Está en la página 1de 8

Assemblea oberta crida 28n

Rendici de comptes regidores


Marina, Brenda, Joan, Pau >
Govern Premi t complexe majoria i no compta amb resta si no s per aritmtiques.
No treballen com a govern de minoria buscant consens.
No faciliten info que cal. No compleix llei transparncia pel que fa a accs a docum
ents i han fet un procs que dificulta petici documents.
Impostos, taxes i pressupostos.
Objectiu govern s baixa pressi fiscal
Crida va votar en contra.
IBI van igualar-lo baixant pressi imposto i compensen la recaptaci amb preus pblics
ms alt => impostos que sn progressius es baixen i preus pblics que no ho sn els pug
en. Anti-redistributiu.
ltim ple han aprovat plantilla. Es basen en Plans d'Ocupaci per cobrir feina que s
eria de plantilla.
Crida va votar en contra per aix. No hi ha una re-estructuraci orgnica de la planti
lla i un estudi per veure on hi ha necessitats de personal ms importants.
Enllumenat.
Crida es va abstenir.
Incorpora qestions eficincia energtica. Per sn que per llei obliga i no es complia.
Contracte 2 milions euros que segueix anant a empresa privada.
Actualmen CESE no compleix ni contracte ni plec de condicions.
Port.
Reglament participaci incomplert.
Procs participatiu limitat incomplert.
Estaci
Ajuntament tapa no haver pressionat adif per fer b l'estaci assumint-ho.
Crida en contra de que ho pagui ajuntament, per accepta millora, tot i que demana
que si hi ha neglincia es denuncii.
Consells
hi ha hagut reunions de escolar i de cooperaci
Preus museu
gratutat menors 16 anys, instis comarca puguin venir.
preus pblics aturats, per aix i per tema escola msica
Per 1er cop s'ha aconseguit fer reunions de treball dels grups municipals amb tcn
ics i tcniques.
Mocions
Platges
Que s'estudii amb un enfoc ms general > hi vam donar suport.
Marnova
Moci aprovada per oposici. Govern compleix mnim per no tira endavant realment els ac
ords.
Peatonalitzaci casc antic. presentada per crida per no aprovada.
Mocions temes nacionals
mocions en la lnia de poltica nacional de la CUP o de la ANC i sn aprovades per Cri
da amb ERC i CiU, en algun cas tamb ICV

Altres mocions:
Partida per Sahara
Comproms de les escales (subcontractats telefnica)
Horts urbans (es va mirar de millorar moci de ERC amb clusules socials i no enfoc
esviaixat edat i gnere)
COMPLETAR
Lluites carrer portades al ple o seguides
Port
Estaci
Sanpere
Acomiadament treballador CEFE
Comissi Crida-al-ple
Autocrtica: ha servit per donar suport feina regidors per cal ms suport i ms gent
Associaci Vens amb alcalde
S'ha demanat que les reunions siguin obertes a altres grups i que es prengui act
a perqu no quedi en res.
No va caldre moci perqu associacions estaven d'acord i govern ho va acceptar.
----------------- INTERVENCIONS OBERTES
Llus/Koldo
B lo de reunions
Taula serveis socials. Hi assistireu?
-- Re: s, se'ns ha criticat per no anar-hi per noms va ser que qui hi havia d'anar
no va poder a la primera reuni per raons personals
-- Es va fer pressi perqu hi hagus Permi Social i s'ha acceptat per en un rang de "co
nvidats"
-- Utilitat taula ha de ser re-activar el Consell de Serveis Socials que est atur
at
-- Servei socials s per la Crida l'rea prioritria, per aix vam recolzar proposta ERC
per crear Taula
Enlloc de Proposta casc antic fer proposta per connectar els barris, reurbanitza
r pensant en connectar a peu els barris.
David
Pacificar Fleming, potser prim, fer-los "rambla" passeig
Marc
Sensaci que ajuntament fa les coses per salvar l'esquena respecte a coses que ten
en por que se'ls presentin.
Estudi de mobilitat s'est fent.
Jordi
No noms pacificar
Fer infraestructures que tothom hi vagi (p.e: biblioteca, mercat del dijous...)
Andreu
Estava al programa: peatonalitzar i obrir a activitats zones per sobre casc anti
c
Joan
Tallar carrers Verdaguer, Granados, Merc per fer ativitats un cop al mes
Brenda
Haviem dit de fer aix per parlant-ho amb comerciants i gent dels carrers

