Está en la página 1de 69

CANITEN TEN TEN,,, CANI TI SAOU,,MUCHACHO

NUEVO NO
CONOCE COMO NANA MASOKUTO,,,, SARA
KINDEMBO.......
??
{coro} con su ngang gan ga
SARA KINDEMBO.
{coro} con su ngang gan ga
PICO BOLOMBO
{coro} con su ngang gan ga
BULEMBA TETEMBOA
{coro} con su ngang gan ga
YO APRUEBA FUERZA.
{coro} con su ngang gan ga
FOLANTENTE
{coro} con su ngang gan ga
NGONDA LUMBA LUMBA
{coro} con su ngang gan ga
MBOA KINDEMBO VA HALANDO
{coro} con su ngang gan ga
FOLANTENTE NGANGA
{coro} con su ngang gan ga
FOLANTENTE BIOKO
{coro} con su ngang gan ga
ARRIBA NTOTO
{coro} con su ngang gan ga
NBIALA MUNALEMBA KONGO SOBERANO
{coro} con su ngang gan ga
BRIYUMBA BULEMBA MAYOMBE

{coro} con su ngang gan ga


TOCA NGUNGA SIMBRA NDOKI
{coro} con su ngang gan ga
??
MAMBEEEEEEEEEEEEE ................YO

NSUNSUN VA CUENDA NDINGA


BOLOMBO,NSUNSUN VA KUENDA
NDIGA BOLOMBO,
MOKAMBRE MONANTE YOCA,MOKAMBRE
MONANTE YOCA,
KIKIRI VAKO,
SUNSUN CANTA
KIKIRI VAKO,
VA CON LICIENSIA,
KIKIRI VAKO,
GUAYAYE BRIYUMBA,
KIKIRI VAKO,
KUENDA BOLOMBO,
KIKIRI VAKO,
ME RAYO PARTA,
KIKIRI VAKO,
GUAYAYE MAYOMBE
KIKIRI VAKO,
MUNALEMBA VA KIAKO KIAKO
KIKIRI VAKO,
NDOKI YAYA
KIKIRI VAKO,
RISIAKO ANDILANGA

KIKIRI VAKO,
LO MATRABETO
KIKIRI VAKO,
CAMPOLEMBA MEDIA OFUCA.
KIKIRI VAKO,
YO RECUERDA KANGALANGA
KIKIRI VAKO,
NTOTO KUNANBANSA CHECHE NDIAME
KIKIRI VAKO,
LO TRONCO MALVA CHECHE OFUCA
KIKIRI VAKO,
LO CAMPO VERDE MUNIAKITA
KIKIRI VAKO,
TALATARDE
KIKIRI VAKO,
LO TEPETEPE
KIKIRI VAKO,
CEJA MONTE
KIKIRI VAKO,,,,,,,,,,,,,,,,AHHHHHHHHHH
MAMBE....YO...
Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
-----------SI TATA VA LEKA QUEN CASA CORONI
QUEN CASA CORONI TATA? QUEN CASA
CORONI?
------------SI TATA VA LEKA QUEN CASA CORONI
CUCHA CUENTO ARRIBA NGANGA QUEN CASA
CORONI....
-------------SI TATA VA LEKA QUEN CASA
CORONI

YO APRUEBA FUERZA QUEN CASA CORONI..


-------------SI TATA VA LEKA QUEN CASA CORONI
..
MALA NTANDA VA NBIALA QUEN CASA
CORONI
----------SI TATA VA LEKA QUEN CASA CORONI
MAYIMBE TA NSULU QUEN CASA CORONI.....
---------SI TATA VA LEKA QUEN CASA CORONI
SON MIMO MBOA FONDO CANASTA VA CASA
CORONI......
Si en mi tierra no hay sol, criollo, yo brinka la
mar
Mal rayo parta lo oficio nganga, si tu tata ya
no
te ensena
Mal rayo parta al mismo facenda, facenda
kongo
esta mal en palo
Lo manganioni ya me repugan, Mi lucerito ya
esta
alumbrando
Venga venga los briyumberos, a to palante
los
mayomberos
Ya dia que tesie va mundo cuaba
Ya viento bueno a mi me kutaron
Ya palo monte ta jugando
Viento malo a mi no me lleva
Mal rayo parta a mi kriyumba

Mal rayo parta a mi fundamento


Nfumbe cheche va arriba nganga
Mi fundamento ya son bacheche
Arriba nkisi ya no hay facenda
Mano con mano nunca ndiata dia que ndiata
mundo
cuaba
La union tiene un palo, que palo tiene la
union?
El que lo hace en una, lo hace en dos.
El que no jura bien en una jura, no jura bien
en
dos.
Donde sea voy, yo doy nfumbe
En tiempo malo yo soy mayoral
Arriba truena abajo ponde
Si no sabes no te metas
Debajo del jaguey son mi confianza
Palo Kongo ta venir...
??
I tierra congo no hay palo
que ltima
Mangame dio ,Palo
Nfinda ta conversando
No hay Palo
??
??
yo vine pa ve

yo vine pa mira
yo vine pa ve
yo vine pa mira
yo vine pa ve
y yo no veo na
??
No hay palo. palo
Palo como yo
Ay palo, palo
que no hay palo
como yo

ACHEROOOOOOO TU NO AGUANTA LA
MADRUGA.....
SOY NSILA MUNANFINDA, TU NO AGUANTA LA
MADRUGA.....
ACHEROOOOOOO TU NO AGUANTA LA
MADRUGA.....
CHIFLA PA SU MUNANSO, TU NO AGUANTA LA
MADRUGA.....
ACHEROOOOOOO TU NO AGUANTA LA
MADRUGA.....
TU NO BRINCA TALAMBELE, TU NO AGUANTA
LA
MADRUGA.....
ACHEROOOOOOO TU NO AGUANTA LA
MADRUGA.....
QUEREQUETE VA LLEGANDO, TU NO AGUANTA
LA

MADRUGA.....
ACHEROOOOOOO TU NO AGUANTA LA
MADRUGA.....
YO MASCA HIERRO ESCUPE SANGRE, TU NO
AGUANTA LA
MADRUGA.....
ACHEROOOOOOO TU NO AGUANTA LA
MADRUGA.....
MIMO NGONDA MI CARIRE, TU NO AGUANTA
LA
MADRUGA.....
ACHEROOOOOOO TU NO AGUANTA LA
MADRUGA.....
CUCHA CUENTO APRUEBA FUERZA, TU NO
AGUANTA LA
MADRUGA.....
ACHEROOOOOOO TU NO AGUANTA LA
MADRUGA.....
??
MAMBEEEEEEEEEEEEEE YO.....
MANDO MI RESPETOS A TRONCO MUERTO
VIVO.......
??
yo soy toro bolondron
y vengo pa guerrea
yo vengo pa guerrea
yo vengo pa guerrea
si tu nganga como yo
nganga como yo

nganga la de alli
baila mi tambo
yo tengo ngerra
nganga yo te ama
Mari Wanga viti colora
vititingo ven ac
nganga vite colora

kuenda lo teremene ndoki, vuelta abajo son


mi
confiansa, mimo munanso son munalemba
ndoki yaya
kongo soberano, lukaembo son tata que
lukutare mi
ncombo, munalemba ndoki yaya lokutare mi
nsila
arriba ntoto pa mucho masarasano ague,
licencia
mimo yayi nkita manankita, licencia mimo
kongo que
da licensia pa yo kuenda arriba ntoto todo
ndiame
ague, ..... cucha cuento que kuenda mpopo
todo
ndiame, yo recuerda ngo batalla vititi kongo
va
saca enpeno, yo recuerda lucero wansa vititi
kongo
va saca empeno, yo recuerda musito

munanfinda
lembankongo munankongo, guayaye 7 rayo
meteoro,
guayaye 7 rayo 7 estella 7 nkele, gueyaye
lemba
kongo, gueyaye manankita, guayaye nkita,
guayaye
todo tata andilanga que kuenda ya nfuiri,
guayaye
mimo centella ndoki que son mimo diablo, si
yo va
nfuiri centella huria mi ncombo, guayaye
salonyombe todo tata que kuenda cheche
arriba
nganga de cunanchila, cada kongo tiene
mana, si
mana son cotembe chifla chifla arriba mundo
pa que
no wiri nkuto mala ntanda, pa yerba mala no
lo
inca, mimo birikutera kuenda vuelta mundo,
si
birikutera kuenda munanso mimo chamalongo
son
chismoso y nbonda sualo todo ndiame, tira
bioko pa
fondo canasta, mimo masango dice yo jure
nganga y
kuenda arriba ntoto bacheche, rayo parta la
mala

