Está en la página 1de 16

Infrmate

Nmero 140

a Fondo

4 trimestre 2015

Autorzase a reproducin e divulgacin desta folla informativa

www.fondogalego.org

A OLLADA EXTERNA:
Entrevista con Luca Regueiro

A cooperacin non un
concepto abstracto, cobra
sentido con cada vida individual
que gaa novas opcins
12

FONDO DE ARMARIO
10

OS PROXECTOS EN TERREO:
A prol da sade maternoinfantil en Mozambique
11

Novas lias estratxicas para


incorporar mis concellos
2

Entrevista co presidente
do Fondo, Juan Gonzlez

Conversamos con Ali Ali,


pintor sirio afincado
en Galicia

O voluntariado como
ferramenta de aprendizaxe
3

>

INFRMATE A FONDO : 140 www.fondogalego.org

ACTUALIDADE DO FONDO

As novas lias
estratxicas
inciden na
incorporacin de
mis concellos
Co remate de 2015 brese no
Fondo Galego de Cooperacin e
Solidariedade unha etapa na que
a nova Comisin Executiva ter
catro anos para levar adiante as
sas lias estratxicas. A folla
de ruta da lexislatura vn marcada polo reto de intensificar a
participacin das administracins locais e provinciais socias, pero tamn de incorporar
novos concellos comprometidos
coa solidariedade internacional,
aln de recuperar aqueles que
tiveran cursado a baixa.
O traballo en rede coa Xunta, a
Fegamp e as ONGD, as como
con outras entidades estatais
e internacionais, ser un dos
aspectos a reforzar no perodo

2016-2019, no que se promover asemade o recoecemento


das polticas de cooperacin
desde o eido local. Neste senso,
o Fondo Galego xa manifestou
a sa vontade de formar parte
da mesa de coordinacin para
a collida das persoas refuxiadas
que cheguen a Galicia, sen que
a solicitude fose aceptada polo
de agora.

seguirn centrando o labor do


Fondo Galego. Para apoiar os
pases do Sur proponse pasar
de proxectos puntuais a programas plurianuais que tean un
maior impacto na loita contra
a pobreza, ao tempo que se
afondar na colaboracin cos
pases lusfonos. Apstase ademais por poer en marcha iniciativas de codesenvolvemento,
as como por implicar mis s
cidades e deputacins e por ampliar as misins a terreo.

As tarefas de cooperacin para


o desenvolvemento e sensibilizacin da solidariedade galega
a prol dos dereitos humanos

Para facer mis efectiva a sensibilizacin en Galicia, innovarase


con actividades mis atractivas, que podern estar vinculadas, por exemplo, arte e a
cultura galega ou ao deporte.
Terase en conta o mbito rural
e s persoas maiores, deseando actividades acadas para este
perfil. Seguirase potenciando
ademais o programa Vacacins
con Traballo, que permite a persoal das deputacins e concellos
socios do Fondo Galego cooperar durante un mes cos parceiros en pases empobrecidos.

Sumar novos concellos e deputacins un dos retos da nova lexislatura

Fondo Galego de Cooperacin e Solidariedade

2]

No Fondo funciona a solidariedade

>

INFRMATE A FONDO : 140 www.fondogalego.org

ACTUALIDADE DO FONDO

Juan Gonzlez,
presidente do
Fondo Galego:
A solidariedade
internacional
posible dende
o concello mis
pequeno ao mis
grande de Galicia

O alcalde de Nigrn, Juan


Gonzlez, chase fronte do
Fondo Galego de Cooperacin
e Solidariedade desde o mes
de setembro. Chega Presidencia levando os Servizos Sociais
no seu concello e co aval de ter
vivido en Latinoamrica e dirixir
a Fundacin rguete .

dacin rguete-Integracin, o
Fondo unha magnfica oportunidade de levar a cabo un
proxecto solidario e dirixido s
persoas que mis o precisan.
Xa tia experiencia no sector
social, en que medida estas
vivencias previas poden axudarlle no cargo?

Que lle levou a poerse fronte do Fondo Galego de Cooperacin?

