Está en la página 1de 225

CUPRINS

Nr.
pagin
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
Anexa nr.1 BUGETUL DE STAT pe anii 2014-2019
SINTEZAnexa nr.2 SINTEZA cheltuielilor pe surse de finanare,
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole
i alineate, dup caz pe anii 2014- 2019
Anexa nr.4 Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat
pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeelor, pe anul 2016 i estimrii pe anii 2017-2019
Anexa nr.5 Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat
pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor i
Municipiului Bucureti pe anul 2016 i estimri pe anii
2016-2018
Anexa nr.6 Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat
pentru finanarea cheltuielilor privind drumurile judeene i
comunale pentru anul 2016 i estimri pe anii 2017-2019
Anexa nr.7 Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 i
estimri pe anii 2017-2019
Anexa nr.8 Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat
pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2016 pentru
achitarea ratelor aferente mprumuturilor contractate din
venituri din privatizare, potrivit prevederilor Ordonanei de
urgen a Guvernului nr.51/2010 i Ordonanei de urgen a
Guvernului nr.3/2013
Anexa nr.9 Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat
pentru finanarea nvmntului particular sau confesional
acreditat pe anul 2016 i estimri pe anii 2017-2019
Anexa nr.10 Numrul maxim de posturi finanate pentru
personalul neclerical angajat n unitile de cult, pe anul
2016 i estimri pe anii 2017-2019
Anexa nr.11 Categoriile de venituri i cheltuieli aferente
bugetelor locale pe anul 2016
Anexa nr.12 Bugetul Fondului naional unic de asigurri
sociale de sntate, pe anii 2014-2019

1-40
41-59

60 - 148
149 -151

152 -154

155

156

157 -166

167 -170

171
172-189
190-224

- Proiect -

LEGEA
bugetului de stat pe anul 2016

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziii generale

Art.1. - Prezenta lege prevede i autorizeaz pentru anul bugetar 2016 veniturile pe
capitole i subcapitole i cheltuielile pe destinaii i pe ordonatori principali de credite pentru
bugetul de stat, bugetele Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, creditelor
externe, fondurilor externe nerambursabile i activitilor finanate integral din venituri
proprii.

SECIUNEA 1
Dispoziii referitoare la bugetul de stat pe anul 2016
Art.2. - (1) Sinteza bugetului de stat, detaliat la venituri pe capitole i subcapitole,
iar la cheltuieli, pe pri, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole i alineate,
dup caz, este prevzut n anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat se stabilete la venituri n sum de 105.033,8 milioane lei, iar la
cheltuieli n sum de 132.233,9 milioane lei, cu un deficit de 27.200,1 milioane lei.
(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanare, cu detalierea pe capitole,
subcapitole, paragrafe, titluri, articole i alineate, dup caz, este prevzut n anexa nr. 2.
(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite i anexele la acestea sunt prevzute n
anexa nr. 3.

Art.3. - Cheltuielile bugetare sunt detaliate n bugetele ordonatorilor principali de


credite pe surse de finanare, iar n cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe,
titluri, articole i alineate de cheltuieli.

SECIUNEA a 2-a
Dispoziii referitoare la bugetele locale pe anul 2016

Art.4. - Din taxa pe valoarea adugat se aloc 18.693,9 milioane lei sume defalcate
pentru bugetele locale, din care:
a) 2.621,2 milioane lei pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeelor, potrivit anexei nr.4;
b) 13.389,6 milioane lei pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor i municipiului Bucureti, potrivit anexei nr.5;
c) 350,0 milioane lei destinate finanrii cheltuielilor privind drumurile judeene i
comunale, prevzute n anexa nr.6, a cror repartizare, pe uniti administrativ-teritoriale, se
face n funcie de lungimea i starea tehnic a acestora, prin hotrre, de ctre consiliul
judeean, dup consultarea primarilor;
d) 2.228,1 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraelor,
municipiilor i judeelor, astfel :

1. Suma de 1.854,0 milioane lei repartizat pe judee potrivit anexei nr.7 se


repartizeaz pe uniti administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art.33 din Legea
nr.273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
2. Suma de 374,1 milioane lei se aloc unor uniti administrativ-teritoriale potrivit
anexei nr.8 n scopul achitrii ratelor de capital pe anul 2016 aferente mprumuturilor
contractate de unitile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din veniturile din privatizare, n
baza Ordonanei de urgen a Guvernului nr.51/2010 privind reglementarea unor msuri
pentru reducerea unor arierate din economie, precum i alte msuri financiare, aprobat cu
modificri prin Legea nr.37/2011 i Ordonanei de urgen a Guvernului nr.3/2013 privind
reglementarea unor msuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte msuri
financiare, precum i modificarea unor acte normative, aprobat cu modificri prin Legea
nr.140/2013, cu modificrile ulterioare;
e) 105,0 milioane lei pentru finanarea cheltuielilor nvmntului particular sau
confesional acreditat, potrivit anexei nr.9.

Art.5. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adugat, prevzute la art.4 lit. a),
sunt destinate:
a) finanrii sistemului de protecie a copilului i centrelor de asisten social a
persoanelor cu handicap;
b) finanrii drepturilor privind acordarea de produse lactate i de panificaie pentru
elevii din nvmntul primar i gimnazial de stat i privat, precum i pentru copiii precolari
din grdiniele de stat i private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanei
de urgen a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate i de panificaie
pentru elevii din nvmntul primar i gimnazial de stat i privat, precum i pentru copiii
precolari din grdiniele de stat i private cu program normal de 4 ore, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr.16/2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) finanrii cheltuielilor privind implementarea programului de ncurajare a
consumului de fructe proaspete n coli, pentru elevii prevzui la art.1 din Ordonana de
urgen a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de ncurajare a
consumului de fructe proaspete n coli, aprobat cu modificri prin Legea nr.195/2010, cu
modificrile i completrile ulterioare, care frecventeaz nvmntul de stat i privat
autorizat/acreditat, n limita sumelor totale aprobate potrivit legii;

d) finanrii nvmntului special i centrelor judeene de resurse i asisten


educaional;
e)

finanrii instituiilor de cultur descentralizate ncepnd cu anul 2002;

f)

plii contribuiilor pentru personalul neclerical angajat n unitile de cult din

g)

finanrii serviciilor publice comunitare de eviden a persoanelor de sub

ar;
autoritatea consiliilor judeene;
h) finanrii drepturilor copiilor cu cerine educaionale speciale integrai n
nvmntul de mas, prevzute n anexa nr.1 la Hotrrea Guvernului nr.904/2014
pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevzute de art.129
alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului;
(2) Finanarea serviciilor sociale prevzute la alin.(1) lit. a) se va face pe baza
standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit
legii.
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adugat, prevzute la art.4 lit. b), sunt
destinate:
a) finanrii de baz a unitilor de nvmnt preuniversitar de stat pentru
categoriile de cheltuieli prevzute la art.104 alin.(2) din Legea educaiei naionale
nr.1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) finanrii drepturilor asistenilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau
indemnizaiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate n baza prevederilor
art.42 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) finanrii ajutorului pentru nclzirea locuinei cu lemne, crbuni i combustibili
petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;
d) finanrii serviciilor publice comunitare de eviden a persoanelor de sub
autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor i Consiliului
General al Municipiului Bucureti;
e) finanrii cheltuielilor creelor;
f) finanrii drepturilor stabilite de Legea nr.248/2015 privind stimularea participrii
n nvmntul precolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
g) finanrii cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor i municipiului
Bucureti, respectiv pentru: sistemul de protecie a copilului, centrele de asisten social

a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate i de


panificaie pentru elevii din nvmntul primar i gimnazial de stat i privat, precum i
pentru copiii precolari din grdiniele de stat i private cu program normal de 4 ore,
potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr.96/2002, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr.16/2003, cu modificrile i completrile ulterioare,
implementarea programului de ncurajare a consumului de fructe proaspete n coli
pentru elevii prevzui la art.1 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.24/2010,
aprobat cu modificri prin Legea nr.195/2010, cu modificrile i completrile ulterioare,
care frecventeaz nvmntul de stat i privat autorizat/acreditat, n limita sumelor
aprobate potrivit legii, nvmntul special i centrele de resurse i asisten
educaional, drepturile copiilor cu cerine educaionale speciale integrai n nvmntul
de mas, prevzute n anexa nr.1 la Hotrrea Guvernului nr.904/2014, instituiile de
cultur descentralizate ncepnd cu anul 2002 i plata contribuiilor pentru personalul
neclerical angajat n unitile de cult.
(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adugat destinate finanrii drepturilor
privind acordarea de produse lactate i de panificaie pentru elevii din nvmntul
primar i gimnazial de stat i privat, precum i pentru copiii precolari din grdiniele de
stat i private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a
Guvernului nr.96/2002, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.16/2003, cu
modificrile i completrile ulterioare, finanrii cheltuielilor privind implementarea
programului de ncurajare a consumului de fructe proaspete n coli, pentru elevii
prevzui la art.1 din Ordonana Guvernului nr.24/2010, aprobat cu modificri prin Legea
nr.195/2010, cu modificrile i completrile ulterioare, care frecventeaz nvmntul de
stat i privat autorizat/acreditat, se repartizeaz pe sectoare i municipiul Bucureti,
potrivit prevederilor legale n vigoare.
(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adugat prevzute la
alin.(3) pe comune, orae, municipii, sectoare i municipiul Bucureti, dup caz, se face
prin decizie a directorului direciei generale regionale a finanelor publice/efului
administraiei judeene a finanelor publice, iar pentru finanarea unitilor de nvmnt
preuniversitar de stat cu asistena tehnic de specialitate a inspectoratului colar, n
funcie de numrul de elevi/precolari i standardele de cost aferente i de numrul de
beneficiari ai serviciilor respective.

(6) Pentru finanarea cheltuielilor prevzute la alin.(1) i (3), autoritile


administraiei publice locale aloc pe lng sumele defalcate din taxa pe valoarea
adugat i sume din bugetele locale ale acestora.
(7) n scopul alimentrii bugetelor locale cu sumele defalcate din taxa pe valoarea
adugat pentru echilibrarea bugetelor locale alocate potrivit anexei nr.8, unitile/
subdiviziunile administrativ-teritoriale vor prezenta unitilor Trezoreriei Statului la care i
au conturile deschise, n termen de 3 zile lucrtoare de la comunicarea sumelor de ctre
direciile generale regionale ale finanelor publice/administraiile judeene ale finanelor
publice, urmtoarele documente:
a) bugetele locale n care s se reflecte sumele repartizate;
b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare pentru achitarea obligaiilor
reprezentnd rate de capital pe anul 2016 aferente mprumuturilor contractate de
unitile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din veniturile din privatizare, n baza
Ordonanei de urgen a Guvernului nr.51/2010, aprobat cu modificri prin Legea
nr.37/2011 i Ordonanei de urgen a Guvernului nr.3/2013, aprobat cu modificri prin
Legea nr.140/2013;
c) ordinele de plat prin care vireaz sumele aferente n conturile prevzute n
conveniile de mprumut.
(8) Obligaiile unitilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale reprezentnd rate
aferente mprumuturilor contractate din venituri din privatizare, pltite potrivit prevederilor
alin.(7), se sting la data efecturii plilor.
(9) Numrul maxim de posturi finanate pentru personalul neclerical din unitile
de cult este prevzut n anexa nr.10.
Art.6. - Categoriile de venituri i cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2016
sunt prevzute n anexa nr.11.
Art.7. - Prevederile art. 42 se aplic n mod corespunztor i ordonatorilor de
credite ai bugetelor unitilor administrativ-teritoriale.

SECIUNEA a 3-a

Dispoziii referitoare la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de


sntate pe anul 2016

Art.8. - (1) Veniturile i cheltuielile bugetului Fondului naional unic de asigurri


sociale de sntate, constituit n baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma n
domeniul sntii, republicat, cu modificrile ulterioare, sunt prevzute n anexa nr.12.
(2) Potrivit dispoziiilor art.265 alin.(3) din Legea nr. 95/2006, republicat, cu
modificrile ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate, veniturile bugetului se completeaz cu suma de 1.067,9
milioane lei care se aloc de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sntii.
(3) Suma prevzut la alin. (2) include i sumele ncasate potrivit Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuii pentru finanarea unor
cheltuieli n domeniul sntii, aprobat prin Legea nr.184/2015, cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i sumele ncasate potrivit art.5 i 6 din Ordonana
Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor msuri fiscal-bugetare, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 280/2013 i reflectate n rezultatul execuiei bugetului Fondului
naional unic de asigurri sociale de sntate la finele anului 2015.
(4) n bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate pe anul 2016
sunt incluse att la partea de venituri, ct i la partea de cheltuieli sumele aferente anului
2016 din contribuiile prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 77/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(5) Pentru anul 2016, cotele de contribuii pentru asigurrile sociale de sntate i
pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate sunt cele prevzute la art.
156 i 194 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare.

Art.9. - (1) n anul 2016, n limita creditelor de angajament aprobate n anexa


nr.12/03 Fia Programului se pot ncheia contracte cost-volum/cost-volum-rezultat prin

derogare de la prevederile art.12 alin.(1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.


77/2011, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Valoarea consumului de medicamente aferent contractelor cost-volum/costvolum-rezultat ce se pot ncheia conform prevederilor alin.(1), nu se ia n calculul valorii
consumului total trimestrial de medicamente prevzut la art. 3 alin.(2) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 77/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru care se
calculeaz contribuia trimestrial.
Art.10. - Prevederile art. 57 se aplic n mod corespunztor i n cazul Casei
Naionale de Asigurri de Sntate finanate din bugetul Fondului naional unic de asigurri
sociale de sntate.

SECIUNEA a 4-a

Dispoziii referitoare la proiectele cu finanare din fonduri externe


nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2016

Art.11. - (1) Pentru beneficiarii prevzui la art. 5 alin. (1) - (3) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale
i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, aprobat cu modificri prin Legea
nr.362/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, care au n implementare proiecte
nefuncionale, inclusiv cele care reprezint prima faz a proiectelor ce se finaneaz n cele
dou perioade de programare bugetar ale UE, finanarea cheltuielilor se asigur de la
bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite de la titlul 56 Proiecte cu
finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, se cuprind n clasificaia
aferent fondului de finanare la alineatul 03 Cheltuieli neeligibile i reprezint cheltuieli
definitive ale bugetului de stat.

(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management au obligaia


asigurrii cu prioritate a cofinanrii naionale, din sumele primite n cadrul mecanismului
top-up pentru cererile depuse de beneficiari aferente plilor efectuate de ctre acetia pn
la finele anului 2015.
(3) n anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 431 din Legea nr. 500/2002
privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru proiectele
nefinalizate n perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetar a Uniunii
Europene 2007 - 2013, cu excepia fazei a II aferente proiectelor prevzute la art. 4 alin. (5)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiar a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, beneficiarii prevzui la
art. 5 alin. (1) - (3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.64/2009, aprobat cu
modificri prin Legea nr.362/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, care au n
implementare proiecte, notific prestatorii, executanii i furnizorii cu care au ncheiate
contracte pentru executarea de lucrri cu privire la finalizarea acestora astfel nct s fie
respectat data limit de finalizare a proiectelor prevzut n contractele de finanare i
avnd n vedere neeligibilitatea pentru rambursare a cheltuielilor efectuate dup data de 31
decembrie 2015 care sunt suportate din bugetul propriu al beneficiarilor.
(4) Din sumele prevzute la alin.(1) se asigur si alte cheltuieli necesare
implementrii proiectelor, cu ncadrarea n valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobai
conform legii, necuprinse n contractele de finanare ncheiate cu autoritile de
management, care asigur finalizarea proiectului.

Art. 12. - (1) Pentru plile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din
programe finanate n cadrul Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune
agricol i de pescuit sau din alte programe/instrumente/faciliti postaderare, ordonatorul
de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autoritii
de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitii n maximum 3 luni de la
efectuarea plii n conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum i
cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanare.
(2) Sumele utilizate de la bugetul de stat de ordonatorii principali de credite cu rol de
autoritate de management, pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar
prin hotrri ale Guvernului, se vireaz de ctre ordonatorii principali de credite cu rol de

10

autoritate de management, din sumele rambursate de Comisia European n anul 2016 i


se evideniaz n bugetul de stat la o poziie distinct de venituri bugetare.
(3) Beneficiarii finanai integral din bugetul de stat care implementeaz proiecte
finanate n cadrul programelor/instrumentelor/facilitilor care nu sunt gestionate de ctre
autoriti ale administraiei publice din Romnia vireaz n contul de venituri al bugetului de
stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate n cadrul proiectelor respective,
n termen de 5 zile lucrtoare de la data ncasrii acestora.
(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaia de a deschide i
repartiza creditele bugetare aferente implementrii proiectelor ai cror beneficiari sunt
instituiile publice din subordine finanate integral din bugetul local, n termen de maximum 5
zile

lucrtoare

de

la

data

ncasrii

sumelor

transferate

de

autoritile

de

management/gestiune a programului/instrumentului/facilitii, de Autoritatea de certificare i


plat, de Comisia European sau de ali donatori externi, pe baza solicitrii de finanare
transmis de instituia beneficiar de proiect.
Art.13. - (1) n scopul implementrii programelor i proiectelor de cooperare
teritorial european, se autorizeaz ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de
management/autoritate comun de management/autoritate naional/autoritate de gestiune
a programelor privind cooperarea teritorial european s aprobe, prin ordin, norme
specifice pentru finanarea i organizarea aciunilor specifice pe teritoriul altor state.
(2) Cheltuielile stabilite prin Normele prevzute la alin.(1) se asigur de ctre
ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual.
Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizeaz n conformitate cu
procedurile

de

lucru

ale

autoritilor

de

management/autoritilor

comune

de

management/autoritilor naionale.

Art.14. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat s


efectueze virri de credite bugetare i credite de angajament de la titlul 56 Proiecte cu
finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare la celelalte titluri de
cheltuieli din cadrul aceluiai capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepia virrilor de
credite bugetare i credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la
titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare la:

10

11

a) titlul 51 Transferuri ntre uniti ale administraiei publice, n vederea asigurrii


sumelor reprezentnd contribuia proprie i/sau cofinanarea naional, aferent proiectelor
finanate din fonduri externe nerambursabile ale instituiilor publice finanate din venituri
proprii i subvenii de la bugetul de stat, precum i ale instituiilor de nvmnt superior
militar, de informaii, de ordine public i de securitate naional finanate integral din
venituri proprii;
b) titlul 58 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020.
(2) Sumele prevzute la titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul
anului 2016 i nu pot fi cedate la Fondul de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului
prevzut n bugetul de stat n baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(3) n condiiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare, n cursul ntregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virri de credite
bugetare ntre titlurile, articolele i alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiai capitol sau de
la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 Proiecte cu finanare din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu ncadrarea n nivelul total al
fondurilor aprobate.
(4) Pe parcursul ntregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virri de
credite de angajament neutilizate n cadrul titlului 56 Proiecte cu finanare din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare, pentru asigurarea finalizrii proiectelor
prevzute la art. 11, cu ncadrarea n nivelul total al fondurilor aprobate.
(5) Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice, pentru asigurarea finalizrii
proiectelor prevzute la art. 11, la propunerea ordonatorilor principali de credite, s
efectueze, pe parcursul ntregului an, cu ncadrarea n nivelul total al fondurilor de la bugetul
de stat aprobate la titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare, redistribuiri de credite de angajament i credite bugetare ntre ordonatorii
principali de credite ai bugetului de stat.
(6) Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice, la propunerea ordonatorilor
principali de credite, s efectueze redistribuiri/virri de credite bugetare i credite de
angajament ntre ordonatorii principali de credite de la titlul 56 Proiecte cu finanare din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare la:

11

12

a) titlul 51 Transferuri ntre uniti ale administraiei publice pentru asigurarea


cheltuielilor instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii de la bugetul de stat,
precum i ale instituiilor de nvmnt superior militar, de informaii, de ordine public i de
securitate naional finanate integral din venituri proprii la titlul 56 Proiecte cu finanare din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare;
b) titlul 58 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020.
(7) Se interzice instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii de la
bugetul de stat s efectueze virri de credite de la titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare.
(8) Virrile de credite bugetare i de credite de angajament prevzute la alin. (3) - (6)
precum i redistribuirile de credite de angajament i credite bugetare ntre i n cadrul
proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare se efectueaz de
ordonatorii principali de credite i se comunic Ministerului Finanelor Publice, concomitent
cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate n mod corespunztor.
(9) Din sumele prevzute la titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare se pot efectua cheltuieli curente i de capital pentru
finalizarea corespunztoare a proiectelor finanate de la acest titlu.
(10) Influenele n structura creditelor bugetare rezultate n baza virrilor de credite
prevzute la alin.(1) i (6) vor fi evideniate n structura cheltuielilor aprobate instituiilor
publice finanate din venituri proprii i subvenii de la bugetul de stat la titlul 56 Proiecte cu
finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare.
(11) Se interzice ordonatorilor principali de credite introducerea la titlul 56 "Proiecte
cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" de proiecte noi aferente
perioadei de programare bugetar a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepia proiectelor
majore acceptate la finanare de Comisia European ca proiecte retrospective finanate n
cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetar a Uniunii Europene 20072013 i proiectelor non-majore retrospective care pot fi decontate din programele aferente
perioadei de programare bugetar a Uniunii Europene 2007-2013 ca urmare a aprobrii
acestora de ctre autoritile de management.
(12) Ordonatorii principali de credite au obligaia de a asigura, potrivit legii, cu
prioritate

sume

necesare

finalizrii

proiectelor

cu

finanare

din

fonduri

externe

nerambursabile aferente perioadei de programare bugetar a Uniunii Europene 2007-2013

12

13

n vederea finalizrii acestora n termenele prevzute de reglementrile Uniunii Europene cu


privire la ncheierea acestor programe.
(13) Se interzice ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritatea de
management ncheierea/emiterea de contracte/decizii/ordine de finanare/avize de principiu
cu beneficiarii n cadrul programelor operaionale aferente perioadei de programare
bugetar a Uniunii Europene 2007-2013.
(14) Fac excepie de la prevederile alin.(13):
a) autoritatea de management pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontalier
Romnia Republica Serbia i autoritile comune de management pentru Programul
Operaional

Comun

Romnia-Ucraina-Republica Moldova

2007-2013 i

Programul

Operaional Comun Bazinul Mrii Negre 2007-2013;


b) autoritile de management care ncheie/emit contracte/decizii/ordine de finanare
pentru proiectele retrospective i fazate finanate n perioada 2007-2013.
(15) n vederea asigurrii sumelor necesare ncheierii/emiterii de contracte/
decizii/ordine de finanare pentru proiectele retrospective i fazate aferente perioadei de
programare a Uniunii Europene 2007-2013, se autorizeaz ordonatorii principali de credite
cu rol de autoritate de management s efectueze, pe parcursul ntregului an, virri de
credite de angajament i de credite bugetare ntre programele prevzute n anex la bugetul
acestora.

SECIUNEA a 5-a

Dispoziii referitoare la proiecte cu finanare din fonduri externe


nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020

Art.15. - n anul 2016, ordonatorii principali de credite pot introduce, pe parcursul


ntregului an n anexele la buget, n condiiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
40/2015, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetar 2014-2020 cu respectarea
prevederilor alin. (5).

13

14

(2) Ordonatorii de credite finanai integral sau parial din bugetul de stat care au
calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanat din fonduri externe
nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanarea public pentru proiecte n
condiiile stabilite prin acordul de parteneriat, anex la memorandumul/ contractul/ decizia/
ordinul de finanare.
(3)

cazul

proiectelor

eligibile

pentru

finanare

cadrul

programelor/

instrumentelor/facilitilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de ctre autoriti ale


administraiei publice din Romnia i ale cror reguli de implementare permit beneficiarilor
solicitarea i obinerea de prefinanri/avansuri, finanarea cheltuielilor se asigur din
bugetul propriu n limita necesarului rmas neacoperit de prefinanrile/avansurile primite.
(4) n bugetele instituiilor publice prevzute la art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, la titlul 58 Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, respectiv la capitolele i
subcapitolele corespunztoare de cheltuieli potrivit destinaiei acestora, se cuprind i
sumele aferente proiectelor care ndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanarea n
cadrul programelor/instrumentelor/facilitilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de ctre
autoriti ale administraiei publice din Romnia.
(5) Se autorizeaz ordonatorii principali de credite s efectueze, n cursul ntregului
an, virri/redistribuire de credite bugetare i credite de angajament n cadrul proiectelor
finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea
cheltuielilor de natura investiiilor i majorarea cheltuielilor curente, astfel nct s asigure
implementarea corespunztoare a acestora, s introduc anexe la bugetul lor cu proiecte
noi i dup caz, s modifice Programul de investiii publice.
(6) Proiectele de investiii finanate n cadrul perioadei de programare bugetar a
Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind n buget cu respectarea prevederilor art. 42 din
Legea nr. 500/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
(7) Se autorizeaz ordonatorii principali de credite s introduc n anexele 3/XX/21,
3/XX/23, 3/XX/27 i 3/XX/29, dup caz, creditele de angajament necesare implementrii
proiectelor noi la nivelul prevzut n contractele/deciziile/ordinele de finanare/avizele de
principiu cu beneficiarii n cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetar a
Uniunii Europene 2014-2020, i s majoreze creditele bugetare aferente estimrilor pentru
anii 2017-2019 i anii ulteriori.
(8) Pe parcursul execuiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanare a

14

15

proiectelor, unitile administrativ-teritoriale pot contracta finanri rambursabile sau pot


utiliza excedentul anual al bugetului local.

Art.16. - (1) Pentru cota-parte din plile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi
rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor
comune agricol i de pescuit sau din alte programe/instrumente/faciliti/mecanisme
postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare
de rambursare autoritii de management/gestiune a programului/ instrumentului/ facilitii/
mecanismului n maximum 3 luni de la efectuarea plii n conformitate cu regulile specifice
de eligibilitate a cheltuielilor, precum i cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de
finanare.
(2) Sumele aferente rambursrilor de fonduri externe nerambursabile postaderare
primite de la Comisia European i/sau a altor donatori externi, se fac venit la bugetele din
care au fost finanate proiectele respective i se vireaz la aceste bugete conform
reglementrilor Uniunii Europene i prevederilor legale naionale ce reglementeaz fiecare
domeniu care intr n sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare
de ctre autoritile de management/gestiune, ori de ctre alte autoriti naionale abilitate n
acest sens n cadrul unor programe/faciliti/mecanisme sau instrumente postaderare, dup
caz.
(3) Beneficiarii finanai integral din bugetul de stat care implementeaz proiecte
finanate n cadrul programelor/ instrumentelor/ facilitilor/ mecanismelor care nu sunt
gestionate de ctre autoriti ale administraiei publice din Romnia vireaz n contul de
venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate n cadrul
proiectelor respective, n termen de 5 zile lucrtoare de la data ncasrii acestora.
(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaia de a deschide i
repartiza creditele bugetare aferente implementrii proiectelor ai cror beneficiari sunt
instituiile publice din subordine finanate integral din bugetul local, n termen de maximum 5
zile

lucrtoare

de

la

data

ncasrii

sumelor

transferate

de

autoritile

de

management/gestiune a programului/instrumentului/facilitii/mecanismului, de Autoritatea


de certificare i plat, de Comisia European sau de ali donatori externi, pe baza solicitrii
de finanare transmis de instituia beneficiar de proiect.

15

16

Art.17. - (1) n scopul implementrii programelor i proiectelor de cooperare


teritorial european, se autorizeaz ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de
management/autoritate comun de management/autoritate naional/autoritate de gestiune
a programelor privind cooperarea teritorial european s aprobe, prin ordin, norme
specifice pentru finanarea i organizarea aciunilor specifice pe teritoriul altor state.
(2) Cheltuielile stabilite prin Normele prevzute la alin. (1), se asigur de ctre
ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual.
Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizeaz n conformitate cu
procedurile

de

lucru

ale

autoritilor

de

management/autoritilor

comune

de

management/autoritilor naionale.

Art.18. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat s


efectueze virri de credite bugetare i credite de angajament de la titlul 58 Proiecte cu
finanare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 la
celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiai capitol sau la alte capitole bugetare, cu
excepia virrilor de credite bugetare i credite de angajament care pot fi efectuate pe tot
parcursul anului de la titlul 58 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile
aferente cadrului financiar 2014-2020 la:
a) titlul 56 Proiecte cu finanare extern nerambursabil (FEN) postaderare n
vederea asigurrii cheltuielilor aferente finalizrii proiectelor prevzute la art. 11, cele
aferente transferurilor de fonduri necesare susinerii derulrii proiectelor finanate din FEN
post aderare, n cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE i altor faciliti i
instrumente post aderare, precum i cele aferente proiectelor/programelor cu finanare din
Mecanismul Financiar SEE i Mecanismul Financiar Norvegian;
b) titlul 51 Transferuri ntre uniti ale administraiei publice, n vederea asigurrii
sumelor reprezentnd contribuia proprie i/sau cofinanarea naional, aferent proiectelor
finanate din fonduri externe nerambursabile ale instituiilor publice finanate din venituri
proprii i subvenii de la bugetul de stat, precum i ale instituiilor de nvmnt superior
militar, de informaii, de ordine public i de securitate naional finanate integral din
venituri proprii.
(2) Sumele prevzute la titlul 58 Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 nu pot fi virate la alte naturi de
cheltuieli pe parcursul anului 2016 i nu pot fi cedate la Fondul de rezerv bugetar la

16

17

dispoziia Guvernului prevzut n bugetul de stat n baza prevederilor art. 54 din Legea nr.
500/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) n condiiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare, n cursul ntregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virri de credite
bugetare ntre titlurile, articolele i alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiai capitol sau de
la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 Proiecte cu finanare din
fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, cu ncadrarea n
nivelul total al fondurilor aprobate.
(4) Pe parcursul ntregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virri de
credite de angajament neutilizate n cadrul titlului 58 Proiecte cu finanare din fonduri
externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, cu ncadrarea n nivelul total
al fondurilor aprobate, pentru asigurarea finanrii proiectelor aflate n implementare sau
pentru introducerea unor proiecte noi finanate din fonduri externe nerambursabile
postaderare.
(5) Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice s efectueze, pe parcursul ntregului
an, cu ncadrarea n nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 58
Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 20142020:
a) redistribuiri de credite de angajament i credite bugetare ntre ordonatorii principali
de credite cu rol de autoritate de management/ autoritate de certificare;
b) redistribuiri de credite de angajament i credite bugetare ntre ordonatorii principali
de credite ai bugetului de stat, n funcie de stadiul implementrii, la nivelul fiecrui
ordonator de credite, a proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare;
c) redistribuiri de credite bugetare ntre ordonatorii principali de credite ai bugetului
de stat beneficiari i cei cu rol de autoritate de management/certificare/operator de program
pentru asigurarea finanrii corespunztoare a proiectelor/programelor implementate din
fonduri externe nerambursabile, precum i pentru asigurarea finanrii unor proiecte noi.
(6) Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice s efectueze redistribuiri/virri de
credite bugetare i credite de angajament ntre ordonatorii principali de credite, la solicitarea
acestora, de la titlul 58 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020 la:
a) titlul 56 Proiecte cu finanare extern nerambursabil (FEN) postaderare n
vederea asigurrii cheltuielilor aferente finalizrii proiectelor prevzute la art. 11;

17

18

b) titlul 51 Transferuri ntre uniti ale administraiei publice pentru asigurarea


cheltuielilor instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii de la bugetul de stat,
precum i ale instituiilor de nvmnt superior militar, de informaii, de ordine public i de
securitate naional finanate integral din venituri proprii la titlul 58 Proiecte cu finanare din
fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 .
(7) Se interzice instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii de la
bugetul de stat s efectueze virri de credite de la titlul 58 Proiecte cu finanare din fonduri
externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.
(8) Virrile de credite bugetare prevzute la alin. (3) se pot efectua i de la capitolele
care au fost majorate din Fondul de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului i din Fondul
de intervenie la dispoziia Guvernului, cu excepia sumelor alocate din aceste fonduri.
(9) n condiiile Legii nr. 500/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, se
autorizeaz ordonatorii principali de credite care identific, pe parcursul exerciiului bugetar
anual, proiecte noi sau proiecte n derulare din anii anteriori finanabile din fonduri externe
nerambursabile postaderare i care nu au n bugetul propriu titlul 58 Proiecte cu finanare
din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, articolul sau
alineatul corespunztor, s introduc titlul, articolul i alineatul respectiv.
(10) Prevederile alin. (9) se aplic i instituiilor publice finanate parial sau integral
din venituri proprii, cu introducerea corespunztoare a modificrilor, att la partea de
venituri, ct i la partea de cheltuieli.
(11) Virrile i redistribuirile de credite de angajament i credite bugetare ntre i n
cadrul proiectelor/programelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare
prevzute la alin. (1), (3) - (9), precum i modificrile prevzute la art. 15 alin. (7) se
efectueaz de ordonatorii principali de credite i se comunic Ministerului Finanelor
Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate n mod
corespunztor.
(12) Din sumele prevzute la titlul 58 Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 se pot efectua cheltuieli curente i
de capital pentru derularea corespunztoare a proiectelor finanate de la acest titlu.
(13) Influenele n structura creditelor bugetare rezultate n baza virrilor de credite
vor fi evideniate n structura cheltuielilor aprobate instituiilor publice finanate din venituri
proprii i subvenii de la bugetul de stat la titlul 58 Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.

18

19

(14) Pe parcursul ntregului an se autorizeaz ordonatorii principali de credite cu rol


de autoritate de management, n a cror anex la buget se cuprind sumele necesare
implementrii programelor aferente cadrului financiar european 2014-2020, s modifice
creditele de angajament i creditele bugetare la poziia Finanare din FEN postaderare,
cu ncadrarea n sumele prevzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a
programului, la solicitarea i pe rspunderea autoritilor de management n cauz.
Ordonatorii principali de credite comunic Ministerului Finanelor Publice modificrile
efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, nsuite de ordonatorul
principal de credite.

SECIUNEA a 6-a

Dispoziii referitoare la proiecte cu finanare din fonduri rambursabile


pe anul 2016

Art.19. - (1) Pentru anul 2016, cheltuielile echivalente sumelor rmase de utilizat i
de tras din mprumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanelor Publice i a
sumelor aferente contribuiei Guvernului Romniei la finanarea proiectelor respective sunt
cuprinse cumulat n bugetele ordonatorilor principali de credite, n cadrul sumelor alocate cu
aceast destinaie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor msuri privind datoria
public n scopul aplicrii art. 14 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2007 privind
datoria public, aprobat prin Legea nr. 89/2009. Aceeai ncadrare se aplic i pentru
cheltuielile n cadrul mprumuturilor contractate i administrate de Ministerul Finanelor
Publice potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
public, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 109/2008, cu modificrile
ulterioare, a cror disponibilizare are la baz realizarea unor investiii sectoriale i/sau a
altor aciuni necesare n domeniul reformelor sectoriale, n funcie de natura i de specificul
acestor mprumuturi.

19

20

(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevzute la alin.(1) sunt cuprinse n bugetele


ordonatorilor principali de credite la titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanare
rambursabil, respectiv la capitolele i subcapitolele corespunztoare de cheltuieli, potrivit
destinaiei acestora.

Art.20. - Fac excepie de la prevederile art.19 cheltuielile aferente proiectelor


finanate din mprumuturile care nu sunt preluate spre administrare de ctre Ministerul
Finanelor Publice, potrivit prevederilor art. 14 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
64/2007, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 109/2008, cu modificrile
ulterioare, care sunt cuprinse n bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate
din bugetul fondurilor provenite din credite externe i, respectiv, ca sume alocate din bugetul
de stat n bugetul propriu, n funcie de sursa de finanare a cheltuielilor respective.
Art.21. - (1) Guvernul poate aproba prin hotrre redistribuiri de credite bugetare i
credite de angajament neutilizate ntre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat,
cu ncadrarea n nivelul total al cheltuielilor prevzute la titlul 65 Cheltuieli aferente
programelor cu finanare rambursabil i, respectiv, n nivelul total al cheltuielilor din
bugetul fondurilor provenite din credite externe, n funcie de derularea programelor
respective.
(2) n cursul ntregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virri de credite
bugetare i credite de angajament, neutilizate ntre capitole, ntre i n cadrul
proiectelor/programelor cu finanare rambursabil, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de
natura investiiilor i majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare
derulrii corespunztoare a acestora, i pot introduce proiecte noi, cu ncadrarea n nivelul
total al cheltuielilor prevzute la titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanare
rambursabil i, respectiv, n nivelul total al cheltuielilor din credite externe.
Art.22. - n condiiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare, pe parcursul ntregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virri de
credite bugetare i credite de angajament neutilizate ntre titlurile, articolele i alineatele de
cheltuieli din cadrul aceluiai capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor
necesare la titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanare rambursabil.

20

21

Art.23. - Partea aferent cheltuielilor eligibile, din sumele reprezentnd pli n avans
pentru

implementarea

programelor,

proiectelor

aciunilor

finanate

din

fonduri

rambursabile, poate fi justificat prin bunuri livrate, lucrri executate i servicii prestate pn
la termenul stabilit pentru plata final conform contractelor ncheiate, cu respectarea
cerinelor finanatorilor n cauz.

CAPITOLUL II

Responsabiliti n aplicarea prezentei legi

Art.24. - Se autorizeaz Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice s


comunice Ministerului Finanelor Publice n termen de 10 zile de la intrarea n vigoare a
prezentei legi, bugetul Ageniei Naionale de Cadastru i Publicitate Imobiliar detaliat pe
surse de finanare, cu respectarea destinaiei stabilite conform art. 9 alin. (2) i (3) din
Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr.7/1996, republicat.
(2) n bugetul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice n anexa
3/15/27 Fia programului la programul bugetar cod 1284 Programul Naional de
Dezvoltare Local din creditele de angajament n sum de 1.200.000 mii lei prevzute la
capitolul 70.01 Locuine, servicii i dezvoltare public, titlul 51 Transferuri ntre uniti ale
administraiei publice, suma de 800.000 mii lei se utilizeaz pentru ncheierea de contracte
multianuale cu unitile administrativ teritoriale pentru finanarea de ctre acestea a
reabilitrii/modernizrii

unitilor de nvmnt

preuniversitar

n vederea

obinerii

autorizaiilor sanitare de funcionare.


Art.25. (1) n bugetul Ministerului Finanelor Publice la capitolul 51.01 "Autoriti
publice i aciuni externe" este cuprins i suma de 4.000 mii lei, care va fi utilizat pentru
cheltuieli

necesare

implementrii

sistemului

Forexebug

asigurarea

continuitii

operaionale a acestuia, precum i pentru eventuale cheltuieli privind implementarea,

21

22

dezvoltarea i mentenana aplicaiilor pentru serviciile de acceptare de pli electronice cu


cardul ale veniturilor bugetului general consolidat, cheltuieli privind prestarea serviciilor de
procesare, decontare, comunicaii i alte servicii sau resurse necesare activitii de
acceptare de pli electronice cu cardul i a eventualelor comisioane solicitate de emitenii
cardurilor i de ctre sistemele de pli, n condiiile legii.
(2) n bugetul Ministerului Finanelor Publice, la capitolul 51.01 "Autoriti publice i
aciuni externe" , titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare sunt cuprinse si creditele bugetare destinate finanrii integrale de la bugetul
de stat a sumelor necesare plii contractelor ncheiate n cadrul proiectului Forexebug,
finalizate dup data de 31.12.2015, care reprezint cheltuieli definitive ale bugetului de stat,
indiferent de sursa iniial de finanare a acestora i de ncadrarea acestora n categoria
cheltuielilor eligibile, neeligibile sau alte tipuri de cheltuieli la momentul lichidrii,
ordonanrii i efecturii plii.
Art.26. - Se autorizeaz Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcia Regim Permise de
Conducere i nmatriculri Vehicule, s ncheie n anul 2016 acorduri-cadru i contracte de
achiziie public n limita sumei de 20.000 mii lei pentru achiziia de autovehicule cu dotri
specifice, autoutilitare, camioane, autoturisme i autobuze necesare desfurrii n bune
condiii a activitilor structurilor/instituiilor din cadrul/subordinea ministerului, din veniturile
proprii obinute din activitatea de confecionare i valorificare a plcilor cu numere de
nmatriculare cu fond reflectorizant, i s efectueze pli n limita sumei de 20.000 mii lei.
Art.27. - n bugetul Ministerului Tineretului i Sportului, la capitolul 67.01 Cultur,
recreere i religie", titlul 51 Transferuri ntre uniti ale administraiei publice", este cuprins
i suma de 29.129 mii lei, cuvenit n baza art. 13 alin. (3) i a pct. 3 din anexa la Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea i exploatarea jocurilor de noroc,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Art.28. - (1) n bugetul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, la capitolul 83.08
Agricultur, silvicultur, piscicultur i vntoare, titlul 58 Proiecte cu finanare din fonduri
externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, articolul 58.13 Fondul
European de Garantare Agricol (FEGA), din cadrul anexei nr. 3/22/11 Bugetul pe

22

23

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole i alineate pe anii 2014-2019 sumele alocate din fonduri externe nerambursabile sunt cuprinse sumele destinate
prefinanrii cheltuielilor aferente schemelor de sprijin direct i msurilor care se finaneaz
din Fondul European de Garantare Agricol - FEGA, sume ce se aloc temporar sub form
de mprumut din veniturile din privatizare n lei i n valut nregistrate n contul curent
general al Trezoreriei Statului i contul curent n valut al Ministerului Finanelor Publice,
deschis la Banca Naional a Romniei, n baza unor hotrri ale Guvernului, i se
recupereaz din sumele rambursate de ctre Uniunea European.
(2) Pentru neachitarea sumelor datorate la termenul de scaden stabilit prin hotrri
ale Guvernului prevzute la alin.(1) se datoreaz dobnzi i penaliti de ntrziere calculate
potrivit prevederilor legale n vigoare. Dobnzile i penalitile de ntrziere reprezint venit
al bugetului Trezoreriei Statului i se asigur de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale
din sumele prevzute la capitolul 83.01 "Agricultur, silvicultur, piscicultur i vntoare",
titlul 58 "Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar
2014-2020", articolul 58.13 "Fondul European de Garantare Agricol (FEGA)", alineatul
58.13.03 "Cheltuieli neeligibile".
Art.29. - n anul 2016, activitile unitilor i instituiilor de cercetare-dezvoltare de
drept public i de utilitate public din domeniul agricol din subordinea Academiei de tiine
Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu ieti, care nu au fost reorganizate conform art.
28 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea i funcionarea Academiei de tiine Agricole
i Silvice Gheorghe Ionescu ieti i a sistemului de cercetaredezvoltare din
domeniile agriculturii, silviculturii i industriei alimentare, cu modificrile i completrile
ulterioare, pot beneficia de sume alocate de la bugetul de stat numai dup parcurgerea
procedurilor n domeniul ajutorului de stat, n conformitate cu prevederile Ordonanei de
urgen a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.20/2015, cu modificrile ulterioare,
precum i pentru modificarea i completarea Legii concurenei nr.21/1996.
Art.30. - Se autorizeaz Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale s efectueze n tot
cursul anului 2016 modificri n structura transferurilor de la bugetul de stat ctre bugetele
locale pentru finanarea camerelor agricole judeene cuprinse n anexa 3/22/02a i s le

23

24

comunice Ministerului Finanelor Publice n termen de 3 zile de la data efecturii


modificrilor.
Art.31. - Se interzice Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice i
Ministerului Mediului, Apelor i Pdurilor s execute lucrri de investiii n cadrul
Programului naional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonana de urgen a
Guvernului

nr.105/2010

pentru

aprobarea

Programului

naional

de

dezvoltare

infrastructurii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.15/2011, cu modificrile


ulterioare.

Art.32. - (1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01


Transporturi, articolul 40.05 Subvenii pentru transportul de cltori cu metroul, se
suport i subveniile aferente lucrrilor executate i nepltite n anul 2015.
(2) Suma de 1.070.000 mii lei prevzut n bugetul Ministerului Transporturilor la
capitolul 84.01 Transporturi, titlul 51 Transferuri ntre uniti ale administraiei publice,
alineatul 51.01.55 ntreinerea infrastructurii feroviare publice se solicit Ministerului
Transporturilor de ctre administratorul infrastructurii feroviare i se utilizeaz cu prioritate
pentru:
a) plata obligaiilor ctre bugetul general consolidat;
b) plata fondului de risc i a ratei de capital, dobnzilor, comisioanelor i a altor
costuri aferente mprumutului, contractat n baza Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanie dintre Romnia i Banca European pentru
Reconstrucie i Dezvoltare, semnat la Bucureti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea
n proporie de 100% a obligaiilor aferente Acordului de mprumut (Restructurarea
financiar a Companiei Naionale de Ci Ferate C.F.R. - S.A.) dintre Compania Naional
de Ci Ferate C.F.R. - S.A. i Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare n
valoare de pn la 175.000.000 euro, aprobat prin Legea nr. 93/2013.
(3) Diferena dintre suma alocat i sumele utilizate potrivit alin. (2) se utilizeaz
pentru asigurarea cheltuielilor aferente activitii de ntreinere a infrastructurii feroviare
publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare precum i a cheltuielilor stabilite
prin contracte de prestri servicii, inclusiv cu sucursalele/ filialele acestuia.
(4) Pentru asigurarea activitii de ntreinere a infrastructurii rutiere din sumele
prevzute n bugetul Ministerul Transporturilor n anexa nr.3/24/29 "Fia obiectivului/

24

25

proiectului/categoriei de investiii", la fia cod obiectiv 2 "Dotri independente", la capitolul


84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul
55.01.12 "Investiii ale agenilor economici cu capital de stat suma de 80.000 mii lei se
repartizeaz Companiei Naionale de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia S.A.
pentru retehnologizare.
Art.33. - n bugetul Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice, la capitolul
67.01 Cultur, recreere i religie" titlul 51 Transferuri ntre uniti ale administraiei
publice", este cuprins i suma de 28.371 mii lei, cuvenit n baza art. 13 alin. (3) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea i exploatarea jocurilor
de noroc, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare.

Art.34. - n bugetul Ministerului Sntii la capitolul 66.01 Sntate", titlul 51


Transferuri ntre uniti ale administraiei publice" este cuprins i suma de 28.371 mii lei
reprezentnd alocaii n baza art. 13 alin. (3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
77/2009 privind organizarea i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art.35. - (1) n bugetul Ministerului Culturii, la titlul 51.01 Transferuri ntre uniti ale
administraiei publice este cuprins i suma de 14.185 mii lei, cuvenit potrivit prevederilor
art. 13 alin. (3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea i
exploatarea jocurilor de noroc, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 246/2010,
cu modificrile i completrile ulterioare.
Art.36. - Se autorizeaz Ministerul Culturii ca din sumele aprobate la capitolul 67.01
Cultur, recreere i religie s asigure finanarea cheltuielilor aferente organizrii
Concursului Internaional George Enescu, ediia 2016, precum i a pregtirilor necesare n
vederea desfurrii Festivalului Internaional George Enescu ediia 2017, prin intermediul
ARTEXIM instituie public subordonat.

Art.37. - Se autorizeaz Ministerul Public s efectueze redistribuiri de credite


bugetare n cadrul bugetului aprobat pe anul 2016, la capitolul 61.01 "Ordine public i

25

26

siguran naional", ntre ordonatorii secundari de credite, cu ncadrarea n sumele


aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.
Art.38. (1) Se autorizeaz Ministerul Economiei, Comerului i Relaiilor cu Mediul
de

Afaceri

introduc

tot

timpul

anului

anexa

nr.

3/35/29

"Fia

obiectivului/proiectului/categoriei de investiii", fie de investiii aferente obiectivelor de


investiii strict legate de producia i comerul cu armament, muniie i material de rzboi i
s introduc credite de angajament aferente anului 2016 n limita maxim a valorii totale a
proiectelor aprobate potrivit legii i a creditelor bugetare aprobate la capitolul 82.01
"Industria extractiv, prelucrtoare i construcii", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul
55.01.12 "Investiii ale agenilor economici cu capital de stat".
(2) Din bugetul Ministerul Economiei, Comerului i i Relaiilor cu Mediul de Afaceri
la capitolul 80.01 Aciuni generale economice, comerciale i de munc, titlul 55 Alte
transferuri alineatul 55.01.03 Transferuri pentru finanarea lucrrilor de paz i ntreinere
la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina se suport i cheltuielile aferente serviciilor
prestate i nepltite aferente trimestrului IV al anului 2015.
Art.39. - n anexa nr. 3/38/02 la bugetul Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i
pentru Sigurana Alimentelor, la capitolul 83.01 Agricultur, silvicultur, piscicultur i
vntoare", precum i n anexa nr. 3/38/15 la bugetul Autoritii Naionale Sanitare
Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor, la capitolul 83.10 "Agricultur, silvicultur,
piscicultur i vntoare", la titlul 58 Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 20142020, articolul 58.16 Alte faciliti
postaderare sunt cuprinse sumele destinate implementrii programului multianual pentru
eradicarea rabiei aprobat prin Decizie a Comisiei Europene, n conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 15 mai
2014 de stabilire a unor dispoziii pentru gestionarea cheltuielilor privind lanul alimentar,
sntatea i bunstarea animalelor, precum i sntatea plantelor i materialul de
reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE i 2008/90/CE
ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 i (CE) nr. 396/2005
ale Parlamentului European i ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului
European i a Consiliului i a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului

26

27

European i al Consiliului i de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE i


2009/470/CE ale Consiliului.

Art.40. - (1) n vederea asigurrii contribuiei la finanarea proiectelor implementate n


cadrul programelor PHARE i a proiectelor cu finanare din fonduri externe rambursabile,
beneficiarii finali vireaz suma aferent contribuiei proprii ntr-un cont distinct de venituri ale
bugetului de stat deschis pe codul de identificare fiscal al ordonatorului principal de credite
cu rol de agenie de implementare / unitate de implementare.
(2) Beneficiarii au obligaia de a transmite ageniei de implementare/unitii de
implementare, n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la data efecturii transferului
sumelor reprezentnd contribuia proprie din cadrul proiectului n contul de venituri
bugetare, urmtoarele documente justificative:
a) comunicarea privind efectuarea viramentului;
b) copia ordinului de plat i a extrasului de cont deschis la Trezoreria Statului, din
care s rezulte efectuarea transferului.
(3) Ordonatorii principali de credite cu rol de agenie de implementare/unitate de
implementare analizeaz documentele prevzute la alin. (2) i n termen de dou zile
lucrtoare de la primirea acestora solicit Ministerului Finanelor Publice introducerea
modificrilor n volumul i structura veniturilor i cheltuielilor bugetului de stat, precum i n
volumul i structura bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de agenie de
implementare/unitate de implementare, constnd n majorarea acestora cu suma transferat
conform documentelor analizate.
(4) Ministerul Finanelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe
baza documentelor prezentate de acetia, introduce modificrile corespunztoare n
volumul i structura veniturilor i cheltuielilor bugetului de stat, precum i n volumul i
structura bugetului acestora.
(5) Sumele introduse n volumul i structura veniturilor i cheltuielilor bugetului de stat
vor fi prevzute distinct att la partea de venituri, ct i la partea de cheltuieli.
(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de agenie de implementare/unitate de
implementare utilizeaz creditele bugetare suplimentate potrivit prevederilor alin. (4) numai
pentru efectuarea de pli ctre contractori, n cadrul programelor/proiectelor, conform
prevederilor contractuale.

