Está en la página 1de 1

BERRIA Eguna, 20XXko xxxxaren xxa

Publierreportajea b 00

BERRIA Eguna, 20XXko xxxxaren xxa Publierreportajea b 00 , AZAROAREN 25A, EMAKUMEEN AURKAKO BORTIZKERIA ERAUZTEKO
BERRIA Eguna, 20XXko xxxxaren xxa Publierreportajea b 00 , AZAROAREN 25A, EMAKUMEEN AURKAKO BORTIZKERIA ERAUZTEKO

, AZAROAREN 25A, EMAKUMEEN AURKAKO BORTIZKERIA ERAUZTEKO NAZIOARTEKO EGUNA

EMAKUMEEN AURKAKO BORTIZKERIA ERAUZTEKO NAZIOARTEKO EGUNA Ikusi zer lotura dagoen zure mugikorraren eta Kongoko

Ikusi zer lotura dagoen zure mugikorraren eta Kongoko ekialdeko emakumeen kontrako indarkeriaren artean

Azaroaren 25an emakumeen aurkako bortizkeria erauzteko nazioarteko eguna izaten da. Kontinente guztietako emakumeek berdintasuna, justizia, bakea eta garapenaren aldeko borrokan bat egiten duten eguna, hain zuzen.

ERREDAKZIOA / BILBO

ALBOAN GKEtik Kongoko Erre- publikaDemokratikokoEkialdeko emakumeen egoera ezagutarazi nahi dugu, bertan duela 20 urte hasitakogatazkakemakumeeneta

neskatoen giza eskubideen urra- ketaareagotuegindunabarmen. Bortxaketak eta beste sexu-in-

darkeriamotabatzuksarritanera-

bili izan dituzte gerrako arma gisa gatazkan dabiltzan talde arma- tuek. Oraindik orain, emakumeen

aurkako sexu-indarkeria endemi- koa da, eta, kasu askotan, gober- nuko segurtasun-indarrek berek

ere erabiltzen dute. Epaiketa ba- tzuk egin dituzten arren, zigorga- betasuna nahiko orokorra da, eta, kasu askotan, biktimek meha- txuak jasaten dituzte. Bortxatuak izaten diren emakumeek ez dute inolako laguntzarik edo laguntza egokirik jasotzen, eta baztertu

egitendituztehaienkomunitatee-

tan. Gainera, desplazatutako per-

tsonentzakoherrietaasentamen-

duetan ere emakumeek eta nes-

kekindarkeriaetasexuesplotazioa jasaten dute. Eskolatu gabeko adin txikikoek ere sexu-esplotazioa eta -abusua jasateko arrisku handia dute,eta,ondorioz,GIBa edo hiesa

etanahigabekohaurdunaldiakiza-

tekoarriskuhandiagoadute.

ALBOANGKEakKongokoErre-

publika Demokratikoko ekialdeko emakumeen egoerara gerturatu nahi du gizartea, eta haren gaineko arreta piztu. Herrialde horretako milakaemakumeausartenahotsak ekarri nahi ditu.Egunero beren bi- zimodua, familiena eta beren ko- munitateena hobetzearen alde bo- rrokatzen diren emakumeak dira, bizitzea egokitu zaien drama hu- manitarioaren egoeran duintasu- narieustekogaidirenemakumeak.

Zer lotura dago Kongoko emakumeen aurkako bortizkeria eta gure teknologiaren artean?

Kongoko Errepublika Demokrati- koko ekialdea munduko meatzari- tza-gune garrantzitsuenetako bat da. Eskualde horretan eskuratzen da teknologia berrien iraultzarako

 
 

, NOLA LAGUNDU

 

Diru Laguntza

Fiare: ES92 1550 0001 21

Kongoko ekialdeko gatazkagatik lekualdatutako emakumeen alde- ko proiektuei laguntzeko, ALBOA- Nek dirua biltzeko zenbat bide jarri ditu aukeran:

0000630723

Laboral Kutxa: ES39 3035 0083 27 0830064469 Kutxabank: ES06 2095 0000 70

9101227989

 

La Caixa: ES76 2100 0732 28

902 999 221 telefono-zenbakira deituta. Kanpainaren webgunearen bidez donazioak online eginda:

http://www.tecnologialibrede-

0200485457

Sinatu legez kontrako meatzaritza geratzeko Pertsona askoren bizitza dago jokoan. Mugikorrek odolez zikindutako mineralak izatea saihesteko, esteka honetan sina

conflicto.org/eu/emakumeak/

Dirua sar dezakezu ALBOANen

kontu-korronteetan,diru-sarrera-

dezakezu:

ren kontzeptuan «Kongoko ema- kumeak» adieraziz.

www.gatazkarikgabekoteknolog

ia.org/firma

diru-sarrera- dezakezu: ren kontzeptuan «Kongoko ema- kumeak» adieraziz. www.gatazkarikgabekoteknolog ia.org/firma
Emakumeek gero eta gordintasun handiagoz bizi dute Kongoko ekialdeko drama humanitarioa.
Emakumeek gero eta gordintasun handiagoz bizi dute Kongoko ekialdeko drama humanitarioa.