Sobre todo a sensibilidade e a


concienciacin total e absoluta
de que a travs de decisins tcnicas e polticas podemos mellorar o noso mundo e, agora, a

Despois de traballar 18 anos


no eido social ao fronte da Fun-

travs do Fondo Galego, outros


mundos.
Vostede viviu en Centroamrica, dira que o contacto
directo coa realidade do Sur
resulta clave para que as e os
polticos aposten pola cooperacin?
Non s clave para apostar pola
cooperacin, senn para coecer a forma de pensar dos pases obxectivo do Fondo. un
erro das sociedades mis desenvolvidas acudir s menos desenvolvidas con pensamentos
de esmola, de trasladar a nosa
cultura, de cambiar os seus costumes... Iso un erro, ns debemos ir aos pases a aprender e
a ensinar, pero sabendo sempre
respectar e pr en valor a sa
forma de vida e os seus costumes.
Cal ser a folla de ruta a seguir polo Fondo Galego nesta
lexislatura?
Marcarana as Lias Estratxicas
2016-2019. Achegarnos a mis

O presidente do Fondo Galego e alcalde de Nigrn, Juan Gonzlez.

Fondo Galego de Cooperacin e Solidariedade

3]

No Fondo funciona a solidariedade

>

INFRMATE A FONDO : 140 www.fondogalego.org

pases, conseguir que mis entidades se unan ao Fondo, facer e executar proxectos que deixen pegada nos pases de destino e que os
galegos e galegas saiban que hai
unha entidade que fai un inmenso traballo no exterior. Reforzar o
programa Vacacins con Traballo,
etc.
Cales son os plans mis inmediatos para o ano que comeza?
Pr en marcha os novos proxectos
de desenvolvemento.

cin da administracin autonmica toda a sa experiencia e todos


os anos de traballo con persoas de
caractersticas semellantes s das
refuxiadas e refuxiados.

pio Fondo Galego concienciar s


administracins locais para que a
aposta sexa cada vez maior.

dende o concello mis pequeno


ao mis grande de Galicia, cunha achega case simblica. Paga a
pena.

Que lles dira aos concellos que


anda non son socios do Fondo
Galego para animalos a unirse?

En que medida o novo escenario


que se abriu tras as eleccins
locais pode animar a mis concellos a apostar pola solidariedade internacional?

Que con moi pouco esforzo econmico pdese ser partcipe de


proxectos que axudan s persoas,
s persoas que mis o precisan e
en pases non desenvolvidos. A solidariedade internacional posible

Iso vai depender de cada administracin local, vai ser labor do pro-

Que lle aportou a Nigrn ser socio do Fondo Galego desde os


seus inicios?
Sen lugar a dbida, coecer outras
realidades e saber que cunha mnima cota anual pdese cambiar e
mellorar a vida de moitas persoas.
Cal debe ser o papel dos concellos e do Fondo Galego ante a
crise de persoas migrantes e refuxiadas?
O Fondo xa est xogando un papel importante pondo a disposi-

Juan Gonzlez tomou o relevo de Teresa Pars na Asemblea de setembro

Fondo Galego de Cooperacin e Solidariedade

4]

No Fondo funciona a solidariedade

ACTUALIDADE DO FONDO

>

INFRMATE A FONDO : 140 www.fondogalego.org

O voluntariado
como ferramenta
de aprendizaxe
mutua
O voluntariado internacional revelouse como unha ferramenta
de aprendizaxe mutua nas X
Xornadas Anuais de Cooperacin que o Fondo Galego celebrou en decembro baixo o ttulo
Vacacins con Traballo. Unha
dcada de cooperacin dende
o local. O presidente do Fondo
Galego e alcalde do Concello de
Nigrn, Juan Gonzlez, lembrou
na presentacin que a travs
da cooperacin para o desenvolvemento aprendemos as
das partes. No mesmo senso
se pronunciou a vicepresidenta
e edil de Redondela, Teresa Pars, mentres que a tesoureira da
entidade e concelleira en Pontevedra, Carme Fouces, chamou
a que mis administracins
locais e provinciais se unan
asociacin.

Participantes nas Vacacins con Traballo compartiron as sas experiencias nas Xornadas

Tcnicas e tcnicos que ao longo da ltima dcada participaron nas Vacacins con Traballo
achegronse ata a cidade do
Lrez para compartir as sas vivencias. As Vacacins con Traballo en Nicaragua marcaron
un antes e un despois na mia
vida, comentaba Mara Lpez.
A experiencia en Cabo Verde
foi nica no persoal e no profesional, recomndoa ao 100%,
Fondo Galego de Cooperacin e Solidariedade

aseguraba Ana Ferradns. A


elas sumouse o arquitecto Jorge
Duarte, que colaborou en Santiago de Cuba.
As xornadas contaron con dous
convidados chegados desde
Cabo Verde: Jos Belmiro Fonseca, concelleiro da Cmara Municipal de Santa Cruz, e mais Manuel Monteiro de Pina, alcalde
de Ribeira Grande e presidente
[

5]