27

28

(7) Pn la data de 22 decembrie 2016, ordonatorii principali de credite cu rol de


agenie de implementare/unitate de implementare solicit unitii Trezoreriei Statului virarea
ntr-un cont de disponibil deschis pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de
agenie de implementare/unitate de implementare a sumelor primite n vederea efecturii de
pli ctre contractori n cadrul programelor/proiectelor, determinate ca diferen ntre
veniturile bugetare ncasate de la beneficiarii finali n contul de venituri bugetare prevzute
la alin. (2) i totalul plilor care au fost dispuse de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare.
(8) Pn la data de 22 decembrie 2016, ordonatorii principali de credite cu rol de
agenie de implementare/unitate de implementare vor efectua retragerea creditelor bugetare
deschise i neutilizate pentru plile ctre contractori n cadrul programelor/proiectelor. Pn
la aceeai dat, acetia vor solicita Ministerului Finanelor Publice introducerea modificrilor
corespunztoare n volumul i structura veniturilor i cheltuielilor bugetului de stat, precum
i n volumul i structura bugetelor acestora, constnd n diminuarea bugetelor respective
cu sumele transferate n contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (7).
(9) Sumele virate n contul prevzut la alin.(7) se transfer n primele 5 zile lucrtoare
ale anului 2017 de ctre ordonatorii principali de credite cu rol de agenie de
implementare/unitate de implementare n contul de venituri ale bugetului de stat, urmnd
procedura prevzut la alin.(3)-(6) i se utilizeaz n anul urmtor cu aceeai destinaie.
Art.41. Creditele bugetare prevzute pentru alineatul 30.01.01 Dobnzi aferente
datoriei publice interne directe se majoreaz cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat
emise pe piaa intern i extern, concomitent cu nregistrarea creditelor bugetare negative
la nivelul primelor ncasate la alineatul 30.01.03 Prime aferente emisiunii de titluri de stat
respectiv la alineatul 30.02.04 Prime aferente emisiunii de titluri de stat, astfel nct
creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 Dobnzi s nu depeasc programul anual
aprobat prin legea bugetului de stat.

Art.42. - (1) n termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea n vigoare a legii


bugetului de stat, precum i a rectificrilor bugetare anuale, ordonatorii de credite au
obligaia de a notifica prestatorilor, executanilor i furnizorilor valoarea maxim n limita
creia se pot executa lucrri, presta servicii i livra bunuri, valoare calculat ca diferen
ntre creditele bugetare aprobate i sumele aferente plilor restante, precum i reinerea

28

29

prevzut la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(2) Ordonatorii de credite au obligaia de a ntocmi i de a actualiza, dup caz,
mpreun cu prestatorii, executanii i furnizorii, graficele de execuie/livrare, att fizice, ct
i valorice, anexe la contracte, aferente anului 2016, n funcie de valoarea maxim
calculat conform prevederilor alin. (1).
(3) Se interzice ordonatorilor de credite recepionarea de servicii, lucrri i produse
peste valoarea maxim calculat i notificat conform prevederilor alin. (1).
(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplic i operatorilor economici cu capital majoritar de
stat/regiilor autonome care beneficiaz/deruleaz prin bugetul propriu sume alocate de la
bugetul de stat.
(5) Pentru proiectele cu finanare din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020, din domeniul infrastructurii de transport, finanate prin bugetul
Ministerului Transporturilor beneficiarii prevzui la alin.(4) pot notifica suplimentar suma de
2.000.000 mii lei fa de valoarea calculat conform alin. (1).

Art.43. - (1) Se autorizeaz ordonatorii principali de credite s includ n bugetul


fondurilor externe nerambursabile, creditele bugetare aferente sumelor primite n cursul
anului sau disponibile din anul anterior i necuprinse n bugetul aprobat pe anul 2016,
reprezentnd fonduri externe nerambursabile, ali donatori i din alte faciliti postaderare,
att n bugetul propriu ct i al instituiilor publice din subordine finanate integral din bugetul
de stat.
(2) Se autorizeaz ordonatorii principali de credite s includ n bugetul de venituri i
cheltuieli al instituiilor publice din subordine finanate parial din bugetul acestora, creditele
bugetare aferente sumelor primite n cursul anului sau disponibile din anul anterior i
necuprinse n bugetul aprobat pe anul 2016, reprezentnd fonduri externe nerambursabile,
ali donatori i din alte faciliti postaderare.
(3) Se autorizeaz ordonatorii principali de credite s introduc creditele bugetare
conform prevederilor alin.(1) i (2) n anexele la bugetul acestora, respectiv n anexele la
bugetele de venituri i cheltuieli al instituiilor publice din subordine, precum i s majoreze
creditele de angajament necesare implementrii proiectelor la nivelul prevzut n
contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanare, repartizate pe ani i s le comunice, n
termen de 10 zile, Ministerului Finanelor Publice.

29

30

(4) Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice ca, pe baza comunicrilor transmise


de ordonatorii principali de credite, s aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevzute
la alin. (1).

Art.44. (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite s efectueze virri de


credite bugetare de la titlul "Transferuri ntre uniti ale administraiei publice", alineatele
"Transferuri privind contribuii de sntate pentru persoane care execut pedepse privative
de libertate sau arest preventiv", "Transferuri privind contribuia de asigurri sociale de
sntate pentru persoanele aflate n concediu pentru creterea copilului", "Transferuri
privind contribuii de sntate pentru persoanele beneficiare de ajutor social", "Transferuri
din bugetul de stat ctre fondul de asigurri sociale de sntate pentru cetenii strini aflai
n centrele de cazare", "Transferuri din bugetul de stat ctre fondul de asigurri sociale de
sntate pentru persoanele care se afl n executarea msurilor prevzute la art. 105, 113
i 114 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, precum i pentru persoanele care se afl
n perioada de amnare sau ntrerupere a executrii pedepsei privative de libertate" i
"Transferuri din bugetul de stat ctre fondul de asigurri sociale de sntate pentru
personalul monahal al cultelor recunoscute", la celelalte alineate i articole de cheltuieli ale
aceluiai capitol sau la alte capitole bugetare.
(2) Sumele reprezentnd contribuia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiii
cu finanare extern de la titlul Alte transferuri, alineatul Investiii ale agenilor economici
cu capital de stat i de la titlul Active nefinanciare nu pot fi virate la alte obiective sau
categorii de investiii.
(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite s efectueze virri de credite
bugetare de la titlul Rambursri de credite la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul
aceluiai capitol sau la alte capitole bugetare.
(4) n condiiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare, n cursul ntregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virri de credite
bugetare ntre capitolele de cheltuieli pentru asigurarea:
a) plii la scaden a contribuiei Romniei la bugetul Uniunii Europene, a
cotizaiilor i contribuiilor la organisme internaionale, la organisme financiar-bancare
internaionale, a rambursrilor de rate de capital aferente mprumuturilor interne i externe,
a plii dobnzilor, comisioanelor i altor costuri aferente mprumuturilor, precum i derulrii

30

31

corespunztoare a programelor finanate din fonduri externe nerambursabile, preaderare i


postaderare i a programelor cu finanare rambursabil;
b) sumelor necesare achitrii debitelor datorate bugetului Uniunii Europene, n
conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 63/1999, aprobat prin
Legea nr. 22/2000, cu modificrile i completrile ulterioare, i cele reprezentnd majorrile
de ntrziere.
(5) Se interzice ordonatorilor principali de credite s efectueze virri de credite
bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanare rambursabil",
"Programe comunitare", "Programe PHARE i alte programe cu finanare nerambursabil",
"Programe ISPA", "Cheltuieli neeligibile ISPA", "Programe SAPARD", la celelalte alineate i
articole de cheltuieli ale aceluiai capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepia
realocrilor ntre aceste poziii i a celor ctre titlul 56 "Proiecte cu finanare din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare" i titlul 58 Proiecte cu finanare din fonduri
externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.
(6) Se autorizeaz ordonatorii principali de credite s efectueze pe tot parcursul
anului redistribuiri/virri de sume ntre i n cadrul proiectelor finanate din fonduri externe
nerambursabile preaderare i s modifice programul de investiii publice, dup caz, cu
ncadrarea n nivelul total al fondurilor aprobate n bugetul de stat sau n bugetul fondurilor
externe nerambursabile, dup caz, la titlul "Alte transferuri".
(7) Ordonatorii principali de credite au obligaia s comunice lunar Ministerului
Finanelor Publice modificrile efectuate potrivit prevederilor alin. (6).
Art.45. (1) Plata dobnzii la scaden aferent titlurilor de stat de tip benchmark se
asigur de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanelor Publice Aciuni generale,
capitolul 55.01 Tranzacii privind datoria public i mprumuturi, titlul 30 Dobnzi, articolul
30.01 Dobnzi aferente datoriei publice interne, alineatul 30.01.01 Dobnzi aferente
datoriei publice interne directe.
(2) Dobnda acumulat ncasat ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip
benchmark reprezint venit al bugetului de stat i va fi virat la capitolul 31.01 "Venituri din
dobnzi", subcapitolul 31.01.03 "Alte venituri din dobnzi".

Art.46. - Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice sa efectueze pli pentru


acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevzute la momentul contractrii

31

32

sau demarrii procesului de contractare a mprumuturilor aferente emisiunilor de


euroobligaiuni pe pieele externe i plii serviciului datoriei publice aferente acestora, din
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanelor Publice - Aciuni generale, din capitolul
55.01 Tranzacii privind datoria public i mprumuturi, titlul 20 Bunuri i servicii, articolul
20.24 Comisioane i alte costuri aferente mprumuturilor, alineatul 20.24.01 Comisioane
i alte costuri aferente mprumuturilor externe.
Art.47. - Eventualul deficit al bugetului Trezoreriei statului, rezultat ca diferena ntre
veniturile ncasate i plile efectuate la ncheierea exerciiului bugetar 2016, se acoper din
excedentul din anii precedeni.

Art.48. - Sumele rmase n conturile de disponibil deschise de unitile/subdiviziunile


administrativ-teritoriale la Trezoreria operativ central, dup stingerea obligaiilor de plat
aferente mprumuturilor contractate n baza Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
51/2010, aprobat cu modificri prin Legea nr. 37/2011, precum i a Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 3/2013, aprobat cu modificri prin Legea nr. 140/2013, cu modificrile
ulterioare, se restituie de Ministerul Finanelor Publice, n conturile de cheltuieli bugetare de
unde au provenit, indicate de titulari.
Art. 49. - Virrile de credite bugetare i credite de angajament neutilizate se vor face
cu respectarea prevederilor art. 12 lit. e) din Legea responsabilitii fiscal-bugetare nr.
69/2010, republicat. Virrile de credite bugetare i credite de angajament neutilizate
aferente proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare i
din fonduri rambursabile, se pot realiza n structura proiectelor inclusiv prin diminuarea
cheltuielilor de natura investiiilor i majorarea cheltuielilor curente cu ncadrarea n valoarea
total a titlurilor de cheltuieli 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare, 58 "Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020" i 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanare
rambursabil.

32

33

CAPITOLUL III

Dispoziii finale

Art.50. - n anul 2016, nivelul indemnizaiei sociale pentru pensionari, prevzut de


Ordonana de urgen a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime
garantate, aprobat prin Legea nr. 196/2009, este de 400 lei.
Art.51. - n anul 2016, cheltuielile pentru transmiterea i achitarea drepturilor de
asisten social finanate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat ctre
bugetele locale i care se pltesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Naional "Pota
Romn" - S.A. se calculeaz prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depi
1% asupra valorii sumelor pltite.

Art.52. - Instituiile de nvmnt preuniversitar aa cum sunt definite la art. 34 alin.


(1) din Legea nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, i cele de pregtire,
aplicaie, formare profesional iniial i continu nonuniversitar, din sistemul de aprare,
ordine public i securitate naional, suport din bugetele proprii cheltuielile pentru
educarea, formarea profesional i cultural a personalului aparinnd instituiilor publice din
sistemul de aprare, ordine public i securitate naional, pe locurile finanate de la bugetul
de stat, indiferent de instituiile din care provin acetia.
Art.53. - (1) Instituiile i autoritile administraiei publice centrale i locale care au n
administrare hoteluri, case de odihn i de oaspei, baze de odihn, tratament i alte
asemenea uniti asigur finanarea cheltuielilor curente i de capital pentru respectivele
uniti exclusiv din veniturile proprii ale acestor uniti.
(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finana nicio activitate legat de administrarea
unitilor prevzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale i
bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate.

33

34

Art.54. - (1) Pentru anul 2016, operatorii economici care aplic prevederile
Ordonanei Guvernului nr. 26/2013 privind ntrirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitile administrativ-teritoriale sunt acionari unici ori
majoritari sau dein direct ori indirect o participaie majoritar, aprobat cu completri prin
Legea nr.47/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, pot prevedea, n bugetul de
venituri i cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natur salarial fa de nivelul prevzut n
ultimul buget de venituri i cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:
a) cu sumele reprezentnd creteri ale ctigului mediu brut lunar pe salariat
datorate majorrii salariului de baz minim brut pe ar garantat n plat, numai pentru
personalul care intr sub incidena acestor reglementri;
b) cu sumele aferente rentregirii cheltuielilor cu salariile pentru ntregul an 2016
determinate ca urmare a acordrii unor creteri salariale n anul 2015, cu condiia de a
prevedea rezultatul brut, cel puin la nivelul celui estimat pentru anul 2016 i avut n
vedere cu ocazia elaborrii bugetului de venituri i cheltuieli pentru anul 2015, diminuat cu
subveniile de la buget;
c) cu sumele aferente creterii numrului de personal prognozat la finele anului 2016
fa de cel aprobat n anul precedent, corespunztor perioadei de la care se prevede
angajarea i pn la finele anului, n condiii justificate de extinderea activitii;
d) cu sumele reprezentnd cheltuielile cu salariile aferente personalului angajat pe
perioad determinat, n condiii justificate, pentru asigurarea desfurrii normale a
activitii;
(2) Cheltuielile prevzute la alin. (1) lit. a) i c) vor fi evideniate distinct n anexele de
fundamentare ale bugetului de venituri i cheltuieli.
(3) Operatorii economici de la alin.(1) pot prevedea, n bugetul de venituri i
cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natur salarial fa de nivelul prevzut n ultimul buget
de venituri i cheltuieli aprobat conform prevederilor legale i peste nivelul majorrilor
stabilite conform prevederilor alin. (1), numai cu ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor
condiii:
a) bugetul de venituri i cheltuieli pentru anul precedent a fost aprobat conform
prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 26/2013, aprobat cu completri prin Legea
nr.47/2014, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) nivelul rezultatului brut, al plilor restante i al cheltuielilor cu salariile, a fost
realizat conform bugetului de venituri i cheltuieli aprobat pentru anul precedent;

34

35

c) sursele proprii de finanare a activitii curente i de investiii repartizate din profitul


net, prevzute n bugetul de venituri i cheltuieli pe anul 2016, s nu fie afectate astfel nct
s conduc la nerealizarea prevederile/indicatorilor din planurile de administrare/
management sau din strategiile autoritilor publice tutelare, pe termen scurt, mediu i lung,
condiie prezentat n cadrul documentului de motivare a actului normativ de aprobare a
bugetului de venituri i cheltuieli.
(4) Operatorii economici de la alin.(1) care prevd, n bugetul de venituri i cheltuieli,
majorarea cheltuielilor de natur salarial, conform prevederilor alin. (1) i (3), sunt obligai
s ndeplineasc i urmtoarele condiii privitoare la programarea/reducerea plilor restante
i a pierderilor contabile:
a) s nu programeze n bugetul de venituri i cheltuieli trimestrial i anual pli
restante sau, dac prevd, s programeze reducerea acestora fa de nivelul nregistrat la
sfritul anului precedent, pentru a atinge intele trimestriale i anuale stabilite de Guvern
prin Memorandum;
b) s nu programeze n bugetul de venituri i cheltuieli trimestrial i anual pierderi
sau, dac prevd, s programeze reducerea acestora fa de nivelul nregistrat la sfritul
anului precedent, astfel nct s conduc la realizarea prevederile/indicatorilor din planurile
de administrare/management sau din strategiile autoritilor publice tutelare, pe termen
scurt, mediu i lung;
c) s programeze acoperirea pierderilor contabile nregistrate din anii precedeni;
d) programele ntocmite pentru reducerea plilor restante i a pierderilor contabile
vor cuprinde msuri concrete i cuantificate, pe termen scurt, mediu i lung de realizare,
dup caz, care vor fi aprobate de consiliul de administraie/supraveghere
directori/directorat, dup caz, i vor fi anexate

sau

la documentaia care st la baza aprobrii

bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2016.


(5) Planificarea creterii cheltuielilor de natur salarial prevzute la alin. (1) lit. c) i
d) i la alin. (3) se face pentru perioada urmtoare aprobrii bugetului de venituri i cheltuieli
conform prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 26/2013, aprobat cu completri prin Legea
nr.47/2014, cu modificrile i completrile ulterioare i n aceeai proporie cu indicele
planificat de ndeplinire cumulativ a condiiilor prevzute la alin. (4) lit. a) i b).
(6) Prevederile art. 9 alin.(3) din Ordonana Guvernului nr.26/2013, aprobat cu
completri prin Legea nr.47/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, se aplic n anul
2016 astfel:

35

36

a) creterea procentual a ctigului mediu brut lunar pe salariat peste indicele de


cretere a productivitii muncii se prevede, n bugetul de venituri i cheltuieli pentru anul
2016, cu condiia ca n anul 2015 s nu fie nregistrat o asemenea cretere determinat
fa de realizrile anului 2014;
b) Pentru stabilirea corelaiilor de la lit. a) se au n vedere urmtoarele:
b1) veniturile totale din exploatare care se iau n calcul la determinarea productivitii
muncii valorice se diminueaz cu subveniile de la buget;
b2) cheltuielile prevzute la alin.(1), lit. b) nu se iau n calcul la determinarea
ctigului mediu brut lunar pe salariat;
c) diminuarea cheltuielilor cu bunurile i serviciile cu scopul creterii ctigului mediu
brut lunar pe salariat, dup caz, s nu afecteze funcionarea n bune condiii a activitii
operatorului economic, pe termen scurt, mediu i lung, condiie prezentat n cadrul
documentului de motivare a actului normativ de aprobare a bugetului de venituri i cheltuieli.
Art.55. - Pentru anul 2016, angajarea cheltuielilor pentru finanarea aciunilor anuale
se va face n limita creditelor bugetare aprobate.

Art.56. - (1) n anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 141 din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, cu
modificrile i completrile ulterioare, sumele rambursate Romniei pentru programele
operaionale

finanate

cadrul

Obiectivului

Convergen,

potrivit

prevederilor

Regulamentului (UE) nr.1.311/2011 al Parlamentului European i al Consiliului din 13


decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1.083/2006 al Consiliului n ceea
ce privete anumite dispoziii referitoare la gestiunea financiar pentru anumite state
membre care se confrunt cu dificulti grave sau sunt ameninate de astfel de dificulti cu
privire la stabilitatea lor financiar, pot fi utilizate i pentru asigurarea plii de ctre
autoritile de management a cheltuielilor eligibile rambursabile aferente instrumentelor
structurale din cererile de rambursare depuse de beneficiari.
(2) Se autorizeaz Autoritatea de certificare i plat s vireze, cu acordul scris
exprimat n prealabil de ctre autoritatea de management n cauz, direct n conturile de
disponibil aferente fondurilor externe nerambursabile deschise pe codul de identificare
fiscal al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management pentru

36

37

programele operaionale respective, sumele disponibile primite conform prevederilor


Regulamentului (UE) nr.1.311/2011 al Parlamentului European.
(3) Se autorizeaz ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de
management s vireze sumele disponibile aflate din contul 50.01.46 Disponibil din sume
aferente mecanismului top-up, n conturile de disponibil corespunztoare programelor
operaionale respective deschise la Trezoreria Operativ Central pe numele Ministerului
Finanelor Publice - Autoritatea de Certificare i Plat, sume stabilite de autoritile de
management respective pentru utilizare in vederea asigurrii plii cheltuielilor eligibile
rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de rambursare depuse de
beneficiari.
(4) n aplicarea prevederilor alin. (1), n cazul n care cu sumele respective au fost
majorate veniturile bugetului de stat pe anul 2016 potrivit prevederilor art. 141 din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, cu
modificrile i completrile ulterioare, se autorizeaz ordonatorii principali de credite cu rol
de autoritate de management s vireze Autoritii de certificare i plat sumele rmase
neutilizate, pe baz de ordin de plat pentru Trezoreria Statului, din contul de venituri
bugetare 20.A.45.22.00 "Sume primite n cadrul mecanismului top-up" codificat cu codul de
identificare fiscal al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management,
n conturile de disponibil corespunztoare programelor operaionale respective deschise la
Trezoreria Operativ Central pe numele Ministerului Finanelor Publice - Autoritatea de
Certificare i Plat.
(5) n anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 141 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 64/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare, sumele rmase neutilizate aferente mecanismului top-up n contul
Ministerului Transporturilor, se vireaz de ctre acesta Autoritii de certificare i plat, pe
baz de ordin de plat pentru Trezoreria Statului, din contul de venituri bugetare
20.A.45.22.00 "Sume primite n cadrul mecanismului top-up" codificat cu codul de
identificare fiscal al ordonatorului principal de credite, n contul de disponibil 54.01.01.06
"Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanarea Programului operaional
sectorial - Transport ", deschis la Trezoreria Operativ Central pe numele Ministerului
Finanelor Publice - Autoritatea de Certificare i Plat.
(6) Se autorizeaz

Ministerul

Finanelor Publice s introduc modificrile

corespunztoare n volumul i structura veniturilor i cheltuielilor bugetului de stat, precum

37

38

i n volumul i structura bugetelor ordonatorilor principali de credite, ca urmare a diminurii


veniturilor bugetare conform prevederilor alin. (4) i (5).
Art.57. - Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligaia s transmit
Ministerului Finanelor Publice detalierea n structur, pe funcii, a numrului maxim de
posturi finanat n condiiile legii i salariul mediu de baz pe funcii din anul 2016, n termen
de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi.

Art.58. - (1) n anul 2016, numrul de posturi pentru personalul clerical angajat n
unitile cultelor recunoscute din Romnia, pentru care se asigur sprijin lunar la salarizare,
prevzut la Capitolul III, lit. B din Anexa II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea
unitar a personalului pltit din fonduri publice, cu modificrile ulterioare, se majoreaz cu
un post, respectiv de la 33 posturi la 34 posturi, respectiv la nr. crt.4 - poziia Episcop,
episcop-vicar patriarhal, aferent funciei de episcop.
(2) n anul 2016, numrul de posturi pentru personalul clerical angajat n unitile
cultelor recunoscute din Romnia, pentru care se asigur sprijin lunar la salarizare, prevzut
la Capitolul III, lit. C din Anexa II la Legea-cadru nr. 284/2010 , cu modificrile ulterioare, se
modific dup cum urmeaz:
a) nr. crt.1 - poziia Vicepreedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar
general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin se majoreaz cu ase posturi, de
la 46 posturi la 52 posturi, aferente funciei de vicar general (un post), consilier patriarhal
(patru posturi), secretar general (un post).
b) la nr.crt.3 - poziia Secretar Cancelaria patriarhal, consilier eparhial, secretar
eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop se majoreaz cu trei posturi de la 729 posturi
la 732 posturi, aferente funciei de consilier eparhial (dou posturi), secretar eparhial (un
post).
(3) n anul 2016, numrul de posturi pentru personalul clerical angajat n unitile
cultelor recunoscute din Romnia, pentru care se asigur sprijin lunar la salarizare, prevzut
la capitolul III, litera D din Anexa II la Legea-cadru nr.284/2010, cu modificrile ulterioare, se
majoreaz cu 21 de posturi, respectiv de la 15.250 posturi la 15.271 posturi, respectiv la nr.
crt. 1 poziia Cu studii superioare gradul I de la 3.018 posturi la 3.039 posturi, aferent
funciei clericale de preot.

38

39

Art.59. - (1) n anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (1) din Legea
nr. 31/2007 privind reorganizarea i funcionarea Academiei Oamenilor de tiin din
Romnia, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale art. 23 alin.(2) din Legea
nr. 56/2012 privind organizarea i funcionarea Academiei de tiine ale Securitii
Naionale, cu modificrile i completrile ulterioare, sumele alocate de la bugetul de stat
Academiei Oamenilor de tiin din Romnia i respectiv Academiei de tiine ale
Securitii Naionale sunt cuprinse n anexa nr. 3/25 a Ministerului Educaiei i Cercetrii
tiinifice, la capitolul 53.01 Cercetare fundamental i cercetare dezvoltare", titlul 51
"Transferuri ntre uniti ale administraiei publice".
Art.60. - (1) Prin derogare de la prevederile alin. (1) al art.381 din Legea nr.500/2002,
cu modificrile i completrile ulterioare, fondurile publice reprezentnd contravaloarea
exproprierilor aferente lucrrilor de utilitate public de interes naional efectuate n
conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauz de utilitate
public, necesar realizrii unor obiective de interes naional, judeean i local, cu
modificrile i completrile ulterioare, se prevd n poziie global la poziia C Alte
cheltuieli de investiii, la fia cod obiectiv 1 a) Achiziii de imobile, inclusiv terenuri.
(2) Prevederile alin.(1) se aplic obiectivelor/proiectelor de investiii noi i n
continuare ale operatorilor economici cu capital (integral sau majoritar) de stat i pentru care
din fonduri publice se finaneaz doar contravaloarea exproprierilor de terenuri aferente.
(3) n aplicarea prevederilor alin. (1) i (2), se autorizeaz Ministerul Finanelor
Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, s introduc pe parcursul ntregului
an, dup caz, fia cod obiectiv 1 a) Achiziii de imobile, inclusiv terenuri n programul de
investiii publice aprobat ca anex la bugetul acestora.
(4) n funcie de valoarea necesar a fi alocat din fonduri publice pentru
exproprierile

de

terenuri,

documentaiile

tehnicoeconomice

aferente

obiectivelor/

proiectelor de investiii prevzute la alin.(1) se aprob potrivit prevederilor art.42 din Legea
nr.500/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art.61. - n aplicarea prevederilor art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice, la
solicitarea ordonatorilor principali de credite, s introduc pe parcursul ntregului an, dup

39

40

caz, fiele de investiii aferente poziiei C Alte cheltuieli de investiii n programul de


investiii publice aprobat ca anex la bugetul acestora.

Art.62. - Documentaiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de


investiii noi, documentaiile de avizare a lucrrilor de intervenii, respectiv notele de
fundamentare privind necesitatea i oportunitatea efecturii cheltuielilor aferente celorlalte
categorii de investiii incluse la poziia C "Alte cheltuieli de investiii" ale cror valori se
ncadreaz n limitele prevzute la art.42 alin.(1) lit. b) i c) din Legea nr. 500/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, care se finaneaz, potrivit legii, din fonduri publice i
se deruleaz prin operatori economici cu capital (integral sau majoritar) de stat se
aprob/reaprob de ctre ordonatorii principali de credite n subordinea, coordonarea sau
sub autoritatea crora funcioneaz acetia.

Art. 63. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrant din prezenta lege.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor


art. 65 alin. (2) i ale art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.

PREEDINTELE
CAMEREI DEPUTAILOR

PREEDINTELE
SENATULUI

VALERIU-TEFAN ZGONEA

CLIN-CONSTANTIN-ANTON
POPESCU-TRICEANU

Bucureti,
Nr.

40

TOTAL
BUGETUL DE STAT
pe anii 2014-2019
-SINTEZA1 - mii lei -

Anexa nr. 1 Pag.


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
0001

01

0002

01

0003

01

0004

01

0005

01

0101
01
02
0201

01
02

03
04
05

06
07

0300

01

0301
01
02
03
04
05
06
07
08

09
10

11
12
13
14

Denumire indicator

VENITURI - TOTAL
I.VENITURI CURENTE
A.VENITURI FISCALE
A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL
A11.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE
JURIDICE
IMPOZIT PE PROFIT
Impozit pe profit de la agentii economici
Impozit pe profit de la bancile comerciale
ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE
JURIDICE
Impozit pe veniturile realizate de persoanele
juridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
Impozitul pe profit obtinut din activitati
comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii
privind protectia consumatorului
Impozit pe dividende datorat de persoane juridice
Impozitul pe reprezentante
Impozit pe profitul realizat de persoana fizica
dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu
genereaza o persoana juridica
Impozit pe venitul microintreprinderilor
Impozit pe veniturile microintreprinderilor
realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o
persoana juridica, care nu genereaza o persoana
juridica
A12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE
FIZICE
IMPOZIT PE VENIT
Impozit pe venituri din activitati independente
Impozit pe venituri din salarii
Impozit pe venituri din cedarea folosintei
bunurilor
Impozit pe venituri din dividende
Impozit pe venituri din dobanzi
Impozit pe venituri din pensii
Impozit pe veniturile din premii
Impozit pe veniturile din economii sub forma de
dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria
de persoane fizice romane rezidente fiscal in
Romania
Impozit pe venituri din transferul titlurilor de
valoare
Impozit pe venituri din operatiuni de vanzarecumparare de valuta la termen, pe baza de contract,
precum si orice alte operatiuni similare
Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de
proprietate intelectuala
Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice
nerezidente incasate pana la 31.01.2014
Impozit pe venituri din activitati agricole
Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de
bunuri in regim de consignatie si din activitati
desfasurate pe baza unui contract de agent,

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
2
3
94.513.744 111.526.503 105.033.837

Estimari
2018

Estimari
2019

5
6
7
-5,82 102.822.119 111.311.961 118.056.156

86.878.326 96.633.813 95.623.745

-1,05 92.444.106 98.063.990 104.086.664

80.538.106 88.932.446 88.251.589

-0,77 84.731.037 89.975.562 95.588.097

22.014.923 23.812.089 23.995.129

0,77 25.335.609 26.783.654 28.364.237

13.115.764 14.496.791 14.929.829

2,99 15.591.107 16.306.083 17.085.444

12.190.291 13.591.049 14.331.284

5,45 14.982.603 15.656.820 16.392.691

11.913.176 13.143.925 13.863.501

5,47 14.482.012 15.120.625 15.818.382

277.115

447.124

467.783

4,62

500.591

536.195

574.309

925.473

905.742

598.545

-33,92

608.504

649.263

692.753

175

235

524

122,98

561

601

644

65.141

80.903

40.834

-49,53

41.587

46.620

52.151

4.392

2.832

4.068

43,64

4.353

4.663

4.994

3.722

7.277

779.167

814.403

553.119

-32,08

562.003

597.379

634.964

130

92

8.387.751

8.684.898

8.507.800

-2,04

9.153.996

72.745

23.441.719 25.913.921 25.871.374


625.571

665.690

714.644

16.968.815 18.988.015 20.577.771

9.860.492 10.632.711

-0,16 28.006.237 30.345.706 32.911.034


7,35

779.540

846.100

956.030

8,37 22.469.766 24.552.673 26.783.146

408.567

390.258

306.428

-21,48

313.284

319.663

327.015

1.656.646

1.886.866

616.890

-67,31

660.155

707.109

757.371

532.750

427.053

429.188

0,50

440.776

451.795

462.187

1.444.013

1.669.689

1.586.655

-4,97

1.639.490

1.695.069

1.752.532

21.244

21.289

21.395

0,50

21.973

22.522

23.040

5.012

5.026

5.051

0,50

5.187

5.317

5.439

211.179

218.585

757

1.758

1.767

0,51

1.815

1.860

1.903

97.976

106.680

86.384

-19,03

95.700

105.100

127.600

147.696

154.520

4,62

165.357

177.118

189.708

18.287
127.434
180

41

TOTAL

15
16

17
18
19
21
22
23

24

50
60
0401
01
0500

01

0501
01
50
0600

01

0601
01
0700

01

0701
02
03
04
1000

01

1001
1101
01

02

05
06
08

2 - mii lei -

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire indicator

comision sau mandat comercial, datorate pana la


31 decembrie 2011
Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza
contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara
Impozit pe venituri din activitati desfasurate in
baza contractelor/ conventiilor civile incheiate
potrivit Codului civil precum si a contractelor de
agent
Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor
imobiliare din patrimoniul personal
Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit
Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole
Impozit pe veniturile din jocuri de noroc
Impozit pe venitul realizat de persoana fizica
dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil
potrivit titlului II-impozit pe profit, care nu
genereaza o persoana juridica
Impozit pe veniturile realizate de persoana fizica
dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil
potrivit titlului III- impozitul pe veniturile
microintreprinderilor, care nu genereaza o persoana
juridica
Impozit pe venituri din alte surse
Regularizari
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL
PE VENIT (SE SCAD)
Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)
A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL
ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL
Impozit pe veniturile realizate de persoanele
nerezidente
Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din
capital
A2.IMPOZIT PE SALARII - TOTAL
IMPOZIT PE SALARII - TOTAL
Impozit pe salarii
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
Impozit pe terenuri
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru
activitatea notariala si alte taxe de timbru
Impozit pe constructii
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI
SERVICII
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
SUME DEFALCATE DIN TVA
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judetelor (se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraselor,
municipiilor,sectoarelor si Municipiului Bucuresti
(se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru drumuri (se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
Restituiri din sume defalcate din TVA acordate
in anul precedent

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

Estimari
2018

Estimari
2019

4.330

4.730

5.382

13,78

5.860

6.290

7.360

218.348

238.441

264.816

11,06

288.480

312.610

360.810

1.767

1.768

1.777

0,51

1.825

1.871

1.914

346.699

368.499

369.510

0,27

377.777

385.469

394.335

-132.930

-139.742

-167.791

20,07

-182.286

-189.816

-206.471

131.609

136.224

110.005

-19,25

112.975

115.799

118.463

75.805

78.369

78.761

0,50

80.887

82.909

84.816

7.613

8.147

8.726

9.346

96

103

110

118

132.876

133.142

133.808

0,50

137.421

140.856

144.096

544.786

563.885

566.704

0,50

582.005

596.556

610.276

-15.053.968 -17.229.023 -17.363.574


-15.053.968 -17.229.023 -17.363.574

0,78 -18.852.241 -20.485.214 -22.278.323


0,78 -18.852.241 -20.485.214 -22.278.323

511.408

630.400

557.500

-11,56

590.506

617.079

646.082

511.408

630.400

557.500

-11,56

590.506

617.079

646.082

511.396

630.385

557.485

-11,56

590.491

617.063

646.066

12

15

15

0,00

15

16

16

1.685.304

1.127.812

1.160.600

2,91

122.400

127.900

134.000

1.685.304

1.127.812

1.160.600

2,91

122.400

127.900

134.000

124.781

100.000

104.100

4,10

122.400

127.900

134.000

1.560.505

1.027.812

1.056.500

-103
-103
-103

18

56.187.663 63.206.761 62.253.299

2,79
-1,51 58.371.091 62.093.820 66.042.329

50.878.470 57.063.020 52.342.288

-8,27 51.826.600 55.027.700 58.375.900

-19.290.756 -21.257.767 -18.693.935

-12,06 -19.355.607 -19.999.458 -20.667.959

-2.135.104 -2.376.426 -2.621.146

10,30 -2.672.012 -2.702.093 -2.733.538

-12.626.586 -13.745.841 -13.389.644

-2,59 -13.913.825 -14.458.337 -15.028.039

-787.372

-800.000

-350.000

-3.761.064 -4.304.861 -2.228.097

-56,25

-378.268

-387.725

-398.194

-48,24 -2.283.618 -2.340.722 -2.394.621

19.370

42

TOTAL

A
09

1201
01
02
03
05

11

12
13
50
1401
1501
50
1601

01
03
04
05
06
07

08
10
11
50
1700

01

1701

01
03
1800

01

1801
01
02
03
50
2000

01

3 - mii lei -

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire indicator

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

-30.639 -105.048
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata
pentru finantarea invatamantului particular sau
confesional acreditat (se scad)
1.017.289 1.104.891 1.095.300
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE
BUNURI SI SERVICII
1.000
50
3.595
Impozit pe titeiul din productia interna si gazele
naturale
23
49
Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei
electrice si termice -Restante anii anteriori
2
Cote aplicate asupra veniturilor realizate in
domeniul aviatiei civile
18
37
Taxe de autorizare pentru comercializarea
alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din
tutun si a cafelei
881.040
872.934
791.687
Taxa pe venituri suplimentare obtinute ca urmare a
dereglementarii preturilor din sectorul gazelor
naturale.
71.882
70.508
81.849
Taxa speciala pentru exploatarea resurselor
naturale
150.577
151.330
140.044
Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice
si a gazului metan
351
478
25
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri,
vanzari si valoare adaugata
22.755.436 24.823.500 25.976.192
ACCIZE
58
109
TAXE PE SERVICII SPECIFICE
58
109
Alte taxe pe servicii specifice
827.115 1.473.059 1.533.454
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,
AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR
SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI
752.462 1.386.916 1.443.780
Taxe pentru jocurile de noroc
59.128
65.828
73.973
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si
autorizatii de functionare
22.628
21.737
18.790
Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si
exploatare a resurselor minerale
163
157
77
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si
din publicitatea lor
47
45
43
Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc
1.129
1.085
1.503
Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru
eliberarea autorizatiilor de transport in trafic
international
-5.637
-17.263
Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule
la prima inmatriculare in Romania
-3.392
-7.988
Taxa de poluare pentru autivehicule, de
compensat/restituit
6.225
5.980
5.162
Taxe de licenta datorate pentru eliberarea
freceventelor MAPN
354
340
357
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
836.683
775.300
642.987
A5.IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR SI
TRANZACTIILE INTERNATIONALE
836.683
775.300
642.987
VENITURI INCADRATE IN RESURSELE
PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII
EUROPENE
831.143
769.600
638.440
Taxe vamale
5.540
5.700
4.547
Contributii in sectorul zaharului
5.878
10.484
7.332
A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
5.878
10.484
7.332
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
5.773
5.744
6.883
Majorari de intarziere aferente taxelor vamale,
taxelor agricole si taxelor anti-dumping
4.636
307
Taxe vamale din sumele datorate pana la data de
31.12.2006
30
29
59
Venituri cu destinatie speciala din comisionul
pentru servicii vamale
75
75
82
Alte impozite si taxe
660.600
183.846
175.289
B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI

Estimari
2018

Estimari
2019

4
242,86

5
-107.884

6
-110.581

7
-113.567

-0,87

548

514

586

-95,00

60

70

80

488

444

506

-0,92

-1,91
0,50
36,18

4,64 24.301.700 25.395.300 26.588.900

4,10

1.597.850

1.669.764

1.744.902

4,10

1.504.408

1.572.117

1.642.862

-10,18

61.611

64.384

67.281

4,10

23.579

24.640

25.748

3,82

170

178

186

4,44

49

51

53

4,06

1.177

1.230

1.285

4,10

6.487

6.779

7.084

4,12

369

385

403

7,92

895.900

964.000

1.041.200

7,92

895.900

964.000

1.041.200

964.000

1.041.200

8,00

890.360

-2,81

5.540

-43,93

6.037

6.188

6.331

-43,93

6.037

6.188

6.331

0,50

5.929

6.077

6.217

3,45

31

32

33

0,00

77

79

81

259,32

719.200

779.300

845.200

43

TOTAL

A
2001
05
50

2101
01
50
2900

01

3000

01

3001
01
02
04
05
08
11
13
50
3101
03
3300

01

3301
02
03
04
05
06
08
09
17
20
23
25
26
29

50
3401
01
02
50
3501
01

4 - mii lei -

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire indicator

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR
Varsaminte de la persoane juridice, pentru
persoane cu handicap neincadrate
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de
angajatori (+ restante anii anteriori din contributia
agentilor economici pentru persoane cu handicap)
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de
asigurati
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de
asigurati
C.VENITURI NEFISCALE
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE
VENITURI DIN PROPRIETATE
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
Incasari din cota retinuta, conform codului penal
Varsaminte din veniturile nete al Bancii Nationale
a Romaniei
Venituri din concesiuni si inchirieri
Venituri din dividende
Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de
gaze cu efect de sera
Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze
cu efect de sera alocate proiectelor de investitii
Alte venituri din proprietate
VENITURI DIN DOBANZI
Alte venituri din dobanzi
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI
ALTE ACTIVITATI
Taxe consulare
Venituri din taxe pentru prestatii vamale
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate
de laboratoare
Taxe si alte venituri in invatamant
Venituri din expertiza tehnica judiciara si
extrajudiciara
Venituri din prestari de servicii
Taxe si alte venituri din protectia mediului
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si
conversie profesionala, specializare si perfectionare
Venituri din cercetare
Venituri din timbrul judiciar
Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare
avansate de stat
Venituri din despagubiri
Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale
individuale anticipate si pentru emiterea sau
modificarea unui acord de pret in avans
Alte venituri din prestari de servicii si alte
activitati
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,
ELIBERARI PERMISE
Venituri din taxe pentru eliberari de permise si
certificate
Taxe extrajudiciare de timbru-la bugetul de stat
restante anii anteriori
Alte venituri din taxe administrative, eliberari
permise
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate
potrivit dispozitiilor legale

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
175.024

2
183.846

3
203.197

174.155

183.846

203.197

Estimari
2018

Estimari
2019

10,53

5
236.566

6
271.093

7
309.017

10,53

236.566

271.093

309.017

457.403

482.634

508.207

536.183

457.403

482.634

508.207

536.183

869

265
263
2
6.164.931

7.517.521

6.711.556

-10,72

6.993.869

7.309.128

7.653.367

4.309.095

5.561.654

4.931.298

-11,33

5.092.636

5.318.545

5.501.969

4.172.959

5.539.744

4.846.298

-12,52

4.992.636

5.203.545

5.376.969

181.200

200.778

212.776

5,98

226.655

241.874

258.119

50

52

4,00

54

57

59

-108.945

358.750

360.544

0,50

370.278

379.535

388.265

1.756.552

1.695.603

1.633.084

-3,69

1.644.934

1.707.581

1.720.927

2.055.717

2.535.851

2.639.821

4,10

2.750.693

2.874.475

3.009.575

227.586

179.195

60.264

569.497

579

20

21

5,00

22

23

24

136.136

21.910

85.000

287,95

100.000

115.000

125.000

136.136

21.910

85.000

287,95

100.000

115.000

125.000

1.855.836

1.955.867

1.780.258

-8,98

1.901.233

1.990.583

2.151.398

841.757

494.452

644.725

30,39

671.343

700.480

750.700

187.833

171.190

228.209

33,31

235.694

244.050

252.782

246

233

243

4,29

253

264

276

40

185

193

4,32

201

210

219

1.483

300

312

4,00

325

340

355

80

83

3,75

87

91

95

502.094

182.594

240.080

31,48

248.064

256.977

286.291

19.215

18.782

19.552

4,10

20.373

21.290

22.248

4.238

3.153

3.282

4,09

3.420

3.574

3.735

70

73

4,29

76

79

83

192

200

4,17

208

218

227

29.071

34.033

35.428

4,10

36.916

38.578

40.314

17.389

14.600

15.199

4,10

15.837

16.550

17.294

629

457

476

4,16

496

518

541

79.515

68.583

101.395

47,84

109.393

117.741

126.240

194.834

50.722

56.981

12,34

63.223

66.755

69.720

477

722

752

4,16

783

818

857

194.355

50.000

56.229

12,46

62.440

65.937

68.863

438.191

491.433

613.891

24,92

674.633

697.498

770.687

348.556

393.136

515.102

31,02

571.696

591.988

662.538

44

TOTAL

A
02
03

04
05
06

07
50
3601
01
02
03
04
05
11
14
16

17
18

19
20
21
24
26
27

28
29
30
50
3701
01
3900

01

3901
01
02
03
06

5 - mii lei -

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire indicator

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu


intarziere declaratiei de impozite si taxe
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate,
abandonate si alte sume constatate odata cu
confiscarea potrivit legii
Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la
termen
Amenzi judiciare
Incasari rezultate din valorificarea bunurilor
confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la
regimul drogurilor si precursorilor
Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata
Alte amenzi, penalitati si confiscari
DIVERSE VENITURI
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata,
imputatii si despagubiri
Sume din recuperarea debitelor provenite din
drepturile necuvenite
Venituri din producerea riscurilor asigurate
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile
institutiilor publice
Venituri din ajutoare de stat recuperate
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in
cursul procesului de executare silita
Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru
furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor
in institutiile scolare
Venituri din sume virate eronat in conturile de
disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate
Sume provenind din executarea silita a debitelor
reprezentand contravaloarea lucrarilor de
regenerare neexecutate de proprietarii de paduri
Venituri din recuperarea creantelor fiscale
Varsaminte din reducerea drepturilor salariale
conform Legii nr. 118/2010
Sume restituite aferente veniturilor incasate
Venituri din compensarea creantelor din
despagubiri
Venituri din compensarea creantelor din
despagubiri conform OUG 83/2014
Venituri din comisionul perceput de catre
inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la
data de 31 decembrie 2010
Comision de risc aferent programului de stimulare
a cupararii de autoturisme
Sume aferente contributiilor proprii ale
beneficiarilor finali ai proiectelor
Sume recuperate in urma deciziei de
incompatibilitate a ajutorului de stat
Alte venituri
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE
DECAT SUBVENTIILE
Donatii si sponsorizari
II.VENITURI DIN CAPITAL
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR
BUNURI
Venituri din valorificarea unor bunuri ale
institutiilor publice
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de
stat si de mobilizare
Venituri din vanzarea locuintelor construite din
fondurile statului
Venituri obtinute in procesul de stingere a

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

Estimari
2018

Estimari
2019

292

127

128

0,79

133

136

140

52.618

65.200

65.526

0,50

68.278

69.985

71.735

678

551

554

0,54

577

591

606

10.673

10.428

10.480

0,50

10.920

11.193

11.473

239

217

218

0,46

227

233

239

17.996

20.646

20.749

0,50

21.621

22.161

22.715

7.138

1.128

1.134

0,53

1.181

1.211

1.241

378.158

918.867

464.661

-49,43

492.034

525.850

560.291

28.421

27.783

28.922

4,10

30.137

31.493

32.910

1.992

2.788

2.902

4,09

3.024

3.160

3.303

7.889

7.970

8.297

4,10

8.645

9.034

9.441

153.360

159.648

4,10

166.353

173.839

181.662

31.599

22.760

23.693

4,10

24.688

25.799

26.960

-127

3.900

4.060

4,10

4.230

4.421

4.620

2.869

2.868

2.986

4,11

3.111

3.251

3.397

78.409

58.700

61.107

4,10

63.673

66.538

69.533

167

126

131

3,97

137

143

149

21

24

25

4,17

26

27

28

-43

600

625

4,17

651

680

711

8.683

1.132

1.178

4,06

1.228

1.283

1.341

-253

15

16

6,67

16

17

18

467

486

4,07

507

529

553

38

40

5,26

41

43

45

23

24

4,35

25

26

27

500

521

4,20

542

567

593

170.000

32,57

185.000

205.000

225.000

238
2

507.582
218.288

128.231

2.896

393

2.896

393

286.258

392.070

408.145

4,10

425.284

444.499

465.258

286.258

392.070

408.145

4,10

425.284

444.499

465.258

5.012

17.716

18.442

4,10

19.214

20.082

20.985

591

934

972

4,07

1.013

1.059

1.106

28.159

49.128

51.142

4,10

53.290

55.688

58.194

233.589

273.037

284.232

4,10

296.169

309.570

324.260

45

TOTAL

09

50
01

4001
04
07
17
50
4400

Denumire indicator

07

4000

6 - mii lei -

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

01

4401
02
4501

4601
01

02
03

4701
01
4801

5001
01
10
20
30
40
50
51
55
56

57
58

59
65

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

creantelor bugetare
261
272
230
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand
domeniului privat al statului sau a unitatilor
administativ-teritoriale
3.323
3.459
2.711
Venituri rezultate din garantiile acordate si platitite
institutiilor de credit in cadrul programului "Prima
casa"
47.671
49.626
15.965
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
28.803
28.947
118.532
III.OPERATIUNI FINANCIARE
28.803
28.947
118.532
INCASARI DIN RAMBURSAREA
IMPRUMUTURILOR ACORDATE
82
82
16
Incasari din rambursarea imprumuturilor din
fondul de redresare financiara
1.021
1.026
Incasari din rambursarea microcreditelor de la
persoane fizice si juridice
22.500
22.613
114.000
Venituri din sume reportate si alte surse de
venituri
5.200
5.226
4.516
Incasari din rambursarea altor imprumuturi
acordate
18.775
IV.SUBVENTII
18.775
DONATII DIN STRAINATATE
18.775
De la guverne straine
SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI 4.783.897 14.471.817
IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI
2.155.232
ALTE SUME PRIMITE DE LA UE
563.840
Sume virate de autoritatile de management din
sumele rambursate de UE, reprezentant cheltuieli
din bugetul de stat pentru reconstituirea veniturilor
din privatizare utilizate pentru plati in numele UE
66.497
Sume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor
contaminate istoric cu produse petroliere
1.524.895
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea
Europeana pentru programele operationale
finantate in cadrul obiectivului convergenta
272.724
SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE
272.724
Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic
in curs de distribuire
8.973.000
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI
IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
115.615.951 133.284.696 132.233.926
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
110.670.424 125.631.664 125.359.612
CHELTUIELI CURENTE
21.239.724 21.256.134 21.513.168
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
5.169.633 5.812.272 5.877.178
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
8.724.343 8.651.133 10.070.023
TITLUL III DOBANZI
4.015.259 4.220.601 4.233.312
TITLUL IV SUBVENTII
962.802
100.000
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
29.988.502 36.285.904 32.458.553
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
11.443.561 11.319.938 12.096.801
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 11.698.666 16.831.893 4.181.274
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
13.837.472 15.594.854 21.339.296
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
538.689 10.448.262
31.942
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
2.953.580 2.927.589 2.254.978
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
786.767
1.567.738 1.229.855
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE

Estimari
2018

Estimari
2019

4,21

283

296

309

4,09

3.605

3.767

3.936

4,10

51.710

54.037

56.468

0,50

29.729

30.472

31.234

0,50

29.729

30.472

31.234

0,00

85

87

89

0,49

1.054

1.080

1.107

0,50

23.223

23.804

24.399

0,50

5.367

5.501

5.639

9.923.000 12.773.000 13.473.000

-0,79 130.321.185 136.214.249 138.188.609


-0,22 124.097.625 129.495.907 130.981.957
1,21 21.708.617 22.537.900 23.633.307
1,12

6.009.169

6.152.110

6.212.192

16,40 11.015.516 11.133.678 10.981.837


0,30

4.232.032

4.271.824

4.316.322

-89,61

107.000

107.000

107.000

-10,55 29.482.878 28.405.587 27.792.233


6,86 11.744.336 11.841.222 11.854.558
-75,16

16.717

1.002

1.902

36,84 22.637.950 23.391.345 24.099.587


1.839,57 13.831.657 18.413.874 18.481.924

-22,97

2.647.875

2.727.262

2.988.604

-36,03

663.878

513.103

512.491

46

TOTAL

Denumire indicator

B
70
71
72
79
80
81
84
85

5100

7 - mii lei -

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

01
01
10
20
30
50
51
55
56

58

59
65

70
71
72
79
80
81
84
85

5101
01
10
20
51
55
56

58

59
65

RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI IMPRUMUTURI
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI IMPRUMUTURI
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