ntanda , mi mbele huria y huria primero,


vuelta
abajo ta llamando,7 tumba va reclamando,
carajoooooooo si tata va leka quen casa
coroni,
suelta mboa, mi mboa huria kichembe,
.............................
Aeeeeeeeeeeeeeeeeee
ganga yo no bioko kichembe
prende cabo vela y no bioko kichembe......
ganga yo no bioko kichembe
npemba arriba mundo y no bioko kichembe
ganga yo no bioko kichembe
arrea fula vuelta mundo y no bioko kichembe
ganga yo no bioko kichembe
mambeeeeeeeeeeeeeeeee yo.............
Elufama hijo mala fama
gallina uria maiz entero
y sucia maiz molio
Remolino da vuelta
No pue llega a nsulo
Bika dioko, bika ndiambo
hijo mala fama
candela infierno no te quema
pq tu mimo so infiernoo

gallo:ahora si la cosa ta buena ahora si la


cosa

ta buena
ahora si la cosa ta buena ahora si
gallo:la cosa ta buena
ahora si la cosa ta buena ahora si
gallo:arriba nganga no hay fasenda
ahora si la cosa ta buena ahora si
gallo:cucha cuento q yo emboga
ahora si la cosa ta buena ahora si
etc......
??

jala congo
jala pa yo ve
jala pa yo ve
jala pa yo ve
sal de la cueva
camalion
de la cueva
con que
gallina va chapea cantero
con que
si gallo no pone huevo

MANDAME TODO LOS TATAS DEL FORO


PRIVADO...
QUE VAMO A GUARACHAR
AMUA MA KISENGUERE AMUA MA, AMUA MA

KISENGUERE
AMUA MA,PALOOO
AMUA MA KISENGUERE AMUA MA,YO LLAMO
TODO TATA AMUA
MA KISENGUEREEEEEEEEEEE.......
??
TEREMENE ANDILE TEREMENE
ANDIALONGA.......
GUA GUA KUBAYENDE.....
YO ENTIERRO MUERTO SACO VIVO..
GUA GUA KUBAYENDE.....
LO MPANGAYETO ARRIBA PATIPEMBA
GUA GUA KUBAYENDE.....
MPANGAYETO OFICIO KONGO
GUA GUA KUBAYENDE.....
MAMBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE YO
Aeeeeeeeeeeeeeeee
---------------yo suerto perro cimarron.....
pa la nfinda
------------------ yo suerto perro cimarron.....
mi kindembo lo travanca
------------------- yo suerto pero cimarron.....
mambeeeeeeeeeeeee yo

Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
CUIDAO CON CUIDAO
MONTE TIENE ESPINA....
CUIDAO CON CUIDAO

NTANDA NBIALA MALA ESPINA......


CUIDAO CON CUIDAO
MUNALEMBA TIENE ESPINA
CUIDAO CON CUIDAO
LUNGOWA HALA CON ESPINA
CUIDAO CON CUIDAO
ARREO PATIPEMBA CON ESPINA.
CUIDAO CON CUIDAO
MAMBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE YO....
Ae la kimbambula.. todo el mundo tiene patio
pa su
briyumba meno yo (que tengo balcon,
jejeje..)..
Ganga mira el reloj, gue, ganga mira el reloj,
gue, ganga que hora son, ague?
Buenas noches, buenas noches, la buenas
noche, si
son de noche
Buena noche, buena noche, yo chechere
ngoma
Pa ke tu me llama si tu no me conoce?
Ngo garabato ngo, Ngo garabato Ngo, Ngo
garabato
Ngo
garabato lungowa, lungowa garabato
arriba ntoto mayimbe..
arriba nsulu mayimbe..
mayimbe kuenda en la loma..
E la verdad, monte tiene garabato..

Tapate con do yagua que va llover


??
??
PARA TI NGANGA VENTANA,,,,,,,
AVISA LA CATALINA QUE YA TANGO SE
VA........
Aeeeeeee TANGO SE VA,,TANGO SE VA.......
AVISA LA CATALINA QUE YA TANGO SE
VA........
MUNDO VA OFUCA YA TANGO SE VA.....
AVISA LA CATALINA QUE YA TANGO SE
VA........
NGONDA VA CARIRE YA TANGO SE VA........
AVISA LA CATALINA QUE YA TANGO SE
VA........
SOMBRA SON OFUCA YA TANGO SE VA..........
AVISA LA CATALINA QUE YA TANGO SE
VA........
MAMBEEEEEEEEEEEEE YO........
CUCHA CUENTO ANDILANGA.........
??
LA CAMPANA LUISA SE ROMPIO.
YO MANDO MI NGANGA COMPONER....
PATIKO FLORIDO DIRME ANDIO
DONDE VIVE MI NGANGA VIVO YO.......
topa y topa mi nganga esta topando
topa y topa

mi ganga esta topando


topa y topa
fundamento ngombe andilanga
fundamento ngombe andilanga
fundamento que si son bacheche
fundamento que si son bacheche
SALA MALECUN

LEMBE MALEMBE,,,, MI LEMBE NDOKI YAYA.....


ANDA
QUE YO VENGO
CAMINANDO SIETE LEGUA...... YO LLAMO KI
LEMBE.........
A
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeee
??
lembe,lembe yo halo mi lembe........
con garabato arriba patipemba yo halo mi
lembe........
lembe,lembe yo halo mi lembe........
mimo ntanda que nbiala yo halo mi
lembe........
lembe,lembe yo halo mi lembe........
lungowa pico bolombo yo halo mi lembe........
lembe,lembe yo halo mi lembe........
??
mambeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee yo...........

yo hala garabato mi congo


mi congo, mi congo rea
yo hala garabato paloooooooooooooooo
viene o no viene simbrao te llama
viene o no viene simbrao te espera
gallo:mbele mbele masanco como corta
mbele mbele masanco
gallo:como corta
mbele mbele masanco
gallo:vamo a la nfinda congo lango ya congo
lango
ya congo lango ya
vamo a la nfinda congo lango ya
gallo;congo lango ya congo lango ya congo
lango ya

hay un congo cara hay un congo cara


hay un congo cara hay un congo cara
q son mi ganga cara hay un congo cara
hay un congo cara hay un congo cara
no son fasenda cara ahi un congo cara
hay un congo cara hay un congo cara
q no son juego cara hay un congo cara
??
yo puya ganga ......yo puya
agueeeeeeeeeeee
sunsun canta despues de muerto,,,,,,

despues de muerto ganga.. despues de


muerto
sunsun canta despues de muerto,,,,,,
su lucena ya no kuenda y canta dispues de
muerto.....
sunsun canta despues de muerto,,,,,,
yo aprueba fueza con mi nganga y sunsun
canta
despues de muerto,,,,,,
sunsun canta despues de muerto,,,,,,
??
mambeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee yo
??
buey con buey ya tarro va a topa ya tarro va
a
topa ya tarro va a topa
buey con buey ya tarro va a topa
ya tarro va a topa ya tarro va a topa
buey con buey ya tarro va a topa
KONGO NO CAYA MUCHACHO,,, KONGO NO
CAYA
CUANDO PISA TIERRA KONGO, KONGO NO
CAYA....
GUAYAYE KANGALANGA KONGO NO CAYA......
??
??
CACOMA ,NO VAYA CASA CORUMINA..

