Está en la página 1de 2

CHOSICA SANTA MARA HUAYCN VITARTE MANCHAY- STA ANITA

CHOSICA SANTA MARA HUAYCN VITARTE MANCHAY- STA. ANITA


PROFESOR: D. VENTURA E.

GRADO: 4

CURSO: TRIGONOMETRIA

NIVEL: SECUNDARIA

ARCOS MULTIPLES VI

FECHA: 18 / 11 / 15

TEMA: 33

BIMESTRE:

n
D) m

1. Del grfico halle tan.


3

IV

m
E) n

5. Si senx + seny = a y

7
A) 11
10
D) 11

8
9
B) 11 C) 11
12
E) 11

2. Simplifique:

a2 b2
2

A) a b

3. Si : 9senx + 40cosx = 41
halle secx + tanx.

4
2
B) 5 C) 5
4
E) 5

tan A

m
n , entonces el

4. Si
valor de
E = ncos2A + msen2A es:
A) m
B) n C) mn

a2 b2

B) a b

2ab
2

C) a b

D)

2ab
2

a b

2ab
2

E= tanx+tan(2x)+tan(3x)tanxtan(2x)
A) tan3x B) tan2x C) cot3x
D) cot2x E) tanx

5
A) 4
2
D) 5

cosx + cosy = b
calcule cos(x + y)

E) a b

Sen6 Cos6 1
3

16
6. Si: Sec Csc
El valor de Sen 2 es:
A) 3 /2 B) ( 3 +1)/2 C) 1
D) 1 E) - 2 /2
7. Simplificar la expresin:
(2Senx Sen2x)Csc(x/2)
A)2senx B) 4Senx C) 2senx.
Ctg(x/2) D) 4Cos(x/2)
E) 4Senx. Sen(x/2)
8. Calcular el valor de:

RAZONAMIENTO MATEMTICO

PROFESOR: D. VENTURA E.

GRADO: 4

CURSO: TRIGONOMETRIA

NIVEL: SECUNDARIA

ARCOS MULTIPLES VI

TEMA: 33

FECHA: 18 / 11 / 15
BIMESTRE:

IV

Sen3 .Cos .Sen Cos3 .SenCos


( sen . cos )
A) 1 B) 1 C) 2 D) 2 E)

9. Se tiene un triangulo rectangulo


ABC, recto en B con A angulo
menor, la relacin de los catetos
es 5/7. se tiene la relacin:
E = 7Cos2A + 5Sen2A.
Determinar el valor de E.
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
10. La expresin:
Cos( x / 2) Sen( x / 2)
Cos( x / 2) Sen( x / 2) . Es
equivalente a:
A) secx + cscx B) Tgx + Ctg(x/2)
C)Secx + Cosx D)Cscx + Cosx
E) secx + tgx
14.

A)

421
171
D)

422
B) 171
424
171

C)
E)

423
171
425
171

12. De la figura mostrada, calcule


cot

7
9

7
9

9
7

17
9

A)
B)
C)
D)
E)
13. Si la siguiente expresin es una
identidad

sen sen3

A tanB C.tan
cos3 cos9

, (A > 0) A + B + C, vale:
A) 1
B) 3
C) 5 D) 7 E) 9

Para qu valor de n se cumple que:

11. Si tan(2 + ) = 4,
13tan( + 2) = 3
halle tan(3) / tan(3).

9
7

1/ 2 1/ 2

1/ 2 1/ 2

1 1 1 1 1 1 1 2
sen n

2 2 2 2 2 2 2 2 4

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8
15. Elimine x; si:
cos( 3x) = mcos3x
sen( 3x) = msen3x
A) m3 = 3 m cos
B) m2 = 2 m cos

PROF.: VENTURA ESQUIVEL, D.

CHOSICA SANTA MARA HUAYCN VITARTE MANCHAY- STA ANITA

CHOSICA SANTA MARA HUAYCN VITARTE MANCHAY- STA. ANITA


PROFESOR: D. VENTURA E.

GRADO: 4

CURSO: TRIGONOMETRIA

NIVEL: SECUNDARIA

ARCOS MULTIPLES VI

C) m2 = 2 m cos
D) m2 = 2 m cos2

TEMA: 33

FECHA: 18 / 11 / 15
BIMESTRE:

E) m2 = 2 + m cos
16. Al simplificar la expresin:

RAZONAMIENTO MATEMTICO

IV

Tg 2
Tg
1 Sec2

PROFESOR: D. VENTURA E.

GRADO: 4

CURSO: TRIGONOMETRIA

NIVEL: SECUNDARIA

ARCOS MULTIPLES VI

TEMA: 33

/4

FECHA: 18 / 11 / 15
BIMESTRE:

IV

Se obtiene:
A) Tg B) 1+Tg C) o D) Sen
E) cos

PROF.: VENTURA ESQUIVEL, D.