Estimari
2018

Estimari
2019

2.850.058

4.324.272

4.319.954

-0,10

3.649.092

4.367.981

5.017.671

2.429.343

3.402.658

4.234.954

24,46

3.558.392

4.275.081

4.924.771

420.715

921.614

85.000

-90,78

90.700

92.900

92.900

2.733.686

3.329.095

2.554.360

-23,27

2.574.468

2.350.361

2.188.981

113.604

44.101

7.000

-84,13

10.000

10.000

10.000

2.620.082

3.284.994

2.547.360

-22,45

2.564.468

2.340.361

2.178.981

-638.216

-335

-638.216

-335

43.767.743 50.800.753 47.841.149


41.389.161 47.534.362 45.081.321

-5,83 46.162.103 47.911.177 46.529.484


-5,16 43.413.459 45.339.210 44.090.096

3.765.230

3.694.431

4.327.035

17,12

4.065.191

4.235.656

4.412.553

894.852

971.185

1.095.271

12,78

999.537

1.014.190

1.011.389

8.660.887

8.592.407 10.015.523
962.802

100.000

16.742.349 20.339.741 16.082.793

16,56 10.965.825 11.087.643 10.939.412


-89,61

107.000

107.000

107.000

-20,93 12.879.958 11.594.659 10.078.072

8.439.973

7.819.633

8.836.849

13,01

8.604.181

8.779.605

1.185.636

3.095.305

1.052.189

-66,01

8.831

92

8.710.971

31.942

508.278

2.567.747

405,19

4.409.391

7.121.196

7.219.781

1.665.913

1.510.784

965.999

-36,06

1.282.371

1.333.066

1.533.362

2.376

39.796

37.915

-4,73

91.174

66.103

77.556

165.468

291.596

439.628

50,77

380.881

427.687

456.488

147.052

203.256

354.628

74,47

290.181

334.787

363.588

18.416

88.340

85.000

-3,78

90.700

92.900

92.900

2.279.911

2.975.130

2.320.200

-22,01

2.367.763

2.144.280

1.982.900

2.279.911

2.963.529

2.320.200

-21,71

2.367.763

2.144.280

1.982.900

-66.795

-335

-66.795

-335

11.601

12.892.274 14.565.541 16.063.326


12.787.022 14.359.321 15.718.804

10,28 16.427.223 19.541.714 20.065.715


9,47 16.147.089 19.217.437 19.713.123

3.625.710

3.507.069

4.155.301

18,48

3.893.030

4.005.028

4.198.154

785.341

833.295

964.007

15,69

863.272

883.568

892.324

147.089

349.909

353.940

1,15

285.428

292.043

292.169

7.226.553

6.556.139

7.194.781

9,74

7.011.214

7.272.478

7.274.206

933.034

2.520.891

1.045.711

-58,52

6.520

92

31.942

506.178

1.962.408

287,69

3.993.733

6.695.379

34.975

46.044

4.741

-89,70

2.718

2.746

2.769

2.376

39.796

37.915

-4,73

91.174

66.103

77.556

6.975.945

47

TOTAL

Denumire indicator

B
70
71
79
80
84
85

01
01
02
03
04
03
04
5301
01
10
20
51
55
56

58

59
70
71
84
85

01
02
5401
01
10
20
50
51
55
59
70
71
72
84
85

02

8 - mii lei -

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI IMPRUMUTURI
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Autoritati executive si legislative
Administratia prezidentiala
Autoritati legislative
Autoritati executive
Alte organe ale autoritatilor publice
Contributia la bugetul UE
Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea
Europeana
CERCETARE FUNDAMENTALA SI
CERCETARE DEZVOLTARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Cercetare fundamentala (de baza)
Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice
generale
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
146.486

2
194.954

3
344.522

146.486

194.954

344.522

Estimari
2018

Estimari
2019

76,72

5
280.134

6
324.277

7
352.592

76,72

280.134

324.277

352.592

11.601
11.601
-41.234

-335

-41.234

-335

5.718.281

7.935.030

7.725.091

-2,65

19.167

37.505

53.155

41,73
24,30

320.885

342.084

425.199

4.941.478

7.136.142

6.732.805

-5,65

436.751

419.299

513.932

22,57

7.145.826

6.385.975

7.118.712

11,47

28.166

244.536

1.219.523

398,71

1.481.163

1.954.750

2.385.465

22,03

2.133.256

2.061.758

1.818.802

1.481.789

1.946.456

2.375.387

22,04

2.123.229

2.051.268

1.807.826

139.520

146.802

171.734

16,98

172.161

176.429

185.236

11.542

18.442

18.422

-0,11

18.406

18.868

19.063

23.965

88.469

91.856

3,83

93.219

94.666

95.387

1.038.049

1.097.833

1.462.906

33,25

1.402.369

1.315.905

1.244.525

252.602

574.414

6.478

-98,87

2.311

2.100

605.339

28.725,67

415.658

425.817

243.836

16.111

18.396

18.652

1,39

19.105

19.583

19.779

566

8.294

10.078

21,51

10.027

10.490

10.976

566

8.294

10.078

21,51

10.027

10.490

10.976

-1.192
-1.192

1.417.391

258.242

165.194

-36,03

63.772

1.696.508

2.220.271

30,87

1.845.128

2.785.183

1.387.051

-50,20

1.734.153

1.858.403

2.022.483

1.851.070

2.696.835

1.302.023

-51,72

1.643.433

1.765.483

1.929.563

54.199

29.163

76.234

75.255

-1,28

75.287

77.325

78.346

962.802

100.000

-89,61

107.000

107.000

107.000

5.234

5.000

-4,47

10.000

25.000

12.000

40.560
60.871

175.371

165.661

179.162

8,15

190.598

191.222

192.240

1.614.827

1.446.344

942.606

-34,83

1.260.548

1.310.737

1.510.814

18.416

88.348

85.028

-3,76

90.720

92.920

92.920

28

250,00

20

20

20

88.340

85.000

-3,78

90.700

92.900

92.900

962.802

100.000

-89,61

18.416
-24.356
-24.356

48

TOTAL

A
11
14
15
50
5501
01
20
30
51
79
81
5601

01
51
84
85

02
03
04
05
01
01
10
20
51
55
56

57
58

59
65

70
71
84
85

6001

Denumire indicator

04

6000

9 - mii lei -

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Fondul National de Preaderare


Asistenta nationala externa pentru dezvoltare
Plata valorii de executare a garantiei in cadrul
programului Prima casa
Sume rezultate din executarea garantiilor acordate
din bugetul de stat
Alte servicii publice generale
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA
SI IMPRUMUTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL
INTRE DIFERITE NIVELE ALE
ADMINISTRATIEI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor sociale de stat
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor pentru somaj
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
fondului de asigurari sociale de sanatate
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale din Fondul de Interventie
Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI
SIGURANTA NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
APARARE

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
45.012

2
45.693

3
34.335

4
-24,86

97.857

72.077

91.402

26,81

13.000

20.000

20.000

0,00

27.475

32.975

20,02

1.657.136

1.108.339

-33,12

1.689.259

10.977.896 11.664.000 12.487.921


8.697.985
37.098
8.660.887

8.700.471 10.167.721
43.214

37.587

8.592.407 10.015.523

Estimari
2018

Estimari
2019

7,06 13.521.736 13.405.941 13.080.691


16,86 11.153.973 11.261.661 11.097.791
-13,02

42.572

34.429

21.656

16,56 10.965.825 11.087.643 10.939.412

64.850

114.611

76,73

145.576

139.589

136.723

2.279.911

2.963.529

2.320.200

-21,71

2.367.763

2.144.280

1.982.900

2.279.911

2.963.529

2.320.200

-21,71

2.367.763

2.144.280

1.982.900

16.571.282 19.831.279 15.517.386

-21,75 12.345.735 11.043.361

9.541.793

16.571.295 19.831.279 15.517.386

-21,75 12.345.735 11.043.361

9.541.793

16.571.295 19.831.279 15.517.386

-21,75 12.345.735 11.043.361

9.541.793

-13
-13

13.471.924 18.617.646 14.449.438

-22,39

214.372
2.727.506

1.213.633

1.067.948

-12,00

157.480
20.394.450 21.851.033 21.350.827

-2,29 21.424.263 22.493.489 24.000.720

18.829.103 19.862.092 18.343.007

-7,65 19.045.847 19.634.530 20.561.775

15.270.516 15.260.496 14.421.415

-5,50 14.875.580 15.459.426 16.240.405

1.912.889

2.281.505

2.009.067

-11,94

2.194.120

2.253.591

2.289.846

1.161.095

1.296.684

1.502.060

15,84

1.482.092

1.553.559

1.626.128

199.380

296.221

189.560

-36,01

214.221

212.833

212.112

208.865

593.664

34.138

-94,25

5.287

460

1.902

187

271

371

36,90

371

374

375

20.000

86.000

330,00

127.497

50.115

50.000

104.172

141.007

4.001

44.701

48.660

8,86

104.175

72.170

68.550

51.736

-24,53

42.504

1.592.253

1.988.941

3.007.820

51,23

2.378.416

2.858.959

3.438.945

1.592.253

1.988.941

3.007.820

51,23

2.378.416

2.858.959

3.438.945

6.029.969

6.772.069

12,31

6.533.676

7.189.492

7.876.690

-26.906
-26.906

5.668.377

49

TOTAL

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
01
10
20
51
55
57
59
70
71
84
85

01
02
03
25
50
6101
01
10
20
51
55
56

57
58

59
65

70
71
84
85

01
03
01
02
03
04
05
06
07
25
50

Denumire indicator

CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Administratie centrala
Aparare nationala
Participarea la misiuni si operatiuni militare in
afara teritoriului statului roman
Cercetare si dezvoltare pentru aparare
Alte cheltuieli in domeniul apararii
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Administratia centrala
Ordine publica
Politie
Jandarmerie
Paza si supravegherea frontierei
Siguranta nationala
Protectie civila si protectia contra incendiilor
Autoritati judecatoresti
Penitenciare
Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si
siguranta nationala
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si
sigurantei nationale

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
4.343.326

2
4.735.209

3
4.326.200

3.273.358

3.328.485

771.479

1.004.809

106.649

10 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

-8,64

5
4.616.923

6
4.771.312

7
4.960.740

3.250.082

-2,36

3.352.354

3.475.760

3.650.050

753.993

-24,96

896.559

918.481

925.591

120.130

147.180

22,52

168.401

176.821

185.662

191.416

281.273

174.310

-38,03

198.974

199.615

198.802

174

212

285

34,43

285

285

285

250

300

350

16,67

350

350

350

1.332.539

1.294.760

2.445.869

88,91

1.916.753

2.418.180

2.915.950

1.332.539

1.294.760

2.445.869

88,91

1.916.753

2.418.180

2.915.950

-7.488
-7.488

306.540

414.831

379.248

-8,58

5.177.695

5.443.705

6.216.337

14,19

156.988

138.233

143.421

3,75

24.273

27.898

23.992

-14,00

2.881

5.302

9.071

71,09

14.726.073 15.821.064 14.578.758

-7,85 14.890.587 15.303.997 16.124.030

14.485.777 15.126.883 14.016.807

-7,34 14.428.924 14.863.218 15.601.035

11.997.158 11.932.011 11.171.333

-6,38 11.523.226 11.983.666 12.590.355

1.141.410

1.276.696

1.255.074

-1,69

1.297.561

1.335.110

1.364.255

1.054.446

1.176.554

1.354.880

15,16

1.313.691

1.376.738

1.440.466

7.964

14.948

15.250

2,02

15.247

13.218

13.310

208.865

593.664

34.138

-94,25

5.287

460

1.902

13

59

86

45,76

86

89

90

20.000

86.000

330,00

127.497

50.115

50.000

103.822

140.657

3.751

44.401

48.310

8,80

103.825

72.170

68.550

51.736

-24,53

42.504

259.714

694.181

561.951

-19,05

461.663

440.779

522.995

259.714

694.181

561.951

-19,05

461.663

440.779

522.995

631.379

829.847

1.670.936

101,35

5.575.327

5.798.034

4.893.130

-15,61

3.434.955

3.557.284

2.977.955

-16,29

1.283.360

1.350.760

1.199.593

-11,19

857.012

889.990

715.582

-19,60

1.908.309

2.425.407

2.147.793

-11,45

1.384.698

1.686.235

1.272.261

-24,55

3.371.768

3.124.589

2.600.894

-16,76

943.956

1.031.351

1.192.999

15,67

390

778

1.820

133,93

910.245

924.823

798.925

-13,61

-19.418
-19.418

50

TOTAL

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
6500

01
01
10
20
51
55
56

57
58

59
65

70
71
84
85

6501
01
10
20
51
55
56

57
58

59
65

70
71
84
85

01
02
03
01
02
04
01
02
03

Denumire indicator

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL


CULTURALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
INVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Invatamant prescolar si primar
Invatamant prescolar
Invatamant primar
Invatamant secundar
Invatamant secundar inferior
Invatamant secundar superior
Invatamant profesional

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
2
3
26.679.033 30.573.844 36.872.059
26.592.475 30.156.202 36.482.982

11 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

5
6
7
20,60 38.268.259 39.409.107 40.270.845
20,98 37.712.586 38.670.786 39.480.185

1.611.957

1.582.432

1.927.629

21,81

1.930.824

1.983.908

2.079.319

2.120.905

2.291.022

2.502.889

9,25

2.544.914

2.607.318

2.631.326

7.030.484

8.257.843

8.632.287

4,53

8.710.824

8.768.254

8.782.064

51.472

143.188

97.962

-31,59

120.244

92.922

123.219

505.682

815.260

203.954

-74,98

2.599

450

13.837.285 15.594.583 21.338.925

36,84 22.637.579 23.390.971 24.099.212

364.661

449.279

565.414

491.685

1.138.628

1.252.665

1.145.265

-8,57

1.166.123

1.194.549

1.218.425

296.063

219.209

269.410

22,90

150.200

67.000

54.935

173.646

417.642

389.077

-6,84

555.673

738.321

790.660

173.646

417.642

389.077

-6,84

555.673

738.321

790.660

4.442.367

4.814.744

4.920.364

2,19

4.740.538

4.975.629

5.015.979

4.336.420

4.473.499

4.611.009

3,07

4.456.775

4.550.705

4.481.667

579.843

486.552

556.811

14,44

557.971

571.125

596.408

169.595

148.192

147.520

-0,45

152.600

154.778

155.605

2.333.332

2.576.497

2.813.508

9,20

2.791.317

2.834.292

2.811.173

4.778

4.778

4.778

254.289

284.289

284.289

169.279

173.414

99.685

526.541

528.029

529.729

-87.089
-87.089

2.244

4.777

4.778

0,02

470.439

394.216

1.104

-99,72

257.897

286.178

284.545

-0,57

164.661

475.295

494.651

523.082

5,75

47.776

82.436

115.000

39,50

150.408

341.245

309.355

-9,35

283.763

424.924

534.312

150.408

341.245

309.355

-9,35

283.763

424.924

534.312

461.476

514.000

239.900

-53,33

250.525

320.000

270.000

-15,63

9.461

7.594

8.508

12,04

4.805

4.094

5.008

22,33

-44.461
-44.461

4.656

3.500

3.500

0,00

411.049

412.156

412.499

0,08

29.481

20.000

20.000

0,00

348.394

272.156

242.499

-10,90

33.174

120.000

150.000

25,00

51

TOTAL

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

05
06
01
02
07
02
04
11
30
25
50
6601
01
10
20
51
55
56

59
65

70
71
84
85

01
02
04
05
06
01
08
09
10
50
50
6701
01
10
20
51
55
56

58

59

Invatamant postliceal
Invatamant superior
Invatamant universitar
Invatamant postuniversitar
Invatamant nedefinibil prin nivel
Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
Invatamant special
Servicii auxiliare pentru educatie
Alte servicii auxiliare
Cercetare si dezvoltare pentru invatamant
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
SANATATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Administratia centrala
Servicii publice descentralizate
Servicii medicale in ambulator
Asistenta medicala in centre medicale
multifunctionale
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Spitale generale
Servicii de sanatate publica
Hematologie si securitate transfuzionala
Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in
sanatate
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
Alte institutii si actiuni sanitare
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
4

12 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

1
60.964

2
71.011

3
84.015

217.535

264.038

255.435

-3,26

208.470

253.282

244.371

-3,52

9.065

10.756

11.064

2,86

38.688

30.000

33.000

10,00

35.128

27.000

30.000

11,11

3.560

3.000

3.000

0,00

234.111

210.000

230.000

9,52

234.111

210.000

230.000

9,52

10

10

10

0,00

2.758.547

2.985.935

3.386.997

13,43

3.143.651

4.003.458

4.765.969

19,05

4.712.526

4.891.012

4.946.765

3.134.762

3.963.681

4.704.098

18,68

4.472.029

4.609.981

4.723.710

754.588

799.438

1.050.323

31,38

1.051.146

1.082.735

1.136.873

1.394.793

1.572.068

1.807.272

14,96

1.825.197

1.870.771

1.889.456

887.742

1.392.614

1.631.229

17,13

1.531.186

1.590.475

1.631.381

17.800

18.300

18.300

18,31

5.497

43.400

17.400

-59,91

16.385

105.671

152.374

44,20

519

5.700

700

-87,72

700

700

700

75.238

44.790

44.800

0,02

46.000

47.000

47.000

15.224

39.777

61.871

55,54

240.497

281.031

223.055

15.224

39.777

61.871

55,54

240.497

281.031

223.055

302,22

-6.335
-6.335

96.287

83.288

335.000

138.359

140.928

180.000

27,72

7.424

14.840

11.090

-25,27

7.424

14.840

11.090

-25,27

58.732

99.354

84.289

-15,16

58.732

99.354

84.289

-15,16

45.829

54.983

54.983

0,00

137.016

163.329

163.329

0,00

5.244

5.753

5.638

-2,00

2.654.761

3.440.983

3.931.640

14,26

2.654.761

3.440.983

3.931.640

14,26

1.871.360

2.063.729

2.026.800

-1,79

2.133.939

2.184.725

2.251.390

1.872.455

2.037.239

2.018.989

-0,90

2.127.009

2.177.455

2.243.771

38.455

58.464

67.882

16,11

69.198

70.576

73.597

412.957

405.411

371.993

-8,24

377.031

386.462

388.557

606.263

658.338

633.149

-3,83

625.474

641.450

650.627

40.461

91.011

71.784

-21,13

94.155

66.333

96.630

3.517

35.273

10.252

-70,94

2.599

450

280.000

392.000

392.000

594.352

620.184

642.360

200.000

628.662

711.895

573.929

-19,38

52

TOTAL

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
65

70
71
84
85

01
02
03
01
03
04
11
12
14
16
05
01
02
50
6801
01
10
20
51
55
56

57
59
65

70
71
84
85

01
02
03
05
02
06
08
09
15
01
03

Denumire indicator

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

142.139
76.847
90.000
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
3.490
26.490
7.811
CHELTUIELI DE CAPITAL
3.490
26.490
7.811
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
-4.584
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
-4.584
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
30.025
78.113
42.072
Administratie centrala
10.648
10.342
10.378
Servicii publice descentralizate
327.800
357.365
357.264
Servicii culturale
9.525
12.457
15.727
Biblioteci publice nationale
68.609
84.954
84.748
Muzee
233.694
230.584
200.693
Institutii publice de spectacole si concerte
1.919
1.946
2.219
Edituri
10.999
23.688
50.000
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
2.304
2.236
2.377
Centre culturale
750
1.500
1.500
Targuri, saloane si expozitii de carte si de
publicatii culturale
247.665
360.947
344.984
Servicii recreative si sportive
241.443
353.078
338.584
Sport
6.222
7.869
6.400
Tineret
1.255.221 1.256.962 1.272.102
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
religiei
17.221.655 19.691.913 25.158.926
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
17.248.838 19.681.783 25.148.886
CHELTUIELI CURENTE
239.071
237.978
252.613
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
143.560
165.351
176.104
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
3.203.147 3.630.394 3.554.401
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
3.270
4.000
4.000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
15.341
280.100
40.224
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
13.579.388 15.308.405 21.054.380
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
34.152
40.419
47.554
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
30.910
15.136
19.610
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
4.524
10.130
10.040
CHELTUIELI DE CAPITAL
4.524
10.130
10.040
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
-31.709
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
-31.709
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
81.096
331.455
93.352
Administratie centrala
251.634
262.404
272.118
Servicii publice descentralizate
8.010.177 8.379.784 13.762.451
Pensii si ajutoare pentru batranete
2.272.034 2.720.485 2.646.043
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
2.272.034 2.720.485 2.646.043
Asistenta sociala in caz de invaliditate
4.976.132 6.430.825 7.014.091
Asistenta sociala pentru familie si copii
12.523
18.328
26.380
Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau
pensionare
793
1.030
10.152
Ajutoare pentru urmasi
967.879
980.227
999.101
Prevenirea excluderii sociale
930.867
943.722
951.660
Ajutor social
1.554
2.739
3.421
Centre de primire si cazare a persoanelor
solicitante a statutului de refugiat

13 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

17,12

5
84.200

-70,51

6.930

7.270

7.619

-70,51

6.930

7.270

7.619

-46,14
0,35
-0,03
26,25
-0,24
-12,96
14,03
111,08
6,31
0,00
-4,42
-4,11
-18,67
1,20
27,76 26.681.256 27.357.741 28.056.711
27,78 26.656.773 27.332.645 28.031.037
6,15

252.509

259.472

6,50

190.086

195.307

272.441
197.708

-2,09

3.762.847

3.702.037

3.688.883

0,00

3.511

3.511

3.511

-85,64

37,53 22.383.290 23.106.682 23.814.923


17,65

44.530

45.636

45.636

29,56

20.000

20.000

7.935

-0,89

24.483

25.096

25.674

-0,89

24.483

25.096

25.674

-71,84
3,70
64,23
-2,74
-2,74
9,07
43,93
885,63
1,93
0,84
24,90

53

TOTAL

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
50

50
50
7000

01
01
10
20
30
40
51
55
56

58

59
65

70
71
79
81
84
85

7001
01
20
40
51
55
56

65

70
71
84
85

01
03
01
05
02
50

Denumire indicator

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii


sociale
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
asistentei sociale
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Administratie centrala
Locuinte
Dezvoltarea sistemului de locuinte
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
Amenajari hidrotehnice
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
35.458

2
33.766

3
44.020

649.384

567.375

335.238

-40,91

14 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

30,37

649.384

567.375

335.238

-40,91

5.722.263

8.403.660

6.259.647

-25,51

5.569.868

5.676.535

6.519.346

5.403.788

7.853.386

6.026.482

-23,26

5.302.387

5.401.177

6.238.738

142.894

124.983

132.000

5,61

131.909

135.983

145.450

43.559

41.937

43.500

3,73

43.310

45.640

46.665

3.129

3.160

3.160

0,00

3.000

3.000

3.000

316.557

200.000

211.562

5,78

221.000

221.000

221.000

2.403.352

3.393.622

3.253.768

-4,12

3.308.228

3.301.817

4.065.378

385.944

486.773

548.725

12,73

425.450

444.588

464.787

1.967.599

3.380.595

684.653

-79,75

1.131.490

1.211.149

1.254.458

1.056.114

18.332

9.766

8.000

-18,08

8.000

8.000

8.000

122.420

212.550

85.000

-60,01

30.000

30.000

30.000

295.775

503.774

192.165

-61,85

220.981

228.858

234.108

295.775

503.774

192.165

-61,85

220.981

228.858

234.108

38.032

46.500

41.000

-11,83

46.500

46.500

46.500

38.032

46.500

41.000

-11,83

46.500

46.500

46.500

3.731.067

5.851.751

4.256.256

-27,27

4.127.363

4.148.025

4.937.035

3.458.373

5.367.597

4.079.091

-24,01

3.921.478

3.934.305

4.718.065

6.732

7.000

7.500

7,14

7.500

7.500

7.500

316.557

200.000

211.562

5,78

221.000

221.000

221.000

2.392.010

3.294.750

3.223.768

-2,15

3.278.228

3.271.817

4.035.378

350.466

452.400

508.400

12,38

384.750

403.988

424.187

270.187

1.200.897

42.861

-96,43

122.420

212.550

85.000

-60,01

30.000

30.000

30.000

285.519

484.154

177.165

-63,41

205.885

213.720

218.970

285.519

484.154

177.165

-63,41

205.885

213.720

218.970

898.196

1.405.771

1.075.259

-23,51

898.196

1.405.771

1.075.259

-23,51

413.958

1.349.930

132.229

-90,20

413.958

1.349.930

132.229

-90,20

2.387.389

3.096.050

3.048.768

-1,53

-15.333
-15.333

-12.826
-12.826

31.523

54

TOTAL

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

7401
01
10
20
30
51
55
56

58

59
70
71
79
81
84
85

01
02
03
04
25
50
8000

Denumire indicator

01
01
10
20
30
40
51
55
56

58

59
65

70
71
72
79
80
81
84
85

dezvoltarii comunale
PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Reducerea si controlul poluarii
Protectia biosferei si a mediului natural
Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului
Alte servicii in domeniul protectiei mediului
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI IMPRUMUTURI
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

15 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

1.991.196

2.551.909

2.003.391

-21,49

1.442.505

1.528.510

1.582.311

1.945.415

2.485.789

1.947.391

-21,66

1.380.909

1.466.872

1.520.673

142.894

124.983

132.000

5,61

131.909

135.983

145.450

36.827

34.937

36.000

3,04

35.810

38.140

39.165

3.129

3.160

3.160

0,00

3.000

3.000

3.000

11.342

98.872

30.000

-69,66

30.000

30.000

30.000

40.700

40.600

40.600

1.131.490

1.211.149

1.254.458

35.478

34.373

40.325

17,32

1.697.412

2.179.698

641.792

-70,56

1.056.114

18.332

9.766

8.000

-18,08

8.000

8.000

8.000

10.256

19.620

15.000

-23,55

15.096

15.138

15.138

10.256

19.620

15.000

-23,55

15.096

15.138

15.138

38.032

46.500

41.000

-11,83

46.500

46.500

46.500

38.032

46.500

41.000

-11,83

46.500

46.500

46.500

2.037.209

1.577.094

-22,59

480.327

385.972

-19,64

20.663

23.025

11,43

8.900

7.000

-21,35

4.810

10.300

114,14

-2.507
-2.507

1.851.061
2.066
138.072

-3

19.052.462 21.655.406 19.910.244


18.455.897 20.225.622 19.425.820

-8,06 18.896.692 20.723.941 20.868.214


-3,95 18.623.346 20.450.204 20.611.163

449.127

593.792

705.089

18,74

705.113

722.927

755.580

197.428

226.623

226.451

-0,08

227.288

231.371

232.966

60.327

55.566

51.340

-7,61

46.691

43.035

39.425

3.698.702

4.020.601

4.021.750

0,03

4.011.032

4.050.824

4.095.322

2.651.222

2.998.014

2.987.645

-0,35

3.101.776

3.187.298

3.240.591

2.366.792

2.574.123

2.423.705

-5,84

2.380.240

2.311.274

2.343.469

7.830.884

8.947.069

2.206.340

-75,34

10.411

6.373.740

61.121,21

7.714.000

9.466.000

9.466.000

126.706

109.673

87.054

-20,62

87.206

87.475

87.810

1.074.709

689.750

342.706

-50,31

350.000

350.000

350.000

622.916

1.122.319

291.264

-74,05

113.141

114.156

97.470

220.617

289.045

291.264

0,77

113.141

114.156

97.470

402.299

833.274

415.743

307.465

193.160

-37,18

160.205

159.581

159.581

113.604

32.500

7.000

-78,46

10.000

10.000

10.000

302.139

274.965

186.160

-32,30

150.205

149.581

149.581

-442.093
-442.093

55

TOTAL

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

8001
01
10
20
40
51
55
56

58

59
70
71
84
85

01
01
03
05
06
07
10
11
12
30
02
30
8101
01
40
55
84
85

02
50
8201
01
30
40
55
79
81
84

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL


CURENT
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Actiuni generale economice si comerciale
Administratie centrala
Meteorologie
Sistemul national antigrindina
Prevenire si combatere inundatii si gheturi
Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a
tranzactiilor internationale
Programe de dezvoltare regionala si sociala
Rezerve de stat si de mobilizare
Ajutoare de stat
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice
si comerciale
Actiuni generale de munca
Alte actiuni generale de munca
COMBUSTIBILI SI ENERGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Carbune si alti combustibili minerali solizi
Alte cheltuieli privind combustibili si energia
INDUSTRIA EXTRACTIVA,
PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

16 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

1.698.373

2.621.131

1.457.508

-44,39

834.276

739.789

722.374

1.635.882

2.475.884

1.441.609

-41,77

810.831

716.733

719.628

7.640

6.119

8.000

30,74

8.166

8.476

8.899

50.661

53.153

57.034

7,30

57.034

57.109

57.140

21.338

36.312

45.000

23,93

40.000

41.000

41.000

4.707

3.900

3.900

0,00

4.110

4.205

4.205

603.193

646.466

606.660

-6,16

701.521

605.943

608.384

985.365

1.719.523

502.160

-70,80

10.411

218.855

2.002,15

150.765

145.247

15.899

-89,05

23.445

23.056

2.746

150.765

145.247

15.899

-89,05

23.445

23.056

2.746

1.698.373

2.621.131

1.443.508

-44,93

187.547

22.021

18.000

-18,26

44.172

45.010

48.710

8,22

2.696

8.000

20.000

150,00

394

800

1.000

25,00

-15.684

36.312

45.000

23,93

968.534

1.724.541

718.015

-58,36

79.377

149.678

20.833

-86,08

428.177

394.983

410.000

3,80

3.161

239.786

161.950

-32,46

-37.022

-88.273
-88.273

14.000
14.000
133.110

160.951

105.119

-34,69

65.806

66.327

66.327

146.642

160.951

105.119

-34,69

65.806

66.327

66.327

146.633

142.524

105.119

-26,24

65.806

66.327

66.327

18.427

105.119

-26,24

-13.532
-13.532

133.101

142.524

18.427

148.119

158.095

138.931

-12,12

98.492

102.086

102.814

115.300

132.721

138.931

4,68

98.492

102.086

102.814

2.447

626

74.457

75.460

81.160

7,55

56.194

58.673

58.673

38.396

56.635

57.771

2,01

42.298

43.413

44.141

32.948

25.374

32.948

25.374

-129

56

TOTAL

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
85

50
8301
01
10
20
30
40
51
55
56

58

59
65

70
71
79
80
81
84
85

01
02
03
01
02
03
04
05
30
04
50
8401
01
10
20
30
40
51
55
56

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII


PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Alte cheltuieli in domeniul industriei
AGRICULTURA, SILVICULTURA,
PISCICULTURA SI VANATOARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI IMPRUMUTURI
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Agricultura
Amendare soluri acide si alcaine
Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si
combaterea eroziunii solului
Protectia plantelor si carantina fitosanitara
Programe pentru sprijinirea producatorilor
agricoli
Reproductia si selectia animalelor
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
Sivilcultura
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii,
silviculturii, pisciculturii si vanatorii
TRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

17 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

-129

148.119

158.095

138.931

-12,12

5.678.541

5.809.254

5.971.320

2,79

6.180.508

6.340.980

6.391.160

5.928.869

5.723.899

5.813.972

1,57

6.095.276

6.254.568

6.301.335

406.155

561.321

663.256

18,16

662.511

679.645

710.135

134.804

157.356

147.157

-6,48

147.347

151.009

152.440

203

120

1.488.361

1.910.535

1.872.392

-2,00

1.900.000

1.900.000

1.900.000

1.104.261

984.832

1.205.412

22,40

1.351.283

1.388.681

1.403.577

679.240

728.199

17.840

-97,55

23.685

23.783

23.733

2.013.548

1.293.033

95.426

-92,62

1.938.000

2.039.000

2.039.000

1.739.574

72.915

-3,94

72.450

72.450

72.450

81.305

150.348

84,92

75.232

76.412

79.825

51.525

81.305

150.348

84,92

75.232

76.412

79.825

3.384

4.050

7.000

72,84

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

78.018

75.903

24.279

12.600

51.525

7.000
3.384

4.050

-305.237
-305.237

612.444

110.335

137.470

24,59

112.697

638.670

628.755

-1,55

1.475.484

2.233.358

2.368.624

6,06

198.184

333.800

68,43

215

6.388

10.196

47.717

368,00

1.430.556

1.910.535

1.872.392

-2,00

21.808

27.100

27.100

0,00

16.516

87.343

87.615

0,31

56.230

104.350

78.259

-25,00

3.421.684

2.722.541

2.758.212

1,31

11.102.347 12.337.709 11.586.288

-6,09 11.531.304 13.285.765 13.395.802

10.466.290 11.253.399 11.391.070

1,22 11.371.797 13.126.711 13.236.537

28.244

18.398

20.004

8,73

20.217

20.567

21.596

8.046

9.857

9.857

0,00

9.857

10.104

10.205

57.677

54.820

51.340

-6,35

46.691

43.035

39.425

1.967.913

1.855.770

1.918.079

3,36

1.949.032

1.984.824

2.029.322

1.511.070

1.937.887

1.637.758

-15,49

1.681.781

1.729.305

1.767.702

977.596

1.056.068

1.671.287

58,26

1.523.563

1.546.951

1.576.027

4.779.951

5.609.785

1.600.000

-71,48

57

TOTAL

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
58

59
65

70
71
72
79
81
84
85

01
03
01
04
01
02
05
06
01
02
50
8501
01
10
20
55
56

58

59
70
71
84
85

01
8601
01
51
55
02
03
8701

Denumire indicator

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Administratie centrala
Transport rutier
Drumuri si poduri
Transport feroviar
Transport pe cale ferata
Transport cu metroul
Transport pe apa
Transport aerian
Aeroporturi
Aviatia civila
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
COMUNICATII
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Comunicatii
CERCETARE SI DEZVOLTARE IN
DOMENIUL ECONOMIC
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii,
silviculturii, pisciculturii si vanatorii
Cercetare si dezvoltare in domeniul
combustibilului si energiei
ALTE ACTIUNI ECONOMICE

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

3
4.126.000

5
5.776.000

18 - mii lei -

Estimari
2018
6
7.427.000

Estimari
2019
7
7.427.000

85.710

33.664

14.039

-58,30

14.656

14.925

15.260

1.050.083

677.150

342.706

-49,39

350.000

350.000

350.000

404.447

838.769

9.058

-98,92

9.302

9.473

9.684

2.148

5.495

9.058

64,84

9.302

9.473

9.684

402.299

833.274

265.807

245.541

186.160

-24,18

150.205

149.581

149.581

265.807

245.541

186.160

-24,18

150.205

149.581

149.581

-34.197
-34.197

450.805

913.924

81.085

-91,13

4.566.937

5.126.851

4.232.755

-17,44

4.566.937

5.126.851

4.232.755

-17,44

5.379.521

5.310.876

6.853.082

29,04

3.900.841

3.771.750

6.024.551

59,73

1.478.680

1.539.126

828.531

-46,17

491.628

797.091

339.879

-57,36

204.347

181.185

69.693

-61,53

202.089

181.185

69.693

-61,53

9.109

7.782

9.794

25,85

39.606

183.665

423.649

130,66

23.931

24.083

24.826

24.143

126.667

307.690

142,91

18.769

18.868

19.611

7.088

7.954

13.829

73,86

14.219

14.239

14.950

3.123

3.150

3.150

0,00

3.150

3.229

3.261

2.479

1.356

1.300

-4,13

1.300

1.300

1.300

11.453

114.101

2.258

289.311

106

100

-5,66

100

100

100

16.179

56.998

115.959

103,44

5.162

5.215

5.215

16.179

56.998

115.959

103,44

5.162

5.215

5.215

39.607

183.665

423.649

130,66

97.063

108.367

165.473

52,70

131.085

133.096

133.096

97.063

108.367

165.473

52,70

131.085

133.096

133.096

31.184

41.395

96.626

133,42

43.212

43.212

43.212

65.879

66.972

68.847

2,80

87.873

89.884

89.884

31.184

41.395

96.626

133,42

65.879

66.972

68.847

2,80

41.699

243.734

61.956

-74,58

31.290

31.815

31.815

-716
-716

58

TOTAL

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
01
20
51
56

65

84
85

01
04
8801
79
80
01
9901

Denumire indicator

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

243.734
61.956
41.708
CHELTUIELI CURENTE
3.107
9.253
794
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
30.000
43.949
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
210.627
8.754
40.567
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
347
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
-9
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
-9
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
11.735
8.754
2.134
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
231.999
53.202
39.565
Turism
32.500
113.604
CHELTUIELI DIN SUME RAMASE
NEUTILIZATE IN ANUL ANTERIOR
32.500
113.604
OPERATIUNI FINANCIARE
32.500
113.604
TITLUL XVI IMPRUMUTURI
32.500
113.604
Cheltuieli din sume acordate Republicii Moldova
si ramase neutilizate in anul anterior
-21.102.207 -21.758.193 -27.200.089
DEFICIT

4
-74,58

5
31.290

19 - mii lei -

Estimari
2018
6
31.815

Estimari
2019
7
31.815

197,81

9.900

9.920

9.920

46,50

21.390

21.895

21.895

-95,84

-25,40
-77,07

25,01 -27.499.066 -24.902.288 -20.132.453

59

TOTAL
SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate
dupa caz
pe anii 2014-2019
Anexa nr. 2 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

5000
01
10
20
30
40
50
51
55
56

57
58

59
65

70
71
72
79
80
81
84
85

5001
01
10
01
01
03
04
05
06
07
08
10
11
12
13
14
15
16
30

TOTAL GENERAL
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI IMPRUMUTURI
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Ore suplimentare
Fond de premii
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru transportul la si de la locul de
munca
Alocatii pentru locuinte
Alte drepturi salariale in bani

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
2
3
131.451.614 160.901.965 148.273.130

1 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

5
6
7
-7,85 145.794.322 151.887.807 153.870.668

126.111.829 151.700.704 139.487.871

-8,05 138.180.390 143.761.482 145.202.196

21.941.829 22.279.541 22.558.540

1,25 22.615.198 23.474.579 24.590.409

6.179.420

7.407.117

7.516.182

8.725.864

8.658.019 10.075.223

4.030.413

4.226.938

4.311.821

2,01

4.232.032

4.271.824

4.316.322

962.802

100.000

-89,61

107.000

107.000

107.000

30.733.173 37.093.695 33.370.332


11.505.269 11.911.768 12.420.746
24.520.995 38.722.594

5.017.802

1,47

7.369.446

7.533.591

7.559.054

16,37 11.021.295 11.140.364 10.988.472

-10,04 30.413.656 29.424.690 28.937.693


4,27 12.017.005 12.116.118 12.078.874
-87,04

201.020

183.233

3.070

13.847.520 15.622.094 21.355.017

36,70 22.659.567 23.413.997 24.122.884

539.108 19.649.544

3.544,83 24.164.485 28.784.406 28.924.360

31.942

3.027.660

3.047.173

2.325.897

-23,67

2.715.808

2.798.577

3.061.567

1.567.738

1.229.855

786.767

-36,03

663.878

513.103

512.491

3.223.381

5.828.501

6.203.649

6,44

5.006.724

5.747.416

6.449.787

2.802.666

4.906.262

6.118.639

24,71

4.916.019

5.654.511

6.356.882

420.715

922.239

85.010

-90,78

90.705

92.905

92.905

2.754.658

3.373.095

2.581.610

-23,46

2.607.208

2.378.909

2.218.685

113.604

44.101

7.000

-84,13

16.170

10.000

10.000

2.641.054

3.328.994

2.574.610

-22,66

2.591.038

2.368.909

2.208.685

-638.253

-335

-638.253

-335

115.615.951 133.284.696 132.233.926

-0,79 130.321.185 136.214.249 138.188.609

110.670.424 125.631.664 125.359.612

-0,22 124.097.625 129.495.907 130.981.957

21.239.724 21.256.134 21.513.168

1,21 21.708.617 22.537.900 23.633.307

13.609.584 13.997.027 14.952.142

6,82

10.276.319 10.794.157 12.215.298

13,17

32.211

32.737

702.586

711.674

772.575

8,56

264.883

291.869

333.802

14,37

30.594

1,63

17

3
52

60

2.870

2.483

2.646

6,56

62.523

49.281

72.557

47,23

148.217

8.275

285.463

3.349,70

205.563

215.465

240.550

11,64

5.676

7.023

7.052

0,41

11.252

10.632

11.549

8,62

45.015

52.201

55.350

6,03

1.854.012

1.821.696

922.563

-49,36

60

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
02
01
02
03
04
05
30
03
01
02
03
04
05
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
03
01
02
04
01
02
03
04
05
01
03
30
06
01
02
07
09
10
11
12
13
14
15
16

Cheltuieli salariale in natura


Tichete de masa
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia
sa
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca
si boli profesionale
Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Mentenanta tehnica si echipamente destinate
apararii, ordinii publice si sigurantei nationale
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
Studii si cercetari

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
2.776.345

2
2.757.971

3
3.267.415

2 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

18,47

21.079

22.589

27.096

19,95

1.889.689

1.960.988

2.309.652

17,78

603.426

489.702

595.695

21,64

455

1.123

1.198

6,68
11,08

44.055

50.444

56.032

217.639

233.125

277.742

19,14

3.843.077

3.462.936

2.243.595

-35,21

3.044.365

2.634.933

1.379.537

-47,64

35.694

36.170

36.261

0,25

678.119

691.565

719.735

4,07

11.113

12.656

14.101

11,42

2.327

4.715

4.606

-2,31
7,79

71.450

82.897

89.355

5.169.633

5.812.272

5.877.178

1,12

2.457.342

2.560.348

2.518.692

-1,63

48.344

47.545

51.435

8,18

10.663

14.761

13.586

-7,96

508.616

538.722

597.537

10,92

71.197

75.626

74.451

-1,55

399.381

406.997

396.302

-2,63

124.410

151.193

112.162

-25,82

16.696

17.723

20.854

17,67

167.135

165.062

178.168

7,94

840.375

875.926

783.068

-10,60

270.528

266.793

291.129

9,12

119.257

158.079

143.310

-9,34

76.341

73.031

84.494

15,70

71.743

68.287

80.334

17,64

4.599

4.744

4.160

-12,31

118.406

192.334

197.529

2,70

51.140

102.458

107.248

4,68

17.431

21.907

22.042

0,62

48.685

66.410

66.474

0,10

1.152

1.559

1.765

13,21

120.440

198.501

177.837

-10,41

60.815

89.232

87.619

-1,81

1.770

6.351

4.422

-30,37

57.852

102.918

85.796

-16,64

160.256

176.111

183.791

4,36

104.577

108.983

116.768

7,14

55.679

67.128

67.023

-0,16

16.826

14.939

-11,21

6.938

9.082

6.594

-27,39

2.373

5.596

4.023

-28,11

6.369

9.518

10.502

10,34

22.603

23.414

24.047

2,70

7.596

14.722

16.336

10,96

6.269

11.766

13.303

13,06

51.088

122.062

24.304

-80,09

60

378

1.090

188,36

6.009.169

6.152.110

6.212.192

61

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
18
21
22
23
24
01
02
03
04
25

28
30
01
02
03
04
06
07
08
09
30
31

32

33
30
01
01
03
02
01
02
03
07

04
40
02
03
04
05
06
13

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

2.000
6.732
2.350
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al
animalelor
44.195
44.200
48.000
Meteorologie
6.732
6.800
7.000
Finantarea actiunilor din domeniul apelor
394
800
1.000
Prevenirea si combaterea inundatiilor si
ingheturilor
37.122
43.218
37.589
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
17.199
16.766
14.556
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
externe
13.980
16.000
14.001
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
interne
2.401
5.000
5.000
Stabilirea riscului de tara
3.542
5.452
4.032
Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
30.704
59.251
47.142
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
42.631
41.100
42.585
Ajutor public judiciar
724.019
760.551
810.435
Alte cheltuieli
976
953
1.465
Reclama si publicitate
13.681
20.433
33.064
Protocol si reprezentare
14.900
33.750
26.142
Prime de asigurare non-viata
203.304
222.985
197.321
Chirii
97.454
109.525
118.712
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
1.387
1.563
1.664
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
291
500
500
Fondul Primului ministru
4.365
8.851
4.526
Executarea silita a creantelor bugetare
387.662
361.991
427.041
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
625.877
670.275
808.499
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul
unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice
locale
101.056
199.036
200.125
Finantarea programelor nationale de sanatate
derulate de unitatile sanitare din reteaua
administratiei publice locale
144.877
146.251
182.525
Finantarea asistentei medicale desfasurate in
cabinetele medicale din unitatile de invatamant
8.724.343 8.651.133 10.070.023
TITLUL III DOBANZI
4.395.513 3.510.107 4.759.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne
6.242.352 5.616.478 4.759.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe
-1.846.839 -2.106.371
Prime la emisiunea titlurilor de stat
3.782.194 4.496.026 4.664.249
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe 3.718.738 4.437.300 4.609.749
63.456
58.726
54.500
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de
ordonatorii de credite
12.000
12.000
Alte dobanzi
12.000
12.000
Suma neta negativa aferenta diferentei de dobanda
bonificata pentru disponibilitatile contului curent in
valuta administrat de Ministerul Finantelor Publice
la Banca Nationala a Romaniei
546.636
633.000
634.774
Dobanzi aferente imprumuturilor
preluate/contracte de MFP in baza OUG 64/2007
4.015.259 4.220.601 4.233.312
TITLUL IV SUBVENTII
7.977
8.000
13.914
Subventii pe activitati
178
1.996
1.160
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si
tarif
1.539.783 1.459.600 1.489.600
Subventii pentru sustinerea transportului feroviar
public de calatori
369.015
360.065
338.000
Subventii pentru transportul de calatori cu metroul
2.111
1.329
Actiuni de ecologizare
21.338
45.000
36.312
Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a
tranzactiilor internationale

4
-65,09

3 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

8,60
2,94
25,00
-13,02
-13,18
-12,49
0,00
-26,05
-20,44

3,61
6,56
53,73
61,82
-22,54
-11,51
8,39
6,46
0,00
-48,86
17,97
20,62

0,55

24,80
16,40 11.015.516 11.133.678 10.981.837
35,58
-15,27
3,74
3,89
-7,20
0,00
0,00

0,28
0,30

4.232.032

4.271.824

4.316.322

73,93
-41,88
2,06
6,53
23,93

62

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
14
15
16
30
50
01
51
01
01
02
03
04
06
07
08
10

11

13
25
26

28
30
31
32
37

38

45
48
52

53

54

55
56
58

59

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

51.138
50.170
54.500
Sustinerea infrastructurii de transport
1.486.222 1.909.149 1.872.392
Sprijinirea producatorilor agricoli
220.940
216.045
185.119
Programe de conservare sau de inchidere a
minelor
316.557
200.000
211.562
Alte subventii
962.802
100.000
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
962.802
100.000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
29.988.502 36.285.904 32.458.553
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
27.733.420 32.045.127 28.569.034
Transferuri curente
3.244.759 3.630.210 3.914.382
Transferuri catre institutii publice
1.979.864 1.999.126 2.237.386
Finantarea de baza a invatamantului superior
737.662
750.380
981.135
Actiuni de sanatate
2.231.189
2.670.778
2.596.753
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu
handicap
157.493
Transferuri din Fondul de interventie
13.471.924 18.617.646 14.449.438
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor sociale de stat
214.372
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor pentru somaj
1.198
1.556
1.787
Transferuri privind contributii de sanatate pentru
persoane care executa pedepse private de libertate
sau arest preventiv
2.782.984 1.276.133 1.130.248
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate
322
1.000
1.000
Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar
79.513
174.568
212.416
Programe pentru sanatate
88.877
91.829
91.715
Transferuri privind contributia de asigurari
sociale de sanatate pentru persoanele aflate in
concediu pentru cresterea copilului
625.497
742.925
484.141
Intretinerea infrastructurii rutiere
724.136
681.000
706.000
Transferuri privind contributia de sanatate pentru
pensionari
36.362
38.115
38.115
Transferuri privind contributia de sanatate pentru
persoane beneficiare de ajutorul social
33.539
50.000
25.000
Reabilitarea termica a cladirilor de locuit
91.165
90.000
80.818
Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru
incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili
petrolieri
21.564
22.903
39.406
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea unitatilor de asistenta
medico-sociale
25.147
28.901
62.000
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea sanatatii
39.465
39.975
30.605
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea camerelor agricole
36
150
281
Transferuri din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini
aflati in centrele de cazare
3.098
3.901
5.069
Transferuri din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru personalul
monahal al cultelor recunoscute
12.626
15.309
15.000
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale destinate finantarii unor programe de interes
national
693.045
850.000 1.070.000
Intretinere infrastructurii feroviare publice
16.987
21.395
21.395
Finantarea planului sectorial de cercetare din
domeniul agricol si de dezvoltare rurala.
355.687
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea unor cheltuieli urgente si
plata arieratelor
62.711
245.412
231.540
Transferuri de la bugetul de stat catre instituii de
invatamant superior militar, ordine publica si

4 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

8,63
-1,93
-14,31
5,78
-89,61

107.000

107.000

107.000

-89,61
-10,55 29.482.878 28.405.587 27.792.233
-10,85
7,83
11,92
30,75
-2,77

-22,39

14,85

-11,43

0,00
21,68
-0,12

-34,83
3,67
0,00
-50,00
-10,20

72,06

114,53
-23,44
87,33

29,94

-2,02

25,88
0,00

-5,65

63

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
62

63

02
04
05

06
08
09

10
11
12
13
14
17
21

22

23

24
30
31

32

34
38
39

44

55
01
01
02

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

securitate nationala
1.915
2.196
Transferuri din bugetul de stat pentru finantarea
cheltuielilor cu pregatirea personalului aueronautic
si a celor aferente misiunilor de asistenta medicala
publica de urgenta
Transferuri de la bugetul de stat catre institutii de
invatamant superior de stat pentru subventionarea
unor cheltuieli ale caminelor si cantinelor
studentesti
2.255.085 4.240.777
Transferuri de capital
75.000
28.596
Programul pentru constructii de locuinte si sali de
sport
41.050
439
Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor
urbanistice generale si a regulamentelor locale de
urbanism
72.700
32.828
Retehnologizarea centralelor termice si electrice
de termoficare
209.023
21.197
Aparatura medicala si echipamente de
comunicatii in urgenta
5.000
1.309
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului
seismic al constructiilor existente cu destinatie de
locuinta
64.850
Plati in contul creditelor garantate si/sau
subimprumutate
25.577
1.000
Transferuri pentru reparatii capitale la spitale
74.055
32.607
Transferuri pentru finantarea investitiilor la
spitale
65.000
59.545
Dezvoltarea infrastructurii rutiere
31.927
11.342
Programe multianuale de mediu si gospodarire a
apelor
1.431
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea investitiilor in sanatate
30.000
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in
turism
129.809
3.950
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicatii in urgenta in
sanatate
25.557
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea reparatiilor capitale in
sanatate
20.477
10.460
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
5.234
Fondul de risc pentru intreprinderii mici si mijlocii
7.446
3
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea investitiilor in cadrul programelor
de interes national
24.116
9.799
transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea investitiilor pentru institutii
publice de asistenta sociala si unitati de asistenta
medico-sociale.
215.816
101.287
Transferuri pentru finantarea proiectului de
investitii la metrou
1.939.290 3.050.000
Programul National de Dezvoltare Locala
66.945
Transferuri din sumele obtinute din vanzarea
certificatelor deemisii de gaze cu efect de sera
pentru finantarea proiectelor de investitii
1.195
Transferuri de la bugetul de stat catre institutii de
invatamant superior militar, ordine publica si
securitate nationala pentru finantarea investitiilor
11.443.561 11.319.938
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
3.718.594 4.203.781
A. Transferuri interne
39.328
38.396
Restructurarea industriei de aparare
28.700
9.769
Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului

4
1.717

5 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

-10,34

141.687

3.889.519

-8,28

50.000

-33,33

27.768

-32,36

75.000

3,16

155.816

-25,46

25.000

400,00

114.611

76,73

40.100

56,78

75.171

1,51

35.000

-46,15

30.000

-6,04

43.949

46,50

120.000

-7,56

25.000

-2,18

20.000

-2,33

5.000

-4,47

10.000

34,30

10.000

-58,53

3.020.000

-0,98

7.104

494,48

12.096.801

6,86 11.744.336 11.841.222 11.854.558

4.490.390

6,82

40.573

3,17

28.700

0,00

64

TOTAL

6 - mii lei -

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
03
05
06
07
08
09
10
12
13
14
16

18
26

28
29
46
47
48
49
50
53
55
60

61
02
01
03
04
05
06
03
01
03
04
05
06
07
56

01

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

Olimpic si Sportiv Roman


38.519
1.068
Programe cu finantare rambursabila
8.000
2.696
Programul de realizare a sistemului national
antigrindina
3.200
1.300
Sprijinirea proprietarilor de paduri
158
Programe comunitare
46.760
3.697
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
6
584
Programe ISPA
64.630
18.052
Programe SAPARD
905.639 1.128.063
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
402.027
367.158
Programe de dezvoltare
46.059
64.513
Fond National de Preaderare
230.609
160.313
Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si
sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si
mijlocii
673.257
679.607
Alte transferuri curente interne
4.000
8.366
Sprijin financiar pentru construirea de locuinte,
reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor
existente
313.371
413.525
Cheltuieli neeligibile ISPA
85.253
4.329
Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare
publice
379.400
428.177
Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor
de ajutor de stat
20.000
13.000
Plata valorii de executare a garantiei in contul
finantatorilor in cadrul programului Prima casa
538.234
529.364
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
66.972
65.879
Transferuri pentru finantarea cercetarii in domeniul
economic
27.475
Sume rezultate din executarea garantiilor acordate
din bugetul de stat
4.160
3.161
Transferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si
intretinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina
35.000
Transferuri pentru finantarea lucrarilor de
impadurire
15.583
Transferuri in cadrul schemelor de ajutor de stat
reprezentand sume restituite la accize pentru
motorina utilizata drept combustibil
5.017
Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale
730.182
579.142
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
656.552
457.902
Contributii si cotizatii la organisme internationale
12.853
68.106
Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate
1.405
883
Alte transferuri curente in strainatate
59.274
52.251
Contributia Romaniei la Fondul European pentru
dezvoltare
98
Cofinatare la Programul NATO de Investitii in
Securitate
7.145.826 6.385.975
Contributia Romaniei la bugetul U.E.
515.883
465.597
Contributii din taxe vamale
3.978
3.373
Contributii din sectorul zaharului
712.375
730.181
Contributii din resursa TVA
487.551
445.230
Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii
Britanii
5.166.869 4.573.961
Contributii din resursa VBN
92.227
334.577
Contributii suplimentare si neprevazute
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 11.698.666 16.831.893
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
1.898.515 3.309.530
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)

