Está en la página 1de 2

Montserrat Bertran

Preparem una conversa literria.

Abans de comenar
Trieu un llibre.
Decidiu quin captol o part del llibre llegireu, per desprs compartir i parlar-ne.
parlar
Acordeu quin dia fareu la tertlia literria perqu tothom tingui temps de llegir la part acordada.
Per parelles o petits grups prepareu
pre
el gui del que parlareu.
El dia de la tertlia...
Decidiu qui fa de moderador (la persona que dna el torn de paraula)
Decidiu qui fa de secretari (la persona que pren notes)
De mutu acord establiu un torn i un temps dintervencions.
Som-hi!
Poseu-vos
vos en cercle i comenceu
c
una ronda dopinions. Inicia el moderador.
A les converses es respecten totes les aportacions, i no saccepta que hi hagi alg que vulgui
imposar la seva opini.
Es parla educadament i tranquillament,, i sescolta a tothom.
tothom
Cal respectar el temps acordat per parlar, perqu hi hagi temps per a tothom..
tothom.
Cada persona ha denllaar la seva opini o comentari amb el que ha dit lltim company.

Seguim
Feta la primera ronda es pot deixar intervenir lliurament, per sempre demanant la paraula.
Per regular el torn es pot donar tres palets a cadasc. Cada vegada que alg vol intervenir aixeca
el pal i el deixa al mig del cercle. El moderador dna la paraula dient t
t la paraula en/la.
en/la
Si es passa del temps establert el moderador ha de demanar educadament que acabi per deixar
pas al segent.
Per acabar
El secretari pot tancar la conversa fent un petit resum del que sha dit.
dit
El moderador agraeix les aportacions dels participants.
participants

Montserrat Bertran

Maneres dintervenir educadament en una conversa literria

" No estic d' acord


perqu ... "

"En la meva opini..."


" M'agradaria afegir
que ... "
" Estic d' acord perqu
... "

" Estic confs sobre ... "


" No acabo dentendre
el que vols dir ... "

" Veig el teu punt, per


penso que. ..
" D'acord a la pgina
(...) del llibre penso que
... "

Temes per comentar en una conversa literria

Sobre lautor i els seus llibres

Sobre els personatges del llibre

Sobre si shan complert o no


les expectatives de la histria

Sobre all que ha agradat ms


o ha agradat menys. Els millors
i pitjors moments

Sobre la histria (tema,


argument, desenlla...)

Sobre els sentiments que ha


generat el llibre en el lector.

Sobre el tipus de llibre (el


gnere)

Sobre les il.lustracions

...