Núm.

16 - Desembre 2015
JA TORNEM A ESTAR AQUÍ, UN
ALTRE CURS NOU!!
Hem començat amb molta força i amb
energia i hem tingut un trimestre molt
intens.
Volem compartir amb vosaltres totes
les activitats que hem realitzat.
CONTINUEM AMB EL PROGRAMA
“AGRUPACIONES ESCOLARES”

Aquest primer trimestre finalitzem el
projecte
que subvenciona
el
“Ministerio d’Educación y Cultura”,
en el qual participem conjuntament
amb altres tres centres de diferents
comunitats (Barcelona, Zaragoza i
Cantabria). El projecte que estem
duent en comú és "Aprendemos

comunicando" i un dels objectius
d’aquest programa és afavorir la
formació dels mestres.
Hem realitzat les següents activitats:
 Trobada de mestres al setembre
en
una
de
les
escoles
participants, la de Zaragoza. El
motiu de la trobada era
compartir
les
activitats
realitzades als diferents centres i
organitzar-ne de noves.
 Formació dels mestres durant el
mes d’octubre, vàrem realitzar un
curs sobre com “Documentar els
processos”. Aquesta formació la
va impartir un pare del nostre
centre, German Lama, pare de
Guille de 3r B. Ens va apropar al
món de la fotografia, per ajudarnos a millorar la nostra
documentació, per aprendre a

comunicar de forma més clara el
què fem.

 A principis de novembre ens
visitaren uns mestres de l’escola
de Rellinars, un dels centres
participants en el Programa, i
compartiren amb nosaltres la
metodologia del seu centre.
 Al llarg d’aquest trimestre s’han
realitzat classes de Robòtica als
alumnes de tercer i segon cicle i
continuaran al segon trimestre.
 Durant el mes de desembre, hem
organitzat la visita a dos dels
centre col·laboradors. Un grup de
mestres hem viatjat fins a
Barcelona, per a visitar l’escola de

 També s’han realitzat activitats
concretes amb els alumnes de
diferents classes:
videoconferències amb alumnes
de l’escola de Rellinars; compartir
projectes realitzats;...
El poder participar d’aquest Programa
del Ministeri d ‘Educació ha estat una
experiència molt enriquidora i hem
compartit
amb
altres
realitats
educatives
diferents
maneres
d’aprendre, d’ensenyar, i
amb la
intenció de millorar la nostra tasca
educativa.
FORMACIÒ DELS MESTRES:
Aquest trimestre també hem
començat una formació de mestres
amb el CEP, el centre de professors.
Fem una formació relacionada amb la
gestió de l’aula i de totes les estratègies
que duem a terme . A partir del segon
trimestre continuarem la formació i
rebrem assessorament per part de na
Teresa Pigrau .
PROGRAMA ALERTA ESCOLAR:

Rellinars i també altres centres
que comparteixen la nostra línia
metodològica (CEIP Riera de
Ribes i CEIP El sol i la lluna).
 Un altre grup de mestres, varen
visitar l’escola de San Andrés de
Luena a Cantabria i també
l’escola d’Antzuola, a Guipúzcoa.

Aquest curs ens adherim al
programa d’Alerta Escolar que ofereix
el Govern de les Illes Balears. És un
programa que vol facilitar l’atenció
immediata i eficient als alumnes
escolaritzats que tenen una patologia
crònica que pot donar lloc a una
urgència vital en un moment donat.
Arrel d’aquest programa hem realitzat
unes xerrades amb la infermera Carmen
Cuadra sobre aquestes patologies: crisi
epilèptica,
diabetis,
cardiopaties
congènites, crisi asmàtica greu i
anafilaxi.

FUNDACIÓ RANA
A finals de
novembre, es va
realitzar una formació
amb la Fundació
RANA (Red de ayuda
para niños abusados),
es tracta d’una campanya de
sensibilització,
formant
als
professionals responsables de protegir
als nens i nenes.
Es varen dur a terme uns tallers de
contacontes a diverses classes de
prim{ria, “Estela crida ben fort”, per
prevenir i informar sobre aquest tipus
de situacions.
A la tarda , es realitzaren dues xerrades,
una per als mestres i una altra per a les
famílies.
Aquí teniu l’enllaç d’aquest Fundació:
http://www.fundacionrana.org/index.p
hp/programas

FESTES DE SANTA GERTRUDIS:
Enguany per a les festes de Santa
Gertrudis hem engalanat el poble
decorant els fanals del poble, hem
pintat frases i hem fet una exposició
d’escultures d’infantil.

Vàrem gaudir d’una obra de teatre de la
Companyia de teatre Maria Antònia
Oliver, La petita Lula.
PLE INFANTIL
El dia 3 de desembre es va
organitzar el Ple Infantil de Santa
Eulària. Els representants del nostre
centre són els delegats de 6è , i en
aquesta ocasió hi varen participar en
Xicu i n ‘Eva de 6è B.
Es varen tractar els següents temes:
 El congrés de medi ambient.
 Les propostes del Parlament
Infantil d eles Illes Balears
 Reglament del Ple Infantil
 Demandes del centre
SOLIDARITAT
AMAVIDA és una ONG que ajuda
a les persones més desfavorides dels
països d’Àsia. Raquel, una mare d’una
ex alumna de la nostra escola (na Luara)
ens ha presentat el projecte que porta
endavant aquesta organització durant
les classes de religió i valors de
Primària. Ha volgut compartir amb
nosaltres la seva experiència de
participar com a voluntària en
Amavida.
Actualment duen endavant un
projecte de construcció d'una escola i
un hospital a un poble del Nepal, que
va
sofrir
les
conseqüències
del terratrèmol. Na Raquel marxa cap
allí el diumenge 20 de desembre i
nosaltres hem col·laborat recollint les
donacions fetes per les famílies.

A aquesta adreça trobareu informació
sobre aquesta ONG :
http://www.proyectoamavida.org

MOSTRA DE NADALES:
El passat dimarts 15 de desembre
els alumnes de 5è participaren en la
mostra de nadales organitzada per
l’Ajuntament de Santa Eul{ria.

Si voleu fer alguna donació:
Desde España: La Caixa 2100 6546
10 2200396277
Desde fuera de España: IBAN_ES16
2100 6546 1022 0039 6277

RECURSOS PER AL CENTRE:
Aquest primer trimestre hem rebut de
la Conselleria diferent mobiliari, encara
que ens falta rebre mobiliari per a la
nova classe de tercer cicle.
També, s’han rebut dues pissarres
digitals, i ja totes les aules de primària
disposen d’aquest recurs.

El mes de desembre
realitzàrem el simulacre
d'incendi, com marquen
les instruccions de la Conselleria.

SI HEU PERDUT ALGUNA PEÇA DE
ROBA, PASSEU PEL CENTRE, TAL
VEGADA LA TROBAU.

LA PUNTUALITAT TANT A LES
ENTRADES COM A LES
SORTIDES DE L'ESCOLA ÉS
MOLT IMPORTANT.
L’HORARI ÉS DE LES 9:00 A
LES 14:00 HORES.

TORNAM A LES CLASSES
EL DIA 8 DE GENER