MAFEREFUN
ODUDUWA ORUGBO.

OSA MEYI ORUNMILA DIFAYOKO ORDOFUN OLGUEN DIROYUN KODE


AKAFARA TOFIKO DIGUON KALE IFA (BURO, BARAYA ADIFAFUN
OGUE).

IKA MEYI IGUE IYIOKOOWO EN*ONGO OCUAGUO EDE MEYI


OBEDE MEYI OKUNKE YEBRE ELBE EYE AFEKU SHUORERE ADAFUN GUALAMI ALAFUN AROKOKO ARAGUAMERICORUGO ELEGUTE
ORUBE O. VEKU SHUGUI AFIYERE SHOUNARO.

OBORO NI SHORO OLOGUON NIFEDERE NISHORO OWO ONI


FEDERE AUN BABALAWO LODIFAFUN TOCUTU KUTU NISHORO

OGGUN.

QUERENCHELE AGUA NIPAPE LODAFUN GUERE NIPAPE


ONDAFUN INLA NIPAPE, GUERE NIPAPE LERUBE GUERE
NIPAPE QUITE LLEURE LODAFUN ESUCUN ADIFA NIBATI
UN CAGUELERIN.

EYELEMERE AKORE AYARE EYELEMERE LAFIDAYA EYELEMERE


AWAREI FENISHE KIA IFA AYE ADIFAFUN ORUNMILA, ADIFAFUN OSHUN, ADIFAFUN POROYE, PA*UELOS MARUN ELEBO

OSHE ALADASHE ONIBARA BANIREGUN IFA MOLOKU FISHE,


SHENSHE MOLOKU ADIFAFUN OSHUN.

ORAGUN MEYI ORUNMILA ADIFALLOCO LODAFUN OBATALA KUA SHANGO


SHA OBATALA DICE EBICAN LOLO OGGUN SHURE SHANGO SHURE
OYURE OBATALA IGUA OMO IGUA OSA OMO IGUA OSA OMO OBATALA
ASHE OBATALA ASHE OLUO SHORERE SHANGO OGGUN GUALI GUAYU
ENITI KUITICOLA OLORDUMARE.