Está en la página 1de 2

O PSOE de Vilalba levar a pleno as demandas cidads sobre

accesibilidade ante barreiras arquitectnicas e administrativas


Os socialistas consideran prioritario a posta en marcha de medidas que eliminen as
dificultades de acceso a persoas con discapacidade
Ademais, no pleno debatiranse asuntos de grande importancia como a vacina contra a
meninxite B, as clusulas nas contratacins ou a reprobacin do goberno pola perda da
subvencin da caldeira de biomasa

Vilalba, 25 de novembro de 2015


O Grupo Municipal Socialista pedir no pleno deste xoves que se proceda, con carcter
inmediato, elaboracin dun Plan de Accesibilidade no Concello de Vilalba, mediante o
cal se poda valorar o grao de accesibilidade dos edficios, ras e espazos pblicos da
vila. O obxectivo deste plan ser identificar aqueles aspectos susceptibles de mellora e
que denotan deficiencias neste eido, estimando o custe de ditas intervencins e
programando a sa realizacin con carcter prioritario. Asemade, propoen que se
conceda especial importancia dotacin de elementos precisos para que os nenos e
nenas con discapacidade podan desfrutar dos xogos nos parques infants atendendo s
sas necesidades.
Outra das peticins que contempla esta mocin a creacin dunha Mesa de
Accesibilidade municipal, formada por membros de todas as forzas con representacin
no Concello, co fin de facer seguemento de dito plan e poer en marcha campaas de
sensibilizacin, informacin e formacin para eliminar barreiras de calquera tipo que
dificulten unha plena integracin social para as persoas con discapacidade de Vilalba,
comentou a portavoz dos socialistas, Elba Veleiro, incidindo no compromiso e empeo
reiterado do Grupo Socialista con esta problemtica.
Neste sentido, a concelleira socialista Marta Rouco d conta da existencia de numerosas
barreiras arquitectnicas nas nosas ras, que dificultan verdadeiramente o trnsito de
persoas con discapacidade impedndolles levar unha vida autnoma. Os socialistas
estn a falar de pasos de pens inaccesibles, beirarras demasiado estreitas ou terrazas
que invanden o espazo dos viandantes, por exemplo. Pero non s fan mencin destas
barreiras, senn que aluden tamn a outras que impiden, no seu caso, que persoas
invidentes podan realizar un trmite administrativo no Concello ou asistir a un
espectculo no Auditorio coas prerrogativas que a norma lles outorga.
Outros asuntos a debater
Na sesin plenaria deste xoves 26 de novembro, os socialistas sometern a debate a
incorporacin da vacina contra a meninxite B no calendario vacinal, logo da alarma
xurdida tras tres mortes en Galicia e a consecuente problemtica de moitas familias por
non poder custearse as doses de tratamento para os seus fillos e fillas, xa que ascenden

en total a mis de 450 euros. Por tanto, pedirn que se inste aos gobernos galego e
estatal a que se introduza esta vacina de xeito universal e gratuto.
Tamn se falar sobre a adopcin de clusulas administrativas na contratacin,
solicitando que o Concello formule sempre os procesos de contratacin pola modalidade
aberta para salvargardar a libre competencia. Ademais, o grupo municipal propn que
nos plegos de contratacin para obras, servizos e subministros figuren clusulas sociais
como a insercin laboral de persoas con discapacidade, a non discriminacin, a
promocin de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes ou a insercin de
colectivos en risco de exclusin social ou asistencial, entre outras. Noutra orde de
cousas, desde o PSOE vilalbs tamn se reprobar en sesin plenaria a accin poltica
do alcalde do Concello como ltimo responsable da perda da subvencin (50.463,56)
concedida pola Xunta de Galicia para a instalacin dunha caldeira de biomasa, ao non
ter cumprido o prazo de finalizacin da obra que se requera para a obtencin de dita
axuda.
En ltimo termo, algunas das preguntas que se farn desde o grupo socialista tern que
ver con asuntos como a arboreda na contorna do CEIP de Romn, a existencia dun pago
pola pxina web do certame literario ou o emprego incorrecto da denominacin
Tanatorio de Vilalba. Finalmente, un dos rogos far mencin da necesidade urxente
dun estudo tcnico a fin de tomar as medidas oportunas para mellorar a seguridade vial
no cruce de O Santo, na parroquia de rbol.