CACOMA.......
NO VAYA CASA CORUMINA.......
CACOMA
CURUMINA SON BACHECHE
CACOMA
NO VAYA CASA CORUMINA.......
??
ahi sta ahi sta cosita q yo va a busca ahi sta
ahi sta ahi sta cosita q yo va a busca ahi sta
??
BIBIJAGUA, PA QUE SIRVE PA CARGAR.......
Aeeeeeeeeeeee PA QUE SIRVE PA
CARGAR........
BIBIJAGUA, PA QUE SIRVE PA CARGAR.......
SON CUENTO ARRIBA GANGA ,PA QUE SIRVE
PA
CARGAR........
BIBIJAGUA, PA QUE SIRVE PA CARGAR.......
managueri to lo ndiambo managueri to lo
ndiambo
managueri to lo ndiambo coromena
??
??
en la loma camaguey venao tiene mando
venao tiene
mando venao tiene mando
en la loma camaguey venao tiene mando

venao tiene mando mi nganga tiene mando


en la loma camaguey venao tiene mando

buey con buey..to'ito son manito...te apuesto


ngangulero..to'ito son manito....abrerikuto
guirindinga..to'ito son manito..te apuesto que
yon
dinga...to'ito son manito..te apuesto
ngangulero..to'ito son manito....oficio
nganga
cosa mala...to'ito son manito....mimo nfumbe
ta
dingango...to'ito son manito....zarabanda da
licencia..to'ito son manito....viento malo no
me
lleva...to'ito son manito.....viento bueno me
acutara..to'ito son manito..te apuesto
ngangaulero...cota lima esta en la mesa
??
Aeeeeeeeee WASASA,
SAR DE ATRA KONGUSO MBOA,
??
WASASA
MBOA SON TRONCO MALONGO
WASASA
WASASA SON KARI NGANDO
WASASA

CUCHA CUENTO SACA EMPENO


WASASA
WASASA NO LLEGA LEJO
WASASA......
MAMBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE YO
??
??
ahi malembe malembe ahi si malembe
malembe
chichiriboku...tu pistola no tiene
tiro..chichiriboku....tu cucillo no corta
nadie....chichiriboku...tu navaja no tienes filo
chichiriboku...ahi malembe malembe ahi si
malembe
malembe chichiriboku.....todos corre ma yo
no
corro .chichiriboku...todos asuntan ..ma yo
no
asusto.chichiriboku.....y mi gallo no pone
huevo..chichiriboku...ahi malembe malembe
ahi si
malembe malembe chichiriboku.... yo tiro
gallo con
cinta roja chichiriboku.....brillumba congo.no
son
gallina chichiriboku...los cotalima so to
batalla...chichiriboku...los munalemba son to
mi
hermano..chichiriboku..jijijijijijijijijijijijijijijijijijij

ij
??
MAAAAAMBEEEEEEEEE..

quen lo amara, NGANGULERO QUEN LO


AMARRA...
YO MARO CON CINTA COLORA........
QUEN LO AMARRA.....
??
NGOMBE TA SUELTO EN LA SAVANA, QUEN
AMARRA
BEJUCO NFINDA NO LO AGUANTA
NGOMBE TA SUELTO EN LA SAVANA, QUEN
AMARRA
DESBARATA TALAMBELE
NGOMBE TA SUELTO EN LA SAVANA, QUEN
AMARRA
CUCHA CUENTO NKISI MALONGO
NGOMBE TA SUELTO EN LA SAVANA, QUEN
AMARRA
MAMBEEEEEEEE YO
LU NBONDA SUALO
GUAYAYE LUTETE
LUMBAMBA SAVANA NGOMBo

LO

LO

LO

LO

YO TENGO UN PERRO, SE LLAMA COMO


QUIERA , SE METE
DONDE QUIERA Y ACABA CON CUALQUIERA.
CORDOBAN ,
CORDOBAN, MI PERRO SE LLAMA CORDOBAN.
TENGUERE MARIA TENGUERE VAMO VAMO
TENGUERE MARIA TENGUERE
VAMO VAMO
TENGUERE MARIA TENGUERE
CON TU MAA
TENGUERE MARIA TENGUERE
MAMBE YOOOOOOOO
KACHIMBA,, YO SOPLA HUMO PA LA
LOMA......
KACHIMBA,,
YO SOPLA GUIRO SUBA NYOCA
KACHIMBA,
,YO SOPLA PA MI GANGA
KACHIMBA
GUAYAYE NGANDO BATALLA
KACHIMBA
MAMBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE YO
vuelvelo a llamar secundino vuelvelo a llamar
si
tu tienes valor......vuelvelo a llamar
secundino
vuelvelo a llamar si tu tienes
valor.....vuelvelo

a llamar secundino vuelvelo a llamar si tu


tienes
valor
??
a la loma la mire kuyereye hay un palo que
se
esconde que palo es...a la loma le mire
kuyereye
hay un palo que se esconde que palo
es......ese
palo que se esconde que palo es...es el palo
guachinaga que palo es....

ponte la chaqueta congo ya son lo sarao


ponte la chaqueta congo ya son lo sarao
yimbula congo son cosa buena
ponte la chaqueta congo ya son lo sarao
mambe yoooooooooooo
SI YARI YARI MATA YARI MATA MAL RAYO
PARTA FAMA
CONGO
SI YARI YARI MATA YARI MATA
ARRIBA NGANGA NO AHI FASENDA
SI YARI YARI MATA YARI MATA
CON EL Q SABE NO SE JUEGA
SI YARI YARI MATA YARI MATA
MAMBE YOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

PARA MI AMIGA ESHU BI.....yo tengo un pero


se
llama como quiera se mete donde quiera y
acaba con
cualquiera.....yo tengo un perro se llama
como
quiera se mete donde quiera y acaba con
cualquiera......yo tengo un perro que come
cana
brava...que come cana brava ...que come
cana
brava......entierra morto y saca vivo que
come
cana brava....te apuesto maniguero que come
cana
brava...te apuesto mi caldero que come cana
brava..te apuesto 7 rayo que come cana
brava..ji
ji ji ji ji ji ji
CUIDADO
COYUMBE......JIJIJIJIJIJIJIJIJI......CUABA
CORALILLO ME LLEVA CUABA....CORALILLO ME
LLEVA
CUABANCO...CUABA CORALILLO MA LLEVA
CUABA
CORALILLO MA LLEVA CUABANCO.......CUABA
CORALILLO
ME LLEVA CUABA CORALILLO ME LLEVA
ARRIBA TO'

??

MI YARI YARI MATA, COMO MATA, MI YARI


YARI.......
??
MA RAYO PARTA CENTELLA NDOKI.
??
MI YARI YARI MATA, COMO MATA, MI YARI
YARI.......
RAYO PARTA FAMA KONGO
MI YARI YARI MATA, COMO MATA, MI YARI
YARI.......
LENGUA KONGO NO SON MANTECA
MI YARI YARI MATA, COMO MATA, MI YARI
YARI.......
CUCHA CUENTO BILONGO BRAVO
MI YARI YARI MATA, COMO MATA, MI YARI
YARI.......
MAMBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE YO
A LA NINA ZOILA SE LA LLEVARON A
NOCHE...SE LA
LLEVARON A NOCHE..NGANGA SE LA
LLEVARON A
NOCHE.....TANTO QUE LA QUERIA NGANGA SE
LA
LLEVARON A NOCHE.....SE LA LLEVARON A
NOCHE NGANGA
SE LA LLEVARON A NOCHE...

??
??
??
??
??
CON EL Q SABE NO SE JUEGA SIGUAGUANI
MAS SI SE JUEGA CON CUIDADO SIGUAGUANI
EHHHHHH MAL RAYO PARTA TO FASENDA
SIGUAGUANI
CON MI KINDEMBO NO SE JUEGA SIGUAGUANI
JAJJAJAJAJAJA

COYUMBE DIJO ;;;


QUE CON EL QUE SABE NO SE JUEGA
??
??
Y SI SE JUEGA ES CON CUIDAO...........
CUIDAO CON CUIDAO....... ESA ES LA
RESPUESTA....
KUENDA NDOKITO KUENDA NDOKI KUENDA
NDOKITO KUENDA
NDOKI NDOKI BUENO NDOKI MALO CUANDO
YO VIRA CARA
VIRA PA TI NA MAS
CUANDO YO VIRA CARAAAAAAAAAAAAAAA
CUANDO YO VIRA
CARAAAAAAAAAAAAAAAAAA
CUANDO YO VIRA CARA VIRA PA TI NA MAS

CHAPIANDO MI CANTERO YO ME ENCONTRE


UNA KIYUMBA
YO ME ENCONTRE UNA KRIYUMBA TATA,YO ME
ENCONTRE
UNA KIYUMBA.
CHAPIANDO MI CANTERO YO ME ENCONTRE
UNA
KIYUMBA.....
viene que viene simbrao' te llama viene que
viene
simbrao te espera....viene que viene
tumbando
carile viene que viene simbrao' te llama ..ya
son
las hora simbrao te llama ...viene que viene
simbrao' te espera
SUENA LA CAMPANA
HORA
SUENA LA CAMPANA
TOCA NGUNGA
SUENA LA CAMPANA
NGANGULERO
??
SUENA LA CAMPANA