No Fondo funciona a solidariedade

da Asociacin Nacional de Municipios Caboverdianos. O primeiro destacou tanto o proxecto de


rego gota a gota financiado no
seu municipio como a asistencia
tcnica recibida a travs das Vacacins con Traballo. O segundo
apostou por darlle continuidade parcera desenvolvida co
Fondo Galego en sectores como
xnero, urbanismo ou xestin financeira, pero tamn ao progra-

>

INFRMATE A FONDO : 140 www.fondogalego.org

ma de voluntariado internacional
onde todo o mundo gaa, de xeito que a cooperacin sobrepasa
as esferas institucionais para
chegar sociedade civil, s familias e s persoas.
Tamn na mesa conformada por
representantes sindicais se abordaron frmulas para a implicacin da administracin local
en proxectos de cooperacin
ao desenvolvemento. O secreta-

rio nacional de Comunicacin da


CIG-Administracin Pblica, Xos
Carlos Crespo, avogou por que as
centrais animen aos empregados
pblicos a participar nos programas de voluntariado no Sur. Tamn ngel Gil, da Central Sindical
Independiente y de Funcionarios
(CSI-F), insistiu en que o asociacionismo e o traballo en rede son
clave para unha mellor xestin da
cooperacin internacional desde
o local.

Os relatorios pechronse coa descricin do programa Voluntari@s


Expert@s por parte de Nuria Morn, tcnica do Fondo Extremeo
Local de Cooperacin para el Desarrollo (Felcode). No entanto, as
X Xornadas Anuais de Cooperacin culminaron coa inauguracin
da exposicin fotogrfica Nicaragua: o futuro realizada polo
vigus Felipe Carnotto como gaador da segunda edicin do certame Imaxes con Fondo. Tamn

Membros da Comisin Executiva inauguraron as X Xornadas Anuais de Cooperacin

Fondo Galego de Cooperacin e Solidariedade

houbo oco para degustar produtos de comercio xusto da man


da ONGD Amarante e para emocionarse cos Contos coas mans
abertas da compaa A Tropa de
Trapo.
As X Xornais Anuais de Cooperacin contaron coa colaboracin
do Concello de Pontevedra e da
Universidade de Vigo, as como
con apoio econmico da Xunta de
Galicia.

Representantes municipais de Cabo Verde asistiron ao encontro en Pontevedra

6]

No Fondo funciona a solidariedade

>

INFRMATE A FONDO : 140 www.fondogalego.org

ACTUALIDADE DO FONDO

Ali Ali, artista


sirio: A nica
solucin que
Estados Unidos e
Europa quiten a
man de Oriente
Medio
Ali Ali chegou a Madrid en 2003
para representar a Siria nunha
feira de arte, onde tomou contacto co Centro Internacional da
Estampa Contempornea (CIEC),
que se acha en Betanzos. Dende
entn quedara ligado a Galicia
e hoxe segue creando desde o
seu estudio da Corua. entrada, unha morea de libros dan a
benvida canda alegres pinturas
cheas de cor. Ao fondo, os grandes cadros nos que o artista
est traballando actualmente,
tamn coloridos pero con temticas mis trxicas. Conversamos observados polos grandes
ollos das e dos seus protagonis-

O pintor sirio Ali Ali

tas, entre o arrecendo do t con


canela.

musulms, sobre todo nos ltimos tempos?

Levas case trece anos en Galicia, snteste ben acollido?


Notaches certos prexuzos
contra as persoas rabes e

Gstame Galicia, anda que ao


final o traballo o que che vai
levando a un sitio ou outro. Galicia o contraste de Siria, con

Fondo Galego de Cooperacin e Solidariedade

7]

No Fondo funciona a solidariedade

tanto verde e tanta choiva; para


min era unha terra virxe que
estaba por descubrir. A xente
en xeral amable, anda que en
todos os lugares do mundo hai
persoas malas e maleducadas.
Para min, esas son persoas po-

>

INFRMATE A FONDO : 140 www.fondogalego.org

bres de cabeza, ignorantes, que


non teen nada mellor que facer que atacar a xente cun nivel
de vida mis baixo. Aqu hai de
todo. Cando cheguei, xa saba
que a atopar malas persoas,
pero o meu obxectivo non era
relacionarme con elas. Nesta terra hai moitas cousas boas que
ver e intercambiar, falas sobre
o teu pas e ao mesmo tempo
aprendes sobre este. Os sirios
veen a Galicia sobre todo para
estudar e hai moitos mdicos.
Como era a vida no teu pas?
Eu viva da arte, traballei na Universidade de Damasco despois
de licenciarme, tia o meu estudio e as mias galeras, a mia
vida feita. Quera doutorarme
e pensaba irme a Francia, pero
de casualidade todo cambiou, e
considrome afortunado. Dentro do mundo rabe, Siria era un
pas estable. A xente tia as sas
necesidades bsicas cubertas:
comida, auga, luz, educacin,
sanidade Pero vivimos nunha ditadura e non se respectan
moitos dereitos e liberdades.

