Está en la página 1de 2

AJUDES MENJADOR

AYUDAS COMEDOR
2015-2016
LES SOLLICITUDS ES PODEN PRESENTAR A SECRETARIA DEL 8 AL 22 DE GENER DE 2016.
PER SOLLICITAR I TENIR DRET AL PAGAMENT DE L'AJUDA S NECESSARI SER USUARI DEL
SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR DURANT EL CURS 2015/ 2016 (MNIM 50% DELS DIES).
LAS SOLICITUDES SE PUEDEN PRESENTAR EN SECRETARA DEL 8 AL 22 DE ENERO DE 2015.
PARA SOLICITAR LA AYUDA Y TENER DERECHO AL PAGO DE LA AYUDA ES NECESARIO SER
USUARIO DEL SERVICIO ESCOLAR DE COMEDOR DURANTE EL CURSO 2015/ 2016 (MNIMO
50% DE LOS DAS).

LA RESOLUCI PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES INDIVIDUALITZADADES DE


MENJADOR LA PODEU TROBAR AL BUTLLET OFICIAL DE LES ILLES BALEARS DE DIA 31 DE
DESEMBRE DE 2015 (BOIB NMERO 190).

LA RESOLUCIN POR LA CUAL SE CONVOCAN AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE COMEDOR LA


PODIS ENCONTRAR EN EL BOLETN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES DE DIA 31 DE
DICIEMBRE DE 2015 (BOIB NMERO 190).