CIENCIA EN GALEGO 2015-2016

EDUCACIÓN PRIMARIA
Co gallo do Día da Ciencia en Galego, o noso centro
leva todo o mes realizando experimentos en galego polos
rapaces e rapazas de Educación Infantil, 5º e 6º de
Educación Primaria.
O día 27 de novembro no noso cole fixemos un
FESTIVAL DE CIENCIA EN GALEGO, no que por grupos
poidemos ver videomontaxes dos experimentos realizados.
No documento anexo, podedes ver un listado completo
dos experimentos realizados. Amais diso, a continuación
poderedes ver as catro videomontaxes dos experimentos
realizados polos cursos 4ºA/B, 5ºA, 5ºB e 6ºA/B.
Agardamos que disfrutedes do seu visionado e que vos
sirvan para facer estes experimentos na vosa casa ou
escola.

Partindo da proposta de que o alumando sexa o
auténtico protagonista este ano dimos un paso máis no
desenvolvemento da competencia científica do noso
alumnado, integrando esta actividade dentro do currículo de
Ciencias da Natureza.
Acordamos traballar as fases de investigación
científica co alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria,
sobre “Experiencias físicas e químicas”, encadradas nos
temas do currículo: Circuitos eléctricos e Enerxías
Renovables. Enumeramos a continuación un listado dos
experimentos realizados nesta ocasión, polos grupos
participantes:
ANEXO .LISTADO DE EXPERIencias
“CIENCIA EN GALEGO”
EDUCACIÓN INFANTIL

“Ondas bailarinas”.

“O papel que non arde”.

“O vaso que bebe só”.

LISTADO DE EXperiencias
“CIENCIA EN GALEGO”
EDUCACIÓN PRIMARIA
GRUPO

EXPERIMENTOS
“CIRCUITOS ELÉCTRICOS”
“A fonte”.

5ºA

(LUIS)

“ O aspirador”.

5ºB

“O barco”.

(CONCHI)

“O ascensor”.

“ENERXÍAS RENOVABLES”
6ºA

(ELISA)

ENERXÍA EÓLICA:
o

“Muiño de vento con botellas” (Sara Estévez).

o

“O viravento” (Lucía Ansín e Lucía Núñez).

o

“Muiño con rolos de papel” (María).

o

“Muiño de Don Quixote” (Yaziel).

o

“Muiño de vento con palillos” (Salma).

o

“Muiño de vento” (Mauro).

ENERXÍA SOLAR:
o

“Molinillo de placas solares” (Alicia).

o

“Radiador solar” (Alicia).

o

“Panel caseiro” (Lucas).

o
o

6ºB

“ Muiñó con culleres”. (Uxía Rodruíguez).

o

“Turbina hidráulica” (Sara Vega).

o

“Muiño cunha xarra”. (Lidia).

o
o

“Panel solar con estufa” (Hugo).

ENERXÍA HIDRÁULICA:
o

(PATRICIA)

“Placa solar con latas de refresco” (Ainara).

“Ascensor hidráulico” (Tirso).
“Suspensión hidráulica” (Juanjo).

ENERXÍA TÉRMICA:
o

“Serpe de papel” (Mauro).

o

“Volcán submarino” (Mar).

o

“ Conductividade térmica”. (Rafaela)

o

“Fonte de augas termais”. (Sabela).

Durante as semanas previas organizamos en pequenos
grupos os traballos de investigación para a búsqueda da
documentación científica que sustenta as experiencias
físicas e químicas a amosar. Seleccionaremos un total de
2 por aula nas que participarían en dous grupos, o maior
número de alumnos en todas as súas fases. Logo

recollimos a información en presentación co programa
educativo “Power point” para preparar unha exposición de
contidos

que

gravamos

en

vídeo.

Buscamos

experimentos, seleccionamos os mellores, xuntamos o
material e ensaiamos nas nosas clases ata o infinito.
Gravamos en vídeo moitas veces, para facelo o mellor
posible, máis non somos profesionais da tele.

Compilación da información:
o

Búsqueda de información sobre os fenómenos
que mediante a experiencia se pretenden
amosar.

o

Explicación da experiencia a realizar:

Equipo científico: centro, nivel, nome do
equipo científico e de cada un/unha dos/as
científicos/as.

Materiais empregados: para a realización
da experiencia e/ou da maqueta.

Pasos: para a realización da experiencia
e/ou da maqueta.

Explicación do fenómeno que se produce.

Sistematización en fichas: Redacción das fichas (en
galego) que servirán para ser presentadas na
grabación (memorizadas mellor que lidas).

Realización de maquetas.

Grabación:
o

Ensaios:

previo

á

sesión

de

grabación,

ensaiaremos na aula a posta en escena.
o

Proceso: Imaxes ou fotografías de diversos
momentos de elaboración da experiencia en
todas as fases.

o

Presentación: algúns dos nenos/as do grupo
como científicos/as expoñen as distintas fases
do proyecto dende o inicio: equipo, materiais,
pasos, presentación da maqueta, explicación
do fenómeno.

PROXECTO: CIENCIA EN GALEGO 2015
GRUPOS, PARTICIPANTES NAS DISTINTAS ETAPAS DO PROCESO DE
INVESTIGACIÓN”.
ENERXÍAS RENOVABLES
6ºA
FASES
GRUPO 1: ENERXÍA EÓLICA
GRUPO 2: ENERXÍA SOLAR
INVESTIGACIÓN
“MUIÑO DE VENTO
“PLACA SOLAR CASEIRA”.
CASEIRO”
1º RECOLLIDA DE
- Enerxías renovables:
- Enerxías renovables:
INFORMACIÓN.
o Qué son?
o Qué son?
o Cales son?
o Cales son?
o para qué serven?
o para qué serven?
- Enerxía eólica:
- Enerxía eólica:

-ENERXÍAS
RENOVABLES:
- EÓLICA.
- SOLAR.
- HIDRÁULICA.
- TÉRMICA.

o Qué son?
o Cales son?
o para qué serven?
- Experimento:
o Materiais.
o Pasos.
O Explicación.

o Qué son?
o Cales son?
o para qué serven?
- Experimento:
o Materiais.
o Pasos.
o Explicación.