Ademais, chegas a un lmite e


non podes seguir prosperando,
non deixan que mellores a ta
vida a nivel econmico, estudos,
etc. Tes que estar dentro dunha cuadrcula e non podes sar
dela. Por iso a gran maiora das
persoas que estn a entrar en
Europa ten capacidades, carreiras universitarias, pero non traballo. Despois de cinco anos en
guerra, a xente perdeu a esperanza. Agora un quilo de tomates vale mis que unha persoa.
Queren salvar aos seus fillos!
A nenos con dous ou tres anos
crtanlles a cabeza, grvano e
fan diso un espectculo. A que
niveis se chegou?

estabilidade na zona que haxa


tamn un Estado palestino. Se
non arranxaron iso, non van
querer solucionar a situacin de
Iraq nin de Siria. Flase de grandes negociacins, conferencias,
etc. pero todo mentira, todas
estas reunins s alargan o problema.
Entn, non ves posible unha
solucin diplomtica?
A nica solucin que Estados
Unidos e Europa quiten a man
de al e deixen en paz non s
a Siria, senn ao mundo. Se o
deixan en paz, o mundo arrnxase. Estados Unidos, Europa e Rusia son os que estn a protexer
eses gobernos ditatoriais polo
seu propio interese; cando non
se reparten a torta entre eles,
non solucionan o problema, e
quen morre a pobre xente.
Eu son musulmn e teo moitos amigos cristins e xudeus, e
nunca tivemos problemas entre
ns. Todos sabemos onde est
o problema e onde est a solucin, pero non queren arranxalo; polos intereses duns poucos

Cal , para ti, a orixe do problema en Siria?


Oriente Medio unha rea moi
interesante a nivel xeoestratxico. Coa creacin do Estado
de Israel, Occidente conseguiu
situarse e ante calquera ameaza xa vai protexer as fronteiras
israels. Non queren arranxar o
conflito, porque desde o ano 48
sabemos que a solucin para a
Fondo Galego de Cooperacin e Solidariedade

8]

No Fondo funciona a solidariedade

amlase a pases enteiros e s


queren intervir para xerar o caos
e vender armamento. Desde os
anos 70 estivo sando dieiro de
Siria cara aos bancos suzos, iso
xa non se vai a recuperar.
Como debe reaccionar Europa
ante a chegada de refuxiadas
e refuxiados?
Se deixan xente en paz, a xente non querer vir a Europa.
O meu pobo, Khatounie, leva
case dous anos baixo control
do Estado Islmico. Despois dos
atentados de Pars borrrono
do mapa, bombardearon toda
a zona, onde vivan 3.000 persoas. esa a solucin de Europa? Eu perdn moitos sobrios,
curmns Todas as familias
perderon algun. O mundo non
xusto. Cando empezan a levantar os campos de refuxiados
e a instalarse as ONG, un mal
sinal: a guerra vaise alongar e
non van buscar unha solucin.
o que pasou con Palestina, a
xente foxe das sas casas e empezan a conformarse cidades
enteiras nestes campamentos.

>

INFRMATE A FONDO : 140 www.fondogalego.org

Moita xente vn aqu, ao taller, e


chora, pero a min as bgoas non
me serven. Chega un punto no
que digo Basta!. Basta de ter que
defenderme. Os sirios non necesitan sacos de arroz nin tendas de
campaa, necesitan que os deixen
en paz.

Occidente vive ben conta destas mortes, se non o seu nivel de


vida baixara, por iso o pobo de
Estados Unidos e Europa para min
est a participar nesta guerra tamn. Se lles quitan a neveira, ao
da seguinte danlles igual as mortes con tal de recuperala.

