Está en la página 1de 7

PALAIBIRAS IDE TIINTA

IE IFIR'OIRIES IDlE IPAIP'IELo ~o.:t~o es\o.... cne.o d.e CO\'eS e{) 8{'(;J":\J~ ~oS ~e -tres (b('e:s. o, 'Oe0QS' ')(O~ tedos e~<,a_~ ,()ODO'S Q.mo"es~

05 mo1:0S e ,(,,()cc.a;.

/ I

~e\>a.C'Q .. :use ~o..<Q_ D <..e\b..-O",

MaS €~a..eQI pe.~ Q{)tes .• ~ ~s kuefS'Q£ de_ Son x~ci._.{)l I

~'rO c~o.Se.. de. ,c.;- '(' a % ui.

,

e, e,

E i~ u..nha.... c..ompo.ri&c.'L ~e1 r . ~v..L St:. cJ, ,mOw Can~e..L"

13' bc.vJS\,.oo,

T E - Co..n 0\0- _C~~!!laL e, . HcLndQLles

\ .0_ LLd

_ c.n.Q,.J~- - o., '0) I:..n Cl... 't,;.0's0- Cl-.<!Q' Q..'o.:.v:

~%J... 'NJf"I o...clti9~~

fQ..CQ.:Y mot +o.ra:~e..Vl!. Ec.Eo I

horo_ ,

SQs~mos: c.on ~t)"."'A.6.,

Co...n tQ!.lldo I Ceo; ~c~l

u:F\ij1.AoV'~ dll- '-.n.. 0.. ):.~ ~ 'C\.\J;.Q.. C,.QJl:; ~

~~~~)

J '/_

~ ~ \'IJO.II) ~ ~o..A.. OJu"O<...rnoJ.:..

~ u:' c.anl:.o ~~

,'.~'__ ~o. bJ_ ~ o-n CJA>O.

~ cxsruxs-: Q. 'lo..rrn f'-~ .

"""'"''''' ..... ....,,_ 0 NT\C!l'f\Q.!"n..c.o ck_ ~O.JL ..

JAJEJIJOJU

Con esta presion non podo escribir Non me sae nada, non paro de rir

E se me preguntas a mifia situacion, Non te contesto e rio a cach6n.

A mifia naiciiia estame mirando, Mentres esta poesla estou elaborando, Como que non quere estame a sair

E volvenme a entrar as ganas de rir.

Quedoume xenial, mola un menton Eu diria que isto e un poemon Poderia if para a canci6n do venin Ou para cantala na c1ase pola manari.

.. ..

.~o. ~e JI Jo J~

Ca.n& I SQ qUQ.M, ~to.. de rnQ.U ()JY10r;

co.nto.. I SQ.. qLR~ /clo.VYf.Echrt. un i; {lor.

CCLn~ I SQ. quQ.YJt5 I

hCA- LEnaua. quCL r~ · D~Lbk un YYl0LntQ..~" Oo_y-{'Zcho. unb sclios.

~nt_ I m<2.nC:no. I

V')a_ b~ ~ dt1. pen ~; CD..n~ ~ta.E.,eho.l.· 6lCa_ QQ. 0- Y¥!JL~o