Está en la página 1de 15

MINISTERUL MEDIULUI I DEZVOLTRII DURABILE

Autoritatea de Management pentru POS Mediu


Programul Operaional Sectorial
MEDIU

Elementele cheie ale unui


Master Plan
REUNIUNE DE PROGRAMARE
10-13 Iulie 2008, Mamaia

Cristina BADICA

Cuprins
Principalele aspecte/intrebari legate de MP


Rezultatul unui MP
Structura si continutul
Previziunile
Obiectivele judetului
Analiza optiunilor
Strategia judetului

Un MP trebuie saIdentifice problemele cheie din judet (ex. calitatea apei)


Se bazeze pe suficiente date
Evalueze integrat sectorul de apa
Aiba in vedere si celelate sectoare (ex. deseuri)
Fie elaborat in colaborare cu toti partenerii
Fie un instrument dinamic (actualizat periodic)

Un MP nu trebuie sa


Faca o simpla integrare a tuturor proiectelor

Evalueza separat sectoarele sau aglomerarile

Fie elaborat din biroul consultantului

Fie un instrument fix (biblie)

Intrebari cheie pentru pregatirea MPCare sunt problemele in judet?


Care sunt tendintele de dezvoltare pe termen lung?
Cum putem rezolva cele mai stringente probleme avand in
vedere tendintele de dezvoltare? => Strategia Judetului
Care sunt cele mai bune si mai putin costisitoare optiuni pentru
a ne indeplini obligatiile de conformare?
Care sunt investitiile pe termen lung?
Sunt aceste investitii suportabile?
Care sunt prioritatile?
Cum putem sustine investitiile (intarire institutionala)?

Ce rezulta?

Strategia pe termen lung

Planul de investitii pe termen lung,


suportabil

Masuri prioritare

Structura si continut

Rezumat
Introducere
Analiza situatiei curente
Previziuni
Obiective nationale si judetene
Analiza de optiuni
Strategia judetului
Planul de investitii pe termen lung
Analiza financiara si economica
suportabilitatea
Programul de investitii prioritare
Plan de actiune pentru implementarea
proiectului
7

Obiectivele judetuluiObiectivele conform Tratatului de Aderare Planul de


implementare
Obiectivele POS Mediu, adaptate judetului
Nr. Localitati ce vor beneficia de sisteme de apa
noi/reabilitate
Nr. STAP reabiliate/noi, conforme cu standardele UE
Populatie conectata la servicii de apa
Volum apa uzata tratata
Nivelul serviciilor
Gradul de acoperire
Continuitatea alimentarii
Presiunea in retea
Calitatea apei

! Definirea

obiectivelor este un proces iterativ


8

Analiza optiunilor
1. Cum atingem eficient obiectivele
2. Cum definim aglomerarile
1.A) Optiuni strategice pe termen lung
 Apa subterana vs. apa de suprafata
 Aductiuni sau puturi
 Colectare centralizata sau descentralizata

Analiza optiunilor
2. Definirea aglomerarilor


O zona cu o densitate suficienta a populatiei si activitatilor


economice pentru ca apa uzata sa fie colectata si
transportata la o SEAU sau la un punct final de descarcare.
Se are in vedere:
Distanta intre aglomerari si topografie
Densitatea populatiei si industriei (p.e./ha)
Costurile unitare (retele, SEAU, etc.)

Costuri specifice de investitii (/p.e.) si de operare (in /p.e.)


Altele (ex. receptorul, terenul, capacitati existente, etc.)

10

Strategia judetului


Scop:
Identificarea celei mai ieftine masuri care asigura atingerea
obiectivelor/tintelor

Strategia generala
Cele

mai stringente probleme

Prioritizarea
Selectarea

optiunilor tehnologice

Planificarea

aglomerarilor
implementarii

Strategia detaliata
Stabilirea unui plan pe termen lung
Defalcarea
Strategia

pe aglomerari

specifica fiecarei sectiuni

11

Planul de investitii pe termen lung


Toate aglomerarile
Investitii necesare pentru conformare si
reinvestitii
Etapizare

Etapa 1: 2008-2015, implementare pana in 2013!


Etapa 2: 2015-2018
Etapa 3:2018-2038

Lista prioritara a investitiilor

Toate aglomerarile urbane cu termen de


conformare 2015
Din FC se vor finanta indeosebi

Proiectele de mediu, (accent pe apa uzata)


Prioritatile conform tintelor din Tratatul de Aderare, deci a
crea acolo unde nu exista (ex. statii noi, extinderi de retele)
Solutiile suportabile de catre populatie (ex: aductiunile, doar
daca problema de suficienta a sursei sau calitatea apei este
foarte mare si solutia dovedeste un impact pozitiv
semnificativ asupra populatiei conectate la reteaua de
alimentare)

Plan de actiune
2008 2009

Infiintarea operatorului regional

2008 2009

Dezvoltarea studiilor

2008 2015

Dezvoltarea infrastructurii in aglomerarile urbane

2010 2012

Reabilitarea sistemului de colectare, in scopul


reducerii pierderilor in localitatile cu mai mult de
10.000 loc

2012 2015

Cresterea ratei de conectare in localitatile intre 2.00010.000 locuitori

14

MINISTERUL MEDIULUI I DEZVOLTRII DURABILE


Autoritatea de Management pentru POS Mediu
Programul Operaional Sectorial
MEDIU
Au toritatea d e M ana gemen t pen tru POS Med iu
Str. J ustiiei, nr. 59 -6 1, sector 4 , Bucureti, Romn ia
Tel: 021 / 3 01 83 4 9, Fax : 0 21/ 31 6 07 78
w ww .mmediu.ro