Pode a cidadana facer algo respecto diso? Quizais presionar


aos nosos polticos?

moi grave o que ests a dicir

O pobo, se quere, pode cambialo todo. O problema que cando


algun empeza a actuar, pois sbenlle a luz, e entn xa ten que
empezar a preocuparse por iso tamn. Refrome a que, cando a cidadana empeza a reaccionar, ao
da seguinte os polticos fabrican
un novo problema econmico, e
os medios de comunicacin cntranse niso, xa que s se moven
por interese, pois gaan moito
dieiro con iso. Os sirios non buscan sar nos medios; hai cousas
moito mis bonitas nestes pases sobre as que escribir, pero s
sae o sangue e as matanzas. Non
culpo xente, pero o certo que
non quere actuar. A poboacin de

o proxecto e buscando espazos


para expoelo, xa que me gustara presentalo no Kiosko Alfonso,
aqu na Corua, e logo trasladalo
a outras cidades galegas. Ser un
proxecto multidisciplinar, con instalacins, performance O obxectivo sensibilizar xente, a ver se
serve de algo; non o creo, pero hai
que intentalo.

Todo un crculo, hoxe tcanos a


ns e ma non sabemos a quen...
O teu ltimo proxecto reflicte
a difcil situacin do pobo sirio,
flanos desta evolucin na ta
pintura.
Eu son unha persoa optimista,
gstame a tranquilidade e a paz, e
a mia obra cntrase niso, na beleza... Pero perdn a moita xente,
a mia familia atravesa unha moi
mala situacin, non teen casa.
Esa xente que estaba tranquilamente na sa aldea, con toda a pobreza e os problemas que tiveron
que soportar, agora non sabe que
facer, onde ir. Non xusto. Moita
xente non o entende, pero eu non
quero chorar. Estou a terminar
Fondo Galego de Cooperacin e Solidariedade

Nenos sirios na busca de refuxio en Europa. FOTO: Felipe Carnotto

9]

No Fondo funciona a solidariedade

>

INFRMATE A FONDO : 140 www.fondogalego.org

FONDO DE ARMARIO

Remata a xira Ti tamn contas da Tropa de Trapo

A Rede Municipalista Solidaria reuniuse en seis vilas

A Tropa de Trapo vn de pechar a xira Ti tamn contas tras percorrer 24 concellos socios do Fondo Galego de Cooperacin. Sensibilizar
sobre a solidariedade internacional era o obxectivo deste espectculo
que entre marzo e decembro pasou por escenarios de Carballo, Laxe,
Culleredo, Sandis, Pontecesures, Moraa, A Laracha, Ourense, Cabanas, Porto do Son, Cuntis, Tomio, Malpica, Mondoedo, O Barco,
Bergondo, Oleiros, Pontevedra, Poio, Fene, Burela, Arteixo, Vilar de
Santos e Corcubin. Centos de nenas e nenos gozaron de historias
que introducen cuestins coma o materialismo, o traballo infantil ou
as catstrofes naturais, para pasar logo ao debate a travs de dinmicas participativas. Nas representacins para persoas adultas os contos
abordaban a importancia dos pequenos retos cotis, as mulleres que
se organizan rompendo tabs relixiosos para acadar a paz ou a diversidade de respostas que culturalmente se lle poden dar a un problema, para culminar cunha escena de teatro-foro.

Os concellos de Nigrn, Ames, Caldas de Reis, Cartelle, Monforte de


Lemos e a Deputacin da Corua acolleron entre o 17 e o 24 de novembro as xuntanzas da Rede Municipalista Solidaria, integrada polo
persoal tcnico que se encarga das relacin co Fondo en cada administracin socia. As e os asistentes amosronse moi participativos, anda
que moitos se estreaban neste tipo de reunins, encamiadas a dar
conta dos proxectos apoiados en pases do Sur e valorar as actividades
de sensibilizacin que se poden implementar ao longo do ano en Galicia. Neste senso, recollronse as propostas para o prximo ano, aln
de informar sobre o estado da asociacin. As xuntanzas da Rede Municipalista Solidaria coa Secretara do Fondo Galego celbranse cada seis
meses co obxectivo de render contas e favorecer un contacto directo
que garanta o correcto funcionamento da asociacin. O intercambio
de ideas e opinins permite unha boa circulacin da informacin, a
comunicacin e a transparencia.

Fondo Galego de Cooperacin e Solidariedade

10 ]

No Fondo funciona a solidariedade

>

INFRMATE A FONDO : 140 www.fondogalego.org

OS PROXECTOS EN
TERREO: A prol da sade
materno-infantil en
Mozambique
Co remate de 2015 finalizaron os proxectos cofinanciados a ONGD galegas durante
o ltimo ano e pechronse tamn as das
iniciativas de cooperacin directa apoiadas
polo Fondo Galego en Cabo Verde. Ata xullo
de 2016 permanecer activo en Mozambique
o proxecto iniciado o pasado mes de agosto
coa Fundaao Encontro a prol da sade materna e infantil, ao que se destinan 24.988
euros.
Visitas a 240 domicilios e mais un cento
de charlas e obras teatrais sobre coidados
bsicos de sade e prevencin de doenzas
son algunhas das actividades que un grupo
de activistas est a levar a cabo para concienciar a mulleres e familias sobre a importancia
de acudir s consultas pre e post parto, as
como de dar a luz na maternidade. Tamn
se crearn grupos de nai para nai, onde se
intercambian experiencias a fin de multiplicar a sensibilizacin e superar as barreiras
socioculturais.