PA MAYOMBE,, SON LA
PA MAYOMBE
PA MAYOMBE

PA MAYOMBE

EHHHHHHHHHH YO TENGO UN DOLO YO

TENGO UN DOLO
YO TENGO UN DOLO YO TENGO UN DOLO
Q YO TENGO UN DOLO MI NGANGA LO QUITA
YO TENGO UN DOLO MI NGANGA LO QUITA
Q YO TENGO UN DOLO MI NGANGA LO QUITA
YO TENGO UN DOLO MI NGANGA LO QUITA
MAMBE YOOOOOOO
AGUE SON AGUE MAANA SON MAANA
AGUE SON AGUE
EHHH MAANA SON MAANA
AGUE SON AGUE
MAMBE YOOOOOOOOOOOO

YO JUREEEEEEEEEEEEE
YO JUREEEEEE NGANGA
YO JUREEEEEEE YO JURE NGANGA........
YO JURE A PICO BOLOMBO...
YO JURE EN CAMPOLEMBA...
YO JURE A PIE DE SWANSA..
YO JURE EN MIMO NFINDA
YO JURE A PIE KINDEMBO
YO JURE MIMO MACONDE
MA RAYO PARTA YO JURE NGANGA...........
YO JUREEEEEEEEEEEEE
YO JUREEEEEE NGANGA
YO JUREEEEEEE YO JURE NGANGA.......
YO TAVA NORMIENDO SINTIA RUNN RUNN Y
ERA MARUFINA

QUE VENIA FUNFUNYANDO


MALA FAMA FUN FUN YANDO
YO TAVA NORMIENDO SINTIA RUNN RUNN Y
ERA MARUFINA
QUE VENIA FUNFUNYANDo

EM MI TIERRA,, NADA TIEMBLA.......


NO HAY MPUNGO QUE TIEMBLA TIERRA
EM MI TIERRA,, NADA TIEMBLA.......
YO VIRA KANDANGO SI TIEMBLA TIERRA
EM MI TIERRA,, NADA TIEMBLA.......
NTOTO FIRME SOY MIMO MALVA
??
EM MI TIERRA,, NADA TIEMBLA.......
VAMOS A YIMBULAR UN POCO
MAYIMBULA...VAMOA A
YIMBULAR UN POCO MAYIMBULA....Y
SARABANDA ESTA
JUGANDO MAYIMBULA......BRUMA BRUMA
KANDANGO NDOKI
YAYA MAYIMBULA...Y MI NFUMBE ESTA
JUGANDO
MAYIMBULA..SARABANDA ESTA EN LA LOMA
MAYIMBILA.......MI KANDANGO ESTA EN LA
LOMA
MAYIMBULA..YO ME ACUERDO DE CHAGO EL
BRUJO

MAYIMBULA...EH SI TU SABE TU NO VIENES


MAYIMBULA
RAYO PARTA A MIS ENEMIGOS MAYIMBOAL EH
YO NO CERO
EN BRUJO MALO MAYIMBOLA RAYO PARTA A MI
KINDEMBO
MAYIMBOLA EH SARABANDA ESTA JUGANDO
MAYIMBOLA RAYO
PARTA A MIS ENEMIGO MAYIMBOLA VAMOS A
YIMBULAR UN
POCO MAYIMBOLA PA' TI' NA 'MA'....PA' TI' NA'
MA'

...YO NO CREO EN BRUJO


MALO.........BUENAS NOCHE BUENA NOCHE
BUENA NOCHE
LA BUENA NOCHE....BUENA NOCHE BUENA
NOCHE BUENA
NOCHE LA SANTA NOCHE......ME VOY...HASTA
MANANA...
En mi tierra no hay sol........
Yaya yayita .......

MPEMBAAAAAAAAAA CARIREEEEEEEEEEEEEE
MPEMBA CARIRE LUMBA LUMBA

MEEEEEEEEEE
LUMBA LUMBA ARRIBA MUNDO,MPEMBA
CARIRE LUMBA LUMBA
MEEEEEEEEEE
??
MPEMBAAAAAAAAAA CARIREEEEEEEEEEEEEE
MPEMBA CARIRE LUMBA LUMBA
MEEEEEEEEEE
??
LUMBA LUMBA NSILA KONGO MPEMBA CARIRE
LUMBA
MEEEEEEE
??
??
MPEMBAAAAAAAAAA CARIREEEEEEEEEEEEEE
MPEMBA CARIRE LUMBA LUMBA MEEEEEEEEEE
SARABANDA MATENDE NBANA
KONGO,MATENDE NBANA
KONGO,MATENDE NBANA KONGO,
SARABANDA MATENDE NBANA KONGO
MUNALEMBA NBANA KONGO, MATENDE
NBANA KONGO,
SARABANDA MATENDE NBANA KONGO
UN MAMBO CUANDO VA DIMANGA NTOTO......
BUEN MPEMBO DIMANGA NTOTO
LICENCIA MI TATA YO DIMANGA NTOTO
BUEN MPEMBO DIMANGA NTOTO
LICENCIA (GUEYAYE) PATIPEMBA YO DIMANGA

NTOTO
BUEN MPEMBO DIMANGA NTOTO
LICENCIA ( TU MUERTO ) YO DIMANGA
NTOTO.......
BUEN MPEMBO DIMANGA NTOTO.........
ETC,ETC,ETC,
MAMBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE YO
SUNSUNDAMBA PORQUE ?
PORQUE MAYIMBE ANDA VOLANDO DE
MADRUGA....
PORQUE MAYIMBE ANDA VOLANDO DE
MADRUGA
??
SUNSUNDAMBA PORQUE ?
PORQUE MAYIMBE ANDA VOLANDO DE
MADRUGA...
COJIOOOOOOOO KANDELA
COJIOOOOOOOO KANDELA
CAMINO SABANILLA COJIO KANDELA
KALUNGA QUERE CRECER
ARRIBA NTOTO
KALUNGA QUERE CRECER
NGONDA YA NO HALA
KALUNGA QUERE CRECER
MUNDO LANGO ARRIBA NTOTO
KALUNGA QUERE CRECER

NBELE NBELE NBELEEEEEEEEEE GANGA QUERE


MENGA,
GANGA QUERE MENGA,KINDEMBO QUERE
MENGA....
NBELE NBELE NBELEEEEEEEEEE GANGA QUERE
MENGA,
GANGA QUERE MENGA Y NBELE QUERE
GUERRA
NBELE NBELE NBELEEEEEEEEEE GANGA QUERE
MENGA,
CUCHA MAMBO QUE YO NBONDA,GANGA
QUERE MENGA.
NBELE NBELE NBELEEEEEEEEEE GANGA QUERE
MENGA,
PRENDEO CAVO VELA YO TABA VELORIO
YO TAVA VELORIO,YO TAVA VELORIO
PRENDEO CAVO VELA YO TABA VELORIO
MPEMBA ARRIBA MUNDO YO TAVA VELORIO
PRENDEO CAVO VELA YO TABA VELORIO
YO TAVA VELORIO KICHEMBE YO TAVA
VELORIO
PRENDEO CAVO VELA YO TABA VELORIO
NBELE CORTA MURUWANDA
RAYO PARTA MALA NTANDA
NBELE CORTA MURUWANDA
PA YERBA MALA NO LO INCA
NBELE CORTA MURUWANDA
BUENO GUANO LO COVIJE

NBELE CORTA MURUWANDA


CABORONDA NO LO RONDE
NBELE CORTA MURUWANDA
MALA NYOCA NO LO ENREDE
NBELE CORTA MURUWANDA
YO MIMO CORTO MURUWANDA
NBELE CORTA MURUWANDA
??
??
??
??
BUENAS NOCHES CUCULLERA VA CANTADORA
??
QUE LINDO CANTA NSUSU DENTRO DEL
GALLINERO
ESTE MAMBO TIENE CEREMONIA
DAMBIEN........
LO USAN PA DAR MULTAS.........Y LA CANTAN
CUANDO
LO ASEN....
PENA KONGO, PENA KONGO, YO RECUERDA
PENA
KONGOOOOOOOOO
YO RECUERDA TIEMPO ANDILANGA, YO
RECUERDA PENA
KONGO
PENA KONGO, PENA KONGO, YO RECUERDA

PENA
KONGOOOOOOOOO
YO RECUERDA BIRIKUTERA ,YO RECUERDA
PENA KONGO
PENA KONGO, PENA KONGO, YO RECUERDA
PENA
KONGOOOOOOOOO
ACHEROOOOOO, VAMO AYA LA SIETE
ACHEROOOOOOOOOO
VAMO AYA LA SIETE PALMA
ACHEROOOOOO, VAMO AYA LA SIETE
ACHEROOOOOOOOOO
CON EL QUE SABE NO SE JUEGA
ACHEROOOOOO, VAMO AYA LA SIETE
ACHEROOOOOOOOOO
LICENCIA NSASI CUEVA ANDILANGA
ACHEROOOOOO, VAMO AYA LA SIETE
ACHEROOOOOOOOOO
??

