Está en la página 1de 4

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENÍERIA MECÁNICA Y
ELÉCTRICA
ZACATENCO

CONVERSION DE LA ENERGIA I
“MAQUINA DE CORRIENTE CONTINUA”

M.en.C Obed Zarate Mejia

00 MW 13.929.71 % HMS CBN SMA INF Vapor + Comb.463.40 MW 20.00 MW 5.99 % .10 MW 3.91 % Ciclo Combinado 2.Geotérmica 749.47 % ADC HTS TEC TPO CCT LPZ GPL BOQ BRT PUP CBD FVL EFU GAO MTY FAM LEO LGA CZU CMR JER FUN UNI HYA OCC VDR TUV APR SLM ZMN CLL CPT MAM Geotérmica Eólica TUL VAE VIL Eólica 1.700.40 MW 6.700.58 MW 0. Interna 14.90 MW 2.33 % REC MON LVO ORI MMT ANG Hidráulica 9.20 MW 40.402.13 % MXI TTJ CPT PJZ CPU CPD NOR PQE ICA NTE SYC NES PLD AMI BCN NVL CUP PGD COD VIO PGU Turbogás 1.85 % CNC NCM MDA PEO Nuclear Turbogás PRI Nuclear 1. Interna Carbón Ciclo Combinado SAU AZF MND PEN ALT AGM SRO Hidráulica RIB HUI LED MZD Simbología Carbón 4.004 % VAD CHB COZ LRA XUL LAV DBO PEA TMU CRL CEL NIZ MZT MPS Vapor + Comb.309.