Segundo as crenzas locais, o embarazo debe


ocultarse ata que a barriga sexa grande, xa
que falar sobre o tema atraera a mala sorte. Isto leva ao sufrimento e morte de moitas
mulleres durante a xestacin e en partos non
seguros. As nenas e nenos tampouco adoitan seguir os pertinentes controis e hai un
elevado risco de desnutricin, polo que a
intervencin incide asemade en identificar
poboacin infantil que precisa unha atencin
especial neste senso.
O proxecto lvase a cabo nos distritos de
Boane e Namaacha, na provincia de Maputo, e agrdase que nos doce meses de execucin aumenten nun 25% as embarazadas
que acuden a consulta e que 1.290 nenos e
nenas leven control peditrico. Realizar un
acompaamento individualizado, ao tempo que se involucra a toda a comunidade,
unha das claves da intervencin.
Mozambique chase entre os pases cun ndice de Desenvolvemento Humano mis baixo
do mundo, xa que o noveno pola cola. Ademais da pobreza, o contexto da intervencin
vn marcado pola desigualdade de xnero, a
prevalencia de enfermidades como a sida
ou as dificultades de acceso auga. A desnutricin crnica afecta a un 44% da poboacin
infantil.

Fondo Galego de Cooperacin e Solidariedade

11 ]

O teatro permite concienciar sobre coidados bsicos


e prevencin de doenzas

As familias acoden aos servizos sanitarios para


os controis peditricos

No Fondo funciona a solidariedade

>

INFRMATE A FONDO : 140 www.fondogalego.org

A OLLADA
EXTERNA
Luca Regueiro:
A cooperacin
non un concepto
abstracto, cobra
sentido con cada
vida individual
que gaa novas
opcins
O papel de Mara na serie Libro
de familia fixo que a empezaran
a recoecer pola ra, pero Luca
Regueiro xa levaba anos curtndose no teatro e con algunha
que outra incursin no audiovisual. Logo pasara a presentar o Luar canda Xos Ramn
Gayoso e hoxe toma as armas
en Serramoura. Polo camio,
a danza, o violn, a sa egua e
unha chea de colaboracins que
a fan medrar como profesional
e como persoa.

A mediados de novembro
poas rostro V Semana
coa Infancia da CRTVG e
Unicef, supn moita responsabilidade auspiciar este
tipo de campaas?
Supn sobre todo un privilexio.
Xa colaborei na Semana coa Infancia o ano pasado, pero desta volta a mia implicacin foi
moito mis profunda e activa,
xa que tiven ocasin de viaxar
como convidada de Unicef a
Bolivia. Al puiden coecer de
primeira man o traballo que fan
na zona de Cochabamba, nun
proxecto no que os galegos temos un papel fundamental grazas colaboracin da Xunta nun
programa de atencin s mams e os neonatos. Si que sentn certa responsabilidade no
sentido de que deba transmitir
correctamente a importancia
do traballo que realiza Unicef, e
tratar de mover aos espectadores da Televisin de Galicia para
que colaborasen mediante o envo de sms.
A actriz e presentadora Luca Regueiro

Fondo Galego de Cooperacin e Solidariedade

12 ]

No Fondo funciona a solidariedade

>

INFRMATE A FONDO : 140 www.fondogalego.org

Que balance fas da viaxe a


Bolivia cun equipo dos informativos, no marco desta
iniciativa contra a desnutricin infantil?

En Bolivia sentn a
responsabilidade de
transmitir correctamente a
importancia do traballo que
realiza Unicef

Superou todas as mias expectativas. Eu xa coeca o traballo


de Unicef, pero a posibilidade de
velo sobre o terreo modificou totalmente o meu punto de vista.
Poerlle nome e cara s persoas
polas que traballan, ver como
melloran as sas vidas en aspectos concretos e tanxibles... Iso
dlle un sentido novo. Ns tivemos a oportunidade de coecer
comunidades indxenas case illadas, s que hai que acceder por
camios imposibles ou mesmo
en canoa, que non teen nin luz
nin auga potable, e s que por
suposto non chegaban os servizos sanitarios mnimos, que agora si estn presentes grazas ao
labor de Unicef en colaboracin
coas autoridades locais. Esta
viaxe fxome comprender que a
cooperacin non un concepto
abstracto, senn que cobra sentido con cada vida individual
que se lle dan novas opcins.