PALMA,,

PALMA,,

PALMA,,

PALMA,,

KARABALI KONGO REAL


ENTRARON A LA PORFIA
KARABALI KONGO REAL
LA CONFIANZA QUE YO TENGO
KARABALI KONGO REAL,
TENDE MATENDE NBANA...
Aeeeeeeeee MATENDE NBANA ANDILE
TENDE MATENDE NBANA...

KANGALANGA ANDILE
TENDE MATENDE NBANA...

SUNSUN SARA NCOMBO


HALA MALA WANGA LEMBE NDOKI
SUNSUN SARA NCOMBO
APRUEBA FUERZA SARA NCOMBO
SUNSUN SARA NCOMBO
HABRE LA PUERTA NGANGA QUE LOS
PERROS YA ESTAN LLEGANdo
CON ENBELE YO LIMPIA MANIGUA
CON ENBELE YO CORTO LLERVA MALA
CON ENBELE YO CORTO LEMGUA MALA
KABANGA SABANILLA WARERA, KABANGA,,
SABANILLA
WARERAAAAAA
BAJO MAYIMBE YA BAJO
VA CON LICENSIA
BAJO MAYIMBE YA BAJO
ARRIBA NTOTO PA KICHEMBE
BAJO MAYIMBE YA BAJO
QUEREQUETE YA NO KUENDA
BAJO MAYIMBE YA BAJO
TA VELORIO
BAJO MAYIMBE YA BAJO

HURIA CHECHE
BAJO MAYIMBE YA BAJO
??
DANDILONGO MAYIMBE
DANDILONGOOOOOOO
VUELA VUELA MAYIMBE DANDILONGO
DANDILONGO MAYIMBE
DANDILONGOOOOOOO
TIRA BIOKO A LO MUNDO DANDILONGO
DANDILONGO MAYIMBE
DANDILONGOOOOOOO
NGANDO BATALLA TE LLEVA DANDILONGO
DANDILONGO MAYIMBE DANDILONGOOOOOOO
MuNaLeMbA,SOY escribi:
NBELE CORTA MURUWANDA
RAYO PARTA MALA NTANDA
NBELE CORTA MURUWANDA
PA YERBA MALA NO LO INCA
NBELE CORTA MURUWANDA
BUENO GUANO LO COVIJE
NBELE CORTA MURUWANDA
CABORONDA NO LO RONDE
NBELE CORTA MURUWANDA
MALA NYOCA NO LO ENREDE
NBELE CORTA MURUWANDA
YO MIMO CORTO MURUWANDA
NBELE CORTA MURUWANDA

KUYERERE NGANDO, NGANDO,, KUYERERE


CUANTO NGANDO TU CONOSI
KUYERERE NGANDO, NGANDO,, KUYERERE
YO CONOSCO MUCHO NGANDOS
KUYERERE NGANDO, NGANDO,, KUYERERE
NO HAY MAS NGANDO QUE BATALLA
KUYERERE NGANDO, NGANDO,, KUYERERE
CUCHA CUENTO SIAMBELECO
KUYERERE NGANDO, NGANDO,, KUYERERE
GUATALUMBO SON NGANDO
KUYERERE NGANDO, NGANDO,, KUYERERE
SIMULATUMBO SON NGANDO
KUYERERE NGANDO, NGANDO,, KUYERERE
CUCHA CUENTO NGANDO KALUEGUE
KUYERERE NGANDO, NGANDO,, KUYERERE
SIETE Y SIETE SON CATORCE
KUYERERE NGANDO, NGANDO,, KUYERERE
SIETE MAS SUBA NYOCA
KUYERERE NGANDO, NGANDO,, KUYERERE
NO HAY GANDO QUE BATALLA
KUYERERE NGANDO, NGANDO,, KUYERERE
??
??
VITITI NGO,
FUMBE VEN ACA
VITITI NGO
NGANGA VEN ACA
VITITI NGO
KRIYUMBA NGO VEN ACA

VITITI NGO
GANGA QUE RUMBO TU LLEVA GANGA, QUE
RUMBO TU VA.
GANGA QUE RUMBO TU LLEVA GANGA, QUE
RUMBO TU VA.
QUE RUMBO TU LLEVA GANGA,PA QUE RUMBO
TU VA
GANGA QUE RUMBO TU LLEVA GANGA, QUE
RUMBO TU VA.
NFINDA NDOKI MEDIA NOCHE,PA QUE RUMBO
TU VA
GANGA QUE RUMBO TU LLEVA GANGA, QUE
RUMBO TU VA.
CON QUE SE MATA UN KONGO
CON YERBA NA MA
BULEMBA MIMO NFINDA
CON YERBA NA MA
NFINDA BILONGO BRAVO
CON YERBA NA MA..........

CEIBA DAME TU SOMBRA


CEIBA
MAMA NGUNDU DAME TU SOMBRA
CEIBA
CEIBA DAME TU SOMBRA
CEIBA
MAMBE YOOOOOOOOOOOOOOOO

CHECHERE MURUGUAMA TU CARAGA TU


ESCOPETA
CHECHERE MURUGUAMA
TU CARGA TU ESCOPETA
MAMBE YOOOOOOOOOOO
NSALA MALE MALE NSALA MALE MALECUN
NSALA
NSALA MALE MALE NSALA MALE MALECUN
NSALA
NSALA MALE MALE NSALA MALE MALECUN
CONGO
NSALA MALE MALE NSALA MALE MALECUN
NSALA
NSALA MALE MALE MALEEEEEEEE NSALA
MALE MALECUN
CONGO
NSALA MALE MALE NSALA MALE MALECUN
NSALA
MAMBE YOOOOOOOOO

tumba cana a la colonia simanana,


arriba ganga yo te llevo simanana
tumba cana a la colonia simanana
MALEMBE
DALE LA VUELTA
DALE LA VUELTA
DALE LA VUELTA
DALE LA VUELTA

A
A
A
A

LA
LO
LA
LA

CASA
BARRACON
CASA
BARRACON

DALE LA VUELTA A LA CASA


Y CUIDA A TOITOS AQUI
DALE LA VUELTA A LA CASA
ALEJA LOS MALOS DE AQUI
DALE LA VUELTA A LA CASA
APARTA LO INDIAMBO DE AQUI
DALE LA VUELTA A LA CASA
SACA A LOS NDOKIS DE AQUI
YO ME ACUERDO LO PADRINO MAYIMBULA
EH SI TU SABES TU NO VIENES, MAYIMBULA
RAYO PATA A VIRA MUNDO, MAYIMBULA
EH YO NO CREO EN BRUJO MALO MAYIMBULA
RAYO PATA A MI KINDEMO MAYIMBULA
EH SARABANDA ESTA JUGANDO, MAYIMBULA
RAYO PATA A MI ENEMIGO, MAYIMBULA
EH VAMO A YIMBULAR UN POCO MAYIMBULA
VAMO A YIMBULAR UN POCO PA TI NA MA
??
VAMO A LA KIMBANSA AHORA VAMO, VAMO
VAMO CONGO VAMO
VAMO A LA KIMBANSA AHORA
VAMO VAMO VAMO
VAMO A LA KIMBANSA AHORA
VAMO CON TU MAA
VAMO A LA KIMBANSA AHORA
MAMBE YOOOOOOOOOOOOOOOO
??

