Está en la página 1de 7

Lindo Balo Azul

GUILHERME ARANTES
(Coro Infantil ou Coro Adulto Feminino a 2 vozes e acompanhamento de teclado)
Arranjo por Marcelo Minal

www.marcelominal.com
q = 128Soprano
Tchu ru

tchu ru tchu ru

Tchu ru
q = 128

Tchu

mf

tchu

tchu ru tchu ru

Tchu ru

mf

tchu ru tchu ru

tchu

Tchu

tchu ru tchu ru

11

tchu

Tchu ruTchu ru

Tchu ru

Tchu ru

Tchu ru

Tchu

tchu ru tchu ru

tchu

tchu ru tchu ru tchu

tchu

tchu ru tchu ru tchu

Tchu

tchu ru tchu ru


Tchu ru

Tchu

Tchu

Tchu ru

Tchu

ru

Tchu ru

Tchu

ru

Tchu ru

Tchu

Tchu ru

Tchu ru

Tchu ru

Tchu ru

tchu

Allegro

Teclado

Tchu

mf

Contralto

Guilherme Arantes

ltima Atualizao 29-Mar-2014

Allegro

Tchu ru

Tchu ru
D

S
17

Eu vi -vo sem -pre no mun -do da lu - a

mp

LuPor -que sou um ci -en -tis -ta o meu

mp

A
E

E7/D

ti

F7(b5)27

Eu vi -vo sem -pre no mun -do da lu - a

Uh

B7

Ro

mp

B(4)

- ti - co

mn

ti

comp

Ah!

co

pa -po__ fu -tu -ris -ta__ lu na

A7

mp

22

C7(b5)

E(7)/D

Te -nho al -ma de ar -tis -ta sou um g -nio so -nha -dor

A7/G

e ro - mn - ti - co

F7(b5)/C

B(4)

B732

mf

Eu vi -vo sem -pre no mun -do da lu - a

Por -que

E(7)/D

mf

E7/D

37

meu

pas

A7

42

Uh

B7

mf

mf

Ah!
G

Por -que sou in -te -li -gen -te__e se vo - c quer vir com__a gen -te

Eu vi -vo sem -pre no

U!!

B(4)

mun -do da lu - a

U!!

pro_in - fi - ni - to

F7(b5)

mf


sou a -ven -tu -rei -ro des -de__omeu pri -mei -ro pas -so

pro__in - fi - ni - to

so

mf

C7(b5)

Por - que sou in - te - li - gen - te_e se vo - c quer vir com_a gen - te


B

F7(b5)/C

47

Pe -gar ca -ro -na nes -sa cau -da de co -me - ta

Ver a vi - a lc - tea, es

Pe - gar ca - ro - na nes - sa cau - da de co - me - ta

Ver a vi - a lc - tea, es

ve -nha que se -r um ba- ra - to

ve - nha que se -r um ba- ra - to

Bm(sus4/9)

56

lin - do ba -lo a - zul

D(4)

Brin -car de__ es -con -de__es -con -de nu -ma ne -bu -lo - sa

Vol -tar praca -sa nos -so

nu - ma ne - bu - lo - sa

Vol - tar pra ca -sa nos - so

D7/F

Pe -gar ca - ro - na nes -sa cau -da de co -me - ta

Pe -gar ca - ro - na nes - sa

lin - do ba - lo a - zul

Brin - car de_es - con - de_es - con - de

B7

tra - da to bo - ni - ta

tra -da to bo -ni - ta

B7

52

cau - da de co - me - ta

C/G

Ver a vi - a lc - tea, es -

Ver a vi - a lc - tea, es D60

tra -da to bo -ni - ta

Brin -car de__ es -con -de__es -con -de nu -ma ne -bu -lo - sa

Vol -tar praca -sa nos -so

tra - da to bo - ni - ta

B7

Brin - car de_es - con - de_es - con - de


E

lin -do ba -lo a - zul

D(4)68

Ver a vi - a lc - tea, es -

Ver a vi - a lc - tea, es D

Brin -car de__ es -con -de__es -con -de nu -ma ne -bu -lo - sa

Vol -tar praca -sa nos -so

B7

C/G

tra - da to bo - ni - ta

tra -da to bo -ni - ta

f
G

Pe - gar ca - ro - na nes - sa cau - da de co - me - ta

lin - do ba - lo a - zul
A

Vol - tar pra ca -sa nos - so

D7/F

nu - ma ne - bu - lo - sa

Pe -gar ca - ro - na nes -sa cau -da de co -me - ta

64

Brin - car de_es - con - de_es - con - de


E

nu - ma ne - bu - lo - sa

Vol - tar pra ca -sa nos - so

D7/F

C/G

72

lin - do ba -lo a - zul

Pe -gar ca - ro - na nes -sa cau -da de co -me - ta


lin - do ba - lo a - zul

D(4)

nu - ma ne - bu - lo - sa

Vol - tar pra ca -sa nos - so

D7/F

C/G

mf

mf

Nos -so lin-do ba -lo a zul

Nos -so lin-do ba -lo a zul

E
D(4)

lin - do ba - lo a - zul

Vol -tar praca -sa nos -so

Brin -car de__ es -con -de__es -con -de nu -ma ne -bu -lo - sa

lin -do ba -lo a - zul

80

Brin - car de_es - con - de_es - con - de

tra - da to bo - ni - ta
B7

Ver a vi - a lc - tea, es -

cau - da de co - me - ta

tra -da to bo -ni - ta

Ver a vi - a lc - tea, es -

76

Pe - gar ca - ro - na nes - sa

mf

D7

D(4)

86

Nos -so lin-do ba -lo a zul

Nos -so

Nos -so lin-do ba -lo a zul

92

D7

D(4)

Nos -so lin-do ba -lo a - zul

D(4)

lin -do ba -lo a- zul

D7

Nos -so lin-do ba -lo a - zul

lin -do ba -lo a- zul

N.C.

Nos -so

Intereses relacionados