Como licenciada en Xornalismo, consideras que os


medios deberan prestar
mis atencin cooperacin internacional e loita
contra a pobreza?

A intrprete viaxou a Bolivia na Semana coa Infancia da CRTVG

Si, sen dbida. Non s cooperacin internacional, creo que


os niveis de pobreza infantil
que hai agora mesmo no noso
pas son demasiado alarmantes
como para non prestarlles unha
atencin xornalstica apropiada.

Supoo que unha foto cunha


cara coecida fai que algunhas
persoas dediquen una maior
atencin a esas situacins, pero
o traballo real, e os logros reais,
son outros, por suposto.

O proxecto Animalios
aproveita as redes sociais
para poerlle imaxe e
nome a centos de animais
abandonados

Tamn tes apoiado iniciativas solidarias no eido local,


como as de persoas afectadas pola Sndrome de Asperger ou pola Sndrome de
Down. Semella que necesario o aval dunha personaxe pblica para dar a coecer estas problemticas
e que a sociedade se implique...
Fondo Galego de Cooperacin e Solidariedade

Hai uns meses poas en


marcha o proxecto Animalios para impulsar a adopcin de cans e gatos abandonados. Como funciona?
[

13 ]

No Fondo funciona a solidariedade

O proxecto Animalios emprega as redes


para atoparlles un fogar a cans e gatos

>

INFRMATE A FONDO : 140 www.fondogalego.org

Que acollida est a ter?


Trtase dunha iniciativa que trata de aproveitar a inmediatez
das redes sociais para poerlle
imaxe e nome aos centos de animais abandonados que ateigan
os refuxios galegos. A idea moi
sinxela: ns visitamos as protectoras con compaeiros e amigos
do audiovisual e fotografmonos cos casos mis complicados:
gatos e cans maiores, con problemas de sade, etc. Despois,
compartimos esas fotos e unha
pequena biografa do animalio
coa esperanza de que algun se
namore del e decida ampliar a
familia. un proxecto moi modesto e que anda est dando os
seus primeiros pasos, pero a acollida foi moi boa desde o minuto
un, e a maiora dos meus compaeiros televisivos adherronse
sen pensalo. Para os prximos
meses imos abrir o abano de
actividades, como a elaboracin
dun calendario moi especial ou
a colaboracin cunha firma de
xoias para recadar fondos mediante a venda dunhas pulseiras
deseadas para ns.

xente comparta e difunda a ta


mensaxe, pero por outro lado
esa mesma facilidade leva a que
un simple me gusta xa pareza
suficiente como accin solidaria,
e non as. O difcil conseguir
que o compromiso virtual se traduza en actos reais e tiles.

Comezaches sendo unha


nena no teatro e vmoste
presentar programas de televisin, pero pdese dicir
que te consolidaches nas
series. Que ensinanzas tiraches de cada unha destas
tres facetas?

Luca visitou o proxecto de atencin s nais


e os neonatos apoiado pola Xunta

O difcil conseguir que


o compromiso virtual se
traduza en actos reais e
tiles

Tiven moita sorte de ter cado nas series nas que traballei.
Tanto Libro de familia como
Serramoura chegaron moi ben
ao pblico e permitiron que eu
tivese unha continuidade laboral
da que estou moi agradecida. O
teatro, sen embargo, foi a mia
base. unha escola insustituble
que che d as ferramentas imprescindibles para desempear
o oficio. No meu caso, o feito de
ter experiencia teatral serviume
moito hora de enfrontarme a

Son as redes sociais unha


boa ferramenta para fomentar a solidariedade ou
crrese o risco de ficar no
click e non pasar accin?
Creo que son unha arma de dobre fo. Por unha banda, acdase unha notoriedade moi inmediata, e moi fcil lograr que a
Fondo Galego de Cooperacin e Solidariedade

14 ]

No Fondo funciona a solidariedade

un programa en directo e con


pblico no plat como Luar.
E creo que nesa faceta, na de
presentadora, na que mis disfruto. Hai un tempo tiven unha
pequena crise de valores, na que
me preguntaba se realmente era
til o que eu faca para vivir. A
resposta chegoume na ra e nas
redes sociais: hai moita xente
moi soa que lle facemos compaa desde a pantalla e que nos
considera case da familia porque contribumos a que esquezan os seus problemas por unhas horas. Con iso, eu xa me dou
por satisfeita. Encntame facer
entretemento e dedicar grandes
doses de enerxa positiva e vitalidade a este propsito.