SUBELO, SUBELO MI NGANGA, SUBELO


SUBELO QUE CON NGANGA APRENDE SUBELO
SUBELO, QUE LO NAGANGA SABE SUBELO
SUBELO QUE LO NGANGA PUEDE SUBELO
SUBELO QUE LO NGANGA BUENO SUBELO
SUBELO CON TO LO FUERZA SUBELO
SUBELO QUE YO TE MANDA SUBELO
SUBELO LO SARABANDA SUBELO
SUBELO LO MUERTO SUBELO,,,

ARSA Y PARA,TU PARA DERECHITOOOO


Aeeee TU PARA DERECHITO
ARSA Y PARA,TU PARA DERECHITOOOO
manguis no se olviden de el palo
mayor.....pena me
da cobayende ...pena me da cobayende...pena
me da
cobayende ..palo.....pena me da
cobayende,,,palo
mayor...pena me da cobayende...palo...pena
me da
cobayende palo mayor......
??
??
YO CREO EN DIOS, YO CREO DIABLO
MAYOMBE...
QUE LO BUENOS DIAS, SI SON DE DIA

MAYOMBE
QUE LO BUENAS TARDE, SI SON DE TARDE
MAYOMBE
QUE LO BUEN MONANZO, PA TO LO MUNDO
MAYOMBE
PERO BUENAS NOCHES, PA TO LO NFUMBE
MAYOMBE.....

Buenas noches, buenas noches, las buenas


noches si
son de noche
Buenas noches, buenas noches, la buenas
noches pa
to lo nfumbe
Buenas noches, buenas noches, la buenas
noches pa
to lo tata...
Kiambote pa to lo tata, pa to ngueyo, pa to
guatoko
kuenda 4nsila...

BUENAS NOCHES AQUI BUENA NOCHES


ALLA....BUENAS
NOCHES AQUI BUENAS NOCHES ALLA..NSALA
MALECUM AQUI
MALECUN NSALA ALLA..NSALA MALECUM
AQUI MALECUM
NSALA ALLA.....BUENAS NOCHES

AQUI..BUENAS NOCHES
ALLA...BUENAS NOCHES AQUI ...BUENAS
NOCHES
ALLA..SACA LO MALO DE AQUI ..SACA LO
MALO DE
ALLA...SACA LO MALO DE AQUI SACA LO MALO
DE
ALLA.....BUENAS NOCHES AQUI BUENAS
NOCHES ALLA
BUENA NOCHES AQUI BUENAS NOCHES
ALLA...TRAE LO
BUENO AQUI TRAE LO BUENO ALLA...TRAE LO
BUENO AQUI
TRAE LO BUENO ALLA...
chechere guma buena noche buena noche
chechere
guma buena noche como esta usted

saludo coyumbe...

saludos mi mpangui
llegue llegue caminando llegue llegue
caminando
ague
DIALONGO,DIALONGO, MPANGUI,,,HOYO

ABIERTO NO TIENE
AMO........
NO TIENE AMO,NO TIENE AMO,
CRUZA TALAMBELE SI QUERE VER....
??
NGO YAYA LUMBA LUMBA, NGO YAYA CUEVA
NGANGA,
SIMUANA NFINDA BUTONGO GUASERERE,
KONGO LO GUAKO
GUASIMENSO, NGO YAYA,NGO YAYA, ANDIO MI
NGANGA
AGUEEEEEEEEE
??
KONGO LO VIEJO CAIMAN,KONGO LO VIEJO
CAIMAN,
SARABANDA EN LA LOMA
SUERTA GUAO LO CAMINO
O YAYA NGO O YAYA CUNAGUA......
TU ERES COMO EL CAIMITO TU TIENES DOBLE
CARAAAA
TU TIENES DOBLE CARA TU ERES COMO EL
CAIMITOOOO
Mpemba carlie lumbra yo, mpemba carile
lumbra yo
como Nsambi lo manda lumbra yo.
Mpeba carile lumbra yo , como Nsambi lo
manda

lumbra yo, como mi Nganga lo manda lumbra


yo.
Mambe yoooooooooooo

SIETE RAYO, ME LLEVA SIETE


LEGUAAAAAAAAA,,,
SIETE LEGUAAAAA, SIETE LEGUA
AWEEEEEEE........
SIETE RAYO, ME LLEVA SIETE
LEGUAAAAAAAAA
SIETE LEGUAAAA ME LLEVA AWEEEEEE
SIETE RAYO, ME LLEVA SIETE
LEGUAAAAAAAAA
??
YO VINE TAMBOR, YO VINE PA JUGAR........
RAYO PARTA FAMA KONGO YO VINE PA JUGAR
YO VINE TAMBOR, YO VINE PA JUGAR........
ZAPATITO BARATO DIRME CUANTO VALE,YO
VINE PA
JUGAR.
YO VINE TAMBOR, YO VINE PA JUGAR........
SI TIENE MIEDO COMPRA UN GUA, YO VINE PA
JUGAR
YO VINE TAMBOR, YO VINE PA JUGAR........
NTANDA NO SON MANTECA,YO VINE PA
JUGAR.
YO VINE TAMBOR, YO VINE PA JUGAR........
CUCHA CUENTO NKUNIA NFUIRI YO VINE PA

JUGAR....
YO VINE TAMBOR, YO VINE PA JUGAR........
CUCULLERO NO TE ESCONDE, YO VINE PA
JUGAR
YO VINE TAMBOR, YO VINE PA JUGAR........
QUEN PAGA LA TUNYA ,YO VINE PA JUGAR
YO VINE TAMBOR, YO VINE PA JUGAR........
??
que toPalo kindiombo son palo 7 rayos,
ahora va a
cae, hoy cae rayo, tu no asusta va a cae
MAMBE YOOOOOOOOOOOO

Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
LIGUEYA, sube la loma
sube loma pa yo ver
LIGUEYA, sube la loma
ngando, pa que te esconde
LIGUEYA, sube la loma
sube loma pa yo ver.........
LIGUEYA, sube la loma......
mambeeeeeeeeeee yoo
LA OTRA VEZ ME AYUDASTE CON EL MAYIMBE
Y COMO SE
LLAMA EN ESPANOL.........
AHORA GRACIAS POR DARME LA VERDADERA
FORMA DE

ESCRIBIR EL CAMELEON...........
ES EN LA FORMA QUE TU LA
CONOSE............LUKUENA.........Y NO SE
COMO
ESCRIBIR ESA LINIA ARRIBA LA LETRA ""N"'
??
A KONGO LE FALTA UN POCO DE ESCUELA.......
CUANDO YA DEBE DE ESTAR EN LA ESCUELO
ME FUI PA
AGUANTAR UN 4 PATA EN EL MONTE.........
??
Canto a la culebra
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata: wankala mankio wankala mankio
Coro: Onarema kodara
Canto al Ganso
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata: wankala mankio wankala mankio
Coro: Onarema kodara
??
Canto al Gato
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara

Tata: Eye Iku milloro milloro


Coro: Onarema kodara
Tata: Tualongo mankio tualongo manio
Coro: Onarema kodara
??
Canto al gavilan
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata. Kijenko mankio kijenko mankio
Coro: Onarema kodara
Canto a la gallina
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata: nsusu manbemba makio nsusu
manpemba
Coro: Onarema kodara
Canto a la gallina negra
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata: Sunsundame mankio sunsudame
Coro: Onarema kodara
??
Canto a los Pollitos
Tata: Eye Iku milloro milloro

Coro: Onarema kodara


Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata: Sunsu mayimbe mankio sunsu mayimbe
mankio
Coro: Onarema kodara
Canto al Zamuro
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata: Sunsu mayimbe mankio sunsu mayimbe
mankio
Coro: Onarema kodara
??
??
Canto a la Jutia
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata: Kumbe mankio kumbe mankio
Canto a la Jicotea
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata: guru mankio guru mankio
Coro: Onarema kodara
Canto para el chivo

Tata: Eye Iku milloro milloro


Coro: Onarema kodara
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata: Kombon mankio Kombon matkio
Coro: Onarema kodara
Canto al murcielago
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata: Nguembo mankio Nguenbo mankio
Canto a la Anguila
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata. Ngola mankio Ngola mankio
Coro: Onarema kodara
Canto al Buho
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata. Nsusu susumdamba mankio Nsusu
susumdamba
mankio
Coro: Onarema kodara
Canto al Carnero
Tata: Eye Iku milloro milloro

Coro: Onarema kodara


Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata: Memen mankio memen makio
Coro: Onarema kodara
Canto al pato
Tata: Eye Iku milloro milloro
Coro: Onarema kodara
Tata: Badango makio badango mankio
Coro: Onarema kodar

