Está en la página 1de 3

Sa jun kutan qana Rux yo chi beek sa li kalebaal ut naq yo

chi beek xtae ban Laj Mek ut keok chi aatinak:


Mek: qana Rux ma sa laachool
Rux: sa banyox a Mek
Mek: bar yookat chi xik
Rux: yookin chi xik sa wochoch
Mek: ut bar xat wulak bi
Rux: xin wulak sa li tzolebaal bar natzolok lix Mar
Mek: karu xabanu chaq aran
Rux: xwan jun li chutam rikineb laj tzolonel
Mek: ut joqe hoonal xat wat sa li tzolebaal
Rux: eqla xkoohin ut tinye awe naq kajo xchina usal li wank
sa li tzolebaal
Mek: seraqi we chan ru aan
Rux: nabaleb li kokal wankeb aran, wan yokeb chi
batzunk sa li tuyleb, wan yookeb chi batzunk bool, wan
yookeb chi batzunk rikin li bolotz.
Mek: laaat xat wulak sa li hilaal ut jokaan xwulak chawu ut
mare inka xawil xkomon li kanjel nabanuman aran
Rux: tinye aawe xkomon li xinwil naq xe raqe chi batzunk
xe ok chi tzolok
Mek: xake reetal naq wan jalanq jalanq li hoonal sa li
tzolebaal
Rux: jokaan xinke reetal aj wi ut china us li wank sa li
tzolebaal

Mek: us bi anaqwan laain xiwe chi kanjelak sa linkal,


wulajaq chik a Rux
Rux: chawilaq aawib a Mek.

Kanjel: banu xjalam uuch junjunq li raqal aatin tustukeb. Ut


naqtat raqeq numsieb sa kaxlan aatin

1. Laj Xiwan yo rilbal li quqil tikr

2. Laj tzolonel yo chi ilok ru hu

3. Sa li tzolebaal wan oxib roqechal xmukabl

4. Lin na yo roksinkil li bonleb

5. Nim lintziibleb che

6. Sa li tzolebaal wankeb oob li ukal

7. Sa li be xin wil nabal li che

8. Nim li uutzuujinbil saaus re laj Lu

9. Qawa Mek yo chi jekok kape

10.

Li tzi yo chi beek sa li pachaya

También podría gustarte