8.519

-77,88

20.000

150,00

1.615

-49,53

158

0,00

22.240

-52,44

1.753.049

55,40

512.150

27,39

34.735

-24,59

157.790

-31,58

49.242

-92,69

500

-87,50

343.261

9,54

150.000

75,95

400.000

5,43

20.000

0,00

817.876

51,96

68.847

2,80

32.975

20,02

4.160

0,00

10.000

-35,83

14.000

179,05

487.699

-33,21

395.274

-39,80

10.140

-21,11

973

-30,75

81.312

37,18

7.118.712

11,47

548.340

6,29

3.996

0,45

771.655

8,32

453.029

-7,08

5.108.972

11,70

232.720

152,33

4.181.274

-75,16

1.068.557

-67,71

16.717

Estimari
2018

Estimari
2019

1.002

1.902

65

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
02
03
04
02
01
02
03
03
01
02
03
04
04
01
02
03
05
01
02
03
06
01
02
03
07
01
02
08
01
02
03
09
01
02
03
10
01
02
03
11
01
02
03
12
01
02
03
13
01
03

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul de Coeziune(FC)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
Programe din Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurala(FEADR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul European pentru
Pescuit(FEP)
Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul European de Garantare
Agricola(FEGA)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul de Asistenta pentru
Preaderare(IPA)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European de Returnare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European de Integrare a
resortisantilor tarilor terte
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen
Finantarea nationala
Cheltuieli neeligibile

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
199.082

2
314.355

1.263.330

2.146.641

396.935

658.363

39.171

190.171

559.264

857.751

108.584

230.982

409.070

545.373

1.068.557

62,31

41.034

-95,22

41.607

81.396

41.034

-49,59

3.649.044

5.102.648

698.814

-86,30

353.263

304.824

2.530.758

3.468.599

675.662

827.437

698.814

-15,54

89.362

501.788

1.799.409

871.380

701.821

699.562

1.097.588

171.801

56.931

291.838

99.560

-65,89

56.328

174.127

78.946

-54,66

464

91.373

13.480

-85,25

139

26.338

7.134

-72,91

148.420

133.982

39.280

69.436

5.569

18.126

103.571

46.420

1.619

3.871

244

582

7 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

17

1.375

3.289

32.376

9.885

15.922

61,07

14.641

8.929

3.000

-66,40

13.161

901

4.574

55

12.922

23.394,55

1.672

978

200

-79,55

557

111

1.050

784

140

-82,14

65

83

60

-27,71

524

2.561

200

-92,19

403

1.035
540

140

-74,07

121

986

60

-93,91

2.590

2.509

200

-92,03

1.186

406

1.397

2.073

140

-93,25

30

60

100,00

64.533

67.753

600

-99,11

18.471

6.775

26.377

42.087

420

-99,00

19.684

18.891

180

-99,05

753

381

280

-26,51

208

227

227

0,00

545

154

53

-65,58

66

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
15
01
02
03
16
01
02
03
17
01
02
03
18
01
02
03
19
01
02
03
20

01
02
03
04
21

22

01

02

23
24
25

01
02
03
27
03
28

Alte programe comunitare finantate in perioada


2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar norvegian
Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri
proprii necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri ,
societati comerciale si alti beneficiari de drept
public sau privat necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile
postaderare de la Comunitatea Europeana
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare
SEE
Cheltuieli neeligibile
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
8.105

2
29.549

3
14.008

4
-52,59

3.038

10.164

8.149

-19,82

1.837

11.925

3.021

-74,67

3.229

7.460

2.838

-61,96

16.143

32.367

7.090

-78,09

9.509

13.327

3.520

-73,59

6.304

15.224

1.288

-91,54

330

3.816

2.282

-40,20

319

3.026

31

-98,98

19

2.994

8 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

275
25

32

31

-3,13

75

1.372

4.477

226,31

60

600

900,00

340

330

-2,94

75

972

3.547

264,92

66.168

275.565

1.400

-99,49

12.259

48.420

49.646

209.655

4.262

17.490

1.400

-92,00

160.739

347.086

20.406

-94,12

30.503

76.959

124.708

257.668

7.047

-97,27

5.309

12.459

13.359

7,22

735.315

1.521.855

602.467

-60,41

1.122.176

1.545.782

939.104

-39,25

167.636

398.469

188.117

-52,79

954.540

1.147.313

750.987

-34,54

150.423

408.657

343.861

-15,86

28.166

194.415

95.000

-51,14

15.489

22.477

46.971

108,97

220

1.852

6.545

8.105

23,83

13.626

15.682

37.636

139,99

11

250

1.230

392,00

35

124

254,29

35

124

254,29

100

67

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
03
30
31

01

02

35

36

37

38

39
41

57
01
02
01
02
03
04
58

01
01
02
03
02
01
02
03
03
01
02
03
04

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

100
Cheltuieli neeligibile
534.866
264.809
Transferuri din bugetul de stat din sumele primite
in cadrul mecanismului top up catre bugetele locale
860.626
656.751
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare, din sumele incasate in cadrul
procedurii top up
166.116
64.105
Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri
proprii necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare, din sumele incasate
in cadrul procedurii top up
694.510
592.646
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept
public sau privat necesare sustinerii derularii
proiecteloe finantate din FEN postaderare, din
sumele incasate in cadrul procedurii top up
42.485
49.712
3.062
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii institutii publice.
30.100
32.836
4.700
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru
promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.
7.863
9.600
3.531
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii altii decat institutii publice
420
2.000
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru
promotorii d proiect/beneficiarii altii decat institutii
publice.
100.000
285.000
247.045
Sume aferente corectiilot financiare suportate din
bugetul de stat
20.000
Sume aferente diferentei de dobanda la
disponibilitatile aferente programelor operationale
finantate prin fonduri structurale
13.837.472 15.594.854 21.339.296
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
7.225.209 7.621.878 12.965.767
Asigurari sociale
6.612.264 7.972.976 8.373.529
Ajutoare sociale
5.802.855 7.251.066 7.855.308
Ajutoare sociale in numerar
721.910
518.221
809.345
Ajutoare sociale in natura
15
Tichete de cresa
49
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
538.689 10.448.262
31.942
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
2.414.764
Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
381.536
Finantarea nationala
1.633.527
Finantarea externa nerambursabila
399.701
Cheltuieli neeligibile
358.697
Programe din Fondul Social European (FSE)
48.744
Finantarea nationala
274.953
Finantarea externa nerambursabila
35.000
Cheltuieli neeligibile
2.729.247
Programe din Fondul de Coeziune (FC)
431.036
Finantarea nationala
1.749.080
Finantarea externa nerambursabila
549.131
Cheltuieli neeligibile
115.712
Programe din Fondul European Agricol de

9 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

-14,54

-8,33

-18,09

-79,00

-64,91

36,84 22.637.950 23.391.345 24.099.587


70,11
5,02
8,33
-28,22

1.839,57 13.831.657 18.413.874 18.481.924

68

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
02
03
05
01
02
03
06
01
02
03
07
01
02
03
08
01
02
03
09
02
03
10

01
02
13
01
03
14
01
02
03
15
01
02
03
16
01
02
03
17

01
02
03
19

21

Dezvoltare Rurala (FEADR)


Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul European pentru Pescuit si
Afaceri Maritime (FEPAM)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Fondul de ajutor european destinat celor mai
defavorizate persoane
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Fondul pentru azil,migratie si integrare (FAMI)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Fondul pentru securitate interna
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul
afacerilor interne
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transferuri catre beneficiari de drept public/privat
pentru proiectele finantate din Fondul pentru azil,
migratie si integrare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)
Finantarea nationala
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2014-2020
Finantarea nationala
Finantare externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantare externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept
public sau privat necesare sustinerii derularii
proiectelor aprobate la finantare in cadrul
Mecanismului pentru Interconectarea Europei
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

10 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

14.661
83.074
17.977
102.246
75.199
16.000
11.047
31.942

499.678

4.791

74.444

27.151

421.951
3.283
7.600

8.000

5,26

1.800

3.000

66,67

4.000

2.000

-50,00

1.800

3.000

66,67

2.500

46.777

1.771,08

500

14.235

2.747,00

1.000

16.595

1.559,50

1.000

15.947

1.494,70

8.840

10.000

13,12

2.500

2.500

0,00

6.340

7.500

18,30

750
600
150

130.324
71.082
59.242
91.925
13.060
72.282
6.583
306

-1,29

73

64

-12,33

146

242

65,75

310

91
5
4

38.848 776.860,00
9.938 248.350,00
23.065

5.845 584.400,00

9.623

107.027

1.012,20

2.294

28.044

1.122,49

7.329

77.817

961,77

1.166
250.000

2.714

480.722

17.612,68

69

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire indicator

22

23
24

28
59
01
02
03
04

05
07
08
09
11
12
13

14
15
16

17
18
19
20
22
23
24
26

bugetele locale necesare sustinerii derularii


proiectelor finantate din FEN aferente cadrului
financiar 2014-2020
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
aferente cadrului financiar 2014-2020
01 Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri
proprii necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN aferente cadrului financiar 20142020
02 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept
public sau privat necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN aferente cadrului
financiar 2014-2020
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
Sume aferente asistentei financiare nerambursabile
alocata de Uniunea Europeana in perioada de
programare 2014-2020
Transferuri din bugetul de stat catre AFIR pentru
sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Burse
Ajutoare pentru daune provocate de calamitati
naturale
Finantarea partidelor politice
Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
minoritatilor nationale altele decat cele care
primesc subventii de la bugetul de stat
Finantarea unor programe si proiecte interetnice si
combatere a intolerantei
Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
organizatiilor reprezentative ale acestora
Programe pentru tineret
Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz
de calamitati naturale in agricultura
Asociatii si fundatii
Sustinerea cultelor
Contributia statului, pentru sprijinirea
asezamintelor religioase romanesti din afara
granitelor
Contributia statului la salarizarea personalului de
cult
Contributii la salarizarea personalului neclerical
Proiecte de comunicare, informare publica si
promovarea imaginii si intereselor romanesti peste
hotare
Despagubiri civile
Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea
prevenirii si combaterii epizootiilor
Indemnizatia de merit
Sume destinate finantarii programelor sportive
realizate de structurile sportive de drept privat
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor
Comunismului si al Rezistentei Sighet
Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara
Sume acordate membrilor academiilor

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

6.669

1.082.737

16.135,37

708

158.153

22.237,99

5.961

924.584

15.410,55

11 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

115
1.124.523

1.356.292
2.953.580

2.927.589

2.254.978

-22,97

474.482

494.514

516.880

4,52

2.647.875

2.727.262

2.988.604

30
6.077

7.145

17.343

142,73

85.685

102.401

105.401

2,93

3.115

4.036

4.000

-0,89

7.520

10.917

10.200

-6,57

5.162

6.621

2.700

-59,22

351

30
46.320

23,27

34.476

37.577

148.150

177.097

11.774

12.785

12.972

1,46

263.339

278.298

315.084

13,22

2.443

2.555

5.293

107,16

1.694

1.530

1.800

17,65

1.664.476

1.558.765

990.032

-36,49

169

24

42.677

51.149

48.341

-5,49

76.346

80.067

80.000

-0,08

3.006

5.770

9.575

65,94

1.100

1.100

1.100

0,00

756

800

800

0,00

8.235

8.480

8.580

1,18

70

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
27
28
30
31
32
33
34

37
65

01
02

70
71
01
01
02
03
04
30
02
01
03
72
01
01
79
80
03
10
01
30
81
01
01
06
02
02
03
84
85

Renta viagera agricola


Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la
Muntele Athos
Programe si proiecte privind prevenirea si
combaterea discriminarii
Sume aferente fondurilor administrate de
Eximbank
Rambursarea contravalorii unor servicii de
navigatie aeriana
Sume destinate mentinerii navigabilitatii
aeronavelor pentru zboruri speciale
Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor
cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru
bunurile imobiliare aflate in concesiunea
companiei care administreaza infrastructura
feroviara
Sume aferente restituirii contravalorii bunurilor si
sumelor confiscate
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila din contributia beneficiarilor finaliai
proiectelor
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Microbuze scolare
Alte active fixe
Stocuri
Rezerve de stat si de mobilizare
Reparatii capitale aferente activelor fixe
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor
comerciale
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI IMPRUMUTURI
Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau
activitati finantate integral din venituri proprii
Cheltuieli din sume ramase neutilizate in anul
anterior
Cheltuieli din sume acordate Republicii Moldova
si ramase neutilizate in anul anterior
Alte imprumuturi
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite externe
Rambursari de credite externe contractate de
ordonatorii de credite
Diferente de curs aferente datoriei publice externe
Rambursari de credite interne
Diferente de curs aferente datoriei publice interne
Rambursari de credite in contul imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
68.801

2
70.020

3
70.020

1.113

1.250

1.250

0,00

205

213

248

16,43

7.039

68,32

12 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

0,00

-37.022
78.588

9.923

831
4.182

340
1.567.738

1.229.855

786.767

-36,03

1.567.738

1.229.579

786.767

-36,01

663.878

513.103

512.491

276

2.850.058

4.324.272

4.319.954

-0,10

3.649.092

4.367.981

5.017.671

2.429.343

3.402.658

4.234.954

24,46

3.558.392

4.275.081

4.924.771

2.050.254

2.823.503

3.826.740

35,53

475.518

819.200

1.027.709

25,45

149.020

325.282

326.992

0,53

46.220

69.301

58.576

-15,48

90.700

92.900

92.900

72.317

211.036

1.307.179

1.398.684

2.413.463

72,55

149.999

143.000

12.000

-91,61

149.999

143.000

12.000

-91,61

129.221

157.304

140.814

-10,48

420.715

921.614

85.000

-90,78

420.715

921.614

85.000

-90,78

420.715

921.614

85.000

-90,78

2.733.686

3.329.095

2.554.360

-23,27

2.574.468

2.350.361

2.188.981

113.604

44.101

7.000

-84,13

10.000

10.000

10.000

2.564.468

2.340.361

2.178.981

11.601
113.604

32.500

113.604

32.500

2.620.082

3.284.994

2.547.360

-22,45

440.698

733.177

227.160

-69,02

340.171

321.465

227.160

-29,34

100.527

411.712

2.320.200

-2,11

7.000

181.683
181.683
2.179.384

2.370.134

-638.216

-335

-638.216

-335

71

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
03

04

05

5101
01
10
01
01
05
06
08
10
11
12
13
14
15
16
30
02
02
03
04
05
30
03
01
02
03
04
05
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

CURENT
-638.216
-335
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
-635.681
-335
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
-61
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor
institutii publice
-1.759
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente fondurilor externe
nerambursabile
12.892.274 14.565.541 16.063.326
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
12.787.022 14.359.321 15.718.804
CHELTUIELI CURENTE
3.625.710 3.507.069 4.155.301
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
2.903.828 2.872.823 3.476.815
Cheltuieli salariale in bani
2.403.816 2.464.273 2.940.845
Salarii de baza
32.803
37.462
35.414
Sporuri pentru conditii de munca
21.677
34.297
28.599
Alte sporuri
4
Fond de premii
858
1.804
1.670
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
613
989
805
Fond aferent platii cu ora
147.551
284.139
7.196
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
86.679
106.362
94.581
Indemnizatii de delegare
3.437
3.753
3.759
Indemnizatii de detasare
369
380
371
Alocatii pentru transportul la si de la locul de
munca
2.344
2.467
2.173
Alocatii pentru locuinte
203.672
64.317
233.982
Alte drepturi salariale in bani
27.447
15.276
15.337
Cheltuieli salariale in natura
27.042
14.358
14.640
Norme de hrana
34
32
41
Uniforme si echipament obligatoriu
139
531
401
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia
sa
30
83
29
Transportul la si de la locul de munca
201
272
226
Alte drepturi salariale in natura
694.435
663.210
618.909
Contributii
511.638
458.127
429.675
Contributii de asigurari sociale de stat
13.114
14.100
13.365
Contributii de asigurari de somaj
136.153
153.972
141.006
Contributii de asigurari sociale de sanatate
3.949
4.263
4.102
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
13
112
12
Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
29.565
32.636
30.749
Contributii pentru concedii si indemnizatii
785.341
964.007
833.295
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
457.824
547.448
457.726
Bunuri si servicii
19.262
19.387
14.036
Furnituri de birou
2.350
3.135
2.851
Materiale pentru curatenie
86.141
97.668
94.793
Incalzit, iluminat si forta motrica
11.309
14.618
13.943
Apa, canal si salubritate
27.782
26.313
47.465
Carburanti si lubrifianti
6.581
9.214
8.303
Piese de schimb
8.023
5.617
6.098
Transport
86.613
95.638
85.763
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
91.618
118.642
92.662
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
118.144
136.064
112.964
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si

13 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

10,28 16.427.223 19.541.714 20.065.715


9,47 16.147.089 19.217.437 19.713.123
18,48

3.893.030

4.005.028

4.198.154

863.272

883.568

892.324

21,02
19,34
5,78
19,92
8,02
22,86
3.848,57
12,46
-0,16
2,43
13,53
-72,51
-0,40
-1,93
-21,95
32,42
186,21
20,35
7,16
6,62
5,50
9,20
3,92
833,33
6,14
15,69
19,60
38,12
9,96
3,03
4,84
80,39
10,97
-7,89
11,51
28,04
20,45

72

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
02
03
02
04
01
02
03
05
01
03
30
06
01
02
09
10
11
12
13
14
16
25

30
01
02
03
04
07
08
09
30
51
01
01
03
55
01
07
08
09
12
18
02
01
04
03
01
03
04
05

functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Fondul Primului ministru
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Actiuni de sanatate
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe comunitare
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Programe ISPA
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Alte transferuri curente interne
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
Alte transferuri curente in strainatate
Contributia Romaniei la bugetul U.E.
Contributii din taxe vamale
Contributii din sectorul zaharului
Contributii din resursa TVA
Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii
Britanii

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

26.717

36.127

45.883

27,00

155

150

153

2,00

155

150

153

2,00

398

556

548

-1,44

359

499

491

-1,60

0,00

38

55

55

0,00

17.282

20.393

22.516

10,41

4.524

8.022

9.246

15,26

60

10

-83,33

12.758

12.311

13.260

7,71

82.632

86.307

90.481

4,84

56.929

54.549

60.513

10,93

25.701

31.758

29.968

-5,64

137

98

100

2,04

14 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

30
2.352

2.590

3.303

27,53

492

839

1.207

43,86

2.229

3.612

4.057

12,32

1.381

2.937

3.574

21,69

52

378

1.090

188,36

5.051

18.687

7.729

-58,64

188.641

202.895

235.888

16,26

736

473

1.056

123,26

11.766

16.501

29.121

76,48

3.961

10.100

10.031

-0,68

111.216

119.346

113.156

-5,19

1.080

1.181

1.272

7,71

291

500

500

0,00

61

2.559

393

-84,64

59.532

52.235

80.359

53,84

147.089

349.909

353.940

1,15

147.089

349.909

353.940

1,15

147.081

349.898

353.918

1,15

11

22

100,00

7.226.553

6.556.139

7.194.781

9,74

3.914

16.237

22.585

39,10

158

158

0,00

2.344

12.392

19.620

58,33

1.478

530

-64,14

1.570

2.208

2.277

3,13

76.813

153.927

53.484

-65,25

75.930

152.522

52.511

-65,57

883

1.405

973

-30,75

7.145.826

6.385.975

7.118.712

11,47

465.597

515.883

548.340

6,29

3.373

3.978

3.996

0,45

730.181

712.375

771.655

8,32

445.230

487.551

453.029

-7,08

285.428

292.043

292.169

7.011.214

7.272.478

7.274.206

73

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
06
07
56

01
01
02
03
02
01
02
03
08
01
02
03
12
01
02
03
13
01
03
15
01
02
03
16
01
02
03
17
01
02
03
18
03
19
01
02
03
20

01
02
03
21

22

Contributii din resursa VBN


Contributii suplimentare si neprevazute
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen
Finantarea nationala
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar norvegian
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
5.166.869

2
4.573.961

3
5.108.972

Estimari
2019

11,70

334.577

92.227

232.720

152,33

933.034

2.520.891

1.045.711

-58,52

45.067

157.913

333

-99,79

7.932

26.422

35.729

131.123

1.408

368

333

-9,51

82.323

113.572

3.954

-96,52

10.526

18.911

57.658

80.569

14.140

14.092

3.954

-71,94

55

666

43

15 - mii lei -

Estimari
2018

6.520

92

80
548

12

38

6.282

17.687

1.840

1.338

4.091

12.599

350

3.750

258

280

280

0,00

208

227

227

0,00

50

53

53

0,00

29

5.429

14

-99,74

1.063

14

-98,68

4.285
29

81

5.474

5.811

3.100

-46,65

5.228

3.925

2.624

-33,15

210

1.764

346

-80,39

36

122

130

6,56

294

1.662

31

-98,13

19

1.662

275
31

52.713

40

30

-25,00

40

30

-25,00

234.042

1.400

-99,40

10.241

39.227

38.210

178.241

4.262

16.574

1.400

-91,55

41.477

166.080

5.069

-96,95

10.172

35.438

30.723

124.286

581

6.356

5.069

-20,25

35.253

165.277

83.714

-49,35

169.882

626.252

625.859

-0,06

74

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01

02

23
24
25

01
02
03
27
03
28
03
30
31

01

02

35

36

41

58

06
01
02
03
08
01

postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri
proprii necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri ,
societati comerciale si alti beneficiari de drept
public sau privat necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile
postaderare de la Comunitatea Europeana
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare
SEE
Cheltuieli neeligibile
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE
Cheltuieli neeligibile
Transferuri din bugetul de stat din sumele primite
in cadrul mecanismului top up catre bugetele locale
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare, din sumele incasate in cadrul
procedurii top up
Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri
proprii necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare, din sumele incasate
in cadrul procedurii top up
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept
public sau privat necesare sustinerii derularii
proiecteloe finantate din FEN postaderare, din
sumele incasate in cadrul procedurii top up
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii institutii publice.
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru
promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.
Sume aferente diferentei de dobanda la
disponibilitatile aferente programelor operationale
finantate prin fonduri structurale
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
Fondul de ajutor european destinat celor mai
defavorizate persoane
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Fondul pentru securitate interna
Finantarea nationala

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

147.068

372.115

177.342

-52,34

22.814

254.137

448.517

76,49

61.544

137.466

189.360

37,75

28.166

194.415

95.000

-51,14

10.422

13.231

29.642

124,03

557

226

869

284,51

9.865

12.939

28.706

121,86

66

67

1,52

35

124

254,29

35

124

254,29

16 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

100
100
19.784

52.524

372.444

603.909

64.105

160.241

308.339

443.668

174

2.000

4.264

113,20

1.393

2.600

3.437

32,19

1.962.408

287,69

20.000

31.942

506.178

31.942

499.678

4.791

74.444

27.151

421.951

3.993.733

6.695.379

6.975.945

3.283
14.777
3.235

75

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
02
03
14
01
02
03
15
01
02
16
01
17

01
02
03
19

21

22

01

02

23
24

59
01
11
17
19
22
30
65

01
70

Finantarea externa nerambursabila


Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2014-2020
Finantarea nationala
Finantare externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept
public sau privat necesare sustinerii derularii
proiectelor aprobate la finantare in cadrul
Mecanismului pentru Interconectarea Europei
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN aferente cadrului
financiar 2014-2020
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
aferente cadrului financiar 2014-2020
Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri
proprii necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN aferente cadrului financiar 20142020
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept
public sau privat necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN aferente cadrului
financiar 2014-2020
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
Sume aferente asistentei financiare nerambursabile
alocata de Uniunea Europeana in perioada de
programare 2014-2020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Burse
Asociatii si fundatii
Despagubiri civile
Indemnizatia de merit
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
Programe si proiecte privind prevenirea si
combaterea discriminarii
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

17 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

8.595
2.947
88.075
12.482
69.010
6.583
302
60
242
3

42

1.300,00

42

1.300,00

6.497

51.360

690,52

991

7.806

687,69

5.506

43.254

685,58

300
250.000

80.683

352.621

140.443

212.178

25
1.124.523

34.975

46.044

4.741

-89,70

648

500

515

3,00

243

338

350

3,55

24.681

38.651

3.278

-91,52

9.002

5.943

196

399

350

-12,28

205

213

248

16,43

2.376

39.796

37.915

-4,73

2.376

39.796

37.915

-4,73

146.486

194.954

344.522

76,72

2.718

2.746

2.769

91.174

66.103

77.556

280.134

324.277

352.592

76

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
71
01
01
02
03
30
03
79
80
03
84
85

01
03

01
01
02
03
04
03
04
5301
01
10
01
01
05
06
11
12
13
16
30
02
04
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI IMPRUMUTURI
Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau
activitati finantate integral din venituri proprii
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
Autoritati executive si legislative
Administratia prezidentiala
Autoritati legislative
Autoritati executive
Alte organe ale autoritatilor publice
Contributia la bugetul UE
Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea
Europeana
CERCETARE FUNDAMENTALA SI
CERCETARE DEZVOLTARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Alocatii pentru locuinte
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia
sa
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
146.486

2
194.954

3
344.522

145.054

188.911

312.028

65,17

15.995

42.655

106.474

149,62

71.170

69.253

99.040

43,01

14.774

17.752

21.787

22,73

43.116

59.251

84.727

43,00

1.430

6.043

32.494

437,71

7.725.091

-2,65

76,72

18 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

5
280.134

6
324.277

7
352.592

11.601
11.601
11.601
-41.234

-335

-41.234

-335

-41.234

-335

-41.234

-335

5.718.281

7.935.030

19.167

37.505

53.155

41,73

320.885

342.084

425.199

24,30

4.941.478

7.136.142

6.732.805

-5,65

436.751

419.299

513.932

22,57

7.145.826

6.385.975

7.118.712

11,47

28.166

244.536

1.219.523

398,71

1.481.163

1.954.750

2.385.465

22,03

2.133.256

2.061.758

1.818.802

1.481.789

1.946.456

2.375.387

22,04

2.123.229

2.051.268

1.807.826

139.520

146.802

171.734

16,98

172.161

176.429

185.236

109.934

119.468

141.370

18,33

108.231

116.412

137.783

18,36

1.278

1.833

2.094

14,24

37

53

56

5,66

497

551

10,87

331

332

332

0,00

58

163

263

61,35

12

12

0,00

18.406

18.868

19.063

166

279

68,07

18

14

29

107,14

18

14

29

107,14

29.568

27.320

30.335

11,04

22.257

19.248

21.203

10,16

508

574

675

17,60

5.709

6.162

7.018

13,89

249

273

293

7,33

845

1.063

1.146

7,81

11.542

18.442

18.422

-0,11

8.563

12.232

12.173

-0,48

58

180

157

-12,78

94

108

111

2,78

4.617

6.073

6.074

0,02

299

418

418

0,00

163

220

221

0,45

77

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
06
07
08
09
30
02
03
02
05
30
06
01
02
09
11
12
13
14
30
02
04
07
30
51
01
01
55
01
12
13
48
02
01
56

01
01
02
03
02
01
02
03
15
01
02
03
19
01
02

Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru animale
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Programe de dezvoltare
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

95

96

1,05

110

102

102

0,00

535

684

686

0,29

276

608

607

-0,16

2.407

3.744

3.701

-1,15

51

1.225

1.279

4,41

13

14

14

0,00

13

14

14

0,00

36

967

768

-20,58
-20,58

36

967

768

225

669

652

-2,54

46

315

400

26,98

179

354

252

-28,81

0,00

139

139

0,00

253

257

1,58

52

104

100,00

78
2
28

140

155

10,71

2.547

2.745

2.875

4,74

271

336

337

0,30

37

38

38

0,00

0,00

2.237

2.365

2.494

5,45

23.965

88.469

91.856

3,83

23.965

88.469

91.856

3,83

23.965

88.469

91.856

3,83

1.038.049

1.097.833

1.462.906

33,25

893.640

931.624

1.352.746

45,20

15.226

10.000

40.000

300,00

359.086

399.140

512.150

28,31

519.328

522.484

800.596

53,23

144.409

166.209

110.160

-33,72

144.409

166.209

110.160

-33,72

252.602

574.414

6.478

-98,87

209.423

484.079

29.921

67.591

146.148

325.262

33.355

91.226

25.523

65.490

4.035

10.045

21.477

55.386

11

59

44

17

28

12

14

19 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

93.219

94.666

95.387

1.402.369

1.315.905

1.244.525

2.311

2
1.659

3.850

249

578

1.410

3.272

78

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
20

01
02
03
23
35

37

58

01
01
02
03
02
01
02
03
14
01
02
15
01
17

01
02
03
59
01
11
19
22
26
70
71
01
01
02
03
30
03
84
85

01

Asistenta tehnica in cadrul programelor


operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii institutii publice.
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii altii decat institutii publice
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European (FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Alte programe comunitare finantate in perioada
2014-2020
Finantarea nationala
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Burse
Asociatii si fundatii
Indemnizatia de merit
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
Sume acordate membrilor academiilor
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
13.214

2
14.637

2.893

2.939

8.679

8.802

1.643

2.896

365

390

6,85

2.001

4.756

4.728

-0,59

738

1.220

1.360

11,48

2.100

605.339

28.725,67

20 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

415.658

425.817

243.836

19.105

19.583

19.779

396.200
68.524
274.098
53.578
194.036
24.044
134.992
35.000
3.850
578
3.272
4
4
2.100

11.249

435,67

315

1.607

410,16

1.785

9.112

410,48

530
16.111

18.396

18.652

1,39

1.260

1.065

1.120

5,16
-23,08

100

130

100

6.399

8.616

8.748

1,53

117

105

104

-0,95

8.235

8.480

8.580

1,18

566

8.294

10.078

21,51

10.027

10.490

10.976

566

8.294

10.078

21,51

10.027

10.490

10.976

129

5.550

4.228

-23,82

3.281

3.300

0,58

1.584

200

-87,37

226

588

160,18

125
4

459

140

-69,50

437

2.744

5.850

113,19

-1.192
-1.192

-1.192

79

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
03

01
02
5401
01
10
01
30
03
01
02
03
20
01
08
09
12
25

28
30
09
30
50
01
51
02
30
55
01
14
47
50
02
03
05
59
03
17
37
70
71
01
02
30
72
01
01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in


anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
Cercetare fundamentala (de baza)
Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice
generale
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Consultanta si expertiza
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Ajutor public judiciar
Alte cheltuieli
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri de capital
Fondul de risc pentru intreprinderii mici si mijlocii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Fond National de Preaderare
Plata valorii de executare a garantiei in contul
finantatorilor in cadrul programului Prima casa
Sume rezultate din executarea garantiilor acordate
din bugetul de stat
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate
Contributia Romaniei la Fondul European pentru
dezvoltare
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Finantarea partidelor politice
Despagubiri civile
Sume aferente restituirii contravalorii bunurilor si
sumelor confiscate
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor
comerciale

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
-1.192

21 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

1.417.391

258.242

165.194

-36,03

63.772

1.696.508

2.220.271

30,87

1.845.128

2.785.183

1.387.051

-50,20

1.734.153

1.858.403

2.022.483

1.851.070

2.696.835

1.302.023

-51,72

1.643.433

1.765.483

1.929.563

54.199

29.163

75.287

77.325

78.346

107.000

107.000

107.000

10.000

25.000

12.000

190.598

191.222

192.240

1.260.548

1.310.737

1.510.814

40.560
20.117
20.117
20.443
15.167
87
5.189
60.871

76.234

75.255

-1,28

0,00

0,00

0,00

154

1.032

1.032

0,00

13.631

28.483

27.136

-4,73

42.628

40.167

39.005

-2,89

4.454

6.544

8.074

23,38

3.951

5.944

3.744

-37,01

503

600

4.330

621,67

962.802

100.000

-89,61

962.802

100.000

-89,61

5.234

5.000

-4,47

5.234

5.000

-4,47
-4,47

5.234

5.000

175.371

165.661

179.162

8,15

77.514

93.534

87.710

-6,23

64.513

46.059

34.735

-24,59

13.000

20.000

20.000

0,00

27.475

32.975

20,02

97.857

72.127

91.452

26,79

45.606

12.853

10.140

-21,11

52.251

59.274

81.312

37,18

1.614.827

1.446.344

942.606

-34,83

6.077

7.145

17.343

142,73

1.608.750

1.438.859

925.263

-35,69

340
18.416

88.348

85.028

-3,76

90.720

92.920

92.920

28

250,00

20

20

20

28

250,00

0,00
90.700

92.900

92.900

20
18.416

88.340

85.000

-3,78

18.416

88.340

85.000

-3,78

18.416

88.340

85.000

-3,78

80

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
84
85

01
03

02
04
11
14
15
50
5501
01
20
24
01
02
03
04
30
01
01
03
02
01
03
07

04
51
02
10
79
81
01
06
02
02
03
5601

01
51

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
Fondul National de Preaderare
Asistenta nationala externa pentru dezvoltare
Plata valorii de executare a garantiei in cadrul
programului Prima casa
Sume rezultate din executarea garantiilor acordate
din bugetul de stat
Alte servicii publice generale
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA
SI IMPRUMUTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor externe
Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor interne
Stabilirea riscului de tara
Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice interne
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe
Prime la emisiunea titlurilor de stat
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe
Alte dobanzi
Suma neta negativa aferenta diferentei de dobanda
bonificata pentru disponibilitatile contului curent in
valuta administrat de Ministerul Finantelor Publice
la Banca Nationala a Romaniei
Dobanzi aferente imprumuturilor
preluate/contracte de MFP in baza OUG 64/2007
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri de capital
Plati in contul creditelor garantate si/sau
subimprumutate
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite externe
Diferente de curs aferente datoriei publice externe
Rambursari de credite interne
Diferente de curs aferente datoriei publice interne
Rambursari de credite in contul imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL
INTRE DIFERITE NIVELE ALE
ADMINISTRATIEI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
-24.356

22 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

-24.356

-24.356
-24.356

962.802

100.000

-89,61

45.012

45.693

34.335

-24,86

97.857

72.077

91.402

26,81

13.000

20.000

20.000

0,00

27.475

32.975

20,02

1.657.136

1.108.339

-33,12

1.689.259

10.977.896 11.664.000 12.487.921


8.697.985

8.700.471 10.167.721

7,06 13.521.736 13.405.941 13.080.691


16,86 11.153.973 11.261.661 11.097.791

37.098

43.214

37.587

-13,02

37.098

43.214

37.587

-13,02

17.175

16.762

14.555

-13,17

13.980

16.000

14.000

-12,50

2.401

5.000

5.000

0,00

3.542

5.452

4.032

-26,05

8.660.887

8.592.407 10.015.523

4.395.513

3.510.107

4.759.000

35,58

6.242.352

5.616.478

4.759.000

-15,27

42.572

34.429

21.656

16,56 10.965.825 11.087.643 10.939.412

-1.846.839 -2.106.371
3.718.738

4.437.300

4.609.749

3,89

3.718.738

4.437.300

4.609.749

3,89

12.000

12.000

0,00

12.000

12.000

0,00

633.000

634.774

0,28

64.850

114.611

76,73

64.850

114.611

76,73

64.850

114.611

76,73

2.279.911

2.963.529

2.320.200

2.279.911

2.963.529

2.320.200

100.527

411.712

100.527

411.712

2.320.200

-2,11

546.636

145.576

139.589

136.723

-21,71

2.367.763

2.144.280

1.982.900

-21,71

2.367.763

2.144.280

1.982.900

16.571.282 19.831.279 15.517.386

-21,75 12.345.735 11.043.361

9.541.793

16.571.295 19.831.279 15.517.386

-21,75 12.345.735 11.043.361

9.541.793

16.571.295 19.831.279 15.517.386

-21,75 12.345.735 11.043.361

9.541.793

181.683
181.683
2.179.384

2.370.134

81

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
06
07
08
11

84
85

01
03

02
03
04
05
6001
01
10
01
01
05
06
10
12
13
14
30
02
02
03
05
30
03
01
02
03
05
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07

Transferuri curente
Transferuri din Fondul de interventie
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor sociale de stat
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor pentru somaj
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor sociale de stat
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor pentru somaj
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
fondului de asigurari sociale de sanatate
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale din Fondul de Interventie
APARARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
2
3
16.571.295 19.831.279 15.517.386

4
-21,75

23 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

157.493
13.471.924 18.617.646 14.449.438

-22,39

214.372
2.727.506

1.213.633

1.067.948

-12,00

13.471.924 18.617.646 14.449.438

-22,39

-13
-13

-13
-13

214.372
2.727.506

1.213.633

1.067.948

-12,00

5.668.377

6.029.969

6.772.069

12,31

6.533.676

7.189.492

7.876.690

4.343.326

4.735.209

4.326.200

-8,64

4.616.923

4.771.312

4.960.740

3.273.358

3.328.485

3.250.082

-2,36

3.352.354

3.475.760

3.650.050

1.833.288

1.878.249

2.029.885

8,07

1.499.939

1.534.534

1.681.615

9,58

152.808

156.096

158.292

1,41

38

82

102

24,39

282

330

300

-9,09

18

25

107.372

100.467

107.326

6,83

909

1.622

1.644

1,36

71.922

85.093

80.606

-5,27

869.342

933.793

894.784

-4,18

591.742

644.799

596.732

-7,45

103.145

105.560

118.396

12,16

24.048

22.343

27.017

20,92

150.407

161.091

152.639

-5,25

570.728

516.443

325.413

-36,99

473.023

414.033

223.373

-46,05

1.038

1.123

1.192

6,14

89.120

91.619

91.764

0,16

1.854

3.565

3.408

-4,40

896.559

918.481

925.591

157.480

5.693

6.103

5.676

-7,00

771.479

1.004.809

753.993

-24,96

581.674

648.278

515.077

-20,55

4.582

7.145

6.573

-8,01

2.559

4.812

3.779

-21,47

155.719

141.218

175.389

24,20

25.776

27.926

27.765

-0,58

124.141

117.537

97.850

-16,75

65.993

89.459

47.185

-47,26

6.941

9.904

13.834

39,68

82

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
08
09
30
02
03
01
02
04
01
02
04
05
01
03
30
06
01
02
09
10
11
12
13
14
15
25

30
02
03
04
09
30
51
01
03
55
02
01
06
57
02
01
02
59
11
70
71
01
01
02
03

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet


Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Actiuni de sanatate
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
Cofinatare la Programul NATO de Investitii in
Securitate
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Asociatii si fundatii
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
15.210

2
9.957

3
12.524

174.966

233.294

123.260

-47,17

5.788

7.026

6.918

-1,54

15.404

43.643

33.178

-23,98

32.461

35.262

45.793

29,87

31.548

34.294

44.725

30,42

914

968

1.068

10,33

4.849

6.626

10.979

65,70

4.564

6.046

10.432

72,54

216

360

362

0,56

70

220

185

-15,91

45.345

95.379

66.303

-30,48

31.754

55.981

48.310

-13,70

1.018

4.432

2.594

-41,47

12.573

34.966

15.399

-55,96

16.752

20.522

23.021

12,18

10.295

11.366

11.967

5,29

6.457

9.156

11.054

20,73

1.259

2.454

851

-65,32

766

969

928

-4,23

17

80

76

-5,00

479

839

925

10,25

24 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

25,78

15

1.854

3.089

3.317

7,38

48.257

117.664

20.000

-83,00

27

146

94

-35,62

22.336

29.858

33.436

11,98

307

726

1.465

101,79

1.179

2.276

2.710

19,07

3.525

3.469

4.301

23,98

54

55

1,85

17.324

23.333

24.905

6,74

106.649

120.130

147.180

22,52

106.649

120.130

147.180

22,52

106.649

120.130

147.180

22,52

191.416

281.273

174.310

-38,03

191.416

281.273

174.310

-38,03

191.416

281.175

174.310

-38,01

168.401

176.821

185.662

198.974

199.615

198.802

285

285

285

350

350

350

98
174

212

285

34,43

174

212

285

34,43

35

18

32

77,78

139

194

253

30,41

250

300

350

16,67

250

300

350

16,67

1.332.539

1.294.760

2.445.869

88,91

1.916.753

2.418.180

2.915.950

1.332.539

1.294.760

2.445.869

88,91

1.916.753

2.418.180

2.915.950

1.228.350

1.178.994

2.379.774

101,85

27.826

56.117

195.960

249,20

9.089

27.702

65.809

137,56

352

83

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
30
03
84
85

01
03

01
02
03
25
50
6101
01
10
01
01
03
05
06
10
11
12
13
14
15
16
30
02
02
03
04
05
30
03
01
02
03
04
05
06
20
01
01
02
03
04
05

Alte active fixe


Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
Administratie centrala
Aparare nationala
Participarea la misiuni si operatiuni militare in
afara teritoriului statului roman
Cercetare si dezvoltare pentru aparare
Alte cheltuieli in domeniul apararii
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru transportul la si de la locul de
munca
Alocatii pentru locuinte
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia
sa
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
1.191.435

2
1.094.823

3
2.118.005

104.189

115.766

66.095

25 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

93,46
-42,91

-7.488
-7.488

-7.488
-7.488

306.540

414.831

379.248

-8,58

5.177.695

5.443.705

6.216.337

14,19

156.988

138.233

143.421

3,75

24.273

27.898

23.992

-14,00

2.881

5.302

9.071

71,09

14.726.073 15.821.064 14.578.758

-7,85 14.890.587 15.303.997 16.124.030

14.485.777 15.126.883 14.016.807

-7,34 14.428.924 14.863.218 15.601.035

11.997.158 11.932.011 11.171.333

-6,38 11.523.226 11.983.666 12.590.355

7.078.487

7.257.439

7.097.902

-2,20

4.885.040

5.122.414

5.584.603

9,02

30.029

31.808

32.338

1,67

381.166

382.266

416.445

8,94

194.496

208.717

233.310

11,78

341

456

560

22,81

24

73

204,17

8.961

14.398

18.236

26,66

932

1.149

1.176

2,35

10.740

10.079

11.000

9,14

10

42.189

49.336

52.192

5,79

1.524.587

1.436.782

747.969

-47,94

1.819.747

1.763.317

2.301.150

30,50

1.243.271

1.284.591

1.675.737

30,45

492.898

380.128

473.387

24,53

61

286

196

-31,47

19.515

27.890

28.764

3,13

64.002

70.422

123.066

74,76

2.099.492

1.873.055

722.265

-61,44

1.699.131

1.470.332

324.901

-77,90

13.135

12.166

9.286

-23,67

360.263

357.758

354.013

-1,05

4.097

3.766

3.235

-14,10

460

1.105

1.053

-4,71

22.404

27.928

29.777

6,62

1.141.410

1.276.696

1.255.074

-1,69

575.589

618.358

634.803

2,66

11.843

13.187

11.974

-9,20

2.036

2.858

2.277

-20,33

177.623

200.942

226.412

12,68

20.778

22.052

19.670

-10,80

157.592

169.902

158.495

-6,71

1.297.561

1.335.110

1.364.255

84

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
06
07
08
09
30
02
03
01
02
04
01
02
03
04
05
01
03
30
06
01
02
07
09
11
12
13
14
15
24
01
02
25

28
30
01
02
03
04
07
30
51
01
01
03
10

52

Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Mentenanta tehnica si echipamente destinate
apararii, ordinii publice si sigurantei nationale
Materiale de laborator
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor externe
Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor interne
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Ajutor public judiciar
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Actiuni de sanatate
Transferuri privind contributii de sanatate pentru
persoane care executa pedepse private de libertate
sau arest preventiv
Transferuri din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini
aflati in centrele de cazare

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
37.168

2
37.824

3
39.593

26 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

4,68

881

828

538

-35,02

35.981

36.582

38.147

4,28

100.269

98.506

101.754

3,30

31.420

35.677

35.943

0,75

53.526

56.048

40.807

-27,19

7.076

7.535

9.461

25,56

3.559

3.924

6.553

67,00

3.517

3.611

2.908

-19,47

2.862

3.632

3.079

-15,23

2.644

3.047

2.624

-13,88

123

328

254

-22,56

67

240

153

-36,25

28

17

48

182,35

27.958

52.866

54.373

2,85

7.997

10.686

10.931

2,29

252

565

228

-59,65

19.709

41.615

43.214

3,84

34.536

36.393

38.298

5,23

17.401

20.007

21.109

5,51

17.136

16.386

17.189

4,90

16.826

14.931

-11,26

5.703

8.195

5.692

-30,54

764

1.368

1.194

-12,72

20.577

18.889

18.317

-3,03

525

1.440

1.436

-0,28

1.041

2.436

2.466

1,23

2.786

4.306

4.154

-3,53

24

-33,33

24

-66,67

1
10.149

8.087

8.598

6,32

933

3.580

283,71

145.592

177.091

144.746

-18,26

124

213

193

-9,39

862

1.831

1.135

-38,01

7.916

17.108

10.829

-36,70

68.061

80.120

62.558

-21,92

250

249

260

4,42

68.378

77.570

69.771

-10,05

1.054.446

1.176.554

1.354.880

15,16

1.050.062

1.165.267

1.348.210

15,70

951.747

1.038.837

1.200.484

15,56

97.081

124.724

145.658

16,78

1.198

1.556

1.787

14,85

36

150

281

87,33

1.313.691

1.376.738

1.440.466

85

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
02
08
11
12
55
01
03
08
18
48
02
01
56

01
01
02
03
02
01
02
03
03
01
02
07
01
02
08
01
02
03
09
01
02
03
10
01
02
03
11
01
02
03
12
01
02
03
13
03

Transferuri de capital
Aparatura medicala si echipamente de
comunicatii in urgenta
Transferuri pentru reparatii capitale la spitale
Transferuri pentru finantarea investitiilor la
spitale
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe cu finantare rambursabila
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Alte transferuri curente interne
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul de Coeziune(FC)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Programe Instrumentul de Asistenta pentru
Preaderare(IPA)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European de Returnare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European de Integrare a
resortisantilor tarilor terte
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen
Cheltuieli neeligibile

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
4.384

2
11.287

4.222

3
6.670

4
-40,91

10.418

5.953

-42,86

100

1.900,00

162

864

617

-28,59

7.964

14.948

15.250

2,02

812

3.405

5.733

68,37

27 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

15.247

13.218

13.310

5.287

460

1.902

297
2.365
90

590

5.233

786,95

425

450

500

11,11

7.152

11.543

9.517

-17,55

7.152

11.543

9.517

-17,55

208.865

593.664

34.138

-94,25

51.075

259.546

200

-79,55

8.429

44.877

41.625

214.520

1.021

149

55.178

32.465

6.699

4.485

37.963

22.525

10.516

5.455
190.215
26.700
163.515

1.116

3.871

168

582

948

3.289

19.737

548

2.037

178

13.161

353

4.539

17

1.672

978

557

111

1.050

784

140

-82,14

65

83

60

-27,71

524

2.561

200

-92,19

403

1.035
540

140

-74,07

121

986

60

-93,91

2.590

2.509

200

-92,03

1.186

406

1.397

2.073

140

-93,25

30

60

100,00

58.251

50.066

600

-98,80

16.631

5.437

22.286

29.488

420

-98,58

19.334

15.141

180

-98,81

495

101

495

101

86

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
15
01
02
03
16
01
02
03
17
03
18
01
02
03
19
01
02
23
25

01
02
03
36

38

57
02
01
02
58

01
01
02
07
01
02
03
08
01
02
03
09
02
03
10

Alte programe comunitare finantate in perioada


2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar norvegian
Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru
promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru
promotorii d proiect/beneficiarii altii decat institutii
publice.
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Fondul pentru azil,migratie si integrare (FAMI)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Fondul pentru securitate interna
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul
afacerilor interne
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transferuri catre beneficiari de drept public/privat
pentru proiectele finantate din Fondul pentru azil,

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
6.471

2
12.899

1.869
1.541

3
4.144

4
-67,87

4.627

1.620

-64,99

2.818

1.505

-46,59

3.061

5.454

1.019

-81,32

5.449

8.023

60

-99,25

527

569

50

-91,21

4.739

7.096

183

358

10

-97,21

4.447

377,15

28 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

32
32
75

932

600
330
75

932

3.517

277,36

67

3.109

103

100

-2,91

4.787

8.970

9.104

1,49

1.015

6.043

4.261

-29,49

3.761

2.743

4.680

70,62

11

184

163

-11,41

1.378

14.736

14.663

-0,50

2.000

420

-79,00

13

59

86

45,76

13

59

86

45,76

13

49

76

55,10

10

10

0,00

20.000

86.000

330,00

10

442

57

2.667

86

89

90

127.497

50.115

50.000

36.000
6.228
29.772
7.600

8.000

5,26

1.800

3.000

66,67

4.000

2.000

-50,00

1.800

3.000

66,67

2.500

32.000

1.180,00
2.100,00

500

11.000

1.000

8.000

700,00

1.000

13.000

1.200,00

10.000

13,12

750
600
150
8.840

87

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
02
15
01
02
03
59
01
11
17
65

01
70
71
01
01
02
03
30
03
84
85

01
03

05

01
03
01
02
03
04
05
06
07
25
50
6501
01
10
01
01
03
04
05
06

migratie si integrare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Alte programe comunitare finantate in perioada
2014-2020
Finantarea nationala
Finantare externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Burse
Asociatii si fundatii
Despagubiri civile
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente fondurilor externe
nerambursabile
Administratia centrala
Ordine publica
Politie
Jandarmerie
Paza si supravegherea frontierei
Siguranta nationala
Protectie civila si protectia contra incendiilor
Autoritati judecatoresti
Penitenciare
Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si
siguranta nationala
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si
sigurantei nationale
INVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

2.500

2.500

0,00

6.340

7.500

18,30

29 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

310
73
146
91
3.751

44.401

48.310

8,80

12

34

36

5,88

3.739

44.367

44.831

1,05

72.170

68.550

51.736

-24,53

72.170

68.550

51.736

-24,53

259.714

694.181

561.951

-19,05

259.714

694.181

561.951

-19,05

150.892

412.429

314.123

-23,84

60.826

101.704

143.444

41,04

51.405

135.350

85.100

-37,13

103.825

103.822

140.657

461.663

440.779

522.995

461.663

440.779

522.995

3.443

7.310

36.686

18.169

-50,47

31.350

138.689

67.410

-51,39

16.059

21.971

13.739

-37,47

42.504

-19.418
-19.418

-19.418
-17.659

-1.759

631.379

829.847

1.670.936

101,35

5.575.327

5.798.034

4.893.130

-15,61

3.434.955

3.557.284

2.977.955

-16,29

1.283.360

1.350.760

1.199.593

-11,19

857.012

889.990

715.582

-19,60

1.908.309

2.425.407

2.147.793

-11,45

1.384.698

1.686.235

1.272.261

-24,55

3.371.768

3.124.589

2.600.894

-16,76

943.956

1.031.351

1.192.999

15,67

390

778

1.820

133,93

910.245

924.823

798.925

-13,61

4.442.367

4.814.744

4.920.364

2,19

4.740.538

4.975.629

5.015.979

4.336.420

4.473.499

4.611.009

3,07

4.456.775

4.550.705

4.481.667

579.843

486.552

556.811

14,44

557.971

571.125

596.408

416.800

396.992

439.115

10,61

346.894

347.995

370.743

6,54

565

403

399

-0,99

7.335

6.756

7.235

7,09

2.811

5.646

7.097

25,70

17

88

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
10
11
12
13
14
15
16
30
02
02
03
04
05
30
03
01
02
03
04
05
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
03
01
02
04
01
02
03
04
05
01
03
30
06
01
02
07
09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul


Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru transportul la si de la locul de
munca
Alocatii pentru locuinte
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia
sa
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Mentenanta tehnica si echipamente destinate
apararii, ordinii publice si sigurantei nationale
Materiale de laborator

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

30 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

1.197
40.515

22.243

40.121

80,38

225

312

38,67

620

741

881

18,89

388

429

351

-18,18

139

129

78

-39,53
-3,48

455

604

583

15.865

11.821

11.315

-4,28

37.201

21.133

27.033

27,92

26.475

15.665

21.273

35,80

7.235

3.850

3.771

-2,05

105

155

157

1,29

434

146

133

-8,90

2.951

1.317

1.699

29,01

114.555

68.427

90.663

32,50

87.968

49.245

62.723

27,37

1.602

1.238

1.899

53,39

21.438

15.189

22.171

45,97

506

454

546

20,26

33

33

0,00

3.040

2.268

3.291

45,11

169.595

148.192

147.520

-0,45

80.126

74.253

74.736

0,65

3.126

3.427

3.741

9,16

1.855

1.689

1.779

5,33

35.028

38.537

35.841

-7,00

7.059

3.688

4.368

18,44

2.822

1.722

2.032

18,00

1.196

1.002

1.018

1,60

503

201

224

11,44

4.829

4.742

5.193

9,51

7.347

10.059

10.774

7,11

16.362

9.186

9.766

6,31

13.405

6.941

6.257

-9,85

29.324

20.737

19.984

-3,63

29.324

20.737

19.968

-3,71

658

817

733

463

577

575

-0,35

161

173

120

-30,64

34

67

36

-46,27

22.244

13.666

18.021

31,87

14.527

9.120

12.911

41,57

402

1.001

1.333

33,17

7.315

3.545

3.777

6,54

9.697

8.352

8.941

7,05

9.145

7.468

8.041

7,67

554

884

900

1,81

152.600

154.778

155.605

16
-10,28

8
4

12

24

100,00

89

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
10
11
12
13
14
15
16
25

30
01
02
03
04
07
09
30
51
01
01
02
03
59

63

02
44

55
01
18
02
01
56

01
01
02
03
02
01
02
03
07
01
02
15

Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
Studii si cercetari
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Finantarea de baza a invatamantului superior
Actiuni de sanatate
Transferuri de la bugetul de stat catre instituii de
invatamant superior militar, ordine publica si
securitate nationala
Transferuri de la bugetul de stat catre institutii de
invatamant superior de stat pentru subventionarea
unor cheltuieli ale caminelor si cantinelor
studentesti
Transferuri de capital
Transferuri de la bugetul de stat catre institutii de
invatamant superior militar, ordine publica si
securitate nationala pentru finantarea investitiilor
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Alte transferuri curente interne
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul de Asistenta pentru
Preaderare(IPA)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

163

10

10

1.882

3.589

3.910

8,94

37

507

568

12,03

1.967

3.747

3.867

3,20

170

195

221

13,33

45

92

150

63,04

13

151

4.933,33

7.858

15.271

9.939

-34,92

21

62

72

16,13

147

157

176

12,10

400

367

599

63,22

1.503

1.514

1.568

3,57

12

24

28

16,67

31 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

0,00

70
5.704

13.147

7.496

-42,98

2.333.332

2.576.497

2.813.508

9,20

2.333.332

2.575.302

2.806.404

8,97

290.493

330.755

195.706

-40,83

1.979.864

1.999.126

2.237.386

11,92

264

85

844,44

62.711

245.412

231.540

-5,65

2.791.317

2.834.292

2.811.173

4.778

4.778

4.778

141.687

1.195

7.104

494,48

1.195

7.104

494,48

2.244

4.777

4.778

0,02

656

3.000

3.000

0,00

656

3.000

3.000

0,00

1.588

1.777

1.778

0,06

1.588

1.777

1.778

0,06

470.439

394.216

1.104

-99,72

364.487

394.122

918

-99,77

81.245

106.025

270.135

253.898

13.106

34.199

918

-97,32

105.222
15.672
69.400
20.149

503
76
427
17

90

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
01
03
16
01
02
03
25

01
57
01
02
01
02
03
04
58

02
01
02
59
01
02
15
17
19
22
65

01
70
71
01
01
02
03
30
03
84
85

01
03

04

01
02

Denumire indicator

Finantarea nationala
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea nationala
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Asigurari sociale
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
Tichete de cresa
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
Programe din Fondul Social European (FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Burse
Ajutoare pentru daune provocate de calamitati
naturale
Contributii la salarizarea personalului neclerical
Despagubiri civile
Indemnizatia de merit
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor
institutii publice
Administratie centrala
Servicii publice descentralizate

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

32 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

4
13
18

94

186

13

30

40

97,87
33,33

61

136

122,95

10

233,33

286.178

284.545

-0,57

256.566

286.178

284.545

-0,57

40.101

35.000

11.000

-68,57

216.401

251.178

273.545

8,90

193

193
257.897

254.289

284.289

284.289

169.279

173.414

99.685

526.541

528.029

529.729

1.331

15
49
164.661

164.661
24.700
139.961
475.295

494.651

523.082

5,75

465.752

484.754

506.907

4,57

2.443

2.555

5.293

107,16

20

190

850,00

7.061

7.322

10.692

46,03

47.776

82.436

115.000

39,50

47.776

82.436

115.000

39,50

150.408

341.245

309.355

-9,35

283.763

424.924

534.312

150.408

341.245

309.355

-9,35

283.763

424.924

534.312

147.174

339.892

304.652

-10,37

140.039

314.741

297.485

-5,48

1.242

22.995

4.149

-81,96

5.136

2.057

2.667

29,65

30

756

99

351

254,55

3.213

1.353

4.703

247,60

461.476

514.000

239.900

-53,33

250.525

320.000

270.000

-15,63

-44.461
-44.461

-44.461
-44.400

-61

91

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

03
01
02
04
01
02
03
05
06
01
02
07
02
04
11
30
25
50
6601
01
10
01
01
05
06
10
11
12
13
14
30
02
01
02
03
05
30
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Invatamant prescolar si primar


Invatamant prescolar
Invatamant primar
Invatamant secundar
Invatamant secundar inferior
Invatamant secundar superior
Invatamant profesional
Invatamant postliceal
Invatamant superior
Invatamant universitar
Invatamant postuniversitar
Invatamant nedefinibil prin nivel
Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
Invatamant special
Servicii auxiliare pentru educatie
Alte servicii auxiliare
Cercetare si dezvoltare pentru invatamant
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
SANATATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Tichete de masa
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

33 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

9.461

7.594

8.508

12,04

4.805

4.094

5.008

22,33

4.656

3.500

3.500

0,00

411.049

412.156

412.499

0,08

29.481

20.000

20.000

0,00

348.394

272.156

242.499

-10,90

33.174

120.000

150.000

25,00

60.964

71.011

84.015

18,31

217.535

264.038

255.435

-3,26

208.470

253.282

244.371

-3,52

9.065

10.756

11.064

2,86

38.688

30.000

33.000

10,00

35.128

27.000

30.000

11,11

3.560

3.000

3.000

0,00

234.111

210.000

230.000

9,52

234.111

210.000

230.000

9,52

10

10

10

0,00

2.758.547

2.985.935

3.386.997

13,43

3.143.651

4.003.458

4.765.969

19,05

4.712.526

4.891.012

4.946.765

3.134.762

3.963.681

4.704.098

18,68

4.472.029

4.609.981

4.723.710

754.588

799.438

1.050.323

31,38

1.051.146

1.082.735

1.136.873

577.479

624.245

821.731

31,64

395.318

434.702

594.652

36,80

101.301

101.598

121.751

19,84

45.385

48.499

58.199

20,00

492

443

532

20,09

21.054

25.280

30.336

20,00

196

238

286

20,17

456

1.029

1.231

19,63

12

14

16,67

13.277

12.444

14.730

18,37

22.325

23.978

28.701

19,70

21.058

22.580

27.096

20,00

1.057

1.190

1.415

18,91

114

123

109

-11,38

18

16

15

-6,25

78

69

66

-4,35

154.784

151.215

199.891

32,19

116.767

107.203

142.045

32,50

2.836

3.358

4.401

31,06

29.877

31.972

42.207

32,01

1.156

2.418

3.090

27,79

1.825.197

1.870.771

1.889.456

4.149

6.264

8.148

30,08

1.394.793

1.572.068

1.807.272

14,96

191.586

214.977

225.057

4,69

3.146

3.339

3.535

5,87

1.129

1.483

1.520

2,49

16.723

19.202

19.984

4,07

2.771

3.210

3.551

10,62

70.201

72.958

73.040

0,11

9.239

11.167

12.045

7,86

11

16

45,45

5.426

6.614

7.020

6,14

47.553

60.893

65.224

7,11

92

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
30
02
03
01
02
04
01
02
03
04
05
01
03
30
06
01
02
09
11
12
13
14
25

30
02
03
04
09
30
31

32

33
51
01
01
03
11

25
38

45
02
08
11
12

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si


functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul
unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice
locale
Finantarea programelor nationale de sanatate
derulate de unitatile sanitare din reteaua
administratiei publice locale
Finantarea asistentei medicale desfasurate in
cabinetele medicale din unitatile de invatamant
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Actiuni de sanatate
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate
Programe pentru sanatate
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea unitatilor de asistenta
medico-sociale
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea sanatatii
Transferuri de capital
Aparatura medicala si echipamente de
comunicatii in urgenta
Transferuri pentru reparatii capitale la spitale
Transferuri pentru finantarea investitiilor la
spitale

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
35.395

2
36.100

3
39.122

4.727

7.494

9.000

20,10

7.252

9.281

9.037

-2,63

7.252

9.280

9.036

-2,63

0,00

109.508

180.519

181.946

0,79

43.074

92.229

93.002

0,84

16.922

21.017

21.250

1,11

48.498

66.031

66.215

0,28

1.015

1.242

1.479

19,08

4.436

9.083

10.866

19,63

1.567

4.720

5.664

20,00

64

203

244

20,20

2.805

4.160

4.958

19,18

3.436

5.183

6.210

19,81

2.792

4.087

4.895

19,77

644

1.096

1.315

19,98

1.089

766

752

-1,83

182

300

358

19,33

34 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

8,37

88

156

187

19,87

952

2.334

2.801

20,01

1.067

1.742

2.047

17,51

20,00

198.658

124.666

167.856

34,64

12

27

32

18,52

0,00

603

801

961

19,98

262

209

251

20,10

197.775

123.624

166.607

34,77

625.877

670.275

808.499

20,62

101.056

199.036

200.125

0,55

144.877

146.251

182.525

24,80

887.742

1.392.614

1.631.229

17,13

821.481

919.403

1.201.812

30,72

106.119

125.025

137.500

9,98

533.660

505.506

688.190

36,14

55.478

62.500

62.300

-0,32

79.513

174.568

212.416

21,68

21.564

22.903

39.406

72,06

25.147

28.901

62.000

114,53

66.262

473.211

429.417

-9,25

16.975

198.605

149.863

-24,54

1.000

25.572

40.000

56,42

32.445

73.191

74.554

1,86

1.531.186

1.590.475

1.631.381

93

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
17
22

23

24
55
01
08
48
02
01
56

01
01
02
03
02
01
02
03
25

01
36

59
01
11
65

01
70
71
01
01
02
03
30
03
84
85

01

Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele


locale pentru finantarea investitiilor in sanatate
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicatii in urgenta in
sanatate
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea reparatiilor capitale in
sanatate
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea nationala
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru
promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Burse
Asociatii si fundatii
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

35 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

17.800

18.300

18.300

700

700

700

46.000

47.000

47.000

1.431
3.950

129.809

120.000

-7,56

25.557

25.000

-2,18

10.460

20.477

20.000

-2,33

5.497

43.400

17.400

-59,91

1.351

38.400

12.400

-67,71

1.351

32.000

2.620

-91,81

6.400

9.780

52,81

5.000

5.000

0,00

4.147
4.147

5.000

5.000

0,00

16.385

105.671

152.374

44,20

8.697

82.393

138.149

67,67

2.030

14.387

6.660

66.206

1.800

138.149

7.574,94

5.720

7.578

1.543

1.035

3.311

5.305

865

1.238

39

200

2.225

1.012,50

39

200

2.225

1.012,50

1.929

15.500

12.000

-22,58

519

5.700

700

-87,72

519

700

700

0,00

75.238

44.790

44.800

0,02

75.238

44.790

44.800

0,02

15.224

39.777

61.871

55,54

240.497

281.031

223.055

15.224

39.777

61.871

55,54

240.497

281.031

223.055

8.004

18.971

35.960

89,55

5.735

10.140

24.138

138,05

2.231

8.278

10.725

29,56

255

365

43,14

5.000

39

298

732

145,64

137

1.736

4.600

164,98

-6.335
-6.335

-6.335

94

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
03

01
02
04
05
06
01
08
09
10
50
50
6701
01
10
01
01
06
12
13
14
15
16
30
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
05
30
06
01
02
11
12

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in


anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
Administratia centrala
Servicii publice descentralizate
Servicii medicale in ambulator
Asistenta medicala in centre medicale
multifunctionale
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Spitale generale
Servicii de sanatate publica
Hematologie si securitate transfuzionala
Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in
sanatate
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
Alte institutii si actiuni sanitare
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru transportul la si de la locul de
munca
Alocatii pentru locuinte
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
-6.335

36 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

96.287

83.288

335.000

138.359

140.928

180.000

27,72

7.424

14.840

11.090

-25,27

7.424

14.840

11.090

-25,27

58.732

99.354

84.289

-15,16

58.732

99.354

84.289

-15,16

45.829

54.983

54.983

0,00

137.016

163.329

163.329

0,00

5.244

5.753

5.638

-2,00

2.654.761

3.440.983

3.931.640

14,26

2.654.761

3.440.983

3.931.640

14,26

1.871.360

2.063.729

2.026.800

-1,79

2.133.939

2.184.725

2.251.390

1.872.455

2.037.239

2.018.989

-0,90

2.127.009

2.177.455

2.243.771

38.455

58.464

67.882

16,11

69.198

70.576

73.597

31.495

48.845

56.052

14,75

29.162

45.354

52.443

15,63

120

150

25,00

73

67

87

29,85

283

1.008

1.436

42,46

13

44,44

53

91

71,70

377.031

386.462

388.557

302,22

27

76

96

26,32

1.944

2.158

1.736

-19,56

6.960

9.619

11.830

22,99

5.190

6.767

8.280

22,36

136

223

262

17,49

1.460

2.272

2.819

24,08

36

79

78

-1,27

137

278

391

40,65

412.957

405.411

371.993

-8,24

384.907

343.113

315.869

-7,94

392

756

751

-0,66

80

208

225

8,17

7.722

8.298

9.237

11,32

476

840

842

0,24

489

677

681

0,59

114

263

273

3,80

167

430

400

-6,98

1.084

2.205

2.188

-0,77

370.294

323.271

295.228

-8,67

4.087

6.165

6.044

-1,96

1.272

2.267

776

-65,77

182

355

382

7,61

182

355

382

7,61

1.510

1.934

1.766

-8,69

422

679

691

1,77

1.087

1.255

1.075

-14,34

19

131

140

6,87

143

313

363

15,97

95

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
13
14
25

30
01
02
03
04
07
30
51
01
01
53

55
01
02
18
02
01
56

01
01
02
03
02
01
02
03
15
01
23
35

37

58

01
01
02
59
01
04

Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Transferuri din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru personalul
monahal al cultelor recunoscute
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului
Olimpic si Sportiv Roman
Alte transferuri curente interne
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii institutii publice.
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii altii decat institutii publice
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Burse
Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

227

339

427

37

141

146

3,55

35

89

118

32,58

24.624

56.729

52.006

-8,33

-25,00

161

582

357

-38,66

188

272

253

-6,99

7.766

7.588

5.422

-28,55

30

30

0,00

37 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

25,96

16.505

48.253

45.941

-4,79

606.263

658.338

633.149

-3,83

606.263

658.338

633.149

-3,83

603.165

654.437

628.080

-4,03

3.098

3.901

5.069

29,94

40.461

91.011

71.784

-21,13

37.354

86.893

67.432

-22,40

9.769

28.700

28.700

0,00

27.585

58.193

38.732

-33,44

3.107

4.118

4.352

5,68

3.107

4.118

4.352

5,68

3.517

35.273

10.252

-70,94

292

12.927

16

3.772

276

9.020

625.474

641.450

650.627

94.155

66.333

96.630

2.599

450

280.000

392.000

392.000

594.352

620.184

642.360

135
924

9.326

256

2.368

615

6.142

53

816

465

1.020

450

-55,88

465

1.020

450

-55,88

0,00

840

6.763

5.900

-12,76

997

5.235

3.900

-25,50

200.000

200.000
32.581
167.419
628.662
85.685

711.895

573.929

-19,38

459

600

30,72

102.401

105.401

2,93

96

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

05
07
08
12
13

14
16

19
20
22
23
24
28
65

01
70
71
01
01
02
03
30
03
84
85

01
03

01
02
03
01
03
04
11
12
14
16
05
01

Denumire indicator

minoritatilor nationale altele decat cele care


primesc subventii de la bugetul de stat
Finantarea unor programe si proiecte interetnice si
combatere a intolerantei
Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
organizatiilor reprezentative ale acestora
Programe pentru tineret
Sustinerea cultelor
Contributia statului, pentru sprijinirea
asezamintelor religioase romanesti din afara
granitelor
Contributia statului la salarizarea personalului de
cult
Proiecte de comunicare, informare publica si
promovarea imaginii si intereselor romanesti peste
hotare
Indemnizatia de merit
Sume destinate finantarii programelor sportive
realizate de structurile sportive de drept privat
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor
Comunismului si al Rezistentei Sighet
Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara
Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la
Muntele Athos
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Servicii culturale
Biblioteci publice nationale
Muzee
Institutii publice de spectacole si concerte
Edituri
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
Centre culturale
Targuri, saloane si expozitii de carte si de
publicatii culturale
Servicii recreative si sportive
Sport

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

3.115

4.036

4.000

-0,89

7.520

10.917

10.200

-6,57

2.700

-59,22

38 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

5.162

6.621

148.150

177.097

11.774

12.785

12.972

1,46

263.339

278.298

315.084

13,22

1.694

1.530

1.800

17,65

20.215

29.268

28.901

-1,25

76.346

80.067

80.000

-0,08

2.692

5.266

9.121

73,21

1.100

1.100

1.100

0,00

756

800

800

0,00

1.113

1.250

1.250

0,00

142.139

76.847

90.000

17,12

142.139

76.847

90.000

17,12

3.490

26.490

7.811

-70,51

6.930

7.270

7.619

3.490

26.490

7.811

-70,51

6.930

7.270

7.619

3.490

26.490

5.911

-77,69

487

391

-19,71

1.837

24.060

3.900

-83,79

217

610

1.105

81,15

1.436

1.333

515

-61,37

84.200

1.900
-4.584
-4.584

-4.584
-4.584

30.025

78.113

42.072

-46,14

10.648

10.342

10.378

0,35

327.800

357.365

357.264

-0,03

9.525

12.457

15.727

26,25

68.609

84.954

84.748

-0,24

233.694

230.584

200.693

-12,96

1.919

1.946

2.219

14,03

10.999

23.688

50.000

111,08

2.304

2.236

2.377

6,31

750

1.500

1.500

0,00

247.665

360.947

344.984

-4,42

241.443

353.078

338.584

-4,11

97

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
02

Denumire indicator

50
6801
01
10
01
01
05
06
10
12
13
14
30
02
02
04
05
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
04
01
02
03
04
05
03
30
06
01
02
10
11
12
13

Tineret
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
religiei
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia
sa
Transportul la si de la locul de munca
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
6.222

2
7.869

3
6.400

4
-18,67

1.255.221

1.256.962

1.272.102

1,20

39 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

17.221.655 19.691.913 25.158.926

27,76 26.681.256 27.357.741 28.056.711

17.248.838 19.681.783 25.148.886

27,78 26.656.773 27.332.645 28.031.037

239.071

237.978

252.613

6,15

189.236

191.443

205.302

7,24

166.707

175.708

201.366

14,60

644

850

888

4,47

68

40

52

30,00

41

30

10

-66,67

11

30

51

70,00

260

885

1.514

71,07

12

22

83,33

21.503

13.888

1.399

-89,93

244

390

442

13,33

102

103

137

33,01

132

267

285

6,74

10

20

20

0,00

49.592

46.145

46.869

1,57

36.831

31.927

32.337

1,28

987

1.019

1.030

1,08

9.774

10.346

10.672

3,15

295

339

322

-5,01

1.704

2.514

2.508

-0,24

143.560

165.351

176.104

6,50

32.317

35.981

38.168

6,08

2.419

2.394

2.126

-11,19

185

216

294

36,11

6.503

7.717

7.556

-2,09

816

930

1.053

13,23

2.866

2.971

3.045

2,49

388

482

443

-8,09
7,14

29

56

60

4.168

4.507

4.821

6,97

307

468

428

-8,55

14.636

16.240

18.342

12,94

815

1.580

1.626

2,91

47

84

189

125,00

35

55

121

120,00

15

42

180,00

800,00

13

17

30,77

846

1.186

796

-32,88

34

89

12

-86,52

812

1.097

784

-28,53

2.846

4.930

4.527

-8,17

2.030

3.296

2.964

-10,07

816

1.634

1.563

-4,35

951

3.132

3.132

0,00

144

178

183

2,81

13

41

44

7,32

311

642

780

21,50

252.509

259.472

272.441

190.086

195.307

197.708

98

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
14
25

30
01
02
03
04
06
07
09
30
51
01
01
04
26

30
31
37

54

02
31

32

55
01
09
02
01
56

01
01
02
03
02
01
02
03
15
01

Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu
handicap
Transferuri privind contributia de asigurari
sociale de sanatate pentru persoanele aflate in
concediu pentru cresterea copilului
Transferuri privind contributia de sanatate pentru
pensionari
Transferuri privind contributia de sanatate pentru
persoane beneficiare de ajutorul social
Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru
incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili
petrolieri
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale destinate finantarii unor programe de interes
national
Transferuri de capital
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea investitiilor in cadrul programelor
de interes national
transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea investitiilor pentru institutii
publice de asistenta sociala si unitati de asistenta
medico-sociale.
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe ISPA
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

183

319

329

3,13

622

482

400

-17,01

104.464

116.796

125.930

7,82

34

69

71

2,90

26

103

109

5,83

626

811

821

1,23

4.675

4.357

4.298

-1,35

97.454

109.525

118.712

8,39

20

28

40,00

18

0,00

1.623

1.908

1.888

-1,05

3.203.147

3.630.394

3.554.401

-2,09

3.193.345

3.598.832

3.534.401

-1,79

8.989

11.801

6.000

-49,16

2.231.189

2.670.778

2.596.753

-2,77

88.877

91.829

91.715

-0,12

724.136

681.000

706.000

3,67

36.362

38.115

38.115

0,00

91.165

90.000

80.818

-10,20

12.626

15.309

15.000

-2,02

9.803

31.562

20.000

-36,63

7.446

10.000

34,30

9.799

24.116

10.000

-58,53

3.270

4.000

4.000

0,00

4.000

0,13

40 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

3.762.847

3.702.037

3.688.883

3.511

3.511

3.511

5
5
3.270

3.995

3.270

3.995

4.000

0,13

15.341

280.100

40.224

-85,64

5.448

30.232

36.162

-81,81

36.162

90,55

925

5.075

4.426

25.077

98

80

5.577

198.829

1.576

83.305

3.506

96.546

494

18.978

55

192

30

136

99

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
02
03
16
02
03
17
01
18
01
02
20

01
02
03
35

57
01
02
01
02
59
01
11
17
65

01
70
71
01
01
02
03
30
03
84
85

01
03

01
02
03
05
02
06
08
09

Denumire indicator

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

26
53
Finantarea externa nerambursabila
3
Cheltuieli neeligibile
167
Alte facilitati si instrumente postaderare
50
Finantarea externa nerambursabila
117
Cheltuieli neeligibile
1.332
Mecanismul financiar SEE
1.332
Finantarea nationala
400
Mecanismul financiar norvegian
60
Finantare nationala
340
Finantarea externa nerambursabila
4.260
44.952
66
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
1.058
11.218
Finantarea nationala
3.175
33.696
Finantarea externa nerambursabila
27
38
66
Cheltuieli neeligibile
3.996
3.996
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii institutii publice.
13.579.388 15.308.405 21.054.380
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
7.223.878 7.621.878 12.965.767
Asigurari sociale
6.355.511 7.686.527 8.088.613
Ajutoare sociale
5.762.706 7.215.999 7.844.200
Ajutoare sociale in numerar
592.805
470.528
244.413
Ajutoare sociale in natura
34.152
40.419
47.554
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
2
2
Burse
33.883
31.809
42.077
Asociatii si fundatii
269
8.608
5.475
Despagubiri civile
30.910
15.136
19.610
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
30.910
15.136
19.610
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
4.524
10.130
10.040
CHELTUIELI DE CAPITAL
4.524
10.130
10.040
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
3.447
8.452
8.540
Active fixe
1.534
526
Constructii
1.766
6.888
6.512
Masini, echipamente si mijloace de transport
28
505
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
148
1.010
1.523
Alte active fixe
1.077
1.678
1.500
Reparatii capitale aferente activelor fixe
-31.709
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
-31.709
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
-31.709
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
-31.709
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
81.096
331.455
93.352
Administratie centrala
251.634
262.404
272.118
Servicii publice descentralizate
8.010.177 8.379.784 13.762.451
Pensii si ajutoare pentru batranete
2.272.034 2.720.485 2.646.043
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
2.272.034 2.720.485 2.646.043
Asistenta sociala in caz de invaliditate
4.976.132 6.430.825 7.014.091
Asistenta sociala pentru familie si copii
12.523
18.328
26.380
Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau
pensionare
793
1.030
10.152
Ajutoare pentru urmasi

41 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

-99,85

73,68
0,00

37,53 22.383.290 23.106.682 23.814.923


70,11
5,23
8,71
-48,06
44.530

45.636

45.636

20.000

20.000

7.935

-0,89

24.483

25.096

25.674

-0,89

24.483

25.096

25.674

17,65
0,00
32,28
-36,40
29,56

29,56

1,04
-5,46
1.703,57
50,79
-10,61

-71,84
3,70
64,23
-2,74
-2,74
9,07
43,93
885,63

100

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

15
01
03
50
50
50
7001
01
20
22
30
30
40
30
51
01
13
32
58

02
04
05

06
09

38
55
01
03
12
26

02
03
56

03
01
02
03
65

01
02

Prevenirea excluderii sociale


Ajutor social
Centre de primire si cazare a persoanelor
solicitante a statutului de refugiat
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii
sociale
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
asistentei sociale
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Finantarea actiunilor din domeniul apelor
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL IV SUBVENTII
Alte subventii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar
Reabilitarea termica a cladirilor de locuit
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea unor cheltuieli urgente si
plata arieratelor
Transferuri de capital
Programul pentru constructii de locuinte si sali de
sport
Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor
urbanistice generale si a regulamentelor locale de
urbanism
Retehnologizarea centralelor termice si electrice
de termoficare
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului
seismic al constructiilor existente cu destinatie de
locuinta
Programul National de Dezvoltare Locala
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe cu finantare rambursabila
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Sprijin financiar pentru construirea de locuinte,
reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor
existente
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul de Coeziune(FC)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila din contributia beneficiarilor finaliai

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
967.879

2
980.227

3
999.101

930.867

943.722

951.660

0,84

1.554

2.739

3.421

24,90

35.458

33.766

44.020

30,37

649.384

567.375

335.238

-40,91

42 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

1,93

649.384

567.375

335.238

-40,91

3.731.067

5.851.751

4.256.256

-27,27

4.127.363

4.148.025

4.937.035

3.458.373

5.367.597

4.079.091

-24,01

3.921.478

3.934.305

4.718.065

6.732

7.000

7.500

7,14

7.500

7.500

7.500

6.732

6.800

7.000

2,94

200

500

150,00
221.000

221.000

221.000

3.278.228

3.271.817

4.035.378

384.750

403.988

424.187

30.000

30.000

30.000

200

500

150,00

316.557

200.000

211.562

5,78

316.557

200.000

211.562

5,78

2.392.010

3.294.750

3.223.768

-2,15

389.549

51.000

26.000

-49,02

322

1.000

1.000

0,00

33.539

50.000

25.000

-50,00

2.002.462

3.243.750

3.197.768

-1,42

28.596

75.000

50.000

-33,33

439

41.050

27.768

-32,36

32.828

72.700

75.000

3,16

1.309

5.000

25.000

400,00

1.939.290

3.050.000

3.020.000

-0,98

350.466

452.400

508.400

12,38

327.966

452.400

508.400

12,38

2.650

2.650

0,00

319.600

445.750

505.250

13,35

8.366

4.000

500

-87,50

270.187

1.200.897

42.861

-96,43

270.187

1.200.897

42.861

-96,43

31.578

145.491

201.475

992.485

355.687

22.500
22.500

37.135

62.921

42.861

-31,88

122.420

212.550

85.000

-60,01

122.420

212.274

85.000

-59,96

276

101

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
70
71
01
01
04
30
84
85

01
03

01
03
01
05
02
50
7401
01
10
01
01
05
06
12
13
14
30
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
03

proiectelor
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Microbuze scolare
Alte active fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
Administratie centrala
Locuinte
Dezvoltarea sistemului de locuinte
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
Amenajari hidrotehnice
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si
dezvoltarii comunale
PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

43 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

285.519

484.154

177.165

-63,41

205.885

213.720

218.970

285.519

484.154

177.165

-63,41

205.885

213.720

218.970

285.519

484.154

177.165

-63,41

213.202

273.018

177.065

-35,15

72.317

211.036
100

100

0,00

898.196

1.405.771

1.075.259

-23,51

898.196

1.405.771

1.075.259

-23,51

413.958

1.349.930

132.229

-90,20

413.958

1.349.930

132.229

-90,20

2.387.389

3.096.050

3.048.768

-1,53

1.991.196

2.551.909

2.003.391

-21,49

1.442.505

1.528.510

1.582.311

1.945.415

2.485.789

1.947.391

-21,66

1.380.909

1.466.872

1.520.673

142.894

124.983

132.000

5,61

131.909

135.983

145.450

113.767

102.344

108.713

6,22

106.678

95.406

101.145

6,02

5.658

5.808

5.835

0,46

20

260

1.200,00

10

16

22

37,50

370

1.010

1.305

29,21

20

40

100,00

35.810

38.140

39.165

-12.826
-12.826

-12.826
-12.826

31.523

1.048

64

106

65,63

29.127

22.639

23.287

2,86

21.970

15.854

16.322

2,95

553

526

526

0,00

5.764

5.293

5.369

1,44

214

214

212

-0,93

625

752

858

14,10

36.827

34.937

36.000

3,04

28.249

24.912

25.384

1,89

879

817

990

21,18

30

41

40

-2,44

6.021

6.637

7.454

12,31
18,91

444

513

610

3.687

3.850

4.050

5,19

2.708

1.528

1.025

-32,92

-62,50

1.802

1.855

2.007

8,19

6.539

4.157

4.060

-2,33

6.138

5.506

5.145

-6,56

745

734

700

-4,63

60

50

50

0,00

102

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
04
03
05
01
30
06
01
02
09
11
12
13
14
25

30
02
03
04
07
09
30
30
02
02
51
02
14
39

55
01
08
09
12
48
02
01
56

01
01
02
03
02
01
02
03

Hrana pentru oameni


Medicamente si materiale sanitare
Reactivi
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de
ordonatorii de credite
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri de capital
Programe multianuale de mediu si gospodarire a
apelor
Transferuri din sumele obtinute din vanzarea
certificatelor deemisii de gaze cu efect de sera
pentru finantarea proiectelor de investitii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Programe ISPA
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

60

50

50

0,00

40

40

40

0,00

40

40

40

0,00

222

649

613

-5,55

27

203

83

-59,11
18,83

194

446

530

2.247

2.904

2.914

0,34

1.106

1.674

1.600

-4,42

1.141

1.230

1.314

6,83

0,00

18

37

38

2,70

628

396

340

-14,14

156

316

365

15,51

207

331

479

44,71

257

289

638

120,76

3.994

4.274

4.434

3,74

22

27

14

-48,15

598

778

769

-1,16

1.414

1.827

1.706

-6,62

12

12

13

8,33

82

80

-2,44

1.948

1.548

1.852

19,64

3.129

3.160

3.160

0,00

3.129

3.160

3.160

0,00

3.129

3.160

3.160

0,00

11.342

98.872

30.000

-69,66

11.342

98.872

30.000

-69,66

11.342

31.927

30.000

-6,04

44 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

3.000

3.000

3.000

30.000

30.000

30.000

40.700

40.600

40.600

66.945

35.478

34.373

40.325

17,32

18.521

13.710

17.300

26,19

8.900

4.810

10.300

114,14

9.611

8.900

7.000

-21,35

16.957

20.663

23.025

11,43

2
8

16.957

20.663

23.025

11,43

1.697.412

2.179.698

641.792

-70,56

36.183

104.875

24.235

-76,89

24.235

324,73

4.229

13.205

31.106

85.964

847

5.706

141

1.951

19

260

108

1.432

13

259

103

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
05
01
02
03
08
01
03
15
01
02
03
16
01
02
03
17
03
19
01
02
20

01
02
03
21

22

01

02

23
30
31

02

Programe din Fondul European pentru


Pescuit(FEP)
Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri
proprii necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri ,
societati comerciale si alti beneficiari de drept
public sau privat necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
Transferuri din bugetul de stat din sumele primite
in cadrul mecanismului top up catre bugetele locale
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare, din sumele incasate in cadrul
procedurii top up
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept
public sau privat necesare sustinerii derularii
proiecteloe finantate din FEN postaderare, din
sumele incasate in cadrul procedurii top up

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

2
13.915

3
4.134

4
-70,29

45 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

2.812
8.437
2.666

4.134

55,06

82

391

339

-13,30

82

391

480

2.398

214

1.094

202

794

339

63

510

1.117

2.676

640

1.893

369

373

108

410

1.744

-34,83

1.744

325,37

25
25
11.580

18.706

1.737

5.490

9.843

13.216

57.909

6.033
50.876
1.000
193.815

686.678

179.340

-73,88

893.900

820.449

260.640

-68,23

5.100

8.255

2.000

-75,77

888.800

812.194

258.640

-68,16

46.500

195.000

103.000

-47,18

85.425

66.906

244.707

156.638

244.707

156.638

104

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
35

39
58

01
01
02
03
21

22

02

59
17
70
71
01
01
02
03
30
03
79
81
01
01
84
85

01
03

01
02
03
04
25
50
8001

Denumire indicator

Transferuri reprezentand cofinantarea publica in


cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii institutii publice.
Sume aferente corectiilor financiare suportate din
bugetul de stat
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN aferente cadrului
financiar 2014-2020
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
aferente cadrului financiar 2014-2020
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept
public sau privat necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN aferente cadrului
financiar 2014-2020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Despagubiri civile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite externe
Rambursari de credite externe contractate de
ordonatorii de credite
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Reducerea si controlul poluarii
Protectia biosferei si a mediului natural
Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului
Alte servicii in domeniul protectiei mediului
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
47

2
24.115

3
18.360

4
-23,86

125.500

85.000

50.000

-41,18

1.056.114

46 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

1.131.490

1.211.149

1.254.458

8.000

8.000

8.000

100.000
14.715
65.751
19.534
295.339

660.775

660.775

18.332

9.766

8.000

-18,08

18.332

9.766

8.000

-18,08

10.256

19.620

15.000

-23,55

15.096

15.138

15.138

10.256

19.620

15.000

-23,55

15.096

15.138

15.138

8.361

18.547

12.366

-33,33

2.875

6.146

4.199

-31,68

2.758

5.344

3.454

-35,37

2.208

4.547

1.989

-56,26

519

2.510

2.724

8,53

1.895

1.073

2.634

145,48

38.032

46.500

41.000

-11,83

46.500

46.500

46.500

38.032

46.500

41.000

-11,83

46.500

46.500

46.500

38.032

46.500

41.000

-11,83

38.032

46.500

41.000

-11,83

2.037.209

1.577.094

-22,59

480.327

385.972

-19,64

20.663

23.025

11,43

8.900

7.000

-21,35
834.276

739.789

722.374

-2.507
-2.507

-2.507
-2.507

1.851.061
2.066
138.072

-3

4.810

10.300

114,14

1.698.373

2.621.131

1.457.508

-44,39

105

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
10
01
01
12
13
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
08
09
30
02
05
30
06
01
02
11
12
13
14
21
23
25

30
01
02
03
04
30
40
13
51
01
01
55
01
05

CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Meteorologie
Prevenirea si combaterea inundatiilor si
ingheturilor
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL IV SUBVENTII
Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a
tranzactiilor internationale
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programul de realizare a sistemului national

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015

47 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

1
1.635.882

2
2.475.884

3
1.441.609

4
-41,77

5
810.831

6
716.733

7
719.628

7.640

6.119

8.000

30,74

8.166

8.476

8.899

6.078

4.999

6.624

32,51

6.073

4.987

6.613

32,60

-50,00

57.034

57.109

57.140

40.000

41.000

41.000

4.110

4.205

4.205

701.521

605.943

608.384

10

10

0,00

1.562

1.120

1.376

22,86

1.202

818

961

17,48

28

27

35

29,63

313

256

320

25,00

11

22,22

10

10

49

390,00

50.661

53.153

57.034

7,30

5.659

5.871

6.439

9,67

18

25

20

-20,00

0,00

130

270

350

29,63

19

50

40

-20,00

149

180

170

-5,56

1
91

105

120

14,29

703

1.187

1.435

20,89

4.545

4.049

4.299

6,17

20

10

-50,00

20

10

-50,00

47

90

80

-11,11

39

70

60

-14,29

20

20

0,00

0,00

297

140

-52,86

25

10

-60,00

10

10

0,00

44.195

44.200

48.000

8,60

394

800

1.000

25,00

1.510

1.000

-33,77

320

340

6,25

10

10

0,00

0,00

16

30

25

-16,67

300

225

250

11,11

352

31

50

50

0,00

21.338

36.312

45.000

23,93

21.338

36.312

45.000

23,93

4.707

3.900

3.900

0,00

4.707

3.900

3.900

0,00

4.707

3.900

3.900

0,00

603.193

646.466

606.660

-6,16

603.193

646.466

606.660

-6,16

2.696

8.000

20.000

150,00

106

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
12
13
16

46
53
60

61
56

01
01
02
03
02
01
02
03
08
01
16
01
19
01
02
03
20

01
02
03
21

22

01

02

23
30

antigrindina
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Programe de dezvoltare
Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si
sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si
mijlocii
Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor
de ajutor de stat
Transferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si
intretinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina
Transferuri in cadrul schemelor de ajutor de stat
reprezentand sume restituite la accize pentru
motorina utilizata drept combustibil
Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri
proprii necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri ,
societati comerciale si alti beneficiari de drept
public sau privat necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
Transferuri din bugetul de stat din sumele primite
in cadrul mecanismului top up catre bugetele locale

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

774

810

8.072

2.887

160.313

710

-12,35

230.609

157.790

-31,58

428.177

379.400

400.000

5,43

3.161

4.160

4.160

0,00

15.583

10.000

-35,83

5.017

14.000

179,05

985.365

1.719.523

502.160

-70,80

12.699

21.452

1.929

3.158

10.498

18.073

273

221

376

20.031

193

2.818

179

13.764

3.449

12.436

8.280

3.000

-63,77

12.436

8.280

3.000

-63,77

36

62

7.047

-92,94

7.047

-90,64

36

48 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

62
10.110
1.396
7.879
835

32.053

99.879

8.669

22.709

22.782

75.308

603

1.862

506.247

669.900

339.413

-49,33

58.394

99.081

52.605

-46,91

15.468

18.099

8.775

-51,52

42.926

80.982

43.830

-45,88

42.379

75.213

50.095

-33,40

159.600

415.436

107

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
31

01

02

39
58

16
01
03
17

01
02
03
21

22

01

02

23
59
31
70
71
01
01
02
03
30

Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,


societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare, din sumele incasate in cadrul
procedurii top up
Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri
proprii necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare, din sumele incasate
in cadrul procedurii top up
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept
public sau privat necesare sustinerii derularii
proiecteloe finantate din FEN postaderare, din
sumele incasate in cadrul procedurii top up
Sume aferente corectiilor financiare suportate din
bugetul de stat
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN aferente cadrului
financiar 2014-2020
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
aferente cadrului financiar 2014-2020
Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri
proprii necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN aferente cadrului financiar 20142020
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale si alti beneficiari de drept
public sau privat necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN aferente cadrului
financiar 2014-2020
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Sume aferente fondurilor administrate de
Eximbank
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
39.600

2
100.079

49 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

5.875

39.600

94.204

121.545

200.000

50.000

-75,00

10.411

218.855

2.002,15

306

15.200,00

138

13.700,00

168

16.700,00

1.026

44.418

4.229,24

988

18.631

1.785,73

38

25.451

66.876,32

2.714

104.700

3.757,77

6.669

69.341

939,75

708

17.710

2.401,41

5.961

51.631

766,15

336

90
-37.022
-37.022
150.765

145.247

15.899

-89,05

23.445

23.056

2.746

150.765

145.247

15.899

-89,05

23.445

23.056

2.746

99

867

2.750

217,19

99

822

765
761

-7,42

1.215
45

-80,00

108

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
02
01
03
84
85

01
03

01
01
03
05
06
07
10
11
12
30
02
30
8101
01
40
16
55
01
12
84
85

01
03

02
50
8201
01
30
02
02
40
03
16
55
01

Stocuri
Rezerve de stat si de mobilizare
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
Actiuni generale economice si comerciale
Administratie centrala
Meteorologie
Sistemul national antigrindina
Prevenire si combatere inundatii si gheturi
Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a
tranzactiilor internationale
Programe de dezvoltare regionala si sociala
Rezerve de stat si de mobilizare
Ajutoare de stat
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice
si comerciale
Actiuni generale de munca
Alte actiuni generale de munca
COMBUSTIBILI SI ENERGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL IV SUBVENTII
Programe de conservare sau de inchidere a
minelor
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
Carbune si alti combustibili minerali solizi
Alte cheltuieli privind combustibili si energia
INDUSTRIA EXTRACTIVA,
PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de
ordonatorii de credite
TITLUL IV SUBVENTII
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si
tarif
Programe de conservare sau de inchidere a
minelor
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
149.999

2
143.000

3
12.000

4
-91,61

149.999

143.000

12.000

-91,61

667

1.380

1.149

-16,74

1.698.373

2.621.131

1.443.508

-44,93

187.547

22.021

18.000

-18,26

44.172

45.010

48.710

8,22

2.696

8.000

20.000

150,00

50 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

-88.273
-88.273

-88.273
-88.273

394

800

1.000

25,00

-15.684

36.312

45.000

23,93

968.534

1.724.541

718.015

-58,36

79.377

149.678

20.833

-86,08

428.177

394.983

410.000

3,80

3.161

239.786

161.950

-32,46

14.000
14.000
133.110

160.951

105.119

-34,69

65.806

66.327

66.327

146.642

160.951

105.119

-34,69

65.806

66.327

66.327

146.633

142.524

105.119

-26,24

65.806

66.327

66.327

146.633

142.524

105.119

-26,24

18.427

18.427

18.427

105.119

-26,24

-13.532
-13.532

-13.532
-13.532

133.101

142.524

18.427

148.119

158.095

138.931

-12,12

98.492

102.086

102.814

115.300

132.721

138.931

4,68

98.492

102.086

102.814

2.447

626

2.447

626

2.447

626

74.457

75.460

81.160

7,55

56.194

58.673

58.673

150

1.939

1.160

-40,18

74.307

73.521

80.000

8,81

38.396

56.635

57.771

2,01

42.298

43.413

44.141

38.396

56.635

57.771

2,01

109

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
12
79
81
01
01
84
85

01
03

50
8301
01
10
01
01
05
06
07
08
12
13
14
30
02
01
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
03
01
04

Restructurarea industriei de aparare


Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite externe
Rambursari de credite externe contractate de
ordonatorii de credite
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
Alte cheltuieli in domeniul industriei
AGRICULTURA, SILVICULTURA,
PISCICULTURA SI VANATOARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Ore suplimentare
Fond de premii
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Tichete de masa
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Medicamente si materiale sanitare

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
38.396

2
39.328

3
40.573

17.307

17.198

-0,63

32.948

25.374

32.948

25.374

32.948

25.374

32.948

25.374

51 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

3,17

-129
-129

-129
-129

148.119

158.095

138.931

-12,12

5.678.541

5.809.254

5.971.320

2,79

6.180.508

6.340.980

6.391.160

5.928.869

5.723.899

5.813.972

1,57

6.095.276

6.254.568

6.301.335

406.155

561.321

663.256

18,16

662.511

679.645

710.135

321.358

459.152

540.916

17,81

301.947

433.069

518.103

19,64

18.587

20.110

21.303

5,93

364

77

261

238,96

36,70

147.347

151.009

152.440

3
48

40

18

109

149

351

809

1.055

30,41
254,55

11

39

37

4.927

-99,88

21

21

84.776

102.160

122.340

19,75

62.860

70.956

85.022

19,82

1.622

2.345

2.695

14,93

16.808

23.350

27.990

19,87

547

957

2.002

109,20

2.939

4.552

4.631

1,74

134.804

157.356

147.157

-6,48

103.076

116.138

115.378

-0,65

2.408

1.970

1.974

0,20

320

465

395

-15,05

9.898

12.372

8.907

-28,01

1.167

1.731

1.194

-31,02

8.940

9.920

8.536

-13,95

952

974

1.174

20,53

33

82

56

-31,71

10.852

11.425

9.194

-19,53

38.931

49.208

60.128

22,19

29.574

27.991

23.820

-14,90

1.931

1.829

3.544

93,77

0,00

0,00

58

13

-77,59

43

110

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
02
03
05
01
30
06
01
02
11
12
13
14
18
25

30
01
02
03
04
07
09
30
30
02
02
40
03
06
15
51
01
01
48
55
01
06
08
10
12
18
55
02
01
56

02
01

Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al
animalelor
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de
ordonatorii de credite
TITLUL IV SUBVENTII
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si
tarif
Actiuni de ecologizare
Sprijinirea producatorilor agricoli
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea camerelor agricole
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Sprijinirea proprietarilor de paduri
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Programe SAPARD
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Alte transferuri curente interne
Transferuri pentru finantarea lucrarilor de
impadurire
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
1

2
5

3
3

4
-40,00

10

0,00

10

41

43

1.748

3.733

2.978

-20,23

419

490

474

-3,27

1.327

3.243

2.504

-22,79

5.265

7.312

5.930

-18,90

4.134

5.062

4.137

-18,27

1.131

2.250

1.793

-20,31

145

176

267

51,70

214

369

512

38,75

640

1.227

1.285

4,73

256

327

459

40,37

2.000

6.732

2.350

-65,09

907

1.055

1.041

-1,33

18.580

18.398

13.398

-27,18

46

103

40

-61,17

61

45

68

51,11

11

2.003

100

-95,01

4.079

3.515

2.894

-17,67

14

21

14

-33,33

14.368

12.711

10.282

-19,11

203

120

203

120

203

120

1.488.361

1.910.535

1.872.392

-2,00

28

57

52 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

2.111

1.329

1.486.222

1.909.149

1.872.392

-1,93

1.104.261

984.832

1.205.412

22,40

1.104.261

984.832

1.205.412

22,40

1.064.796

944.857

1.174.807

24,34

39.465

39.975

30.605

-23,44

679.240

728.199

17.840

-97,55

673.671

722.099

11.615

-98,39

1.300

3.200

1.615

-49,53

10.000

0,00

6.225

2,05

1.900.000

1.900.000

1.900.000

1.351.283

1.388.681

1.403.577

23.685

23.783

23.733

3
18.052

64.630

4.613

10.000

649.706

609.266
35.000

5.569

6.100

5.569

6.100

6.225

2,05

2.013.548

1.293.033

95.426

-92,62

8.605

2.429

1.112

339

111

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
02
03
04
01
02
03
05
01
02
03
06
01
02
03
15
01
02
03
16
02
25

01
58

04
01
02
03
05
01
02
03
13
01
03
16
01
02
03
28
59
09
17
18
27
65

Finantarea externa nerambursabila


Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurala(FEADR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul European pentru
Pescuit(FEP)
Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul European de Garantare
Agricola(FEGA)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea externa nerambursabila
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea nationala
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
Programe din Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurala (FEADR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul European pentru Pescuit si
Afaceri Maritime (FEPAM)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)
Finantarea nationala
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantare externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transferuri din bugetul de stat catre AFIR pentru
sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz
de calamitati naturale in agricultura
Despagubiri civile
Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea
prevenirii si combaterii epizootiilor
Renta viagera agricola
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

2
6.298

53 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

1.911

1.195

179

1.799.409

871.380

701.821

699.562

1.097.588

171.801

56.931

277.923

95.426

-65,66

56.328

171.315

78.946

-53,92

464

82.936

13.480

-83,75

139

23.672

3.000

-87,33

148.420

133.982

39.280

69.436

5.569

18.126

103.571

46.420

135

7.211

54

1.927

54

3.894

26

1.390

17

32
32
48

76

48

76
1.739.574

1.938.000

2.039.000

2.039.000

72.450

72.450

72.450

115.712
14.661
83.074
17.977
102.246
75.199
16.000
11.047
130.324
71.082
59.242
35.000
7.500
22.500
5.000
1.356.292
78.018

75.903

351

30

8.697

5.829

169

24

68.801

70.020

24.279

12.600

72.915

-3,94

2.895

-50,33

70.020

0,00

112

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
70
71
01
01
02
03
30
03
79
80
30
81
01
01
84
85

01
03

01
02
03
01
02
03
04
05
30
04
50
8401
01
10
01
01
05
06
12
13
30
03
01
02
03
04
06
20

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

24.279
12.600
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
51.525
81.305
CHELTUIELI DE CAPITAL
51.525
81.305
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
51.408
80.404
Active fixe
7.486
9.685
Constructii
5.620
20.675
Masini, echipamente si mijloace de transport
415
2.438
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
37.887
47.606
Alte active fixe
117
901
Reparatii capitale aferente activelor fixe
3.384
4.050
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI IMPRUMUTURI
Alte imprumuturi
3.384
4.050
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
3.384
4.050
Rambursari de credite externe
3.384
4.050
Rambursari de credite externe contractate de
ordonatorii de credite
-305.237
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
-305.237
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
-305.237
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
-305.238
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
612.444
110.335
Administratie centrala
112.697
638.670
Servicii publice descentralizate
1.475.484 2.233.358
Agricultura
215
Amendare soluri acide si alcaine
198.184
Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si
combaterea eroziunii solului
6.388
10.196
Protectia plantelor si carantina fitosanitara
1.430.556 1.910.535
Programe pentru sprijinirea producatorilor
agricoli
21.808
27.100
Reproductia si selectia animalelor
16.516
87.343
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
56.230
104.350
Sivilcultura
3.421.684 2.722.541
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii,
silviculturii, pisciculturii si vanatorii
11.102.347 12.337.709
TRANSPORTURI
10.466.290 11.253.399
CHELTUIELI CURENTE
28.244
18.398
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
22.276
14.717
Cheltuieli salariale in bani
21.025
13.444
Salarii de baza
1.006
943
Sporuri pentru conditii de munca
7
16
Alte sporuri
1
6
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
80
214
Indemnizatii de delegare
157
94
Alte drepturi salariale in bani
5.968
3.681
Contributii
4.426
2.471
Contributii de asigurari sociale de stat
109
80
Contributii de asigurari de somaj
1.155
786
Contributii de asigurari sociale de sanatate
46
33
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
232
311
Contributii pentru concedii si indemnizatii
8.046
9.857
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