Cantos
Campana la Luisa
Tata nganga. Campana la Luisa se rompi, yo
mando
a mi nganga a componer
Tata Nkisi: Florido dime adis, donde vive mi
nganga vivo yo
Coro: Campana la Luisa se rompi, yo mando
a mi
lucerito a componer
Tata Nkisi: Florido dime adis, donde vive mi
nganga vivo yo
Tata nganga Campana la Luisa se rompi, yo
mando a
mi Zarabanda a componer
Coro: Campana la Luisa se rompi, yo mando
a mi
Zarabanda a componer

Tata Nkisi: Florido dime adis, donde vive mi


nganga vivo yo
Tata nganga. Campana la Luisa se rompi, yo
mando
a mi 7 Rayo a componer
Coro: Campana la Luisa se rompi, yo mando
a mi
7Rayo a componer
Tata Nkisi: Florido dime adis, donde vive mi
nganga vivo yo
Tata nganga. Campana la Luisa se rompi, yo
mando
a mi centella a componer
Coro: Campana la Luisa se rompi, yo mando
a mi
Centella a componer
Tata Nkisi: Florido dime adis, donde vive mi
nganga vivo yo
Tata nganga. Campana la Luisa se rompi, yo
mando
a mi Chola a componer
Coro: Campana la Luisa se rompi, yo mando
a mi
Chola a componer
Tata Nkisi: Florido dime adis, donde vive mi
nganga vivo yo
Tata nganga. Campana la Luisa se rompi, yo
mando
a mi Madre agua a componer
Coro: Campana la Luisa se rompi, yo mando

a m
Madre agua a componer
Tata Nkisi: Florido dime adis, donde vive mi
nganga vivo yo
Tata nganga. Campana la Luisa se rompi, yo
mando
a mi Troco Ceiba a componer
Coro: Campana la Luisa se rompi, yo mando
a mi
Troco Ceiba a componer
Tata Nkisi: Florido dime adis, donde vive mi
nganga vivo yo
??
??
??
Cantos
Lumbe
Tata: Lumbe, lumbe, la kueba nganga.
Zarabanda
esta seres ere palo kindiambo en sere egue
Coro. Como nsala malekun un congo, como
nsala
malekun que son bacheche como nsala
malekun congo.
Tata: Lumbe, lumbe, la kueba nganga. Si 7
Rayo
esta seres ere palo kindiambo en sere egue
Coro. Como nsala malekun un congo, como
nsala
malekun que son bacheche como nsala

malekun congo.
Tata: Lumbe, lumbe, la kueba nganga. Si
lucero
esta seres ere palo kindiambo en sere egue
Coro. Como nsala malekun un congo, como
nsala
malekun que son bacheche como nsala
malekun congo.
Tata: Lumbe, lumbe, la kueba nganga. Si
Madre agua
esta seres ere palo kindiambo en sere egue
Coro. Como nsala malekun un congo, como
nsala
malekun que son bacheche como nsala
malekun congo.
Tata: Lumbe, lumbe, la kueba nganga. Si
Chola
wengue esta seres ere palo kindiambo en
sere egue
Coro. Como nsala malekun un congo, como
nsala
malekun que son bacheche como nsala
malekun congo.
Tata: Lumbe, lumbe, la kueba nganga. Si
Nsambi
esta seres ere palo kindiambo en sere egue
??
Canto
La Kimbambula
Tata: Ae la Kim bambula es la Kim bambula

Coro: Ae la Kim bambula es la Kim bambula


Tata: Ay Todo el mundo tiene su pacto de
kiyumba
menos yo
Coro: Ae la Kim bambula es la Kim bambula
Tata: Ay Todo el mundo tiene su pacto de
Zarabanda
menos yo uuumm
Coro: Ae la Kim bambula es la Kim bambula
Tata: Ay Todo el mundo tiene su pacto de
Madre
agua menos yo uuumm
Coro: Ae la Kim bambula es la Kim bambula
Tata: Ay Todo el mundo tiene su pacto de 7
Rayo
menos yo uuumm
Coro: Ae la Kim bambula es la Kim bambula
Nota: As continua hasta nombrar a todos
??
Canto
Mirna
Tata: Eh Mirna eh eh Mirna
Coro: Eh Mirna eh eh Mirna
Tata: Tu conoces Tata en nganga, tu no
conoces
Mirna
Coro: Eh Mirna eh eh Mirna
Tata: Tu conoces Nkisi malongo, tu no
conoces
Mirna

Coro: Eh Mirna eh eh Mirna


Tata: Tu conoces a nganga, tu no conoces
Mirna
Coro: Eh Mirna eh eh Mirna
Tata: Tu conoces a prenda mia, tu no conoces
Mirna
Tata: T conoces a la kimdianmbo. Tu conoces
mirna +
??
??
Cantos
Monte tiene Garabato
Tata: Monte Tiene garabato y tu vera, monte
tiene
garabato y tu va ver
Coro: Monte Tiene garabato y tu vera, monte
tiene
garabato y tu va ver
Tata. En una mata de Ceiba,donden viven los
kimdiambo dice que toda la noche, baila a
ritmo de
palo
Coro: Mote tiene garabato y tu vera ,monte
tiene
garabato y tu va ver
Tata: Muchacho porque te apura tienes que
llevar
la cuenda porque si muchacho te apuras
seguro se
te revienta mayombe

Coro: Mote tiene garabato y tu vera ,monte


tiene
garabato y tu va ver
Tata E el monte de dios Nsambi, haba una
Ceiba
muy hermosa y debajo de esa mata de Ceiba
haba
plantada una ocho nganga
Coro: Mote tiene garabato y tu vera ,monte
tiene
garabato y tu va ver
Tata: Si tu viniste a rayarte ay dime ya tu
kimdiambo,porque si no me lo dices,ay va
llevar
mucho palo mayombe.
Vamo a la guerra simani Vamo vamo
CORO: Vamo a la guerra simani
Yo te ama
CORO: Vamo a la guerra simani
Vamo vamo
CORO: Vamo a la guerra simani
Yo prueba fuerza
etc.....
MAMBE YOOOOOOOOOOOO
Vamo a la guerra simani Vamo vamo
CORO: Vamo a la guerra simani
Yo te ama
CORO: Vamo a la guerra simani

Vamo vamo
CORO: Vamo a la guerra simani
Yo prueba fuerza
etc.....
MAMBE YOOOOOOOOOOO
...
CORO: Vamo a la guerra simani
BIRIKUTERA ARRIBA MUNDO
CORO: Vamo a la guerra simani
TO LO PERRO YA VAN SUELTO
CORO: Vamo a la guerra simani
NO HAY MPACA QUE TE ESCONDE
CORO: Vamo a la guerra simani
YO ROMPE HUESO VIRA MUNDO
CORO: Vamo a la guerra simani
EN LA CANA NO TE ESCONDE
CORO: Vamo a la guerra simani
ARRIBA TRUENA ABAJO CORREN
CORO: Vamo a la guerra simani
LO PERRO SON CIMARRONES
CORO: Vamo a la guerra simani
SOMBRA MAYIMBE YA TE TAPA
CORO: Vamo a la guerra simani
NGO TE ESPERA EN LA SABANA
CORO: Vamo a la guerra simani
NYOCA VA HURIANDO
CORO: Vamo a la guerra simani
MAMBEEEEEEEEEEEEEEEEEEE YO

Mpemba Carire, Mpemba.... Mira cucha


cuento lo que
yo traigo lemba kongo ya ta la uria..
Mpemba Carire,Mpemba..... Si yo te alumbro
con un
cabo quien te viene llora tu partida?
Mpemba Carire,Mpemba.... Mira si cochino
camina
corriendo, quien lo agarre dia te tu velorio?
Mpemba Carire,Mpemba.... Mis yo no lloro
cuando yo
ta comiendo, porque tu llora cuando nsasi
uria?
Mpemba Carire,Mpemba, mira si cabo vela
son
cobayende, Mira quien son que uria mi pata
Llaga?
Mpemba Carire, Mpemba, si Birikutera mi
kriyumba,
Porque se quema lo guano seco?
Mpemba Carire,Mpemba... sala Malongo
Malongo yaya
cucha cuento tiempo Mayombe.... eeeeeee...
Dilanga sere .... Dilanga Mayombe... Yo
recuerdo
lo sacaempeno dilanga Mayombe.
Dilanga sere, Dilanga Mayombe .... Ya tata
mayimbe
ya ta uriando en la sabana que son dilanga

