Está en la página 1de 53

T1

por Csar Acua

ARCHIVO

ACU_A1.PDF (6.5M)

HORA DE LA
ENT REGA

26-ENE-2016 03:25P.M.

IDENT IFICADOR DE LA 624295546


ENT REGA

NMERO DE
PALABRAS

16549

SUMA DE
CARACT ERES

89541

T1
INFORME DE ORIGINALIDAD

67

INDICE DE SIMILIT UD

67%
FUENT ES DE
INT ERNET

2%
PUBLICACIONES

8%
T RABAJOS DEL
EST UDIANT E

FUENTES PRIMARIAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

campus-oei.servidorprivado.com
Fuent e de Int ernet

rehue.csociales.uchile.cl
Fuent e de Int ernet

www.alast.org
Fuent e de Int ernet

politicasdeeducacion.educared.pe
Fuent e de Int ernet

www.slideshare.net
Fuent e de Int ernet

revistas.concytec.gob.pe
Fuent e de Int ernet

www.researchgate.net
Fuent e de Int ernet

virtual.upd.edu.mx
Fuent e de Int ernet

200.48.66.36
Fuent e de Int ernet

medireconsultores.wikispaces.com

22%
11%
6%
6%
6%
2%
1%
1%
1%

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Fuent e de Int ernet

1%

www.cece.gva.es

1%

Fuent e de Int ernet

dewey.uab.es
Fuent e de Int ernet

aula.virtual.ucv.cl
Fuent e de Int ernet

www.angelfire.com
Fuent e de Int ernet

www.isppei.com
Fuent e de Int ernet

www.observatoriorh.org
Fuent e de Int ernet

www.oei.es
Fuent e de Int ernet

docslide.us
Fuent e de Int ernet

karenyeralinchz.blogspot.com
Fuent e de Int ernet

www.cybertesis.edu.pe
Fuent e de Int ernet

dspace.ucuenca.edu.ec
Fuent e de Int ernet

calidaducv2012.blogspot.com

1%
1%
1%
1%
1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Fuent e de Int ernet

<1%

www.ops.org.ar

<1%

Fuent e de Int ernet

repositorio.ug.edu.ec
Fuent e de Int ernet

guadalupegutierrez.weebly.com
Fuent e de Int ernet

fce.uncu.edu.ar
Fuent e de Int ernet

www3.uva.es
Fuent e de Int ernet

www.arcomuralla.com
Fuent e de Int ernet

fccea.unicauca.edu.co
Fuent e de Int ernet

dspace.utpl.edu.ec
Fuent e de Int ernet

www.cne.gob.pe
Fuent e de Int ernet

cobaind.com
Fuent e de Int ernet

unmsm.edu.pe
Fuent e de Int ernet

calidadeducativaucv.blogspot.mx

<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%

35
36
37
38
39

Fuent e de Int ernet

<1%

www.rieoei.org

<1%

Fuent e de Int ernet

www2.congreso.gob.pe
Fuent e de Int ernet

www.iessanjosecortegana.es
Fuent e de Int ernet

evaluadoresacreditadores.blogspot.com
Fuent e de Int ernet

(Carlinda Leite and Miguel Zabalza). "Ensino


superior: inovao e qualidade na docncia",
Repositrio Aberto da Universidade do Porto,
2012.

<1%
<1%
<1%
<1%

Publicacin

40
41
42
43
44

www.frbb.utn.edu.ar
Fuent e de Int ernet

www.unesco.cl
Fuent e de Int ernet

bibmed.ucla.edu.ve
Fuent e de Int ernet

www.paginadigital.com.ar
Fuent e de Int ernet

www.uv.es
Fuent e de Int ernet

<1%
<1%
<1%
<1%
<1%

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

es.slideshare.net
Fuent e de Int ernet

www.eforobolivia.org
Fuent e de Int ernet

unesdoc.unesco.org
Fuent e de Int ernet

www.eldia-digital.com
Fuent e de Int ernet

usuarios.lycos.es
Fuent e de Int ernet

www.infoaranjuez.com
Fuent e de Int ernet

info.uned.es
Fuent e de Int ernet

www.eumed.net
Fuent e de Int ernet

presidencia.gov.do
Fuent e de Int ernet

www.minedu.gob.pe
Fuent e de Int ernet

www.zamorano.edu
Fuent e de Int ernet

www.ceapa.es
Fuent e de Int ernet

www.pronabec.gob.pe

<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%

57

58
59
60
61
62
63
64
65

Fuent e de Int ernet

<1%

www.revistaeducacion.educacion.es

<1%

Fuent e de Int ernet

<1%

uazuay.edu.ec
Fuent e de Int ernet

<1%

tesis.pucp.edu.pe
Fuent e de Int ernet

<1%

www.campus-oei.org
Fuent e de Int ernet

<1%

www.ecosibera.org
Fuent e de Int ernet

<1%

www.lasalle-ialu.org
Fuent e de Int ernet

<1%

www.tdx.cat
Fuent e de Int ernet

<1%

148.216.10.92
Fuent e de Int ernet

EXCLUIR CIT AS

APAGADO

EXCLUIR
BIBLIOGRAFA

APAGADO

EXCLUIR
COINCIDENCIAS

APAGADO

Intereses relacionados