Hai moita xente soa


que lle facemos compaa
desde a pantalla e que nos
considera case da familia
Tes denunciado que hai
mis papeis interesantes
para homes que para mulleres, queda moito por facer
pola igualdade de xnero na
profesin?

>

INFRMATE A FONDO : 140 www.fondogalego.org

Lamentablemente, si. Creo que


no audiovisual, como na vida,
queda moito por facer pola
igualdade de xnero. Tanto na
ficcin como en programas, e
en mltiples aspectos, como as
esixencias fsicas s que estamos sometidas as mulleres que
aparecemos en pantalla.

Creo que no audiovisual,


como na vida, queda moito
por facer pola igualdade de
xnero
a sarxento Marga, de Serramoura, unha desas mulleres que racha cos estereotipos habituais na ficcin?
Faltan referentes femininos
neste senso?
Eu agora mesmo sntome unha
privilexiada interpretando a
unha muller profesional, que se
define polas sas accins e non
polas sas relacin amorosas
ou familiares, porque non o
habitual. Ademais, gstame interpretar a unha muller que
non lle parece importante estar
guapa ou non, e que di e fai o
que considera oportuno anda

cando sabe que non vai contentar aos homes do seu entorno.
Creo que iso moi poderoso e
debera ter moito mis reflexo
no noso audiovisual.

Como valoras a actual marcha de xente nova cara o


estranxeiro? unha opcin
para ti ou ves o teu futuro
en Galicia?

A sarxento Marga racha cos estereotipos en Serramoura

Eu creo que o xito reside en


vivir e traballar onde queres estar, e rodeada da ta xente. E iso
para min est en Galicia. Pero se
as cousas se poen feas irei a
onde tea que ir para buscar as
fabas como tantos outros. Creo
que moi bo que a xente nova
tea a posibilidade de sar ao
estranxeiro e aprender, ver, coecer... Pero cando non unha
eleccin, senn unha sada desesperada, algo moi gordo e moi
terrible est pasando.

Luca caracterizada como Cisne Negro para o almanaque solidario de Asperga. FOTO: Edu Pereira

moi bo que a xente nova


tea a posibilidade de ir ao
estranxeiro, pero cando non
unha sada desesperada
Fondo Galego de Cooperacin e Solidariedade

Luca Regueiro copresentou ou sonado Luar canda Xos Ramn Galloso

15 ]

No Fondo funciona a solidariedade

Infrmate

>

INFRMATE A FONDO : 140 www.fondogalego.org

a Fondo

Edita: Fondo Galego de Cooperacin e Solidariedade


Redaccin e Administracin: Centro Cvico Sur, Ra Lus Braille, 40
36003 Pontevedra
Tel/Fax: 986 84 34 36 / 698 14 45 36
Internet: http://www.fondogalego.org email: info@igadi.org
Depsito Legal: VG-473-2007
Autorzase a reproducin e divulgacin desta folla informativa

Socios do Fondo Galego Concellos: A Corua, A Estrada, A Guarda, A Laracha, A Pobra de Trives, A
Pobra do Caramial, A Teixeira, Abegondo, Allariz, Ames, Arteixo, As Pontes, Bergondo, Betanzos, Boiro,
Brin, Burela, Cabanas, Caldas de Reis, Cambre, Carballo, Cartelle, Castrelo de Mio, Castroverde, Cedeira,
Corcubin, Covelo, Culleredo, Cuntis, Dumbra, Fene, Ferrol, Fornelos de Montes, Gondomar, Laxe,
Lousame, Lugo, Malpica de Bergantios, Manzaneda, Moaa, Mondoedo, Monforte, Moraa, Mugardos,
Narn, Neda, Nigrn, Noia, O Barco, O Irixo, O Porrio, O Valadouro, Ombra, Oleiros, Ourense, Outes, Poio,
Ponteareas, Pontecesures, Pontedeume, Pontevedra, Porto do Son, Ramirs, Redondela, Rianxo, Ribeira,
Riotorto, Rodeiro, Sada, San Cibrao das Vias, Sandis, Santiago de Compostela, San Sadurnio, Sarria,
Soutomaior, Teo, Tomio, Triacastela, Valga, Verea, Vern, Vigo, Vilar de Santos, Vilardevs, Viveiro, Xove
Deputacins: A Corua, Lugo.