Mayombe..
Dilanga sere, Dilanga Mayombe.... yo
recuerdo to
lo tata tiempo bueno tiempo malo dilanga
mayombe......
silongo nganga engando batalla... silongo
nganga
Ngando Batalla...
yo recuerdo tiempo oficio ta saludando Nunga
Nunga
lemba Nkita.
??
Cucha cuento lemba kongo .... Si no son
lemba
hmmmm... No tan en na!
No tan en Na! No tan en na!
Si no son lemba Hmmmm... No tan en na!
Mira yo ta llamando ciencia africana lo campo
verde, lo tronco Malva.
Si no son lemba Hmmmm? No tan en na!
eeehhhhh .....
Hijo del diablo, no cree en nsambi..No cree
en
nsambi, no creen en nsambi... Hijo del diablo
no
creen.... yo se yo quema cimbre yo llamo
infierno....ehhh quien yo llama...
Yo llamo mundo infierno... lutete no tiene
madre
ni padre...

yo llamo Mundo Infierno ..Si sinsonte ya no


puede
porque mi nyoke se lo coma...
Yo llamo mundo infierno ......eeeehh lembe
lembe
lembe sibiricu..
Mambe ..
??
si malembe malembe yaya, Yaya Ndoki ndoki
yaya,eee
e Lengo lengo liampanga. kongo Lundiambo.
??
Cucha cuento lemba kongo .... Si no son
lemba
hmmmm... No tan en na!
No tan en Na! No tan en na!
Si no son lemba Hmmmm... No tan en na!
Mira yo ta llamando ciencia africana lo campo
verde, lo tronco Malva.
Si no son lemba Hmmmm? No tan en na!
Cucha cuento lemba kongo .... Si no son
lemba
hmmmm... No tan en na!
No tan en Na! No tan en na!
SI NO SON KRIYUMBA ENGO, NO TAN EN NA !!
SI NO SON MUNALEMBA, NO TAN EN NA!!
SI NO SON TALATARDE, NO TAN EN NA!!

CUCHA CUENTO MUNIANKITA, SI NO SON


LEMBA NO TAN EN
na no tan en na
Nsala malekm.
Yo el de la mpemba lo haba odo as:
Mpemba carile lumbra yo, mpemba carile
lumbra yo,
si mi nganga lo manda lumbra yo, mpemba
carile.
coro lumbra yo
si mi nganga lo manda
coro lumbra yo
Yo te ama mi kindembo
coro lumbra yo
etc.........................
MAMBE YOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Guarda paso Maria Guayo... Guarda paso
Maria
guayoooo... Guayo me lleva hal itague, hoy
aqui
Manana por alla...
eeeee Dile a catalina que ya ntango se va,
que ya
ntango se va que ya son las horas!
Mira yo llamo taurende, Mira Taurende lo
llamo
yo....
Mira yo llamo Taurende.....

Mpemba Carire, Mpemba.... Mira cucha


cuento lo
que yo traigo lemba kongo ya ta la uria..
Mpemba Carire,Mpemba..... Si yo te alumbro
con
un cabo quien te viene llora tu partida?
Mpemba Carire,Mpemba.... Mira si cochino
camina
corriendo, quien lo agarre dia te tu velorio?
Mpemba Carire,Mpemba.... Mis yo no lloro
cuando
yo ta comiendo, porque tu llora cuando nsasi
uria?
Mpemba Carire,Mpemba, mira si cabo vela
son
cobayende, Mira quien son que uria mi pata
Llaga?
Mpemba Carire, Mpemba, si Birikutera mi
kriyumba, Porque se quema lo guano seco?
Mpemba Carire,Mpemba... sala Malongo
Malongo
yaya cucha cuento tiempo Mayombe....
eeeeeee...
Dilanga sere .... Dilanga Mayombe... Yo
recuerdo
lo sacaempeno dilanga Mayombe.
Dilanga sere, Dilanga Mayombe .... Ya tata
mayimbe ya ta uriando en la sabana que son
dilanga Mayombe..

Dilanga sere, Dilanga Mayombe.... yo


recuerdo to
lo tata tiempo bueno tiempo malo dilanga
mayombe......
silongo nganga engando batalla... silongo
nganga
Ngando Batalla...
yo recuerdo tiempo oficio ta saludando
Nunga
Nunga lemba Nkita.
??
Cucha cuento lemba kongo .... Si no son
lemba
hmmmm... No tan en na!
No tan en Na! No tan en na!
Si no son lemba Hmmmm... No tan en na!
Mira yo ta llamando ciencia africana lo campo
verde, lo tronco Malva.
Si no son lemba Hmmmm? No tan en na!
eeehhhhh .....
Hijo del diablo, no cree en nsambi..No cree
en
nsambi, no creen en nsambi... Hijo del diablo
no
creen.... yo se yo quema cimbre yo llamo
infierno....ehhh quien yo llama...
Yo llamo mundo infierno... lutete no tiene
madre
ni padre...
yo llamo Mundo Infierno ..Si sinsonte ya no

puede porque mi nyoke se lo coma...


Yo llamo mundo infierno ......eeeehh lembe
lembe
lembe sibiricu..
Mambe ..
iya iya minganga ee yo no mete con nadie ni
nganga
ee iya iya mi nganga ee quien me busca a mi
me
encuentra mi nganga ee que yo no mete con
nadie mi
nganga ee que yo vive mi vida mi nganga
mayombe yooo tata, mayombeee yo tata,
mayombe yo
tata, mayombe yo tata, kimbisa yo tata
kimbisa yo
tata, mayombe yo tata mayombe yo tata, con
li8cencia e tolo fumbi tata con licencia de
nganga
tata
yinyigua gua gua yinyirigua mi cubayende
yinyirigua gua gua yinyirigua mi cubayende,
mi
cubayende ya son las horas yinyirigua mi
cubayende
yinyirigua gua gua yinyirigua mi cubayende
congo de guinea soy buenas noches criollo
congo de
guinea soy buenas noches crioyo, yo deja mi

hueso
aya yo vengo a ser caridad, yo deja mi hueso
aya
yo vengo a ser carida congo conguito congo e
verdad yo baja a la tierra a ser carida congo
conguito congo de verdad yo baja a la tierra a
ser
caridad, yo te llamo yo te llamo en el nombre
de
dio yo te llamo yo te llamo te llamo ven paca
eeeeeeeeeee brisa que el viento me trae ai
dio
brisa que el viento me lleva ai dio soy
ngangulero
brisa que el viento me lleva brisa que el
viento
me lleva ai diooo brisa que el viento me trae
hay
diooo soy ngangulero brisa que el viento me
lleva,
arriba mi monte lucero palo mundo que
caminando ai
weeee soy ngangulero brisa que el viento me
lleva.
??
4 acheros tumbando un palo palo cabo de
angel mi
acha lo tumba, 4 acheros tumbando un palo
palo
cabo de angel mi hacha lo tumba, que son lo

palo
bobo ...mi hacha lo tumba que son lo palo
yaya....
mi hacha lo tumba que son palo ramon.... mi
hacha
lo tumba 4 acheros tumbando un palo palo
cabo de
angel mi hacha lo tumba.
zarabanda la banda chichiribaco choca hueso
con
hueso chichiribaco, zarabanda la banda
chichiribaco choca hueso con hueso
chichiribaco,
zarabanda son caldero chichiribaco,
zarabanda son
kiyumba chichiribaco, choca hueso con hueso
chichiribaco, maquinita a vapor chichiribaco
zarabanda la banda chichiribaco choca hueso
con
hueso chichiribaco.
lumbe lumbe
COMO NSALA MALEKUM UN CONGO
COMO NSALA MALEKUN [b]SARABANDA
COMO NSALA MELEKUN UN CONGO
LUMBE LUMBE
COMO NSALA MALEKUM UN CONGO
COMO NSALA MALEKUN [b]7 RAYOS
COMO NSALA MELEKUN UN CONGO
LUMBE LUMBE

COMO NSALA MALEKUM UN CONGO


COMO NSALA MALEKUN [b]LUCERO DE
MUNDO
COMO NSALA MELEKUN UN CONGO

LUKANKASI
Admin

Mensajes: 90
Fecha de inscripcin: 23/02/2010
Localizacin: USA