—bereziki, teknologia mugikorre- rako— ezinbestean behar diren le- hengaien zati handi bat. Lehengai horiek gure mugikor, tableta eta ordenagailuen barnean daude:

urrea, eztainua, tantalioa eta wol- frama. Haienerauzketa,prozesatzeaeta salmenta talde armatuen esku dago. Mineral horien ustiapenetik eta legearen aurkako trafikotik es- kuratzendutendiruaarmagehiago

erosteko erabiltzen dute talde ho- riek, Bigarren Mundu Gerraz ge- roztik izan den gatazka odoltsuena iraunaraziz.

datua

datua

‘Lekualdatutako emakumeak’ bideo-dokumentala

ALBOANek ‘Lekualdatutako emakumeak’ izeneko bideo-dokumental txiki bat egin du, zeinak jasan behar duten egoera deskribatzen duen. www.gatazkarikgabekoteknologia/emakumeak

Gerra horren ondorioz, Kongo

infernubihurtuda:bostmilioihil-

dako baino gehiago 1998az geroz-

tik, lekualdatutako milioi bat per-

tsona2013anbakarrik,eta,bortxa-

keta gerrako arma bihurturik, urtean ehun mila emakume bor- txatuta.

«Gatazkarik gabeko teknolo- gia» kanpainaren bitartez, ALBO- AN GKEak teknologiaren eta Kongoko ekialdeko indarkeriaren arteko lotura hausten lagundu nahi du, batez ere emakumeen aurkako askotariko indarkeriari dagokionez.

ALBOANek Kongoko ekialdeko emakumeen alde egiten du

ALBOANek Kongoko ekialdeko emakumeen alde egiten du

ALBOANek Kongoko ekialdeko emakumeen alde egiten du

Kongo anabasatik eta pobreziatik atera nahi duen proiektu orok emakumeak eta haien beharrak izan behar ditu ardatz. ALBOAN, Euskal Autonomia Erkidego- ko eta Nafarroako jesuiten GKEa, emakumeak ahalduntzen saiatzen da Kongoko ekialde- an. Horretarako, Errefuxiatuen-

ko eta Nafarroako jesuiten GKEa, emakumeak ahalduntzen saiatzen da Kongoko ekialde- an. Horretarako, Errefuxiatuen-
ko eta Nafarroako jesuiten GKEa, emakumeak ahalduntzen saiatzen da Kongoko ekialde- an. Horretarako, Errefuxiatuen-
ko eta Nafarroako jesuiten GKEa, emakumeak ahalduntzen saiatzen da Kongoko ekialde- an. Horretarako, Errefuxiatuen-
ko eta Nafarroako jesuiten GKEa, emakumeak ahalduntzen saiatzen da Kongoko ekialde- an. Horretarako, Errefuxiatuen-

tzako Jesuiten Zerbitzuaren

etaSynergiesdeFemmeserakun-

dearen lana babesten du, behar horiei guztiei erantzuteko.

www.gatazkarikgabekoteknolo-

gia.org Hain zuzen, Laku Handietako Errefuxiatuentzako Jesuiten Zer- bitzuak(JRS) lekualdatutako per-

tsonentzakoeremuetanegitendu lan, indarkeriaren biktima izan diren nerabe nahiz emakumeei laguntzaemanez. Synergies de Femmes (Syner- gie) erakundeak sexu-indarkeria jasan duten emakumeentzako babesa sustatzen du harrera- etxeenbitartez.

de Femmes (Syner- gie) erakundeak sexu-indarkeria jasan duten emakumeentzako babesa sustatzen du harrera- etxeenbitartez.
de Femmes (Syner- gie) erakundeak sexu-indarkeria jasan duten emakumeentzako babesa sustatzen du harrera- etxeenbitartez.
de Femmes (Syner- gie) erakundeak sexu-indarkeria jasan duten emakumeentzako babesa sustatzen du harrera- etxeenbitartez.
de Femmes (Syner- gie) erakundeak sexu-indarkeria jasan duten emakumeentzako babesa sustatzen du harrera- etxeenbitartez.