54 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

150.348

84,92

75.232

76.412

79.825

150.348

84,92

75.232

76.412

79.825

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

149.448

85,87

74.488

669,11

42.786

106,95

1.627

-33,26

30.547

-35,83

900

-0,11

7.000

72,84

7.000
7.000

137.470

24,59

628.755

-1,55

2.368.624

6,06

333.800

68,43

47.717

368,00

1.872.392

-2,00

27.100

0,00

87.615

0,31

78.259

-25,00

2.758.212

1,31

11.586.288

-6,09 11.531.304 13.285.765 13.395.802

11.391.070

1,22 11.371.797 13.126.711 13.236.537

20.004

8,73

16.438

11,69

14.413

7,21

1.270

34,68

18

12,50

0,00

631

194,86

100

6,38

3.566

-3,12

2.498

1,09

80

0,00

822

4,58

32

-3,03

134

-56,91

9.857

0,00

20.217

20.567

21.596

9.857

10.104

10.205

113

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
04
02
05
01
03
30
06
01
02
11
12
13
14
24
01
25

30
01
02
04
07
30
30
02
02
40
02
04
05
14
51
01
01
28
55
62

Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Medicamente si materiale sanitare
Materiale sanitare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor externe
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de
ordonatorii de credite
TITLUL IV SUBVENTII
Subventii pe activitati
Subventii pentru sustinerea transportului feroviar
public de calatori
Subventii pentru transportul de calatori cu metroul
Sustinerea infrastructurii de transport
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Intretinerea infrastructurii rutiere
Intretinere infrastructurii feroviare publice
Transferuri din bugetul de stat pentru finantarea
cheltuielilor cu pregatirea personalului aueronautic
si a celor aferente misiunilor de asistenta medicala
publica de urgenta

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

5.790

6.481

6.082

-6,16

109

194

127

-34,54

50,00

1.550

1.615

1.585

-1,86

253

277

277

0,00

444

647

602

-6,96

100,00
33,33

339

413

415

0,48

1.570

1.610

1.525

-5,28

1.514

1.715

1.535

-10,50

552

60

170

183,33

0,00

0,00

110

179

181

1,12
0,00

55 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

46.691

43.035

39.425

1.949.032

1.984.824

2.029.322

1.681.781

1.729.305

1.767.702

10
1

110

168

180

7,14

603

1.161

611

-47,37

189

346

331

-4,34

414

815

280

-65,64

17

31

32

3,23

128

152

904

494,74

87

129

259

100,78

36

81

70

-13,58

-33,00

1
1
5

300

201

717

1.280

1.345

5,08

10

25,00
167,44

37

86

230

125

185

169

-8,65

16

11

-31,25

543

985

925

-6,09

57.677

54.820

51.340

-6,35

57.677

54.820

51.340

-6,35

57.677

54.820

51.340

-6,35

1.967.913

1.855.770

1.918.079

3,36

7.977

8.000

13.914

73,93

1.539.783

1.459.600

1.489.600

2,06

369.015

338.000

360.065

6,53

51.138

50.170

54.500

8,63

1.511.070

1.937.887

1.637.758

-15,49

1.350.238

1.657.071

1.602.758

-3,28

29.500

62.231

46.900

-24,64

625.497

742.925

484.141

-34,83

693.045

850.000

1.070.000

25,88

2.196

1.915

1.717

-10,34

114

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
02
13
34
55
01
03
09
12
28
29
02
01
56

01
01
02
03
04
02
01
02
03
03
01
02
03
04
08
01
03
15
01
02
03
16
01
02
03
20

01
02
03
04
25

01

Transferuri de capital
Dezvoltarea infrastructurii rutiere
Transferuri pentru finantarea proiectului de
investitii la metrou
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe cu finantare rambursabila
Programe ISPA
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Cheltuieli neeligibile ISPA
Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare
publice
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul de Coeziune(FC)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Cheltuieli din sumele primite in cadrul
mecanismului top up
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea nationala

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
160.832

2
280.816

3
35.000

4
-87,54

35.000

-46,15

59.545

65.000

101.287

215.816

977.596

1.056.068

1.671.287

58,26

975.718

1.053.974

1.668.191

58,28

771

35.869

5.869

-83,64

556.517

619.481

1.169.061

88,72

413.525

313.371

343.261

9,54

4.329

85.253

150.000

75,95

1.878

2.094

3.096

47,85

1.523.563

56 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

1.546.951

1.576.027

576

1.878

2.094

3.096

47,85

4.779.951

5.609.785

1.600.000

-71,48

1.383.027

1.868.507

905.840

-51,52

905.840

69,89

655.953

-82,33

655.953

-14,20

122.180

94.902

885.968

1.050.252

335.708

533.182

39.171

190.171

5.195

11.958

726

1.391

4.114

7.895

355

2.672

3.378.857

3.711.536

321.685

132.633

2.329.283

2.312.599

638.527

764.516

89.362

501.788
12.583

66
43

12.583

23
101

9.400

9.206,93

65

6.065

9.230,77

16

1.516

9.375,00

20

1.819

8.995,00

4.049

15.502

2.000

-87,10

3.065

6.848

806

-88,23

984

5.848

806

-86,22

8.757

2.806

388

-86,17

2.181

8.224

277,07

8.224

1.848,82

910

264

6.172

1.495

1.455

422

220
6.000

750

115

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
02
03
58

01
01
02
03
03
01
02
03
16
01
02
03
59
01
17
32
33
34

65

01
70
71
01
01
02
03
30
03
72
01
01
79
81
01
01
84
85

01
03

Finantarea externa nerambursabila


Cheltuieli neeligibile
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul de Coeziune (FC)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantare externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Burse
Despagubiri civile
Rambursarea contravalorii unor servicii de
navigatie aeriana
Sume destinate mentinerii navigabilitatii
aeronavelor pentru zboruri speciale
Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor
cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru
bunurile imobiliare aflate in concesiunea
companiei care administreaza infrastructura
feroviara
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor
comerciale
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite externe
Rambursari de credite externe contractate de
ordonatorii de credite
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

57 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

4.250
1.000
4.126.000

5.776.000

7.427.000

7.427.000

14.656

14.925

15.260

350.000

350.000

350.000

1.393.253
219.087
903.356
270.810
2.729.247
431.036
1.749.080
549.131
3.500
2.258
565
677
85.710

33.664

14.039

-58,30

6.291

7.000

7.000

0,00

4.182

7.039

68,32

1.050.083

677.150

342.706

-49,39

1.050.083

677.150

342.706

-49,39

404.447

838.769

9.058

-98,92

9.302

9.473

9.684

2.148

5.495

9.058

64,84

9.302

9.473

9.684

2.148

3.731

5.808

55,67

1.678

2.248

4.548

102,31

376

352

900

155,68

94

431

360

-16,47

1.764

3.250

84,24

12.559
78.588

9.923

831

700

402.299

833.274

402.299

833.274

402.299

833.274

265.807

245.541

186.160

-24,18

150.205

149.581

149.581

265.807

245.541

186.160

-24,18

150.205

149.581

149.581

265.807

245.541

186.160

-24,18

265.807

245.541

186.160

-24,18

-34.197
-34.197

-34.197
-34.197

116

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

01
03
01
04
01
02
05
06
01
02
50
8501
01
10
01
01
08
12
13
30
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
08
30
02
05
30
06
01
02
11
12
13
14
25

30
01
02
07

anul curent aferente cheltuielilor curente si


operatiunilor financiare ale altor institutii publice
Administratie centrala
Transport rutier
Drumuri si poduri
Transport feroviar
Transport pe cale ferata
Transport cu metroul
Transport pe apa
Transport aerian
Aeroporturi
Aviatia civila
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
COMUNICATII
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Fond de premii
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

58 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

450.805

913.924

81.085

-91,13

4.566.937

5.126.851

4.232.755

-17,44

4.566.937

5.126.851

4.232.755

-17,44

5.379.521

5.310.876

6.853.082

29,04

3.900.841

3.771.750

6.024.551

59,73

1.478.680

1.539.126

828.531

-46,17

491.628

797.091

339.879

-57,36

204.347

181.185

69.693

-61,53

202.089

181.185

69.693

-61,53

9.109

7.782

9.794

25,85

39.606

183.665

423.649

130,66

23.931

24.083

24.826

24.143

126.667

307.690

142,91

18.769

18.868

19.611

7.088

7.954

13.829

73,86

14.219

14.239

14.950

5.558

6.194

11.279

82,10

5.489

5.859

10.974

87,30

3.150

3.229

3.261

2.258

20
1

0,00

68

150

300

100,00

160
1.530

1.760

2.550

44,89

1.102

1.237

1.745

41,07

26

39

80

105,13

285

367

598

62,94

12

17

41,67

107

105

110

4,76

3.123

3.150

3.150

0,00

1.977

2.020

2.070

2,48

102

75

80

6,67

17

21

20

-4,76

941

1.048

1.080

3,05

30

48

45

-6,25

105

100

115

15,00

62

93

90

-3,23

202

205

210

2,44

518

430

430

0,00

112

126

90

-28,57

30

25

30

20,00

30

25

30

20,00

460

354

360

1,69

49

64

60

-6,25

411

290

300

3,45

0,00

112

90

100

11,11

16

20

20

0,00

18

30

66,67

115

30

-73,91

408

377

415

10,08

11

10

-9,09

15

114,29

-50,00

117

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
30
55
02
01
56

01
01
02
03
02
01
02
03
15
01
02
03
19
01
02
03
20

01
02
03
58

01
01
02
03
59
17
70
71
01
02
03
30
03
84
85

01
01

Denumire indicator

institutiei publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Despagubiri civile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Comunicatii

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

397

355

388

9,30

2.479

1.356

1.300

-4,13

2.479

1.356

1.300

-4,13

1.300

-4,13

2.479

1.356

11.453

114.101

2.611

88.714

372

12.402

1.788

59.283

451

17.029

59 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

1.300

1.300

1.300

100

100

100

5.215
654
3.706
855
409

282

374

220
60

35

149

5.748

22

1.287

126

4.380
81

3.069

19.357

768

4.391

2.301

14.081
885
289.311

289.311
40.401
193.131
55.779
106

100

-5,66

106

100

-5,66

16.179

56.998

115.959

103,44

5.162

5.215

5.215

16.179

56.998

115.959

103,44

5.162

5.215

5.215

16.179

56.103

113.959

103,12

15.784

3.998

7.659

91,57

395

52.030

106.300

104,31

895

2.000

123,46

183.665

423.649

130,66

75

-716
-716

-716
39.607

118

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

8601
01
51
01
01
56
55
01
49
02
03
8701
01
20
30
30
51
02
21

56

01
01
02
03
23
35

37

65

01
84
85

01
03

01
04
8801

Denumire indicator

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN
DOMENIUL ECONOMIC
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Finantarea planului sectorial de cercetare din
domeniul agricol si de dezvoltare rurala.
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Transferuri pentru finantarea cercetarii in domeniul
economic
Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii,
silviculturii, pisciculturii si vanatorii
Cercetare si dezvoltare in domeniul
combustibilului si energiei
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri de capital
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in
turism
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii institutii publice.
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii altii decat institutii publice
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
Turism
CHELTUIELI DIN SUME RAMASE
NEUTILIZATE IN ANUL ANTERIOR

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
97.063

2
108.367

3
165.473

97.063

108.367

31.184

41.395

31.184
14.197

Estimari
2019

52,70

5
131.085

6
133.096

7
133.096

165.473

52,70

131.085

133.096

133.096

96.626

133,42

43.212

43.212

43.212

41.395

96.626

133,42

20.000

75.231

276,16

16.987

21.395

21.395

0,00

65.879

66.972

68.847

2,80

87.873

89.884

89.884

65.879

66.972

68.847

2,80

65.879

66.972

68.847

2,80

31.184

41.395

96.626

133,42

65.879

66.972

68.847

2,80

41.699

243.734

61.956

-74,58

31.290

31.815

31.815

41.708

243.734

61.956

-74,58

31.290

31.815

31.815

794

3.107

9.253

197,81

9.900

9.920

9.920

794

3.107

9.253

197,81

794

3.107

9.253

197,81

30.000

43.949

46,50

21.390

21.895

21.895

30.000

43.949

46,50

30.000

43.949

46,50

40.567

210.627

8.754

-95,84

38.771

198.892

508

914

79,92

8.082

5.237

-35,20

3.145

2.603

-17,23

2.134

11.735

8.754

-25,40

39.565

231.999

53.202

-77,07

113.604

32.500

5.447

28.564

29.706

161.861

3.618

8.467

1.796

60 - mii lei -

Estimari
2018

347

347
-9
-9

-9
-9

119

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
79
80
10
01

01
9901
5006
70
71
01
02
6106
70
71
01
02
03
03
5008
01
10
01
01
03
01
02
03
04
06
20
12
16
55
01
07
08
56

01
02
02
01
04
02
05
02
06
02
08

OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI IMPRUMUTURI
Cheltuieli din sume ramase neutilizate in anul
anterior
Cheltuieli din sume acordate Republicii Moldova
si ramase neutilizate in anul anterior
Cheltuieli din sume acordate Republicii Moldova
si ramase neutilizate in anul anterior
DEFICIT
CREDITE EXTERNE
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Ordine publica
Paza si supravegherea frontierei
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca
si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Consultanta si expertiza
Studii si cercetari
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe comunitare
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea externa nerambursabila
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Programe din Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurala(FEADR)
Finantarea externa nerambursabila
Programe din Fondul European pentru
Pescuit(FEP)
Finantarea externa nerambursabila
Programe din Fondul European de Garantare
Agricola(FEGA)
Finantarea externa nerambursabila
Programe Instrumentul European de Vecinatate si

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
113.604

2
32.500

113.604

32.500

113.604

32.500

113.604

32.500

113.604

32.500

-21.102.207 -21.758.193 -27.200.089

61 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

25,01 -27.499.066 -24.902.288 -20.132.453

2.009
2.009
2.009
2.009
2.009
2.009
2.009
2.009
2.009
2.009
2.009
2.009
12.306.878 20.083.905

8.546.744

-57,44

9.088.399

9.136.117

9.071.375

12.306.878 20.083.605

8.540.335

-57,48

9.088.399

9.136.117

9.071.375

433

150

-65,36

294

102

-65,31

294

102

-65,31

139

48

-65,47

93

31

-66,67

-50,00

38

13

-65,79

0,00
-66,67

2.804

2.126

2.122

184.303

182.231

1.168

2.577

5.042

95,65

1.289

5.042

291,16

1.288
1.328

12.994

8.985

-30,85

1.328

12.994

8.985

-30,85

388

1.675

1.673

-0,12

940

11.319

7.312

-35,40

12.305.549 20.067.182

577.265

-97,12

559.448

240.414

-57,03

240.414

-57,03

103.713

-51,78

1.995
1.995
1.534
1.534
5.733.743 11.770.737
5.733.743 11.770.737
116.865
116.865

559.448

6.172.942

7.000.000

6.172.942

7.000.000

187.921

215.077

120

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
02
09
02
10
02
11
02
12
02
13
02
15
01
02
16
01
02
17
01
02
18
01
02
25

01
02
27
02
28
02
40
02
58

05
02
07
02
08
02
12
02
13
02
15
02
16

Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului European de Returnare
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului European de Integrare a
resortisantilor tarilor terte
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Finantarea externa nerambursabila
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen
Finantarea externa nerambursabila
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Mecanismul financiar norvegian
Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare
SEE
Finantarea externa nerambursabila
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului de solidaritate al Uniunii
Europene
Finantarea externa nerambursabila
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
Programe din Fondul European pentru Pescuit si
Afaceri Maritime (FEPAM)
Finantarea externa nerambursabila
Fondul pentru azil,migratie si integrare (FAMI)
Finantarea externa nerambursabila
Fondul pentru securitate interna
Finantarea externa nerambursabila
Programe Instrumentul European de Vecinatate
Finantarea externa nerambursabila
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)
Finantarea externa nerambursabila
Alte programe comunitare finantate in perioada
2014-2020
Finantare externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

62 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

240
187.921

214.837

1.745

2.495

1.745

2.495

3.706

6.323

3.706

6.323

2.808

3.250

2.808

3.250

32.777

77.984

32.777

77.984

103.713

-51,72

14.221

-50,80

31
31
8.465

28.903

2
8.463

28.903

14.221

-50,80

14.246

235.036

189.008

-19,58

14.244

235.036

189.008

-19,58

11.340

49.847

25.591

-48,66

1.519

6.954

3.837

-44,82

9.821

42.893

21.754

-49,28

11.594

108.484

1.649

16.499

9.945

91.985

4.779

5.088

4.268

-16,12

4.759

5.088

4.268

-16,12

537

1.658

537

1.658

54

118

50

-57,63

118

50

-57,63

19

54

1.200
1.200
419

7.948.893 1.897.010,5
0

8.901.292

8.951.760

9.068.085

209.097
209.097
15.800
15.800
63.286
63.286
12.389
12.389
7.645.659
7.645.659
146
146
273

2.662

875,09

121

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
02
70
71
01
02
03

5108
01
55
01
07
08
56

08
02
12
02
15
02
16
01
02
17
01
02
18
01
02
25

01
02
27
02
28
02
58

08
02
01
03
5308
01
55
01
08

Finantare externa nerambursabila


CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe comunitare
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Finantarea externa nerambursabila
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Mecanismul financiar norvegian
Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare
SEE
Finantarea externa nerambursabila
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE
Finantarea externa nerambursabila
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
Fondul pentru securitate interna
Finantarea externa nerambursabila
Autoritati executive si legislative
Autoritati executive
CERCETARE FUNDAMENTALA SI
CERCETARE DEZVOLTARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

2
273

3
2.662

4
875,09

300

6.409

2.036,33

300

6.409

2.036,33

300

6.409

2.036,33

63 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

5.809
300

600

100,00

21.766

58.254

19.623

-66,31

7.580

7.602

2.021

21.766

58.254

19.623

-66,31

7.580

7.602

2.021

596

1.975

2.216

12,20

2.135

1.957

1.953

596

1.975

2.216

12,20

388

1.675

1.673

-0,12

208

300

543

81,00

21.170

56.279

13.221

-76,51

5.445

5.645

68

429

3.790

101

-97,77

429

3.790

2.308

19.293

2.308

19.293

567

4.527

567

4.527

101

-97,77

6.679

12.669

11.335

-10,53

6.677

12.669

11.335

-10,53

327

1.304

64

-95,09

46

191

-95,29

281

1.113

55

-95,06

7.010

12.511

1.054

1.875

5.956

10.636

3.305

527

1.721

226,57

3.285

527

1.721

226,57

537

1.658

537

1.658

19

8
8
4.186

4.186
4.186
21.766

58.254

19.623

-66,31

21.766

58.254

19.623

-66,31

1.326

6.696

600

-91,04

1.326

6.696

600

-91,04

93

400

600

50,00

93

400

600

50,00

93

400

600

50,00

122

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
56

02
01
15
02
17
01
02
28
02
01
02
6108
01
56

08
02
09
02
10
02
11
02
12
02
13
02
15
01
02
16
02
17
01
02
18
01
02
25

02
28
02
40
02
58

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea externa nerambursabila
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE
Finantarea externa nerambursabila
Cercetare fundamentala (de baza)
Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice
generale
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului European de Returnare
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului European de Integrare a
resortisantilor tarilor terte
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Finantarea externa nerambursabila
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen
Finantarea externa nerambursabila
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea externa nerambursabila
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Mecanismul financiar norvegian
Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea externa nerambursabila
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului de solidaritate al Uniunii
Europene
Finantarea externa nerambursabila
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

2
1.233

64 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

6.296

1.534
1.534
46

71

46

71

1.175

4.684

182

701

993

3.983

12

12

1.187

4.691

139

2.005

600

-70,07

61.895

145.411

92.967

-36,07

44.058

42.586

42.300

61.895

145.411

92.967

-36,07

44.058

42.586

42.300

61.895

145.006

16.687

-88,49

2.858

1.386

1.100

5.607

429

21.731

14.120

-35,02

7.429

21.731

14.120

-35,02

6.313

8.899

100

-98,88

6.313

8.899

100

-98,88

17

2.136

41.200

41.200

41.200

5.607

429

1.745

2.495

1.745

2.495

3.706

6.323

3.706

6.323

2.808

3.250

2.808

3.250

30.469

58.691

30.469

58.691

31
31
7.431
2

318

16

1.818

2.270

35.276

340

5.302

1.930

29.974

1.474

4.465

2.417

-45,87

1.474

4.465

2.417

-45,87

24

111

50

-54,95

111

50

-54,95

76.280

18.734,57

24

1.200
1.200
405

123

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

07
02
08
02
15
02
16
02
01
03
01
02
03
04
05
06
07
50
6508
01
56

15
02
16
02
17
01
02
06
01
02
50
6608
01
56

16
02
17
01
02
18
01
02
25

02
70
71
01

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020


Fondul pentru azil,migratie si integrare (FAMI)
Finantarea externa nerambursabila
Fondul pentru securitate interna
Finantarea externa nerambursabila
Alte programe comunitare finantate in perioada
2014-2020
Finantare externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantare externa nerambursabila
Administratia centrala
Ordine publica
Politie
Jandarmerie
Paza si supravegherea frontierei
Siguranta nationala
Servicii de protectie contra incendiilor
Autoritati judecatoresti
Penitenciare
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si
sigurantei nationale
INVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea externa nerambursabila
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Invatamant superior
Invatamant universitar
Invatamant postuniversitar
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
SANATATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea externa nerambursabila
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Mecanismul financiar norvegian
Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea externa nerambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

65 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

15.800
15.800
59.100
59.100
146
146
259

1.380

432,82

259

1.380

432,82

1.600

12.176

81.867

572,36

37.003

79.571

1.300

-98,37

3.878

22.873

400

-98,25

900

-47,89

6.621

197,44

621

1.727

32.504

54.971

51

2.226

1.327

481

2.703

2.276

1.633

-28,25

1.131

13.256

1.296

-90,22

18.080

35.425

250

-99,29

8.342

210.202

176.879

-15,85

176.000

175.200

8.342

210.202

176.879

-15,85

176.000

175.200

8.342

210.202

176.879

-15,85

176.000

175.200

192

700

192

700

51

209.502

176.879

-15,57

51

209.502

176.879

-15,57

8.099
970
7.129
7.434

800

6.432

800

1.002
908

209.402

176.879

-15,53

1.902

60.604

6.218

-89,74

1.902

60.604

409

-99,33

1.902

60.604

409

-99,33

111

279

151,35

111

279

151,35

130

35,42

130

35,42

143
22
121
1.759

60.397

255

9.322

1.504

51.075
96

96

5.809
5.809
5.809

124

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
02

02
06
01
50
50
6708
01
56

15
02
17
01
02
28
02
50
6808
01
10
01
01
03
01
02
03
04
06
20
12
16
56

15
02
70
71
01
03
01
7008
01
56

17
01
02
04
7408
01

Masini, echipamente si mijloace de transport


Servicii publice descentralizate
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Spitale generale
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
Alte institutii si actiuni sanitare
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea externa nerambursabila
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE
Finantarea externa nerambursabila
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
religiei
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Consultanta si expertiza
Studii si cercetari
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea externa nerambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Administratie centrala
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Servicii si dezvoltare publica
PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI CURENTE

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

66 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

5.809
60.604

6.218

-89,74

4.322

5.792

34,01

4.022

5.192

29,09

433

150

-65,36

294

102

-65,31

294

102

-65,31

139

48

-65,47

93

31

-66,67

-50,00

38

13

-65,79

0,00
-66,67

1.428
1.428
474
474
1.642

3.172

1.642

3.172

1.642

3.172

229

337

229

337

1.402

2.835

211

422

1.192

2.413

10
10
1.642

3.172

2.577

5.042

95,65

1.289

5.042

291,16

300

600

100,00

300

600

100,00

300

600

100,00

300

600

100,00

4.322

5.792

34,01

1.215

26.406

6.000

-77,28

500

1.215

26.406

6.000

-77,28

500

1.288
1.012

1.012
1.012

42
42
42

42
6
35
42

125

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
55
01
08
56

08
01
02
17
01
02
03
8008
01
55
01
08
56

08
02
16
02
17
01
02
18
02
58

12
02
16
02
01
01
10
8308
01
56

04
02
05
02
06
02

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


A. Transferuri interne
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Reducerea si controlul poluarii
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea externa nerambursabila
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Mecanismul financiar norvegian
Finantarea externa nerambursabila
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
Programe Instrumentul European de Vecinatate
Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantare externa nerambursabila
Actiuni generale economice si comerciale
Administratie centrala
Programe de dezvoltare regionala si sociala
AGRICULTURA, SILVICULTURA,
PISCICULTURA SI VANATOARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurala(FEADR)
Finantarea externa nerambursabila
Programe din Fondul European pentru
Pescuit(FEP)
Finantarea externa nerambursabila
Programe din Fondul European de Garantare
Agricola(FEGA)
Finantarea externa nerambursabila

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
484

2
10.000

484
484
730

16.406

658

3.239

658

2.999

72

13.167

3
6.000

4
-40,00

10.000

6.000

-40,00

10.000

6.000

-40,00

67 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

500

240

72

1.464
11.703

1.215

26.406

6.000

-77,28

182.817

228.894

143.495

-37,31

13.840

13.840

13.840

182.817

228.894

143.495

-37,31

13.840

13.840

13.840

155

619

169

-72,70

169

169

169

155

619

169

-72,70

155

619

169

-72,70

182.662

228.261

129.655

-43,20

181.227

198.777

103.713

-47,82

181.227

198.777

103.713

-47,82

817

3.463

415

-88,02

817

3.463

415

-88,02

63

25.721

25.527

-0,75

13.671

13.671

13.671

3.858

3.828

-0,78

54

21.863

21.699

-0,75

555

300

555

300
13.671

97.550,00

14

12.389
12.389
14

1.282

9.057,14

14

1.282

9.057,14

182.817

228.894

143.495

-37,31

13.300

9.005

169.517

219.889

143.495

-34,74

12.023.550 19.330.745

8.095.170

-58,12

8.846.421

8.896.889

9.013.214

12.023.550 19.330.745

8.095.170

-58,12

8.846.421

8.896.889

9.013.214

12.023.550 19.330.745

240.414

-98,76

559.448

240.414

-57,03

240.414

-57,03

5.733.743 11.770.737
5.733.743 11.770.737
116.865
116.865

559.448

6.172.942

7.000.000

6.172.942

7.000.000

126

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
15
02
16
02
58

05
02
13
02
01
03
04
8408
01
56

08
02
01
8508
01
56

15
02
16
02
01
8608
01
56

01
02
02
5010
01
10
01
01
02
03
04
05
06
10
11

Alte programe comunitare finantate in perioada


2007-2013
Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea externa nerambursabila
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
Programe din Fondul European pentru Pescuit si
Afaceri Maritime (FEPAM)
Finantarea externa nerambursabila
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)
Finantarea externa nerambursabila
Administratie centrala
Agricultura
Programe pentru sprijinirea producatorilor
agricoli
TRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea externa nerambursabila
Administratie centrala
COMUNICATII
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea externa nerambursabila
Comunicatii
CERCETARE SI DEZVOLTARE IN
DOMENIUL ECONOMIC
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea externa nerambursabila
Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii,
silviculturi, pisciculturi si vanatorii
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Salarii de merit
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent platii cu ora

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

68 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

168
168
392
392
7.854.756

8.846.421

8.896.889

9.013.214

209.097
209.097
7.645.659
7.645.659
560
12.023.550 19.330.185

8.095.170

-58,12

12.023.550 19.330.185

8.095.170

-58,12

8.842
8.842
8.842

8.842
8.842
8.842
386

357

386

357

386

357

357
357
386
386
386

357

1.995
1.995
1.995

1.995
1.995
1.995
3.526.776

7.533.364

7.492.460

-0,54

6.384.738

6.537.441

6.610.684

3.134.527

5.985.435

5.587.924

-6,64

4.994.366

5.129.458

5.148.864

702.105

1.022.974

1.045.222

2,17

906.581

936.679

957.102

496.811

992.133

1.024.830

3,30

295.246

958.353

989.130

3,21

2.307
1.606

59

8.365
2.213

2.011

1.065

-47,04

18.246

393

192

-51,15

61

31.456
78.084

4.565

4.305

-5,70

127

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
12
13
14
15
30
02
01
02
03
05
30
03
01
02
03
04
05
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
03
01
02
04
01
02
03
04
05
01
03
30
06
01
02
09
10
11
12
13
14

Indemnizatii platite unor persoane din afara


unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru transportul la si de la locul de
munca
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Tichete de masa
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca
si boli profesionale
Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
15.738

2
17.655

3
20.083

7.658

2.353

3.867

12

36

69 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

13,75
64,34

204
35.677

6.708

6.127

-8,66

45.070

11.914

2.476

-79,22

35.331

25

6.802

8.842

1.827

-79,34

2.140

2.171

308

-85,81

212

244

36

-85,25

586

632

305

-51,74

159.771

18.802

17.791

-5,38

121.986

13.973

12.503

-10,52

2.558

319

500

56,74

30.683

3.749

3.907

4,21

1.020

129

179

38,76

10

-50,00

3.516

630

701

11,27

1.009.787

1.592.268

1.633.962

2,62

391.607

818.316

1.000.786

22,30

10.301

635.808

778.351

22,42

4.750

1.600

2.457

53,56

68.248

17.760

18.951

6,71

12.351

3.142

4.035

28,42

10.090

5.161

6.642

28,70

6.894

5.179

14.540

180,75

2.035

152

1.665

995,39

10.779

3.632

4.368

20,26

96.319

70.238

96.878

37,93

169.839

75.644

72.899

-3,63

30.256

13.471

23.202

72,24

8.068

5.312

47

-99,12

6.591

5.146

-99,86

1.476

166

40

-75,90

71.341

54.179

61.919

14,29

17.540

15.157

20.080

32,48

7.194

5.843

6.036

3,30

45.762

32.726

35.000

6,95

845

453

803

77,26

24.458

9.891

18.972

91,81

1.075

373

1.175

215,01

318

618

244

-60,52

23.067

8.900

17.553

97,22

43.148

10.717

11.827

10,36

13.875

5.061

5.109

0,95

29.274

5.656

6.718

18,78

9.231

3.839

4.287

11,67

7.607

2.417

4.104

69,80

5.904

2.539

1.464

-42,34

5.561

3.902

4.119

5,56

1.382

1.742

2.199

26,23

593

587

723

23,17

1.360.277

1.381.481

1.346.862

128

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
15
16
17
24
02
25

30
01
02
03
04
06
07
09
30
34

35

30
01
01
02
03
05
40
16
51
01
01
03
25
35

02
08
11
12
25

26

27

Munitie, furnituri si armament de natura activelor


fixe pentru armata
Studii si cercetari
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
interne
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Finantarea din venituri proprii ale Ministerului
Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul
unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice
locale
Finantarea din venituri proprii ale Ministerului
Sanatatii pentru programele nationale de sanatate
derulate de unitatile sanitare din reteaua
administratie publice locale
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice interne
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe
Dobanzi aferente creditelor interne garantate
Alte dobanzi
Dobanzi la operatiunile de leasing
TITLUL IV SUBVENTII
Programe de conservare sau de inchidere a
minelor
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Actiuni de sanatate
Programe pentru sanatate
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale
de sanatate
Transferuri de capital
Aparatura medicala si echipamente de
comunicatii in urgenta
Transferuri pentru reparatii capitale la spitale
Transferuri pentru finantarea investitiilor la
spitale
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea
aparaturii medicale si echipamentelor de
comunicatii in urgenta in sanatate
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea
reparatiilor capitale in sanatate
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea
altor investitii in sanatate

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
2

2
228.793

3
100.010

4
-56,29

48

260

220

-15,38

110

100

-9,09

56

240

227

-5,42

152.852

177.960

196.637

10,50

1.757

276

286

3,62

1.242

313

468

49,52

1.432

1.046

1.118

6,88

7.308

5.302

3.877

-26,88

10

114

105

-7,89

14

25

78,57

140.909

170.895

190.758

11,62

42.423

89.817

100.000

11,34

213.952

162.757

98.100

-39,73

1.521

6.886

5.200

-24,48

533

6.886

5.200

-24,48

117

6.886

5.200

-24,48

15.154

6.337

78.509

1.138,90

15.154

6.337

78.509

1.138,90

744.671

807.791

911.779

12,87

457.394

502.583

606.571

20,69

33.768

58.000

27.375

-52,80

70 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

419
419

193

5.779

6.686

6.635

930.778

1.019.103

1.145.460

416
988
988

7.537

60.828

74.000

21,65

259.731

262.704

385.196

46,63

156.357

121.051

120.000

-0,87

287.277

305.208

305.208

0,00

155.277

155.119

128.000

-17,48

70.166

26.912

33.500

24,48

32.636

38.660

80.408

107,99

17.818

44.192

21.500

-51,35

4.119

22.259

21.800

-2,06

7.261

18.066

20.000

10,71

129

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
55
01
01
02
12
18
48
02
01
04
56

01
01
02
03
02
01
02
03
04
01
02
03
05
01
02
03
07
01
02
03
08
01
02
03
15
02
16
01
02
03
17
01
02
18
02
25

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


A. Transferuri interne
Restructurarea industriei de aparare
Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului
Olimpic si Sportiv Roman
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Alte transferuri curente interne
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
Alte transferuri curente in strainatate
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurala(FEADR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul European pentru
Pescuit(FEP)
Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul de Asistenta pentru
Preaderare(IPA)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Mecanismul financiar norvegian
Finantarea externa nerambursabila
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
60.380

2
578.836

3
314.960

4
-45,59

60.135

562.501

313.950

-44,19

5
269.865

71 - mii lei -

Estimari
2018
6
272.770

Estimari
2019
7
222.194

6.037
23.837

26.825

28.950

7,92

5.381

456.622

241.963

-47,01

19.569

71.889

30.000

-58,27

11.348

7.165

7.000

-2,30

245

16.335

1.010

-93,82

48

15.135

10

-99,93

197

1.200

1.000

-16,67

516.780

1.823.519

259.263

-85,78

208.668

1.823.519

259.263

-85,78

30.139

1.823.519

259.263

-85,78

150.700
27.828
286.290
43.396
238.200
4.693
293
60
221
11
1.164
277
831
56
1.506
94
1.394
19
11.451
591
10.804
54
808
808
5.366
253
5.064
49
965
106
859
14
14
256

130

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
02
57
02
01
02
58

01
01
59
01
17
20
22
70
71
01
01
02
03
30
02
01
03
72
01
01
79
80
81
02
01
04
84
85

01
03

5110
01
10
01
01
05
11
12
13

Finantarea externa nerambursabila


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
Finantarea nationala
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Burse
Despagubiri civile
Sume destinate finantarii programelor sportive
realizate de structurile sportive de drept privat
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Stocuri
Rezerve de stat si de mobilizare
Reparatii capitale aferente activelor fixe
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor
comerciale
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI IMPRUMUTURI
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite interne
Rambursari de credite interne garantate
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru
finantarea proiectelor cu finantare UE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

72 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

10.048

27.240

15.721

-42,29

21.617

22.652

23.297

10.048

27.240

15.721

-42,29

6.289

27.240

15.721

-42,29
1.431.536

1.418.772

1.374.351

67.933

71.315

72.963

256

3.758
1.252.389

1.252.389
1.252.389
74.080

119.584

70.919

-40,70

47.708

68.724

41.809

-39,16

20

10

-50,00

50.000

28.400

-43,20

26.206
166

840

700

-16,67

371.314

1.503.929

1.877.286

24,83

1.357.632

1.379.435

1.432.116

371.314

1.503.304

1.877.276

24,88

1.357.627

1.379.430

1.432.111

346.336

934.886

1.289.307

37,91

28.548

29.704

77.043

213.074

326.278

53,13

155.130

342.460

352.503

2,93

12.845

217.239

52.448

-75,86

101.319

162.113

558.078

244,25

5.083

460.499

541.038

17,49

5.083

460.499

541.038

17,49

19.896

107.919

46.931

-56,51

625

10

-98,40

625

10

-98,40

625

10

-98,40

20.972

44.000

27.250

-38,07

32.740

20.972

44.000

27.250

-38,07

26.570

28.548

29.704

9.086

44.000

27.250

-38,07

9.086

44.000

27.250

-38,07

41.618

67.589

64.786

-4,15

61.360

62.651

63.578

41.618

66.996

64.176

-4,21

60.826

62.032

62.942

22.082

31.060

33.935

9,26

29.879

30.395

30.842

20.396

28.357

31.205

10,04

3.525

5.678

5.654

-0,42

188

610

612

0,33

2.356

3.300

3.110

-5,76

13.920

17.064

19.583

14,76

32

203

240

18,23

6.170

11.886
-37
-37

-37
-37

131

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
30
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
05
01
30
06
01
02
11
12
13
14
25

30
01
02
03
04
30
55
02
04
70
71
01
02
03
30
01
02
03
5310
01

Alte drepturi salariale in bani


Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Alte transferuri curente in strainatate
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Autoritati executive si legislative
Autoritati legislative
Autoritati executive
CERCETARE FUNDAMENTALA SI
CERCETARE DEZVOLTARE
CHELTUIELI CURENTE

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

375

1.502

2.006

33,56

1.686

2.703

2.730

1,00

1.274

1.857

1.939

4,42

32

56

57

1,79

338

569

588

3,34

10

18

19

5,56

32

203

127

-37,44

19.337

34.736

29.241

-15,82

8.332

15.238

13.176

-13,53

258

640

469

-26,72

231

380

252

-33,68

2.723

4.970

4.173

-16,04

552

782

562

-28,13

285

550

350

-36,36

20

26

28

7,69

19

50

50

0,00

471

831

462

-44,40

1.718

3.541

3.549

0,23

2.054

3.468

3.281

-5,39

195

706

521

-26,20

122

244

235

-3,69

24

25

4,17

121

220

210

-4,55

724

2.629

2.261

-14,00

34

499

431

-13,63

690

2.130

1.830

-14,08

10

31

22

-29,03

305

305

0,00

530

529

-0,19

17

9.939
18

34

61

79,41

100

100

0,00

14.919

12.031

-19,36

50

51

2,00

126

125

-0,79

73 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

29.747

30.437

30.900

1.200

1.200

1.200

33,33

4.198

4.850

3.250

-32,99

5.721

9.890

8.601

-13,03

197

1.200

1.000

-16,67

197

1.200

1.000

-16,67

197

1.200

1.000

-16,67

593

610

2,87

534

619

636

593

610

2,87

534

619

636

593

610

2,87

210

269

28,10

310

268

-13,55

73

73

0,00

41.618

67.589

64.786

-4,15

9.729

18.159

18.571

2,27

31.889

49.430

46.215

-6,50

73.317

124.999

122.103

-2,32

112.663

112.663

112.663

69.348

112.179

111.881

-0,27

102.837

102.837

102.837

132

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
10
01
01
03
05
06
10
12
13
30
02
01
30
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
03
02
05
01
03
30
06
01
02
09
10
11
12
13
14
16
25

30
02
04

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Tichete de masa
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru animale
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Chirii

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
32.092

2
43.535

3
52.498

25.372

37.952

42.899

13,03

24.471

36.507

39.639

8,58

51

466,67

15

40

700,00

20,59

74 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

5
50.379

6
50.379

7
50.379

52.352

52.352

52.352

36

23

61
20

40

100,00

785

1.396

2.756

97,42

37

15

312

1.980,00

6.633

5.583

9.599

71,93

4.981

3.881

6.825

75,86

119

145

276

90,34

1.270

1.272

2.037

60,14

59

69

116

68,12

86
8
78

205

216

345

59,72

37.254

68.554

59.277

-13,53

15.955

43.947

36.154

-17,73

312

23.607

2.058

-91,28

84

200

731

265,50

2.222

3.111

3.867

24,30

256

363

710

95,59

141

106

626

490,57

54

105

684

551,43

20

30

50,00

477

624

1.821

191,83

5.800

7.099

17.927

152,53

6.610

8.712

7.700

-11,62

368

1.294

1.361

5,18

15

200,00

15

200,00

688

1.144

1.721

50,44

13

25

25

0,00

186
675

1.119

1.510

34,94

3.945

4.066

5.445

33,92

809

1.213

1.401

15,50

3.137

2.853

4.044

41,75

1.926

2.291

2.563

11,87

550

745

35,45

402

772

502

-34,97

53

100

271

171,00

27

70

128

82,86

69

110

175

59,09

70

677,78

13.813

14.176

10.127

-28,56

40

50

132

164,00

119

60

175

191,67

20

133

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
07
30
55
02
01
59
01
22
70
71
01
01
02
03
30
03
72
01
01
84
85

01
03

01
02
6010
01
10
01
11
12
13
14
30
02
02
03
01
02
03
05
06
20
01
01
02
03
04

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului


institutiei publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Burse
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor
comerciale
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
Cercetare fundamentala (de baza)
Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice
generale
APARARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

2
41

3
5

4
-87,80

13.654

14.025

9.815

-30,02

10

10

0,00

10

10

0,00

10

10

0,00

80

96

75 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

10

10

10

20,00

96

96

96

96
80
4.006

12.820

10.222

-20,27

9.826

9.826

9.826

4.006

12.820

10.217

-20,30

9.821

9.821

9.821

3.281

9.660

8.357

-13,49

559

1.000

1.285

28,50

2.175

6.084

3.695

-39,27

187

1.689

1.508

-10,72

361

887

1.869

110,71

725

3.160

1.860

-41,14
5

5
5
5
-37
-37

-37
-37

55.720

76.821

73.360

-4,51

17.598

48.178

48.743

1,17

118.083

413.097

875.837

112,02

353.989

353.989

353.989

23.060

259.608

209.886

-19,15

109.886

109.886

109.886

897

2.106

3.900

85,19

3.900

3.900

3.900

728

1.581

3.191

101,83

155

74,16

3.036

110,98

105.986

105.986

105.986

28
20
28

89
5

700

1.439
75
75

170

450

709

57,56

128

315

502

59,37

19

22

15,79

36

95

168

76,84

0,00
-20,00

20

16

22.163

257.502

205.986

-20,01

8.362

8.900

49.176

452,54

120

63

618

880,95

21

23

582

2.430,43

765

227

4.347

1.814,98

168

40

1.757

4.292,50

134

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
05
06
07
08
09
30
02
04
01
02
04
05
01
03
30
06
01
02
10
11
12
13
14
15
30
02
03
04
30
70
71
01
01
02
03
30
03

02
25
6110
01
10
01
01
03
05
06
11
12
13
14
30
02

Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Aparare nationala
Cercetare si dezvoltare pentru aparare
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

4
1.352,50

693

200

2.905

306

2.743

13.006

374,15

559

47

1.550

3.197,87

12

13

54

315,38

5.699

5.530

22.990

315,73

19

14

1.367

9.664,29

4.996

1.000

9.635

863,50

63

30

87

190,00

43

23

80

247,83

10

0,00

10

0,00

853

278

12.209

4.291,73

258

76 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

1.074

10

33

312,50

585

270

11.102

4.011,85

46

32

314

881,25

170

2.025,00

42

24

144

500,00

1.156

1.274

3.298

158,87

54

575,00

1
5

64

6.300,00

27

38

141

271,05

226.216

100.010

-55,79

19.724

30.998

57,16

6.652

16
14

12

-14,29

10

-80,00

6.652

19.700

30.968

57,20

95.022

153.489

665.951

333,88

244.103

244.103

244.103

95.022

153.489

665.951

333,88

244.103

244.103

244.103

94.826

152.803

663.681

334,34

2.629

1.725

2.200

27,54

8.881

2.914

119.299

3.993,99

475

565

10.720

1.797,35

82.841

147.599

531.462

260,07

197

686

2.270

230,90

115.952

410.664

866.926

111,10

2.131

2.433

8.911

266,26

86.625

339.833

71.458

-78,97

49.972

50.925

51.736

51.292

101.435

43.575

-57,04

44.587

45.531

46.333

31.883

42.480

11.145

-73,76

11.379

11.606

11.829

17.389

23.038

6.853

-70,25

14.192

16.983

4.642

-72,67

36

59

869

1.306

323

-75,27

236

298

19

-93,62

299

1.212

1.168

-3,63

11
111

432

1.646
8.871

328

-24,07

2.717

362

-86,68

11.710

2.402

-79,49

31

135

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
02
03
05
30
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
08
09
30
02
03
01
02
04
01
02
05
01
03
30
06
01
02
09
11
12
13
14
15
25

30
01
02
03
04
30
57
02
01
59

Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
6.290

2
8.663

3
1.753

4
-79,76

2.056

2.171

308

-85,81

79

244

36

-85,25

446

632

305

-51,74

5.622

7.607

1.765

-76,80

4.703

6.173

1.368

-77,84

12

39

31

-20,51

878

1.303

306

-76,52

14

16

14,29

29

78

44

-43,59

19.409

58.925

32.410

-45,00

4.306

12.680

2.420

-80,91

331

942

252

-73,25

118

215

18

-91,63

1.825

4.174

655

-84,31

498

864

85

-90,16

215

2.252

-99,73

415

1.365

80

-94,14

110

401

22

-94,51

377

1.113

19

-98,29

417

1.354

1.283

-5,24

1.699

3.775

1.489

-60,56

4.089

5.288

3.968

5.140

121

148

13

39

12

23
1.158

-73,38

16

1.330

4.350

156

256

280

578

894

3.516

1.158

-67,06

300

1.079

899

-16,68

300

1.022

829

-18,88

57

70

22,81

77 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

33.188

33.905

34.484

10

10

10

10

10

10

1
10

11

-45,45

394

50

-87,31

202

255

26,24

26

137

30

-78,10

2.577

29

-82,76

6.817

22.944

21.079

-8,13

66

80

21,21

54

32

-40,74

30

45

10

34

20

-41,18

6.770

22.745

20.947

-7,91

10

10

0,00

10

10

0,00

10

10

0,00

20

10

-50,00

136

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
17
70
71
01
01
02
03
30
03

01
03
02
04
06
50
6510
01
10
01
01
02
03
04
05
06
10
11
12
13
14
15
30
02
01
02
03
05
30
03
01
02
03
04
05
06
20
01
01
02
03
04
05
06

Despagubiri civile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Administratia centrala
Ordine publica
Jandarmerie
Siguranta nationala
Autoritati judecatoresti
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si
sigurantei nationale
INVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Salarii de merit
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru transportul la si de la locul de
munca
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Tichete de masa
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

78 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

20

10

4
-50,00

35.333

238.398

27.883

-88,30

5.385

5.394

5.403

35.333

238.398

27.883

-88,30

5.385

5.394

5.403

35.333

238.398

27.803

-88,34

244

5.642

29.559

229.792

24.493

-89,34

171

1.019

2.558

151,03

5.359

1.945

752

-61,34

80
396

8.682

27.383

39.547

8.879

2,27

27.383

39.547

909

5.639

5.244

-7,00

310

949

1.292

36,14

57.627

285.016

56.043

-80,34

1.825.056

3.924.316

3.767.520

-4,00

3.296.680

3.343.101

3.395.885

1.658.584

3.435.307

3.277.562

-4,59

2.899.037

2.932.722

2.935.994

607.156

885.460

924.164

4,37

791.649

821.002

840.753

426.699

885.453

924.159

4,37

247.103

885.436

924.142

4,37

75.429

0,00

1.790

0,00

0,00

143.967

-28,57

109.590

0,00

2.371

0,00

27.833

0,00

606.036

619.447

646.224

2.307
1.534
8.365
1.043
17.995
31.433

6.670
12
204
32.815
36.037
35.323
436
84
133
62

948
10

3.216

468.130

608.463

773.085

27,06

284.090

608.359

772.959

27,06

7.669

608.322

772.892

27,05

3.879

0,00

11

83,33

56.764
10.058
7.600
5.439

137

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
07
08
09
30
02
03
01
02
04
01
02
03
04
05
01
03
30
06
01
02
09
10
11
12
13
14
24
02
25

30
01
02
03
04
06
07
30
30
01
01
02
03
05
55
01
01
18
48
02
01
56

Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor interne
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice interne
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe
Dobanzi aferente creditelor interne garantate
Alte dobanzi
Dobanzi la operatiunile de leasing
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Restructurarea industriei de aparare
Alte transferuri curente interne
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

79 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

1.456
8.653
55.581

21

38

80,95

126.989

16

100,00

20.013

14

20

42,86

20.224

52

52

0,00

623

4
48

52

8,33

38

54

42,11

3.702
2.365
1.336
4.862
154
593
3.927
189

1
19.600
37.191
11.793
25.398
5.769
6.385
4.481
5.388
985
364
419
419
50

74.134
1.752
1.182
1.399
2.843
193
10
66.754

38

54

42,11

1.521

6.886

5.200

-24,48

533

6.886

5.200

-24,48

117

6.886

5.200

-24,48

15.125

6.037

-60,09

5.779

6.686

6.635

6.280

6.535

6.796

416
988
988
7.241
7.196

6.037
6.037

223
6.973
45

15.125

45

15.125

516.780

1.823.519

259.263

-85,78

138

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

01
01
02
03
02
01
02
03
04
01
02
03
05
01
02
03
07
01
02
03
08
01
02
03
15
02
16
01
02
03
17
01
02
18
02
25

02
57
02
01
02
58

01
01
59
01

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE


(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurala(FEADR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul European pentru
Pescuit(FEP)
Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul de Asistenta pentru
Preaderare(IPA)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Mecanismul financiar norvegian
Finantarea externa nerambursabila
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea externa nerambursabila
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
Finantarea nationala
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Burse

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

208.668

1.823.519

259.263

-85,78

30.139

1.823.519

259.263

-85,78

10.048

27.130

15.711

-42,09

10.048

27.130

15.711

-42,09

6.289

27.130

15.711

-42,09

80 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

21.607

22.642

23.287

1.431.536

1.418.772

1.374.351

36.150

37.638

37.948

150.700
27.828
286.290
43.396
238.200
4.693
293
60
221
11
1.164
277
831
56
1.506
94
1.394
19
11.451
591
10.804
54
808
808
5.366
253
5.064
49
965
106
859
14
14
256

256

3.758
1.252.389

1.252.389
1.252.389
47.708

68.724

41.713

-39,30

47.708

68.724

41.713

-39,30

139

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
70
71
01
01
02
03
30
03
72
01
01
79
80
81
02
01
04

05
06
01
02
25
50
6610
01
10
01
01
05
30
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
08
09
30
02
03
01
02
04
01

CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor
comerciale
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI IMPRUMUTURI
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite interne
Rambursari de credite interne garantate
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru
finantarea proiectelor cu finantare UE
Invatamant postliceal
Invatamant superior
Invatamant universitar
Invatamant postuniversitar
Cercetare si dezvoltare pentru invatamant
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
SANATATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
145.501

2
445.009

3
462.708

145.501

444.384

144.256

375.345

69.168

166.514

294.070

76,60

51.202

20.000

138.613

593,07

11.619

188.831

20.000

-89,41

12.268
1.245

20.972

81 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

3,98

5
364.903

6
381.831

7
430.187

462.703

4,12

364.903

381.831

430.187

457.183

21,80

32.740

28.548

29.704

26.570

28.548

29.704

4.500
69.039

5.520

-92,00

625

-99,20

625

-99,20

625

-99,20

44.000

27.250

-38,07

6.170
20.972

44.000

27.250

-38,07

9.086

44.000

27.250

-38,07

9.086

44.000

27.250

-38,07

1.778.568

3.685.206

3.528.345

-4,26

1.770.796

2.881.416

2.781.895

-3,45

7.772

803.790

746.450

-7,13

45.749

239.110

239.175

0,03

1.176.894

1.258.047

1.379.105

9,62

1.437.005

1.530.505

1.595.305

1.097.619

1.160.001

1.281.822

10,50

1.299.179

1.388.960

1.450.223

7.474

12.174

12.102

-0,59

12.102

12.102

12.102

5.863

10.803

10.745

-0,54

5.759

10.628

10.628

0,00

102

75

75

0,00

100

42

-58,00

1.612

1.371

1.357

-1,02

1.249

1.036

1.026

-0,97

21

19

19

0,00

312

272

268

-1,47

0,00

385.316

391.088

327.327

11.886
46

694

27

37

37

0,00

379.242

398.036

385.316

-3,20

23.351

22.836

25.400

11,23

1.481

1.393

1.500

7,68

302

301

500

66,11

3.399

2.914

3.500

20,11

732

484

500

3,31

887

1.119

2.000

78,73

651

393

400

1,78

980

1.006

1.500

49,11

6.521

6.475

6.500

0,39

8.399

8.751

9.000

2,85

1.233

1.990

2.000

0,50

269

13

20

53,85

257
12

13

20

53,85

66.403

54.109

61.800

14,21

17.331

15.110

20.000

32,36

140

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
02
03
04
05
01
03
30
06
01
09
10
11
12
13
14
30
04
09
30
34