- INTEGRANTES:
MARÍA, - INTEGRANTES:
ALICIA,
PEDRO, SARA ESTÉVEZ,
LAURA, SARA ESCUREDO,
MAURO, MARCOS.
LUCAS, JORGE.
2º RESUMO OU
INTEGRANTES:
LUCÍA INTEGRANTES:
HUGO,
ESQUEMATIZACIÓ ANSÍN,
LUCÍA
NUÑEZ, MANUEL,
DANI,
DAVID,
N.
DAVID, JAZIEL, SALMA.
INÉS, AINARA.
3º REALIZACIÓN:
INTEGRANTES:
MARÍA, INTEGRANTES:
ALICIA,
CARTACES, POWER
PEDRO,
SARA
ESTÉVEZ, LAURA, SARA ESCUREDO,
POINT, MAQUETAS, MAURO,
MARCOS.
LUCÍA LUCAS,
JORGE.
HUGO,
APARELLOS…
ANSÍN,
LUCÍA
NUÑEZ, MANUEL,
DANI,
DAVID,
DAVID, JAZIEL, SALMA.
INÉS, AINARA.
4º GRAVACIÓN:
INTEGRANTES: (ELEXIRASE INTEGRANTES: (ELEXIRASE
AOS
ALUMNOS/AS
QUE AOS
ALUMNOS/AS
QUE
POIDAN
COMPRENDER
E POIDAN
COMPRENDER
E
EXPLICAR MELLOR CADA UN EXPLICAR MELLOR CADA UN
DOS PASOS REALIZADOS).
DOS PASOS REALIZADOS).
PROXECTO: CIENCIA EN GALEGO 2015
ENERXÍAS RENOVABLES
6ºB
FASES
GRUPO 1: ENERXÍA
GRUPO 2: ENERXÍA
INVESTIGACIÓN
HIDRÁULICA
TÉRMICA
“MUIÑO DE AUGA
“BURGAS”
CASEIRO”
1º RECOLLIDA DE
- Enerxías renovables:
- Enerxías renovables:
INFORMACIÓN.
o Qué son?
o Qué son?
o Cales son?
o Cales son?
o para qué serven?
o para qué serven?
- Enerxía hidráulica:
- Enerxía térmica:
o Qué son?
o Qué son?
o Cales son?
o Cales son?
o para qué serven?
o para qué serven?
- Experimento:
- Experimento:
o Materiais.
o Materiais.
o Pasos.
o Pasos.
O Explicación.
O Explicación.

2º RESUNO OU
ESQUEMATIZACIÓN
.

3º REALIZACIÓN:

4º GRAVACIÓN:

INTEGRANTES:DANI,
XIANA, UXÍA, SARA, TIRSO,
LIDIA, ALISON, ROBERTO.
INTEGRANTES:
DANI,
XIANA, UXÍA, SARA, TIRSO,
LIDIA, ALISON, ROBERTO.
RESPONSABLES: UXÍA
RODRÍGUEZ/SARA.
INTEGRANTES:
DANI,
XIANA, UXÍA, SARA, TIRSO,
LIDIA, ALISON, ROBERTO.
RESPONSABLES:
CLAUDIA/JUANJO
INTEGRANTES: (ELEXIRASE
AOS
ALUMNOS/AS
QUE
POIDAN
COMPRENDER
E
EXPLICAR MELLOR CADA UN
DOS PASOS REALIZADOS).

INTEGRANTES:

INTEGRANTES:UXIA
MACÍAS,
JORGE,
MAR,
SARAY, LAURA, EMANUEL,
HUGO, RAFAELA.
RESPONSABLES:
MAR/SARAY.
INTEGRANTES:
DANI,
XIANA, UXÍA, SARA, TIRSO,
LIDIA, ALISON, ROBERTO.
RESPONSABLES:SABELA/MA
URO.
INTEGRANTES: (ELEXIRASE
AOS
ALUMNOS/AS
QUE
POIDAN
COMPRENDER
E
EXPLICAR MELLOR CADA UN
DOS PASOS REALIZADOS).

Na Semana de Ciencia en galego (23 a 27 de
novembro) por grupos poidemos ver no salón de actos as
videomontaxes das experiencias elaboradas (exposicións
de contidos e experiencias traballadas) realizados polo
alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria. A continuación
un conxunto de imaxes que exemplifican as videmontaxes
proxectadas:

*Captura de imaxe da videomontaxe das experiencias de 5ºA/B.

*Capturas de imaxes da videomontaxe das experiencias de 6ºA/B.

Educación Infantil, tamén participou da Xornada de
Ciencia en Galego coma o resto, mediante a asistencia por
grupos as galas programadas. Pola tarde do 27 de
novembro,

realizaron os seus propios experimentos,

contando coa colaboración dos pais e nais que fixeron as
veces de científicos.
Na nosa web do cole, na lapela de Normalización
Lingüística

podemos ver as catro videomontaxes das

experiencias realizadas: E.I., 5ºA/B, 6ºA e 6ºB.

*Captura de imaxe da portada das videomontaxes de
“Ciencia en Galego 2015”.

O vindeiro curso, continuaremos con esta actividade
que tantas aprendizaxes e momentos gratificantes nos
proporciona.
VOLTAREMOS!!!