Josep Albert
Comunicaci de barris, prioritat invertida. Proposta: circumvalaci peatonal amb rad
is (com una roda) Eix central Verdaguer-GranVia
Peatonalitzaci peridica dels carrers que sn radis per la cirumvalaci que sigui de pri
oritat invertida o peatonal.
*
Marc
Preus pblics pabell i piscina constrasten amb Masnou o Vilassar.
Hi ha gent que canvia de poble pel preu.
--RE: Joan: portem anys intentant que preus pblics baixin, que es flexibilitzin,
que siguin socials, etc...
-- No ens en hem sortit
--- Brenda. ni escola de msica ni piscina sabem quin percentatge del cost cobreix
l'usuari i l'ajuntament. Cal comparar amb altres pobles.
---- BLOCS TEMTICS
#Estaci
Informa Llus
Qu s'ha aconseguit
-a- mobilitzaci
-b- real materialment
a. molt b
b. ascensors compleixen
nova faana vidre impedeix entri aigua mar
projecte ajuntament, s'hi han posat a fer-lo
que avanci municipi ok per que ho reclami a adif
projecte t mancances de seguretat per escales (1, 20, pas 2m, embut)
Fa 3 anys Ajuntament es va reunir 4 o 5 vegades amb Adif i no va fer esmenes al
seu projecte, govern s corresponsable.
Es va tancar accs soterrat i acces a la platja i no van dir res.
Soluci efectiva i amb un cost baix que presenta la Plataforma.
Es presenta mitjans comunicaci tamb.
Adif ha acceptat a fer a una petita remodelaci interna per adaptar-se a l'accs que
far ajuntament.
a: mobilitzaci
mocions. premi mar i dalt i vilassar dalt aprovades
1800 signatures
manifestaci, recolecta per cobrir costos imputacions (2/3 parts cobert9
assemblees
presncia mitjans
presncia plens
convidats a reunirse amb adif, carreteres,ajuntament
repartiment 2000 fulletons
20 persones voluntaries van fer estudi fluxes
s'ha elaborat modificaci projecte
Previst
FEr celebraci del que s'ha aconseguit encara que no sigui tot el que volem
**

