Está en la página 1de 2

I

XOIKO YMBOYO
EOON
EIPAI, AHNN, KYKAN

EKAIEYTIKH HMEPIA:\ ,
A
\ , I ,
1913

EKAIEYTHPIA
IEPA MHTPOOE EIPAI
ETO IPYE 1991

N
ATPN 122-124, 185 46 EIPAIA
TH.: 210 4610915, FAX: 210 4614473, e-mail: dimotiko@ekpaideutiria-imp.gr

POKHH-POPAMMA

POKHH

^ ^

17.30-18.00

18.00-18.30


\ A
\ 1913-1923
^ . ,
^-.

18.30-19.001923

, \,
:\ , A
\ ,
I , 1913

^ . ,
\ .

^
6 2016
z 18.00-20.30
19.00-19.30

^ ,
1913
^ . ,
, ..
, \, .

19.30-19.45

19.45-20.15

20.15-20.45

\

\E
^ .

\ ^. ,
122-124,

EIOO EEYEPH