35

51
01
03
25
35

02
08
11
12
25

26

27

70
71
01
01
02
03
30
03
02

Denumire indicator

Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Chirii
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Finantarea din venituri proprii ale Ministerului
Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul
unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice
locale
Finantarea din venituri proprii ale Ministerului
Sanatatii pentru programele nationale de sanatate
derulate de unitatile sanitare din reteaua
administratie publice locale
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Actiuni de sanatate
Programe pentru sanatate
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale
de sanatate
Transferuri de capital
Aparatura medicala si echipamente de
comunicatii in urgenta
Transferuri pentru reparatii capitale la spitale
Transferuri pentru finantarea investitiilor la
spitale
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea
aparaturii medicale si echipamentelor de
comunicatii in urgenta in sanatate
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea
reparatiilor capitale in sanatate
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea
altor investitii in sanatate
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Servicii publice descentralizate

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

6.590

5.823

6.000

41.835

32.726

35.000

6,95

646

450

800

77,78

935

1.228

1.220

-0,65

24

20

15

-25,00
150,00

82 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

3,04

904

1.206

1.200

-0,50

710

1.235

1.509

22,19
22,19

710

1.235

1.509

1.536

1.543

1.600

3,69

66

593

61

-89,71

64

98

100

2,04

57

57

60

5,26

332

640

650

1,56

85

154

200

29,87

27.825

60.966

92.596

51,88

127

133

200

50,38

11

20

81,82

27.698

60.822

92.376

51,88

42.423

89.817

100.000

11,34

213.952

162.757

98.100

-39,73

710.903

749.791

884.404

17,95

423.626

444.583

579.196

30,28

7.537

60.828

74.000

21,65

259.731

262.704

385.196

46,63

156.357

121.051

120.000

-0,87

287.277

305.208

305.208

0,00

155.277

155.119

128.000

-17,48

70.166

26.912

33.500

24,48

32.636

38.660

80.408

107,99

17.818

44.192

21.500

-51,35

4.119

22.259

21.800

-2,06

7.261

18.066

20.000

10,71

79.275

98.046

97.283

79.275

98.046

97.283

61.793

70.299

63.783

-9,27

901.761

985.770

1.110.794

-0,78

137.826

141.545

145.082

-0,78

137.826

141.545

145.082

10.500
61.412

69.056

52.513

-23,96

74

656

470

-28,35

306

587

300

-48,89

17.482

27.747

33.500

20,73

33.005

38.780

38.780

0,00

141

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

04
05
06
01
09
10
50
50
6710
01
10
01
01
05
11
12
13
30
02
02
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
03
01
04
01
05
01
03
30
06
01
02
11
12
13

Servicii medicale in ambulator


Centre medicale multifunctionale
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Spitale generale
Hematologie si securitate transfuzionala
Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in
sanatate
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
Alte institutii si actiuni sanitare
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
14.490

83 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

47.214

19.647

19.647

0,00

66

1.632

192

-88,24

1.079.022

1.197.988

1.320.486

10,23

1.079.022

1.197.988

1.320.486

10,23

117.889

201.967

141.730

-29,83

148.680

159.230

165.080

117.297

197.889

138.293

-30,12

145.233

155.773

161.163

282

1.315

949

-27,83

949

949

949

217

1.064

783

-26,41

54

93

80

-13,98

7
17

19

11,76

28

186

194

4,30

52.890

54.570

55.839

14.490
3.096
3.096

29

139

135

-2,88

102

622

355

-42,93

22

26

22

26

43

225

166

-26,22

32

112

81

-27,68

20

17

-15,00

53

45

-15,09

13

12

-7,69

27

11

-59,26

33.038

60.989

51.919

-14,87

21.873

36.887

31.986

-13,29

120

454

274

-39,65

115

435

318

-26,90

465

1.420

1.222

-13,94

91

367

249

-32,15

103

276

324

17,39

231

261

12,99

35

35

0,00

73

329

220

-33,13

20.344

31.873

28.133

-11,73

553

1.467

950

-35,24

421

1.382

1.418

2,60

16,67

16,67

2.302

2.002

-13,03

30

12

-60,00

19

30

20

-33,33

235

2.242

1.970

-12,13

122

1.035

901

-12,95

122

640

486

-24,06

395

415

5,06

933

1.618

679

-58,03

57

170

170

0,00

30

291

285

-2,06

1
1
253

142

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
14
16
17
25

30
01
02
03
04
07
09
30
51
01
01
55
01
02
59
20
22
70
71
01
02
03
30
01
02
03
06
11
05
01
50
6810
01
10
01
01
12
13
30
02
01
03
01
02
03
04

Protectia muncii
Studii si cercetari
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului
Olimpic si Sportiv Roman
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Sume destinate finantarii programelor sportive
realizate de structurile sportive de drept privat
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Servicii culturale
Case de cultura
Edituri
Servicii recreative si sportive
Sport
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
religiei
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Tichete de masa
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

2
5

3
101

4
91

-9,90

110

80

-27,27

110

100

-9,09

100

50

-50,00

9.338

16.876

14.150

-16,15

154

154

0,00

83

153

84,34

65

65

0,00

11

175

230

31,43

70

100

42,86

66,67

9.326

16.326

13.443

-17,66

33.768

58.000

27.375

-52,80

33.768

58.000

27.375

-52,80

33.768

58.000

27.375

-52,80

23.837

26.825

28.950

7,92

23.837

26.825

28.950

7,92

23.837

26.825

28.950

7,92

26.372

50.760

29.100

-42,67

26.206

50.000

28.400

-43,20

84 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

29.017

33.333

34.666

30.700

33.350

34.800

31.677

33.571

34.909

166

760

700

-7,89

592

4.078

3.437

-15,72

3.447

3.457

3.917

592

4.078

3.437

-15,72

3.447

3.457

3.917

592

4.078

3.437

-15,72

291

1.571

1.160

-26,16

161

1.869

1.651

-11,66

140

638

626

-1,88

796

600

2.026

9.529

4.800

-49,63

2.356

6.938

6.430

-7,32

1.806

5.117

5.380

5,14

550

1.821

1.050

-42,34

104.012

169.300

115.800

-31,60

104.012

169.300

115.800

-31,60

8.699

15.600

14.700

-5,77

32.795

556.126

241

-99,96

247

253

259

26.058

73.364

241

-99,67

247

253

259

1.018

102

-89,98

104

106

108

864

75

-91,32

442

68

-84,62

361

-99,72

56

-98,21

0,00

129

27

-79,07

94

17

-81,91

-66,67

23

-78,26

-50,00

25
25

143

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
06
20
01
01
02
03
04
05
06
08
09
30
02
05
30
06
01
11
12
13
14
25

30
01
03
04
30
57
02
01
70
71
01
01
02
03
30
02
01
03
02
08
50
01
7010
01
10
01
01
12
13

Contributii pentru concedii si indemnizatii


TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Stocuri
Rezerve de stat si de mobilizare
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Servicii publice descentralizate
Ajutoare la trecere in rezerva, retragere sau
pensionare
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
asistentei sociale
Rezerva de stat
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

2
7

4
-57,14

26.056

72.246

139

-99,81

25.020

65.013

106

-99,84

25

-72,00

-75,00

64

-95,31

-83,33

120

-93,33

108

-97,22

22

-77,27

202

14.095

56

-99,60

24.701

50.569

22

-99,96

815

1.901

-99,74

112

-95,54

112

-95,54

103

115

-95,65

103

115

-95,65

0,00

2.625

-99,89

-33,33

0,00

0,00

2.471

-99,72

-83,33

915

-99,67

-99,80

241

-83,24

117

114

85 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

143

147

151

-40,36

52.090

52.090

52.090

40
114

1.510
100
100
100

6.737

482.762

6.737

482.762

1.654

14.976

1.543

12.485

2.391
111
100
5.083

460.499

5.083

460.499
7.287
1.438
100

32.795

554.588

32.795

554.588

24.090

87.345

52.090

24.024

77.223

35.190

-54,43

35.190

35.190

35.190

21

84

850

911,90

850

850

850

17

73

489

569,86

16

45

39

-13,33

250
1

28

200

614,29

144

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
08
09
30
02
05
30
06
01
02
11
13
30
02
30
55
01
18
70
71
01
02
30

03
30
04
7410
01
20
01
03
05
08
30
02
05
30
16
30
07

Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Pregatire profesionala
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Alte transferuri curente interne
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
Locuinte
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor
Servicii si dezvoltare publica
PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Incalzit, iluminat si forta motrica
Carburanti si lubrifianti
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Studii si cercetari
Alte cheltuieli
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

4
3.181,82

11

0,00

51

5.000,00

251

25.000,00

0,00

4.657

5.250

4.340

-17,33

127

1.815

1.825

0,55

210

210

0,00

10

10

0,00

30

461

461

0,00

-4

141

141

0,00

30

30

0,00

41

41

0,00

361

86 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

50

21

31

47,62

37

386

386

0,00

57

515

515

0,00

489

569

569

0,00

48

25

75

200,00

48

25

75

200,00

230

250

8,70

50

50

0,00

180

200

11,11

4.340

4.340

4.340

30.000

30.000

30.000

100
100
3.987

2.611

1.421

-45,58

10
3.987

2.611

1.411

-45,96

19.346

71.889

30.000

-58,27

19.346

71.889

30.000

-58,27

19.346

71.889

30.000

-58,27

67

10.122

16.900

66,96

16.900

16.900

16.900

67

10.122

16.900

66,96

16.900

16.900

16.900

67

10.122

16.900

66,96

67

150

300

100,00

9.972

16.600

66,47

689

2.056

2.050

-0,29

689

2.056

2.050

-0,29

23.401

85.289

50.040

-41,33

5.201

53.065

28.800

-45,73

28.950

29.400

29.450

4.771

30.265

18.900

-37,55

19.050

19.480

19.530

396

23.100

11.900

-48,48

12.050

12.480

12.530

132

307

350

14,01

48

50

50

0,00

48

90

110

22,22

20

185,71

36

160

170

6,25

24

318

350

10,06

40

40

0,00

40

40

0,00

48

130

140

7,69

192

22.305

11.020

-50,59

145

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
30
55
01
48
70
71
01
01
02
03
30
03

03
8010
01
10
01
01
05
13
30
02
02
03
01
02
03
06
20
01
01
02
03
04
05
06
08
09
30
02
05
30
06
01
12
13
14
30
03
30
70
71
01
01

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Reducerea si controlul poluarii
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Prime de asigurare non-viata
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1
192

2
22.302

3
11.020

4
-50,59

4.375

7.165

7.000

-2,30

4.375

7.165

7.000

-2,30

4.375

7.165

7.000

-2,30

430

22.800

9.900

430

22.800

9.900

183

22.800

9.900

-56,58

92

150

150

0,00

50

50

0,00

47

22.300

8.060

-63,86

44

300

1.640

446,67

87 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

7.000

7.000

7.000

-56,58

9.900

9.920

9.920

-56,58

9.900

9.920

9.920

247
5.201

53.065

28.800

-45,73

321

689

640.520

92.863,72

621.359

620.891

621.193

321

689

75.181

10.811,61

73.604

72.104

72.104

216

318

333

4,72

336

336

336

128

183

212

15,85

126

175

172

-1,71

0,00

73.268

71.768

71.768

565.339

547.755

548.787

549.089

565.339

547.755

548.787

549.089

32
1

0,00

54

78

74

-5,13

54

78

74

-5,13

34

57

47

-17,54

26

36

34

-5,56

100,00

-12,50

12

-66,67

105

371

74.848

20.074,66

59

191

65.487

34.186,39

13

-38,46

-71,43

20

15

-25,00

7
1

10

-70,00

10

103

930,00
-54,55

11

0,00

40

105

17.280

16.357,14

12

25

4.920

19.580,00

15

105

600,00

15

105

600,00

48.068 400.466,67

160
160
1.000
100
10

-80,00

41

130

3.074

2.264,62

1.004

25.000,00

41

126

2.070

1.542,86

20.600
1.423

146

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
02
03
30
02
01
03

01
11
30
8110
01
20
12
30
30
55
01
12
50
8210

01
40
16
50
8310
01
10
01
01
06
13
30
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
08
30
02
03
02

Masini, echipamente si mijloace de transport


Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Stocuri
Rezerve de stat si de mobilizare
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Actiuni generale economice si comerciale
Rezerve de stat si de mobilizare
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice
si comerciale
COMBUSTIBILI SI ENERGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Consultanta si expertiza
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Alte cheltuieli privind combustibili si energia
INDUSTRIA
EXTRACTIVA,PRELUCRATOARE SI
CONSTRUCTII
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL IV SUBVENTII
Programe de conservare sau de inchidere a
minelor
Alte cheltuieli in domeniul industriei
AGRICULTURA, SILVICULTURA,
PISCICULTURA SI VANATOARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Alte sporuri
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru animale

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

3
11.892

88 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

7.085
200
541.038
541.038
3.701
321

689

640.520

92.863,72

640.001
321

689

519

-24,67

453.378

239.243

-47,23

186.415

186.415

134.128

453.378

239.243

-47,23

186.415

186.415

134.128

950

2.280

140,00

1.740

1.740

1.740

250

2.260

804,00

700

20

-97,14
184.675

184.675

132.388

700

20

-97,14

452.428

236.963

-47,62

452.428

236.963

-47,62

452.428

236.963

-47,62

453.378

239.243

-47,23

15.154

6.337

78.509

1.138,90

15.154

6.337

78.509

1.138,90

15.154

6.337

78.509

1.138,90

15.154

6.337

78.509

1.138,90

15.154

6.337

78.509

1.138,90

9.733

46.576

30.518

-34,48

35.328

35.328

35.328

5.381

10.764

13.465

25,09

18.275

18.275

18.275

3.424

5.244

53,15

5.054

5.054

5.054

2.765

4.219

52,59

2.366

4.066

71,85

90

133

47,78

10

20

100,00

659

1.025

55,54

458

700

52,84

3.221

3.221

3.221

299

15

23

53,33

152

231

51,97

40,00
120,69

29

64

3.146

3.221

2,38

2.143

1.747

-18,48

139

63

-54,68

23

41

78,26

349

658

88,54

85

27

-68,24

408

180

-55,88

150

21

-86,00

375

230

-38,67

614

527

-14,17

497

914

83,90

5
5

147

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
04
02
05
01
30
06
01
02
09
13
14
30
03
30
55
01
12
70
71
01
01
02
03
30

03
30
04

Denumire indicator

Medicamente si materiale sanitare


Materiale sanitare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Prime de asigurare non-viata
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Agricultura
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
Sivilcultura

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari


2014
preliminata
2016
descrestere
2017
2015
2016/2015
1

89 - mii lei -

Estimari
2018

Estimari
2019

10.000

10.000

10.000

32
32
101

150

48,51

14

24

71,43

87

126

44,83

296

83

-71,96

279

68

-75,63

17

15

-11,76

124

3.000,00

86

1.620,00

20
100

60

-40,00

30
100

30

-70,00

5.381

4.194

5.000

19,22

5.381

4.194

5.000

19,22

5.381

4.194

5.000

19,22

4.351

35.812

17.053

-52,38

17.053

17.053

17.053

4.351

35.812

17.053

-52,38

17.053

17.053

17.053

4.351

35.812

17.053

-52,38

4.351

35.652

16.650

-53,30

148

219

47,97

128

9.733

12

56

366,67

26.382

9.518

-63,92

26.382

9.518

-63,92

20.194

21.000

3,99

148

Anexa nr.4
I
II
III
IV

Propuneri 2016
Estimri 2017
Estimri 2018
Estimri 2019

S U M E
defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeelor, pe anul 2016 i estimri pe anii 2017-2019

mii lei
din care, pentru finanarea cheltuielilor cu:
din care:

Nr.
crt.

Judeul

TOTAL

TOTAL

susinerea
centrelor de
asisten
social a
persoanelor
cu handicap

susinerea
sistemului de
protecie a
copilului

I
II
III
IV

2.621.146
2.672.012
2.702.093
2.733.538

695.409
695.409
695.409
695.409

1 ALBA

I
II
III
IV

63.063
64.050
64.493
64.957

15.379
15.379
15.379
15.379

2 ARAD

I
II
III
IV

53.765
54.961
55.763
56.604

3 ARGE

I
II
III
IV

4 BACU

1)

1)

Salarii, sporuri,
indemnizaii i
alte drepturi
salariale n bani
stabilite prin
lege, precum i
contribuiile
aferente
acestora

Cheltuieli cu bunuri i
servicii pentru
ntreinerea curent a
unitilor de
nvamnt special i
centrelor judeene de
resurse i asisten
educaional

388.065
388.065
388.065
388.065

663.723
692.018
721.568
752.495

536.076
562.880
591.024
620.575

59.647
61.138
62.544
63.920

19.021
19.021
19.021
19.021

6.946
6.946
6.946
6.946

8.369
8.772
9.190
9.628

7.701
8.086
8.490
8.915

668
686
700
713

14.195
14.195
14.195
14.195

6.719
6.719
6.719
6.719

8.747
8.747
8.747
8.747

16.153
16.914
17.707
18.538

14.272
14.986
15.735
16.522

1.881
1.928
1.972
2.016

76.424
77.776
78.525
79.309

19.411
19.411
19.411
19.411

19.623
19.623
19.623
19.623

12.539
12.539
12.539
12.539

14.746
15.455
16.196
16.972

13.594
14.274
14.988
15.737

1.152
1.181
1.208
1.235

I
II
III
IV

85.486
86.869
87.576
88.316

21.867
21.867
21.867
21.867

25.655
25.655
25.655
25.655

15.151
15.151
15.151
15.151

14.006
14.677
15.378
16.112

12.818
13.459
14.132
14.839

1.188
1.218
1.246
1.273

5 BIHOR

I
II
III
IV

96.315
98.367
99.839
101.377

20.283
20.283
20.283
20.283

16.841
16.841
16.841
16.841

14.274
14.274
14.274
14.274

29.936
31.342
32.809
34.342

26.302
27.617
28.998
30.448

3.634
3.725
3.811
3.894

6 BISTRIA-NSUD

I
II
III
IV

52.533
53.795
54.749
55.745

12.089
12.089
12.089
12.089

8.197
8.197
8.197
8.197

7.105
7.105
7.105
7.105

19.611
20.523
21.473
22.465

16.858
17.701
18.586
19.515

2.753
2.822
2.887
2.950

7 BOTOANI

I
II
III
IV

55.729
57.394
57.962
58.551

15.205
15.205
15.205
15.205

12.678
12.678
12.678
12.678

10.389
10.389
10.389
10.389

9.995
10.475
10.978
11.505

9.229
9.690
10.175
10.684

766
785
803
821

8 BRAOV

I
II
III
IV

63.492
65.046
66.046
67.092

19.218
19.218
19.218
19.218

4.221
4.221
4.221
4.221

11.572
11.572
11.572
11.572

19.803
20.752
21.744
22.783

18.158
19.066
20.019
21.020

1.645
1.686
1.725
1.763

9 BRILA

I
II
III
IV

33.560
34.267
34.686
35.123

10.332
10.332
10.332
10.332

4.202
4.202
4.202
4.202

6.588
6.588
6.588
6.588

8.229
8.625
9.039
9.472

7.590
7.970
8.369
8.787

639
655
670
685

10 BUZU

I
II
III
IV

57.623
58.792
59.526
60.294

24.855
24.855
24.855
24.855

3.025
3.025
3.025
3.025

9.672
9.672
9.672
9.672

14.679
15.376
16.104
16.866

13.199
13.859
14.552
15.280

1.480
1.517
1.552
1.586

11 CARA-SEVERIN

I
II
III
IV

50.156
51.126
51.850
52.608

15.185
15.185
15.185
15.185

5.691
5.691
5.691
5.691

5.571
5.571
5.571
5.571

14.205
14.889
15.604
16.352

13.139
13.796
14.486
15.210

1.066
1.093
1.118
1.142

12 CLRAI

I
II
III
IV

33.951
34.366
34.454
34.548

13.581
13.581
13.581
13.581

8.997
8.997
8.997
8.997

6.822
6.822
6.822
6.822

1.645
1.726
1.810
1.899

1.582
1.661
1.744
1.831

63
65
66
68

13 CLUJ

I
II
III
IV

93.206
95.885
98.043
100.300

13.382
13.382
13.382
13.382

10.460
10.460
10.460
10.460

11.784
11.784
11.784
11.784

43.339
45.397
47.547
49.796

38.982
40.931
42.978
45.127

4.357
4.466
4.569
4.669

14 CONSTANA

I
II
III
IV

77.515
79.021
79.811
80.636

22.688
22.688
22.688
22.688

17.721
17.721
17.721
17.721

14.793
14.793
14.793
14.793

15.211
15.943
16.709
17.511

14.083
14.787
15.526
16.302

1.128
1.156
1.183
1.209

15 COVASNA

I
II
III
IV

28.946
29.478
29.774
30.085

13.007
13.007
13.007
13.007

1.086
1.086
1.086
1.086

4.986
4.986
4.986
4.986

5.854
6.135
6.429
6.737

5.394
5.664
5.947
6.244

460
471
482
493

16 DMBOVIA

I
II
III
IV

48.499
49.622
50.043
50.481

13.964
13.964
13.964
13.964

7.931
7.931
7.931
7.931

10.615
10.615
10.615
10.615

7.824
8.200
8.595
9.008

7.249
7.611
7.992
8.392

575
589
603
616

1)
1)
1)

536.403
536.403
536.403
536.403

produsele
lactate i de
panificaie

nvmntul
special i centrele
judeene de
resurse i
asisten
educaional

1)
1)
1)

149

mii lei
din care, pentru finanarea cheltuielilor cu:
din care:

Nr.
crt.

Judeul

TOTAL

susinerea
sistemului de
protecie a
copilului

susinerea
centrelor de
asisten
social a
persoanelor
cu handicap

produsele
lactate i de
panificaie

nvmntul
special i centrele
judeene de
resurse i
asisten
educaional

Salarii, sporuri,
indemnizaii i
alte drepturi
salariale n bani
stabilite prin
lege, precum i
contribuiile
aferente
acestora

Cheltuieli cu bunuri i
servicii pentru
ntreinerea curent a
unitilor de
nvamnt special i
centrelor judeene de
resurse i asisten
educaional

17 DOLJ

I
II
III
IV

69.627
71.026
71.853
72.717

17.919
17.919
17.919
17.919

13.555
13.555
13.555
13.555

12.473
12.473
12.473
12.473

16.880
17.665
18.484
19.340

14.546
15.273
16.037
16.839

2.334
2.392
2.447
2.501

18 GALAI

I
II
III
IV

59.317
60.611
61.385
62.191

16.902
16.902
16.902
16.902

6.675
6.675
6.675
6.675

11.084
11.084
11.084
11.084

15.935
16.672
17.441
18.242

13.555
14.233
14.945
15.692

2.380
2.439
2.496
2.550

19 GIURGIU

I
II
III
IV

22.786
23.154
23.240
23.330

7.190
7.190
7.190
7.190

5.243
5.243
5.243
5.243

5.901
5.901
5.901
5.901

1.644
1.722
1.804
1.890

1.478
1.552
1.630
1.712

166
170
174
178

20 GORJ

I
II
III
IV

43.401
44.124
44.516
44.927

12.143
12.143
12.143
12.143

10.252
10.252
10.252
10.252

7.156
7.156
7.156
7.156

7.710
8.081
8.468
8.875

7.125
7.481
7.855
8.248

585
600
613
627

21 HARGHITA

I
II
III
IV

45.608
46.347
46.738
47.146

19.366
19.366
19.366
19.366

5.022
5.022
5.022
5.022

7.395
7.395
7.395
7.395

7.539
7.904
8.286
8.686

7.063
7.416
7.787
8.176

476
488
499
510

22 HUNEDOARA

I
II
III
IV

46.825
47.805
48.416
49.055

8.359
8.359
8.359
8.359

12.635
12.635
12.635
12.635

7.492
7.492
7.492
7.492

12.183
12.762
13.368
14.002

11.007
11.557
12.135
12.742

1.176
1.205
1.233
1.260

23 IALOMIA

I
II
III
IV

27.497
28.011
28.247
28.495

8.473
8.473
8.473
8.473

5.198
5.198
5.198
5.198

5.824
5.824
5.824
5.824

4.677
4.899
5.132
5.376

4.222
4.433
4.655
4.888

455
466
477
488

24 IAI

I
II
III
IV

137.371
139.840
141.425
143.084

55.244
55.244
55.244
55.244

18.214
18.214
18.214
18.214

19.099
19.099
19.099
19.099

31.405
32.915
34.494
36.148

28.982
30.431
31.953
33.551

2.423
2.484
2.541
2.597

25 ILFOV

I
II
III
IV

32.200
32.794
33.029
33.275

5.032
5.032
5.032
5.032

11.142
11.142
11.142
11.142

7.149
7.149
7.149
7.149

4.586
4.805
5.034
5.274

4.173
4.382
4.601
4.831

413
423
433
443

26 MARAMURE

I
II
III
IV

67.236
68.581
69.485
70.428

14.400
14.400
14.400
14.400

11.913
11.913
11.913
11.913

9.957
9.957
9.957
9.957

18.476
19.339
20.238
21.177

16.015
16.816
17.657
18.540

2.461
2.523
2.581
2.637

27 MEHEDINI

I
II
III
IV

36.498
37.237
37.732
38.249

11.923
11.923
11.923
11.923

4.827
4.827
4.827
4.827

5.092
5.092
5.092
5.092

9.662
10.128
10.616
11.127

8.984
9.433
9.905
10.400

678
695
711
727

28 MURE

I
II
III
IV

84.273
85.533
86.202
86.902

15.774
15.774
15.774
15.774

31.897
31.897
31.897
31.897

10.512
10.512
10.512
10.512

13.108
13.740
14.401
15.094

12.178
12.787
13.426
14.097

930
953
975
997

29 NEAM

I
II
III
IV

83.010
84.341
85.184
86.066

19.519
19.519
19.519
19.519

19.851
19.851
19.851
19.851

10.646
10.646
10.646
10.646

17.374
18.180
19.020
19.898

14.879
15.623
16.404
17.224

2.495
2.557
2.616
2.674

30 OLT

I
II
III
IV

51.437
52.283
52.738
53.214

14.740
14.740
14.740
14.740

13.167
13.167
13.167
13.167

8.433
8.433
8.433
8.433

8.893
9.323
9.773
10.244

8.303
8.718
9.154
9.612

590
605
619
632

31 PRAHOVA

I
II
III
IV

89.292
90.707
91.390
92.103

21.496
21.496
21.496
21.496

32.223
32.223
32.223
32.223

15.728
15.728
15.728
15.728

13.996
14.646
15.323
16.030

11.996
12.596
13.226
13.887

2.000
2.050
2.097
2.143

32 SATU MARE

I
II
III
IV

48.660
49.420
49.829
50.256

11.395
11.395
11.395
11.395

13.803
13.803
13.803
13.803

7.454
7.454
7.454
7.454

7.945
8.329
8.731
9.152

7.417
7.788
8.177
8.586

528
541
554
566

33 SLAJ

I
II
III
IV

45.131
45.690
46.013
46.350

12.424
12.424
12.424
12.424

12.285
12.285
12.285
12.285

5.198
5.198
5.198
5.198

6.358
6.663
6.983
7.317

5.867
6.160
6.468
6.791

491
503
515
526

34 SIBIU

I
II
III
IV

73.923
75.984
76.933
77.922

13.700
13.700
13.700
13.700

22.363
22.363
22.363
22.363

8.670
8.670
8.670
8.670

17.289
18.123
18.995
19.909

16.051
16.854
17.697
18.582

1.238
1.269
1.298
1.327

35 SUCEAVA

I
II
III
IV

116.089
119.657
121.397
123.210

23.302
23.302
23.302
23.302

27.592
27.592
27.592
27.592

16.770
16.770
16.770
16.770

33.476
35.036
36.663
38.364

28.945
30.392
31.912
33.508

4.531
4.644
4.751
4.856

150

mii lei
din care, pentru finanarea cheltuielilor cu:
din care:

Nr.
crt.

Judeul

susinerea
centrelor de
asisten
social a
persoanelor
cu handicap

susinerea
sistemului de
protecie a
copilului

TOTAL

produsele
lactate i de
panificaie

nvmntul
special i centrele
judeene de
resurse i
asisten
educaional

Salarii, sporuri,
indemnizaii i
alte drepturi
salariale n bani
stabilite prin
lege, precum i
contribuiile
aferente
acestora

Cheltuieli cu bunuri i
servicii pentru
ntreinerea curent a
unitilor de
nvamnt special i
centrelor judeene de
resurse i asisten
educaional

36 TELEORMAN

I
II
III
IV

35.036
35.707
36.082
36.474

11.573
11.573
11.573
11.573

3.662
3.662
3.662
3.662

6.452
6.452
6.452
6.452

7.390
7.744
8.114
8.502

6.784
7.123
7.479
7.853

606
621
635
649

37 TIMI

I
II
III
IV

105.565
107.796
109.471
111.222

25.889
25.889
25.889
25.889

20.693
20.693
20.693
20.693

12.290
12.290
12.290
12.290

34.076
35.674
37.341
39.085

29.867
31.360
32.928
34.574

4.209
4.314
4.413
4.511

38 TULCEA

I
II
III
IV

44.787
45.249
45.499
45.760

12.425
12.425
12.425
12.425

18.129
18.129
18.129
18.129

4.538
4.538
4.538
4.538

4.902
5.138
5.384
5.642

4.513
4.739
4.976
5.225

389
399
408
417

39 VASLUI

I
II
III
IV

83.127
84.354
85.110
85.901

37.597
37.597
37.597
37.597

13.881
13.881
13.881
13.881

10.315
10.315
10.315
10.315

15.117
15.837
16.589
17.376

13.678
14.362
15.080
15.834

1.439
1.475
1.509
1.542

40 VLCEA

I
II
III
IV

62.184
62.988
63.422
63.876

18.766
18.766
18.766
18.766

18.321
18.321
18.321
18.321

7.372
7.372
7.372
7.372

8.882
9.294
9.723
10.172

7.604
7.984
8.383
8.802

1.278
1.310
1.340
1.370

41 VRANCEA

I
II
III
IV

52.420
53.396
54.030
54.694

15.217
15.217
15.217
15.217

11.792
11.792
11.792
11.792

7.511
7.511
7.511
7.511

13.032
13.636
14.264
14.922

11.111
11.667
12.250
12.863

1.921
1.969
2.014
2.059

87.583

2)

87.583

2)

19.583

II
III
IV

88.562
89.587
90.665

2)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

88.562
89.587
90.665

2)

20.562
21.587
22.665

0
0
0

Sume rezervate
care se
repartizeaz pe
judee prin hotrri
ale Guvernului , n
42 baza solicitrilor si
fundamentrilor
prezentate de
autoritile
administraiei
publice locale

1)

2)
2)

2)
2)

reprezint limita minim care poate fi majorat cu sume alocate din suma total aprobat pe jude, fr a afecta finanarea celorlalte servicii care se asigur din aceast sum

Include i sumele destinate finanrii drepturilor copiilor cu cerine educaionale speciale integrai n invmntul de mas, n limitele stabilite potrivit anexei nr.1 la Hotrrea
Guvernului nr. 904/2014, astfel: anul 2016=68.000 mii lei, anul 2017=68.000mii lei, anul 2018=68.000mii lei, anul 2019=68.000 mii lei

2)

151

I
II
III
IV

Propuneri 2016
Estimri 2017
Estimri 2018
Estimri 2019

Anexa nr.5

S U M E
defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor i Municipiului Bucureti, pe anul 2016 i estimri pe anii 2017-2019
mii lei

din care pentru:


din care:

Nr.
crt.

Judeul

TOTAL

TOTAL

finanarea de
baz a
unitilor de
nvmnt
preuniversitar
de stat

salarii, sporuri
indemnizaii i alte
drepturi salariale n
bani stabilite prin
lege, precum i
contribuiile aferente
acestora

cheltuieli
prevzute la
art.104 alin.2
lit.b) - d) din
Legea educaiei
naionale
nr.1/2011

drepturile
asistenilor
personali ai
persoanelor cu
handicap grav sau
indemnizaiile
lunare

13.389.644

10.964.569

9.829.324

1.135.245

2.077.572

II

13.913.825

11.484.416

10.320.790

1.163.626

2.077.572

III

14.458.337

12.027.219

10.836.830

1.190.389

2.077.572

IV

15.028.039

12.595.250

11.378.672

1.216.578

2.077.572

1 ALBA

I
II
III
IV

233.642
242.924
252.609
262.746

195.580
204.844
214.512
224.632

174.930
183.677
192.861
202.504

20.650
21.167
21.651
22.128

35.720
35.720
35.720
35.720

2 ARAD

I
II
III
IV

265.184
275.223
285.700
296.663

211.715
221.737
232.199
243.147

189.168
198.626
208.557
218.985

22.547
23.111
23.642
24.162

50.855
50.855
50.855
50.855

3 ARGE

I
II
III
IV

373.020
387.672
402.965
418.964

308.631
323.238
338.488
354.445

275.655
289.438
303.910
319.106

32.976
33.800
34.578
35.339

59.757
59.757
59.757
59.757

4 BACU

I
II
III
IV

403.317
419.459
436.303
453.922

341.068
357.169
373.974
391.554

302.984
318.133
334.040
350.742

38.084
39.036
39.934
40.812

57.268
57.268
57.268
57.268

5 BIHOR

I
II
III
IV

386.036
401.393
417.420
434.187

323.390
338.694
354.671
371.389

288.775
303.214
318.375
334.294

34.615
35.480
36.296
37.095

58.258
58.258
58.258
58.258

6 BISTRIA-NSUD

I
II
III
IV

209.893
217.988
226.432
235.264

171.118
179.188
187.609
196.418

151.651
159.234
167.196
175.556

19.467
19.954
20.413
20.862

36.737
36.737
36.737
36.737

7 BOTOANI

I
II
III
IV

275.713
287.109
299.002
311.444

240.729
252.108
263.986
276.413

214.447
225.169
236.427
248.248

26.282
26.939
27.559
28.165

32.450
32.450
32.450
32.450

8 BRAOV

I
II
III
IV

324.513
337.539
351.125
365.333

274.775
287.732
301.253
315.398

243.499
255.674
268.458
281.881

31.276
32.058
32.795
33.517

44.968
44.968
44.968
44.968

9 BRILA

I
II
III
IV

195.895
203.721
211.887
220.432

164.929
172.736
180.886
189.414

147.333
154.700
162.435
170.557

17.596
18.036
18.451
18.857

28.625
28.625
28.625
28.625

10 BUZU

I
II
III
IV

275.910
286.645
297.849
309.571

226.264
236.972
248.151
259.848

202.052
212.155
222.763
233.901

24.212
24.817
25.388
25.947

45.013
45.013
45.013
45.013

11 CARA-SEVERIN

I
II
III
IV

190.632
198.000
205.687
213.729

155.565
162.915
170.586
178.612

138.416
145.337
152.604
160.234

17.149
17.578
17.982
18.378

33.022
33.022
33.022
33.022

12 CLRAI

I
II
III
IV

186.315
193.336
200.664
208.331

147.976
154.984
162.301
169.956

132.340
138.957
145.905
153.200

15.636
16.027
16.396
16.756

36.047
36.047
36.047
36.047

13 CLUJ

I
II
III
IV

383.345
398.353
414.006
430.376

314.970
329.858
345.398
361.658

280.559
294.587
309.316
324.782

34.411
35.271
36.082
36.876

61.829
61.829
61.829
61.829

152

mii lei

din care pentru:


din care:

Nr.
crt.

Judeul

TOTAL

finanarea de
baz a
unitilor de
nvmnt
preuniversitar
de stat

salarii, sporuri
indemnizaii i alte
drepturi salariale n
bani stabilite prin
lege, precum i
contribuiile aferente
acestora

cheltuieli
prevzute la
art.104 alin.2
lit.b) - d) din
Legea educaiei
naionale
nr.1/2011

drepturile
asistenilor
personali ai
persoanelor cu
handicap grav sau
indemnizaiile
lunare

14 CONSTANA

I
II
III
IV

407.280
423.344
440.103
457.632

339.187
355.198
371.907
389.388

301.244
316.306
332.121
348.727

37.943
38.892
39.786
40.661

63.900
63.900
63.900
63.900

15 COVASNA

I
II
III
IV

156.637
163.216
170.087
177.278

138.153
144.719
151.576
158.754

124.477
130.701
137.236
144.098

13.676
14.018
14.340
14.656

17.042
17.042
17.042
17.042

16 DMBOVIA

I
II
III
IV

318.028
329.763
342.012
354.827

246.608
258.296
270.500
283.271

220.918
231.964
243.562
255.740

25.690
26.332
26.938
27.531

66.616
66.616
66.616
66.616

17 DOLJ

I
II
III
IV

376.742
392.206
408.346
425.234

325.129
340.539
356.628
373.466

291.259
305.822
321.113
337.169

33.870
34.717
35.515
36.297

46.013
46.013
46.013
46.013

18 GALAI

I
II
III
IV

323.978
337.008
350.606
364.834

274.823
287.826
301.399
315.602

245.280
257.544
270.421
283.942

29.543
30.282
30.978
31.660

44.605
44.605
44.605
44.605

19 GIURGIU

I
II
III
IV

155.205
160.693
166.420
172.410

115.916
121.393
127.111
133.092

103.182
108.341
113.758
119.446

12.734
13.052
13.353
13.646

37.310
37.310
37.310
37.310

20 GORJ

I
II
III
IV

243.529
253.102
263.096
273.549

201.434
210.978
220.944
231.371

180.340
189.357
198.825
208.766

21.094
21.621
22.119
22.605

39.381
39.381
39.381
39.381

21 HARGHITA

I
II
III
IV

237.464
247.644
258.275
269.403

213.409
223.571
234.186
245.297

193.056
202.709
212.844
223.486

20.353
20.862
21.342
21.811

22.030
22.030
22.030
22.030

22 HUNEDOARA

I
II
III
IV

289.672
300.236
311.257
322.785

223.539
234.078
245.076
256.581

198.016
207.917
218.313
229.229

25.523
26.161
26.763
27.352

64.082
64.082
64.082
64.082

23 IALOMIA

I
II
III
IV

168.248
174.660
181.355
188.359

135.149
141.550
148.233
155.226

120.896
126.941
133.288
139.952

14.253
14.609
14.945
15.274

31.350
31.350
31.350
31.350

24 IAI

I
II
III
IV

519.147
540.423
562.630
585.864

448.234
469.453
491.606
514.787

400.545
420.572
441.601
463.681

47.689
48.881
50.005
51.106

65.853
65.853
65.853
65.853

25 ILFOV

I
II
III
IV

186.645
193.088
199.810
206.839

136.597
143.024
149.731
156.745

120.506
126.531
132.858
139.501

16.091
16.493
16.873
17.244

48.220
48.220
48.220
48.220

26 MARAMURE

I
II
III
IV

318.714
331.389
344.617
358.454

266.865
279.494
292.678
306.472

238.278
250.192
262.702
275.837

28.587
29.302
29.976
30.635

48.111
48.111
48.111
48.111

27 MEHEDINI

I
II
III
IV

189.755
196.547
203.639
211.060

142.503
149.274
156.346
163.748

128.340
134.757
141.495
148.570

14.163
14.517
14.851
15.178

43.878
43.878
43.878
43.878

28 MURE

I
II
III
IV

349.924
364.299
379.302
394.998

302.653
316.980
331.937
347.588

270.446
283.968
298.166
313.074

32.207
33.012
33.771
34.514

42.733
42.733
42.733
42.733

29 NEAM

I
II
III
IV

313.854
326.466
339.627
353.395

266.019
278.595
291.723
305.458

237.020
248.871
261.315
274.381

28.999
29.724
30.408
31.077

44.268
44.268
44.268
44.268

153

mii lei

din care pentru:


din care:
finanarea de
baz a
unitilor de
nvmnt
preuniversitar
de stat

30 OLT

I
II
III
IV

282.129
292.928
304.202
316.000

227.346
238.129
249.388
261.171

31 PRAHOVA

I
II
III
IV

456.304
473.336
491.107
509.695

359.631
376.610
394.331
412.871

319.543
335.520
352.296
369.911

40.088
41.090
42.035
42.960

92.116
92.116
92.116
92.116

32 SATU MARE

I
II
III
IV

252.442
261.964
271.906
282.309

199.855
209.351
219.268
229.647

179.954
188.952
198.400
208.320

19.901
20.399
20.868
21.327

49.992
49.992
49.992
49.992

33 SLAJ

I
II
III
IV

176.464
183.150
190.133
197.441

140.402
147.076
154.047
161.343

126.567
132.895
139.540
146.517

13.835
14.181
14.507
14.826

34.495
34.495
34.495
34.495

34 SIBIU

I
II
III
IV

246.145
256.194
266.679
277.646

212.426
222.446
232.903
243.843

188.382
197.801
207.691
218.076

24.044
24.645
25.212
25.767

30.806
30.806
30.806
30.806

35 SUCEAVA

I
II
III
IV

454.020
472.318
491.406
511.368

388.255
406.527
425.591
445.530

342.621
359.752
377.740
396.627

45.634
46.775
47.851
48.903

62.293
62.293
62.293
62.293

36 TELEORMAN

I
II
III
IV

216.816
224.919
233.378
242.230

170.396
178.482
186.926
195.762

153.041
160.693
168.728
177.164

17.355
17.789
18.198
18.598

42.098
42.098
42.098
42.098

37 TIMI

I
II
III
IV

391.653
406.920
422.854
439.525

321.173
336.386
352.269
368.890

287.361
301.729
316.815
332.656

33.812
34.657
35.454
36.234

67.371
67.371
67.371
67.371

38 TULCEA

I
II
III
IV

143.080
148.539
154.240
160.205

114.478
119.918
125.601
131.548

103.140
108.297
113.712
119.398

11.338
11.621
11.889
12.150

27.073
27.073
27.073
27.073

39 VASLUI

I
II
III
IV

310.910
322.481
334.559
347.195

244.034
255.585
267.644
280.261

218.000
228.900
240.345
252.362

26.034
26.685
27.299
27.899

61.766
61.766
61.766
61.766

40 VLCEA

I
II
III
IV

268.713
278.000
287.693
297.833

195.832
205.093
214.761
224.876

174.614
183.345
192.512
202.138

21.218
21.748
22.249
22.738

70.060
70.060
70.060
70.060

41 VRANCEA

I
II
III
IV

222.045
230.371
239.061
248.151

175.668
183.976
192.648
201.721

156.634
164.466
172.689
181.323

19.034
19.510
19.959
20.398

42.489
42.489
42.489
42.489

Nr.
crt.

Judeul

42 MUNICIPIUL BUCURETI

Sume rezervate care se


repartizeaz pe judee i municipiul
Bucureti prin hotrri ale
43 Guvernului , n baza solicitrilor i
fundamentrilor prezentate de
autoritile administraiei publice
locale

TOTAL

cheltuieli
prevzute la
art.104 alin.2
lit.b) - d) din
Legea educaiei
naionale
nr.1/2011
23.393
23.978
24.529
25.069

drepturile
asistenilor
personali ai
persoanelor cu
handicap grav sau
indemnizaiile
lunare

salarii, sporuri
indemnizaii i alte
drepturi salariale n
bani stabilite prin
lege, precum i
contribuiile aferente
acestora
203.953
214.151
224.859
236.102

51.354
51.354
51.354
51.354

1.161.197

1)

869.396

767.153

2)

102.243

3)

139.718

II

1.205.135

1)

910.310

805.511

2)

104.799

3)

139.718

III
IV

1.248.297
1.293.405

1)

952.996
997.644

845.787
888.076

2)

107.209
109.568

3)

1)

139.718
139.718

549.489

4)

5)

492.749

492.749

II

574.124

4)

5)

517.384

517.384

III

599.991

4)

5)

543.251

543.251

IV

627.153

4)

5)

570.413

570.413

2)

3)

din care: 62.029 mii lei pentru susinerea sistemului de protecie a copilului, 21.214 mii lei pentru susinerea centrelor de asisten social a persoanelor cu handicap i
29.866 mii lei pentru acordarea de produse lactate i de panificaie, precum i 3.665 mii lei pentru ncurajarea consumului de fructe proaspete n coli
2)
include i cheltuielile cu salariile aferente nvatamantului special i centrelor de resurse i asisten educaional
1)

3)

include i cheltuielile cu bunuri i servicii pentru ntreinerea curent aferente nvmntului special i centrelor de resurse i asisten educaional

4)

include i sumele pentru finanarea tichetelor sociale potrivit Legii 248/2015 n cuantum de 55.500 mii lei pentru anul 2016 i pentru fiecare din anii 2017-2019 .

include i sumele pentru finanarea drepturilor copiilor cu CES integrai n nvmntul de mas din municipiul Bucureti, n cuantum de 1.240 mii lei pentru anul 2016
i pentru fiecare din anii 2017-2019

5)

154

Anexa nr.6

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor privind drumurile judeene i
comunale pentru anul 2016 i estimri pe anii 2017-2019
- mii lei Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Judeul
TOTAL
ALBA
ARAD
ARGE
BACU
BIHOR
BISTRIA - NSUD
BOTOANI
BRAOV
BRILA
BUZU
CARA - SEVERIN
CLRAI
CLUJ
CONSTANA
COVASNA
DMBOVIA
DOLJ
GALAI
GIURGIU
GORJ
HARGHITA
HUNEDOARA
IALOMIA
IAI
ILFOV
MARAMURE
MEHEDINI
MURE
NEAM
OLT
PRAHOVA
SATU MARE
SLAJ
SIBIU
SUCEAVA
TELEORMAN
TIMI
TULCEA
VASLUI
VLCEA
VRANCEA

Propuneri
2016
350.000
8.711
8.158
8.876
9.129
8.794
8.467
10.007
7.446
7.995
9.221
8.757
8.323
8.204
8.144
7.619
8.716
8.502
8.176
8.401
8.329
8.553
9.189
8.219
8.769
6.451
8.608
8.761
8.199
9.347
9.168
8.159
8.246
8.536
7.498
10.048
8.663
8.208
7.868
9.980
8.624
8.931

ESTIMRI
2017

2018

378.268
9.415
8.817
9.593
9.866
9.504
9.151
10.815
8.047
8.641
9.966
9.464
8.995
8.867
8.802
8.234
9.420
9.189
8.836
9.080
9.002
9.244
9.931
8.883
9.477
6.972
9.303
9.469
8.861
10.102
9.908
8.818
8.912
9.225
8.104
10.860
9.363
8.871
8.503
10.786
9.321
9.651

387.725
9.650
9.037
9.833
10.113
9.742
9.380
11.086
8.249
8.857
10.215
9.701
9.220
9.088
9.022
8.440
9.655
9.418
9.057
9.307
9.227
9.475
10.179
9.105
9.714
7.146
9.536
9.705
9.083
10.354
10.156
9.038
9.135
9.456
8.306
11.131
9.597
9.093
8.716
11.056
9.554
9.893

2019
398.194
9.910
9.281
10.098
10.386
10.005
9.633
11.385
8.471
9.096
10.491
9.963
9.469
9.334
9.265
8.668
9.916
9.673
9.302
9.558
9.476
9.731
10.454
9.351
9.976
7.339
9.793
9.967
9.328
10.634
10.430
9.282
9.381
9.711
8.530
11.432
9.856
9.338
8.951
11.355
9.813
10.162

155

Anexa nr.7
SUME
defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2016 i estimri pe anii 2017-2019
- mii lei Nr.
crt.