Joan : hi ha conscincia de que estaci s problema


David: podrem fer fullet informatiu de tot el procs
Pepi: hi ha gent que no sap que hi ha una mobilitzaci
est b informar com sigui, fulletons o el que sigui
encara que sigui repetitiu.
Pau: fer vdeo o udio o algo sobre l'estaci tamb estaria b
Guillem: un lloc on deixar coses (fullet) s el CAP
Marc: com lluitar com la desmemria? com fer accions de memria? posar noms a perjud
icats...
Ral: tema econmic, nyap adif (pseudopbic pseudoprivat) el pagarem premianencs (ajun
tament)
Joan: buscar partida equivalent (200mil euros) per veure el cost de l'estaci que
ens est traient
Andreu: cal explicar perqu la Crida s la nica que no ha votat a favor, hem de respo
ndre ms enll dels canals habituals i fer una explicaci ms poltica
Pepi: cal transmetre a la gent que han d'estimar el seu poble, Premi. El gir que
hi ha hagut a Santa Coloma o El Prat, positivar la pertinena a un lloc que ha est
at negativitzat.
La gent de llocs com aquest se sent orgullosa
Volem un Premi bonic, amb identitat, ...
Ara s el poble dormitori, etc...
Andreu: ajuntament no t un plantejament de poble, t ocurrcies, es veu a pressuposto
s. Quin premi volem? no s'ho plantegen.
Guillem: 200mil euros es podrien dedicar al baixador?
--- RE: Joan: seria ms car
--- per tema baixador s important reforar, sobretot lligat a insit
--- es podria dir amb quants mltiples de lapartida es podria fer baixador
---- Jordi, atenci baixadors, ok,per tenir en compte que no hi ha semidirectes i a
llarga trajecte
----- LITORAL
Jordi Pags
- Document CUPs i candidatures alternatives (Crida, Bavord,...) sobre territori.
Preservem litoral, plataforma juny 2015
2 models tema sorres
--retroalimentaci, no seguir els corrents, passar la sorra ms al nord de on s'acum
ula + 50% de sorra d'un altre lloc (fons mar). fer espigons per retenir.lo
----- delta Tordera motl perjudicat, gent cmpings ha pagat estudi
---- espigons ensorrats, s'han posat all, prmer temporal ha fracassat, per
.... experiment UPC amb suport Ministeri
----Arenys van treure sorra bocana per fer aix
---- Alcaldes no tenen clar i plataforma els est informant
---- Plataforma he impulsat moci que demana Taula tots els implicats per fer un d

ebat llarg sobre tema sorres platges


---- Primer pas: Comissi tcnica Consell Comarcal amb tots els grups poltics ms plata
forma
---- s un tema a 15 anys vista, no es vol pressa
---- reunions un cop al mes. Seria bo estudiar trams concrets. Saber qu es vol fe
r i com ho veiem, transmetre-ho a la plataforma. Entre premi i vilassar, p.e, vol
en 3 espigons.
---- Canvi climtic. Estudi que diu que la regressi ser molt gran.
---- cal assumir que cal protegir amb pedres.
David: pregunta: no hi hauria responsabilitat ports amb afectaci via tren? per ex
emple el de matar a cabrera o el de masnou a montgat
Jordi; matar port pblic i amb superhabit, potser podria assumir responsabilitat
Pau: sorra bocana s la ms contaminada, mostra a Premi es va perdre, i es va abocar
sorra contaminada a platja
Jordi: s'han d'estudiar rieres i qu aporten, tamb pous sorrencs que s'omplen i qu p
assa amb aquella sorra. Paper de l'ACA en aix, caldria que ACA s'impliqus en litor
al.
***
Jordi: petici a Crida,
---- mireu estudi en el tram de premi
---- pregunteu que passa amb l'acumulaci de sorres en la part canalitzada de la r
iera de premi (pregunta als tcnics i si no als plens)
---- repasseu rieres i torrents i mireu com estan i com sn gestionades
Guillem; ajuntament incompleix la separaci d'aiges de pluja amb aiges clavagueres?
REsponsabilitat de l'ajuntament amb innundacions.
----- PORT
Ral
"pecat original"
modificaci pla espacial i procs desprs, limitaci de possibilitats del que el partici
paci pot incidir
Denncia sndic.
Perqu no es va donar resposata a petici procs juliol
Sndic ha informat que ajuntament dia 13n va donar resposta al sndic.
Procediment ja va avanant
Pseudoprocs participatiu org Ajuntament
4 reunions
-- 22 octubre presentaci
-- 2 debats generals,
-- accessos
---- model molt concret, passar a l'altra banda de la gespa de can fit a l'altra
banda
---- proposta plataforma era portar accs a mercat flor i accs circular enlloc de q
uadrangular per guanyar zona verda i evitar embussos
--- govern/marina premi van dir que no tenien cap proposta presentada a carretere
s
---- desprs va dir govern que havia enviat 2 propostes, desprs noms la seva, no que
da clar qu han enviat
--- carreteres encara no ha fet informe sobre projecte

