Está en la página 1de 1

1 DE GRAO, CURSO 2015-2016

2 CUADRIMESTRE

Horas

Luns
TSociolxica G3
Aula 1.4

Mrcores

Historia Pol. e Soc. G1


Aula Magna

Xoves

Economa poltica G2
Aula 1.1

Economa Poltica G3
Aula 1.1

TSociolxica G3
Aula 1.4
Introd. C. Poltica G1
Aula 1.1

MTIS G1
Aula 1.4

Introd. C. Poltica G3
Aula 1.1

TSociolxica G2
Aula 1.4

TSociolxica G2
Aula 1.4

Economa Poltica G3
Aula 1.1

MTIS G1
Aula 1.4

H Poltica e Social G1
Aula Magna

MTIS G3
Aula Magna
TSociolxica G1
Aula 1.4

H Poltica e Social G2
Aula 1.0
MTIS G2
Aula 1.4

Historia Pol. e Soc. G2


Aula 1.0

MTIS G2
Aula Magna

H Poltica e Social G3
Aula 1.0

Introd. C. Poltica G3
Aula 1.1

Economa Poltica G1
Aula 1.1

Economa Poltica G1
Aula 1.1

Economa poltica G2
Aula 1.1

12:30-14:00
TSociolxica G1
Aula 1.4

Venres

Introd. C. Poltica G1
Aula 1.1

Introd. C. Poltica G2
Aula 1.1

9:30-11:00

11:00-12:30

Martes

TPA
Historia Pol. e Soc. G3
Aula 1.0

TPA

Introd. C. Poltica G2
Aula 1.1

TPA
MTIS G3
Aula 1.4

As horas correspondentes s titoras en grupo reducido sern establecidas polo profesorado correspondente e comunicadas oportunamente
ao alumnado
TPA: Traballo Persoal do Alumnado