JUDEUL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

TOTAL
ALBA
ARAD
ARGE
BACU
BIHOR
BISTRIA - NSUD
BOTOANI
BRAOV
BRILA
BUZU
CARA - SEVERIN
CLRAI
CLUJ
CONSTANA
COVASNA
DMBOVIA
DOLJ
GALAI
GIURGIU
GORJ
HARGHITA
HUNEDOARA
IALOMIA
IAI
ILFOV
MARAMURE
MEHEDINI
MURE
NEAM
OLT
PRAHOVA
SATU MARE
SLAJ
SIBIU
SUCEAVA
TELEORMAN
TIMI
TULCEA
VASLUI
VLCEA
VRANCEA

42

Sume ce se repartizeaz n baza unor acte normative*)

*)

n baza prevederilor :
- art.4 din Ordonana Guvernului nr.72/1999, aprobat prin Legea
nr.55/2000 i a Legii nr.298/2003, se aloc bugetului local al unitii
administrativ-teritoriale n coordonarea creia este Centrul de Recuperare i
Reabilitare Neuropsihiatric Gura Ocniei
_ art.4 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea
plajei Mrii Negre i controlul activitilor desfurate pe plaj, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 274/2006 cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru finanarea serviciilor publice de salvare
acvatic-salvamar i a posturilor de prim ajutor din judeul Constana ,
astfel:
-municipiului Constana pentru staiunile Constana i Mamaia
-municipiului Mangalia pentru staiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Cap
Aurora, Venus, Cordon, Saturn i Mangalia
-oraului Eforie pentru staiunile Eforie Nord i Eforie Sud
-oraului Nvodari pentru staiunea Nvodari
-comunei Costineti pentru staiunea Costineti
-comunei Limanu pentru staiunile 2 Mai i Vama Veche
-comunei 23 August
-comunei Tuzla

ESTIMRI

Propuneri
2016

2017

2018

2019

1.854.019
34.021
38.552
43.555
74.423
50.153
36.881
64.345
36.787
35.284
48.587
47.277
38.050
37.156
51.738
23.197
50.531
56.567
51.378
31.725
32.307
37.969
42.316
33.660
71.756
10.854
54.541
35.226
46.317
71.503
49.081
46.811
34.922
26.578
28.888
93.366
47.634
44.443
34.577
68.699
39.962
47.810

2.283.618
42.008
47.603
53.780
91.895
61.927
45.540
79.451
45.424
43.568
59.994
58.376
46.983
45.879
63.885
28.643
62.394
69.847
63.440
39.173
39.892
46.883
52.251
41.562
88.602
13.402
67.346
43.496
57.191
88.290
60.604
57.801
43.121
32.818
35.670
115.286
58.817
54.877
42.695
84.828
49.343
59.033

2.340.722
43.058
48.793
55.125
94.193
63.476
46.679
81.438
46.560
44.657
61.494
59.836
48.158
47.026
65.483
29.359
63.954
71.594
65.026
40.153
40.890
48.055
53.558
42.601
90.818
13.737
69.030
44.584
58.621
90.498
62.119
59.246
44.199
33.639
36.562
118.169
60.288
56.249
43.763
86.949
50.577
60.508

2.394.621
44.049
49.917
56.394
96.362
64.938
47.754
83.313
47.632
45.685
62.910
61.214
49.267
48.109
66.991
30.035
65.427
73.243
66.523
41.078
41.832
49.162
54.791
43.582
92.909
14.053
70.620
45.611
59.971
92.582
63.549
60.610
45.217
34.414
37.404
120.890
61.676
57.544
44.771
88.951
51.742
61.899

4.592

62

4.530
1.500

0
0

0
0

0
0

870
800
550
350
350
70
40

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

156

Anexa nr. 8

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor locale, pe
anul 2016 pentru achitarea ratelor aferente mprumuturilor contractate din venituri din
privatizare, potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr.51/2010 i
Ordonanei de urgen a Guvernului nr.3/2013

Nr.Crt.
0
1

Denumire unitate/subdiviziune
administrativ-teritorial
1
TOTAL GENERAL
Total judet ALBA
Oras Zlatna
Comuna Miraslau
Comuna Albac
Comuna Scarisoara
Total judet ARAD
Comuna Sicula
Comuna Conop
Comuna Zabrani
Comuna Sintea Mare
Comuna Zerind
Comuna Vinga
Comuna Zarand
Comuna Brazii
Comuna Gurahont
Total judet BACAU
Municipiul Bacau
Oras Slanic Moldova
Oras Tirgu Ocna
Comuna Sascut
Comuna Faraoani
Total judet BIHOR
Comuna Rosiori
Municipiul Oradea
Comuna Sinteu
Comuna Rabagani
Oras Stei
Comuna Pomezeu
Comuna Pietroasa
Oras Valea lui Mihai
Comuna Astileu
Comuna Magesti
Comuna Bratca
Comuna Uileacu de Beius
Comuna Vadu Crisului
Comuna Suncuius
Comuna Copacel
Comuna Lunca
Comuna Rieni
Oras Vascau
Comuna Boianu Mare

Total general
2=3+4
374.078,00
3.635,72
2.630,89
32,33
137,50
835,00
2.621,81
856,05
467,00
376,59
149,72
124,82
282,70
125,79
157,71
81,43
4.635,34
2.911,02
69,21
244,75
1.290,21
120,15
12.891,74
96,72
6.491,09
175,00
360,00
946,87
479,99
334,25
571,06
726,13
63,44
345,32
297,30
324,00
870,64
65,68
117,15
192,33
133,00
73,54

mii lei
Rate mprumut
Rate mprumut
contractat n baza contractat n baza
OUG nr.51/2010
OUG nr.3/2013
3
4
2.708,00
371.370,00
0,00
3.635,72
0,00
2.630,89
0,00
32,33
0,00
137,50
0,00
835,00
0,00
2.621,81
0,00
856,05
0,00
467,00
0,00
376,59
0,00
149,72
0,00
124,82
0,00
282,70
0,00
125,79
0,00
157,71
0,00
81,43
7,05
4.628,29
0,00
2.911,02
7,05
62,16
0,00
244,75
0,00
1.290,21
0,00
120,15
0,00
12.891,74
0,00
96,72
0,00
6.491,09
0,00
175,00
0,00
360,00
0,00
946,87
0,00
479,99
0,00
334,25
0,00
571,06
0,00
726,13
0,00
63,44
0,00
345,32
0,00
297,30
0,00
324,00
0,00
870,64
0,00
65,68
0,00
117,15
0,00
192,33
0,00
133,00
0,00
73,54

157

Nr.Crt.
0
5

10

11

Denumire unitate/subdiviziune
administrativ-teritorial
1
Comuna Holod
Total judet BISTRITA-NASAUD
Oras Singeorz-Bai
Comuna Livezile
Comuna Micestii De Cimpie
Comuna Milas
Total judet BOTOSANI
Comuna Cosula
Oras Darabani
Comuna Stauceni
Comuna Santa Mare
Comuna Mihalaseni
Comuna Dingeni
Comuna Draguseni
Total judet BRASOV
Municipiul Sacele
Judetul Brasov
Comuna Voila
Comuna Prejmer
Total judet BUZAU
Municipiul Ramnicu Sarat
Comuna Sapoca
Comuna Bradeanu
Comuna Murgesti
Oras Nehoiu
Comuna Maracineni
Comuna Viperesti
Comuna Smeeni
Municipiul Buzau
Total judet CARAS-SEVERIN
Comuna Sopotu Nou
Comuna Valiug
Comuna Zavoi
Comuna Mehadia
Comuna Bucosnita
Comuna Copacele
Orasul Baile Herculane
Comuna Berzasca
Municipiul Resita
Total judet CALARASI
Comuna Crivat
Oras Budesti
Total judet CONSTANTA
Comuna Costinesti
Comuna Cuza Voda
Comuna Gradina
Judetul Constanta
Comuna Ciocarlia
Comuna Silistea
Comuna Seimeni
Municipiul Mangalia

Total general
2=3+4
228,23
1.144,25
305,30
610,43
72,07
156,45
1.225,61
61,00
346,43
231,73
100,60
142,95
100,80
242,10
3.395,58
309,30
273,49
145,25
2.667,54
8.874,38
504,78
135,36
49,73
71,63
791,15
1.617,25
80,40
140,31
5.483,77
5.864,46
119,70
245,65
125,00
90,03
174,70
20,33
1.370,05
260,00
3.459,00
144,72
34,98
109,74
37.619,04
450,00
291,87
340,56
9.650,60
943,04
73,92
424,93
10.073,15

mii lei
Rate mprumut
Rate mprumut
contractat n baza contractat n baza
OUG nr.51/2010
OUG nr.3/2013
3
4
0,00
228,23
0,00
1.144,25
0,00
305,30
0,00
610,43
0,00
72,07
0,00
156,45
0,00
1.225,61
0,00
61,00
0,00
346,43
0,00
231,73
0,00
100,60
0,00
142,95
0,00
100,80
0,00
242,10
0,00
3.395,58
0,00
309,30
0,00
273,49
0,00
145,25
0,00
2.667,54
649,74
8.224,64
0,00
504,78
0,00
135,36
0,00
49,73
0,00
71,63
0,00
791,15
0,00
1.617,25
0,00
80,40
0,00
140,31
649,74
4.834,03
0,00
5.864,46
0,00
119,70
0,00
245,65
0,00
125,00
0,00
90,03
0,00
174,70
0,00
20,33
0,00
1.370,05
0,00
260,00
0,00
3.459,00
0,00
144,72
0,00
34,98
0,00
109,74
0,00
37.619,04
0,00
450,00
0,00
291,87
0,00
340,56
0,00
9.650,60
0,00
943,04
0,00
73,92
0,00
424,93
0,00
10.073,15

158

Nr.Crt.
0

12

Denumire unitate/subdiviziune
administrativ-teritorial
1
Comuna Pestera
Comuna Castelu
Comuna Nicolae Balcescu
Oras Eforie
Comuna Pecineaga
Comuna 23 August
Comuna Cumpana
Comuna Cerchezu
Comuna Limanu
Comuna Valu lui Traian
Comuna Tuzla
Comuna Amzacea
Comuna Mereni
Comuna Cogealac
Comuna Ostrov
Oras Murfatlar
Comuna Lipnita
Comuna Albesti
Oras Baneasa
Comuna Ion Corvin
Comuna Pantelimon
Comuna Vulturu
Comuna Saraiu
Comuna Oltina
Comuna Independenta
Comuna Chirnogeni
Comuna Deleni
Comuna Adamclisi
Comuna Garliciu
Comuna Crucea
Comuna Aliman
Oras Harsova
Comuna Dobromir
Comuna Ghindaresti
Total judet DAMBOVITA
Comuna Rau Alb
Comuna Pietrari
Municipiul Targoviste
Comuna Dobra
Judetul Dambovita
Comuna Hulubesti
Comuna Poiana
Comuna Contesti
Comuna Niculesti
Comuna Salcioara
Comuna Finta
Comuna Doicesti
Comuna Slobozia Moara
Comuna Corbii Mari
Comuna Gura Sutii
Comuna Cornesti

Total general
2=3+4
181,38
271,08
94,42
965,04
106,17
732,90
498,44
346,30
715,22
151,34
1.454,16
812,74
431,44
1.132,71
510,56
332,28
76,27
61,48
577,52
425,81
275,73
152,57
561,53
219,92
70,75
234,84
689,67
243,64
243,05
1.474,91
10,94
1.100,48
120,06
95,62
5.934,04
36,78
164,36
884,20
170,43
1.209,30
287,94
262,97
712,84
96,20
17,60
34,40
109,43
178,95
546,72
69,52
652,98

mii lei
Rate mprumut
Rate mprumut
contractat n baza contractat n baza
OUG nr.51/2010
OUG nr.3/2013
3
4
0,00
181,38
0,00
271,08
0,00
94,42
0,00
965,04
0,00
106,17
0,00
732,90
0,00
498,44
0,00
346,30
0,00
715,22
0,00
151,34
0,00
1.454,16
0,00
812,74
0,00
431,44
0,00
1.132,71
0,00
510,56
0,00
332,28
0,00
76,27
0,00
61,48
0,00
577,52
0,00
425,81
0,00
275,73
0,00
152,57
0,00
561,53
0,00
219,92
0,00
70,75
0,00
234,84
0,00
689,67
0,00
243,64
0,00
243,05
0,00
1.474,91
0,00
10,94
0,00
1.100,48
0,00
120,06
0,00
95,62
0,00
5.934,04
0,00
36,78
0,00
164,36
0,00
884,20
0,00
170,43
0,00
1.209,30
0,00
287,94
0,00
262,97
0,00
712,84
0,00
96,20
0,00
17,60
0,00
34,40
0,00
109,43
0,00
178,95
0,00
546,72
0,00
69,52
0,00
652,98

159

Nr.Crt.
0

13

14

15

16

17

Denumire unitate/subdiviziune
administrativ-teritorial
1
Comuna Brezoaele
Comuna Barbuletu
Oras Racari
Total judet GIURGIU
Judetul Giurgiu
Comuna Iepuresti
Comuna Bucsani
Comuna Colibasi
Comuna Schitu
Comuna Prundu
Comuna Bulbucata
Comuna Greaca
Comuna Stoenesti
Comuna Letca Noua
Comuna Singureni
Comuna Floresti Stoenesti
Comuna Baneasa
Comuna Izvoarele
Comuna Adunatii Copaceni
Comuna Buturugeni
Total judet GORJ
Comuna Rosia de Amaradia
Comuna Barbatesti
Comuna Arcani
Municipiul Targu Jiu
Comuna Bilteni
Comuna Cruset
Oras Rovinari
Total judet HUNEDOARA
Municipiul Hunedoara
Comuna Baita
Comuna Blajeni
Comuna Ilia
Comuna Buces
Municipiul Deva
Municipiul Lupeni
Oras Simeria
Comuna Luncoiu de Jos
Comuna Soimus
Oras Aninoasa
Comuna Bucuresci
Oras Hateg
Total judet IALOMITA
Comuna Colelia
Comuna Ciulnita
Comuna Stelnica
Comuna Dridu
Municipiul Fetesti
Comuna Albesti
Comuna Scanteia
Total judet IASI

Total general
2=3+4
39,67
25,78
433,97
6.680,34
2.617,32
83,74
175,88
466,35
214,88
377,22
49,79
88,19
36,21
58,39
185,00
289,61
38,12
1.518,64
450,00
31,00
2.016,43
62,06
75,00
50,00
1.011,40
284,02
169,57
364,38
9.124,99
3.986,93
67,50
62,15
360,00
266,36
245,10
3.215,90
130,30
77,61
360,00
31,50
179,00
142,64
498,61
69,66
19,59
139,84
42,45
65,13
112,69
49,25
24.550,45

mii lei
Rate mprumut
Rate mprumut
contractat n baza contractat n baza
OUG nr.51/2010
OUG nr.3/2013
3
4
0,00
39,67
0,00
25,78
0,00
433,97
0,00
6.680,34
0,00
2.617,32
0,00
83,74
0,00
175,88
0,00
466,35
0,00
214,88
0,00
377,22
0,00
49,79
0,00
88,19
0,00
36,21
0,00
58,39
0,00
185,00
0,00
289,61
0,00
38,12
0,00
1.518,64
0,00
450,00
0,00
31,00
0,00
2.016,43
0,00
62,06
0,00
75,00
0,00
50,00
0,00
1.011,40
0,00
284,02
0,00
169,57
0,00
364,38
245,10
8.879,89
0,00
3.986,93
0,00
67,50
0,00
62,15
0,00
360,00
0,00
266,36
245,10
0,00
0,00
3.215,90
0,00
130,30
0,00
77,61
0,00
360,00
0,00
31,50
0,00
179,00
0,00
142,64
0,00
498,61
0,00
69,66
0,00
19,59
0,00
139,84
0,00
42,45
0,00
65,13
0,00
112,69
0,00
49,25
87,34
24.463,11

160

Nr.Crt.
0

18

19

20

Denumire unitate/subdiviziune
administrativ-teritorial
1
Comuna Aroneanu
Comuna Trifesti
Comuna Tomesti
Comuna Victoria
Comuna Schitu Duca
Comuna Movileni
Comuna Mironeasa
Comuna Golaiesti
Comuna Dumesti
Comuna Ciurea
Comuna Ungheni
Comuna Barnova
Comuna Romanesti
Comuna Ceplenita
Comuna Mogosesti Siret
Comuna Motca
Municipiul Pascani
Comuna Todiresti
Municipiul Iasi
Total judet ILFOV
Oras Voluntari
Comuna Branesti
Comuna Cernica
Comuna Jilava
Comuna Vidra
Comuna 1 Decembrie
Oras Bragadiru
Comuna Snagov
Total judet MARAMURES
Comuna Coas
Comuna Coroieni
Comuna Tautii Magheraus
Comuna Asuaju de Sus
Comuna Sisesti
Orasul Salistea de Sus
Comuna Sacalaseni
Comuna Petrova
Comuna Cernesti
Comuna Budesti
Comuna Basesti
Comuna Calinesti
Comuna Repedea
Comuna Leordina
Comuna Rona de Jos
Comuna Sapanta
Municipiul Sighetu Marmatiei
Total judet MEHEDINTI
Comuna Eselnita
Comuna Dubova
Comuna Malovat
Municipiul Drobeta Turnu Severin

Total general
2=3+4
140,14
500,00
795,70
462,51
107,67
351,25
337,53
290,07
404,00
508,24
250,00
536,97
102,06
157,88
319,10
522,22
603,48
349,59
17.812,04
34.139,10
17.766,18
199,87
1.230,31
4.824,45
720,92
3.240,41
862,50
5.294,46
4.031,36
78,06
106,11
1.397,85
99,17
39,82
197,03
394,16
158,50
351,64
80,97
50,88
71,01
93,99
225,00
90,90
400,00
196,27
5.923,86
245,46
52,34
299,50
4.499,99

mii lei
Rate mprumut
Rate mprumut
contractat n baza contractat n baza
OUG nr.51/2010
OUG nr.3/2013
3
4
0,00
140,14
0,00
500,00
0,00
795,70
0,00
462,51
0,00
107,67
0,00
351,25
0,00
337,53
0,00
290,07
0,00
404,00
87,34
420,90
0,00
250,00
0,00
536,97
0,00
102,06
0,00
157,88
0,00
319,10
0,00
522,22
0,00
603,48
0,00
349,59
0,00
17.812,04
0,00
34.139,10
0,00
17.766,18
0,00
199,87
0,00
1.230,31
0,00
4.824,45
0,00
720,92
0,00
3.240,41
0,00
862,50
0,00
5.294,46
0,00
4.031,36
0,00
78,06
0,00
106,11
0,00
1.397,85
0,00
99,17
0,00
39,82
0,00
197,03
0,00
394,16
0,00
158,50
0,00
351,64
0,00
80,97
0,00
50,88
0,00
71,01
0,00
93,99
0,00
225,00
0,00
90,90
0,00
400,00
0,00
196,27
0,00
5.923,86
0,00
245,46
0,00
52,34
0,00
299,50
0,00
4.499,99

161

Nr.Crt.
0

21

22

23

24

Denumire unitate/subdiviziune
administrativ-teritorial
1
Comuna Husnicioara
Comuna Sisesti
Comuna Podeni
Comuna Prunisor
Comuna Burila Mare
Comuna Gruia
Comuna Vladaia
Comuna Padina
Comuna Vinjulet
Total judet MURES
Comuna Sarateni
Municipiul Targu Mures
Oras Miercurea Nirajului
Orasul Ungheni
Comuna Acatari
Oras Sangeorgiu de Padure
Comuna Breaza
Orasul Ludus
Comuna Viisoara
Comuna Nades
Comuna Saulia
Comuna Mihesu de Campie
Total judet NEAMT
Municipiul Piatra Neamt
Oras Roznov
Comuna Pingarati
Comuna Cindesti
Oras Targu Neamt
Comuna Agapia
Comuna Cracaoani
Comuna Pipirig
Comuna Timisesti
Comuna Damuc
Total judet OLT
Comuna Dobrun
Municipiul Slatina
Municipiul Caracal
Oras Corabia
Comuna Perieti
Comuna Milcov
Comuna Nicolae Titulescu
Comuna Gradinari
Comuna Izbiceni
Comuna Stefan Cel Mare
Comuna Ianca
Oras Draganesti Olt
Comuna Daneasa
Total judet PRAHOVA
Comuna Provita de Jos
Comuna Maneciu
Comuna Sotrile

Total general
2=3+4
73,86
113,97
50,00
149,26
46,35
103,69
188,27
38,46
62,71
11.820,11
950,00
8.102,23
661,68
144,50
335,31
517,26
244,08
586,55
41,49
107,38
37,95
91,68
6.342,99
3.057,01
44,63
242,08
88,32
2.055,12
129,44
129,72
292,18
123,96
180,53
17.462,93
164,62
14.235,40
1.000,00
126,46
47,96
114,23
40,32
178,86
437,58
190,61
138,04
700,71
88,14
2.410,55
50,79
249,90
450,00

mii lei
Rate mprumut
Rate mprumut
contractat n baza contractat n baza
OUG nr.51/2010
OUG nr.3/2013
3
4
0,00
73,86
0,00
113,97
0,00
50,00
0,00
149,26
0,00
46,35
0,00
103,69
0,00
188,27
0,00
38,46
0,00
62,71
0,00
11.820,11
0,00
950,00
0,00
8.102,23
0,00
661,68
0,00
144,50
0,00
335,31
0,00
517,26
0,00
244,08
0,00
586,55
0,00
41,49
0,00
107,38
0,00
37,95
0,00
91,68
0,00
6.342,99
0,00
3.057,01
0,00
44,63
0,00
242,08
0,00
88,32
0,00
2.055,12
0,00
129,44
0,00
129,72
0,00
292,18
0,00
123,96
0,00
180,53
1.000,00
16.462,93
0,00
164,62
0,00
14.235,40
1.000,00
0,00
0,00
126,46
0,00
47,96
0,00
114,23
0,00
40,32
0,00
178,86
0,00
437,58
0,00
190,61
0,00
138,04
0,00
700,71
0,00
88,14
0,00
2.410,55
0,00
50,79
0,00
249,90
0,00
450,00

162

Nr.Crt.
0

25

26

27

28

Denumire unitate/subdiviziune
administrativ-teritorial
1
Oras Plopeni
Comuna Draganesti
Comuna Gorgota
Comuna Dumbravesti
Orasul Busteni
Oras Comarnic
Total judet SATU MARE
Comuna Cehal
Comuna Tirsolt
Comuna Supur
Comuna Tarna Mare
Municipiul Carei
Comuna Sanislau
Total judet SALAJ
Comuna Salatig
Comuna Sarmasag
Comuna Chiesd
Comuna Mesesenii de Jos
Comuna Crasna
Comuna Virsolt
Comuna Zimbor
Total judet SUCEAVA
Comuna Iaslovat
Comuna Voitinel
Comuna Berchisesti
Comuna Dumbraveni
Oras Liteni
Municipiul Suceava
Comuna Moldovita
Comuna Breaza
Comuna Fundu Moldovei
Comuna Forasti
Comuna Saru Dornei
Oras Milisauti
Comuna Ulma
Comuna Vicovu de Jos
Oras Siret
Comuna Gramesti
Comuna Sucevita
Comuna Straja
Comuna Brodina
Comuna Risca
Comuna Calafindesti
Oras Gura Humorului
Municipiul Vatra Dornei
Total judet TELEORMAN
Comuna Dracea
Comuna Frasinet
Comuna Buzescu
Municipiul Rosiorii de Vede
Comuna Babaita

Total general
2=3+4
16,77
124,61
484,16
182,92
616,43
234,97
1.765,26
105,22
301,00
90,65
54,68
1.006,66
207,05
1.198,74
63,00
242,35
109,35
279,15
307,32
137,28
60,29
15.701,76
193,82
175,56
338,26
678,53
174,19
6.448,48
323,53
152,45
178,01
173,70
84,43
237,50
145,72
227,38
699,95
101,67
234,00
137,21
425,00
330,45
263,96
1.565,30
2.412,66
4.730,18
91,76
151,73
140,66
822,76
50,93

mii lei
Rate mprumut
Rate mprumut
contractat n baza contractat n baza
OUG nr.51/2010
OUG nr.3/2013
3
4
0,00
16,77
0,00
124,61
0,00
484,16
0,00
182,92
0,00
616,43
0,00
234,97
0,00
1.765,26
0,00
105,22
0,00
301,00
0,00
90,65
0,00
54,68
0,00
1.006,66
0,00
207,05
0,00
1.198,74
0,00
63,00
0,00
242,35
0,00
109,35
0,00
279,15
0,00
307,32
0,00
137,28
0,00
60,29
0,00
15.701,76
0,00
193,82
0,00
175,56
0,00
338,26
0,00
678,53
0,00
174,19
0,00
6.448,48
0,00
323,53
0,00
152,45
0,00
178,01
0,00
173,70
0,00
84,43
0,00
237,50
0,00
145,72
0,00
227,38
0,00
699,95
0,00
101,67
0,00
234,00
0,00
137,21
0,00
425,00
0,00
330,45
0,00
263,96
0,00
1.565,30
0,00
2.412,66
0,00
4.730,18
0,00
91,76
0,00
151,73
0,00
140,66
0,00
822,76
0,00
50,93

163

Nr.Crt.
0

29

30

31

Denumire unitate/subdiviziune
administrativ-teritorial
1
Comuna Gratia
Comuna Didesti
Comuna Cosmesti
Comuna Talpa
Oras Videle
Comuna Silistea
Comuna Trivale Mosteni
Comuna Mosteni
Total judet TIMIS
Municipiul Timisoara
Comuna Padureni
Comuna Iecea Mare
Comuna Dudestii Noi
Comuna Gottlob
Comuna Criciova
Comuna Boldur
Oras Gataia
Comuna Moravita
Comuna Jamu-Mare
Comuna Tormac
Comuna Firdea
Comuna Comlosu Mare
Oras Ciacova
Comuna Liebling
Comuna Dudestii Vechi
Comuna Gavojdia
Comuna Bara
Comuna Dumbravita
Comuna Becicherecu Mic
Comuna Periam
Comuna Lovrin
Comuna Jebel
Comuna Beba Veche
Comuna Sanandrei
Comuna Sacalaz
Comuna Sacosu Turcesc
Comuna Satchinez
Total judet TULCEA
Oras Isaccea
Oras Babadag
Comuna Stejaru
Comuna Crisan
Total judet VALCEA
Comuna Diculesti
Comuna Pausesti Maglasi
Comuna Daesti
Judetul Valcea
Comuna Bujoreni
Comuna Galicea
Comuna Popesti
Comuna Stoilesti

Total general
2=3+4
43,59
41,61
280,23
50,40
2.845,00
102,76
59,18
49,57
14.257,78
3.542,87
176,50
145,96
95,41
512,73
375,00
202,50
425,00
41,67
66,50
544,36
420,00
315,00
612,79
750,00
352,91
54,17
242,08
306,16
277,13
174,68
584,84
337,50
268,67
495,90
1.301,18
427,13
1.209,14
1.030,93
106,00
738,63
10,37
175,93
8.466,73
70,00
89,22
219,48
1.670,38
564,05
390,20
250,23
350,00

mii lei
Rate mprumut
Rate mprumut
contractat n baza contractat n baza
OUG nr.51/2010
OUG nr.3/2013
3
4
0,00
43,59
0,00
41,61
0,00
280,23
0,00
50,40
0,00
2.845,00
0,00
102,76
0,00
59,18
0,00
49,57
718,77
13.539,01
718,77
2.824,10
0,00
176,50
0,00
145,96
0,00
95,41
0,00
512,73
0,00
375,00
0,00
202,50
0,00
425,00
0,00
41,67
0,00
66,50
0,00
544,36
0,00
420,00
0,00
315,00
0,00
612,79
0,00
750,00
0,00
352,91
0,00
54,17
0,00
242,08
0,00
306,16
0,00
277,13
0,00
174,68
0,00
584,84
0,00
337,50
0,00
268,67
0,00
495,90
0,00
1.301,18
0,00
427,13
0,00
1.209,14
0,00
1.030,93
0,00
106,00
0,00
738,63
0,00
10,37
0,00
175,93
0,00
8.466,73
0,00
70,00
0,00
89,22
0,00
219,48
0,00
1.670,38
0,00
564,05
0,00
390,20
0,00
250,23
0,00
350,00

164

Nr.Crt.
0

32

Denumire unitate/subdiviziune
administrativ-teritorial
1
Comuna Mateesti
Comuna Livezi
Comuna Zatreni
Oras Horezu
Comuna Lapusata
Comuna Maldaresti
Oras Calimanesti
Comuna Racovita
Comuna Perisani
Comuna Bunesti
Comuna Mihaesti
Comuna Stoenesti
Oras Brezoi
Comuna Ionesti
Comuna Creteni
Comuna Madulari
Comuna Stefanesti
Comuna Scundu
Comuna Prundeni
Comuna Pesceana
Comuna Orlesti
Comuna Sutesti
Comuna Voicesti
Total judet VASLUI
Oras Negresti
Comuna Ibanesti
Comuna Fruntiseni
Comuna Rafaila
Comuna Solesti
Comuna Miclesti
Comuna Codaesti
Comuna Todiresti
Comuna Osesti
Oras Murgeni
Comuna Grivita
Comuna Ivesti
Comuna Coroiesti
Comuna Alexandru Vlahuta
Judetul Vaslui
Comuna Blagesti
Comuna Suletea
Comuna Puiesti
Comuna Iana
Comuna Padureni
Comuna Duda- Epureni
Comuna Stefan cel Mare
Comuna Arsura
Comuna Zorleni
Comuna Voinesti
Comuna Bogdanita
Comuna Valeni

Total general
2=3+4
87,83
95,00
109,10
346,52
58,91
174,79
745,69
87,50
141,03
266,95
740,76
25,37
122,38
125,00
21,80
269,81
106,98
177,47
485,29
143,70
128,67
219,68
182,94
8.647,32
4.350,00
107,09
10,32
145,35
204,63
41,21
50,01
153,01
54,62
90,12
18,41
28,58
86,88
96,67
947,40
62,43
63,80
488,81
81,89
183,59
72,39
75,57
42,42
135,00
36,63
82,75
65,93

mii lei
Rate mprumut
Rate mprumut
contractat n baza contractat n baza
OUG nr.51/2010
OUG nr.3/2013
3
4
0,00
87,83
0,00
95,00
0,00
109,10
0,00
346,52
0,00
58,91
0,00
174,79
0,00
745,69
0,00
87,50
0,00
141,03
0,00
266,95
0,00
740,76
0,00
25,37
0,00
122,38
0,00
125,00
0,00
21,80
0,00
269,81
0,00
106,98
0,00
177,47
0,00
485,29
0,00
143,70
0,00
128,67
0,00
219,68
0,00
182,94
0,00
8.647,32
0,00
4.350,00
0,00
107,09
0,00
10,32
0,00
145,35
0,00
204,63
0,00
41,21
0,00
50,01
0,00
153,01
0,00
54,62
0,00
90,12
0,00
18,41
0,00
28,58
0,00
86,88
0,00
96,67
0,00
947,40
0,00
62,43
0,00
63,80
0,00
488,81
0,00
81,89
0,00
183,59
0,00
72,39
0,00
75,57
0,00
42,42
0,00
135,00
0,00
36,63
0,00
82,75
0,00
65,93

165

Nr.Crt.
0

33

34

Denumire unitate/subdiviziune
administrativ-teritorial
1
Comuna Dragomiresti
Comuna Pungesti
Comuna Albesti
Comuna Ivanesti
Comuna Viisoara
Comuna Perieni
Comuna Gherghesti
Comuna Bunesti-Averesti
Total judet VRANCEA
Comuna Dumitresti
Comuna Tamboesti
Comuna Gugesti
Comuna Slobozia Bradului
Oras Panciu
Total Municipiul Bucuresti
Sectorul 5 Bucuresti
Sectorul 6 Bucuresti

Total general
2=3+4
70,40
87,99
36,23
128,58
112,50
182,62
82,27
171,22
5.063,58
161,77
227,05
353,69
97,69
4.223,38
100.227,31
51.967,52
48.259,79

mii lei
Rate mprumut
Rate mprumut
contractat n baza contractat n baza
OUG nr.51/2010
OUG nr.3/2013
3
4
0,00
70,40
0,00
87,99
0,00
36,23
0,00
128,58
0,00
112,50
0,00
182,62
0,00
82,27
0,00
171,22
0,00
5.063,58
0,00
161,77
0,00
227,05
0,00
353,69
0,00
97,69
0,00
4.223,38
0,00
100.227,31
0,00
51.967,52
0,00
48.259,79

10

166

I Propuneri 2016
II Estimri 2017
III Estimri 2018

Anexa nr.9

IV Estimri 2019
SUME
defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea nvmntului particular sau confesional acreditat pe anul 2016 i
estimri pe anii 2017-2019

- mii lei din care:

Nr. crt.

Total an 2016 i
estimri 2017-2019

Judeul

TOTAL

Salarii, sporuri, indemnizaii


i alte drepturi salariale n
bani stabilite prin lege,
precum i contribuiile
aferente acestora

Cheltuieli cu bunuri i servicii


pentru ntreinerea curent a
unitilor de nvamnt
particular sau confesional
acreditat

105.048

93.225

11.823

II

107.884

95.735

12.149

III

110.581

98.131

12.450

IV

113.567

100.779

12.788

1 ALBA

I
II
III
IV

1.196
1.231
1.259
1.296

1.047
1.078
1.102
1.135

149
153
157
161

2 ARAD

I
II
III
IV

1.669
1.714
1.757
1.804

1.443
1.482
1.519
1.560

226
232
238
244

3 ARGE

I
II
III
IV

4.488
4.609
4.724
4.852

4.047
4.156
4.260
4.375

441
453
464
477

4 BACU

I
II
III
IV

1.153
1.184
1.214
1.246

1.018
1.045
1.072
1.100

135
139
142
146

5 BIHOR

I
II
III
IV

1.222
1.255
1.287
1.322

1.080
1.109
1.137
1.168

142
146
150
154

6 BISTRIA-NSUD

I
II
III
IV

153
157
161
165

128
131
135
138

25
26
26
27

7 BOTOANI

I
II
III
IV

1.288
1.322
1.355
1.392

1.091
1.120
1.148
1.179

197
202
207
213

167

- mii lei din care:

Nr. crt.

Total an 2016 i
estimri 2017-2019

Judeul

Salarii, sporuri, indemnizaii


i alte drepturi salariale n
bani stabilite prin lege,
precum i contribuiile
aferente acestora

Cheltuieli cu bunuri i servicii


pentru ntreinerea curent a
unitilor de nvamnt
particular sau confesional
acreditat

8 BRAOV

I
II
III
IV

238
244
251
257

200
205
211
216

38
39
40
41

9 BRILA

I
II
III
IV

761
782
801
823

667
685
702
721

94
97
99
102

10 BUZU

I
II
III
IV

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

11 CARA-SEVERIN

I
II
III
IV

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

12 CLRAI

I
II
III
IV

358
368
377
387

320
329
337
346

38
39
40
41

13 CLUJ

I
II
III
IV

12.352
12.685
13.002
13.354

11.030
11.327
11.610
11.924

1.322
1.358
1.392
1.430

14 CONSTANA

I
II
III
IV

5.305
5.448
5.584
5.735

4.720
4.847
4.968
5.102

585
601
616
633

15 COVASNA

I
II
III
IV

97
99
102
105

81
83
85
88

16
16
17
17

16 DMBOVIA

I
II
III
IV

143
147
150
155

122
125
128
132

21
22
22
23

17 DOLJ

I
II
III
IV

2.672
2.745
2.812
2.888

2.362
2.426
2.486
2.553

310
319
326
335

18 GALAI

I
II
III
IV

1.837
1.886
1.934
1.986

1.576
1.618
1.659
1.704

261
268
275
282

19 GIURGIU

I
II
III
IV

93
95
98
100

79
81
83
85

14
14
15
15

20 GORJ

I
II
III
IV

442
454
465
478

382
392
402
413

60
62
63
65

168

- mii lei din care:

Nr. crt.

Total an 2016 i
estimri 2017-2019

Judeul

Salarii, sporuri, indemnizaii


i alte drepturi salariale n
bani stabilite prin lege,
precum i contribuiile
aferente acestora

Cheltuieli cu bunuri i servicii


pentru ntreinerea curent a
unitilor de nvamnt
particular sau confesional
acreditat

21 HARGHITA

I
II
III
IV

428
439
450
462

386
396
406
417

42
43
44
45

22 HUNEDOARA

I
II
III
IV

343
352
361
371

291
299
306
315

52
53
55
56

23 IALOMIA

I
II
III
IV

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

24 IAI

I
II
III
IV

6.451
6.625
6.791
6.974

5.762
5.917
6.065
6.229

689
708
726
745

25 ILFOV

I
II
III
IV

4.294
4.410
4.520
4.643

3.833
3.936
4.035
4.144

461
474
485
499

26 MARAMURE

I
II
III
IV

2.844
2.921
2.994
3.075

2.370
2.434
2.495
2.562

474
487
499
513

27 MEHEDINI

I
II
III
IV

894
918
942
966

771
792
812
833

123
126
130
133

28 MURE

I
II
III
IV

1.204
1.236
1.267
1.301

1.054
1.082
1.109
1.139

150
154
158
162

29 NEAM

I
II
III
IV

1.348
1.385
1.419
1.457

1.178
1.210
1.240
1.273

170
175
179
184

30 OLT

I
II
III
IV

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

31 PRAHOVA

I
II
III
IV

1.664
1.709
1.752
1.799

1.495
1.535
1.574
1.616

169
174
178
183

32 SATU MARE

I
II
III
IV

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

33 SLAJ

I
II
III
IV

257
264
271
278

222
228
234
240

35
36
37
38

169

- mii lei din care:

Nr. crt.

Total an 2016 i
estimri 2017-2019

Judeul

Salarii, sporuri, indemnizaii


i alte drepturi salariale n
bani stabilite prin lege,
precum i contribuiile
aferente acestora

Cheltuieli cu bunuri i servicii


pentru ntreinerea curent a
unitilor de nvamnt
particular sau confesional
acreditat

34 SIBIU

I
II
III
IV

1.046
1.075
1.101
1.131

947
973
997
1.024

99
102
104
107

35 SUCEAVA

I
II
III
IV

7.189
7.383
7.568
7.772

6.320
6.490
6.653
6.832

869
893
915
940

I
II

45
46
47
48

41
42
43
44

4
4
4
4

4.560
4.683

4.800
4.930

4.063
4.172
4.277
4.392

497
511
523
538

36 TELEORMAN

III
IV
37 TIMI

I
II
III
IV

38 TULCEA

I
II
III
IV

129
132
136
139

116
119
122
125

13
13
14
14

39 VASLUI

I
II
III
IV

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

40 VLCEA

I
II
III
IV

641
658
675
693

569
584
599
615

72
74
76
78

41 VRANCEA

I
II
III
IV

497
511
523
537

436
448
459
471

61
63
64
66

42 MUNICIPIUL BUCURETI

I
II
III
IV

20.154
20.698
21.216
21.789

17.978
18.462
18.924
19.435

2.176
2.236
2.292
2.354

15.593

14.000

1.593

16.014
16.415
16.857

14.377
14.737
15.134

1.637
1.678
1.723

43

Sume rezervate care se


repartizeaz pe judee prin
hotrri ale Guvernului , n
baza solicitrilor si
fundamentrilor prezentate
de autoritile administraiei
publice locale
I
II
III
IV

170

Anexa nr.10

NUMRUL MAXIM DE POSTURI


finanate pentru personalul neclerical angajat n unitile de cult, pe anul 2016
i estimri pe anii 2017-2019

Nr.
crt.

Judeul
TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ALBA
ARAD
ARGE
BACU
BIHOR
BISTRIA - NSUD
BOTOANI
BRAOV
BRILA
BUZU
CARA - SEVERIN
CLRAI
CLUJ
CONSTANA
COVASNA
DMBOVIA
DOLJ
GALAI
GIURGIU
GORJ
HARGHITA
HUNEDOARA
IALOMIA
IAI
ILFOV
MARAMURE
MEHEDINI
MURE
NEAM
OLT
PRAHOVA
SATU MARE
SLAJ
SIBIU
SUCEAVA
TELEORMAN
TIMI
TULCEA
VASLUI
VLCEA
VRANCEA
MUNICIPIUL BUCURETI

ESTIMRI

Propuneri
2016

2017

2018

2019

18.951

18.951

18.951

18.951

759
428
550
456
867
300
274
458
217
268
550
130
815
291
218
400
464
474
132
337
333
330
166
720
211
729
269
734
930
331
257
453
530
544
614
330
710
270
322
505
248
1.027

759
428
550
456
867
300
274
458
217
268
550
130
815
291
218
400
464
474
132
337
333
330
166
720
211
729
269
734
930
331
257
453
530
544
614
330
710
270
322
505
248
1.027

759
428
550
456
867
300
274
458
217
268
550
130
815
291
218
400
464
474
132
337
333
330
166
720
211
729
269
734
930
331
257
453
530
544
614
330
710
270
322
505
248
1.027

759
428
550
456
867
300
274
458
217
268
550
130
815
291
218
400
464
474
132
337
333
330
166
720
211
729
269
734
930
331
257
453
530
544
614
330
710
270
322
505
248
1.027

171

Anexa nr.11
CATEGORIILE DE VENITURI I CHELTUIELI
aferente bugetelor locale
pe anul 2016

Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

CAPITOLUL I
Veniturile i cheltuielile aferente bugetelor proprii ale judeelor
A. Venituri
( impozite, taxe i alte venituri)

1. Impozit pe profit de la regiile autonome i societile comerciale de sub autoritatea


consiliilor judeene1)
2. Cote i sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
3. Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital:
a) Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital
4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeelor
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru drumuri
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor locale
d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea nvmntului
particular sau confesional acreditat
5. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe desfurarea de
activiti:
a) Impozitul pe mijloacele de transport
b) Taxe i tarife pentru eliberarea de licene i autorizaii de funcionare
6. Venituri din proprietate:
a)

Vrsminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor


judeene

-1172

Nr. crt.

7.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor


b)

Venituri din concesiuni i nchirieri

c)

Venituri din dividende

d)

Alte venituri din proprietate

Venituri din prestri de servicii i alte activiti:


a)

Venituri din prestri de servicii

b)

Contribuia lunar a prinilor pentru ntreinerea copiilor n unitile de protecie


social

c)

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecat, imputaii i despgubiri

d)

Alte venituri din prestri de servicii i alte activiti

8. Amenzi, penaliti i confiscri:


a)

Venituri din amenzi i alte sanciuni aplicate potrivit dispoziiilor legale

b)

ncasri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate i alte sume constatate


odat cu confiscarea potrivit legii

c)

Alte amenzi, penaliti i confiscri

9. Diverse venituri:
a)

Vrsminte din veniturile i/sau disponibilitile instituiilor publice

b)

Taxe speciale

c)

Vrsminte din amortizarea mijloacelor fixe

d)

Venituri din ajutoare de stat recuperate

e)

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate n cursul procesului de executare


silit

f)

Alte venituri

10. Transferuri voluntare, altele dect subveniile:


a)

Donaii i sponsorizri

b)

Alte transferuri voluntare

c)

Vrsminte din seciunea de funcionare pentru finanarea seciunii de dezvoltare a


bugetelui local ( evideniate cu semnul minus)

d) Vrsminte din seciunea de funcionare


e)

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

11. Venituri din valorificarea unor bunuri:


a)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituiilor publice

b)

Venituri din privatizare

c)

Venituri din vnzarea unor bunuri aparinnd domeniului privat al statului sau al
unitilor administrativ-teritoriale
-2173

Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor


d)

Depozite speciale pentru construcii de locuine

12. ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate


a)

ncasri din rambursarea mprumuturilor pentru nfiinarea unor instituii i servicii


publice de interes local sau a unor activiti finanate integral din venituri proprii

b)

ncasri din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice i juridice

c)

mprumuturi temporare din trezoreria statului

d)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de


cas ale seciunii de funcionare

e)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de


cas ale seciunii de dezvoltare

f)

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanarea cheltuielilor


seciunii de dezvoltare

g)

Sume primite n cadrul mecanismului decontrii cererilor de plat

h)

ncasri din rambursarea altor mprumuturi acordate

13. Alte operaiuni financiare:


a)

Disponibiliti rezervate pentru pli ale unitilor de nvmnt special i a altor


instituii publice de pe raza altor uniti administrativ-teritoriale dect cea pe raza
creia

desfoar

activitatea

consiliul

judeean/Consiliul

General

al

Municipiului Bucureti
14. Subvenii de la bugetul de stat:
a)

Aeroporturi de interes local

b)

Planuri i regulamente de urbanism

c)

Finanarea aciunilor privind reducerea riscului seismic al construciilor existente


cu destinaie de locuin

d)

Subvenii pentru finanarea programelor multianuale prioritare de mediu i


gospodrire a apelor

e)

Finanarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

f)

Finanarea unor cheltuieli de capital ale unitilor de nvmnt preuniversitar

g)

Subvenii primite din Fondul Naional de Dezvoltare

h)

Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea investiiilor


n sntate

i)

Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale
pentru finanarea investiiilor n sntate

j)

Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale necesare susinerii derulrii


-3174

Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor


proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

k)

Subvenii primite din Fondul de intervenie

l)

Finanarea lucrrilor de cadastru imobiliar

m)

Subvenii din bugetul de stat pentru finanarea unitilor de asisten medicosociale

n)

Subvenii din bugetul de stat ctre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de
investiii n turism

o)

Subvenii din bugetul de stat pentru finanarea sntii

p)

Sume primite de administraiile locale n cadrul programelor FEGA implementate


de APIA

q)

Subvenii din bugetul de stat pentru finanarea camerelor agricole

r)

Subvenii primite de la bugetul de stat pentru finanarea unor programe de interes


naional

s)

Subvenii primite de la bugetul de stat pentru finanarea investiiilor pentru


instituii publice de asisten social i uniti de asisten medico sociale

Sume alocate din bugetul de stat aferente coreciilor financiare

t)

Finanarea Programului Naional de Dezvoltare Local

Subvenii din bugetul de stat alocate conform contractelor ncheiate cu direciile de


sntate public

u)

Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale necesare susinerii derulrii


proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete
perioadei de programare 2014-2020

15. Subvenii de la alte administraii:


a)

Subvenii de la bugetul asigurrilor pentru omaj ctre bugetele locale, pentru


finanarea programelor pentru ocuparea temporar a forei de munc i
subvenionarea locurilor de munc

b)

Subvenii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asisten social


pentru persoanele cu handicap

c)

Subvenii primite de la bugetele consiliilor locale i judeene pentru ajutoare n


situaii de extrem dificultate

d)

Alte subvenii primite de la administraia central pentru finanarea unor activiti

e)

Subvenii primite din bugetele locale pentru clasele de nvmnt de mas


organizate n unitile de nvmnt special

f)

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susinerea proiectelor din PNDR 2014-4175

Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor


2020

16. Sume primite de la UE/alti donatori n contul platilor efectuate si prefinantari


a)

Fondul European de Dezvoltare Regional

b)

Fondul Social European

c)

Fondul de Coeziune

d)

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rural

e)

Fondul European de Pescuit

f)

Instrumentul de Asisten pentru Preaderare

g)

Instrumentul European de Vecintate i Parteneriat

h)

Programe comunitare finanate n perioada 2007 2013

i)

Alte faciliti i instrumente postaderare

j)

Mecanismul financiar SEE

k)

Mecanismul financiar norvegian

l)

Programul de cooperare elveiano-romn viznd reducerea disparitilor economice


i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse

m)

Asisten tehnic pentru mecanismele financiare SEE

n)

Fondul naional pentru relaii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

17. Sume primite de la UE/ali donatori n contul plilor efectuate i prefinanri aferente
cadrului financiar 2014-2020
a)

Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR)

b)

Fondul Social European (FSE)

c)

Fondul de Coeziune (FC)

d)

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rural (FEADR)

e)

Fondul European pentru Pescuit i Afaceri Maritime (FEPAM)

f)

Instrumentul de Asisten pentru Preaderare (IPA II)

g)

Instrumentul European de Vecintate (ENI)

B. Cheltuieli

1. Autoriti publice i aciuni externe:


a) Autoriti executive
2. Alte servicii publice generale:
a) Fondul de rezerv bugetar la dispoziia autoritilor locale
b) Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de stat
-5176

Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor


c) Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de autoritile
administraiei publice locale
d) Servicii publice comunitare de eviden a persoanelor
e) Alte servicii publice generale

3. Tranzacii privind datoria public i mprumuturi


4. Transferuri cu caracter general ntre diferite nivele ale administraiei:
a) Transferuri din bugetele proprii ale judeelor pentru finanarea centrelor pentru
protecia copilului
b) Transferuri din bugetele locale ctre bugetul fondului de asigurri sociale de sntate
5. Aprare:
a) Aprare naional (Centre militare)
6. Ordine public i siguran naional:
a) Ordine public
a1) Poliie local
b) Protecia civil i protecia contra incendiilor (protecia civil nonmilitar)
c) Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i siguranei naionale
7. nvmnt:
a) nvmnt precolar i primar
a 1) nvmnt precolar
a 2) nvmnt primar
b) nvmnt secundar
b 1) nvmnt secundar inferior
c) nvmnt nedefinibil prin nivel
c1) nvmnt special
d) Alte cheltuieli n domeniul nvmntului
8. Sntate:
a) Servicii medicale n uniti sanitare cu paturi
a 1) Spitale generale
a 2) Uniti medico-sociale
b) Servicii de sntate public
c) Alte cheltuieli n domeniul sntii
c 1) Alte instituii i aciuni sanitare
9. Cultur, recreere i religie:
a) Servicii culturale
-6177

Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor


a 1) Biblioteci publice judeene
a 2) Muzee
a 3) Instituii publice de spectacole i concerte
a 4) coli populare de art i meserii
a 5) Centre pentru conservarea i promovarea culturii tradiionale
a 6) Consolidarea i restaurarea monumentelor istorice
a 7) Alte servicii culturale
b) Servicii recreative i sportive
b 1) Sport
c) Servicii religioase
d) Alte servicii n domeniile culturii, recreerii i religiei

10. Asigurri i asisten social:


a) Asisten acordat persoanelor n vrst
b) Asisten social n caz de boli i invaliditi
b 1) Asisten social n caz de invaliditate
c) Asisten social pentru familie i copii
d) Alte cheltuieli n domeniul asigurrilor i asistenei sociale
d 1) Alte cheltuieli n domeniul asistenei sociale
11. Locuine, servicii i dezvoltare public:
a) Alimentare cu ap i amenajri hidrotehnice
a 1) Alimentare cu ap
a 2) Amenajri hidrotehnice
b) Alte servicii n domeniile locuinelor, serviciilor i dezvoltrii comunale
12. Protecia mediului:
a) Reducerea i controlul polurii
b) Salubritate i gestiunea deeurilor
b 1) Colectarea, tratarea i distrugerea deeurilor
c) Alte servicii n domeniul protectiei mediului
13. Aciuni generale economice, comerciale i de munc:
a) Aciuni generale economice i comerciale
a 1) Prevenire i combatere inundaii i gheuri
a 2) Programe de dezvoltare regional i social
a 3) Alte cheltuieli pentru aciuni generale economice i comerciale
b)

Aciuni generale de munc


-7178

Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor


b 1) Msuri active pentru combaterea omajului

14. Combustibili i energie:


a) Energie termic
b) Alte cheltuieli privind combustibili i energie
15. Agricultur, silvicultur, piscicultur i vntoare:
a) Agricultur
a 1) Camere agricole
a 2) Protecia plantelor i carantina fitosanitar
b)

Alte cheltuieli n domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii i vntorii

16. Transporturi:
a) Transport rutier
a 1) Drumuri i poduri
b) Transport aerian
b 1) Aviaia civil
b 2) Aeroporturi
c) Transport feroviar
c2) Transport pe calea ferat
d) Alte cheltuieli n domeniul transporturilor
17. Alte aciuni economice:
a) Zone libere
b) Turism
c) Proiecte de dezvoltare multifuncionale
d) Alte aciuni economice

CAPITOLUL II
Veniturile i cheltuielile aferente bugetelor proprii ale comunelor,
oraelor, municipiilor, sectoarelor i Municipiului Bucureti

A. Venituri
(impozite, taxe i alte venituri)

1. Impozit pe profit de la regiile autonome i societile comerciale de sub autoritatea


consiliilor locale1)
2. Impozit pe venit
-8179

Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

3. Cote i sume defalcate din impozitul pe venit:


a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
4. Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital :
a) Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital
5. Impozite i taxe pe proprietate:
a) Impozit i taxa pe cldiri
b) Impozit i taxa pe teren
c) Taxe judiciare de timbru i alte taxe de timbru
d) Alte impozite i taxe pe proprietate
6. Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor i
Municipiului Bucureti
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru drumuri
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor locale
d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea nvmntului
particular sau confesional acreditat
7. Taxe pe servicii specifice:
a) Impozit pe spectacole
b) Alte taxe pe servicii specifice
8. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe desfurarea de
activiti:
a) Impozit pe mijloacele de transport
b) Taxe i tarife pentru eliberarea de licene i autorizaii de funcionare
c) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe desfurarea
de activiti
9. Alte impozite i taxe fiscale:
a) Alte impozite i taxe
10. Venituri din proprietate:
a)

Vrsminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor


locale

b)

Venituri din concesiuni i nchirieri


-9180

Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor


c)

Venituri din dividende

d)

Alte venituri din proprietate

11. Venituri din dobnzi:


a)

Alte venituri din dobnzi

12. Venituri din prestri de servicii i alte activiti:


a)

Venituri din prestri de servicii

b)

Contribuia prinilor sau susintorilor legali pentru ntreinerea copiilor n cree

c)

Contribuia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

d)

Taxe din activiti cadastrale i agricultur

e)

Contribuia lunar a prinilor pentru ntreinerea copiilor n unitile de protecie


social

f)

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecat, imputaii i despgubiri

g)

Alte venituri din prestri de servicii i alte activiti

13. Venituri din taxe administrative, eliberri permise:


a)

Taxe extrajudiciare de timbru

b)

Alte venituri din taxe administrative, eliberri permise

14. Amenzi, penaliti i confiscri:


a)

Venituri din amenzi i alte sanciuni aplicate potrivit dispoziiilor legale

b)

Penaliti pentru nedepunerea sau depunerea cu ntrziere a declaraiei de impozite


i taxe

c)

ncasri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate i alte sume constatate


odat cu confiscarea potrivit legii

d)

Alte amenzi, penaliti i confiscri

15. Diverse venituri:


a) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
b) Vrsminte din veniturile i/sau disponibilitile instituiilor publice
c)

Taxe speciale

d)

Vrsminte din amortizarea mijloacelor fixe

e)

Venituri din ajutoare de stat recuperate

f)

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate n cursul procesului de executare


silit

g) Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic


h) Taxa de reabilitare termic
i)

Contribuia asociaiei de proprietari pentru lucrrile de reabilitare termic


- 10 181

Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor


j)

Alte venituri

16. Transferuri voluntare, altele dect subveniile:


a)

Donaii i sponsorizri

b)

Vrsminte din seciunea de funcionare pentru finanarea seciunii de dezvoltare a


bugetului local ( evideniate cu semnul minus)

c)

Vrsminte din seciunea de funcionare

d)

Alte transferuri voluntare

e)

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

17. Venituri din valorificarea unor bunuri


a)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituiilor publice

b)

Venituri din vnzarea locuinelor construite din fondurile statului

c)

Venituri din privatizare

d)

Venituri din vnzarea unor bunuri aparinnd domeniului privat al statului sau al
unitilor administrativ-teritoriale

e)

Depozite speciale pentru construcii de locuine

18. ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate


a)

ncasri din rambursarea mprumuturilor pentru nfiinarea unor instituii i servicii


publice de interes local sau a unor activiti finanate integral din venituri proprii

b)

ncasri din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice i juridice

c)

mprumuturi temporare din trezoreria statului

d) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de


cas ale seciunii de funcionare
e)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de


cas ale seciunii de dezvoltare

f)

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanarea cheltuielilor


seciunii de dezvoltare

19.

g)

Sume primite n cadrul mecanismului decontrii cererilor de plat

h)

ncasri din rambursarea altor mprumuturi acordate

Alte operaiuni financiare


a)

Disponibiliti rezervate pentru pli ale unitilor de nvmnt special i a altor


instituii publice de pe raza altor uniti administrativ-teritoriale dect cea pe raza
creia

desfoar

activitatea

consiliul

judeean/Consiliul

General

al

Municipiului Bucureti
20. Subvenii de la bugetul de stat:
- 11 182

Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor


a)

Retehnologizarea centralelor termice i electrice de termoficare

b)

Investiii finanate parial din mprumuturi externe

c)

Aeroporturi de interes local

d)

Planuri i regulamente de urbanism