Está en la página 1de 1

6.

Tantaka-tantaka, LagunAroz blai!


DESGAITUENTZAKO LAGUNTZA

LagunArok, guztiz ezagunak diren Osasun Laguntza, Aldi Baterako


Ezintasun, Enplegu Laguntza, Erretiro, Alarguntasun prestazioez
gain, hain ezagunak ez diren beste batzuk ditu bere prestazioen
katalogoan, betiere babes edo estaldura sozialeko bokazio argiarekin.

Prestazio
horietako
bat
Desgaituentzako Laguntza da, eta
mutualistek eskubidea izango dute
Erakunde Ofizial Eskumendunak
gutxienez %33ko minusbaliotasun
maila aitortutako seme-alabarik
badute.

Zertan datza laguntza hau?


Modalitate hauek daude:

Zenbateko finkoa: Batzar Nagusiak


zehaztutako zenbatekoa. Gaur egun
hileko
78,00
euro
da,
semeak/alabak 18 urte bete arte,
eta biziartekoa minusbaliotasuna
%65 edo handiagoa bada.

Heziketa berezirako beka: joaten


den zentroaren kostuaren %90, 23
urte arte.

Nola eskatu dezaket prestazioa?


Zure Kooperatibako Pertsonal Sailaren bitartez edo zuzenean
LagunArorekin harremanetan jarriz.
Informazio gehiago www.lagunaro.es eta APPan.