--- Proper dilluns ltima reuni amb tcnics per acordar propostes accessos de cara al
retorn de resultats del procs participatius
--- usos. NOms incidncia en equipaments: torre del nutic i altre espai
---- passeig martim, problema: no hi ha continutat cap a nord i sud
---- baixador no es toca
---- restaurants: acord amb ona per ficar-la dins recinte
---- nutic: tamb va dins.
---- sensaci plataforma i venat: procs ha estat una presa de pl

David: participaci s un tema poltic important ms enll de Premi. Cal denunciar ms enll
premi la disfressa sociovegent ( partits rgim) en assumir discurs de participaci d
e manera falsa
Jordi: es pot fer contencis
Marina: aparcament soterrat sembla que s possiblitat per no el fan d'entrada
Andreu: qu fem ara amb el port? el que diem ha passat, la gent ha vist que el procs
participatiu era una estafa.
Pau: han aconseguit que no hi hagi un conflicte, una injustcia molt latent perqu e
s pugui activar la gent. Cal que es visibilitzi el que ha passat.
Andreu: gent estava sobretot pels accessos
Brenda: com sabrem si ajuntament presenta o no la proposta d'accessos a carreter
es. HO preguntem?
Jordi: model, ms cosa privada
David: la reuni d eparticipaci del passeig va servir perqu la gent es sensibilitzes
de tot, comercial
No comercial
Miguel: acci, ocupar l'espai, accions all
Joan: actuacions com al forat de la vergonya, anar a l'espai
Paquita: fer ocupacions simbliques del port
Brenda: fem vdeo? utilitzar fotos del procs participatiu, podem fer que sigui conv
ocador d'accions
Angel: memria histrica, roques d'en pons era paisatge natura espectacuar, camions
passaven per sobre roques per abocar roques pedreres per fer port
Andreu: problema s que no tenim model pel port, ideal de desmantellar pot ser poc
realista, quina idea en tenim
Angel: qu passar amb la bombolla dels supermercats?
Jordi: model de port possible: pesca, cultura nutica
per model comarcal difcil de tirar endarrera
Ral. plataforma defensa port cultura vela, nutica
Jordi: entitat submn est treballant amb pescadors de proximitat per alternatives d

e qu es pot fer a un port


Ral. ells (empresa i govern) ha volgut convertir un debat (projecte centre comerc
ial) en dos (usos i accessos). El moll de l'os s'ha deixat de banda. Moviment fo
rtament venal t component de "a casa meva no" que han explotat.
Paquita: van repetint de que ja est aprovat, fatalisme de que no s'hi pot fer res
Brenda: difcil anar a encadenar-se all, opci s dilatar
Guillem: fer algo ms educatiu com acci, plantar alocs o plantes, altres
Ral: no ens en vam sortir en aconseguir que associacions demanessin equipaments pb
lics al port, intentar que altra gent que no t espai hi faci algo
David: fer acci que visibilitzi com ens imposen, fer acci provo
Rosa: important quin s el projecte? ara s un lloc inspid, la gent normal vol un llo
c que es faci servir, he de decidir com s'arregla
ngel: ning ha demanat mai un port, i el tenim, s una fatalitat, aix desmobilitza
passeig martim s una merda, perqu no ens mobilitza?
primera AVECA va conseguir pas Can Manent, all va ser una victoria positiva
Teo: autobs premi a matar cada 2,5h i triga una hora, va a hospital i s'espera hora
sortida, per arribar a plaa tereses al final. Per fer 8km 1h!!
Miguel; modificaci lnies bus, cal pla mobilitat transport pblic, el t premi?
Pau: s'est fent diputaci
Miguel: poblaci ms de 10mil habitants hauria de tenir pla mobilitat
Rosa: cooperaci, el comit de solidaritat contra el poble siri, fa campanya per rec
ull material (5 coses que necessiten els que es queden a Sria: llibres, bolquers,
...). Campanya acaba el 10 de desembre, per es podria portar a alg del comit (metg
e de Matar) perqu expliqui.