Está en la página 1de 9

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 1

Minggu /
Tarikh
/

Tema / Tajuk
/

Standard Kandungan

1.1

Standard Pembelajaran

(i)

(a)
(b)
(c)

1. 100

1.2

(i)
(a)
(b)
(c)
(d)

100 :

1 9

Catatan

EVIDENS
B1D1E1

B1D3E1

(ii) 100 :
(a) 1:4

(b)
(c)

(d)
(e)
1.3

(i) 100 :
(a)
(b)

B2D2E1

1.4

1.5

(i) 100

(a)
(b)
(c)
(d)
(ii) 100
(a)
(b)
(c)
(d)

B2D1E1

B2D3E1

(i) 100
(ii) 100
(iii) 14

1.6

1.7

(i) :
(a)
(b)
(ii) 1:4

B2D3E1

B3D2E1

(i)
1.8

(i)
(ii)

2.

2.1

2.2

(i)
(ii)
(iii)

(i)
(ii)
(iii)

B1D4E1
B1D2E2

2.3 100

(i)
(a)
(b)
(c)
(d)

(e) 1:4
(ii) 100
(a)
(b) 1:4
(c)
2.4

3.

4.RM10

5.

B1D5E1

B3D1E1

(i) 100
(ii)

(iii)

3.1 1/2 1/4


(i)
1/2 1/4
4.1 (ringgit)
(sen)
(i)
(ii):
(a) (sen) RM1
(b) (RM) RM10
(iii) 1:4
(iv) :
(a) RM1
(b) RM10
4.2 (ringgit)
(sen)

(i) :
(a) RM1
(b) RM10
(ii) 1:4

5.1

(i)
(i)
(iii)

B4D1E1
B5D1E1
B4D1E2
B2D4E1
B1D6E1
B3D4E1

B3D1E2

B1D2E1

(iv)

5.2

(i)
(ii)

6.1

6.

(i)
(ii)
(iii)

7.

7.1

8.

8.1

9.1

9.

(i)
(ii)
(iii)
(i)
(ii)
(iii)

B3D5E1
B1D2E3

B1D2E3

B1D2E3

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
9.2

B2D5E1
B3D3E1
B6D1E1

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

B2D5E1
B3D3E1
B5D1E2

CUTI AKHIR TAHUN

Gabungan Pemetaan Matematik Tahun 1 2016


SJK CH TONDONG (YCC1103)
Band

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

EVIDEN

Catatan

1.1

1.2

1.3

(i)

(a)
(b)
(c)

(i) 100 :
(a)
(b)
(c) 1 9
(d)
(ii) 100 :
(a) 1:4

(b)
(c)

(d)
(e)

(i) 100 :
(a)
(b)

EVIDENS
B1D1E1

B1D3E1

B2D2E1

1.4

1.5

(i) 100

(a)
(b)
(c)
(d)
(ii) 100
(a)
(b)
(c)
(d)

B2D1E1

B2D3E1

(i) 100
(ii) 100
(iii) 14

1.6

1.7

(i) :
(a)
(b)
(ii) 1:4

B2D3E1

B3D2E1

(i)
1.8

(i)
(ii)

2.1

2.2

(i)
(ii)
(iii)

(i)
(ii)
(iii)

B1D4E1
B1D2E2

2.3 100

(i)
(a)
(b)
(c)
(d)

(e) 1:4
(ii) 100
(a)
(b) 1:4
(c)

2.4

B3D1E1

(i) 100
(ii)

(iii)

3.1 1/2 1/4


(i)
1/2 1/4
4.1 (ringgit)
(sen)
(i)
(ii):
(a) (sen) RM1
(b) (RM) RM10
(iii) 1:4
(iv) :
(a) RM1
(b) RM10
4.2 (ringgit)
(i) :
(sen)
(a) RM1
(b) RM10
(ii) 1:4
5.1

B1D5E1

(i)
(i)
(iii)
(iv)

B4D1E1
B5D1E1
B4D1E2
B2D4E1
B1D6E1
B3D4E1

B3D1E2

B1D2E1

5.2

(i)
(ii)

6.1

(i)
(ii)
(iii)

7.1

8.1

9.1

(i)
(ii)
(iii)
(i)
(ii)
(iii)

B3D5E1
B1D2E3

B1D2E3

B1D2E3

(i)

(ii)
(iii)
(iv)

9.2

B2D5E1
B3D3E1
B6D1E1

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

B2D5E1
B3D3E1
B5D1E2