PROJECTES DE

CENTRE 
•Programa de Reutilització de
llibres de text:adreçat a
l'alumnat de Primària i voluntari
per a les famílies.
•Projecte Mediambiental/Hort
escolar.El nostre centre treballa
el currículum transversal a
través de valors mediambientals
que considerem fonamentals
per a la seva educació.
•Projecte TIC. L'escola treballa les
tecnologies de la informació i
comunicació des de molts
d'aspectes:blocs d'aula,
pissarres digitals a totes les
aules,Biblioteca digital...
•Projecte de Qualitat: la nostra
escola està certificada en
Qualitat per AENOR/IQNet.
•Pla Lector/Biblioteca digital.
•Soci col·laborador del
Fons Pitiüs de Cooperació
•Centre col·laborador de la UIB.
•Programa natació
•Dia de la Ciència
•Trilingüisme
•Aula UECCO
•Proyecto ICAPE
•Taller matemàtiques: “El
Supermercat”

HORARI

OFERTA EDUCATIVA
CURS 2016 - 2017

Escolar
Ed. Infantil de 9 a 13´45 h
Ed. Primària de 9 a 14 h.
Ed. Especial de 9 a 14 h.
El dia d'atenció a les famílies és els
dimarts de 14 a 15 hores.

Adreça 
Ctra Sta Agnès S/N
O7820 SANT ANTONI DE PORTMANY
EIVISSA

/fax
971344818
Web
http://ceipguillemdemontgri.blogspot.com

e-mail
ceipguillemdemontgri@ educacio.caib.es
ceipguillemdemontgri@gmail.com

CEIP

GUILLEM
DE
MONTGRÍ

ETAPES
EDUCATIVES
•Educació Infantil (4t,5è,6è)
•Educació Primària(de 1r a 6è)
•Educació Especial(Inf/Prim)

INSTAL·LACIONS

DEL CENTRE
•AULES D´INFANTIL I
PRIMÀRIA
•AULA DE MÚSICA
•AULA DE LOGOPÈDIA
•AULA DE PEDAGODIA
TERAPÈUTICA
•GIMNÀS
•BIBLIOTECA
•SALA DE FISIOTERÀPIA
•Sala d´ESTIMULACIÓ
•2 PISTES POLIESPORTIVES
•HORT ESCOLAR
•PARC DE JOC INFANTIL
•1PISSARES DIGITALS
•MENJADOR ESCOLAR
1

DC010101

Principis del nostre

Projecte
Educatiu de
Centre

•Interculturalitat
•Escola Oberta
•Valors Democràtics
•,Aconfessionalitat
•Atenció a la Diversitat
•Formació Integral
•Metodologia funcional
•Avaluació continua formativa,
•Importància de les tecnologies de
la Informació i
comunicació(TIC).
•Trilingüisme

SERVEIS QUE
OFEREIX EL
CENTRE

•Escola Matinera: servei de
guarderia de 8 a 9 hores
•Programa de Natació: Els infants
d'Infantil, desenvolupen un
programa de natació a la
piscina municipal un dia
setmanal.
•Menjador: el centre disposa d'un
servei de menjador
proporcionat per la Conselleria.
•Transport escolar: 4 rutes amb
acompanyament i vigilància
dins l'autobús.
•Activitats extraescolars: l'APIMA
del centre organitza un conjunt
d'activitatsextraescolars pels
infants que es realitzen de
dilluns a dijous de 16 a 18
hores.
•Aula Multisensorial