Está en la página 1de 2

COMPETENCIAS BSICAS

RELEVO E ROS DE GALICIA

CONTRIBUCIN DEL TEMA 1 AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BSICAS


Coecemento e interaccin
co mundo fsico

Garntese a travs dos diversos contidos que se desenvolven ao longo do tema.


Escoitar e respectar as observacins dos compaeiros. (Pxs. 6 e 7)

Recoecer a achega das distintas actividades econmicas ao benestar da sociedade.

Competencia social e

(Px. 11, Act. 4, Para responder)

cidad

Valorar a necesidade de facer un uso sustentable da auga. (Px. 17, Act. 5 Para resp.)
Tratamento da informacin
e competencia dixital

Analizar grficas e documentos cartogrficos. (Px. 8, Act. 1; Px. 12, Act. 1; Px. 14,
Para interpretar; Px. 16, Acts. 1 e 2; Px. 17, Para interpretar)

Consultar algunhas pxinas web seleccionadas. (Px. 19, Intern@uta!)

Ordenar a exposicin tanto na comunicacin oral como escrita preocupndose pola


correccin sintctica e lxica. (Pxs. 6 e 7, Px. 13, Unha paisaxe, Act. 3; Px. 15,
Act. 3 Unha paisaxe; Px. 18; Px. 21, Act. 6)

Competencia en
comunicacin lingstica

Definir algns termos relacionados co medio fsico de Galicia. (Px. 9, Para responder;
Px. 13, Act. 4 Para responder; Px. 21, @)

Competencia para aprender

Resumir os contidos traballados mediante a recuperacin e organizacin da informacin


co fin de facilitar a sa asimilacin. (Px. 11, Para responder; Px. 15, Para responder;
Px. 17, Para responder; Px. 18; Px. 20, Act. 1)

a aprender

Autonoma e iniciativa

Tomar decisins que permitan resolver os problemas propostos. (Px. 8, Act. 1; Px. 11,
Act. 3 Unha paixase; Px. 12, Para pensar; Px. 14, Act. 4 Para interpretar, Px. 21,
Act. 5)

persoal

Estimar diversos valores expresados nas magnitudes axeitadas aos obxectos de


medicin. (Px. 9, Act. 1, Para interpretar; Px. 19, Aprende a)

Competencia matemtica

Comparar valores expresados nun grfico. (Px. 16, Acts. 1 e 2; Px. 20, Act. 3)

TEMA 1
COMPETENCIAS

COECEMENTO E INTERACCIN CO MUNDO FSICO


Libro do alumnado

Caderno de actividades

Gua didctica Tema 1

Identificar as principais
unidades de relevo de Galicia

Pxs.: 8 e 9; 18 a 21

Tema 1

Pxs.: 8 e 9, 18 a 21

Recoecer as zonas de montaa


e a vida dos seus habitantes

Pxs.: 10 e 11; 18 a 21

Tema 1

Pxs.: 10 e 11, 18 a 21

Describir unha paisaxe de


montaa de Galicia

Px.: 11

Tema 1

Pxs.: 10 e 11

Identificar as caractersticas das


zonas de chaira de Galicia

Pxs.: 12 e 13; 18 a 21

Tema 1

Pxs.: 12 e 13, 18 a 21

Distinguir os trazos das costas


de Galicia a vida nestas zonas

Pxs.: 14 e 15; 18 a 21

Tema 1

Pxs.: 14 e 15, 18 a 21

Recoecer e localizar os ros e


os encoros de Galicia

Pxs.: 16 e 17; 18 a 21

Tema 1

Pxs.: 16 e 17; 18 a 21

1-4

PROXECTO CURRICULAR

OBXECTIVOS
DIDCTICOS

RELEVO E ROS DE GALICIA


Recoecer as caractersticas principais do relevo de Galicia.

Identificar os trazos singulares das paisaxes de chaira, de montaa e de costa que


configuran a xeografa galega.
Coecer as actividades econmicas e o tipo de poboacin que se concentran nas
zonas de montaa, de chaira e de costa.
Describir e localizar no mapa as unidades de relevo de Galicia.
Distinguir os grandes conxuntos montaosos de Galicia.
Recoecer as caractersticas das zonas de chaira de Galicia.
Establecer as diferenzas entre as Ras Altas e as Ras Baixas.
Identificar os principais ros galegos e describir as sas caractersticas principais:
caudal, lonxitude, percorrido, etc.
Valorar a importancia da recollida e a provisin de auga.
Interpretar un mapa fsico e saber informar sobre as sas principais caractersticas.

CONTIDOS

Localizacin xeogrfica de Galicia.


As zonas de relevo de Galicia.
Galicia vista desde o espazo. As imaxes de satlite.
As zonas montaosas de Galicia: as Serras Setentrionais, as Serras Centrais, as
serras orientais e surorientais.
A vida nas zonas de montaa. A paisaxe de montaas.
As terras chs: a Meseta de Lugo, as depresins e as chairas litorais.
A vida nas zonas de chaira. A paisaxe de chaira.
As costas de Galicia: as ras altas e as ras baixas.
A vida nas zonas de costa. A paisaxe de costa.
Os ros e os encoros de Galicia.
O aproveitamento dos ros.
Observacin e comparacin de fotografas de distintas paisaxes de Galicia.
Lectura e interpretacin dun mapa conceptual.
Consulta de pxinas web sobre o relevo de Galicia.
Anlise e interpretacin dun mapa fsico de Galicia.

CRITERIOS
DE AVALIACIN

Comprobar que identifican e describen os principais ros de Galicia.


Descubrir se saben valorar a utilidade dos encoros.
Valorar se recoecen a localizacin de Galicia e as caractersticas do relevo.
Observar se coecen as das unidades de relevo de Galicia e as sas caractersticas
principais.
Confirmar que describen correctamente os principais trazos das paisaxes de montaa,
chaira e costa da nosa Comunidade.

Comprobar que coecen as actividades econmicas e o tipo de poboacin que hai en


montaa, chaira e costa.

Ver se sitan nun mapa fsico diversos elementos do relevo de Galicia.


Constatar que localizan a rede hidrogrfica da Comunidade de Galicia.

PROXECTO CURRICULAR

1-5

PROGRAMACIN DE AULA